Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Bu yazı dizimizde Bolu ilinin benzersiz doğal güzelliklerini ve zengin turistik yerlerini keşfedeceğiz. Bolu, Karadeniz’in etkisi altında bulunan bir coğrafyada yer almasıyla birlikte doğanın büyülü dokusunu en iyi yansıtan destinasyonlardan biridir. İçinde barındırdığı doğal zenginlikler, tarihi mekanlar ve etkileyici manzaralarıyla Bolu, hem dinlendirici hem de keşif dolu bir tatil deneyimi sunuyor.

Bolu Harita

Bolu‘nun göz alıcı doğal güzellikleri, özellikle Abant Gölü ve Gölcük Tabiat Parkı gibi noktalarla kendini gösteriyor. Bu bölgeler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelmiş durumdadır.

Bolu’da Bulunan Korunan Alanlar

Doğa koruma alanları, doğal çevrenin, biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin, ve endemik türlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek amacıyla belirli kurallar ve yönetmelikler altında koruma altına alınan bölgelerdir. Bu alanlar, çeşitli amaçlar için oluşturulabilir ve yönetilebilirler. İşte doğa koruma alanlarına dair bazı önemli bilgiler:

  1. Milli Parklar: Bu alanlar, özellikle doğal güzellikleri, biyoçeşitliliği ve ekosistemleri koruma amaçlı oluşturulur. Milli parklar, genellikle ziyaretçilere açıktır ve ekoturizm gibi faaliyetlere izin verir.
  2. Tabiat Anıtları: Bu alanlar, belirli coğrafi özelliklerin veya doğal oluşumların korunmasını amaçlar. Örneğin, doğal köprüler, şelaleler, mağaralar veya önemli coğrafi formasyonlar tabiat anıtları olarak korunabilir.
  3. Biyoçeşitlilik Koruma Alanları: Bu tür alanlar, nadir veya tehlike altındaki türlerin korunması için ayrılır. Endemik bitki veya hayvan türlerinin yaşadığı bölgeler bu kategoriye girebilir.
  4. Ramsar Alanları: Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde korunan sulak alanlar, kuşların göç rotalarını ve sucul ekosistemleri koruma amacı taşır. Özellikle sulak alanlarda su kuşları ve diğer sucul yaşam formlarının korunması hedeflenir.
  5. Koruma Ormanları: Ormanların doğal kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve biyoçeşitliliğin korunmasını amaçlar. Ormanlar, ağaç kesimi gibi faaliyetlere sınırlamalar getirilebilir.
  6. Deniz Koruma Alanları: Okyanuslar ve deniz ekosistemlerini koruma amaçlayan alanlardır. Bu alanlar, deniz biyoçeşitliliği koruması, balıkçılık yönetimi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için önemlidir.
  7. Doğal Sit Alanları: Kültürel ve tarihi değeri olmayan ancak doğal güzelliklere sahip olan bölgeler, doğal sit alanı olarak korunabilir.

Bu koruma alanlarının oluşturulması ve yönetimi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli yasal düzenlemelere tabidir. Aynı zamanda bilimsel araştırmaların yapılmasına, doğa eğitiminin verilmesine ve çevresel farkındalığın artırılmasına da katkıda bulunurlar. Doğa koruma alanları, gezegenimizin biyoçeşitliliğini ve doğal kaynaklarını koruma çabalarının önemli bir parçasıdır.

Bolu’da Bulunan Korunan Alanlar

Tabiatı Koruma Alanları

Kökez Çok Yaşlı Göknar Ormanı Tabiatı Koruma Alanı

Bolu Tabiatı Koruma Alanları

Bolu, merkez, Atacak mevkii sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha, 324 hektardır. Bolu–Seben devlet karayolunun 18. km’sinden ayrılan orman yolu ile sahaya ulaşılabilinir. Çok yaşlı ve boylu Uludağ göknarı, kayından meydana gelen nadir ve bakir bir orman ekosistemi özelliğine sahip bulunmaktadır. Uludağ göknarı, kayın ve gürgen başlıca ağaç türlerini oluşturur. Ayrıca, yabani kiraz, çilek ve fındık gibi türler de bulunmaktadır. Geyik, karaca, domuz, ayı, kurt, tilki, tavşan, sahada bulunan hayvan türleridir.

Akdoğan Rüzgarlar Ebe Çamı Tabiatı Koruma Alanı

Bolu Tabiatı Koruma Alanları

Bolu merkez, Yenigüney köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Ankara–İstanbul E5 devlet karayolunun 168 km’sinden itibaren Yenigüney köyüne giden 2.5 km’lik yol ile Rüzgarlık mevkiine ise E5 karayolunun 172. km’sinden ayrılan 1 km’lik yol ile ulaşılmaktadır. Nadir ve tehlikeye düşmüş Ebe Çamının, dünya üzerinde yegane tabii yayılış alanlarını teşkil etmesi ve bu sahalara eşsiz bir tabiat parçası özelliği vermektedir. Ebe çamı, karaçam, meşe, sahadaki başlıca ağaç türlerini meydana getirmektedir. Domuz, tilki, gelincik, tavşan, sincap, kirpi, keklik, üveyik, tahtalı, kumru, guguk, baykuş, arıkuşu, ağaçkakan, saka, sahada bulunan hayvan türleridir.

Bolu Kale Fındığı Tabiatı Koruma Alanı

Bolu Tabiatı Koruma Alanları

Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Bolu merkezde Tekneci Havzası mevkiinde bulunmaktadır. Saha 460 hektar büyüklüğündedir. Sahaya Bolu-Yığılca karayolu ile ulaşılmakta olup Bolu’ya 35 km. mesafededir. Nesli tehlikeye düşmüş ve yalnız ülkemizde tabi yayılış gösteren Bolu fındığının çok büyük boy (25–30 m.) ve çapa (1 m.) sahip örneklerini ihtiva eden eşsiz bir ekosistem oluşu, geyik ve karaca gibi nadir yaban hayatı türlerinin sağlıklı bir popülasyonuna sahip bulunuşu ve çok çeşitli ağaç türlerinin mevcudiyeti özelliklerini oluşturmaktadır. Sahada Bolu fındığı dışında Uludağ göknarı, sarıçam, karaçam, meşe, kayın, titrek kavak, gürgen, karaağaç, çınar, ıhlamur, dişbudak bulunmaktadır. Geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, domuz, tavşan, alabalık, sazan, sahada bulunan başlıca hayvan türleridir.

Bolu Akkaya Travertenleri

Akkaya Travertenleri

Bolu’nun 10 kilometre güneybatısında, Mudurnu yolu üzerinde bulunan Akkaya Travertenleri, “Bolu’nun Pamukkalesi” olarak ün yapmış olup, görülmeye değer bir güzelliğe sahiptir. Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki tek örnek olan, doğal yapısını aynen koruyan nadir çevrelerden biri olan Akkaya Travertenleri, doğu–batı doğrultusunda 250 metre uzunlukta bir oluşum ve bu oluşumun 100 metre batısında 50 metre uzunlukta farklı bir oluşum daha bulunmaktadır.

Akkaya Travertenleri

Akkaya Travertenleri, yemyeşil doğa ile bütünleşen bir manzara sergiler. Özellikle yaz aylarında traverten havuzları serinlemek amacıyla çok ilgi görmektedir. Ayrıca dinlenmek ve piknik yapmak isteyenler için ideal bir yer olan Akkaya Mevkii’nde özel sektörce işletilen günübirlik turistik tesisler faaliyet göstermektedir.

Bolu Sulak Alanlar Bolu Yeniçağa Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan

Bolu Sulak Alanları

Batı Karadeniz Havzası’nda yer alan Yeniçağa Gölü, 25.12.2014 tarihinde Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak onaylanmıştır. Yeniçağa Gölü’nün havza alanı 145 km2, tescillenen sulak alan sınırı 8224 ha olup, göl alanı 263,65 ha’dır. Gölün ortalama derinliği 5 m’dir.

Bolu Sulak Alanları

Yeniçağa Gölü, ülkemizdeki 184 önemli kuş alanından biridir. Alanda 217 kuş türü tespit edilmiştir. 27’si su kuşu, 14’ü yırtıcı, 56’sı ötücü olmak üzere, alan ve çevresinde 97 kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Her yıl düzenli olarak alanda kuluçkaya yatan turna, şah kartal, akkuyruklu kartal ile yine göl çevresinde kuluçkaya yatan üveyik ve bıldırcın kılavuzu alanın kuşlar bakımından önemini artıran diğer kuş türleridir. Gölde yaşayan 6 balık türünden siraz balığı ve tatlı su kefali ülkemize endemiktir.

Bolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları Kapıdağ Ormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası – Göynük

Bolu Sulak Alanları

21896 ha. alanı olan Kapıdağ Ormanı, geyik ve karacalar için uygun bir yaşam alanına sahiptir. Sahanın yönetim ve gelişim planının yapımına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce başlanmış olup, ileriki dönemlerde planlı olarak iç ve dış av turizmine açılması planlanmaktadır.

Bolu Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası – Mudurnu

05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1830 ha. alanda tescili yapılan Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Abant Tabiat Parkına 8 km. mesafede bulunmaktadır. Sahanın yönetim ve gelişim planının yapımına devam edilmekte olup, alanda başta geyik olmak üzere çeşitli yaban hayvanları korunmakta ve her yıl envanteri çıkarılmaktadır.

Bolu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

50950 hektar alana sahiptir. Sahanın hedef türü kızıl geyik ve karaca’dır.

Bolu Avlaklar Sazakiçi Örnek Avlağı

Bolu Merkez Çaydurt bölgesi, Yeniçağa, Gökçesu, Mengen arasında kalan 9132 ha.’lık orman alanıdır. Ağırlıklı Hedef tür geyik, karaca, domuz’dur.

Bolu Mengen Geyik Gölü Örnek Avlağı

4416.8 ha.’lık orman alanına sahiptir. Ağırlıklı hedef tür geyik, karaca ve domuzdur.

Bolu Gerede Celal Acar Örnek Avlağı

3791.6 ha.Lık ormanlık alan olup, ağırlıklı hedef tür domuz’dur.

Bolu Seben Kavaklıdere Devlet Avlağı

Bu saha içerisindeki kınalı kekliklerin popülasyonlarının artması için saha içerisinde koruma ve keklik sayısını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Bolu Gezi Rehberi Tam Liste

Bolu Gezilecek YerlerBolu Gezilecek YerlerBolu Gezilecek Yerler
Bolu Tanıtımı ve Gerekli BilgilerBolu İlinin Coğrafi YapısıBolu Tarihi
Boluda Bulunan DağlarBoluda Bulunan Ova ve YaylalarBoluda Bulunan Akarsular
Boluda Bulunan GöllerBoluda Düzenlenen Festival ve EtkinliklerBolu Dörtdivan İlçesi Tanıtımı
Bolu Gerede İlçesi TanıtımıBolu Gerede’nin Gezilebilecek Tarihi YerleriBolu Gerede’nin Zengin Tarih ve Turizm Hazineleri
Bolu Gerede’nin Gezilebilecek Doğal GüzellikleriBolu Göynük İlçesi TanıtımıBolu Göynük Gezi Rehberi
Bolu Göynük Gezilebilecek Yerler RehberiBolu Kıbrıscık İlçesi TanıtımıBolu Kıbrıscık Gezi Rehberi
Bolu Kıbrıscık’ın Doğal Güzellikleri ve Gezilecek YerleriBolu Mengen Yöresel DeğerleriBolu Mengen Tarihi ve Turistik Yerleri
Bolu Mengen Gezilecek YerlerBolu Yöresel MutfağıBolu Mudurnu İlçesi Tanıtımı
Mudurnu Kültürü: Gelenek ve Lezzetin Buluştuğu İlçeTarihi Mudurnu Evleri ve KonaklarıMudurnu’nun Zengin Tarihi Eserleri
Bolu Mudurnu Gezilecek YerlerBolu Seben İlçesi TanıtımıBolu Seben’de Gezilebilecek Tarihi ve Turistik Yerler
Bolu Seben Gezilecek YerlerBolu Seben Doğa Yürüyüşü RotalarıBolu Yeniçağa İlçesi Tanıtımı
Bolu Yeniçağa İlçesi Gezilecek YerlerBolu Müzesi TanıtımıBolu’da Gezilecek Tarihi Yapılar
Bolu’da Bulunan Termal TesislerBolu’da Kış TurizmiBolu’da Gezilebilecek Yaylalar
Bolu’da Outdoor Doğa AktiviteleriBolu’da Outdoor ve Doğa Yürüyüşü RotalarıBolu’da Yapılabilen Outdoor Doğa Aktiviteleri
Bolu’da Bulunan Konaklama TesisleriBolu’da Bulunan Korunan AlanlarBolu Mudurnu Abant Tabiat Parkı Tanıtımı
Bolu Gölcük Tabiat Parkı TanıtımıBolu Beşpınarlar Tabiat Parkı TanıtımıBolu Kıbrıscık Karagöl Tabiat Parkı Tanıtımı
Bolu Suluklu Göl Tabiat Parkı TanıtımıBolu Göynük Sünnet Gölü Tabiat Parkı TanıtımıBolu Ayıkayası Tabiat Parkı Tanıtımı
Bolu Gölcük Kargılı Tabiat Parkı TanıtımıBolu Kamp ve Karavan AlanlarıBolu Kamp Alanları: Abant Çadırlık Camping
Bolu Kamp Alanları: Aladağ Göleti Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Abant Gölü Tabiat Parkı Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Göksu Tabiat Parkı Kamp Alanı
Bolu Kamp Alanları: Gölcük Tabiat Parkı Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Çubuk Gölü Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Bolu Karagöl Tabiat Parkı Kamp Alanı
Bolu Kamp Alanları: Beşpınarlar Tabiat Parkı Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Balıklı Yaylası Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Haccagız Yaylası Kamp Alanı
Bolu Kamp Alanları: Ayıkayası Tabiat Parkı Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: At Yaylası Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Yedigöller Milli Parkı Kamp Alanı
Bolu Kamp Alanları: Hera Yaylası Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Kardüz Yaylası Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Örencik Yaylası Kamp Alanı
Bolu Kamp Alanları: Pürenli Yaylası Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Aladağlar Mountrain Kamping Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Sarıalan Yaylası Kamp Alanı
Bolu Kamp Alanları: Seben Gölü Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Seben Taşlıyayla Gölü Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Sinekli Yaylası Kamp Alanı
Bolu Kamp Alanları: Sırınyazı Göleti Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Suluklu Göl Tabiat Parkı Kamp AlanıBolu Kamp Alanları: Sünnet Gölü Tabiat Parkı Kamp Alanı
Bolu Kamp Alanları: Gerede Yaylaları Kamp Alanları
Bolu Gezi Rehberi Tam Liste

Etiketler: Bolu bölgesindeki en iyi gezilecek yerler, Bolu görülmesi gereken yerler, Bolu gezecek yerler, Bolu gezi, Bolu gezi rehberi, Bolu gezi yazısı, Bolu gezilecek çarşı, Bolu gezilecek doğal yerler, Bolu gezilecek doğal yerler haritası, Bolu gezilecek tarihi yerler, Bolu gezilecek yerler, Bolu gezilecek yerler doğa, Bolu ilinin doğal güzellikleri nelerdir?, Bolu kalesi, Bolu merkezde gidilecek yerler, Bolu merkezde ne var, Bolu ne yenir nerede yenilir, Bolu ne yenir nereler gezilir, Bolu otelleri, Bolu seyahat rehberi, Bolu tarihi, Bolu tarihi yerler, Bolu turizm potansiyeli, Bolu turizm rehberi, Bolu turizm ve tanıtım, Bolu ziyaretinde gezilecek en popüler yerler, Bolu şehir rehberi, Bolu’da bir günde ne yapılır?, Bolu’da gezilecek doğal yerler, Bolu’da gezilecek mekanlar, Bolu’da ne yapılır, Bolu’da ne yenir, Bolu’da nereye gidilir?, gezilecek yerler, geziye hazırlık, #Bolu #BoluDoğası #BoluKeşif #BoluTur #BoluMacerası #BoluRota #BoluGüzellikleri #BoluManzaraları #BoluYolculuk #BoluKeşfet #BoluKeyfi #BoluAktiviteleri #BoluYürüyüş #BoluKamp #BoluDoğa #BoluMacera #BoluGeziRehberi #BoluKültür #BoluTarihi #BoluYemekleri #BoluAnıları #Boluİzlenimleri #BoluGezgin #BoluGözlemler #BoluKeşfedilmeyiBekliyor

#BoluGezisi #BoluDoğası #BoluKeşif #BoluTur #BoluMacerası #BoluRota #BoluGüzellikleri #BoluManzaraları #BoluYolculuk #BoluKeşfet #BoluKeyfi #BoluAktiviteleri #BoluYürüyüş #BoluKamp #BoluDoğa #BoluMacera #BoluGeziRehberi #BoluKültür #BoluTarihi #BoluYemekleri #BoluAnıları #Boluİzlenimleri #BoluGezgin #BoluGözlemler #BoluKeşfedilmeyiBekliyor

https://turkeyoutdoor.org/