Glamping Ne Demek?

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak kampçılık serimize devam ediyoruz. Kampçılık nedir, kamp türleri nelerdir, kamp ekipmanları nasıl seçilir ve Türkiye’deki kamp yerleri listeleri ile ilgili bilgi almak istiyorsanız, Kampçılık başlıklı bölüme bakabilirsiniz.

Bu yazımızı genel olarak turizm alanında yazılmış bir makaleye dayanarak hazırladık. Makalenin bilgileri yazının sonunda yer almaktadır.

Glamping’in Gelişimi

Glamping

Bireylerin doğayla iç içe tatil yapabildikleri ve sosyal anlamda etkileşim içinde oldukları en eski açık hava rekreasyon faaliyetlerinden birisi kamp yapmadır. Kökeni Antik Yunan’a kadar dayanan kamp yapma faaliyeti, günümüzde önemli tatil değerlerinden birisidir. Eğitim ve refah seviyesinin yükselmesi, bireylerin güvenlik, konfor, temizlik vb. gibi konulara önem vermesi nedeniyle son yıllarda yeni bir kavram olan ‘glamping’ ortaya çıkmıştır. Açık hava rekreasyon sektörünün son ürünlerinden biri olan glamping, glamorous (göz alıcı, büyüleyici) ve kamping (kamp yapma) sözcüklerinin birleşmesi sonucu türeyen bir kavramdır ve kısaca otel olanaklarının doğaya taşınarak doğa turistlerinin bu olanaklardan yararlanmasına olanak sağlayan bir turistik ürün olarak tanımlanabilir. Avrupa ülkelerinde yeni yeni gelişmeye başlayan glamping, Türkiye açısından çok yeni bir açık hava rekreasyonel faaliyet çeşitidir.

Giriş

Kentlerde yaşayan bireyler, aşırı kalabalık, uzun ve esnek çalışma saatleri, stres, yaşanılan çevreden uzaklaşma isteği gibi faktörlerden dolayı, kırsal alanlar olarak nitelendirebileceğimiz ve açık hava rekreasyon alanlarının bulunduğu yerlere yönelmektedirler. Bu durum her geçen yıl açık hava konaklama sektörünün büyüyebileceğinin bir göstergesidir. Büyümeye devam eden bu sektörün bilinen en eski ürünlerinden biri kamp yapma faaliyetidir. Diğer açık hava rekreasyon faaliyetleri bağlamında ise koşma, hafif tempolu yürüyüş, bisiklet sürme, balık tutma, tırmanma, kuş gözlemciliği ve yaban hayatı gözlemciliği gibi aktiviteler popülerdir.

Kamp Tipleri

Kamp TipleriTanımlama
Adventure Camping (Macera Kampçılığı)Yarışmalar (macera yarışları, bisiklet yarışları vb.) ve temel kamp ekipmanlarının kullanımıyla basit olarak gerçekleştirilen kampçılık faaliyetidir.
GlampingLüks kampçılık olarak değerlendirilebilecek bu faaliyete yönelik ilgi gittikçe artmaktadır. İnsanlar, kamp alanı bulma derdi olmadan, herhangi bir çadır götürmeksizin, tuvaletlerin mevcut olduğu ve rezervasyon yapılarak ekstra hizmetlerin alınabildiği ve doğada yapılan faaliyettir.
Historical Camping (Tarihsel Kampçılık)İnsanların geçmişte özel bir zamana ait araç-gereçler ve o zamanda uygulanan yöntemleri kullanması sonucu ortaya çıkan kamp faaliyetleridir.
Winter Camping (Kış Kampçılığı)Kış boyunca yapılan kamp faaliyetleridir.
Work Camping (İş Kampçılığı)Amerikan iş pazarında hızla büyümektedir. Çoğu durumda, iş kampçıları (hem bireysel hem de çiftler açısından) kendi rekreasyonel araçlarıyla belirli (iş, gösteri, eğlence vb.) aktiviteler yapmaktadırlar. Bunun karşılığında kamp alanlarına herhangi bir ücret ödememekte ve ayrıca ücret alabilmektedirler.
Kamp Çeşitleri

Günümüz turistleri kaliteli hizmet almak, farklı deneyimler yaşamak ve mutlu olmak istemektedir. Bu durum tüm işletmeleri farklı ve ilgi çekici ürünler yaratmaya yönlendirmektedir. Bu bağlamda kamping ya da kamp yapma faaliyeti olarak nitelendirilen açık hava rekreasyon ürünü, turistlere farklı deneyimler sunmak, kaliteli hizmet vermek ve tatmin düzeylerini üst seviyeye çıkarmak için zenginleştirilerek farklı bir turistik ürüne dönüştürülmüş ve glamping olarak adlandırılmıştır Göz alıcı, büyüleyici (glamorous)’ ve ‘kamp yapma (camping)’ sözcüklerinin birleşiminden oluşan Glamping, lüks kamp yapma faaliyetidir .

Türkiye ve Dünya’da Kampçılık

Kökeni Antik Yunan’a kadar dayanan kamp yapma faaliyetleri en eski açık hava rekreasyon faaliyetlerinden birisidir. Otelde konaklamaya göre daha ucuz olan kamp yapma dışarıdan yiyecek, içecek ve değişik faaliyetler için gerekli malzemelerin getirilebildiği bir tatil türüdür. Aynı zamanda kamp yapma, bireylerin doğayla iç içe tatil yapabildikleri ve sosyal anlamda etkileşim içinde oldukları bir faaliyettir. Kamp yapmanın bir çok avantajı olmasına rağmen bitki örtüsünü tahrip ve yok etme, toprak erozyonuna neden olma, su kaynaklarını kirletme, yaban hayatına zarar verme gibi olumsuz etkileride mevcuttur.

Glamping

Bireyler kamp faaliyetlerini çadır, karavan, motor evler gibi ilkel denebilecek yapılar kullanarak yapabilirler. (Wikipedia, 2015). Kamp yapma, öncelikle bir dinlenme faaliyeti olmasının yanı sıra balık tutma, avlanma, yüzme, bitkileri, kuşları ve yaban hayatı inceleme ve izleme ya da doğayı fotoğraflama gibi faaliyetlere katılmaya olanak sağlar.

Glamping

Glamping keyfine düşkün ve muhtemelen parası da bol doğa tutkunlarının kamp yapma çeşididir. Evde alışılan konfora yakın bir hayat sürülür getirilen muhtelif alet edevatla yapılan kampçılık çeşididir.

Bireyler her geçen gün farklı deneyimler aramaktadır. Bu yeni deneyimlerden birisi de son zamanlarda moda haline gelen olağandışı mekanlarda konaklama faaliyetidir. Glamping, bu talebi karşılayacak önemli bir turizm arzıdır. Glamping, ‘göz alıcı, büyüleyici (glamorous)’ ve ‘kamp yapma (camping)’ sözcüklerinin birleşimi sonucu ortaya çıkan bir kavramdır.

Glamping

Tarihsel açıdan bakıldığında glamping, Osmanlı imparatorluğu zamanlarına dayanmaktadır. Osmanlılar, sultanları için ipek ve diğer pahalı materyallerle donattıkları lüks ve gösterişli çadırlar inşa etmekteydiler (The History of Glamping, 2015). İkinci çıkış noktasını ise Avrupalı ve Amerikalı seyahatçilerin Afrika’da katıldıkları safarilere dayandırmak mümkündür. Safariye katılan turistler; şefler, rehberler, kapıcılar ve hizmetçiler tarafından desteklenen lüks çadırlarda kalmayı talep etmesi sonucu bu durumun ortaya çıktığı düşünülebilir.

Glamping, standart kamp yapmada meydana gelebilecek olan çadırların akması, böceklerden ve vahşi hayvanlardan korunma, konserve yiyecekler ve kokan uyku tulumları gibi durumların önüne geçilmesine imkan verir.

Glamping, turistlere doğa içerisinde farklı aktiviteler sunan açık alan reakreasyonel faaliyet çeşidi olarak da tanımlanabilir. Bu aktiviteler içerisinde kano, tırmanma, balık tutma, yürüyüş, dağ bisikletçiliği, yüzme ve kayak vardır. Bu arz, Asya, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında Avrupa’dan daha önce hayata geçirilmiştir.

Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa’da glamping hizmeti yaklaşık 20 yıldır verilmesine rağmen, diğer Avrupa ülkelerinde bu konsept yeni yeni doğmaya ve gelişmeye başlamıştır. Glamping hizmeti veren işletmeler, turistlere farklı konseptler sunmaktadırlar. Bu konseptler arasında ağaç evler, igloolar (Eskimo evleri), kabinler gibi çeşitli malzemelerden yapılmış ve yapıların içleri lüks eşyalar ile donatılmıştır.

Son yıllarda açık hava konaklama sektörü, bireylere farklı deneyimler sunması, mevcut ürün ve hizmetlerinin kalitesini arttırması, altyapı ve olanaklarını geliştirmesiyle değerli ve çekici bir sektör haline dönüşmüştür. Ayrıca kentlerde yaşayan bireylerin aşırı kalabalık, uzun ve esnek çalışma saatleri, stres, yaşanılan çevreden uzaklaşma isteği vb. faktörlerden dolayı doğaya yönelimin artması bu sektörün hızla gelişmesinin itici unsurları olmuştur.

Glamping

Kamping ya da kamp yapma faaliyeti bu sektörün en önemli ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamp yapma her ne kadar Türkiye’de, Avrupa ya da Amerika’da olduğu kadar yaygın olmasada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi sitesinden yayınlanan rakamlardan hareketle her geçen yıl bu faaliyetin turizm çeşidi bağlamında arttığını görmek mümkündür (KTB, 2015). Bireylerin değişen yaşam tarzları ve farklı deneyim arayışları, yeni trendlerin ortaya çıkması ve rakamlardaki artış göz önüne alındığı takdirde bu alanda yatırımlar yapmanın faydalığı olabileceği söylenebilir.

Türkiye’de turizm faaliyetlerinin Deniz-Kum-Güneş turizmine odaklı olarak devam etmesi ve mevcut kaynakların alternatif turizm bağlamında kullanılmaması ya da göz ardı edilmesi önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problem ilerleyen 10 yıl içerisinde kendini daha da fazla hissettirebilir. Bunun nedeni olarak Asya-Pasifik ülkelerinden olan Çin’in önümüzdeki 10 yıl içerisinde ekonomik anlamda dünya lideri olması, Hindistan’ın ekonomik açıdan 3. güç olarak karşımıza çıkacağı, Avrupa ekonomisinin gerilemeye başlayacağı, Türkiye için önem teşkil eden Alman turistlerin ekonomik anlamda kayıplar yaşayacağı gibi faktörler göz önüne alındığında Türkiye’ye yönelik turizm talebinin bileşimi değişebileceği gibi tüm dünyadaki turizm trendlerinin de değişeceği söylenebilir.

Bu bağlamda turizm faaliyetini ya da turizm ürününü çeşitlendirmek potansiyel turistleri ülkeye çekebilmek adına önem teşkil etmektedir. Son yıllarda Avrupa’da gelişmeye başlayan ve Türkiye’de yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan ‘Glamping’, yeni bir turistik ürün niteliğinde değerlendirilebilir.

Türkiye’ de glamping kavramının yeni yeni tanınmaya başlandığı, glamping işletmelerinde lüks çadırlarla bireylere iyi bir tatil olanağı sunulduğu, glamping işletmelerinin sezonluk konaklama işletmelerine kıyasla faaliyetlerini 12 ay devam ettirebildikleri ve bir çok aktiviteyi konaklama yapan bireylere sunabildikler görülmektedir.

Dolayısıyla Glamping işletmelerinin aktivitelerini zenginleştirmeleri, yakınlarında bulunan  tarihi ve turistik yerlere ekstra ya da paket turlar düzenlemeleri, talebi artırıcı bir rol oynayabilir. Böylelikle gelen bireyler tarihi yerleri görme fırsatıda bulacaktır. Yurtdışında bulunan diğer glamping işletmeleri ya da glamping kuruluşlarıyla aktif olarak iletişim halinde olunması, bilgi ve öneri paylaşımında bulunulması diğer önemli bir konudur. Böylelikle turistlere uluslar arası standartlarda  konaklama ve hizmet sunumu gerçekleştirilebilir.

Öneriler:

Genel olarak, Türkiye’de Glamping ürününün gelişmesi için aşağıdakiler önerilebilir;

  • Glamping pazarının araştırılması ve tanımlanması,
  • Reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılması ve diğer glamping işletmeleriyle iletişim ve etkileşim içinde olmak amacıyla bir kurum kurulması ve sosyal medyada aktif çabalar içerisinde olmasının sağlanması.
  • Glamping işletmeleri doğa ile iç içe ve lüks bir konaklama sundukları için fiyatları diğer konaklama işletmelerine oranla biraz daha pahalıdır. Bu sebeple bu işletmelerin İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerine yakın yerlere kurulması.

Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Kaynak : Birdir, K., Unur, K. ve Dalgıç A. (2015). Türkiye ve Dünya’da Kamping ve Yeni Bir Turistik Ürün Olarak ‘Glamping’. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators

Bir Cevap YazınCevabı iptal et

error: Content is protected !!