Outdoor’un Faydaları Nelerdir?

Outdoor Motivasyon Etkenleri Nelerdir? 

Outdoor’un (Doğa Etkileşimi) Faydaları Nelerdir? Daha önce bu konu hakkında kısaca bilgi vermiştik. Burada derinlemesine ve bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiler vereceğiz.

Illinois Üniversitesinde yapılan bir çalışmada bireyi outdoor faaliyetlerine yapmaya motive eden birincil ve ikincil ihtiyaçlara dönük faktörler şunlardır:

 • Doğa sevgisi,
 • Kalabalıktan, rutinden, aileden ve sorumluluktan kaçma,
Meydan okuma
 • Fiziksel aktivite yapma,
 • Yaratıcılık,
 • Dinlenme,
 • Kendini geliştirme ve yeni beceriler edinme,
 • Sosyal ilişki kurma,
 • Yeni insanlarla tanışma veya onları gözleme,
 • Beklenen olası insanlarla ilişki kurma (örneğin ünlü bir kaya tırmanıcısının bir etkinliğe gelecek olması bireyleri onunla tanışmak için oraya çeker),
 • Aile ile birlikte olma,
 • Tanıma-tanınma arzusu,
 • Başkalarına yardım etme,
 • Sosyal sorumluluk,
 • Uyarıcı unsurlar veya davetkâr yapı (mesela bir şelale insanları oraya çeker),
 • Sosyal güç elde etme,
 • Kendini gerçekleştirme,
Mücadele ruhu
 • Mücadele ruhu,
 • Başkaldırma,
 • Başarı arzusu,
 • Rekabet (iç ve dış),
 • Zaman öldürme ve sıkıntıdan kurtulma,
 • Entelektüel estetiktir.

Outdoorun Yararları:

Doğa aktivitelerine katılmanın ekonomik, toplumsal, çevresel ve kişisel yararları birçok yazar tarafından ele alınmıştır. Doğa sporları yapmanın bireylere sağladığı yararlar şunlardır:

 • Grup dinamiklerini öğrenme,
Liderlik
 • Liderlik,
 • Güven arttırma,
 • Bireysel karar verebilme,
 • Risk yönetimi,
 • Kendinin ve başkalarının sorumluluğunu üstlenebilme,
 • Kişilik ve beden gelişimini olumlu etkileme,
 • Kendine ve başkalarına olan güveni olumlu etkilemekte,
 • Kendini mutlu hissetme,
 • Başkaları ile etkileşme ve sosyalleşmedir. 

Doğa Yürüyüşünün Faydaları

Bunların yanında Ardahan ve Yerlisu Lapa’nın (2011) doğa yürüyüşçüleri ve bisikletçiler üzerinde yaptığı bir çalışmada bireylerin doğa etkinliklerine katılarak elde ettikleri faydalar şunlardır:

 • Kendini mutlu hissetme,
 • Sağlıklı ve güçlü hissetme,
Başarı
 • Rahatlamış tazelenmiş hissetme,
 • Yeni kişilerle tanışma,
 • Yeni şeyler öğrenme,
 • Kendine güveninin artması,
 • Kişisel tatmin elde etme,
 • Çevre bilinci kazanma,
 • Daha verimli çalışma,
 • Bir guruba ait olma duygusunu yaşama,
 • Hayal gücünün artması,
 • Kendini daha önemli hissetme şeklinde sıralanmıştır. 

Sonuç olarak doğaya, otlara, ağaçlara, tertemiz gökyüzüne,toprağa yakın olmak insanların yaradılıştan gelen duygularını tatmin ederek bireyleri hem sağlıklı hem de mutlu etmektedir. Şehirlerde yaşayan insanın artık en temel ihtiyacı doğaya yakın olmaktır.

Doğay yakın olmak, doğada olmak sadece bedenimizi değil ruhumuzu  ve psikolojimizi de sağlıklı kılar.

Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Çoğunlukla yararlanılan Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Ayşe Kalkan”’ın hazırladığı “Açık Alan Rekreasyonu, Doğa Sporları Yapan Bireylerin Bu Sporları Yapma Nedenleri: Antalya Örneği” başlıklı Yüksek Lisans Tezi

error: Content is protected !!