Rekreasyon Ne Demektir?

Artık üniversitelerde “Rekreasyon” adında bir bölüm var ve http://www.turkeyoutdoor.org sitesinin konularına giren bütün konular bu bölümde ders olarak okutulmaktadır.

Rekreasyon Ne Demektir?

Peki nedir rekreasyon İngilizcede Re (yeniden) – Creation (yaratma-meydana getirme) anlamlarına gelmektedir. Türkçede kullanılan şekliyle ise Rekreasyon kelimesinin anlamı kısaca bir insanın hayatını canlandırması, hayatını yenilemesi, boş vakitlerini çeşitli aktiviteler ile değerlendirmesi demektir. 

Rekreasyon farklı yönlerden değerlendirilerek türlü tanımlar yapılmıştır, bu tanımların bazıları şöyledir: Sözlükte “recreate” yenilemek, tazelemek, canlandırma, neşelendirmek, dinlenmek, istirahat etmek, “recreation” dinlenme, istirahat, eğlence, neşelenme ve “recreative” canlandırıcı, dinlendirici, neşelendirici, eğlendirici olarak tanımlanmaktadır Rekreasyon kelime olarak yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamlarına gelen Latince “recreatio” kelimesinden gelmektedir.

Genel olarak serbest zamanları değerlendirme anlamını vermek için kullanılsa da bireylerin veya grupların serbest zamanlarında gönüllü olarak katıldıkları dinlendirici ve eğlendirici aktiviteleri ifade etmektedir.

 Rekreasyon, bireyin özgür zamanında zevk almak ya da bazı fiziki, toplumsal ve duygusal davranışları kazanmak için yaptığı etkinlikler ya da deneyimler, katılımdan beklenen çıktıların ve seçeneklerin bireye bırakıldığı bir serbest zaman deneyimidir. 

Evet hayatın canlandırılması ve yenilenmesi için rekreasyon kelimesini/kavramını kullanıyoruz. Serbest zamanlarda yapılan etkinlikler serbest zaman etkinliği veya rekreatif etkinlik olarak tanımlanır.

Diğer bir deyişle “Rekreasyon, bireyin özgür zamanında zevk almak ya da bazı fiziki, toplumsal ve duygusal davranışları kazanmak için yaptığı etkinlikler ya da deneyimlerdir”.

Rekreasyon


Rekreasyon Bölümü mezunları ise 
turizm alanında; aktiviteler ve eğlence organizasyonları, su sporu organizasyonları ve liderliği, kara sporu aktivite organizasyonları ve liderliği, dans festivalleri, müzik, halk oyunları, eğlence ve sergi organizasyonları gibi iş alanlarında çalışabilmektedirler.

Rekreasyon bölümü ve mezunlarının önümüzdeki süreçte daha da fazla önem kazanacağı anlaşılmaktadır. Covid-19 salgını ile birlikte evlerine kapanmak zorunda kalan insanlar aşının bulunması sonrasında kendilerini doğaya salacak ve profesyonel yardımcılar arayacaklardır.

Hayatını yenilemek ve canlandırmak isteyen herkesi outdoor/doğa faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz.

Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Çoğunlukla yararlanılan Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Ayşe Kalkan”’ın hazırladığı “Açık Alan Rekreasyonu, Doğa Sporları Yapan Bireylerin Bu Sporları Yapma Nedenleri: Antalya Örneği” başlıklı Yüksek Lisans Tezi

error: Content is protected !!