Afyonkarahisar Gezilecek Yerler

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

31      Afyonkarahisar Çay Taş Medrese

Çay Taş Medrese
 • Afyonkarahisar Çay Taş Medrese Kısa Tanıtım:
 • Günümüzde cami olarak kullanılan medrese; han, hamam ve çeşme ile birlikte inşa edilen külliyenin bir elemanıdır. Bu külliyeden günümüze ulaşan çeşme, han ve medrese Çay ilçe merkezinde bulunmaktadır.
 • Medrese taçkapısında, kavsaranın üst kısmında yer alan iki satırlık mermer kitabesi günümüze ulaşmıştır.
 • Çay ilçe merkezinde, Taş külliyesinden bir bölümdür. Merkezi kubbeli, orta hacmin her iki yanı uzun tonoz hacimli, girişin her iki yanında kubbeli küçük hacimli, güneyde tonoz hacimli, mihraplı eyvan, her iki yanında ise kubbeli birer hacimden oluşan kesme taş kaplamalı kargir bir yapıdır.
 • Afyon’un Çay ilçesi girişindedir. Bugün cami olarak kullanılan medrese, Gıyâseddin III. Keyhusrev dönemi ümerâsından Ebü’l-Mücâhid Yûsuf b. Ya‘kūb tarafından 677 (1278-79) yılında mimar Oğulbek b. Muhammed’e yakınındaki han ve hamamla birlikte yaptırılmıştır.
 • Cepheye bitişik bir de çeşmesi vardır; hanın sadece kapalı bölümü ayakta olup hamamı yıkılmıştır. 
 • Bu binada fîrûze çiniler arasında tuğla hamurundan palmetlerin kullanılmış olması da ayrı bir teknik özellik arzetmektedir.
 • Günümüzde cami olarak kullanılmaktadır.
 • Afyonkarahisar Çay Taş Medrese Adresi: Aşağı, Unnamed Road, 03720 Çay/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Çay Taş Medrese Harita: Çay Taş Medrese (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

32      Afyonkarahisar Çeşmeli Konak (Afyon Kültür Ve Çevre Evi)

Aslankaya Tapınağı
 • Afyonkarahisar Çeşmeli Konak (Afyon Kültür Ve Çevre Evi) Kısa Tanıtım:
 • Son Dönem Osmanlı eseri olup cephesinde yer alan anıtsal çeşme ile bütünlük sağlamaktadır.
 • İpek ve kumaş ticaretiyle uğraşan Kahvecioğlu İsmail Efendi tarafından önce hayır amaçlı olarak çeşme yaptırılmış, daha sonra kendi ailesinin ihtiyacı olan konak inşa ettirilmiştir.
 • Konağın giriş kapısındaki yazıtta Hicri ve Rumi olmak üzere iki tarih (1324 ve 1322) bulunmaktadır. Buradan konağın Miladi 1906 yılında bitirildiği anlaşılmaktadır.
 • 2011 yılından beri Alimoğlu firmasına tahsis edilen konak; halen Alimoğlu Kültür ve Sanat Merkezi(AKSAM) olarak faaliyette göstermekte ve konakta tarihi ve kültürel, sanatsal eserleri sergilenmekte ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.
 • Afyonkarahisar Çeşmeli Konak (Afyon Kültür Ve Çevre Evi) Adresi: Mecidiye, Milli Birlik Caddesi NO:51, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Çeşmeli Konak (Afyon Kültür Ve Çevre Evi) Harita: Çeşmeli Konak (Afyon Kültür Ve Çevre Evi) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

33      Afyonkarahisar Döğer Kervansarayı

Döğer Kervansarayı
 • Afyonkarahisar Döğer Kervansarayı Kısa Tanıtım:
 • İhsaniye İlçesi’ne bağlı Döğer Kasabası’ndadır.
 • II.Murat tarafından yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki katlı han bölümü ile develiği bulunan iki bölümden ve eyvan biçimi taç kapıdan oluşan mimarisi ile örnek bir yapıdır.
 • İki katlı hanın, üst odaları yolcuların yatma; alt kat ise dinlenme yeridir. Odalardan ikisi kubbeli, diğeri kemerli tonoz örtülüdür.
 • Ortadaki eyvanı, mescittir.
 • Binanın dışı ve çatısı ile iki kubbe külahı, yerli tüf, kesme taş ile kaplıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1991-93 yıllarında restore çalışmaları yapılmıştır.
 • Afyonkarahisar Döğer Kervansarayı Adresi: Kervansaray, 03372 Döğer/İhsaniye/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Döğer Kervansarayı Harita: Döğer Kervansarayı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

34      Afyonkarahisar Dört Göz Köprü

Dört Göz Köprüsü
 • Afyonkarahisar Dört Göz Köprüsü Kısa Tanıtım:
 • Şuhut İlçesi’nde Hisar’ın kuzeyinde Kali Çay’ı üzerindedir.
 • Kuzey-güney doğrultusunda olan köprü dört gözlü olup, Osmanlı Dönemi’ne aittir.
 • Yuvarlak kemerli ve taştan yapılan köprünün batı yüzünde Roma Dönemi’ne ait mermerden yapı taş parçaları devşirme olarak kullanılmıştır.
 • Bunlardan biri kapı tipi mezar taşı, ötekinde ise yazı vardır ancak okunamamaktadır.
 • Afyonkarahisar Dört Göz Köprüsü Adresi: Gazipaşa, İkigöz Sk. No:2, 03800 Şuhut/Afyonkarahisar (Şuhutta Hisar Parkı adresi)
 • Afyonkarahisar Dört Göz Köprüsü Harita: Dört Göz Köprüsü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

35      Afyonkarahisar Eber Gölü

Eber Gölü
 • Afyonkarahisar Eber Gölü Kısa Tanıtım:
 • Eber Gölü, Afyonkarahisar’ın Eber Kasabasının sınırlarında bulunan göl Türkiye’nin 12. büyük gölüdür. En derin yeri 21 metredir.
 • Eber, Avşar Türkmenlerinin bir obasıdır. Göl adını bu Avşar obasından almıştır.
 • Eber Gölü, İç Anadolu Bölgesindeki Akarçay Havzasında, yüzey alanı 125 km² bulan, bir tatlı su bataklık olan, kuzeyinde Emir Dağları ve güneyinde Sultan Dağları, denizden 967 metre yükseklikte olan bir çöküntü gölüdür. 
 • Eber Sarısı adlı endemik bitki türü dünyada sadece Eber Gölü’nde yetişmektedir. Bolvadin çevresindeki en önemli sulak alanlarından birisidir.
 • Eber Gölü, Akarçay ve Sultandağları’ndan gelen kaynak suları ile beslenmektedir. Bu sebeple yıl içerisinde yüzölçümü farklılık gösterir. En düşük su seviyesi Ekim 1991’de görülmüştür. Göl alanı 62 km²’ye kadar düşmüştür. En yüksek su seviyesi ise Mayıs 1969’da görülmüştür. Göl alanı 164.5 km²’ye ulaşmıştır.
 • Göl, Türkiye’nin en ilgi çekici göllerindendir. Çok büyük bir göl olmasına rağmen üzerinde bulunan kamışlardan dolayı büyük kısmı göl değil de çayırlık gibi görülür.
 • Özellikle avcıların uğrak yeridir.
 • Üzerinde yüzlerce yüzen adacık bulunur, bu adacıklara yerli halkın “kopak” adını verdiği, kopaklar kalınlaşan kamış köklerinin topraktan ayrılarak üzerine zamanla rüzgarın etkisiyle toprak birikmesiyle meydana gelir. Bazı kopaklar o kadar büyüktür ki üzerlerinde balıkçıların, avcıların ve kamışçıların barınaklar kurdukları da görülmüştür. 
 • Türkiye’de göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Eber Gölü, sazlık alanlarıyla birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapmaktadır.
 • Bölgede kuş gözlemi yapılan kuleler bulunmaktadır.
 • Eber Gölü son yıllarda iyice kurumaya başlamıştır.
 • Afyonkarahisar Eber Gölü Adresi: Unnamed Road, 03702, 03702 Çayırpınar/Çay/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Eber Gölü Harita: Eber Gölü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

36      Afyonkarahisar Ebheri Kümbeti

Ebheri Kümbeti
 • Afyonkarahisar Ebheri Kümbeti Kısa Tanıtım:
 • Çay İlçesi Eber Kasabası’nda mezarlık içinde bulunur.
 • Sekizgen bir gövde üzerinde yükselerek sekizgen bir külahla son bulur. Kümbetin alt kesimi moloz ve devşirme taş, üstü tuğla örgülüdür.
 • Girişi doğudadır. Kapı söve taşları Bizans Dönemi yapı taşlarından olup, devşirme olarak kullanılmıştır.
 • Kapı boşluğu altında ölü gömme yeri olan kaideye geçişi sağlayan bir küçük kapı bulunur.
 • Kaide içinde iki sandukanın olduğu söylenmektedir. Esirüddin Ebheri’nin asıl künyesi Esirüddin Ebheri Mufaddal bin Ömer el-Semerkandi’dir.
 • Adından da anlaşılacağı gibi Esirüddin, Semerkant’lı bir aileye mensup olup, Türk’tür.
 • Meşhur mantık kitabı İsagoci’nin yazarıdır ve Çay Taş Medrese’de müderristir.
 • Afyonkarahisar Ebheri Kümbeti Adresi: Eber/Çay/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Ebheri Kümbeti Harita: Ebheri Kümbeti (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

37      Afyonkarahisar Emre Tekkesi (Yunus Dergahı)

Emre Tekkesi (Yunus Dergahı)
 • Afyonkarahisar Emre Tekkesi (Yunus Dergahı) Kısa Tanıtım:
 • İhsaniye İlçesi’ne bağlı Döğer Kasabası’nda, Emre Gölü’nün güneydoğusundaki bir tepe üzerindedir.
 • Emre baraj gölünün güneydoğu ucunda bir tepe üzerinde kesme taş kaplamalı kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen prizmal bir yapıdır.
 • Güney yönde avlusu vardır. Batı eteğinde temel kalıntıları görülmekte olup XVII.-XVIII yüzyıl yerleşim yeri Emre Köyü olduğu sanılmaktadır.
 • Kesme taş kaplamalı dikdörtgen prizmal bir yapıdır. XVIII.yüzyıl sonu Osmanlı eseridir.
 • Tekkenin kapısı güney yönünde olup avluya açılır. Batı eteğinde bulunan temel kalıntılarının, XVII.-XVIII yüzyılda varlığı bilinen Emre Köyü’ne ait olduğu sanılmaktadır.
 • Yapı içten tonoz, dıştan üçgen çatı biçiminde olup taş kaplamadır. İç duvarları sıvalı ve badanalıdır.
 • Sıva üzerinde duvar süslemelerine ait izler görülür. Yapıda yer yer Bizans Dönemi‘ne ait devşirme taşlar bulunmaktadır.
 • Emre Gölü kenarındaki, Emre Sultan Köyü’ndeki Emre Sultan Türbesi ile ilgili somut belge, maalesef yoktur. 
 • Eski bir mezarlık üzerine bina yapılarak tekke haline getirilmiş olduğu görülmektedir.
 • Kapı üstünde ise “Mülk Allah’ındır” yazısının bulunduğu büyük bir taş blok yeri görülmekte olup taş yerinden aşağı düşürülmüştür. İçten tonoz dıştan üçgen çatı biçimindedir ve taş kaplamalıdır. 
 • Yunus Emre’nin Türkiye içerisinde yaklaşık 15 yerde mezarı bulunduğu iddia edilmektedir. 
 • Emre Sultan Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde büyük katkıları olan, Orta Asya’dan gelen tasavvuf erbabından birisi olabilir.
 • Anadolu’da günümüzde de hemen hemen her köy ya da kasabanın yanında dede veya baba diye isimlendirilen bir türbe, yatır vb. vardır. 
 • Bu bilgiye dayanarak Emre Sultan’ın Horasan Erenlerinden olduğunu söylemek veya onların öğrencilerinden birisi olduğunu söylemek makul olacaktır. 
 • Türbe/tekke bakımsız bir binadır ve turizme kazandırılmayı beklemektedir.
 • Tekke’nin göl manzarası çok güzeldir, ayrıca etrafında piknik ve mesire yerleri de var.
 • 2021 yılı içinde tekke civarında seyirlik balon uçuşları da başlamıştır.
 • Afyonkarahisar Emre Tekkesi (Yunus Dergahı) Adresi: 03370 Üçlerkayası/İhsaniye/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Emre Tekkesi (Yunus Dergahı) Harita: Emre Tekkesi (Yunus Dergahı) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

38      Afyonkarahisar Frigya – Göynüş Vadisi

Frigya – Göynüş Vadisi
 • Afyonkarahisar Frigya – Göynüş Vadisi Kısa Tanıtım:
 • Afyonkarahisar-Eskişehir devlet karayolunun 36’ncı kilometresinden kuzeybatıya (sola) sapılarak 2 kilometrelik bir yolculuktan sonra ulaşılır. İhsaniye İlçesi Kayıhan Beldesi’ndedir.
 • Frig Dönemi’ne ait yerleşimin olduğu Frig Vadisi’nde yaklaşık 10 metre yükseklikte dik kayalar vardır. Bu kayaların cephelerinde kare görünümlü küçük kapı boşlukları bulunur. Bu kapılardan içeri girildiğinde odalarla karşılaşılmaktadır. Bu odalar Frig Dönemi‘ne ait kaya mezar odalarıdır. Vadi içinde kale, Ayazini Kaya Kilisesi, Avdalaz Kalesi, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş ve Kumcaboğaz anıtları vardır. Yakın noktalarda Yunus Emre Tekkesi, Bayramaliler Kalesi, Memeç Kaya Kilisesi, Arslankaya Tapınağı, Emre Gölü… gibi çok sayıda gezip görülecek nokta vardır.
 • ASLANTAŞ: Aslantaş kaya mezar odasının ön yüzündeki kapı boşluğunun her iki yanında ayağa kalkmış, karşılıklı iki heybetli aslan ve ayakları altında birer yavru aslan ile kapı üstünde hayat ağacını andıran kütle ve bunun üstünde her iki yana uzanmış kanatlı güneş kursu, kabartma olarak yapılmıştır. Mezar odası, hafif tonoz tavanlı, sol tarafta ölüyü yatırmak için kline (sedir) bulunan küçük bir hücresi vardır. Aslantaş’ın önemli bir Frig kralın mezarı olduğu ve M.Ö.7’nci yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. M.Ö.13’üncü yüzyıla ait olduğu da yeni yapılan incelemelerle söylenmektedir.
 • YILANTAŞ: Aslantaş’ın batısında aynı kayalıkların bulunduğu yerdedir. Anıt parçalandığı için üçgen tavan kirişleri görülmekte olup, anıtın dış tarafında bir aslan kabartmasının sadece baş ve bir ayak kabartması günümüze kadar gelebilmiştir. Kapıda, Medusa başlı yılan kabartması ile iki yanında da mızraklarıyla yılana saldıran iki savaşçı vardır. Bugün ters dönen kayanın altında olduğundan görülmemektedir. İçerdeki klinede bulunan hurma yapraklı sütun başlığı Frigler’in Çukurova’ya indikleri dönemlerde M.Ö.700 yıllarında yapıldığını göstermektedir.
 • MALTAŞ: Birbirine yakın Aslantaş ve Yılantaş anıtlarından yaklaşık 500 metre uzaklıkta olup, günümüzde zemine gömülü durumdadır. Üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. M.Ö.7’nci yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Gömülü bölümünde mihrap, ayrıca sol üst kenarda dikey yazıt vardır. Arka bölümde derin kuyu biçimi yarma vardır.
 • KUMCABOĞAZ: Maltaş’dan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Kayıhan’a doğru giden yol üzerindedir. Zemine gömülü durumda küçük bir kaya parçası üzerine niş içinde Kübele kabartması vardır.
 • Kapadokya’ya çok benzeyen Frig Vadisine Afyon gezinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz.
 • Afyonkarahisar Frigya – Göynüş Vadisi Adresi: Yeşilyayla, 03370 Ayazini/İhsaniye/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Frigya – Göynüş Vadisi Harita: Frigya – Göynüş Vadisi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

39      Afyonkarahisar Gazlıgöl Termal Kaplıcaları

Gazlıgöl Kaplıcaları
 • Afyonkarahisar Gazlıgöl Kaplıcaları Kısa Tanıtım:
 • Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Gazlıgöl Kaplıcası, şehir merkezine 21 kilometre uzaklıktadır. 
 • Bu bölge termal turizm merkezlerinin daraltılması nedeni ile 2019 tarihinde termal turizm merkezi statüsünden çıkarılsa da bir turizm cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.
 • Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turiste şifa dağıtan Gazlıgöl Kaplıcası’ndaki içme ve banyolar tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.
 • Suyun bulunduğu kapalı ortamlarda meydana gelen nemli ve buharlı hava, solunum yolu problemlerini de tedavi edici bir etki göstermektedir. 
 • Su Özelliği: 64 C° sıcaklıkta çıkan jeotermal su, karbonhidratlı sular grubuna girmektedir. Radyoaktivitesi 0,2 ile 0,29 eman arasında değişmektedir. pH değeri ise 6,9’dur.
 • Şifa Özelliği: Banyo tedavisinde romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları ve kadın hastalıklarında yararlı olduğu gözlenmiştir. İçme kürlerinde ise mide, safra kesesi, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına yararlı olduğu tespit edilmiştir. Solunum yolu ile (inhilasyon), kan dolaşımını rahatlatıcı ve düzenleyici fonksiyonları olduğu bilinmektedir. Gazlıgöl Kaplıcası’nda, vücudun gereksinim duyduğu, rahatlatıcı ve tedavi edici termal su kaynakları çok zengin ve çeşitlilik gösterir.
 • Ayrıca termal turizm alanı içinde çok sayıda özel oteller, devremülkler yapılmış olup, halen yapılmaya devam edilmektedir.
 • Afyonkarahisar Gazlıgöl Kaplıcaları Adresi: Esentepe, Gazlıgöl Kaplıca Bölgesi, 03370 Yaylabağı/İhsaniye/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Gazlıgöl Kaplıcaları Harita: Gazlıgöl Kaplıcaları (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

40      Afyonkarahisar Ömer ve Gecek Kaplıcaları

Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi
 • Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi Kısa Tanıtım:
 • Afyon’a 15 km uzaklıkta bulunan termal tesisler yoğun turist çekmektedir. Bölgede çok sayıda turizm tesisi, otel, termal kaplıcalar, hamamlar bulunmaktadır.
 • Bu bölgede villa kiralama hizmeti, otel, apart, termal kaynaklar ve termal şifalı su, tertemiz hava sunan ormanlık alanlar, kafeterya ve diğer alışveriş hizmetileri, piknik alanları bulunmaktadır.
 • Ömer Kaplıcası: Şehir merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Ömer Kaplıcası 125 yıllık havuzu ile özellikle çocuk felci gibi rahatsızlıklara çözüm sunar. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nin dokuzuncu cildinde bu kaplıcadan bahseder.
 • Su Özelliği: 95 C° sıcaklıkta çıkan jeotermal akışkan karbonhidratlı sular grubuna girmektedir. Radyoaktivitesi 9,5 eman, pH değeri ise 7,2’dir.
 • Şifa Özelliği: Banyo tedavisinde, romatizmal hastalarda, kırık-çıkık sekellerinde, mafsal şişliklerinde, şişmanlık ve metabolizma bozukluklarında, eklem rahatsızlıklarında, çocuk felci rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda yararlı olduğu gözlenmiştir. İçme yolu ile mide bozukluğu, hazım güçlüğü, bağırsak tembelliği, müzmin kabızlık gibi rahatsızlıklara iyi geldiği tespit edilmiştir.
 • Tedavi Tesisleri: Yıl boyu konaklama mümkündür. 35 adet apart otel, 279 yatak kapasitesine sahiptir. 3 adet havuzlu hamam, bir kapalı yüzme havuzu ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Aynı jeotermal saha içinde özel sektöre ait Termal Resort Oruçoğlu Otel, İkbal Termal Otel, Korel Otel ve Hayat Termal İşletmeleri bulunmakta ve yeni termal tesisler de yapılmaktadır.
 • Gecek Kaplıcası: Şehir merkezine 16 km uzaklıkta bulunan Gecek Kaplıcası, ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.
 • Su Özelliği: 70 C° sıcaklıkta çıkan jeotermal akışkan karbonhidratlı sular grubuna girmektedir. Radyoaktivitesi 3,2 ile 10 eman arasında değişmektedir. pH değeri ise 7,6’dır.
 • Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmalı hastalıklarda, ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda, metabolizma ve kadın hastalıklarında yararlı olduğu gözlenmiştir.
 • Tedavi Tesisleri: Yıl boyu konaklama mümkündür. Saha içinde bulunan 45 adet apart villanın 270 yatak kapasitesinin yanı sıra, Türk hamamı ve sosyal tesisler ile piknik alanı bulunmaktadır.
 • Banyo tedavisi ile romatizmal rahatsızlıklar, nevralji, nevrit, polinevrit tedavilerinde, ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda, metabolizma ve kadın hastalıklarında faydası gözlenmiştir. 
 • Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi Adresi: Demirçevre, Kütahya Karayolu 14. Km., 03030 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi Harita: Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

41      Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Cami (İmaret Camii)

Gedik Ahmet Paşa Cami 
 • Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Cami  Kısa Tanıtım:
 • Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan külliye, Fatih’in başveziri Gedik Ahmet Paşa tarafından 1472 yılında Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılmıştır.
 • Camii ters “T” biçiminde ardarda iki kubbeli planlıdır. Kuzeydeki son cemaat yeri 6 yuvarlak sütun, 5 sivri kemerli ve 5 sekizgen kasnaklı kubbeyle örtülüdür. Tek şerefeli minaresi, yivli burma biçimlerle süslüdür. Yivlerin arası lacivert renkli çinilerle kaplıdır. Mukarnaslı giriş kapısı kalem işlemeli mermerdendir. Üzerindeki onarım yazısı 1795 tarihini taşımaktadır. Doğu, batı ve kuzey duvarlarında iki, kıble duvarında üç sıra pencere vardır. “T” biçimindeki iç mekanı iki büyük kubbe, iki yanda sıralanan odaları da üçer küçük kubbe örtmektedir. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Külliyesi’nin bir yapısıdır.
 • Caminin en dikkat çekici mimari unsurlarının başında gelen, gövdesi burmalı minarenin kare tabanlı kürsüsü harimin kuzeydoğu köşesindeki tabhâneye bitişiktir. Dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış olan sivri kemerli kapısı kuzeye açılır. Küp biçimindeki pabuç kısmının köşeleri mukarnaslı üçgenlerle pahlanarak kareden sekizgene geçiş sağlanmıştır. Silindir şeklindeki gövdede, kaval silmeler ve bunların arasına yerleştirilen sır altı tekniğinde koyu lâcivert çini kuşaklarla hareketli ve göz alıcı bir kompozisyon meydana getirilmiştir.
 • Külliyenin merkezinde cami, kuzey batısında hamam, güney doğusunda medrese bulunmaktadır.
 • Ayrıca imaret (aşevi) olması nedeniyle İmaret olarak adlandırılsa da imaret yapısı günümüzde bulunmamaktadır.
 • Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Cami  Adresi: Barbaros, 2. Küp Çeşme Sk. No:11, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Cami  Harita: Gedik Ahmet Paşa Cami  (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

42      Afyonkarahisar Giresunlular Şehitliği

Giresunlular Şehitliği
 • Afyonkarahisar Giresunlular Şehitliği Kısa Tanıtım:
 • İscehisar İlçesi, Doğanlar Köyü sınırları içerisinde, Dedesivrisi civarında bulunmaktadır.
 • Giresun ve çevresinden gelen gönüllülere, Giresunlu Topal Osman komuta etmiştir.
 • 26 Ağustos 1922 tarihinde 47. Alay’a bağlı bu birlik, kesintisiz olarak 35 saat savaşarak Dedesivrisi’ni Yunan birliklerinden geri almıştır.
 • 27 Ağustos 1922 tarihinde 14 Giresunlu gönüllü askerin şehit olmaları anısına bu şehitlik yapılmıştır.
 • Afyonkarahisar Giresunlular Şehitliği Adresi: 03752 Doğanlar/İscehisar/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Giresunlular Şehitliği Harita: Giresunlular Şehitliği (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

43      Afyonkarahisar Haşhaş Tarlaları

Haşhaş Tarlaları
 • Afyonkarahisar Haşhaş Tarlaları Kısa Tanıtım:
 • Türkiye’nin haşhaş üretim merkezi Afyonkarahisar‘ın Sandıklı ilçesindeki afyon tarlaları mor ve beyaz çiçekleriyle görsel şölen oluşturuyor.
 • Afyonkarahisar’ın da adını aldığı, “haşhaş” olarak ifade edilen “afyon” bitkisi, tarlalarda açan mor ve beyaz çiçekleriyle görsel şölen sunuyor.
 • Türkiye’deki üretiminin yüzde 90’ı Afyonkarahisar ve çevre illerde yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. 
 • Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) denetimi altında yetiştirilen haşhaş, ilkbaharda beyaz ve mor çiçek açıyor. Mevsim koşullarından fazlaca etkilenen, soğuk ve sıcağı sevmeyen bitki, üreticiler tarafından duruma göre en az iki kez çapalanırken, yazlık ve güzlük haşhaş olmak üzere sulama sıklığı da değişiyor.
 • Tıpta kullanılmasının yanı sıra sofraları da süsleyen haşhaş, kozmetik sanayisinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
 • Haşhaş bitkisi Mayıs ayında çiçek açar ve haşhaş tarlaları mor ve beyaz çiçeklerle dolar. Mayıs ayının sonunda haziran ayının ortasına kadar beyaz çiçekler görünüyor. 
 • Haşhaş tarlaları doğal stüdyo görevi görüyor adeta ve yoldan geçen herkes tarlaların yanında durarak tarlada haşhaş çiçekleri arasında fotoğraf çekiniyor. 
 • Afyonkarahisar Haşhaş Tarlaları Adresi: Mayıs-Haziran ayları arasında Sandıklı başta olmak üzere Afyon civarında bu tarlaları görebilirsiniz.
 • Afyonkarahisar Haşhaş Tarlaları Harita: — (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

44      Afyonkarahisar Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi

Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi
 • Afyonkarahisar Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi Kısa Tanıtım:
 • Galeri içerisinde Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari ’ye Kanuni Sultan Süleyman tarafından yazdırtılan aslı Topkapı Sarayında yer alan Mushaf-ı Şerifin bir örneği ile birlikte Karahisari ‘ye ait birbirinden değerli hattatlar tarafından hazırlanan birçok eser örnekleri sergilenmektedir.  
 • Tarihi Demirciler çarşısında hizmete açılan Hattat Ahmed Şemseddin Karahisar-i Türk İslam Sanatları Galerisin de Hüsn-i Hat sanatına ait günümüz Hattatları, Yazı Tarihi ve Hattat Ahmed Karahisari olarak üç bölümde yer alan eserler yer alıyor. 
 • İçerisinde Hattat Ahmed Şemseddin Karahisar-i’nin eserleri de var. Ayrıca günümüz hattatlarının eserleri de var. 
 • Galerinin tasarım ve uygulaması ise İçmimar Zakire Alimoğlu tarafından yapıldı. Karahisari’nin adına yakışır bir çalışma olması niyetiyle alanında usta sanatçılarla istişare edilerek yürütülen çalışmada; sanat eserlerinin, tarihi doku ile bütünleşecek şekilde mimari tasarımı yapıldı. Galeri ziyaretçilerini adeta kadim tarihe yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. 
 • HATTAT AHMED KARAHİSARİ KİMDİR? H. 874/M. 1469(?) yılında AfyonKarahisârı’nda dünyaya gelmiştir. Memleketine nispetle Ahmed Karahisârî ismiyle tanınmaktaysa da, asıl ismi Ahmed Şemseddîn’dir. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek, Halvetî şeyhlerinden Karamanlı İshâk Cemâleddîn Efendi’ye bağlanmıştır. Ona halife olduktan sonra da tümüyle tasavvufa yönelmiştir.   
 • Bilhassa celi yazıdaki kudreti nedeniyle miri binalarda kullanılacak yazılar da ona sipariş ediliyordu. Mimar Sinan’ın eseri olan Haseki, Mihrimah Sultan ve Şehzade camilerindeki yazıların onun elinden çıktığı anlaşılmaktadır.
 • Yukarıda 9. sırada tanıtımını yaptığımız Afyonkarahisar Taşhan’ın da bulunduğu tarihi Demirciler Çarşısı içerisindedir.
 • Afyonkarahisar Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi Adresi: No:6, Taşhan Sk, 03100 Afyonkarahisar Merkez
 • Afyonkarahisar Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi Harita: Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

45      Afyonkarahisar Hava Şehitliği (Garnizon Şehitliği)

Hava Şehitliği (Garnizon Şehitliği)
 • Afyonkarahisar Hava Şehitliği (Garnizon Şehitliği) Kısa Tanıtım:
 • Hava Şehitliği /Garnizon Şehitliği Afyonkarahisar -Uşak Yolu’nun 4.km’sinde, yolun sol tarafında, Asri Mezarlık/ Belediye Mezarlığı’nın içerisinde yer alıyor.
 • Hava Şehitliği, Şehir Asrî Mezarlığı’nın ortasında, kübik bir kaide üzerinde yükselen kübik yükseltilerden oluşan bir anıt ile çevresinde şehitlere ait mezarların bulunduğu bir şehitliktir.
 • Üsteğmen Cemal ve Bahattin, 24 Temmuz 1922 sabahı, I. Dünya Savaşından kalan uçaklarıyla, Akşehir karargâhından kalkarak, Afyonkarahisar üzerinde keşfe çıkarlar. Bu sıra, iki Yunan uçağının saldırısına uğrarlar. Havada süren çarpışma sonunda, birini vururlar diğeri ise kaçarken Akçay civarına çakılır.
 • Yunan karargâhından kalkan yeni bir avcı uçağının saldırısına rağmen, mermisi ve yakıtı tükenen kahramanlarımızın uçağı, Gazlıgöl ve Çayırbağ kasabaları arasında yere çakılır ve şehit düşerler.
 • Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve Pilot Cemalettin Bey, milli mücadelenin son hava şehitleri olarak da biliniyor.
 • İstiklal Savaşı’nda şehit düşen Üsteğmen Cemal ve Bahattin Beylerin kahramanlıkları anısına, Asri Mezarlık içinde Anıtsal Mezar yaptırılmıştır.
 • 1936 yılında yapılmıştır. Bu şehitlikte günümüze kadar şehit olanların mezarları bulunmaktadır.
 • Afyonkarahisar Hava Şehitliği (Garnizon Şehitliği) Adresi: Hasan Karaağaç, 03218 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Hava Şehitliği (Garnizon Şehitliği) Harita: Hava Şehitliği (Garnizon Şehitliği) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar gezinizde görmek isteyebileceğiniz yerlerin kısa tanıtımlarını, harita bilgilerini görmek için diğer sayfaya geçiniz.

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.