Doğada Yenilenmeye Gelin!

Yenilenme ve canlanma için doğada kalın, doğaya gelin, outdoor aktiviteleri ile tanışın.

Hepimiz içinde bulunduğumuz kent yaşamının getirdiği ağır yüklerden kurtulmak, kendimizi dinleyip yalnız kalmak, doğayı dinlemek ve keşfetmek, derin düşünmek, yeni insanlarla tanışıp yeni ortamlara girmek, fiziksel dayanıklılık ve güç elde etmek ve bunları sürdürmek, sağlıklı olmak gibi değişik nedenlerle serbest zamanlarımızda kendimizi doğaya atmak istiyoruz.

Doğada Yenilenme

Açık alan outdoor/doğa aktivitelerine yönelmenin temelinde bireylerin kentlerden uzaklaşıp doğada kendilerini dinlemek istemeleri yer almaktadır. Doğaya giden bireyler fiziksel olarak güçlenmekte, psikolojik olarak rahatlayıp ruhunu dinlendirebilmektedir. Açık alanda şehrin bütün kirliliğinden uzaklaşan bireyler farklı faydalar elde etmektedir.

Doğa sporları aktivitelerine katılma nedeni değişse de bireylerin rahatlaması ve kendini tazelenmiş, dinlenmiş ve yenilenmiş hissetmesi kent yaşantısına döndüğü zaman baş etmesini kolaylaştırmaktadır. Doğada olmak bizleir zorluklara karşı daha güçlü kılmaktadır.

Doğaya çıkabilmek için en önemli şart serbest zaman bulabilmektir. Serbest zaman, bireyin temel ihtiyaçları, çalışma ve bunun gerekleri için harcadığı zamanın dışında kalan zamandır. Serbest zamanın değerlendirilmesi durumu söz konusu olduğunda karşımıza rekreasyon kavramı çıkar. 

Serbest zamanlarda yapılan etkinlikler serbest zaman etkinliği veya rekreatif etkinlik olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle “Rekreasyon, bireyin özgür zamanında zevk almak ya da bazı fiziki, toplumsal ve duygusal davranışları kazanmak için yaptığı etkinlikler ya da deneyimlerdir.”

İnsanlar, çeşitli büyüklük ve zamanlarda ortaya çıkan serbest zamanlarında; uzaklaşmak, dinlenmek, hava değişimi, gezme-görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar elde etme gibi pek çok amaçla, açık veya kapalı alanlarda ya da pasif-aktif şekillerde, kent içinde veya kırsal alanlarda etkinliklere katılmaktadırlar.

Genel olarak rekreasyon eylem çeşidine göre aktif ve pasif rekreasyon, yapısal sınıflamaya göre açık alan ve kapalı alan rekreasyonu, amaçlarına göre dinlenme amaçlı, kültürel, toplumsal, sportif amaçlı, turizm amaçlı ve sanatsal amaçlı, çeşitli ölçülere göre yaş faktörüne, faaliyete katılanların sayısına, zamana, kullanılan mekâna ve sosyolojik muhtevaya göre, özel işlevlerine göre ticari, sosyal, uluslararası, estetik, fiziksel ve orman rekreasyonu olarak sınıflandırılmaktadır.

Rekreasyonun mekâna göre sınıflandırılması açık alan rekreasyonu ve kapalı alan rekreasyonu olmak üzere iki çeşittir. Açık alan rekreasyonu konusu oldukça önemlidir. Açık alan rekreasyonu insan-çevre ilişkisinin her ayrıntısının hikâyesi ve birçok kültürün etkisiyle şekillenmektedir. Açık alan rekreasyonu, katılımcıların gönüllü olarak katıldıkları ve katılımcılar ile doğa elementleri arasında etkileşimin olduğu organize serbest zaman aktiviteleridir”.

Şehir insanı yorar, doğa yeniler

Açık alan aktiviteleri şehirdeki parklar, şehir dışındaki dağlar, ovalar, nehirler, ormanlar gibi mekânlarda gerçekleştirilmektedir. Açık alan aktiviteleri içerisinde doğanın kendisinin kaynak olarak kullanıldığı doğa sporları geniş yer tutmaktadır.

Doğa sporları karada, havada, suda ve karda yapılanlar olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Karada doğanın kendisinin kaynak olarak kullanıldığı sporlardan bazıları dağcılık, kampçılık, kaya tırmanışı, buzul tırmanışı, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü, mağaracılık, motor sporları, dağ bisikleti, safari, doğa fotoğrafçılığı, paintball, avcılık, doğa gözlemciliğidir.

Doğa yürüyüşü, şehirlere çok yakın mesafelerde günübirlik yapılabildiği, teknik malzeme, donanım fazla gerektirmediği için katılımcı sayısı ve talebi daha fazla olmaktadır. Doğa yürüyüşü deniz kenarında güzel manzara seyri için, ulaşımın bittiği yerlerde de farklı aktivitelere katılabilmek için yapılabilmektedir. Dağcılık, yürüyüş, tırmanış ve kampçılığı içinde barındıran, karada, karda, buzda yapılabilen doğa sporudur.

Bu sporlardan doğa yürüyüşü, dağcılık ve kaya tırmanışı her yaştan, cinsiyetten, gelir seviyesinden, meslekten ve eğitim seviyesinden bireylerin katılabildiği aktivitelerdir. En kolay ve en etkili outdoor faaliyeti, doğada yürümek, doğa yürüyüşü (hiking-trekking) yapmaktır.

Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Çoğunlukla yararlanılan Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Ayşe Kalkan”’ın hazırladığı “Açık Alan Rekreasyonu, Doğa Sporları Yapan Bireylerin Bu Sporları Yapma Nedenleri: Antalya Örneği” başlıklı Yüksek Lisans Tezi

error: Content is protected !!