11 BİLECİK

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Bu yazı dizimizde Bilecik ilinin zengin tarihi ve benzersiz turistik yerlerini keşfedeceğiz. Bilecik, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan eşsiz doğal güzelliklere ve tarihi hazinelere sahip bir ilimizdir. Her köşesinde farklı bir hikaye ve doğal güzellik barındıran Bilecik , tatilcileri tarihin derinliklerine ve doğanın kucaklayıcı kollarına davet ediyor.

Bilecik’te Bulunan Başlıca Türbeler:

Bilecik’te Bulunan Başlıca Türbeler:Osmanlı Kuruluş Döneminin Manevi İzleri

Osmanlı İmparatorluğu‘nun temellerinin atıldığı ve büyük bir medeniyetin doğduğu dönem, tarih sahnesine Osman Gazi ve onun azimli yiğitleriyle geldi. İşte bu tarihi zemin, Bilecik ilimizde günümüze kadar ulaşan eşsiz türbelerle hâlâ canlı tutulmaktadır. Osmanlı Devleti‘nin manevi temellerini kuran, kuruluş döneminin ruhunu yansıtan bu türbeler, aynı zamanda birer miras ve anıt niteliğindedir.

Bilecik‘in tarihi toprakları, Osmanlı İmparatorluğu‘nun ilk adımlarını attığı topraklardır. Ertuğrul Gazi‘nin, Osman Gazi‘nin babası, ve Şeyh Edebali‘nin, Osmanlı‘nın manevi lideri, türbeleri bu topraklarda yükselmektedir. Bu türbeler sadece birer mezar yeri değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık mücadelesinin ve büyük bir imparatorluğun temelinin atıldığı noktalardır.

Osman Gazi‘nin babası Ertuğrul Gazi‘nin türbesi, Söğüt ilçesinde yükselirken, Şeyh Edebali Türbesi ise aynı topraklarda büyüleyici bir manzarayla bizi karşılamaktadır. Bu türbeler, Osmanlı İmparatorluğu‘nun manevi değerlerinin ve kuruluş azminin izlerini taşırlar. Osman Gazi‘nin ve onun silah arkadaşlarının, dava uğrunda verdikleri mücadelenin anıtlaştığı bu türbeler, ziyaretçilerini tarihle buluşturarak geçmişi geleceğe taşımaktadır.

Bu kutsal miras, aynı zamanda günümüzde de büyük bir önem taşımaktadır. Bilecik‘te bulunan başlıca türbeler, tarih meraklıları ve kültürel geziler için vazgeçilmez bir durak olmanın yanı sıra, manevi ziyaretlerin ve anlamlı kutlamaların da mekanı haline gelmiştir. Söğüt ilçesindeki türbeler, her yıl Karakeçililerin geleneksel geçit törenlerine ve beyit okumalarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu etkinlikler, Osmanlı‘nın kuruluş ruhunu canlı tutmanın yanı sıra, geçmişin izlerini geleceğe taşıma amacını da taşımaktadır.

Bilecik‘te bulunan başlıca türbeler, Osmanlı İmparatorluğu‘nun manevi ve kültürel mirasını yansıtan eşsiz noktalardır. Bu türbelerde yatanlar, sadece birer isim değil, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü, bir imparatorluğun temellerinin atıcısıdır. Bu yazıda, sizleri Bilecik‘in tarih ve maneviyat kokan topraklarına davet ediyoruz. Burada, Osmanlı İmparatorluğu‘nun kuruluş dönemine tanıklık eden türbelerle buluşacak, geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkacaksınız.

Ertuğrul Gazi Türbesi:

Ertuğrul Gazi Türbesi:

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesi, Söğüt ilçesinde yer almaktadır. Söğüt merkezde bulunan türbenin Çelebi Mehmet tarafından yaptırıldığına dair bazı bilgiler vardır. Türbe 1737’de III. Mustafa tarafından restore ettirilmiştir. Daha sonra II. Abdülhamid zamanında da onarım görmüştür. Bu onarımlar esnasında mezarlığın giriş kısmına iki adet çeşme yaptırılmıştır. Çeşmenin kitabesi, türbenin Abdülhamit döneminde tamir edildiğini göstermektedir.

İkinci kitabe ise türbenin kapısı üzerinde yer alır. 1905 yılında türbenin etrafındaki evlerin daha iyi bir biçimde yeniden inşası için istimlâk çalışmaları da yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde, türbe çevresinde geniş bir alan oluşturularak, her yıl Karakeçililerin, Orta Asyalı göçebe kıyafetleriyle Söğüt’e gelmesi, beyitler okuyarak at üstünde geçit töreni yapması ve kutlamalar düzenlemesi sağlanmıştır. Türbenin dışında ve hemen yakınında Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun ile oğlu Savcı Bey’in mezarları bulunur.

Osman Gazi’nin makam mezarı da burada yer alır. Bunların yanı sıra kardeşi Dündar Bey’in kan kardeşi Akçakoca’nın silah arkadaşları olan Konur Alp, Karamürsel, Abdurrahman Gazi, Hasan Alp, Saltuk Alp, silah öğreticisi Kaplan Çavuş, Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Aktimur Bey, Çoban Mirza Bey, Hamit Bey, Emir Ali, Aykut Alp, Gündüz Bey, Aydoğdu Bey, Pazarlı Bey, Yorgan Ata ve Akbıyık Bey’in mezarları da burada bulunmaktadır.

Konum: Tıklayınız

Şeyh Edebali Türbesi:

Şeyh Edebali Türbesi:

Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesi, Söğüt ilçesinde yer almaktadır. Bilecik’teki en önemli tarih miraslarından bir tanesidir. Orhan Gazi Camii’nin üst tarafındaki tepelik alandadır. Yapılış tarihi belli olmamakla birlikte Orhan Gazi devrinde inşa edildiği kabul edilmektedir. Türbede Şeyh Edebali ile birlikte, şeyhin neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. Türbe ve dergâh, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür. Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.

Konum:Tıklayınız

Malhatun Türbesi:

Ertuğrul Gazi’nin eşi Malhatun Hatun’un türbesi, Söğüt ilçesinde yer almaktadır.

Dursun Fakıh Türbesi:

Dursun Fakıh Türbesi:

Ertuğrul Gazi’nin hocası Dursun Fakıh’ın türbesi, Söğüt ilçesinde yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk Bilgini olan Dursun Fakıh ,Karaman’da doğmuş olup, Şeyh Edebali’nin öğrencisidir. Dursun Fakıh; tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini okumuştur. Osmanlı Devletinin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk Bilginidir.

Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenerek damadı, Osman Gazi ile de bacanak olmuştur. 28 Eylül 1299 yılında Karacahisar fethedildikten sonra Osman Gazi adına Cuma Hutbesini okuyup, Cuma Namazını kıldırmıştır. Böylece, hem Osman Gazi’nin hür ve tam istiklâl sahibi bir Devlet Başkanı olduğunu, hem de Osmanlı Devleti’nin istiklâlini dünyaya ilan etmiştir. Edebali’nin tedrisinden geçerek kadılık, imamlık ve hatiplik yapan Dursun Fakıh, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki en önemli manevi liderlerinden biridir. Dursun Fakıh, Osmanlı Devletinin ilk imam-hatibi ve ilk kadısı olma şerefini de elde etmiştir.

‘Gazavetname’ adlı bir eseri bulunmaktadır. Anadolu’da milli birlik ve milli kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden bir Türk Büyüğüdür. 1327 yılında vefat etmiştir. Söğüt İlçesine bağlı Küre Köyü’nde bulunan türbeye her gün yüzlerce kişi ziyarette bulunur. 550 rakımlı bir tepe üzerine inşa edilen türbe, çevreye son derece hakimdir. Temiz ve pussuz bir havada, buradan bakıldığında Bilecik’teki Şeyh Edebali Türbesi’ni dahi görebilirsiniz. İki türbe arasındaki kuş uçuşu mesafe 14,5 km’dir.

Konum: Tıklayınız

Kumral Abdal Türbesi:

Kumral Abdal Türbesi:

Ertuğrul Gazi’nin süt kardeşi Kumral Abdal’ın türbesi, Söğüt ilçesinde yer almaktadır. Ertuğrul Gazi’nin sancaktarı Kumral Abdal da bunlardan biridir. Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Kumral Abdal’ın asıl adı Turgut olup Şeyh Edebali hazretlerinin bir müridiydi.
Konum: Tıklayınız

Mihalgazi Türbesi:

Osman Gazi’nin kayınpederi Mihalgazi’nin türbesi, Söğüt ilçesinde yer almaktadır.

Halime Hatun’un türbesi:

Halime Hatun’un türbesi:

Osman Gazi’nin annesi Halime Hatun’un türbesi, Bilecik merkezde yer almaktadır.

İsa Sofi Türbesi:

Osmangazi’nin kayınpederi İsa Sofi’nin türbesi, Pazaryeri ilçesinde yer almaktadır.

Kamuran Gazi Türbesi:

Kamuran Gazi Türbesi:

Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı olan Kamuran Gazi’nin türbesi, Metristepe Zafer Anıtı’nın doğu yamacının hemen alt kısmında yer alır. Köyün ilk adı “Doruk”tur. Kamuran Gazi’nin türbesinin burada bulunması nedeniyle adı “Kamuran Tekke” olarak değiştirilmiştir. İnönü zaferlerinin en önemli noktası sayılan Metristepe, daha sonra ismini köye vermiştir.
Konum: Tıklayınız

Mehmet Nuri Efendi Türbesi:

Mehmet Nuri Efendi Türbesi:

Yunan işgali sırasında Bilecik’te, işgal kuvvetlerine karşı koymak amacıyla Ertuğrul Livası Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Bölgede yaşayanların kurduğu bu direniş cemiyeti, eli silah tutanları organize edip silahlandırmıştır. İşgal kuvvetlerine direnen ve daha sonraları düzenli ordunun bir parçası haline gelen cemiyet, Bilecik eski müftüsü Mehmet Nuri Efendi etrafında oluşmuştur.

Konum: Tıklayınız

Has Mehmet Bey Türbesi:

Has Mehmet Bey Türbesi:

Ertuğrul Gazi’nin öğrencisi Has Mehmet Bey’in türbesi, Söğüt’ün Tuzaklı Köyü’nde bulunur. Türbede bulunan ikinci sanduka ise Has Mehmet Bey’in can dostu olan, Cafer Bin Hattab’a aittir. Köyün girişindeki doğu yamacında bulunan türbe, bölgeye hakim bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Söğüt’ten yaklaşık 21 km sonra türbeye ulaşabilirsiniz.
Konum: Tıklayınız

Savcı Bey Türbesi:

Savcı Bey Türbesi:

Savcı Bey, Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan en büyüğü. Kardeşleri Osman Gazi ve Gündüz Alp’tir. Babası Ertuğrul Gazi’den ve gazinin silah arkadaşlarından eğitim alan Savcı Bey, iyi bir eğitim görmüştür. Babası ile birlikte pek çok savaşa katılan Savcı Bey bu sayede, savaş tecrübesini ve idarecilik vasıflarını geliştirmiştir. Moğol ve Bizanslılarla çarpışmış, Karacahisar’ın alınmasında kendini kanıtlamıştır. 1287 yılında Ertuğrul Gazi’nin vefatından sonra Kayı Boyu’nun idaresini kardeşleri Osman Bey ve Gündüz Alp’e devretmiştir. Bizans ve Osmanlı arasında yapılan İkizce Savaşı’nda şehit düşmüştür.

Konum: Tıklayınız

Abdullah Mihalgazi Türbesi:

Abdullah Mihalgazi Türbesi:

Abdullah Mihal Gazi, Bizans İmparatorluğu’nun hudut kalelerinden Hadrianoi Bölgesinin (Harmankaya) Tekfuru idi. Müslüman olmadan önceki adı Mikhael Kosses olan Abdullah Mihal Gazi, Bizans’ta uzun yıllar (1259-1453) hüküm süren ve İstanbul’un fethine kadar Bizans’ı idare eden Palaiologos hanedanına mensup bir Bizans Soylusu idi. Eskişehir Beyi ile beraber Osman Bey’e karşı giriştiği savaşta esir düştü. Osman Bey, Köse Mihal’in yiğitliğine ve kahramanlığına bakarak onu affetti.

Daha sonraki yıllarda Osman Bey’e tekfurlar tarafından bir tuzak kurulacaktı. Bu tuzak, bir düğün esnasında Osman Bey’e yapılacak bir suikast girişimiydi. Osman Bey’i bu suikast girişiminden haberdar eden Köse Mihal; Osman Bey’i zamanında uyararak önlem almasını ve kurtulmasını sağlamış, böylelikle Yarhisar’la Bilecik’in de zaptına vesile olmuştur. Bu olayın ardından Osman Bey ile Köse Mihal, iyi bir dost ve silah arkadaşı olmuştur. Mihal Bey, Türklerle arasındaki dostluk ve Osman Bey’e yakınlığı sebebiyle, 1313 yılında Müslüman oldu ve “Abdullah” adını aldı. Bundan sonra daima Osman Gazi ile birlikte hareket eden ve bölgeyi bildiği için fetihler esnasında kılavuzluk yapan Mihal Bey, Sakarya Vadisi’nde Göynük ve Mudurnu ile diğer bazı kaleleri fethederek büyük kahramanlıklar gösterdi.

Osmanlı Devleti’nin ilk yıllardaki ilerleme ve gelişiminde büyük katkıları olan Köse Mihal Bey, ayrıca Orhan Gazi ile Bursa’nın fethine de katıldı. Mihal Gazi, 1327 yılında Yenişehir’de vefat ettikten sonra, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy’deki türbesine defnedildi.

Konum: Tıklayınız

Bilecik Gezi Rehberi Bütün Yazılar:

Bilecik TanıtımıBilecik Gezilecek YerlerBilecik Atatürk Anıtı Tanıtımı
Bilecik Kent Ormanı TanıtımıBilecik Müzesi TanıtımıBilecik Osman Gazi Heykeli Tanıtımı
Bilecik Bozcaarmut Göleti TanıtımıBilecik Domanic Kalesi TanıtımıBilecik Dursun Fakih Türbesi Tanıtımı
Bilecik Ertuğrul Gazi Türbesi TanıtımıBilecik Hamidiye Camii TanıtımıBilecik Hagios Georgios Aya Yorgi Rum Kilisesi Tanıtımı
Bilecik Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı TanıtımıBilecik İnhisar Mağarası ve Şelalesi TanıtımıBilecik Kamçı Yaylası Tanıtımı
Bilecik Kömürsu Yaylası TanıtımıBilecik Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı TanıtımıBilecik Küçükelmalı Tabiat Parkı Tanıtımı
Bilecik Orhangazi Cami TanıtımıBilecik Osmanlı Turası Anıtı TanıtımıBilecik Pelitözü Göleti (Gölpark) Tanıtımı
Bilecik Rıza Paşa Göleti TanıtımıBilecik Saat Kulesi TanıtımıBilecik Sofular Yaylası Kamp Alanı
Bilecik Sarıdayı-Uzuncam Yayla Kamp AlanıBilecik Turbin Mesire ve Kamp AlanıBilecik’te Yapılabilecek Outdoor ve Doğa Aktiviteleri
Bilecik’te Bulunan Başlıca TürbelerBilecik’te Bulunan Dağ, Yayla ve AkarsularBilecik Turizm Rehberi ve Gezi Haritası
Bilecik Bisiklet RotalarıBilecik Yöresel Mutfağı: Geleneksel Lezzetlerin ŞöleniBilecik’te Kültür ve Turizm
Bilecik’te Bulunan MüzelerBilecik’te Dağ ve Doğa YürüyüşüBilecik’te İnanç Turizmi
Bilecik’te İçmeler ve KaplıcalarBilecik’in Doğal GüzellikleriBilecik’te Bulunan Şelaleler
Bilecik’te Bulunan Kamp AlanlarıBilecik Bozcaarmut Göleti Kamp AlanıBilecik Büyükelmali Göleti Kamp Alanı
Bilecik Çavuşköy Göleti Kamp AlanıBilecik Çiçekli Yayla Kamp AlanıBilecik Dodurga Barajı Kamp Alanı
Bilecik Günyurdu Barajı Kamp AlanıBilecik Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı Kamp AlanıBilecik Küçükelmalı Tabiat Parkı Kamp Alanı
Bilecik Kınık Şelalesi Kamp AlanıBilecik Kömürsu Yaylası Kamp AlanıBilecik Kurtköy Bölgesi Kamp Alanı
Bilecik Pelitözü Göleti Kamp AlanıBilecik Sofular Yaylası Kamp AlanıBilecik Sarıdayı-Uzuncam Yayla Kamp Alanı
Bilecik Turbin Mesire ve Kamp AlanıBilecik’te Yapılabilecek Outdoor ve Doğa AktiviteleriBilecik Yenipazar Tanıtımı
Bilecik’te Bulunan İçmeler ve KaplıcalarBilecik’te Bulunan Dağ ve Doğa YürüyüşüBilecik’te İnanç Turizmi
Bilecik’te Bulunan İçmeler ve KaplıcalarBilecik’te Bulunan Dağ ve Doğa YürüyüşüBilecik’te Bulunan Şelaleler
Bilecik Gezilecek Yerler Tam Liste

Etiketler: Bilecik bölgesindeki en iyi gezilecek yerler, Bilecik görülmesi gereken yerler, Bilecik gezecek yerler, Bilecik gezi, Bilecik gezi rehberi, Bilecik gezi yazısı, Bilecik gezilecek çarşı, Bilecik gezilecek doğal yerler, Bilecik gezilecek doğal yerler haritası, Bilecik gezilecek tarihi yerler, Bilecik gezilecek yerler, Bilecik gezilecek yerler doğa, Bilecik ilinin doğal güzellikleri nelerdir?, Bilecik kalesi, Bilecik merkezde gidilecek yerler, Bilecik merkezde ne var, Bilecik ne yenir nerede yenilir, Bilecik ne yenir nereler gezilir, Bilecik otelleri, Bilecik seyahat rehberi, Bilecik tarihi, Bilecik tarihi yerler, Bilecik turizm potansiyeli, Bilecik turizm rehberi, Bilecik turizm ve tanıtım, Bilecik ziyaretinde gezilecek en popüler yerler, Bilecik şehir rehberi, Bilecik’de bir günde ne yapılır?, Bilecik’de gezilecek doğal yerler, Bilecik’de gezilecek mekanlar, Bilecik’de ne yapılır, Bilecik’de ne yenir, Bilecik’de nereye gidilir?, gezilecek yerler, geziye hazırlık, #Bilecik #Bilecikmağaraları #mağara #mağaraturizmi #outdoor #Bilecikoutdoor #ekoturizm #turkeyoutdoor #outdoor #outdoorlife

https://turkeyoutdoor.org/