Bungee Jumping Güvenlik Talimatları:

Bungee Jumping Türkiye denilince Türkçe’deki bungee jumping ile ilgili kaynaklar anlaşılmaktadır. Aşağıdaki uzun yazımızda bungee jumping güvenliği hakkında verdiğimiz bilgiler hiçbir Türkçe sitede bulunmamaktadır. “Bungee Jumping’de Uygulama kodu veya bungee jumping güvenlik talimatları” olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz Hong Kong Bungee jumping güvenlik yönetmeliğinin çevirisini sunuyoruz.

Bungee Jumping Güvenliği

Bungee Jumping Kazaları dünyada ve Türkiye’de az da olsa yaşanmaktadır. Ciddi insan organizasyonuna, öncesinde teorik ve pratik eğitimin yapılmasına, mühendislik hesaplarına ve gerekli ekipmana dayanarak yapılmasına bağlı olarak profesyonel bungee jumping sporu en az tehlike ve risk ile yapılabilir. Bungee Jumping güvenliğini sağlamak için dünyada belli başlı güvenlik uygulama kodları bulunmaktadır. Hong Kong’da bungee Jumping’in turizm amaçlı olarak profesyonel kurumlarca en çok yaptırıldığı yerlerin başında gelmektedir.

Aşağıdaki yazımız Türkiye’de outdoor sektörünün gelişimine katkı sağlamak için İngilizce kaynak sitelerde araştırma yaparken rastladığımız çok detaylı bir Bungee Jumping Güvenlik yönetmeliğine dayanmaktadır. Ağağıdaki yazımız (https://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content_627/COP-Bungee%20(Final%20Draft)_combined%20PDF%20version.pdf) adresinde yer alan PDF formatlı yönetmeliğin çeviri programı yardımıyla yapılan birebir çevirisine dayanmaktadır. Aşağıda da göreceğiniz gibi yazıda bazı anlatım bozuklukları ve yazım hataları bulunmaktadır. Bunun sebebi bungee jumping emniyet yönetmeliğini çeviri programları kanalıyla yapmış olmamızdır. Elimizden geldiğince düzeltmeler yapmış olsak da yazıda hatalar yer almıştır. Bu hatalar yazının konusu ile ilgili olmayıp, çeviri programından kaynaklı küçük yazım hatalarıdır. Bu sebeple okurlarımızdan özür diliyoruz.

Bununla birlikte bungee jumping atlama güvenliği ile ilgili kaynak arayan okuyucularımız için en azından fikir verme yönüyle bile olsa çok önemli bungee jumping güvenlik prosedürlerinin yer aldığını ve böyle bir kaynağın Türkçe’de bulunmadığını da belirtmeliyiz. Bungee Jumping Güvenliği’ni yanında bungee jumping ile ilgili tanımları, bungee jumping uygulama aşamalarını, güvenli atlama yapabilmek için gerekli prosedürleri, bungee jumping ekipmanlarının ayrıntılı listesini, bungee jumping yapılan tesisin ve yaptıran kurumun uyması gereken personel, güvenlik ve atlama yönergelerini ve çok daha fazlasını bu yazı dizimizde bulacaksınız.

Bungee Jumping

Aşağıdaki yönetmelik (bungee jumping uygulama kodu) Türkiye’de geçerli değildir. Yönetmelikte çok detaylı olarak anlatılan bungee jumping güvenlik, eğitim, personel seçimi ve atlama aşamalarının Türkiye’de kamu kurumlarınca nasıl denetlendiğine dair biz bir bilgiye ulaşamadık. Muhtemelen Gençlik ve Spor veya KültürVe Turizm Bakanlıklarının ekstrem outdoor sporlarında uygulanan yönetmeliği vardır diye düşünsek de yaptığımız araştırmalarda birkaç outdoor doğa sporu dışında yayımlanmış güvenlik talimatına rastlayamadık. Dolayısıyla Türkiye’de bungee jumping yapılan yerlerde bu talimatların ve standartların ne kadarına uyulup uyulmadığını veya bungee jumping yapılan yerlerdeki özel kuruluşların hangi aralıklarla hangi normlara göre denetlendiklerini de bilmiyoruz.

Aşağıdaki talimat ve bungee jumping tanımlarını içeren yönetmelik amatör bungee jumping atlayıcılarının güvenliklerini alırken nelere dikkat etmeleri ve bungee jumping yapılan yerlerdeki özel kurumların/organizasyonların da hangi güvenlik prosedürlerine uymaları gerektiğinin uluslararası bir örneğidir. Türkiye’de bungee jumping yaptıran kurumların da bilgilenmeleri ve uluslararası normlara yakın veya daha üstünde güvenlik sağlamalarını umut ediyor ve ülkemizin imajı için bekliyoruz.

Bazı teknik terimlerin yazımında hatalar olabilir, dolayısıyla bu yazı doğrudan güvenlik uygulamalarında uygulanamaz, sadece fikir verme amaçlıdır. Yazımızın Outdoor ekstrem sporlar alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için fikir verici ve ufuk açıcı olmasını istiyoruz. Aşağıdaki yazımızda şu başlıklarda detaylı bilgi veriyoruz.

Her Yönüyle Bungee Jumping:

 • 1. Giriş ……………………………………………………………… .. 1
 • 2. Kapsam ……………………………………………………………………… 1
 • 2.1 Genel …………………………………………………………… … 1
 • 2.2 İzin Verilebilir Bungee Sıçrama ……………………………………… … 1
 • 3. Tanımlar ……………………………………………………………… … 1
 • 4. Prosedürler ve Pazumlar ……………………………………………… 4
 • 5. Jump Sitesinin Seçimi ve Kurulumu ……………………………………… .. 4
 • 5.1 Temel İlkeler ……………………………………………. 4
 • 5.2 Temel Gereksinimler ……………………………………………… … 5
 • 5.3 Atlama Sitesi Seçimi …………………………………………… .. 5
 • 5.4 Jump Platformu ……………………………………………………… 5
 • 5.5 Atlama Bölgeleri ve Güvenlik Alanları ……………………………………. 6
 • 5.6 Kayıt Alanı ………………………………………………… .. 8
 • 5.7 İniş / Kurtarma Alanı …………………………………………… 8
 • 5.8 Çitler ………………………………………………………………. 9
 • 5.9 Ekipman Depolama ………………………………………………… 9
 • 5.10 Aydınlatma ………………………………………………………… …. 9
 • 5.11 İletişim …………………………………………………… 9
 • Ekipman ve Aparat ……………………………………………… .. 10
 • 6.1 Genel ……………………………………………………………. 10
 • 6.2 Bungee Kordonu ……………………………………………………… 10
 • 6.3 Atlama Teli Kemeri ve Ayak Bileği Kayışı …………………………… 15
 • 6.4 Halatlar, Yaşam Hatları ve Emniyet Kemerleri ………………………… .. 16
 • 6.5 Donanım ve Dokuma …………………………………………… 16
 • 6.6 Arma Sistemi ……………………………………………………. 17
 • 6.7 Test ve İnceleme …………………………………………… .. 17
 • 6.8 Arma ve Ekipman Yedek Parçaları …………………………… 18
 • 6.9 Parçaların ve Ekipmanın Tanımlanması …………………………… .. 18
 • 7. Personel Gereksinimi ………………………………………………………… 19
 • 7.1 Personel Görevleri ……………………………………………………… … 19
 • 7.2 Personel Sayısı …………………………………………………… .21
 • 7.3 Nitelikler, Deneyim ve Eğitim ………………………… … 22
 • 7.4 Personel Eğitimi ……………………………………………………… 25
 • İşletim ve Yönetim Sistemleri …………………………………… … 26
 • 8.1 Genel Politika ve Sürekli İnceleme …………………………… 26
 • 8.2 Operasyon Öncesi Muayene ……………………………………… .26
 • 8.3 Atlama Öncesi Prosedürler ve Kontrol ……………………………… .. 26
 • 8.4 Atlayıcılar için Kısıtlamalar ………………………………………… … 27
 • 8.5 Diğer Kısıtlamalar …………………………………………………. 28
 • 8.6 Yaralanma, Hasarlar ve Olay Olayları ……………………. ……… .. 29
 • 8.7 Tesis Kullanım Kılavuzu …………………………………………… .. 29
 • 9. Bakım Düzenlemesi ……………………………………………… .. 31
 • 9.1 Bakım Programı …………………………………………… .. 31
 • 9.2 Bakım Programının Uygulanması …………………… ..… .. 32
 • 9.3 Bakım Kayıtları ……………………………………………… 32
 • 9.4 Bağımsız Bir Sörveyör Tarafından Periyodik Muayene ……………… .. 32
 • 10. Acil Durum El Kitabı ve Kurtarma İşlemleri ……………………………… 33
 • 10.1 Acil Durum Kılavuzu ……………………………………………… .. 33
 • 10.2 Kurtarma ve İlk Yardım Ekipmanı ………………………………… .. 33

Bungee Jumping Uygulama Yönetmeliği

Bu uygulama yönetmeliği taslağı, Hong kong’daki bungee jumping aktivitelerini düzenlemek için Amusemet Rides (güvenlik) Yönetmeliği kapsamında Temmuz 2000’de hazırlanmıştır. Bungee Jumping’de Uygulama kodu (Elektrik Ve Mekanik Hizmetler Bölümü)

Bungee Jumping Uygulama Yönetmeliği

1. Giriş

Bu Kod Eğlence Gezileri (Güvenlik) Yönetmeliğinin 49. Bölümü, Bölüm 449 (Yönetmelik). Elektrik ve Mekanik Hizmetler Müdürü (Müdür) olmadıkça bu Kod aksi belirtilirse, Yönetmeliğe tabi tüm bungee jumping için geçerlidir.

2. Dürbün

2.1 Genel

Bu Kod, bungee jumping operasyonunun kurulması için minimum güvenlik gereksinimlerini belirtir. Hong Kong. Ekipmanın saha seçimi, tasarımı, testi ve onayını, yönetimini kapsar. operasyon, operasyon prosedürleri, bakım çalışmaları, acil durum hükümleri ve bungee jumping operasyonu için işletme personelinin prosedürleri, kalifikasyonu, eğitimi ve kaydı.

2.2 İzin Verilen Bungee Jumping

 • Kurallar yalnızca sabit bir kalıcı yapı üzerine kurulmuş sabit bir platformdan bungee jumping’i kapsar.
 • Etkinlik için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Mobil platformdan veya platformdan atlama askıya alındı.
 • Bir vinçten, tandem atlama ve mancınık (ters) atlama, prensip olarak Hong’da yasaktır.
 • Kong SAR ve bu Kurallarda ele alınmayacaktır. Düşmeyen diğer özel atlama stilleri için
 • Yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde, ayrıntılı gereksinim hakkında Müdür ile istişare aranacak.

3. Bungee Jumping İle İlgili Tanımlar

Yönetmeliğin 2. bölümünde öngörülen yorumlara ek olarak, aşağıdaki

Tanımlar da bu Kodda uygulanacaktır:

 • Bungee Jumping / KAZA: Yaralanmaya veya maddi hasara neden olan herhangi bir olay.
 • Bungee Jumping / YETKİLİ KİŞİ: Binalar Yönetmeliğinde tanımlanan Yetkili Kişi.
 • Bungee Jumping / BUNGEE KORDONU: Elastik halat / kablo, bir ucunda, bir süre yüksekten atlayan bir Jumper’a takılıdır.Diğer ucu bir sabitleme noktasına bağlıdır. Böylece kordon olarak dinamik bir sıçrama hareketi üretilir. Dönüşümlü olarak uzar ve geri çekilir.
 • BUNGEE JUMPİNG: AYAĞINA İP BAĞLAYIP ATLAMAK: Bir kişinin yüksekten atladığı ve alçaldığı bir aktivite, bir bungee kordonu ile sınırlandırılmıştır onu.
 • Bungee Jumping / KATAPULTING, BAŞLATMA, NEGATİF VEYA TERS ATLAMA: Bağlı Jumper sabitlenirken bungee kablosunu gerdirme uygulaması. Serbest bırakıldıktan sonra çapa, Jumper yukarı doğru itilir.
 • Bungee Jumping / YETKİLİ KİŞİ: Jump Master veya birden fazla Jump Master’ın bir atlama sitesinde çalıştığı yerlerde, Jump Ustalar, Eğlence Gezileri’nde (Güvenlik) tanımlandığı gibi Yetkili Kişi olarak atanabilir (İşletme ve Bakım) Tüm operasyon üzerinde kontrol sahibi olacak Yönetmelik.
 • Bungee Jumping / DİNAMİK YÜKLEME: Jumper’ın ağırlığı ile birlikte değişimden dolayı donanım ve ataşmanların taşıdığı yük sıçrayan hareketle ilişkili momentum.
 • Bungee Jumping / G KUVVET: Bir cisme uygulanan kuvvet, çekim kuvvetinin bir katı olarak ifade edilir.
 • Bungee Jumping / KABLO AĞI: Bir Jumper ile takılan ve bungee kordonuna tutturulmuş kayışlar ve bağlantı parçaları takımı.
 • Bungee Jumping / HAREKET SİSTEMİ: Bungee kordonu ve Jumper arasında fazlalık sağlayan emniyet kemeri kombinasyonu.
 • Bungee Jumping / HASAR ALANI: Jumper’ın hazırlandığı, koşumlandığı ve daha fazla bilgi verildiği atlama noktasından farklı alan atlama için.
 • Bungee Jumping / OLAY: Yaralanma veya mülk hasarını içeren bir olay.
 • Bungee Jumping / ATLAMA YÜKSEKLİĞİ: Atlama noktasından atlama bölgesinin altına ölçülen mesafe.
 • Bungee Jumping / JUMP MASTER: Bir Jumperın atlama güvertesine girdiği andan, Jumper’ın atlama güvertesine girdiği andan, tüm bungee jumping işlemi tamamlandı.
 • Bungee Jumping / ATLAMA NOKTASI: İnişe başlamak için bir Atlayıcının atlama güvertesinden atladığı belirlenmiş konum.
 • Bungee Jumping / ATLAMA SİTESİ: Direktör tarafından yürütülmesi için onaylanmış ilgili tesislerle birlikte alan bungee jumping aktivitesi.
 • Bungee Jumping / ATLAMA ALANI: Atlama bölgesi artı her yönde bir güvenlik faktörü. Bu “Sıçrama Bölgesi” artı “Güvenlik Alanı” dır. (Ek B’ye bakın)
 • Bungee Jumping / ATLAMA BÖLGESİ: Jumper’ın maksimum tasarlanmış hareketi ile sınırlanan alan. (Ek B’ye bakın)
 • Bungee Jumping / JUMPER: Yüksekten atlayan ve bungee kordonuna bağlı kişi.
 • Bungee Jumping / KARABİNER:Takviye teçhizatı, ekipman veya güvenlik tertibatının bir bölümünü bağlamak için kullanılan şekilli bir metal cihaz.
 • Bungee Jumping / İNİŞ ALANI:Doğrudan atlama boşluğunun altındaki yer veya su yüzey alanı.
 • Bungee Jumping / İNİŞ PEDİ: Jumper’ın iniş yoluyla indiği iniş alanı üzerindeki yastıklama hükümleri cihazlar veya ekipman.
 • Bungee Jumping / MAKSİMUM BUNGEE KORDON UZUNLUĞU:Bir bungee kordon sisteminin teorik olarak tasarlanmış maksimum gerilmiş uzunluğunun ölçümü, güvenlik hattının uzunluğu tarafından belirlenir.
 • Bungee Jumping / MAKSİMUM DİNAMİK YÜK: Bungee kordonunu belirtilen maksimum uzatmaya germek için gereken yük.
 • Bungee Jumping / KULLANIM KILAVUZU: Günlük işleyişi için prosedürleri ve gerekli bilgileri içeren belge belirli bir atlama sitesinde bungee jumping etkinliği.
 • Bungee Jumping / İŞLETİM SİSTEMİ: Belirli bir yerde kullanılan atlama yöntemleriyle bir Jumper’ı işlemenin önceden belirlenmiş prosedürleri atlama sitesi. Buna kayıt, hazırlık, atlama noktasına ulaşma, bağlanma yöntemleri, arma ve indirme sistemi, iniş ve kurtarma yöntemi.
 • Bungee Jumping / GERİLMİŞ UZUNLUK: Bungee kordonunun, ilk sekmesinde tasarlanan en yüksek uzunluğa gerildiğinde uzunluğu.
 • Bungee Jumping / KURTARMA ALANI: İniş alanının yanında, Jumper’ın atlayıştan geri dönmeden önce kurtarabileceği bir alan, halka açık alan.
 • Bungee Jumping / GERİ DÖNÜŞ ALANI: Atlamanın sonunda Jumper’ın alındığı belirlenmiş alan.
 • Bungee Jumping / RIGGING SİSTEMİ: Donanım sistemi, Jumper’ı bungee kablosuyla birbirine bağlayan bileşenlerin bir kombinasyonudur. Yapı veya platform üzerinde bir bağlantı noktası. Arma sistemi, halatlar, makaralar, karabinalar, pranga ve indirme ekipmanı.
 • Bungee Jumping / GÜVENLİK FAKTÖRÜ: Güvenlik faktörü, bir bileşenin nihai kopma yükünün izin verilen maksimum değere oranıdır. bu tür bir bileşene yüklenebilecek yük.
 • Bungee Jumping / GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ (SWL): Tasarımcı / üretici tarafından belirlenen ve kalifiye bir yetkili tarafından onaylanan maksimum nominal yük. Belirtilen koşullar altında güvenle ele alınabilen profesyonel mühendis.
 • Bungee Jumping / GÜVENLİK HATTI: Personeli denizden korumak için bir emniyet kemerini bir demirleme noktasına bağlamak için kullanılan bir hat. Potansiyel yüksekten düşme riski, özellikle çalışırken veya atlamaya hazırlanırken atlama güvertesi.
 • Bungee Jumping / GÜVENLİK ALANI: Ek alan, bir güvenlik marjı olarak, tüm yönlerde atlama bölgesinin ötesine uzanır.
 • Bungee Jumping / STATİK HALAT: Kernmantle yapısının dinamik olmayan tırmanma halatı.
 • Bungee Jumping / ARAŞTIRICI: İş Sahibi tarafından atanan ve Yönetici tarafından onaylanan üçüncü bir şahıs Eğlence Gezileri (Güvenlik) altında bungee jumping’in periyodik muayenesi (Operasyon & Bakım) Kişisel bilgisi ve ilgili pratik deneyimi nedeniyle düzenleme
 • Bungee Jumping / TANDEM, ÜÇLÜ VEYA ÇİFT ATLAMA: İki (2) veya daha fazla Jumper’ın bungee kordonuna birlikte bağlanması ve zıplaması çalışması aynı atlama güvertesinden aynı anda.
 • Bungee Jumping / TEST KURUMU: Bungee kordonlarının performansını test etmek amacıyla Müdür tarafından kabul edilebilir bir organizasyon ve diğer ilgili ekipmanlar.
 • Bungee Jumping / KONU: Değişken sayıda iplikten yapılmış bir bungee kordonunda kullanılan tek bir malzeme teli.
 • Bungee Jumping / BOŞALTILMIŞ UZUNLUK: Bir bungee kordonunun, yük veya gerilim uygulanmadan yatay düz bir yüzeye döşenmesi.
Bungee Jumping İle İlgili Tanımlar

4. Bungee Jumping İle İlgili Prosedürler ve Pazumlar

Yönetmeliğin 6. ve 10. bölümleri gereğince, İş Sahibi, Müdürün onayını isteyecektir. Hong Kong’da herhangi bir atlama sitesi kurmadan önce tasarım üzerinde çalışın ve daha sonra onun iznini alın halkın dahil olduğu atlama operasyonunun başlaması. Prosedürler ve bungee jumping bağlamında Yönetmeliğe uygunluk için gerekli başvurular, Bu Kuralların Ek A’sında özetlenmiştir.

5. Bungee Jumping İle İlgili Atlama Sitesinin Seçimi ve Kurulumu

5.1 Bungee Jumping İle İlgili Temel İlkeler

Bungee güvenli uygulama kurallarını şekillendiren iki genel ilke vardır. Prensiplerdir ekipman bağlamında uygulanacak yeterlilik ve fazlalık, prosedürler ve personel.

(a) Bungee Jumping İle İlgili Yeterlilik:

Sadece bir kişi bungee jumping prosedürlerini belirli sayıda gerçekleştirdiğinde

kez ve tüm bunların arkasındaki önemi ve mantığı anladığını gösterir. Prosedürler, böyle bir kişi yetkili olarak kabul edilebilir mi?

(b) Bungee Jumping İle İlgili Yedeklilik:

Yedeklilik, ekipman ve prosedürler için geçerlidir. Artıklık ilkesi neden olabilecek bir bileşende arıza olasılığı olan her yerde dikkate alınmalıdır. kaza. Tüm bu bileşenler, ikinci bir benzer ile paralel olarak yedeklenecektir. bileşen. Bu birincil ünite arızalanırsa, ikinci ünite Jumper’ı güvenli bir şekilde sabitleyecektir.

Bungee Jumping İlkeleri

Yedeklilik ilkesi aynı zamanda çift kontroller vasıtasıyla çalıştırma prosedürleri için de geçerlidir. Örneğin, bir Jumper atlamaya hazır hale getirildiğinde, ikinci bir görevli her şeyi tekrar onaylar. gözden kaçan bağlantı veya herhangi bir bağlantı olmadığından emin olmak için bağlantı prosedürleri Yaralanma veya ölüme neden olabilecek prosedürlerdeki hata.

5.2 Bungee Jumping İle İlgili Temel Gereksinimler

Hong Kong’da yapılacak tüm bungee jumping için aşağıdaki temel koşullar gözetilecektir.

 • (a) Bungee jumping su üzerinde veya kara üzerinde yapılacaktır. Atlama yapılırsa “su değme” ile suya temas ederse, makinenin yaralanmasını önlemek için güvenlik önlemi alınacaktır. Burun içine su girmesi gibi suya “daldırmadan” kaynaklanan atlama teli Jumper. Karada atlama yapılırsa, Her Jumper’ın altında. onaylı tasarıma sahip bir hava yastığı gerekir.
 • (b) Tandem veya mancınık (ters) atlama olmayacaktır.
 • (c) Atlama platformunun ve kule yapısının tasarımı ve yapımı aşağıdakilere uygun olacaktır: Bu Kuralların 5.4. Maddesi.
 • (d) Hong Kong sularında bir mavna üzerinde yüzen bir atlama, ayrıca Denizcilik Direktörü.
 • (e) Yeni bir bungee kordonu ve uç eki, Jumper’ın koşum takımı ve serbest düşüş halatı kullanımdan önce onaylı bir sörveyör tarafından test edilir ve incelenir.

5.3 Bungee Jumping Atlama Yeri Seçimi

Bungee operasyon sahası, güvenliksiz olabilecek herhangi bir enkaz ve engelden arındırılmış olacaktır. ayağına ip bağlayıp atlamak. Yakındaki yapıların, arazi kullanımının, araçların etkilerine gereken özen gösterilecektir. en yakın hastaneye iletişim ve ulaşım. Site su üzerindeyse, derinliği su ve deniz erişimi yeterli olacaktır. Güvenli veya bloke edilmiş uygun bir alan olacaktır. Jumper’ları almak için izleyiciler. Sıçrama için hazırlık alanı atlama alanından uzakta olacaktır. nokta. Atlama bölgesi, halkın alana girme fırsatı olduğunda emniyete alınacaktır. atlama için belirlenmiş.

5.4 Bungee Jumping Atlama Platformu

Bungee Jumping Atlama Platformu
 • (a) Atlama platformu, atlama platformu gibi kalıcı bir yapı ile entegre edilmiş statik bir platform olacaktır. kule. Varsa konsol atlama platformu ile birlikte tüm kule yapısı Yetkili Kişi tarafından uygun şekilde tasarlanmış. Jumper’ı yükseltmek için herhangi bir kaldırma veya cihaz Statik platform, Asansörlere uygun olarak tasarlanacak, inşa edilecek, bakımı yapılacak ve kullanılacaktır. ve Yürüyen Merdivenler (Güvenlik) Yönetmeliği, Kap. 327. Tasarım ve Uygulama Esasları EMSD tarafından verilen Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin yapımına uyulacaktır.
 • (b) Güvenlik faktörü beş (5) olan güvenli çalışma yükü (SWL), aşağıdakilere göre belirlenecektir: atlama platformundaki maksimum kişi ve ekipman sayısı. Atlama ekipmanı başka herhangi bir farklı yapı yerine atlama platformuna bağlanırsa, toplam tasarım yükü o zaman atlama platformu az önce bahsedilen SWL artı maksimum zıplamanın üç (3) katı olacaktır. kullanım kılavuzunda belirtilen ağırlık. Her koşulda, atlamanın güvenlik faktörü toplam tasarım yüküne göre platform beşten (5) az olmayacaktır. (c) Platform yapının ayrılmaz bir parçası değilse, bağlantı cihazları ve bağlı oldukları yapı, toplam tasarımın en az beş (5) katı güvenlik faktörüne sahip olmalıdır. yük.
 • (d) Atlamacı’nın ağırlığı 135 kg’ı geçmeyecektir.
 • (e) Platformun güvenli çalışma yükü (SWL), platform üzerinde dikkat çekici bir şekilde gösterilecektir.
 • (f) Atlama platformunun zemin yüzeyi kaymaya karşı dirençli olacaktır.
 • (g) Platformun boyutu, farklı türden platformları barındırmak için yeterli çalışma alanına sahip olacaktır. Operatörlerin ve Jumper’ın güvenli bir şekilde çalışması ve hareketi.
 • (h) Platform, en uygun şekilde tasarlanmış ve yerleştirilmiş bağlantı noktalarına veya uygun montaj raylarına sahip olacaktır. Operatörün hareketi, emniyet halatlarının bağlanması için, çapa noktası alabilmelidir. Olası herhangi bir düşme yönünde en az 15kN’lik bir kuvvet.
 • (i) Platform, halkın girişini kısıtlamak ve Atlamaya hazırlık için atlama noktasından izole bir alanda Jumper. Bir atlama haricinde platformun çevresinde en az 100 mm yüksekliğinde süpürgelik önündeki bariyer kapısı dışında herhangi bir engelden uzak kalması gereken nokta, atlama noktası.
 • (j) Atlama platformunun tepesine bir rüzgar hızı ölçer monte edilecektir. Rüzgar hızı olacak atlama platformunda ve zemin seviyesinde görüntülenir. Atlama operasyonu olacaktır atlama platformundaki güvenli işlemleri etkileyebilecek bir rüzgar hızı ve / veya iniş kurtarma sistemi elde edildi.
 • (k) Tüm atlama platformu ve ilgili yapı yıldırımdan korunma ile korunma sistemi. katma

5.5 Bungee Jumping Atlama Bölgeleri ve Güvenlik Mahalleri

Atlama bölgesinin yatay kesiti, atlama yönünün x ve y ekseni ile tanımlanacaktır. ve yanal yön (Bkz. Ek B). Atlama bölgeleri ve güvenlik boşluklarının gerekliliği verilen senaryolar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bununla birlikte, varsa, Müdüre danışılacaktır. bu Kurallarda ele alınmayan diğer senaryolar.

Bungee Jumping Atlama Bölgeleri

 (a) Bungee Jumping En Üst Güvenlik Mahalleri

Üst güvenlik boşluğu atlama yüksekliğinin% 7’sinden fazla olacak ve en az 2 metre olacaktır. yüksek.

(b) Bungee Jumping Alt Güvenlik Mahalleri

Alt emniyet boşluğu şu şekilde olacaktır:

(i) Karadan veya katı bir yüzeye atlamak için, aşağıdaki dikey güvenlik mesafesi: –

 • atlama yüksekliği ≤ 40 m olduğunda 4 m; veya
 • atlama yüksekliğinin> 40 m olduğu durumlarda 5 m.

(ii) su derinliğinin toplam dip güvenlik alanını sağladığı su üzerinden atlamak için,

dikey mesafe (maksimum daldırma noktasından ölçüldüğü üzere): –

 • atlama yüksekliği ≤ 40 m olduğunda 2,7 m; veya
 • Atlama yüksekliğinin> 40 m olduğu yerlerde 3.4 m.

(iii) su derinliğinin dip güvenliğinin yalnızca bir kısmını sağladığı su üzerinden atlamak için

boşluk, alt güvenlik mesafesinin hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır: –

 • (su derinliği x 1,5) + (kalan hava boşluğu) = 4 m, burada atlama yüksekliği ≤ 40 m; veya
 • (su derinliği x 1.5) + (kalan hava boşluğu) = 5m, burada atlama yüksekliği> 40 m.

Katı yüzeyin veya atlama boşluğunun altındaki yüzeyin en yüksek kısmının olmadığı yerde

tüm atlama alanı alanı üzerinde seviye, alt güvenlik alanı şunla eşleşecek şekilde kavisli olabilir:

Jumper takılı olarak bungee kablosunun maksimum kavisi tasarlandı.

 (c) Bungee Jumping Yan Emniyet Alanı

Sıçrama bölgesinin kenarından dışarıya doğru uzanan yatay bir mesafe atlama bölgesinin kenarındaki herhangi bir nokta arasındaki karşılık gelen mesafenin% 20’sinden azı doğrudan atlama noktasının altına yansıtılan nokta.

Bungee Jumping Atlama Bölgeleri

 (d) Bungee Jumping İleri Atlama Mesafesi

Bir atlama bölgesindeki ileri atlama kleransı şu şekilde olacaktır: –

• atlama yüksekliği ≤ 40 m olduğunda en az 6 m; veya

• atlama yüksekliğinin> 40 m olduğu durumlarda en az 8,5 m.

(e) Bungee Jumping Geri Atlama Mesafesi

Bir atlama bölgesindeki geri atlama kleransı: –

 • atlama yüksekliği ≤ 40 m olduğunda en az 8 m; veya
 • atlama yüksekliğinin> 40 m olduğu durumlarda en az 10 m.

 (f) Bungee Jumping Yan Atlama Açıklığı

Bir atlama bölgesindeki yanal atlama kleransı: –

• atlama noktasının her iki yanındaki atlama noktasının altındaki herhangi bir noktada en az 3,5 m, atlama yüksekliği ≤ 40 m; veya

• atlama noktasının her iki yanındaki atlama noktasının altındaki herhangi bir noktada en az 4 m, atlama yüksekliği> 40 m.

Ayrıca atlama bölgesi, atlamadan en az 20 ° hat dışı yanal harekete izin yön verecektir.

(g) Bungee Jumping Güvenlik Alanına Giriş

Bir Jumper güvenlik boşluklarına girdiğinde, atlama aktiviteleri askıya alınacaktır. hemen neden (ler) tespit edilene ve ekipmana çareler, arma ve / veya prosedürler yapılır. Güvenlik alanına herhangi bir giriş olay olarak kaydedilecektir. site operasyon günlüğünde ve buna göre Müdüre rapor edilir. İyileştirici eylem alınmış olduğu da kayıt defterine artı kaydedilir.

5.6 Bungee Jumping Kayıt Alanı

Kayıt alanında, bu Kodun 8.4 bölümünde detaylandırıldığı gibi atlama için tüm kısıtlamalar ve bungee jumping ile ilişkili potansiyel riskler halkın dikkatine açıkça gösterilecektir. Öyle ki ödeme yapılmadan önce tüm bildirimleri herkesin okuması gerekir. Yanında Kayıt memuru, her Jumper’a, her Jumper’a ayrıntıları daha ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Kendisiyle ilgili herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığını teyit eden kayıt formu tıbbi veya fiziksel yetenek ve bungee aktivitesiyle ilişkili riskleri kabul etmeye istekli atlama.

5.7 Bungee Jumping İniş / kurtarma alanı

(a) Kara üzerinde Bungee Jumping

İniş / kurtarma alanı ve erişim her zaman engelsiz olacaktır. Olacak çitle çevrili ve güvenli iniş için yeterli büyüklükte. Jumper, cihaz üzerinde hazırlanmaya başladığında atlama noktası, iniş / kurtarma alanı aynı zamanda herhangi bir ekipmandan veya personelden, bungee iki kez ribaundu. Bir iniş hava yastığı veya hava yastığı Jumper’dan önce pozisyonda olacaktır. hazırlık atlama platformunda başlar. Atlama teli temiz, pürüzsüz bir yere indirilecektir. ve yastıklı yüzey. İniş pisti alanı en az 3 m2 olacaktır. Jumper’a izin verilecektir iniş hava yastığını hareket ettirmeden önce kurtarmak için. Kurtarma için bir dinlenme yeri sağlanacaktır iniş alanına yakın ama dışarıda.

Bungee jump

 (b) Su üzerinde Bungee Jumping

Bungee jumping su üzerinden (deniz, liman, nehir veya rezervuar) yapılırsa, Denizcilik Müdürü temin edilecek ve yaralanmayı önlemek için güvenlik hükümleri olacaktır. Suya dalmaktan kaynaklanan Jumper. Atlama alanı ve iniş alanı serbest olacaktır diğer gemilerden, yüzen ve su altındaki nesnelerden ve halktan. Yeterli önlemler, böyle uygun boyutta teşhir uyarıları ve işaret şamandıraları olarak, sınırlarını belirlemek için alınacaktır. atlama alanı ve iniş alanı. Emniyetli bir şekilde bir iniş ve kurtarma gemisi bulunacaktır. bungee jumping’in yapıldığı su koşullarında manevra yapın, böylece personel Jumper’ı veya suya düşen herhangi birini alabilir.

Gemi çalıştırılabilir konumlandırma için güç kullanımı gerekmiyorsa bir kişi tarafından; aksi takdirde, bir operatör daha yalnızca çıkarma gemisine kılavuzluk etmek ve manevra yapmak için sağlanacaktır. Hem gemi hem de iniş / kurtarma operatörleri can yelekleri veya yüzdürme yardımcıları giyeceklerdir. Gemi olacak yedek can yelekleri, yüzdürme yardımcıları ve deniz kurtarma ekipmanı ile donatılmıştır.

İniş ve kurtarma gemileri, bungee kordonu geri gelene kadar iniş alanının dışında tutulacaktır. iki defa. Gemi daha sonra iniş alanına girebilir ve belirli bir pozisyonda kalabilir.iniş prosedürleri. İniş gemisi, en az 1.5 m2’lik bir iniş alanı ile teçhiz edilecektir. ve ped, teknenin yan taraflarının içinde ve daha aşağıda olacaktır.

Bungee jumping için iniş alanının bir yüzme havuzunun parçası olduğu durumlarda, havuz boyutu atlama alanı gereksinimleri. Atlama alanı ve iniş alanı, halka açık. Kurtarma ekipmanı mevcut olacak ve sadece atlama operatörleri veya kişiler Jump Master tarafından yetkilendirilen, atlama alanına ve iniş / kurtarma alanına girebilir.

5.8 Bungee Jumping Çitler

İnsanların daha düşük bir seviyeye düşmesini önlemek ve girişi önlemek için izleme alanları çitle çevrilmelidir. yetişkinlerin ve çocukların çalışma ve iniş alanlarına girmesi. Çitin yüksekliği daha az olmayacaktır Ortada ara raylar ile 1000 mm’den fazla ve 1150 mm’den fazla değil. Nerede Daha düşük seviyedeki insanları yaralayabilecek düşen nesne tehlikesi, 200 mm yüksekliğindeki yazı tahtaları yerden uzatıldı. Çitin üst rayı ile süpürgelik arasında tel örgü varsa zemin, ara raylar ihmal edilebilir, ancak perforasyon boyutu daha küçük olacaktır.

5.9 Bungee Jumping Ekipman Depolama

Hem şantiyede hem de şantiyede tüm ekipman, kolaylık ve fiziksel, kimyasal ve mor ötesi ışın hasarına karşı koruma ile düzenli erişim. Depolama olacak yetkisiz girişlere karşı güvence altına alındı. Kullanılamayan tüm ekipman atlama sahasından çıkarılacaktır. ve depolama tesisleri. Kuru bir yerde saklanmadan önce tüm ekipman havayla kurutulmalıdır.

5.10 Bungee Jumping Aydınlatma

Atlama platformundaki ve hazırlık alanındaki aydınlatma seviyesi 450 lux’ten az olmayacaktır. Tüm halka açık görüntüleme, otopark, erişim yollarında minimum 250 lüks aydınlatma seviyesi sağlanacaktır, atlama ve fırlatma alanı ve iniş / kurtarma alanları. Gece çalışması için spot ışığı atlama ve iniş / kurtarma sırasında Jumper’ı vurgulamak için platformda mevcuttur.

İple Atlama

5.11 Bungee Jumping Operasyonlarında İletişim

Aşağıdaki hükümler ve önlemler sağlanacak ve uygulanacaktır.

(a) Tüm site alanını kapsayacak bir genel seslendirme sistemi.

(b) arasında doğrudan iletişim bağlantıları

• platform ve iniş / kurtarma alanı veya gemi; ve

• kayıt alanı ve aralarında 30 metreden fazla bulundukları platform.

(c) Üniforma veya benzeri giysiler, personel tarafından kolay tanımlanabilmesi için tüm personel tarafından giyilmelidir.

operatörler ve halk.

(d) Atlayıcılar ve halk için talimatlar, yanlış yorumlama ve hatalar.

(e) Şantiyede sabit bir yerel ağ telefon hattı bulunacaktır. acil servis aramak için hastane, itfaiye istasyonları ve polis.

(f) Gerekli ve uygunsa, yedek el işaretleri operasyonda Manuel açıklanmalıdır..,

(g) Varsa, atlama güvertesinde çalışan Jump Operatörü ile desteklenen Jump Master, tüm talimatların eksiksiz olmasını sağlamak için Kantonca, İngilizce ve Mandarin dilinde akıcı olacaktır. Jumper tarafından tamamen anlaşılır ve Jumper tarafından sorulan sorular daha önce yanıtlanır. zıplama. Herhangi bir operatörle etkili bir şekilde iletişim kuramayan Jumper’lar için atlama güvertesinde çalışma, bir çevirmenin hükümlerini içeren özel düzenleme atlama güvertesi dikkate alınacaktır.

Not: Bu yazımız serinin ilk yazısıdır. Diğer yazılara da göz atınız.


 • Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz.
 • Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.
 • Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin.
 • Doğal, tarihi ve turistik mekanlara kesinlikle zarar vermeyin. Gittiğiniz yerlerde çöplerinizi bırakmayın, çöplerinizi getirdiğiniz gibi poşetler içerisinde geldiğiniz yere geri götürün veya bir çöp konteynırına atın.
 • Türkiye’de ormanlara girişlerde sık sık yasaklar uygulanmakta ve uymayanlara idari cezalar yazılmaktadır. Güncel orman giriş yasaklarını illerin Orman Bölge Müdürlüklerinden teyit etmelisiniz.
 • Teknik olarak doğada yapılan bütün outdoor aktiviteleri için önceden izin alınması gerekmektedir. Okuyucularımıza, kampçılara, doğa yürüyüşçülerine ve bütün outdoor sporlarına katılanlara tavsiyemiz, aktiviteye başlamadan önce hiç olmazsa kolluk güçlerini arayarak yapacakları doğa aktivitesi ve rotaları hakkında bilgi vermeleridir.
 • Outdoor ve doğaya dair görüş, düşünce, öneri ve istekleriniz bizim için değerlidir. Çekinmeden bize yazabilirsiniz.
 • Outdoor ve doğa aktiviteleri hakkında en son bilgileri almak için sitemize abone olabilirsiniz.

www.turkeyoutdoor.org: Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu. Sizi, unutulmaz bir doğa macerasına davet ediyoruz! Türkiye’nin en heyecan verici outdoor ve doğa sporları platformu olarak trekking, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi doğa sporlarıyla dolu maceralar hakkında detaylı rehberler, benzersiz rotalar, güncel haberler ve unutulmaz etkinlikler sunuyoruz. Her bir etkinlik için titizlikle hazırlanmış bilgiler, etkileyici rotalar, büyüleyici fotoğraflar ve ilham verici videolar sizi bekliyor.

Sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın.

Türkiye'nin outdoor ve doğa sporları platformu
Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu