8. Bungee Jumping İşletim ve Yönetim Sistemleri

8.1 Bungee Jumping Genel Politika ve Sürekli İnceleme

 • (a) İşletmeciler, saha, ekipman ve prosedürlerin önceden programlanmış denetimlerini gerçekleştireceklerdir. Yaralanma, hasar ve ramak kala olaylarının toplanması, raporlanması ve araştırılması yönetim tarafından düzenli olarak analiz edilecek ve gözden geçirilecektir. Prosedürler, ekipman, olasılığını azaltmak için donanım ve yapılar buna göre düzeltilecektir. Kaza ve olayların tekrar oluşması engellenecektir.
 • (b) Kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir.
 • (c) Saha kullanım kılavuzu, sağlık ve güvenlik ile ilgili kuralları ve çalışanlar ve halk. politikaları içerecektir.
 • (d) Uygunluğu tespit etmek için yazılı bir politika ve yazılı bir satın alma prosedürleri olacaktır. ekipman, arma, bungee kordonu ve diğer ilgili malzemeler için standartlar ile.
 • (e) Operasyon ekibinin tüm üyeleri arasında düzenli toplantılar, çeşitli sorunları gözden geçirmek için yapılacaktır. Bu Kurallarda bahsedilen bölüm başlıklarını bir tartışma çerçevesi olarak kullanan konular.
 • (f) Saha kullanım kılavuzunda yer alan standartlar yıllık olarak gözden geçirilmelidir.
 • (g) Yönetim ve işletme personeli, herhangi bir dikkat dağınıklığını en aza indirmek için önlemler almalıdır. doğru prosedürlerin uygulanmasını engeller.
 • (h) Üçüncü şahıs risk sigortası, yarışmaya katılan Jumper’lara sağlanacaktır. bungee jumping etkinliği ve atlama alanında çalışan operatörler. Yeterliliği sigorta poliçesi düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

8.2 Bungee Jumping Operasyon Öncesi Muayene

 • (a) Bungee atlama, yalnızca Yetkili Kişi görüş alanı ve hava koşullarında olduğunda yapılacaktır. durum uygundur.
 • (b) Tüm teçhizat iyi durumda, her yönden güvenli, doğru şekilde teçhiz edilmiş ve çift taraflı olmalıdır. atlama başlamadan önce Yetkili Kişi tarafından kontrol edilir.
 • (c) Ön kontrol prosedürleri tamamlanıncaya kadar atlama telinin atlamasına izin verilmeyecektir. bağlantı ve koşum no. 8.3 (e) gerçekleştirilmiştir.
 • (d) Mürettebatın her üyesi güvenlik konusunda fikir birliğine varıncaya kadar atlama başlatılmayacaktır, çalışma pozisyonları ve arma.
Bungee Jumping Operasyonları

8.3 Bungee Jumping Atlama Öncesi Prosedürler ve Kontrol

 • (a) Atlamacı tartılacak ve ağırlık kendi üzerinde işaretlenmeden önce tekrar kontrol edilecektir. gövde ve bir günlük sayfasına kaydedilir. Tüm bu ağırlıklandırma prosedürleri, cihaz üzerinde yapılmayacaktır. atlama güvertesi.
 • (b) Atlama noktasına adım atmadan önce Atlamacı bilgilendirilecek ve koşumlanacaktır.
 • (c) Atlama teli, kemeri taktıktan sonra daima bir güvenlik ipi ile sabitlenecektir.
 • bungee kordonu koşuma bağlanana kadar atlama platformu.
 • (d) Tüm ekler ve bağlantılar olmadıkça güvenlik hattı Atlama telinden ayrılmayacaktır. iki kez kontrol edildi.
 • (e) Atlama Teli, hem Jump Master hem de Jump yapana kadar donanım sistemine takılmayacaktır.

Operatör aşağıdakileri kontrol etti ve doğruladı.

 • • Emniyet kemeri sisteminin güvenliği ve uygun şekilde takılması.
 • • Donanım sisteminin Jumper’ın ağırlığına göre ayarlanması.
 • • Bungee kordonunun seçimi.
 • • Bungee kordonunun donanım sistemine bağlanması.
 • • Hem Jump Master hem de Jump Operatörü,

Aşağıdaki genel kontrol listelerine atıfta bulunarak Jumper’ın koşum takımına bungee kablosu ayak bileği kayışları ve belirli bir tipte tam vücut koşum takımı için bel. Varyantın bir sonucu olarak başka kontrol prosedürlerinin gerekli olması durumunda koşum takımı tasarımı, Yönetmenin önceden rızası alınacaktır.

Basamaklı Bel Bağlantısı Ayak Bileği Bağlantısı

 • 1 Belde Büyük D Ayak bileğinde Büyük D
 • 2 Bungee’de bungee Safety on Twist
 • 3 Kayış çift sırt gerginliği 1. bileğin sıkılığını kontrol edin
 • 4 Bacak 1 sıkı 2. bileğin sıkılığını kontrol edin
 • 5 Bacak 2 sıkı Bel kemeri çift kontrol
 • 6 Göğüs kemeri (bükülmez) Bacaklar sıkı
 • 7 Jump Master iki kez kontrol Atlama Operatörü çift kontrolü
 • 8Güvenlik hattı kapalı / yastık açık Güvenlik hattı kapalı / yastık açık

8.4 Bungee Jumping Jumper’lar için Kısıtlamalar

Süveterlerin yaşları ve sağlık durumları sorgulanacaktır. Atlamaya izin verilmeyecektir bungee’de güvenlik riskini artırabilecek bireylerle ilgili bazı olumsuz koşullar atlama. Jumperlar için tıbbi, yaş veya diğer kısıtlamaları gösteren bir işaret dikilecektir.

Böyle bir işaret, niyet eden halkın dikkatini çekmek için göze çarpan bir konuma yerleştirilecektir. bungee jumping aktivitesine katılın.

Bungee Jumping Operasyonları

(a) Bungee Jumping İçin Gerekli Tıbbi Koşullar

Sadece kendilerini olumsuz tıbbi durumlardan muzdarip olmadığını beyan eden kişiler ve Yetkili Kişiye, faaliyete bu kadar uygun görünmesi, üzerine adım atmasına izin verilebilir. atlama platformu ve bungee jumping’e katılın. Olumsuz tıbbi durumlar burada belirtilenler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: –

 • • Astım / Solunum bozukluğu.
 • • Hamilelik.
 • • Epilepsi.
 • • Cardo / Solunum bozukluğu.
 • • Hipertansiyon.
 • • İskelet zayıflığı.
 • • Eklem veya bağ sorunları.
 • • Atlama alanında bulunan tüm bungee kordonlarının ağırlık sınırlarının ötesinde olması.
 • • Jumper’ın başka herhangi bir şeye katılmasını engelleyebilecek diğer tıbbi durumlar Jumper’ın içinde imzalanmış bir sağlık sertifikası olmadığı sürece normal bir şekilde aktif sporlar önceki 30 gün, atlama niyetlerini destekliyor. Tıbbi sertifika veya bir bir kopyası Yetkili Kişi tarafından saklanacaktır.
 • • Sarhoş durumda olan veya uyuşturucu etkisi altındaki kişiler.
 • • Henüz herhangi bir operasyon veya yaralanma geçirmiş olan kişiler, kendisi tamamlanana kadar atlamayacaktır.

 (b) Bungee Jumping Yaş Sınırları

Minimum atlama yaşı 13 olacaktır. 18 yaşın altındaki jumperlar, atlama alanına katılan bir ebeveynin veya vasinin yazılı onayına sahip olmak.

8.5 Bungee Jumping Kısıtlamaları

(a) Olumsuz Hava Koşulları

Yetkili Kişi, şiddet veya şiddet olaylarında bungee jumping’i durduracaktır. Atlamanın sağlığı veya güvenliği için tehlike oluşturabilecek olumsuz hava koşullarının ardından ve geri alma prosedürleri:

 •    Yüksek rüzgar hızı.
 •    Şiddetli yağmurlar.
 •    Gök gürültüsü fırtınası.
 •    Tayfun sinyali no. 3 veya üstü kaldırılıyor.
 •    Görüşünü zayıflatabilecek veya azaltabilecek toz fırtınası, dolu veya ilgili koşullar.

 (b) Diğer Sınırlamalar

Bungee Jumping
 • Bungee jumping operasyonu konsantrasyon, uyanıklık ve hızlı yanıt gerektirir.
 • her zaman uyarıcı. Operatörler tarafından yeterli molaların alınması esastır. Açık uzun süreli çalışma durumlarında, dinlenmek için yeterli destek personeli bulunacaktır. değiştirme.    Genel bir kural olarak, 30 dakikalık dinlenme süresi 5 saatten fazla olmamalıdır. ve hiçbir operatör günde 11 saatten fazla çalışmayacaktır.
 • Atlama teli için tehlikeli olabilecek engeller varsa, zıplamaya izin verilmeyecektir.
 • Bungee kordonlarına yapılan tüm bağlantılar, lisanslı bir ikinci şahıs tarafından yapılmalıdır (kendi kendine kanca yok) up’lara izin verilecektir).

8.6 Bungee Jumping Yaralanma, Hasar ve Olay Olayları

(a) Sahip, aşağıdaki durumlarda Direktöre rapor verecektir: –    Tüm yaralanma, hasar veya ramak kala olayları günlük kayıtta rapor edilecek ve Direktör, soruşturmaların sonucu ile birlikte derhal yazılı olarak bir Makul süre.

Yapılarda, ekipmanlarda ve fabrikada meydana gelen hasar ve ramak kala olayları kaydedilecek ve bilgilendirilecektir. Müdüre derhal yazılı olarak.

Atlama sırasında Jumper’ın yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar için, arma sistemi Yetkili Kişi / Sörveyör tarafından soruşturma tamamlanıncaya kadar tutulur ve daha sonra Yönetmen tarafından serbest bırakılır.

(b) Araziye ve çevreye verilen hasar geri döndürülemez veya iyileşmesi yavaş olabilir. Tüm bu tür kayıplar

veya ramak kala olayları derhal rapor edilecek (Müdüre bildirimde bulunarak), araştırılacak,

kaydedildi ve analiz edildi.

(c) Aşağıdakiler, kuruluş tarafından üstlenilecek veya düzenlenecek günlük prosedürlerin ve görevlerin bir parçası olacaktır.

Yetkili kişi:-

Tüm yaralanma tedavileri bir ilk yardım tedavi kayıt defterine kaydedilecektir. Tüm raporların, kaydedilen kayıpların ve ramak kalelerin analizi her 3 Yetkili Kişi tarafından aylar.

Tüm raporların, kaydedilen kayıpların ve ramak kalelerin analizi yapılacaktır. yıllık muayenelerdeki diğer şeyler, nitelikli bir sörveyör tarafından yıllık olarak bir nüsha ile Eğlence Gezileri uyarınca değerlendirilmesi için Müdüre sunulur (Güvenlik & Bakım) Yönetmelik.

Bungee Jumping Operasyonları

8.7 Bungee Jumping Tesis Kullanım Kılavuzu

Her sıçrama sahasının, zaman zaman tarafından güncellenecek olan bir kullanım kılavuzu olacaktır.

Yetkili kişi. Kullanım kılavuzunun en az bir kontrol kopyası ve bunun en son baskısı

Sıçrama alanında çalışan her personelin erişimi için kod yerinde tutulacaktır. Devamındaki çerçeve (bölüm (a)) operasyonda ele alınması gereken asgari kapsamı ortaya koymaktadır. Manuel. Sonraki (b) ila (d) bölümlerinde, operasyon prosedürlerine ilişkin gereklilikler farklı çalışma alanları açısından, sürecin çeşitli aşamaları ve kapatma prosedürleri daha ileridedir. bir referans şartları olarak detaylandırılmıştır.

 • Bir dürbün
 • Bir yerleşim planı.
 • İşletim sistemi ve ekipmanının açıklaması.
 • İşletim sistemindeki her görev için iş prosedürleri.
 • İş tanımları.
 • İş ilanı özellikleri – yeterlilik ve deneyim gereklidir.

Personel seçim prosedürleri.

Bakım standartları ve prosedürleri.

Test prosedürleri ve kayıt.

Donanım, donanım, bungee kordonları, emniyet kemerleri ve emniyet kemerlerinin periyodik olarak değiştirilmesi için kriterler

yaşam hatları.

Halatlar, şeritler ve bağlar üzerinde düzenli denetimler için kriterler.

bungee jumping hesaplar

Cmtın alma prosedürleri.

 • Acil durum planı ve kurtarma prosedürleri.
 • Yaralanma, hasar ve olayların bildirilmesi.
 • i) Site dahil olmak üzere günlükler için gereklilik; ii) Ekipman ve donanım; ve iii) Personel.
 • Tutulacak kayıtlar.
 • Kayıtların analizi için gereksinimler.
 • Muayene prosedürleri, standartları ve takip eylemi.
 • Kullanılacak form örnekleri.

(b) Bungee Jumping Günlük Çalışma Prosedürleri

İşletim prosedürleri şunları içerecektir:

 • Şantiye ekipmanının ve kamu hizmetlerinin bir kontrol listesi.
 • Muayene, test ve kontrol.
 • Ekipman parçaları.
 • İletişim sistemleri.
 • Atlama ekipmanı ve arma.
 • Atlama prosedürleri.
 • Test atlamaları gerçekleştirme.
 • Bungee kablosu performansının kontrol edilmesi.
 • Günün operasyonu için personel brifingi.
Bungee Jumping Prosedürleri

(c) Bungee Jumping Tipik Bir Engel Atlama Sürecindeki Prosedürler     

Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm atlama süreci boyunca işleme prosedürleri Aşağıdaki maddeler kullanım kılavuzunda aşağıdaki şekilde belirlenecek ve belirtilecektir:

 • Halkın faaliyet alanlarından dışlanmasını sağlayın.
 • Süveter Kaydı. (İsim; Tıbbi faktörler ve istisnalar; Yaş sınırları; Ağırlık ve işaretleme)
 • Jumper brifingi.
 • Gevşek nesnelerin çıkarılması.
 • Jumper hazırlığı. (koşum takımı veya bağlama eki dahil; ve Jumper)
 • Atlama Prosedürleri
 • i) bungee’yi hazırlayın ve bağlantıları ayarlayın.
 • ii) Atlama kablosunu bağlayın ve donanıma bağlantıları kontrol edin.
 • iii) Başka bir kişi tarafından yapılan son inceleme (Jump Operatörü veya Jump Master).
 • Notlar: Tekrarlanan durumlarda bilinçli kontrol prosedürlerini belirlemek için Yöntemleri dahil edin. kontrol söz konusudur.
 • iv) Jumper için son talimatlar.
 • v) Atlamak için geri sayım.
 • vi) Atlamanın gözlemlenmesi.
 •    İniş / kurtarma prosedürleri (İndirme ve İniş).
 •    Jumper’ın halka açık alana dönüşü.
 •    Bungee’nin platforma alınması.
 • (d) Kapat

Kullanım kılavuzu aşağıdaki kapatma prosedürlerini içerecektir:

 • Ekipman – Temizleme, inceleme, test ve kontrol.
 • Hem site hem de kişisel kayıtların tamamlanması.
 • Ekipman, yapı ve tesislerin gerekli günlük bakımı.
 • Ekipmanın depolanması.
 • Çöplerin temizlenmesi ve bertarafı.
 • Güvenlik kontrolleri ve kilitlenme.
 • Personelin bilgilendirilmesi
 • i) gün içinde meydana gelen kritik olaylar / olaylar;
 • ii) başlamadan önce gerekli olan ekipman, donanım ve bungee değişikliği ertesi gün yapılacak herhangi bir işlem; ve
 • iii) tamamlanmayan ancak herhangi bir başlamadan önce gerekli olan bakım çalışması ertesi gün operasyon.

9. Bungee Jumping Bakım Düzenlemesi

9.1 Bungee Jumping Bakım Programı

Yetkili Kişi, aşağıdakilerin sistematik bakımının yazılı bir programını tutacak ve sürdürecektir. teftiş arasındaki aralıkları içerecek olan tüm kurulumun her unsuru, değiştirme, ayarlama, yağlama, servis, modifikasyon, aşırılık için ölçüm ekipman üreticisi tarafından önerilen veya talep edilen aşınma / bozulma veya diğer işler, Sörveyör veya Müdür. Yetkili Kişi ayrıca Müdürün incelemesine ve kopyalamasına da izin verecektir. sahip olduğu bakım programı. Yönetici, Yetkili Kişiden Bakım programını gerektiği gibi değiştirin.

Bungee Jumping Prosedürleri

9.2 Bungee Jumping Bakım Programının Uygulanması

Bungee kordonları, bağlamalar, uç dahil olmak üzere ekipmanla bağlantılı tüm bakım işleri ataşmanlar, emniyet kemerleri, ayak bileği kayışları, halatlar, yaşam hatları, donanım, dokuma, arma ve Bu Kodun 6. bölümünde belirtildiği gibi geri alma sistemi, doğrudan Eğlence Gezileri (Güvenlik) Yönetmeliğinin gerektirdiği şekilde Yetkili Kişinin denetimi. Yetkili Kişi, bungee jumping’in tüm kurulumunun ve her bileşeninin bakım programına göre düzenli olarak bakımı yapılır.

9.3 Bungee Jumping Bakım Kayıtları

Yetkili Kişi, belirtilen biçimde günlük bir operasyonel kayıt defteri tutacak ve muhafaza edecektir, aşağıdaki bilgileri içerecektir.

 • (a) Operatörlerin tarihi, isimleri ve görevleri;
 • (b) bu Kurallara, kullanım kılavuzuna ve üreticinin tavsiyesi: günlük denetimler;     operasyon öncesi muayene; ve Prosedürleri kapatın.
 • (c) Operatörlerin sayıları, görevleri ve çalışma saatleri belirtildiği gibi olacaktır. bu Kodda ve onaylanmış kullanım kılavuzunda;
 • (d) normal şartlara girmeyen herhangi bir ayarlama veya bakım işinin yürütülmesi günlük rutin işler veya prosedürler;
 • (e) servis verilen bileşenleri, bu tür bileşenlerin durumunu ve bu tür bileşenler;
 • (f) herhangi bir kaza, arıza veya anormal olayın ayrıntıları;
 • (g) herhangi bir acil durum veya kurtarma operasyonu veya bir kurtarma operasyonu uygulamasının ayrıntıları; ve
 • (h) Müdür tarafından talep edilebilecek diğer bilgiler veya olaylar.

9.4 Bungee Jumping Bağımsız Bir Sörveyör Tarafından Periyodik Muayene

 • (a) Sahip, atlama sahasının tüm kurulumunun bir sörveyör tarafından incelenmesini sağlayacaktır. 12 ayda birden fazla. Periyodik muayenenin kapsamı her bileşeni kapsayacaktır. kurulum, işletim sistemi ve atlama platformunun yapısı, ..vb. belki olabilir bungee jump’ın bütünlüğünü ve güvenli çalışmasını sağlamak için gereklidir. Gerçekleştirmeden önce sörveyör, muayene kapsamı konusunda Müdürün onayını alacaktır.
 • (b) Az önce bahsedilen 12 aylık denetim süresine bakılmaksızın, Direktör aşağıdakileri isteyebilir: böyle bir incelemenin herhangi bir zamanda yapılacağı kanaatine göre, herhangi bir kısmının durumu kurulum inceleme gerektirecek şekildedir.
 • (c) Mal Sahibi, sörveyör tarafından hazırlanan her periyodik muayenenin bir raporunun incelemenin yapılması, incelemeden sonra en geç 14 gün içinde Müdüre gönderilir.

10 Bungee Jumping Kurtarma Operasyonları ve Ekipmanı

10.1 Bungee Jumping Acil Durum Kılavuzu

bungee jumping hesaplar
 • (a) Herhangi bir bungee jumping operasyonundan önce, Sahibi bir acil durum kılavuzu sunacaktır. Direktörün sorumluluklarını ve ayrıntılı acil durum eylemlerini açıklayan onayı Sahibi, Yetkili Kişi ve diğer operatörler tarafından alınacaktır. Kılavuz ayrıca Acil durum iletişim araçlarını, ekipmanı ve güvenli kurtarma için talimatları kapsar ve tahliye ve mülkün hasara karşı korunması.
 • (b) Aşağıda, referans için acil durum kılavuzunun bir taslağı verilmektedir:
 • Atlama sitesinde meydana gelebilecek istenmeyen olayların bir listesi.
 • Her kritik olay için acil durum hükümleri ve prosedürleri.
 • Düzenlemeler yapılan yerel acil durum ve destek kuruluşları.
 • İletişim sistemi ve acil durumda iletişime geçilecek kilit kişilerin isimleri durumlar.
 • Acil durumlar ve iletişim sistemlerinin test edilmesi için uygulama takvimi.
 • Çağrı zamanı ve uygulama etkinlikleri için standartlar belirlenecek ve kaydedilecektir.
 • Aşağıdakileri içeren bir günlük veya kayıt:
 • (i) düzenlenen acil durum uygulamaları ve ulaşılan standartlar;
 • (ii) acil duruma dahil olacak mevcut personelin nitelikleri
 • yenileme tarihleri belirtilen prosedürler ve ilk yardım; ve
 • (iii) yaralanma için sahada bulundurulacak acil durum malzemeleri ve cihazları acil durumlarda halkın ve personelin tedavisi ve kullanımı.
 • Birincil geri çağırma sisteminde arıza olması durumunda kurtarma prosedürleri.
 • Arıza korumalı tasarıma sahip olan ve Jumper’ı alabilecek geri alma sisteminin ayrıntıları 2 dakika içinde.

10.2 Bungee Jumping Kurtarma ve İlk Yardım Ekipmanı

Bungee Jumping Prosedürleri
 • (a) Sahip, her zaman en az bir ilk yardımcının atlama alanında görev yapmasını sağlayacaktır ve    tüm ilk yardım görevlileri tam eğitimlidir ve gerekirse tanınmış bir ilk yardımla düzenli olarak yeniden eğitilir eğitim organizasyonu;    tüm ilk yardım kutuları ve ekipmanı hizmete hazır ve sıhhi durumda tutulur;    Bir ilk yardım kutusundaki tüm malzemeler, içinde belirtilen malzemelerdir ve en az bir derecededir. İngiliz Eczacılık Yasası veya herhangi bir eki tarafından belirlenen standartlar;
 • İlk yardım için gerekli aletler ve gereçler dışında hiçbir şey bir ilk yardım kutusunda saklanamaz;
 • Temel yaşam desteği güncellemeleri her 6 ayda bir tamamlanacaktır;
 • şantiyenin hareketli su veya hızlı su içermesi durumunda, kullanım kılavuzu şunları belirtecektir:
 • atlama alanındaki en az 2 operatör için gerekli kurtarma eğitimi ve / veya nitelikleri; ve
 • Platformda, Jumper’ı aydınlatmak için hareketli bir ışık bulunacaktır. atlama veya iniş / kurtarma süreci.
 • (b) Sahip, Jumper’ların kurtarılması için sağlanan ekipmanın düzenli olarak güvenli bir onarım durumunda incelenir ve muhafaza edilir. Kurtarma ekipmanı göze çarpan yere yerleştirilecektir. işlevlerinin geniş açıklamasını içeren konumlar görüntülenir.
 • (c) Sahip, sıçrama sahasının çalıştığı herhangi bir zamanda, yeterli bir görevde bulunmasını sağlayacaktır. Jumper’ların kurtarılması veya acil durumların idaresi konusunda eğitilmiş kişilerin sayısı.
 • (d) Yetkili Kişi, bungee jumping’de kurtarma operasyonu için tatbikat yapacaktır.
 • Müdür tarafından istenebilecek aralıklar.
 • (e) Atlama yapılırken atlama güvertesinde aşağıdaki kurtarma ekipmanı bulunmalıdır.
 • En az 10 cm bıçaklı keskin bıçak.
 • Atlama güvertesinden suya olan mesafeden en az 3 m daha uzun bir halat veya
 • İniş / kurtarma alanında, tepeye demirlendiğinde, itmeye uygun yüzey.
 • Acil bir durumda hızlı açılma için halat hattı Kullanıma hazır karabeaner içeren bir decender mevcut olmalıdır.
Bungee Jumping Kurtarma ve İlk Yardım

Ek A

Prosedürler ve Pazum

A.1 Uygulama Sırası

Aşağıda, Hong Kong’da bungee jumping yapmak için tipik bir uygulama dizisi yer almaktadır. Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

 • (a) Önerilen bungee jumping’in tasarımı, özellikleri, yöntemi ve programının ayrıntılarını gönderin tasarım onayı için başvururken değerlendirme için.
 • (b) Tasarım onayı alındığında, başvuru sahibi, atlama sahasını onaylanan kurallara göre kurabilir. tasarım, yöntem ve kurulum programı.
 • (c) Değerlendirme için atlama sahasının kullanım kılavuzunu, bakım kılavuzunu ve acil durum kılavuzunu sunun.
 • (d) Yetkili Kişi olarak başvurmak üzere bir çalışan seçin.
 • (e) Eğlence Gezileri (Güvenlik) Bölüm 5 (1) uyarınca onaylanmış bir Sörveyör atayın (Operasyon ve Bakım) Ürünün bütünlüğünü iyice incelemek, incelemek, test etmek ve onaylamak için düzenleme eğlence yolculuğu.
 • (f) Sıçrama sahasının operasyonunu başlatmak için onay için başvuruda bulunun.
 • Yönetmelik ve yardımcı yönetmeliklerine uygunluk.
 • (g) Eğlence Gezileri kapsamında eğlence yolculuğunun başlamasına ilişkin onay
 • (Güvenlik) Yönetmelik, İş Sahibinden aşağıdaki hususlarda memnun kalırsa Müdür tarafından verilecektir.
 • (c) ila (f) yukarıda belirtilen.
 • Özellikle, tasarım onayı başvurusu ile ilgili ayrıntılar ve
 • Bungee jumping’in başlaması ve İşletilmesi Bölüm A.2 ve A.3’te daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

A.2 Tasarım Onayı

Eğlence Gezileri (Güvenlik) Yönetmeliği uyarınca, Müdürün önceden onayı alınacaktır. Hong Kong’da herhangi bir inşaat çalışmasından veya bungee jumping operasyonunun kurulmasından önce başladı. Aşağıdakiler, için başvuruda yer alması gereken temel bilgilerdir. değerlendirme.

a) Tanımı

 •    atlama sitesinin tüm kurulumu ve nasıl çalıştığı;
 •    Kullanılacak tüm ekipman ve aparatlar;
 •    gerekli tüm operatörler;
 •    bungee jumping’in katılımcılar üzerindeki etkileri;
 •    özellikle sağlıkla ilgili konularda Jumper üzerindeki kısıtlamalar;

güvenlik özellikleri;

 •    Normal çalışma sırasında Jumper’lar, personel, izleyiciler için koruma;
 •    atlamadan sonra Jumper’ın kurtarılması;
 •    olumsuz hava koşullarına karşı koruma;
 •    günlük çalışma saatleri ve normal işletme dışında çalıştırma için alınması gereken önlemler

saatler;

 •    başka bir yerdeki operasyon geçmişi, iş referansı ve olay kaydı;
 •    engelli kişilerin ve ilgili tesislerin barındırılıp barındırılmadığı;
 •    Kullanılan ekipmanın kalite kontrol ve tip testi sertifikası; ve
 •    İyi bir sicile sahip ana işletmeci / Yetkili Kişi ile ilgili ayrıntılar ve
 • prosedürleri tutarlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirme becerisi kanıtlanmıştır.

benzer bir atlama sitesi işletmek.

Bungee Jumping

b) Yapısal Analiz, mühendislik tasarımı ve tüm setin genel düzenleme çizimleri yukarı.

 • c) Nitelikli bir profesyonel mühendis tarafından hazırlanan, tasarımın ve yapının, ekipmanın, erişimin ve çalışma alanının inşası bunun gerekliliğini karşılar Kod ve bir bütün olarak tam kurulum bungee jumping için uygun kabul edilir.
 • d) Emniyet alanı ve emniyet bölgesi ile ilgili hesaplama.
 • e) Mekanik arıza artıklık analizinin yanı sıra işletimdeki artıklık raporu
 • prosedürler.
 • f) Kullanılacak bungee kordonunun özellikleri ve tip testi sertifikası. Şartname,
 • atlama yüksekliğini ve Jumper’ın amaçlanan yavaşlama hızını içerir. Bir araştırma raporu yavaşlama oranının doğru seçimini kanıtlamak için gerekli olacaktır, yani
 • ortalama bir kişinin fiziksel sınırı içinde.
 • g) bungee kordonu uç eki, Jumper’ın koşum takımı, donanım ve dokuma ve serbest düşüş ipi (kullanılıyorsa).
 • h) Donanım sistemi ve kurtarma sisteminin özellikleri ve çizimi.
 • i) Sıçrama sahasına araç erişimini ve ilgili yapıları gösteren saha konum haritası

Acil servisler.

 • j) Şantiye yerleşim planları ve ana boyutları ve sınırlarını gösteren cepheler
 •    kule yapısı ve geri çekilebilir veya sabit atlama platformu;
 •    merdivenler / platformu atlamak için kaldırma;
 •    Atlama teli gövdesi durumu kontrol alanı;
 •    atlama bölgesinin ve atlama alanının uzunluğu ve genişliği;
 •    atlama bölgesinin etrafındaki güvenlik açıklıkları;
 •    iniş alanı;
 •    su havuzu veya fırlatma noktasının altındaki dolgu;
 •    varsa kule yapısının çitle çevrilmesi;
 •    site çitleri;
 •   seyirci alanı; ve
 •    model numaraları, ağırlıklar, tasarım ömrü, operasyonel kısıtlamalar ve tüm ekipman ve yapı için çizimler / eskizler / fotoğraflar.
 • k) Hesaplamalar ve kabul ile benimsenen geçerli Tasarım Kodlarına uygunluğun kanıtı kriterler, ör. yapının stres analizi ve sonuçta ortaya çıkan güvenlik marjları, üzerine uygulanan kuvvetler Süveter.
 • l) Kurulum yöntemi ve programı.
 • m) İşletme personelinin nitelikleri ve eğitimi.
 • n) Gerektiğinde bir süreç diyagramı ile gösterilen işletim sistemi hakkında ayrıntılı bir hesap.
 • o) Bungee jumping operasyonu ile ilgili bağlı tesislerin detayları.
 • p) Yazılı bir politika beyanı ve uygunluğu tespit etmek için satın alma prosedürleri
 • ekipman, donanım, bungee kordonu ve diğer ilgili malzemeler için standartlar.
 • q) Sigorta poliçesi ve Jumper’lara sağlanan teminat kapsamı.
 • Yetkili tasarım raporu desteğinin yanı sıra, iyi bir sicil kaydı ve kanıtlanmış bir yürütme becerisi benzer sıçrama sahalarının işletilmesinde tutarlı ve kapsamlı prosedürler, Belirli bir Sahip tarafından ileri sürülen başvurunun değerlendirilmesinde önemli hususlar.
Bungee Jumping

A.3 İşletmeye Başlama İzni

Tasarım teslimi onayı ile inşaat / montaj işlerine devam edilebilir.

buna göre. Bu durumda bungee jumping’i belirtilen konumda kullanma ve çalıştırma izni, Sahibine aşağıdakilerin sunulması ve temizlenmesi üzerine verilir:

 • a) Tüm kurulumun onaylı bir sörveyör tarafından tatmin edici şekilde test edilmesi ve belgelendirilmesi.
 • b) İşletme / bakım / acil durum kılavuzları tarafından ibraz edilmiş ve kabul edilmiş Yönetmen.
 • c) Yetkili Kişi, Jump Master ve Müdür tarafından onaylanan diğer operatörler, Sahibi tarafından istihdam edilmiştir. Yönetmen, Yönetmelikte belirtilen hususlara ek olarak, bir aşağıdaki durumlarda belirli bungee jumping operasyonu veya bireysel operatif:
 • a) Sahip, belirli bir kayıtlı yerde bungee jumping operasyonuna aktif olarak katılmaz. bir yıl içinde altı aydan fazla süreyle site.
 • b) Operatör, 6’dan fazla süredir belirli bir kayıtlı siteye aktif olarak dahil olmamıştır. aylar sürekli.
 • c) Yıllık Sörveyör Raporunun zamanında sunulmaması.
 • d) Sahibinden veya işletmenden yazılı bir iptal bildirimi alındığında.
 • e) İşletme sistemine uyulmaması veya bakım işlerinin yapılmaması kullanım kılavuzu ve bakım kılavuzuna uygun.
 • f) Bu Kurallara aykırı olan ve atlama sırasında tekrarlanan her türlü uygulama veya eylem, Müdürün görüşüne göre, kamu güvenliğini riske atmıştır.

Not: Bu yazımız serinin dördüncü yazısıdır. Diğer yazılara da göz atınız. Anlaşılamayan özellikle teknik konular için İngilizce dokümanın aslını baz alınız.


 • Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz.
 • Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.
 • Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin.
 • Doğal, tarihi ve turistik mekanlara kesinlikle zarar vermeyin. Gittiğiniz yerlerde çöplerinizi bırakmayın, çöplerinizi getirdiğiniz gibi poşetler içerisinde geldiğiniz yere geri götürün veya bir çöp konteynırına atın.
 • Türkiye’de ormanlara girişlerde sık sık yasaklar uygulanmakta ve uymayanlara idari cezalar yazılmaktadır. Güncel orman giriş yasaklarını illerin Orman Bölge Müdürlüklerinden teyit etmelisiniz.
 • Teknik olarak doğada yapılan bütün outdoor aktiviteleri için önceden izin alınması gerekmektedir. Okuyucularımıza, kampçılara, doğa yürüyüşçülerine ve bütün outdoor sporlarına katılanlara tavsiyemiz, aktiviteye başlamadan önce hiç olmazsa kolluk güçlerini arayarak yapacakları doğa aktivitesi ve rotaları hakkında bilgi vermeleridir.
 • Outdoor ve doğaya dair görüş, düşünce, öneri ve istekleriniz bizim için değerlidir. Çekinmeden bize yazabilirsiniz.
 • Outdoor ve doğa aktiviteleri hakkında en son bilgileri almak için sitemize abone olabilirsiniz.

www.turkeyoutdoor.org: Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu. Sizi, unutulmaz bir doğa macerasına davet ediyoruz! Türkiye’nin en heyecan verici outdoor ve doğa sporları platformu olarak trekking, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi doğa sporlarıyla dolu maceralar hakkında detaylı rehberler, benzersiz rotalar, güncel haberler ve unutulmaz etkinlikler sunuyoruz. Her bir etkinlik için titizlikle hazırlanmış bilgiler, etkileyici rotalar, büyüleyici fotoğraflar ve ilham verici videolar sizi bekliyor.

Sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın.

Türkiye'nin outdoor ve doğa sporları platformu
Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu