Ekoturizmin İlkeleri Nelerdir?

Ekoloji serimize devam ediyoruz. Ekoloji ne demektir başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Bu yazımızda ekoturizm kavramını, çeşitli kurumlara yapılmış ekoturizm tanımlarını, ekoturizmin gelişme aşamalarını, ekoturizm endüstrisi ve ekoturizm doğa ilişkisini önceki yazımızda açıklamıştık. Bu yazımızda ise ekoturizmin ilkeleri, sürdürülebilir turizm, ekoturizmin bütünlüğü, doğa turizmi, yaban hayatı turizmi, Ekoturizmin sürdürülebilirlik ilkeleri ve Türkiye’de Ekoturizm konularını açıklamaya çalışacağız.

Ekoturizmin İlkeleri

ekoturizm

Ekoturizm, korumayı, toplulukları ve sürdürülebilir seyahatleri birleştirmekle ilgilidir. Bu, ekoturizm faaliyetlerini uygulayan, katılan ve pazarlayanların aşağıdaki ekoturizm ilkelerini benimsemesi gerektiği anlamına gelir:

 • Fiziksel, sosyal, davranışsal ve psikolojik etkileri en aza indirin.
 • Çevresel ve kültürel farkındalık ve saygı oluşturun.
 • Hem ziyaretçiler hem de ev sahipleri için olumlu deneyimler sağlayın.
 • Koruma için doğrudan mali faydalar sağlayın.
 • Hem yerel halk hem de özel sektör için finansal faydalar yaratın.
 • Ziyaretçilere, ev sahibi ülkelerin politik, çevresel ve sosyal ortamlarına duyarlılığı artırmaya yardımcı olan unutulmaz yorumlayıcı deneyimler sunun.
 • Düşük etkili tesisleri tasarlayın, inşa edin ve işletin.
 • Topluluğunuzdaki Yerli Halkın haklarını ve manevi inançlarını tanıyın ve güçlendirme yaratmak için onlarla ortaklık içinde çalışın.
 • Koruma için doğrudan mali faydalar sağlayın.
 • Hem yerel halk hem de özel sektör için finansal faydalar oluşturun.
 • Ziyaretçilere, ev sahibi ülkelerin politik, çevresel ve sosyal iklimine duyarlılığı artırmaya yardımcı olacak, akılda kalıcı yorumlayıcı deneyimler sunun.
 • Hem ziyaretçiler hem de ev sahipleri için olumlu deneyimler sağlayın.
 • Düşük etkili tesisleri tasarlayın, inşa edin ve işletin.
 • Fauna ve flora üzerindeki fiziksel, sosyal, davranışsal ve psikolojik etkileri en aza indirin.
 • Yerli ve yerel halkların haklarını ve manevi inançlarını tanıyın ve güçlendirme yaratmak için ortaklık içinde çalışın.

Sürdürülebilir Turizm

Sürdürebilirlik kavramı son yıllarda en çok konuşulan ve gündem oluşturan bir kavram haline gelmiştir. Sürme herhangi bir olay veya olgunun kendiliğinden devam etmesi iken, sürdürme eylemi bu devamlılığın başkası tarafından yapılması anlamına gelmektedir. Herhangi bir şey sürdürülebilir ise yapısında süreklilik taşıyor demektir.

Sürdürülebilirlik, belirli bir ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin, kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ve ana kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi yetkinliği olarak bilinmektedir. Sürdürülebilir bir yapı için kaynaklar sürekli olarak değerlendirilmeli, bu değerlendirme çerçevesinde koruma sağlanmalı ve koruma bilinci ön planda tutulmalıdır.

UNWTO tarafından Sürdürülebilir Turizmin kavramsal tanımı şöyledir. Sürdürülebilir turizm geliştirme kılavuzları ve yönetim uygulamaları, kitle turizmi ve çeşitli niş turizm segmentleri de dahil olmak üzere her tür destinasyondaki tüm turizm türleri için geçerlidir. Sürdürülebilirlik ilkeleri, turizmin gelişmesinin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerine atıfta bulunur ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini garanti altına almak için bu üç boyut arasında uygun bir denge kurulmalıdır.

Sürdürülebilirlik teriminin kaynağı, genellikle Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun 1987’de yapılan toplantısında hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporuna dayandırılmaktadır. Brundtland Raporu olarak da bilinen raporda sürdürülebilir kalkınma, “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünün kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanmıştır (WTO, 1998:20).

Başka bir ifade ile sürdürülebilir kalkınma bugünün gereksinimlerini; gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılayan kalkınmadır. İlk defa bu raporda, görünüşte birbirinden farklı olan ekonomik büyüme ve çevresel koruma kavramları bir arada kullanılmıştır.

Sürdürülebilir turizm; yöredeki insanların ve turistlerin ihtiyaçlarını gelecekteki fırsatları da koruyarak karşılama anlayışıdır. Turizmin sürdürülebilir olmasını ifade eder. Sürdürülebilir turizm kavramı, daha geniş bir kavram olan “sürdürülebilir büyüme”den gelen ve bu büyümeyi turizmin özel bağlamına uygulama anlamına gelen özel bir terimdir.

Çevre kalitesini devam ettirmek, turistik bölgelerin yaşam kalitelerini
yükseltmek, kaliteli ziyaretçi deneyimini gerçekleştirmek, kalkınmada eşitliği teşvik, turizmin ekonomiye ve çevreye katkılarını sağlamak ve geliştirmek gibi amaçlar taşımaktadır (Inskeep, 1991:461). Sürdürülebilir turizm; insanın etkileşimde bulunduğu veya bulunmadığı çevrenin bozulmadan ve değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin sürdürüldüğü ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını doyuracak şekilde ve gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir kalkınma şeklidir. Sürdürülebilir turizm kalkınması, turizm sektöründe yer alan ev sahipleri ile turist kesimlerinin ihtiyaçlarının, bugün var olan kaynakların, gelecekte değerlerinin korunarak uzun süreli ve kesintisiz şekilde karşılanmasıdır.

Ekoturizm

Bu nedenle, sürdürülebilir turizm:

 1) Turizmin geliştirilmesinde kilit bir unsur olan çevresel kaynakları en iyi şekilde kullanın, temel ekolojik süreçleri sürdürmek ve doğal miras ile biyolojik çeşitliliği korumaya yardımcı olmak.

2) Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı gösterin, yerleşik ve yaşayan kültürel miraslarını ve geleneksel değerlerini koruyun ve kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunun.

3) İstikrarlı istihdam ve gelir getirici fırsatlar ve ev sahibi topluluklara sosyal hizmetler dahil olmak üzere, adil bir şekilde dağıtılan tüm paydaşlara sosyo-ekonomik faydalar sağlayan ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan uzun vadeli ekonomik operasyonlar sağlamak.

Sürdürülebilir turizm gelişimi, tüm ilgili paydaşların bilinçli katılımının yanı sıra geniş katılım ve fikir birliği oluşturulmasını sağlamak için güçlü siyasi liderlik gerektirir. Sürdürülebilir turizmi başarmak sürekli bir süreçtir ve etkilerin sürekli izlenmesini, gerektiğinde gerekli önleyici ve / veya düzeltici önlemlerin alınmasını gerektirir.

Sürdürülebilir turizm aynı zamanda yüksek düzeyde turist memnuniyetini korumalı ve turistlere anlamlı bir deneyim sağlamalı, sürdürülebilirlik konularında bilinçlerini artırmalı ve aralarında sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik etmelidir. (Kaynak: UNWTO)

Ekoturizm Etiği:

Çevreye ve sosyo merkezli değerlere ve ETİK'e sahiptir.

Ekolojik ve sosyal bir vicdan yaratır.

Doğa ile ilgili olarak TÜKETİCİ OLMAYAN turizmdir.

ekoturizm

Tüketici olmayan, ekoturizmin tomrukçuluk, madencilik, 4 itlaf, balıkçılık dahil eğlence amaçlı avlanma gibi faaliyetlerle ilişkili olmadığı anlamına gelir. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm ve Ekoturizm Belgelendirmesi için bir öneri olan Mohonk Anlaşması (2000), ekoturizmi doğal alan odaklı sürdürülebilir turizm olarak gördü ve bu, sürdürülebilir turizm temeline aşağıdaki kriterleri ekliyor:

Daha fazla takdir ve anlayışa giden doğal yolla ilgili kişisel deneyimlere odaklanın. Doğa, yerel toplum ve kültür hakkında yorum ve çevre bilinci. Doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına olumlu ve aktif katkılar. Yerel toplulukların ekonomik, sosyal ve kültürel faydaları. Uygun olduğu durumlarda topluluk katılımını teşvik etmek.

Doğa Turizmi Ne Demektir?

Doğa turizmi bir yandan son yıllarda turizm sektörünün önemli bir bölümünü oluştururken, diğer yandan da fenomeni tanımlamaya çalışan araştırmacılar için pek çok soruna yol açmıştır. Turizm destinasyonu veya birincil motivasyonu, kategorilendirmesini belirlemeli mi? Teori kadar pratiği de düşünürken gerçekten bir ihtiyaç var mı?

doğa turizmi

Doğa turizmi, dünya turizm endüstrisinin önemli bir parçasıdır ve daha da önemlisi, önem kazanmaktadır. Doğa turizmi sektörünün tüm uluslararası seyahatlerin yaklaşık% 7'sini oluşturduğunu, ancak belirli dünya bölgelerine göre önemli ölçüde farklılık gösterdiğini bildirilmektedir. Küresel doğa turizmi yıllık büyüme oranının% 10-30 olarak tahmin edildiğini belirtmek gerekir.

Bu kadar büyük farklılıkları belirleyen, bu bölgedir ve daha kesin olarak, belirli bir destinasyondaki doğal varlıkların yoğunlaşması (ve turizm imajı). Ve bir örnek olarak, Avustralya'da doğa turizmi sektörü yabancı turistlerin% 62'sini ve yerli turistlerin% 16'sını oluşturmaktadır. Bu grup, kârlılığıyla öne çıkıyor: 2008'de, yabancı 'doğa turizmi' turistleri gezi başına ortalama 6009 dolar harcarken, 'klasik' turistler ise sadece 3747 dolar harcıyor.

Doğa turizmi, birçok Afrika ülkesinde yabancı turistleri çeken en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bu seyahat biçiminin her zaman olumlu bir değişimin yansıması olmadığı belirtilmelidir. Akama'nın (1996) görüşüne göre, klişeleşmiş olarak batılı örgütler tarafından yaratılan Kenya'da doğa turizmi, yerel halkın ihtiyaç ve beklentilerine aykırıdır (s. 572). Bunun nedeni, yalnızca yüzyıllardır bilinen ve tanıtılan seçilmiş doğal varlıklara odaklanmasıdır (büyük ölçüde sömürge dönüşümleri ve sonraki

Yaban Hayatı Turizmi

 Bu tür turizmin yedi ana biçimini tanımladılar (yazarlar bunu fauna turizmi olarak adlandırdı):

 • hayvanın aşan unsur olduğu ve belirli bir turizm ürününün diğer bileşenlerinin marjinal olduğu doğa turizmi;
 • tür çeşitliliği açısından zengin, genellikle hayvanları beslemek amacıyla belirli bir doğal yaşam alanını ziyaret etmek;
 • hayvanların esaret altında yaşadığı insan yapımı siteleri ziyaret etmek;
 • belirli bir türü izlemek;
 • tanımlanmış habitatlarda yürüyüş;
 • insan tarafından düzenlenen tehlikeli, muhteşem hayvan davranışlarını izlemek;
 • hayvanların hem doğal hem de yapay ekosistemlerinde genellikle tüketim için itlaf edildiği avları tanımlar.

Ekoturizmin sürdürülebilirlik ilkeleri

Son yıllarda, sürdürülebilir turizm gelişmesi turizm sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Sürdürülebilir turizm; turizm etkinliğinin, doğal, kültürel, biyolojik, ekolojik tüm yenilebilen ve yenilenemeyen kaynaklara süreklilik sağlayarak planlanmasını ve yürütülmesini ifade eder. Yerel halk ve turist kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılarken, bugün var olan kaynakların gelecekte de değerlerini korumak anlamında sürdürebilirlik önemlidir.

Sürdürülebilir turizm aynı zamanda, biyolojik çeşitliliğe ve kültürel bütünlüğe zarar vermeden, hem yöre halkı, hem de ziyaretçilerin karşılıklı ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili yönetsel bir süreçtir. Sürdürülebilir turizm, asıl olarak çevre ile ilgili bir durumdur; doğa, insan ve turistik hedef üçlüsü şeklinde düşünüldüğünde yönetsel süreç yanı daha da önem taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ile turizm arasındaki ilişkiler, çevresel değerler üzerinde odaklandığında, turizm değerlerini korumak ve gelecek nesillere taşımak yönetsel süreçte herhangi bir sorun olmadan gerçekleşecektir.

Sürdürebilirlik-çevre- insan ilişkisinde turizm kaynaklarının tanıtımının yapılması, kullanımı, potansiyel müşteriler ve yerel halkla ilişkiler bu süreç içerisinde değerlendirilmelidir. Turizmin uzun dönemli sürdürülebilir ve güvenli olabilmesi, çevresel değerlerin gelecek kuşaklara da hizmet edebilmesi için çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak, turizm yatırımcılarının ve işletmecilerinin benimsemesi gereken başlıca görevi olmalıdır.

Bu boş zaman etkinliklerine katılmayı seçen belirli bireyler de ilgi konusuydu. Burada, Lindberg tarafından dört kategoriye ayrılan ilginç bir sınıflandırma önerilmiştir:

Yaban Hayatı
 • Çevrenin durumunu iyileştirmek için aktif eğitim ve eyleme odaklanan bilim adamları, araştırmacılar ve turistler genellikle doğa turizminin çekirdeğini oluşturur;
 • Doğal ve yerel kültürel tarihi anlamak için koruma altındaki alanları görmek için özel bir geziye çıkan turistler;
 • Birincil amacı belirli, iyi bilinen bir doğal cazibe hakkında bilgi edinmek olan turistler;
 • Daha geniş bir gezinin parçası olarak doğayı tesadüfen keşfeden sıradan turistler olabilir
 • Her biri, doğal bir ortamda geçirilen zamana, doğa deneyiminin türüne ve varış noktasının kendisinin önemine göre kategorize edilebilir.

Sonuç olarak, yazarlar, doğa turizminin en etkili tanımının - tüm biçimleri, türleri ve türleri kapsayacak şekilde daha geniş anlamıyla anlaşıldığı üzere - şu şekilde olacağını düşünüyor: 'Herhangi bir şekilde ve hatta en az derecede doğal turizm unsurlarını içeren çevre '; ve böylelikle doğa turizminin kentsel bir alanda gerçekleştirilebilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla, bu kadar çok yönlü bir şekilde anlaşılan doğa turizmi, katılımcının amacına bağlıdır - dolaylı bir karakterde olsa bile (doğal çevre, sanki harcanabilirmiş gibi sadece arka plandır) - yazarlar bunun doğa olarak etiketlenmesi gerektiğini öne sürüyorlar. temelli turizm; çevre ile doğrudan temas içeren turizm için belirleyici faktör doğa olduğunda ise doğa odaklı turizmi tercih ederler.

Türkiye’de Ekoturizm

Ülkemizin, Akdeniz’deki en önemli turizm alanlarından birisi olduğu açıktır. Yaklaşık 8000 km uzunluğundaki sahilleri, çeşitli uygarlıklardan kalan zengin tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra, iklimsel çeşitliliği nedeniyle olağanüstü bir bio-çeşitliliğe sahiptir ve tek başına bütün bir Avrupa kıtası ile
karşılaştırılabilir. Örneğin, tüm Avrupa’da 500 kuş türü bulunmasına karşılık, Türkiye’de 420 civarında kuş türü saptanmıştır.

Bunun yanı sıra, Avrupa’da tespit edilen yaklaşık 12.000 bitki türünden yaklaşık 9.000’i ülkemizdedir. Türkiye, gerek dağları, ormanları, yaylaları, kıyıları, gölleri, akarsuları gibi doğal varlıkları; gerek flora ve faunası ve gerekse mağaraları ve kanyonları gibi ilginç jeolojik oluşumları açısından diğer ülkelerle kıyaslanamayacak düzeyde bir zenginliğe sahiptir ve bu zenginlikler ülkemizi gündemde olan ekoturizm için oldukça ilgi çekici bir ülke konumuna getirmektedir.

Turizme erken açılmış bazı kıyı bölgelerimiz hariç, henüz ülkemizin pek çok bölgesinde doğa bozulmamış ve endemik türler, flora ve fauna konusunda dünyada eşine az rastlanır bir zenginlik vardır (Yürik, Tarihsiz). Buna sosyo-kültürel değerler de eklenince, Türkiye, ekoturizm konusunda potansiyel bir cennettir. Bu potansiyeli değerlendirip geliştirmek, hepimizin görevidir.

Türkiye, doğa ve macera turizminde henüz yolun başında 2014 yılında ağırladığı 39,8 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya turizminde altıncı sıraya yerleşen Türkiye, doğa turizminde daha işin başında bulunuyor.

Doğudan batıya kuzeyden güneye zengin bir doğaya ve farklı birçok kültüre sahip olan Türkiye, bu potansiyelini açığa çıkarabilmiş değil. Tatil yapma kültürünün yeni yeni oluşmaya başlaması, kitlelerin doğa ve macera turizmini geç keşfetmesine neden olmuştur.

Ancak turizm trendlerinin doğa ve maceraya dönmesiyle birlikte bu alanın büyüme potansiyeli de çok yüksek görülüyor. 81 ilde 527 doğa turizmi alanı belirlendi, TÜRSAB raporuna göre 2015 yılının başında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, doğa turizmini geliştirmek için 81 ilde 527 adet doğa turizm alanı belirledi.

Sahip olunan doğal sit sayısı ise 1273. 420’nin üzerinde kuş türünün yaşadığı Türkiye’de aynı zamanda Avrupa’da tespit edilen yaklaşık 12 bin bitki türünün, 9 bini yetişiyor. Bu zengin altyapısı, Türkiye’nin doğa ve macera turizminde öne çıkması için avantaj sağlıyor.

Peki nereler öne çıkıyor Türkiye’de doğa ve macera turizmini daha çok orta ve üzeri gelir seviyesine sahip iyi eğitim almış kesimler tercih ediyor. Macera turlarında spor ağırlıklı kanyoning, dağ bisikleti, trekking, kano, rafting, yamaç paraşütü gibi sporlar yapılırken, doğa turizmi kapsamında kırsal, agro ve eko turizmi akla geliyor.

Kırsal alandaki turlarda ise yaşam kültürü, yöresel tatlar, hasat ve üretim süreci gibi unsurlar devreye giriyor. Tatilciler yerel kültürü ve doğayı yaşamak ve deneyimlemek istiyorlar.

Doğa ve macera turu güzergahlarında Küre Dağları, Karadeniz Yaylalar, Yenice, Likya Yolu, Çorum Gastronomi Yolu, Kocaeli Doğa Yürüyüş Rotaları, Kayseri, Yenice Ormanları ve İğneada Longoz Ormanları gibi birçok rota ilgi çekiyor.

Diğer yandan sürdürülebilir turizmi savunan ve bir yerel kalkınma modeli sunan Cittaslow hareketi Türkiye’de de yayılıyor. Günümüzde 28 ülkede 182 üyeye yayılan Cittaslow hareketinin amacı Slow Food felsefesini kentsel boyuta taşımak. Doğaya saygı duyan, tarihine, kültürüne, yerel üreticilerine sahip çıkan kentler, Cittaslow ünvanı alabiliyor. Türkiye’de Akkaya, Gökçeada, Halfeti, Seferihisar, Perşembe, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar ve Şavşat cittaslow ünvanı aldı. Bolu’daki Göynük ise Cittaslow adayıdır.

Türkiye’de yamaç paraşütü ve rafting popülerliğini koruyor,  yer üstü olduğu kadar deniz altı da tarihi ve doğal zenginliklere ev sahipliği yapıyor. Dalış yapılabilen yerlerin sayısı her yıl artıyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 40 bin mağara bulunuyor.

 Fethiye Ölüdeniz Bölgesi’ndeki Baba Dağı başta olmak üzere Denizli-Pamukkale, AnkaraGölbaşı, Bolu-Abant, Eğirdir, Kayseri, Eskişehir-İnönü’de yoğun olarak yamaç paraşütü yapılıyor. Rafting için Artvin, Rize, Muğla, Düzce, Tunceli, Antalya, Denizli ve Kayseri tercih edilirken, Çoruh Nehri’nin 169 kilometrelik parkuru dünyada öne çıkıyor.

Türkiye de sürdürülebilir bir politika izlemiyor Doğa ve macera turizmi konusunda bir stratejisi olmayan Türkiye, bu alanda da yeterli tanıtım yapamıyor. Türkiye’nin rakibi olan Akdeniz çanağındaki ülkelerin hepsi ekolojik turizme yönelik plan ve stratejilerle ilerliyor.

Ağırlıklı iç pazara hitap eden doğa ve macera turizminde yurtdışından daha çok turist alabilmek için tanıtım yapılması gerekiyor. Doğa ve macera turizmi tarifinin içine; yeşil turizm, alternatif turizm, yayla turizmi, eko turizm, aktif turizm, doğa sporları turizmi, macera ve adrenalin sporları turizmi gibi tüm başlıkları toplamak istiyoruz. Kısacası Türkiye’de önemsenmeyen ve önemi anlaşılmamış doğayla ilgili bütün turizm çeşitlerini kastediyoruz.

Doğa ve macera turizmi Türkiye’nin her yerinde yapılabilir. Bu işin özünde doğa, insan, kültür ve deneyim yatıyor. Doğası bozulmamış, insanı göç etmemiş, kültürünü yaşayan her yerde misafire bu deneyim yaşatılabilir.

Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası
error: Content is protected !!