Milli Parklar ve Outdoor / 2

Milli Parklarda Outdoor

Outdoor Türkiye:

Türkiye’nin Outdoor Sayfası’nın değerli takipçileri, aşağıdaki makaleyi okumadan önce outdoor ne demektir, outdoor terimlerinin Türkçe karşılıklarının olmaması ile ilgili açıklamamız, rekreasyon ne demektir, milli parkları detaylı olarak tanıttığımız milli park ne demektir yazılarımıza da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Bu yazı Milli Parklar Ve Outdoor başlıklı ikinci yazımızdır. Rekreasyon ve Outdoor arasındaki farklar, Milli Parklarda yapılabilen doğa aktiviteleri, boş zaman nedir, boş zaman kavramı, milli parklarda rekreasyon ve doğa sporları, rekreasyon tanımları ve rekreasyon çeşitleri, milli park kavramının ortaya çıkışı, milli parkın tanımı, milli parklar ve turizm ilişkisi, ekoturizm, Türkiye’deki milli parkların ekoturizme katkısı gibi konularda bilgi almak isterseniz Milli Parklar ve Outdoor 1 başlıklı ilk yazımızı mutlaka okuyunuz.

Yazımızda bazı yerlerde outdoor bazı yerlerde rekreasyon kelimesini kullanacağız. Aşağıdaki makalede genel olarak outdoor ve rekreasyon terimleri çoğu yerde eş anlamlı olarak kullanılıyor olsa da bazı durumlarda bu kelimeler farklı anlamları karşılayabilmektedir.

Aşağıdaki makale temel olarak İstanbul Arel Universitesi’nden Ramazan Pars ŞAHBAZ ve Meltem ALTINAY tarafından yazılan  “Türkiye’deki Milli Parkların Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi” (Evaluation of Recreational Activities of National Parks in Turkey) başlıklı makaleden alınmıştır.

Milli Parkların Rekreasyon Alanı Olarak İncelenmesi

Milli Parklar ve Doğa Sporlarında Kullanımları

Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade etmektedir.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2013 tarihinde yayınladığı son tabloya göre Türkiye’de 40 adet Milli Park tescil edilmiş olup bunların toplam alanı 848.119 hektardır. (http://www.milliparklar.gov.tr).

Milli parklar dışında, ülkemizdeki koruma alanları; tabiat parkı, tabiat koruma alanı ve tabiat anıtı olarak gruplandırılmıştır.

Aladağlar milli Parkı

Tabiat parkı:

Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır. Milli Parklardan farklı olarak, milli ve milletlerarası ender bulunan sadece tabii kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır. Ülkemizde 184 tabiat parkı bulunmakta ve 89.062 hektarlık alanı kaplamaktadır. (http://www.kultur.gov.tr). Ayrıca detaylı bilgi için Tabiat Parkı Nedir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Tabiat koruma alanları:

Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz ve kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır. Ülkemizde; 31 adet Tabiatı Koruma Alanı tescil edilmiş olup toplam alanı 63.694 hektardır (http://www.milliparklar.gov.tr).

Tabiat anıtı:

Tabiat anıtı tabii ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değerlere sahip milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır. Bu objeler bazen de bir kaya, bir şelale de olabilir. Türkiye de 107 adet Tabiat Anıtı tescil edilmiş olup toplam alanı 5.762,43 hektardır (http://www.milliparklar.gov.tr). Detaylı bilgi için Tabiat Anıtı Ne Demektir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Milli Parkların Bölgelere Göre Dağılımı

Ülkemizde 40 adet milli park tescil edilmiş bulunmaktadır. Bu milli parklar, Akdeniz bölgesinde 8, Ege Bölgesinde 6, Doğu Anadolu Bölgesinde 4, Marmara Bölgesinde 7, İç Anadolu Bölgesinde 5, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2, Karadeniz Bölgesinde 8 adet olarak dağılım göstermektedir.

Uludağ milli Parkı

Milli Park ve Rekreasyon İlişkisi (Milli Parklar ve Outdoor)

İnsan hayatındaki hızlı değişimler, onların boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerine verdikleri önemi giderek arttırmaktadır. Düzenli ve artan gelire kavuşan bireyler, bir taraftan artan sosyal güvenceler sayesinde tasarruflarını bireysel ihtiyaçlarına daha çok harcar hale gelirken, diğer taraftan artan boş zaman kullanım eğilimleri rekreasyon faaliyetlerine olan katılımı artırmıştır. Bu katılımlar sonucunda, dünya genelinde çeşitli rekreasyon faaliyetlerinin gelişimiyle birlikte milli parklara ve doğal alanlara olan ilgi artmaya başlamıştır.

Bir çok ülke bu gelişimi fırsat bularak başta doğa tabanlı turizm ve açık hava rekreasyonu olmak üzere ekonomi planlamalarında turizm ve rekreasyona daha fazla önem vermeye başlamışladır. Bu yüzden rekreasyon, park ve koruma alanları kullanımında oldukça önem taşımaktadır.

Bireylerin ruhsal ve bedensel gereksinimleri için uygun olmayan yoğun yerleşim bölgelerindeki olumsuz yaşam koşullarına itilmeleri, bunun yanı sıra, motorlu taşıt araçlarının, ulaşım olanaklarının ve birey başına düşen boş zamanın artması, toplumların, ormanların egemen olduğu kırsal alanlara yönelmesini de arttırmaktadır.

Nunzur vadisi Milli Parkı

Milli parklar, korumayı asıl amaç olarak almasının yanında, kullanmaya olanak veren doğal alanlardır. Mevcut kaynak değerlerini, uygun rekreatif etkinliklere imkan verecek biçimde kullanıma açmıştır.

Alanlar içerdikleri değerlere uygun olarak piknik, kamp, trekking, foto safari, kuş gözlemleri yapma, manzara seyretme gibi bir çok aktiviteye izin vermektedir. Yine alan içerisinde dere veya göl mevcutsa sportif balıkçılık, yüzme, rafting gibi etkinlikler de söz konusudur.

Rekreasyon etkinliklerinin büyük bir kısmı doğada meydana gelmektedir. Yani rekreasyon amacıyla kullanılan kaynakların çoğu doğaldır. Doğa sporları/outdoor faaliyetlerinin yürütüldüğü bu doğal alanların en yaygın olanı, milli parklar olarak adlandırılabilir. Milli parklar taşıdıkları doğal ve kültürel özeliklerin dışında çeşitli rekreasyonel aktivite imkânları da sağlamaktadırlar.

Milli park fikrinin doğduğu yer olan Amerika Birleşik Devletlerin de Milli parkların yönetimi Amerika Birleşik Devleti İç isleri Bakanlığına bağlı olan Milli Park Servisi tarafından yapılmaktadır. 1916 yılında kurulan Milli Park Servisi 13 milyon hektar civarında, 390 adet koruma alanından oluşmaktadır (http://www.nps.org).

Milli park Servisi kendi içerisinde milli parklarda yapılan aktiviteleri; oto tur, bisiklete binme, bot turu, kampçılık, tırmanma, balık tutma, yürüyüş, ata binme, avcılık, kayak, yüzme ve vahşi hayat gözlemi olarak gruplandırmıştır. (http://www.nps.gov). Ziyaretçilerin Milli Parka geliş amaçları dinlenme, keşif, aktivite, sosyalleşme ve sağlık şeklinde de gruplandırılmaktadır.

Dinlenme Ne Demektir:

Daha çok zihnin dinlenmesi amacıyla yapılan faaliyetler; keşif, yeni bir şeyler öğrenmek, farklı yerler görmek, ufkunu genişletmek, merak duygusunu gidermek için yapılan faaliyetler; aktivite, spor ya da sanat amaçlı ve bedensel etkinlik içeren faaliyetler; sosyalleşme, grup halinde etkinlikte bulunmak, arkadaş/aile/diğer insanlarla bir arada olmak için yapılan faaliyetler;

Sağlık, sağlığına iyi geldiğini düşünerek veya hissederek havası, suyu, denizi gibi burada var olan özellikler nedeniyle sağlığına iyi geldiğini düşündüğü faaliyetlerde bulunmak olarak tanımlanmaktadır.

Milli Parklarda Yapılan Outdoor Aktiviteleri:

Ülkemizdeki milli parklarda yapılan rekreasyonel aktivitelerden bazıları şunlardır;

Doğa Yürüyüşü (Hiking ve Trekking):

Milli Parklarda Hiking ve Trekking

Doğada yapılan spor amaçlı yürüyüşlere hiking veya trekking denilmektedir. Hiking ve trekking arasında küçük farklılıklar bulunsa da temelde her iki kavram da doğa yürüyüşünün tanımlamaktadır. Trekking, doğal çevrede yapılan yürüyüş ve kampları da ihtiva eden spor dalıdır. Trekking özellikle, doğanın yakından görülerek, detaylı incelenerek, sürekli güç sarf edilerek, irade gösterilerek yapılan bir yürüyüşe ve keşif aracı olduğu için, araçlarla yapılan doğa turlarına göre daha üstündür. En önemli özelliği de kişinin iradesini ve dayanıklılığını kuvvetlendirmesidir.

Trekking dağlık alanlarda, kanyon yataklarında, açık alanlarda rotalı ve rotasız yapılan yürüyüşler gibi çeşitlilik gösterebilmektedir. Trekking hemen hemen Türkiye’deki bütün milli parklarda yapılan rekreatif bir etkinlik özelliğini taşımaktadır.

Açık alan yürüyüşleri için genelde yaylalar tercih edilmekte ve Türkiye’de bu aktivite için Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kaçkar Dağları milli parkı, Altındere vadisi milli parkı, Yedigöller milli parkı, Karagöl Sahara milli parkı, Küre Dağları milli parkı ve Hatilla Vadisi milli parkı kullanılmaktadır.

Kampçılık:

Milli Parklarda Kampçılık

Kampçılık ile ilgili çok detaylı bilgi almak için kampçılık başlıklı yazılarımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. Kampçılık, çadır kullanarak veya doğa içinde hazırlanmış, doğayla bir nevi entegre olmuş son derece basit tesisleri kullanarak yaşamak sureti ile yapılan spor çeşididir.

Kampçılık çalışmalarında asıl amaç, doğayı zedelemeden doğal kaynaklara mümkün olduğu kadar az zarar vererek onlardan faydalanmak ve doğa ile iç içe yasamaktır. Isınma, yiyecek gibi temel ihtiyaçların doğal şartlar altında basit bir takım çözümlerle sağlanması başlıca özelliklerdendir.

Bu rekreatif faaliyetin en çok yapıldığı milli park, Bolu ili sınırları içerisinde bulunan Yedigöller milli parkıdır. Türkiye’de bulunan kamp alanları listesi için bağlantıyı tıklayınız. Kampçılığın yanı sıra bu milli parkta insanların streslerini atmaları için bir çok aktivite bulunmaktadır. Göllerin eşsiz manzarasında yapılan trekking, yeşillikler içinde yapılan piknik ve benzeri faaliyetler milli parkın önemini arttırmaktadır.

Kaya Tırmanışı:

Milli Parklarda Kaya tırmanışı

Kaya tırmanışı fiziksel olarak güç, denge ve esnekliğin kaya yapısının üzerinde oluşturduğu uyumdur. Ancak tırmanırken tam tersi gibi gözükse de özellikle alpin çıkışlarında zihinsel beceriler daha önemlidir. Önecesinde ciddi bir eğitim alınmadan kaya tırmanışı yapılmamalıdır.

Problem çözme yeteneği, psikolojik olarak hesaplı riskler alabilme ve vücuda hakim olunduğu kadar zihne de hakim olma gerekli olan yetilerdir. Kaya tırmanışı dağcılık kavramından daha farklı olarak; çıkmak yerine tırmanarak istenilen yüksekliğe ulaşmaktır. Ülkemizde bu rekreatif etkinliğin yapıldığı yerlerden bir tanesi Spil Dağı milli parkıdır.

Kanyon Geçişi:

Kanyon geçişi ekstrem sporlardan birisidir. En popüler Ekstrem sporlar nelerdir sorusunun cevabını merak ediyorsanız ekstrem sporları tanıttığımız yazımızı okuyunuz. Dünyanın birçok yerinde kanyoning ıslak ve kuru ortamlarda yapılmaktadır. A.B.D’ de kuru kanyonlarda yapılan kanyon faaliyetlerine ‘Canyoneening’, ıslak kanyonlarda yapılana ise ‘Canyoning’ denilmektedir.

Milli Parklarda Kanyon Geçişi

Kanyonlar çok kolay veya çok zor olabilmektedir. Bu spor eğlence amacı taşısa bile bazen oldukça zorlu olabilmektedir. Suyun akış yönü ve asılması gereken yüzey sakileri özel ip teknikleri gerektirebilir. Bu anlamda kanyonlar riskler taşıyabilir ve çoğunlukla iniş ve çıkış teknikleri uygulanmaktadır.

Kanyoning sporunda, yön bulma becerisinin yanı sıra kanyona giriş kadar mantıklı bir yoldan çıkışta bir o kadar önem taşımaktadır. Ekstrem doğa sporları arasında en eğlenceli bir o kadar da macera dolu olan kanyon geçişleri, birçok aktiviteyi aynı anda yapma olanağı tanımaktadır.

Kanyonları şehirden soyutlayan kaya blokların arasında yüzme, tırmanma, derin su havuzlarına atlama, duvar ve şelale inişleri ve cangıl gibi ayrı birçok aktivite bulunmaktadır. Bünyesinde kendinden başka farklı aktiviteleri de barındıran kanyoning Türkiye’de birkaç milli parkta yapılmaktadır. Bunlar Antalya ili sınırları içinde olan Köprülü Kanyon milli parkı, Güllük Dağı milli parkı ve Muğla ilinde bulunan Saklıkent milli parkıdır.

Akarsu Sporları:

milli Parklarda Rafting

Dilimize İngilizce terminolojiden geçen rafting, kelime anlamıyla “salcılık” demek Turizm Bakanlığı 1993 yılındaki tanımında rafting yerine “akarsu krosu” nu kullanmayı tercih etmiştir. Ama bu terim çok rağbet görmemiş ve rafting kelimesi dilimize yerleşmiştir. Ekstrem sporlardan birisi olan rafting ve diğer popüler ekstrem sporlar için bağlantıyı tıklayınız.

Dünyanın belli bölgelerinde yapılan bu spor için Türkiye’nin sunduğu olanaklar oldukça fazladır. Ülkemizin sahip olduğu zengin doğal kaynaklarından birisi olan akarsularımızın önemli bir bölümü kısaca “akarsu turizmi” olarak tanımlayabileceğimiz rafting, kano ve nehir kayağı için çok elverişlidir. Kanyonların oluşumunda en etkili olan eğim ve akıştır. Bu yüzden Türkiye’de rafting yapılan milli parklar daha çok eğimi yüksek olan nehirlerde yapılmaktadır. Bu yerlerden başlıcaları Kaçkar Dağları milli parkı içinde olan Çoruh Nehri, Akdeniz’de bulunan Köprülü Kanyon milli parkının içinde bulunan Köprüçay’dır.

Bisiklet:

Bisiklet kullanımı açık alan etkinliği olmasının yanı sıra hem ulaşım amaçlı hem de rekreasyonel ve rekabet şansının olduğu sportif/profesyonel kullanımı da olan bir spordur. Diğer bir deyişle bisiklet; bireyin kendisi ve doğa arasında özel bir bağ kurulmasına imkan veren, bireyi özgürleştiren, bireyin ruh ve beden sağlığını olumlu etkileyen, ruhani ve sosyal dünyasındaki beklentilerinin karşılanmasında bir çok fayda yaratan açık alan sporlarından biridir. Rekreatif bir faaliyet olarak bisiklet Türkiye’deki milli parkların çoğunda gerçekleştirilebilmektedir.

Kuş Gözlemciliği:

Milli Parklarda Kuş Gözlemciliği

Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Sağlıklı bir çevrenin en iyi göstergesi olan kuşlar her türlü yaşam ortamında bulunurlar. Türkiye’deki toplam kuş türlerinin sayısı Avrupa’nın tamamında bulunan kuş türleri kadardır.

Ülkemizin kuşlar açısından zengin olmasının en önemli nedenlerinden biri zengin sulak alanlar olması, diğeri ise önemli kuş göç yolları üzerinde yer almasıdır. Özellikle kuş göç yolları üzerinde yer alan sulak alanların kuşlar açısından çok önemli potansiyel içerdiği dikkat çekmektedir.

Türkiye’de kuş gözlemciliği son yıllarda hızla yayılmaktadır. Kuş gözlemciliğinin yapıldığı birçok bölgenin içinden en önemlisi Balıkesir’de bulunan Kuş Cenneti milli parkıdır. Bunun yanı sıra Konya’da bulunan Beyşehir Gölü milli parkında da kuş gözlemciliği yapılmaktadır.

Kuşcenneti, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırmaktadır. Kuşcenneti Milli Parkı, Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen “Avrupa Diploması”nın en üst kategorisi olan A sınıfı Diplomayla 1976 yılında ödüllendirilmiştir.

Dağcılık:

Milli Parklarda dağcılık

En temel outdoor aktivitelerinden olan dağcılık hakkında yazı dizimize göz atabilirsiniz. Dağlık alanlar, pek çok özelliği yanında en az el değmiş mekânsal alanları oluşturması, temiz havası, zengin biyo çeşitliliği, farklı arazi şekilleri ve kültürleri barındırması gibi nedenlerle çekicilik arz etmektedir. Bu nedenle bulunduğu ortamın sıkıcılığından uzaklaşmak isteyen ve yeni arayışlar içindeki kitlelere hitap edecek seçenekler sunmaktadır.

Son yıllarda popüler spor kültürüne alternatif olarak dağcılık, doğa yürüyüşleri, kaya tırmanışı gibi doğa sporlarına olan ilgi artmaya başlamıştır. Türkiye’nin birçok bölgesi bu tür faaliyetler için uygun ortam teşkil etmektedir. Dağcılık sporu; uzaklığı, fiziksel zorluğu, belli bir ekonomik güç ve teknik bilgi gerektirmesi, doğada yaşam koşullarına adaptasyon güçlükleri gibi nedenlerle nispeten kısıtlı sayıda kişiyi kendine çekebilmiştir.

Türkiye’nin neredeyse her bir köşesinde yapılabilen dağcılık başlıca Doğu Anadolu’da Ağrı Dağı milli parkı, İç Anadolu’da Aladağlar milli parkı ve Ilgaz Dağı milli parkı, Akdeniz’de Güllük Dağı milli parkı, Karadeniz’de Kaçkar Dağları milli parkı, Ege’de Kaz Dağı milli parkı ve Spil Dağı milli parkında yapılmaktadır.

Foto-safari:

Milli Parklarda foto Safari

Milli park doğal ve tarihi özellikleri olan bir alandır. Tarihi alanların görsel güzellikleri dışında doğal alanların görsel güzellikleri de parkın önemli özelliklerindendir. Özellikle bahar aylarında park alanındaki bitki örtüsünün renk zenginliği, alan içerisinde bulunan birçok endemik bitki, alanın vahşi dokusu, bölgede yasayan hayvan cinsleri ve tarihi yapıların çokluğu fotoğrafçılık için parka önem kazandırmaktadır.

Fotoğrafçılık için milli parkların hepsinde yapılabilen rekreatif faaliyet olduğu söylenebilir.

Piknik:

Türk Dil Kurumu’na göre piknik; yemek yemek, eğlenmek için açık alanda yapılan günübirlik gezinti anlamına gelmektedir. Rekreasyonel açıdan piknik; insanların psikolojik olarak rahatlamasına yardımcı olan, hem kentsel hem de kırsal alanlarda yapılabilen ve herkesin kolaylıkla gerçekleştirebileceği bir faaliyettir. Türkiye’deki milli parkların çoğunda piknik alanları mevcut olmakla birlikte bu alanların büyük bir kısmı kırsal bölgelerde yer alan milli parklarda bulunmaktadır.

Flora ve Fauna:

Türkiye dünyada bitki türü çeşitliliği açısından önemli bir değere sahiptir. Türkiye Florası 12000 civarında taksondan oluşan zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.

Milli Parklarda flora ve fauna

Türkiye, birçok farklı hayvan türünü barındırması ile dikkat çekmektedir. Anadolu’nun Asya ile Avrupa arasındaki konumu bunda başlıca etkendir. Farklı iklim özelliklerinde coğrafi bölgelere sahip olduğu için, bitki örtüsünün diğer Orta Doğu ülkelerine göre daha zengin (850 cins altında toplanan 9.000 tür bitki) olması ise diğer önemli etkendir ve bu yüzden, farklı iklim ve besin ihtiyacı olan birçok hayvan türü kendisine uygun yaşam alanı bulabilmektedir.

Milli parkların çoğu flora ve fauna bakımından zengin olmasından dolayı ilgisi olan insanlar bu çeşitliliği görmek için milli parklara gitmeyi tercih etmektedir. Milli parklarda yaşayan birçok bitki ve hayvan türü o bölgeye özel endemik türlerini de içinde barındırmaktadır.

Türkiye’nin milli parklarındaki flora ve faunayı görmek amacıyla yapılan rekreatif faaliyetler zaman ve yer gözetmeksizin gerçekleştirilebilmektedir.

Balık Tutma:

Balık avcılığı; deniz, okyanus gibi tuzlu sularda, akarsu, gol gibi tatlı sularda yasayan balıkların ve diğer su ürünlerinin avlanmasıdır. Ticari amaçla geniş çapta yapılabileceği gibi spor ve beslenme amaçlarıyla dar alanlarda ve sınırlı olanaklarla da yapılabilir. Bu ikinci türe “amatör balıkçılık” denilmektedir. Amatör balık avcılığı psikolojik rahatlama sağlayan ve bol oksijen almaya yarayan eğlenceli bir spor dalıdır. Amatör balık avcılığını su üstü ve altı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen bize yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası
error: Content is protected !!