Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Çankırı, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir il ve aynı zamanda bu ilin merkez ilçesidir. İl, Ankara’ya yaklaşık 140 kilometre uzaklıktadır. İç Anadolu’nun tipik özelliklerini taşıyan bir coğrafyaya sahiptir.

Çankırı, turizm açısından oldukça çekici bir destinasyon sunmaktadır. Ilgaz Dağı, Beşiri Vadisi, Atkaracalar Şelalesi gibi doğal güzellikler, açık hava aktiviteleri için mükemmel fırsatlar sunar. Ayrıca, Çankırı’nın tarihi mekanları ve müzeleri ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunar. Çankırı’da termal turizm de oldukça yaygındır. Bu şehir, yürüyüş rotaları, fotoğrafçılık ve avcılık gibi outdoor etkinlikler için harika bir ortama sahiptir. Şehrin lezzetli yerel yemeklerini deneyebilir ve yerel festivalleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca, Çankırı’da konaklama seçenekleri de bulunmaktadır, böylece bu güzel şehri daha fazla keşfetme şansına sahip olabilirsiniz.

Çankırı Harita

Çankırı, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. İl sınırları içinde birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Çankırı Kalesi, Atabey Camii ve Ahi Evran Camii gibi önemli yapıları içerir. Ayrıca ilin çevresi dağlar, vadiler ve doğal güzelliklerle çevrili olduğu için doğa sporları ve doğa yürüyüşleri için de popüler bir destinasyondur.

Çankırı’nın ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalıdır. Tarım ürünleri arasında buğday, arpa, tütün ve nohut gibi ürünler öne çıkar. Ayrıca il, maden kaynakları açısından zengin bir bölgedir ve kömür üretimi önemli bir sektördür.

Tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve tarım ürünleri ile Çankırı, hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bir şehirdir.

Çankırı Tarihçesi: İç Anadolu’nun Köklü İl Merkezi

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çankırı, bu bölgenin merkezi olan bir ilin adını taşımaktadır. Ancak Çankırı’nın tarihçesi, isminin yanı sıra oldukça zengin ve çeşitli geçmişlere sahiptir.

Köken ve İsim: Çankırı adının, Batılı gezginler tarafından “Çangırı” veya “Çengiri” şeklinde yazıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Kentin tarihi, eski Gangra adlı bir yerleşim yerinin üzerine kurulmasına dayanır. Başlangıçta Paphlagonia’ya ait olan Çankırı, daha sonra Pontus devletine, ardından da Galatia’ya bağlanmıştır. Galatia’nın hükümdarı Deiotarus, Gangra’yı merkez haline getirmiştir. MÖ 25 yılında Roma İmparatorluğu topraklarına katılan bölge, Bizanslılar döneminde bazen bir sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda, Germanikopolis kentinin Gangra olduğuna inanılmaktadır. Ancak Emeviler döneminde İslam orduları birkaç kez Çankırı’ya saldırmış, ancak bu kaleyi ele geçirememiştir.

Çankırı

Tarihi Olaylar: Çankırı ve çevresi, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Danışmendoğulları tarafından ele geçirilmiştir. Ayrıca, Selçuklu İmparatorluğu’nun Malatya’da tutsak ettiği Antakya hükümdarı Bohemond’u kurtarmak için İstanbul’dan yola çıkan Raymond de Toulouse komutasındaki Haçlı Ordusu, 1101’de Ankara’ya ulaşmadan önce Çankırı’yı hedeflemiştir. Ancak, kaleye girememişlerdir. Amasya yakınlarında Selçuklu ordusuyla karşılaşan Haçlı Ordusu, yenilgiye uğramıştır. 1134 yılında Bizans İmparatoru Ioannes Komnenos, şiddetli çatışmaların ardından Çankırı’yı ele geçirmiştir, ancak dönüşünden sonra Danışmendoğulları kenti geri almıştır. Daha sonra Selçuklular yöreye egemen olmuş ve I. Murad döneminde Çankırı ve çevresi Osmanlı topraklarına katılmıştır. Timur, 1402 yılında Çankırı’yı eski sahiplerine geri vermiş olsa da, 1439’da I. Mehmet tekrar ele geçirmiştir.

Çankırı’nın Nüfus ve Gelişimi: Çankırı’nın nüfusu zaman içinde önemli değişikliklere uğramıştır. 19. yüzyılın sonlarında yaklaşık 16.000 olarak tahmin edilen nüfus, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında 10.000’in altına düşmüştür (1927’de 8.847). Ancak 1940’ta tekrar 10.000’i aşmış (10.235) ve 1970’te 25.000’i geçmiştir (26.124). 1990 yılında ise nüfus 45.496’ya ulaşmıştır.

İsim Değişikliği: Çankırı’nın adı, 11 Nisan 1925 tarihinde Genel Kurul Toplantısı’nda okunan takrirle “Kângırı” şeklinden “Çankırı” olarak değiştirilmiştir. İkinci Dönem Çankırı Milletvekilleri, bu değişikliği Başvekalet’e havale etmişlerdir.

Coğrafya ve Yapılaşma: Çankırı, Kızılırmak’ın Acıçay ve Tatlıçay kollarının birleştiği noktada yer almaktadır. Deniz seviyesinden 700-800 metre yükseklikte bulunan bu şehir, tarih boyunca kale şehri olarak kullanılmıştır. Kent, zamanla sırtını bu kaleye dayayarak güneye doğru genişlemiştir. Günümüzde, Tatlıçay’ın her iki yakasına yayılan mahalleleri ile modern ve eski kesimleri bir arada bulunmaktadır.

Coğrafi Konumu: Çankırı, Orta Anadolu’nun kuzeyinde yer almaktadır. Kızılırmak ve Batı Karadeniz ana havzaları arasında konumlanmıştır. Coğrafi koordinatları 40° 30′ ve 41º kuzey enlemleri ile 32° 30′ ve 34º doğu boylamları arasında bulunur. İlin sınırları şu komşu illerle çevrilidir:

 • Batıda Bolu
 • Kuzeybatıda Karabük
 • Kuzeyde Kastamonu
 • Doğuda Çorum
 • Güneyde Ankara ve Kırıkkale

Çankırı, denizden 730 metre yükseklikte yer almaktadır ve ülke topraklarının %0,94’lük bölümünü oluşturan 7.388 km²’lik bir alana sahiptir.

İklim: Çankırı ilinin iklimi, genellikle İç Anadolu Bölgesi’ne özgü etkilere sahiptir. İlin iç bölgelerine yaklaştıkça, iklimde belirgin farklılıklar gözlemlenir. Merkez, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde kışlar serin, yazlar ılık bir karakter gösterirken, Çerkeş ilçesinde kışlar soğuk, yazlar ise serin geçmektedir.

Yapraklı ilçesi, ilin en fazla yağış alan bölgesidir ve bu nedenle neredeyse her mevsim yağış görülür. İlin güney kesimlerine doğru gidildikçe iklim ve bitki örtüsü değişir. Araştırmalar, il topraklarının geçmişte ormanlarla kaplı olduğunu göstermektedir. Ancak tarım ve hayvancılık faaliyetleri, orman kesimleri, orman yangınları ve iklim değişiklikleri nedeniyle bu ormanların büyük bir kısmının yok olduğu tespit edilmiştir.

Çankırı’da günümüzde ormanlar, Ilgaz ilçesi ve çevresi gibi belirli bölgelerde bulunmaktadır. Bu ormanlar, çoğunlukla iğne yapraklı ağaçlarla (karaçam, sarıçam, ardıç, meşe, ladin, köknar) ve meyve ağaçlarıyla (ahlat, kızılcık) kaplıdır. Bitki örtüsünün alt katmanında ise hububat, baklagiller ve bazı yabani bitkiler gözlemlenmektedir. Ayrıca akarsu vadileri boyunca söğüt ve kavak ağaçları ile meyve bahçelerine rastlanmaktadır.

Yabani Hayat: Çankırı’da gözlemlenen başlıca av hayvanları arasında kurt, tilki, tavşan, keklik ve sincap bulunmaktadır. Yaban domuzları uzun bir süre boyunca kontrolsüz bir şekilde artış göstermiş olsa da son yıllarda yapılan etkili mücadelelerle bu sayıda belirgin bir azalma yaşanmıştır.

Sanayi ve Tuz Üretimi: Çankırı’da sanayi alanında da faaliyetler bulunmaktadır. Ayrıca, Çankırı Tuz Fabrikası, il ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir ve Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar.

Çankırı’nın bu coğrafi özellikleri ve doğal kaynakları, ilin tarihini, ekonomisini ve yaşam tarzını şekillendiren önemli faktörlerdir. İl, hem doğal güzellikleri hem de zengin tarihî mirasıyla dikkat çeken bir bölgedir.

Çankırı İlçeleri

 • Atkaracalar 
 • Bayramören
 • Çankırı merkez
 • Çerkeş
 • Eldivan 
 • Ilgaz 
 • Korgun 
 • Kurşunlu 
 • Kızılırmak 
 • Orta
 • Şabanözü 
 • Yapraklı 

“Çankırı’nın Tarihi ve Atatürk’ün Şapka Devrimi”

Çankırı

Çankırı, Türkiye’nin iç bölgelerinden biri olan bir şehir. Bugün, bu güzel şehir tarih boyunca pek çok önemli olaya tanıklık etti. Bu yazıda, Çankırı’nın tarihini ve özellikle Atatürk’ün Çankırı’yı ziyaretini ve şapka devrimini başlattığını anlatacağım.

Çankırı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli tarihî olaylara sahne olmuş bir vilayetti. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde, Çankırı’nın tarihine ve coğrafi özelliklerine dair ilginç bilgiler bulunmaktadır. İlkin Kastamonu hâkimi ve Yıldırım Bayezid’in eline geçtikten sonra, Çelebi Sultan Mehmed tarafından fethedilmiştir. Bu, Çankırı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na katılmasının bir parçasıydı. Ayrıca, Çankırı’nın o dönemdeki ekonomik ve sosyal yapısına dair önemli bilgiler de verilmektedir.

Çankırı’nın tarihindeki bir diğer önemli dönem, Pztdros Mütarekesi sonrası ve Kurtuluş Savaşı sırasında yaşandı. Çankırı, bu dönemde işgale karşı örgütlenmelerin merkezi haline geldi. 1920 yılında Kastamonu’dan Çankırı’ya uzanan birçok yol işgale karşı korunmaya alındı ve Çankırı’da kurtuluş mücadelesi yoğunlaştı.

Ancak, Çankırı’nın tarihindeki en çarpıcı anlardan biri, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankırı’yı ziyaretiydi. 1925 yılında, Atatürk, Çankırı’yı ziyaret etti ve burada şapka devrimini başlattı. Bu, Türkiye’de modernleşme ve laiklik reformlarının önemli bir adımıydı. Halkın büyük bir coşku ve istekle şapka giymesi, Atatürk’ün liderliği ve halkın desteği arasındaki güçlü bağın bir örneğini teşkil ediyor.

Son olarak, Çankırı’nın tarihini anlatan bu metin, bize bu şehrin geçmişini ve nasıl bir rol oynadığını daha iyi anlama fırsatı sunuyor. Çankırı, Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliği içinde önemli bir yere sahiptir.

Umuyoruz ki bu yazı, Çankırı’nın tarihine ve Atatürk’ün şapka devrimine ilgi duyanlar için bilgilendirici olmuştur. Çankırı’nın tarihini daha fazla keşfetmek istiyorsanız, bu güzel şehri ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz.

Çankırı İli Hakkında Genel Bilgiler

Çankırı İlçeleri Haritası

Çankırı, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ilidir. İşte Çankırı iline dair bazı genel bilgiler:

 • Yüzölçümü: Çankırı ilinin toplam yüzölçümü 8.454 km²’dir.
 • Nüfus: Çankırı ilinin nüfusu 190.909 kişidir.
 • Trafik Numarası: Çankırı’nın il trafik numarası 18’dir.
 • Telefon Kodu: Çankırı’nın telefon kodu 376’dir.
 • Rakım: İlin denizden yüksekliği yaklaşık olarak 720 metredir.

Çankırı’nın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri

Çankırı, doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile ünlüdür. İşte bazı öne çıkan özellikleri:

 • Dağlar ve Ormanlar: Çankırı, yüce dağları ve ormanlarıyla ünlüdür. Dağcılık, yürüyüş, bisiklet ve avcılık gibi doğa sporları için ideal bir coğrafyaya sahiptir.
 • Yaylalar: İlin üçte birini kaplayan ormanlarında zengin yaylalar bulunur. Yaylalar, kamp, karavan, yaya ve atlı yürüyüş, bisiklet sürme, fotoğrafçılık gibi pek çok turizm aktivitesine elverişlidir.
 • Termal Kaynaklar: Çankırı’da zengin termal kaynaklar ve içmeler bulunur. Termal turizm için ideal bir destinasyondur.
 • Kültürel Değerler: İl, yüzyıllardır yaşatılan kültürel değerlere sahiptir. Geleneksel yaşam tarzı ve konuksever insanları, ilin kimliğini şekillendiren unsurlardır.

Çankırı’nın İlçeleri

Çankırı ilinin ilçeleri şunlardır: Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Ovacık, Şabanözü ve Yapraklı’dır.

 • Yapraklı: Çankırı il merkezine 32 km uzaklıkta bulunan Yapraklı ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ünlü bir panayırın mekanıydı. İlçe sınırları içinde yer alan Büyükyayla, doğal güzellikleri ile ünlü bir turizm ve doğa cennetidir.

Ulaşım Bilgileri

Çankırı’ya ulaşım farklı yöntemlerle sağlanabilir:

 • Karayolu: İstanbul’dan Doğu Anadolu ve Karadeniz’e giden E-80 karayolu Çankırı ilini geçer. Otobüs terminali kent merkezindedir.
 • Demiryolu: Çankırı, Ankara ve Zonguldak illerine demiryolu ile ulaşım sağlar. Gar kent merkezindedir.
 • Havayolu: Çankırı’ya havayolu ile ulaşım, Ankara Esenboğa Havalimanı (130 km) vasıtasıyla mümkündür. Hava yolunu tercih edenler için bir seçenektir.

Çankırı Kültürü: Gelenekler ve Adetler

Çankırı

Çankırı, kendi özgün kültürünü yaşatan ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir il olarak bilinir. İşte Çankırı’nın kültürü hakkında öne çıkan bazı unsurlar:

1. Kapalı Toplum Özelliği: Çankırı’nın köy ve kasabalarında genellikle “kapalı toplum” özellikleri gözlenir. Köylerde hala köy odaları bulunur ve geleneksel Türk misafirperverliği bu odalarda sergilenir. Düğünler, bayramlar ve milli günler gibi etkinliklerde, halk arasındaki dayanışma ve birbirine karşı saygı önemlidir.

2. Büyüklere Saygı ve Yardımlaşma: Çankırı’da büyüklere saygı, küçüklere şefkat ve sevgi önemlidir. Sosyal yardımlaşma hala aktiftir. Geleneksel değerler, uzun bir süre boyunca korunmuş ve bugün bile etkisini sürdürmektedir.

3. Ahilik Geleneği: Ahilik, Çankırı kültüründe önemli bir rol oynar. Ahilik, insanların birbirlerine güvenmeleri ve sadece insan olarak, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapmadan sevmeleri fikrine dayanır. Ahilik, “açık” ve “kapalı” altı şarttan oluşur ve bu değerler geleneksel olarak Çankırı kültüründe yaşatılır.

4. Folklor: Çankırı’nın kültürel hayatında folklor büyük bir yer tutar. Halk oyunları, müzik, el sanatları ve geleneksel kıyafetler, bu zengin folklorun bir parçasıdır. Özellikle mahalli halk oyunları, okullarda ve halk eğitimi kurslarında öğretilir ve canlılığını korur.

5. Düğün Gelenekleri: Çankırı düğünleri, geleneksel adetlere sadık kalınarak kutlanır. Nişan törenleri, ailelerin bir araya geldiği özel günlerden biridir. Nişan yüzükleri takma ve hediyeler verme geleneği hala sürdürülmektedir. Gelinlik giyme, el sıkma ve duaların okunması da nişan töreninin önemli unsurlarıdır.

6. Geleneksel Gelinlik Etme Adeti: Çankırı’da gelin olacak kız, gelinlik etme adetiyle tanınır. Bu adet, gelin kızın kaynana ve kayınpederine karşı yüksek sesle konuşmamasını ve hafif bir sesle bile konuşması durumunda olumsuz dedikoduların başlamasını amaçlar. Gelin kızların bu geleneklere uygun davranışları, hala kasaba ve köylerde devam etmektedir.

Çankırı’nın zengin kültürel mirası, geleneksel yaşam biçimi ve sıkı bağlılığı, bu toplumun kimliğini ve dayanışmasını güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Bu gelenekler, Çankırı’nın kültürel çeşitliliğinin temelini oluşturur ve ilin tarihini ve yaşam tarzını derinlemesine etkiler.

Çankırı Kamu Kurumları

Çankırı
Kamu KuruluşlarıAdresTelefonFaksE-Posta
T.C. Çankırı ValiliğiAbdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No:38 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 35 00cankiri@icisleri.gov.tr
Çankırı İl Emniyet MüdürlüğüAbdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No:67 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 22220 (376) 213 3232cankiri155@egm.gov.tr
Çankırı Aile Sosyal Politikalar İl MüdürlüğüCumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Parıltı Caddesi No:22 Kat:2 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 2689cankiri@aile.gov.tr
Çankırı Sosyal Güvenlik İl MüdürlüğüKarataş Mahallesi Kastamonu Caddesi Dızlar Değirmeni Adası Küme Evleri Mevkii No:44 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 2376 – 0 (376) 213 23770 (376) 213 1110cankirisgim@sgk.gov.tr
Çankırı İl Milli Eğitim MüdürlüğüAbdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No:38 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 15 36 – 0 (376) 213 11340 (376) 213 1016
Çankırı İl Afet ve Acil Durum MüdürlüğüAbdulhalik Renda Mahallesi Çayyolu No:152 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 1190 – 0 (376) 213 18400 (376) 213 3342 – 0 (376) 213 4845
Çankırı İl Sağlık MüdürlüğüCumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Parıltı Caddesi No:19 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 1061 – 0 (376) 213 34280 (376) 213 7510 – 0 (376) 213 1115cankiri@saglik.gov.tr
Çankırı BelediyesiCumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:15 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 212 14000 (376) 213 2505info@cankiri.bel.tr
Çankırı İl Nüfus ve Vatandaşlık MüdürlüğüAbdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No:38 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 11030 (376) 213 6070
Çankırı İl Jandarma KomutanlığıKırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi No:252 Merkez/ÇANKIRI0 (376) 213 2925 – 0 (376) 213 39000 (376) 212 3614

Çankırı Gezi Rehberi Tüm Yazılar

Çankırı’da gezilebilecek bütün yerleri, piknik ve kamp alanlarını haritada görmek için Çankırı Gezilecek Yerler haritamızı kullanabilirsiniz. Çankırı Gezilecek Yerler Harita Koordinatları.

Çankırı Gezilecek Yerler Tam Liste
 1. Çankırı Gezilecek Yerler: Eldivan Bülbül Pınarı
 2. Çankırı Gezilecek Yerler: Kadıncayırı Tabiat Parkı
 3. Çankırı Gezilecek Yerler: Çankırı Kalesi
 4. Çankırı Gezilecek Yerler: Kırkpınar Yaylası ve Gölü
 5. Çankırı Gezilecek Yerler: Sultan Süleyman Camii
 6. Çankırı Gezilecek Yerler: Taş Mescit
 7. Çankırı Gezilecek Yerler: Sakaeli Kaya Mezarları ve Peri Bacaları
 8. Çankırı Gezilecek Yerler: Sabanozu Karaören Göleti
 9. Çankırı Gezilecek Yerler: Hüyük Yeraltı Şehri
 10. Çankırı Gezilecek Yerler: Çankırı Müzesi
 11. Çankırı Gezilecek Yerler: Akbaş Köyü Köprüsü
 12. Çankırı Gezilecek Yerler: Bayramören Köprüsü
 13. Çankırı Gezilecek Yerler: İndağı Kaya Mezarları
 14. Çankırı Gezilecek Yerler: Yapraklı Koca Meşe
 15. Çankırı Gezilecek Yerler: Çivitçioğlu Medresesi
 16. Çankırı Gezilecek Yerler: Alpsarı Göleti ve Piknik Alanı
 17. Çankırı Gezilecek Yerler: Hacı Murad-ı Veli Camii
 18. Çankırı Gezilecek Yerler: Buğday Pazarı Medresesi
 19. Çankırı Gezilecek Yerler: Taş İdadî Mektep
 20. Çankırı Gezilecek Yerler: Saat Kuleleri
 21. Çankırı Gezilecek Yerler: Tarihi Çamaşırhane Müzesi
 22. Çankırı Gezilecek Yerler: Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi
 23. Çankırı Gezilecek Yerler: Hazım Dağlı Tabiat Parkı
 24. Çankırı Gezilecek Yerler: Çankırı Ilgaz Kaplıcaları
 25. Çankırı Gezilecek Yerler: Ilgaz Dağı Tanıtımı
 26. Çankırı Gezilecek Yerler: Balıklı Göl ve Asker Balıkları
 27. Çankırı Gezilecek Yerler: Çam Seyir Terası
 28. Çankırı Gezilecek Yerler: Çerkeş Orman Fidanlığı Mesire Yeri
 29. Çankırı Gezilecek Yerler: Tuz Mağarası Yeraltı Şehri
 30. Çankırı Gezilecek Yerler: İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı

https://turkeyoutdoor.org/, Türkiye’de outdoor (açık hava etkinlikleri) hakkında bilgi sağlayan bir web sitesidir. Site, yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi çeşitli açık hava etkinlikleri hakkında rehberler, rotalar, haberler ve etkinlikler sunmaktadır.

Site, Türkiye’nin dört bir yanındaki açık hava etkinlikleri için kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. Sitede, her etkinlik için detaylı bilgiler, rotalar, fotoğraflar ve videolar bulunmaktadır. Site ayrıca, Türkiye’deki açık hava etkinlikleri hakkında güncel haberler ve etkinlikler hakkında bilgi vermektedir.

Sitenin hedef kitlesi, açık hava etkinliklerine ilgi duyan herkestir. Site, hem deneyimli hem de yeni başlayanlar için faydalı bilgiler sunmaktadır. Site, Türkiye’de açık hava etkinlikleri hakkında bilgi edinmek ve bu etkinliklere katılmak isteyenler için ideal bir kaynaktır

https://turkeyoutdoor.org/