Afyonkarahisar Gezilecek Yerler

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

61      Afyonkarahisar Kurt İni Mağarası

Kurt İni Mağarası
 • Afyonkarahisar Kurt İni Mağarası Kısa Tanıtım:
 • Sandıklı İlçesine 34 km, Kocayayla’ya 6 km uzaklıkta bulunan mağara, Bökenin Yurdu mevkiindedir.
 • Çam ormanlarıyla kaplı girişinden itibaren 311 metre uzunluğunda olduğu saptanmıştır.
 • Aynı bölgede (Akdağ-Kocayayla), Menteş kasabasına yakın bir mevkiide “Oktur Mağarası”bulunmaktadır. 
 • Kış aylarında içerisinden su akmaktadır. Son kısmında orta büyüklükte bir galeri bulunmaktadır.
 • Koridor boyunca sarkıt ve dikitlerin yanı sıra, kaya yüzeylerinde oluşan siyah ve beyaz parlak yüzeyler bu bölgede bulunan minerallerden kaynaklanmaktadır.
 • 1700 m. yükseklikte, orman içinde bulunan mağara tahminen 300 m. uzunluğundadır.
 • Daha uzun olduğu tahmin edilen mağaranın tavanının göçmesinden dolayı ikinci bölümüne girilememiştir.
 • Henüz gezi turizmine kazandırılmamıştır.
 • Afyonkarahisar Kurt İni Mağarası Adresi: 03500 Asmacık/Sandıklı/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Kurt İni Mağarası Harita: Kurt İni Mağarası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

62      Afyonkarahisar Leylek Kayalığı

Leylek Kayalığı
 • Afyonkarahisar Seydiler Leylek Kayalığı Kısa Tanıtım:
 • Seydiler Kasabası, Ankara-Afyon karayolu üzerinde, İscehisar’a 11 km, Afyon’a 34 km. uzaklıkta, Hisar Kayası’nın batısına kurulmuş bir kasabadır. 
 • Seydiler Kasabası yakınlarındaki peri bacaları ile Kırkinler Afyon-Ankara yolunun hemen kenarında olduğu için en çok bilinen peri bacaları ye kaya yerleşimleridir.
 • Seydiler’den kuzey batıya gidildikçe yamaçlarda dizili peri bacalarının yanı sıra fazla bilinmeyen Ağınönü İnleri, Böcü İni, Ornaş Kayalıkları, Alanörün Mezar Odaları ve Selimiye Mezar Odaları bu bölgede dikkat çeken kaya yerleşimleridir. Hisar mevkisinde Klasik Çağ’dan kalma kale kalıntısı vardır.
 • İscehisar ilçesine bağlı Seydiler Kasabası, Harmanüstü mevkiinde bulunan Leylek Kayalığı doğal ve arkeolojik özelliktedir. Genellikle tüflerin oluşturduğu konik tek ve grup halindeki peri bacaları vardır.
 • Kayalığın batısında ve yolun alt kısmında yer alan peri bacalarından bir tanesi zemin kat ile birlikte üç katlı olarak oyulmuştur. Zemin katta şapel ve mekân, birinci katta şapel ve mekân ve en üst katta bir mekân yer almaktadır. Dikdörtgen biçimli kapıların boyutları incelendiğinde boylarının zemin kattan üst katlara doğru küçüldüğü görülmektedir.
 • Zemin katta dikdörtgen giriş kapılı şapel ve şapelin sağında bir mekân yer almaktadır. Şapel beşik tonoz tavanlı olup, nef ve apsisli bölümden oluşmaktadır. Apsis kısmı derin olup apsise geçiş bölümü oluşturan perde duvarlar kırılmıştır. Apsisin bulunduğu kısım sekili olup yüksektir. Nefte sağ ve solda ikişer niş yer almaktadır.
 • Tavan ve nişlere aşı boya ile geometrik bezemeler ve haçlar yapılmış olup tavanda aynı zamanda aşı boya ile bant şeklinde bezeme de yapılmıştır. Zemin kattaki şapelin süslemeleri üst kattakine göre daha çok tahrip olmuştur. Giriş kapısının iç kısmına gelecek biçimde üst kata geçiş için delik açılmıştır. Şapelin giriş kapısının sağında tonoz tavanlı ve sağ kısmı tamamen yıkılarak açılmış bir mekân yer almakta olup oda olarak kullanılmıştır.
 • Seydiler Kasabası, Klasik Çağlarda (Pers, Helen, Roma ve Bizans) önemli yerleşim merkezlerindendir. Roma döneminin ünlü şehirlerinden Dokimeion’un banliyösü olması nedeniyle önem kazanmıştır. Bu gün Seydiler Kasabasındaki evlerin, çeşmelerin, cami ve türbenin duvarlarındaki bu devre ait mimari parçalar, mezarlıktaki stel parçaları bu devirdeki varlığını ortaya koyar.
 • Afyonkarahisar Seydiler Leylek Kayalığı Adresi: 03752 Seydiler/İscehisar/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Seydiler Leylek Kayalığı Harita: Seydiler Leylek Kayalığı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

63      Afyonkarahisar Mevlevi (Türbe) Camii ve Mevlevihane Müzesi

Mevlevi (Türbe) Camii
 • Afyonkarahisar Mevlevi (Türbe) Camii ve Mevlevihane Müzesi Kısa Tanıtım:
 • Afyonkarahisar Mevlana Mahallesinde birbirine çok yakın olarak Mevlevihane Müzesi, Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi ve Mevlevi Cami bulunmaktadır. Afyonkarahisar gezinizde şehir merkezinde mutlaka uğramanız
 • Mevlevi / Türbe Camii: Afyonkarahisar merkez Mevlana Mahallesi’ndedir. Halk arasında “Türbe” ve “Mevlevi Camii” isimleriyle de anılır.
 • Kuzey, batı ve güneyden sokakla, doğudan evlerle çevrilidir. Kuzey ve güneyden avluya girilen iki demir kapısı vardır. Kuzey kapısı aşağıda olup basamaklarla avluya, ikinci bir basamak dizisiyle caminin kapısına çıkılır. Caminin giriş cephesi doğuya bakar.
 • Ana ünite türbe, semahane ve mescid, şerbethane, bacılar mahfili ve son cemaat yerinden oluşur. Ayrıca derviş hücreleri, matbah-ı şerif, selamlık dairesi, mezarlık ve harem daireleri de bulunmakta ise de bugün selamlık, mezarlık ve harem daireleri mevcut değildir.
 • Semahane, matbah ve öbür bölümleriyle birlikte esasen büyük mevlevihanedir. Mevlevilik töresinde Konya’dan sonra ikinci sırayı alır.
 • Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi: Anadolu’da kurulan ilk mevlevîhânelerdendir. İlk kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanır. Tarih boyunca birçok önemli icraata merkez olmuş Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, Konya
 • Mevlevîhânesinden sonra en önemli Mevlevîhânedir. Özellikle 16. yüzyılda Hz. Mevlânâ’nın yedinci kuşak torunlarından Sultan Dîvânî zamanında Mevlevîlik açısından çok önemli bir merkez olmuştur.Ayrıca başka Mevlevîhânelerde olmayan “40 Hatimli Şifalı Aşure”geleneği ilk defa burada başlamış ve birçok mevlevîhâneye buradan yayılmıştır.
 • Birkaç defa yangın geçirmiş olan Afyonkarahisar Mevlevîhânesi,1902’deki büyük yangından sonra tamamen yanmış ve bugünkü haline 1908’de kavuşmuştur.
 • Bahçesinde Derviş Odaları, Matbah, Hamuşan (Mezarlık) bulunan mevlevîhâne, son olarak 2008 yılında restore edilmiş ve 30 Aralık 2008 tarihinde “Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi” olarak hizmete sunulan tarihî mekan, Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet vermektedir.
 • Afyonkarahisar Mevlevi (Türbe) Camii ve Mevlevihane Müzesi Adresi: Mevlana, Canbaba Yokuşu Sk. No:6, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Mevlevi (Türbe) Camii ve Mevlevihane Müzesi Harita: Mevlevi (Türbe) Camii ve Mevlevihane Müzesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

64      Afyonkarahisar Mısri Camii

Mısri Camii
 • Afyonkarahisar Mısri Camii Kısa Tanıtım:
 • Mısri Mahallesi’nde Hacı Eyüp Mısri Sokağı’ndadır.
 • Bahçesinde Kemaleddin Sofi Çelebi Hazretleri Türbesi bulunmaktadır.
 • 1483’te Şakkancıoğlu Evliya Kasım Paşa yaptırmıştır. Kesme moloz taştandır.
 • İki büyük kubbeyle örtülüdür.
 • Doğu duvarı bitişiğinde bulunan minaresinin tabanı kesme taştan, gövdesi tuğladandır.
 • Mukarnaslı mihrabında, mavi lacivert tonlarda yazı ve geometrik desenli çiniler vardır. Minberi mermerdendir.
 • Afyonkarahisar Mısri Camii Adresi: Hacı Eyüp, Mısri Sk. No:30, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Mısri Camii Harita: Mısri Camii (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

65      Afyonkarahisar Millet Hamamı (Afyonkarahisar Kültür ve Semt Evi)

Millet Hamamı (Afyonkarahisar Kültür ve Semt Evi)
 • Afyonkarahisar Millet Hamamı (Afyonkarahisar Kültür ve Semt Evi) Kısa Tanıtım:
 • Afyonkarahisar Merkez, Tacıahmet Mahallesi, Hamam Aralığı sokağında bulunmaktadır.
 • Güneyden kuzeye eğimli bir arazide kurulmuş olan hamamın, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kuzey kesimi erkekler, güney kesimi kadınlar kısmı olarak inşa edilmiş çifte hamamdır.
 • Yapımı ile ilgili bir yazıtı bulunmadığı için yapım tarihi konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı hamamlarına benzemektedir.
 • Moloz ve kesme taş örgülü kargir bir yapıdır. Ermeni ustalar tarafından yapıldığı, bu yüzden “Gavur Hamamı” olarak adlandırıldığı, daha sonra “Millet Hamamı” olarak anıldığı kaydedilmektedir.
 • Yangın sonucu 1911 yılında kadınlar soyunmalığı mahallede yaşayan Ermenilerce, yeniden yapılmıştır.
 • 1955 yılında ise erkekler soyunmalığı yapılmıştır. Külhan, soyunmalığın kuzey duvarına bitişiktir.  Tarihi hamam 1981 yılında korunması gerekli eski eser olarak tescil edilmiştir.
 • 2003-2005 yılları arasında restore edilmiş, kadın ve çocukların her alanda eğitimlerini gerçekleştirmek üzere 2005 yılında “Afyonkarahisar Kültür ve Semt Evi” olarak hizmete açılmıştır. 
 • Afyonkarahisar Millet Hamamı (Afyonkarahisar Kültür ve Semt Evi) Adresi: Tacı Ahmet, Şht. Yasin Mergen Sk. No:9, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Millet Hamamı (Afyonkarahisar Kültür ve Semt Evi) Harita: Millet Hamamı (Afyonkarahisar Kültür ve Semt Evi) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

66      Afyonkarahisar Ot Pazarı Camii

Ot Pazarı Camii
 • Afyonkarahisar Ot Pazarı Camii Kısa Tanıtım:
 • Afyon şehir merkezinde Tuzpazarı Caddesi’nde, bitişiğindedir.
 • 1590’da Felezâde Süleyman Çavuş yaptırmış, yıkılan minaresi tek şerefeli olarak 1958’de yenilenmiştir.
 • Afyon şehir merkezinde görülebilecek tarihi yaoılardandır.
 • Kesme taş duvarlı ve kare plânlı tek kubbelidir.
 • Kuzeyde camla kaplı olan son cemaat yeri sonradan eklenmiş olup, üç sivri kemer üzerine üç kubbeyle örtülmüştür. 
 • Mihrabı sonradan yapılmış ve beyaz mermerle kaplıdır.
 • Afyonkarahisar Ot Pazarı Camii Adresi: Fakıpaşa, Köprübaşı Cd. No:1, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Ot Pazarı Camii Harita: Ot Pazarı Camii (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

67      Afyonkarahisar Oyuncak Müzesi

Oyuncak Müzesi
 • Afyonkarahisar Oyuncak Müzesi Kısa Tanıtım:
 • Oyuncak Müzesi 1970’li yıllara kadar kadınların belirli günlerde toplanıp çamaşır yıkadıkları, çamaşırlar sonrasında kapılarını kapatarak çocuklarını yıkadıkları, bu arada yapılan sohbetler ve dedikodular,  söylenen türküler ve maniler,  anlatılan masallar ve fıkralarla, kazan ateşinin közünde pişirilen kumpir veya alacaş (soğan, biber domates,  maydonoz ile pişirilen yöresel mercimek yemeği) ile karın doyurmalarla tam bir sosyalleşme ortamı sunan günümüze kadar gelen Sandıklı’daki 7 çamaşırhaneden biri olan Hacı Osman Çamaşırlığı’nın Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde, Sandıklı Belediyesi’nin de katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında restore edilmesiyle açıldı.
 • Müzede Cumhuriyet döneminden günümüze çoğunlukla ahşaptan yapılmış 150 oyuncak ile restorasyon çalışmaları kapsamında düzenlenen eskiden kadınların çamaşır yıkarken kullandığı 4 ocak ve 4 kazan ile çamaşır yıkanan 100 yıllık el oyması andezit çamaşır taşlıkları ve su kuyusu da sergilenmektedir.
 • Onlarca sene öncesinden kalan oyuncaklar daha çok ahşap olarak bulunuyor ve her döneme ait kullanılan oyuncakları görmek mümkün.  
 • Afyonkarahisar Oyuncak Müzesi Adresi: Cuma, Hacı Osman Sk. No:9, 03500 Sandıklı/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Oyuncak Müzesi Harita: Oyuncak Müzesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

68      Afyonkarahisar Sandıklı Kalesi ve Sandıklı Ulu Camii

Sandıklı Kalesi
 • Afyonkarahisar Sandıklı Kalesi ve Sandıklı Ulu Camii Kısa Tanıtım:
 • Sandıklı Ulu Camii:
 • Sandıklı ilçe Merkezi’nde, çarşı içindedir. Önce mescit iken sonradan camiye dönüştürülmüştür. Cami, Bahattin Ömer Bin Alaaddin tarafından Mimar Ayder’e H.780 (M.1379) yılında yaptırılmıştır. Kare planlı, tek kubbeli, minareli bir yapıdır. Daha sonra son cemaat yeri eklenmiştir.
 • Sandıklı Kalesi (Hisar Kalesi):
 • Germiyan Sultanı I.Yakup Bey tarafından yaptırılmıştır. Eski Tunç Çağı‘ndan beri yerleşim yeri olan höyük üzerine sur ile çevrilmiş küçük bir kale olup, şimdi yalnız 8-10 metrelik sur duvarı parçası kalmıştır.
 • Afyonkarahisar Sandıklı Kalesi ve Sandıklı Ulu Camii Adresi: Hisar, 03500 Sandıklı/Afyonkarahisar, Ulucamii: Çay, Kadıhan Sk. No:26, 03500 Sandıklı/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Sandıklı Kalesi ve Sandıklı Ulu Camii Harita: Sandıklı Kalesi / Ulu Camii (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

69      Afyonkarahisar Selimiye Kaya Mezarları

Selimiye Kaya Mezarları
 • Afyonkarahisar Selimiye Kaya Mezarları Kısa Tanıtım:
 • Selimiye köyünün yakın çevresinde çok sayıda kaya yerleşimleri ve mezar odaları vardır.
 • Özellikle Selimiye köyünün hemen güney batısında bulunan yarım ay şeklindeki kaya kütlesinin üzerinde ve alt kısımlarındaki mezar odaları dikkat çekicidir.
 • İscehisar İlçesine bağlı Selimiye (Sarıçayır) Köyü’nün çevresinde bulunan kayalıklarda, Bizans Dönemi’nde yapılan kayaya oyma, aile ve tek mezar odaları, mezar tekneleri vardır.
 • Yüzeyi kabartma ve bezemelerle süslenmiş, kimlere ait olduklarını belirten kırmızı boyayla yazılar yazılmıştır.
 • Kayanın üzerinde Geç Roma dönemine ait sanduka tipi mezarlar bulunmaktadır. Kaya kütlesinin doğu kısmında ise çok görkemli aile mezar odaları bulunmaktadır.
 • Mezar odalarının giriş bölümlerinde kabartma ve kök boya ile yapılmış figürler ve yazılar yer almaktadır. Kayalıkların ön yüzündeki mezar odalarının girişlerindeki estetiği, iç bölümlerdeki mezarların çevrelerinde de görmek mümkündür.
 • Afyonkarahisar Selimiye Kaya Mezarları Adresi: 03752 Alanyurt/İscehisar/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Selimiye Kaya Mezarları Harita: Selimiye Kaya Mezarları (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

70      Afyonkarahisar Şuhut Atatürk Evi (Büyük Taarruz Karargahı)

Şuhut Atatürk Evi
 • Afyonkarahisar Şuhut Atatürk Evi (Büyük Taarruz Karargahı) Kısa Tanıtım:
 • Hacıvelioğlu Konağı, Mustafa kemal Paşa’nın Büyük Taarruz öncesinde Şuhut’ta kaldığı konaktır.
 • 1897 yıllarında Şuhutlu Hacı Veli tarafından yaptırılmış olan konak  XX. Yüzyıl sivil mimari özelliklerini taşımaktadır ancak asıl önemini Büyük Taarruz’dan önce Mustafa Kemal Paşa tarafından karargâh olarak kullanılmasından almaktadır.
 • Burada konaklayan Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa (Çakmak) ile görüşüp taarruz ile ilgili son incelemelerini yapmıştır ve buradan taarruzun başlayacağı Kocatepe’ye geçmiştir.
 • Mustafa Kemal Paşa’nın konakta kaldığı çalışma odası özgün haliyle düzenlenmiştir. Ayrıca konağın birinci katında Kurtuluş Savaşını konu alan tablolardan oluşan bir sergi vardır.
 • Mustafa Kemal Paşa, 24 Ağustos 1922 Perşembe günü akşam saatlerinde Şuhut’a ulaşmıştır. Paşalar ve maiyetindekilerin kalacakları evler 23 Ağustos 1922 günü Şuhut’a gelen 1’nci Ordu Komutanı Nurettin Paşa ve Oynağanlızade Osman Ağa tarafından belirlenerek en iyi şekilde hazırlanmıştır.
 • Mustafa Kemal Paşa’nın kaldığı Yalı Mahallesi Eğri Sokak’la Çeşme Sokağı’nın birleştiği yerdeki Hacı Veli Konağı (Büyük Taarruz Karargahı) aynı zamanda geçici karargah olarak kullanılmıştır.
 • Konakta Atatürk’le beraber Başyaver Salih Bozok, İkinci Yaver Muzaffer Kılıç, Refakat Subayı Yüzbaşı Mahmut Soydan, ve Emir Çavuşu Ali Metin kalmıştır.
 • Afyonkarahisar Şuhut Atatürk Evi (Büyük Taarruz Karargahı) Adresi: Yalı, Aydın Cd. No:19, 03800 Şuhut/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Şuhut Atatürk Evi (Büyük Taarruz Karargahı) Harita: Şuhut Atatürk Evi (Büyük Taarruz Karargahı) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

71      Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş Savaşı Şehitliği

Şuhut Kurtuluş Savaşı Şehitliği
 • Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş Savaşı Şehitliği Kısa Tanıtım:
 • Şuhut ilçe merkezindedir. İstiklâl Savaşı’nda şehit olan askerlerimiz için yaptırılmıştır.
 • 26 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz ve daha önceki muharebelerde yaralanan, hastalanan Türk subay ve erleri Şuhut’a getirilmiş ve bugün kullanılmakta olan Büyük Cami’de ilk tedavileri yapılarak iyi olanlar tekrar cepheye gönderilmiştir.
 • 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Kurtuluş Savaşı’nda Şuhut bölgesinde cephe gerisi seyyar hastahanesi ilçedeki Büyük Camide kurulmuştur.
 • Şehitler şimdiki Demirciler Çarşısı civarındaki mezarlıklara gömülmüştür.
 • Daha sonra halen şehitlik olarak kullanılan arsaya nakledilmiş ve anılarına 1971 yılında küçük piramidal bir anıt yapılarak üzerine “İstiklâl Harbinin Aziz Şehitleri” kitabesi yazılmıştır.
 • Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş Savaşı Şehitliği Adresi: Hacı Musa, 03800 Şuhut/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş Savaşı Şehitliği Harita: Şuhut Kurtuluş Savaşı Şehitliği (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

72      Afyonkarahisar Tarihi Bedesten

Tarihi Bedesten Çarşısı
 • Afyonkarahisar Tarihi Bedesten Çarşısı Kısa Tanıtım:
 • Tarihi çarşı ya da tarihi bedesten demek Türkçe açısından daha uygundur. Zira bedesten, kumaş, mücevher ve buna benzer değerli eşyaların satıldığı kapalı çarşı anlamındadır.
 • Özel 71 dükkan bulunuyor.
 • Bedesten çarşı merkezinde, Taşhan yanında yer alıyor.
 • Bedestende birbirine paralel 2 sıra dükkanlar ve bunları birbirine bağlayan diğer sıralar ve hepsinin sonunda çıkış kapıları bulunuyor.
 • Afyon Bedesten Çarşısı 1914 yılında, Hacı Bekir Tiryaki tarafından Fransız mimara ve Ermeni bir ustaya yaptırılmıştır.
 • Bağlantı demirleri raylardan, camları İngiltere’den getirilmiştir.
 • Genelde tuhafiyecilik üzerine çalışan bu dükkanlarda yün ip, dantel ipi, yazma, tülbent, kumaş ve her türlü dikiş-nakış malzemesi bulunmaktadır.
 • Ayrıca, düğünlerde kullanılan yöresel kıyafetler, kına torbaları ve örtüler de görülebilir.
 • Afyonkarahisar Tarihi Bedesten Çarşısı Adresi: Sinanpaşa, Köprübaşı Cd. No:20, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Tarihi Bedesten Çarşısı Harita: Tarihi Bedesten Çarşısı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

73      Afyonkarahisar Tokalı Kanyonu

Tokalı Kanyonu
 • Afyonkarahisar Tokalı Kanyonu Kısa Tanıtım:
 • Tokalı Kanyonu Sandıklı İlçesi, Akdağ Tabiat Parkı’nda bulunan ülke genelinde bilinirliği yüksek bir kanyondur. 
 • Tahmini 20 kilometre uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril Gölü’ne dökülen Akçay görülmeye değerdir.
 • Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar, trekking yapanların ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır. Kanyonun en dar yeri 1,5 metre en geniş yeri ise 4 metredir.
 • Kanyon içinden geçmek 7-8 saat sürmektedir.
 • Sakin yaylaları, kültürel değerleri, zengin flora ve fauna (yılkı atları, kızıl geyik, sakallı akbaba, kızıl akbaba, tilki, kurt, tavşan, keklik, vs.) özellikleri, doğal peyzaj özellikleri ile tabiat turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Tokalı Kanyonu; Ulu geyik, Yılkı Atı, endemik flora ve fauna, doğal yaşlı karaçam (Pinus nigra)  ormanları, ağaçlandırma alanları ve geleneksel yaylacılık faaliyetleri ile tarihi kalıntılar alanın genel karakterini oluşturmaktadır.
 • Kanyon eşsiz bir manzaraya sahiptir. Sandıklı’ya 35 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Akdağ ile Kocayayla arasında bulunmaktadır.
 • Afyonkarahisar Tokalı Kanyonu Adresi: Akdağ Tabiat Parkı, 03500 Çamoğlu/Sandıklı/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Tokalı Kanyonu Harita: Tokalı Kanyonu (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

74      Afyonkarahisar Ulu Camii

Ulu Camii
 • Afyonkarahisar Ulu Camii Kısa Tanıtım:
 • Afyonkarahisar’ın en büyük camilerinden birisi olan Ulu Cami, Anadolu Selçukluları Devri‘nde, 1272-1277 yılları arasında Sahipata Nusretiddün Hasan tarafından yaptırılmıştır.
 • 40 ahşap sütun üzerinde oturtulmuş çatısı nedeni ile Kırk Direkli Cami olarak da anılır.
 • Kendi adı ile anılan mahallede kargir dört köşe kalın duvarlar üzerine toprak damlı iken, şimdi bakır kaplı çatı ile örtülmüş çatı beş sırada sekizerden kırk ahşap sütun üzerine oturtulmuştur.
 • Ahşap sütunlar üzerine konan ahşap sütun başlıkları sarkıt ve baklava dilimlidir.
 • Tarihi ve kültürel mekanları seviyorsanız Afyon’a gittiğinizde bu tarihi camiye mutlaka uğramalısınız. Caminin içindeki ahyap yapı ve tavan çok etkileyici.
 • Başlıklar üzerine konan ahşap atıkların yan yüzeyleri renkli motiflerle işlenmiş ise de bugün çok az izleri kalmıştır.
 • Doğuya, batıya, kuzeye bakan üç kapısı vardır. Selçuk tarzı oymalı iki kanatlı minber kapakları üzerindeki kitabede sureler ile ilk yapım tarihini belirten yazı vardır. Mimarı Emir Hacı Bey’dir.
 • Caminin ilk büyük onarımı 1341 yılında Muzafferüddünoğlu Minüddün Emir Abdullah Bey tarafından yaptırılmış ve doğu cephedeki kapı üzerine bir yazıt konulmuştur.
 • Zamanımızda eski biçimi korunarak yeniden onarılan cami, ahşap mimarisi ve sırlı tuğlalı baklava dilimi tuğla mimarisiyle Selçuklu Dönemi’nin eşsiz örneklerinden biridir.
 • Afyonkarahisar Ulu Camii Adresi: Camikebir, Ulucami Cd. No:31, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Ulu Camii Harita: Ulu Camii (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

75      Afyonkarahisar Utku (Zafer) Anıtı

Utku (Zafer) Anıtı
 • Afyonkarahisar Utku (Zafer) Anıtı Kısa Tanıtım:
 • Büyük Utku Anıtı, Afyonkarahisar’da, kentin Yunan işgalinden kurtarılışı ve Büyük Taarruz anısına dikilen zafer anıtıdır.
 • Ünlü heykelci Heinrich Krippel tarafından 1934-1936 yılları arasında yapılmış ve 24 Mart 1936 günü dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından açılmıştır.
 • Anıtın kaidesi büyükçe ve kübik bir kayaçtan oluşmaktadır. Kaidenin üstünde, tunçtan yapılmış çıplak iki erkek heykeli vardır. Bu heykellerden ayakta olan, düşmanı ayakları altına almış Türk’ü; ayaklar altında yatan ise Türkiye’yi işgal eden düşmanları simgelemektedir.
 • Bir yoruma göre de ayaktaki figür, tam bağımsızlık için saldıran Türk gücünü; yerdeki figür ise Türk’ün gücü karşısında yenilen emperyalizmi temsil etmektedir. Ayaktaki heykel gerek yüzünün benzerliği, gerekse simgelediği rol ile Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilmiştir.
 • Heykeli taşıyan kaidenin çevresinde de tunçtan kabartmalar bulunmaktadır. Kaidenin çevresindeki kabartmalarda ön yüzde Atatürk’ün sol profilden bir portresi, arka yüzde Türk askerinin taşıdığı sancağı işgalden kurtulan halkın öpmesi, sol yüzde Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak’ın harita üzerinde yaptıkları Başkomutanlık Meydan Muharebesi planı, sağ yüzde ise Türk askerinin yaptığı bir süngü saldırısı betimlenmiştir.
 • Heykeller normal insan boyutlarından daha büyük ve hareketleri son derece canlıdır. İşgalcileri sembolize eden ve yerde yatan figürün büyük bir çaresizlikle aşağı sarkmış olan başındaki ıstıraplı yüz ifadesi ve bitkin vücudu yenilgiyi göstermektedir.
 • Ayaktaki figürün yüzünde ise büyük bir hiddet ifadesi vardır. Gerilmiş kasları, şişmiş boyun damarları, yukarı kalkmış kolları, biri yumruk şeklinde sıkılmış, diğer bir şeyi parçalayacakmış gibi açılmış elleri ile ayakları altında yatan figüre yukarıdan bakarak adeta ezmektedir.
 • 6 Kasım 1937 günü Afyonkarahisar ziyareti esnasında anıtı inceleyen Mustafa Kemal Atatürk, anıt hakkında “Büyük utkuyu en iyi anlatan anıt” demiştir.
 • Büyük Utku Anıtı, önden bakıldığında arkasında görünen Afyonkarahisar Kalesi ile birlikte kentin en önemli simgesidir.
 • Afyonkarahisar Utku (Zafer) Anıtı Adresi: Umurbey Mahallesi, Birlik Cd. No:8, 03100 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Utku (Zafer) Anıtı Harita: Utku (Zafer) Anıtı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Afyonkarahisar Gezilecek Yerler Listesi         

76      Afyonkarahisar Zafer Müzesi

Zafer Müzesi
 • Afyonkarahisar Zafer Müzesi Kısa Tanıtım:
 • Yukarıda tanıttığımız Utku Anıtı’nın karşısındadır.
 • Bu binanın önemi, tüm ulusun ölüm-kalım mücadelesi verdiği bir döneme (1919-1922) ait olmasından, 27 Ağustos 1922’de Afyon Karahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunu müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Garp Cephesi Hareket Şube Müdürü Tevfik Bıyıklıoğlu’nun bu tarihi binada kalmalarından ve burayı karargâh olarak kullanmalarından ileri gelmektedir.
 • Müze binası 1913-1914 yıllarında Belediye Başkanı Esbabzade Hüseyin Tevfik Efendi tarafından Hükümet Konağı ile birlikte belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere iki katlı ve kârgir olarak Ermeni ustalara yaptırılmıştır.
 • Afyonkarahisar’ın, şehir merkezinde “Zafer Anıtı” ile Afyonkarahisar Kalesi’nin karşısında yer alır. 1915-1920 Cumhuriyet öncesi Saitoğlu Mehmet Sait Efendi tarafından iki katlı olarak yaptırılmıştır. 
 • Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin planlandığı ve taarruz emrinin verildiği yerdir. 
 • Bina genel hatları ile neo-klasik özellik taşımaktadır. Plan itibariyle de tipik Anadolu evleri tarzında (orta hayat denilen büyük bir sofa, yanlarında bu sofaya açılan odalar) olduğu görülür. 
 • Müzede Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilgiler, fotoğraflar, topografik harita, pano, belge ile silahlar, savunma telleri, konserve kutuları gibi savaşta kullanılan malzemeler ile Zafer Anıtı’nın açılışı için özel olarak yaptırılmış gümüş makas olmak üzere 213 adet eser yer alır.
 • Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Tevfik Bıyıkoğlu ve diğer komutanların kaldıkları odalar da yeniden düzenlenerek 1995 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
 • Zemin kat (10 oda, 1 toplantı salonu ve sahnesi) ve üst kattan (9 oda ve sergi salonu) oluşan müzede hem Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili bilgi verilmekte hem de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Harekât Şube Müdürü Tevfik Bıyıkoğlu anısına düzenlenen odalar sergilenmektedir.
 • Afyonkarahisar Zafer Müzesi Adresi: Karaman, Ordu Blv. No:7, 03200 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar
 • Afyonkarahisar Zafer Müzesi Harita: Zafer Müzesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Bu yazımızda yer alan bilgiler çoğunlukla resmi kurumlara ait olan https://visitafyon.org/ ve https://www.kulturportali.gov.tr/ sitelerinden alınmıştır.

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.