Sektörden Endüstriye Outdoor / 2

Outdoorun Gelişimi İçin:

Önceki yazımızda çağımızda özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların, sağlıksız ve monoton kent yaşamından uzaklaşarak doğaya döndükleri, doğal turizm kaynaklarından da yararlanmak üzere doğada outdoor faaliyetlerine yöneldikleri, en çok yapılan outdoor aktiviteleri olan kampçılık, hiking ve trekking gibi sporların herhangi bir federasyonlarının dolayısıyla tüzel kişiliklerinin olmadığını ifade etmiştik. 

Türkiye’de outdoor habitatının çoğunlukla doğa, yürüyüş (trekking, hiking), dağcılık ve kampçılık kulüpleri etrafında şekillendiği  söylenebilir. Bu kulüp ve derneklerin yanında ekstrem sporlar ve çeşitli az sayıda takipçili aktiviteler de yapılmaktadır. 

Daha önceki yazılarımızda outdoor sektörünün Türkiye’de yeni yeni geliştiğini, ancak dünyadaki seyre baktığımızda outdoorun turizm, spor ve doğa aktiviteleri ile birlikte büyük bir ekonomik endüstriye dönüşme potansiyeline sahip olduğunu yazmıştık

Outdoorun Koordinasyonu:

Türkiye’nin Outdoor Sayfası’nın sektörden endüstriye outdoor sürecindeki teklifi çeşitli büyükşehirlerde çok sayıda katılımcı ile buluşan outdoor/hiking/trekking/doğa/kampçılık kulüp ve derneklerinin bir koordinasyon ile birleşmeleri ve Türkiye Outdoor Federasyonu’nun kurulmasıdır.

Türkiye’de outdoor ve doğa sporları ile ilgilenen kesim bellidir ve çoğunlukla bu aktiviteler katılan bireylere özeldir. Yani outdoor aktiviteleri doğası gereği sadece yapan bireye fayda sağlamakta, kamuya ulaşmamaktadır. Burada yapılması gereken Türkiye çapında yapılan outdoor aktivitelerinin ve eşsiz Anadolu coğrafyasının reklamının yapılarak geniş kitlelerin doğa ve outdoor aktiviteleri ile buluşmasının sağlanmasıdır.

Yine önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz üzere başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinde outdoor ile ilgili nitelik ve nicelikli akademik çalışmalar vardır. Batı ülkelerinde özellikle outdoor turizm üzerine yapılmış çalışmalar, kurulmuş internet siteleri, yapılan yayınlar göz alıcıdır. Ülkemizde ise az sayıda akademik çalışma olup, nitelik konusunu da burada takdir edecek durumda değiliz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki outdoor edebiyatı/literatürü ülkemizde daha yolun başındadır. Zaten bu site de bu alandaki boşluğu doldurabilmek amacıyla kurulmuştur.

Outdoor aktiviteleri kişisel olarak düşünüldüğünde bireysel fayda sağlasa da toplumsal ve ekonomik olarak düşünüldüğünde büyük bir kamusal fayda sağlama potansiyeline sahiptir. Outdoor turizminin deniz, kum, tarih turizminin yanında ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek ciddi potansiyeli vardır.

Outdoor turizminin potansiyelinin keşfedilmesi ve dağınık kulüp ve dernekler arasında koordinasyon kurularak yardımlaşma ve tanıtımın yapılması esasında sadece bireysel çaba ile başarıya ulaşabilecek bir hedef değildir. Kamunun özellikle yerel yönetimlerin il bazında doğa ve outdoor kulüplerinin koordinasyonunu yapması turizmin gelişmesi açısından ciddi fayda sağlayacaktır. Bunun yanında özellikle teknolojinin geldiği nokta da dikkate alındığında bireysel çabaların da outdoor turizmine katkı sağlayacağı düşünülebilir.

Outdoor Literatürü/Edebiyatı:

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak çıktığımız yolda hem outdoor aktiviteleri ile ilgili nitelikli/akademik bilginin kaynağı olmaya hem de outdoor turizminin gelişebilmesi için yerel yönetimler/kulüp-dernekler/işletmeler ufuk açıcı yayın yapmayı planlıyoruz. Uotdoor ve doğa konularında hem sanal alemde hem de basılı yayınlar üzerinde hem literatür taraması yapıyor, hem de yeni yayınlar yapmak üzere yazılar hazırlıyoruz.

Biz de Türkiye'de bu makalede gördüğünüz resimlerdeki gibi nitelikli ve akademik içerikli yayınlar/broşürler hazırlamak ve outdoor turizminin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz  Eğer bu yazıyı okumuşsanız ve elinizde bu konular hakkında nitelikli bilgi/belge/yayınlar varsa bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. 

Covid günleri geçip de insanlar kendilerini doğaya atmaya başladıklarında onlara önderlik edip bilgi verecek kurum ve kişilere ihtiyaç var. Trend olarak yükselişte olan outdoor sektörünün her türlü sorunu, ihtiyacı için iletişime açığız.

Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası
error: Content is protected !!