Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Diyarbakır Tarihi Camiler Tanıtımı

Diyarbakır Ulu Camii: Tarihi ve Mimarisi

Diyarbakır Ulu Camii, kentteki tarihi ve kültürel zenginliklerin başında gelen bir yapıdır. İslam kültürünün Anadolu’ya yayılması ve yerleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. İşte bu önemli caminin tarihçesi ve mimarisi:

Diyarbakır Ulu Camii

Tarihçe:

 • M.S. 639 yılında, Diyarbakır’ı fetheden Araplar tarafından, o dönemde şehrin en büyük mabedi olan Martoma Kilisesi’nin camiye çevrilmesiyle oluşturulmuştur.
 • 1091 yılında, Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın emriyle büyük bir onarımdan geçmiştir. Bu onarımın ardından cami, değişik dönemlerde birçok kez onarım ve eklemelerle günümüzdeki şeklini almıştır.
 • 1115 yılında yaşanan yangın ve deprem sonucunda içerisindeki kemerler, sütunlar ve bezemeli taşlar tamamen yıkılmıştır. Ancak dışarıda bulunan mermer taşları bu tarihten sonra yayılmıştır.

Önemli Noktalar:

 • Cami, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir.
 • El Cezeri’nin yaptığı güneş saati bu camide bulunmaktadır.
 • Ortadaki büyük avlu, çevresindeki dini ve kültürel yapıları bir araya getiren önemli bir yapılar grubuna ev sahipliği yapmaktadır. Hanifiler Cami’i, Şafiiler Camii, Mesudiye Medresesi ve Zinciriye Medresesi gibi.

Mimari:

 • Cami, Erken İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Cami’nin Anadolu’ya yansıması olarak görülmektedir.
 • Avlu cephelerinde farklı dönemlere ait mimari bezekler, kabartma ve yazıtlar büyük bir uyum içerisinde yerleştirilmiştir.
 • Mimar ismi belirtilmemiş olsa da, dönemin ünlü mimarlarından Muhammed Bin Salame el-Ruhavi’nin bu yapıda görev almış olabileceği düşünülmektedir.

Diyarbakır Ulu Camii, tarihi boyunca yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalmış ve zengin kültürüyle günümüze ulaşmış önemli bir İslam eseridir.

Diyarbakır’ın Tarihî Mirası: Behram Paşa Camii

Diyarbakır, zengin tarihî dokusuyla göz kamaştıran bir şehirdir. Bu şehir, Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini taşıyan birçok önemli esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu yazıda, Diyarbakır’ın tarihî mirasından biri olan Behram Paşa Camii’ne odaklanacağız.

Diyarbakır Behram Paşa Camii

Behram Paşa Camii, Diyarbakır valisi Behram Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1564 yılında yaptırılmaya başlanmış ve 1572 yılında tamamlanmıştır. Bu cami, Osmanlı mimarisinin zarafetini yansıtan özel bir yapıdır.

Mimari açıdan dikkat çeken bir özellik, giriş kapısının üstündeki sağ ve sol sahanların ters düzenlenmiş olmasıdır. Bu detay, günümüzde kullanılan modern inşaat tekniklerinin 400 yıl önce taş inşaatına nasıl uygulandığını göstermesi açısından önemlidir. Behram Paşa Camii, bu özelliğiyle sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda mimari bir şaheser olarak öne çıkmaktadır.

Caminin inşasında kullanılan bazalt taşlarıyla gerçekleştirilen orijinal çalışma, Diyarbakır’ın yerel mimarisini yansıtarak şehrin kültürel mirasına katkıda bulunmaktadır. İç mekân ise 16. yüzyılda yapılmış olan İznik çinileriyle süslenmiştir, bu da caminin estetik değerini artırmaktadır.

Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Behram Paşa Camii, Diyarbakır’ın tarihî zenginliğini yaşamak isteyenleri ağırlamaya devam etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini taşıyan bu önemli yapı, ziyaretçilere geçmişe doğru unutulmaz bir kültür yolculuğu sunmaktadır. Behram Paşa Camii, Diyarbakır’ın tarihî mirasında bir mücevher olarak parlamaya devam etmektedir.

Fatih Paşa Camii: Diyarbakır’ın Tarihî Değerleri Arasında Parıldayan Bir Mimarî Şaheser

Diyarbakır, Türkiye’nin tarih kokan şehirlerinden biri olarak, bünyesinde birçok tarihî eseri barındırmaktadır. Bu eserlerden biri de Diyarbakır’ın ilk Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından 1516-1520 yılları arasında inşa edilen Fatih Paşa Camii’dir. Aynı zamanda “Kurşunlu Cami” olarak da bilinen bu yapı, şehrin Osmanlı dönemine ait izlerini taşıyan önemli eserlerden biridir.

Diyarbakır Fatih Paşa Camii

Fatih Paşa Camii, Fatih Paşa Mahallesi, İç Sokak’ta bulunmaktadır ve şehirdeki ilk Osmanlı Camii olarak tarihi zenginlik sunmaktadır. Diyarbakır halkının, Diyarbakır’ı Osmanlılar adına fetheden Bıyıklı Mehmet Paşa’ya “Fatih Paşa” adını vermesiyle anılmaktadır. Ayrıca, caminin kubbe ve çatısının tamamen kurşun tabakasıyla kaplı olması nedeniyle “Kurşunlu Cami” olarak da bilinir. Bıyıklı Mehmet Paşa, caminin doğusundaki hazirede gömülüdür.

Camii, çevresindeki harap yapılarla birlikte medrese ve hamam olabilecek yapılarla bir külliye oluşturur. Ayrıca, caminin kuzeydoğusunda, 16. yüzyıl Osmanlı valisi Özdemiroğlu Osman Paşa’nın türbesine de ev sahipliği yapar.

Tarih boyunca birçok onarım gören Fatih Paşa Camii, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1991 yılında tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır. Ancak, 2015 yılında PKK ile Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ciddi hasar görmüş ve yanmıştır. Sorumlusu belirlenemeyen hasarın ardından camii, 2019 yılında tamamlanan onarım çalışmalarının ardından tekrar ibadete açılmıştır.

Mimari açıdan incelendiğinde, cami merkezi plana sahiptir ve dört kare ayağın taşıdığı pandantifli ana kubbe ile dört yönde genişletilmiş yarım kubbeleri içermektedir. Cami içerisindeki mihrap ve minber, duvarları sade olan yapının en dikkat çeken detayları arasında yer alır.

Fatih Paşa Camii, Diyarbakır’ın tarihî mirasını ve Osmanlı dönemine ait zarif mimarisini günümüze taşıyan önemli bir yapıdır.

Şeyh Mutahhar Camii: Akkoyunlu İmparatorluğu’nun İzleri

Şeyh Mutahhar Camii, Diyarbakır’ın tarihî zenginliklerinden biri olarak öne çıkan Akkoyunlu Beyi Kasım Bey tarafından 1500 yılında inşa ettirilmiş bir camidir. Bu anıtsal eser, Akkoyunlu İmparatorluğu’nun önemli yapılarından biri olarak bilinir.

Diyarbakır Şeyh Mutahhar Camii

Özel İsimler ve Anlamı: Cami, halk arasında “Şeyh Matar Camii” olarak anılsa da kaynaklarda “Kasım Bey Camii” veya “Kasım Padişah Camii” olarak da adlandırılmıştır. Yapının adındaki “Şeyh Mutahhar” ise caminin inşa edildiği arazide bulunan Şeyh Mutahhar’ın kabrine atıfta bulunur.

Dört Ayaklı Minare: Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yekpare taş sütun üzerine inşa edilmiş olan dört ayaklı minaresidir. Anadolu’daki tek dört ayaklı minare örneği olan bu yapı, aynı zamanda dört ayakla simgelenen dört İslam mezhebini temsil eder. Minarenin altından yedi defa geçenin dileğinin kabul olduğuna dair inanış da bu bölgenin kültürel özelliklerinden biridir.

Mimari ve Süslemeler: Caminin kare planlı ve tek kubbeli bir yapı olduğu göze çarpar. Yanlarda üçer, kuzey ve güneyde ikişer penceresi bulunur. Mimarisindeki detaylar, zamanın mimari tarzlarını yansıtır. Mihrabın her iki yanındaki bölümler, üst kattaki küçük mahfilin merdivenle çıkılan geçitleri olarak öne çıkar.

Tarihi Olaylar ve Minare Zararı: 2015 yılında, YDG-H üyeleri ile polis arasındaki çatışmada caminin minaresinin sütunları zarar gördü. Bu olaylar, bölgedeki tarihî eserlere verilen zararların bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Tahir Elçi Anısına: Şeyh Mutahhar Camii’nin tarihine acı bir olay da Tahir Elçi’nin ölümü ile bağlıdır. 29 Kasım 2015 tarihinde, Tahir Elçi, caminin önünde yaptığı basın açıklamasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Bu olay, caminin bulunduğu bölgenin tarihsel önemini vurgulayan trajik bir anı olarak hatırlanır.

Nebî Camii: Akkoyunlu Döneminin İzinde

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gururla duran Nebî Camii, 15. yüzyılda Akkoyunlu döneminde yapılmış bir tarihî eser olarak öne çıkar. Aynı zamanda “Peygamber Camii” olarak bilinen bu cami, tarihi ve mimari açıdan zengin detaylara sahiptir.

Diyarbakır Nebî Camii

Tarihi Hüzünler ve Değişimler: Minarenin üzerindeki 936/1530 tarihli kitabe, Diyarbakırlı Kasap Hacı Hüseyin’in bu kısmı yaptırdığını belirtirken, ana binanın tam yapım tarihi net olarak bilinmemektedir. Caminin tarihindeki önemli bir dönüm noktası, 1819’da yaşanan olaydır. Bu tarihte atılan top mermisi, minarenin üst kısmını yıkarak ona “Minareya Qot” (Kesik Minare) adını vermiştir.

Zaman içinde cami, çeşitli değişimlere uğramıştır. Önceleri geniş bir alana yayılan cami, günümüzde Şafiilere aittir. I. Dünya Savaşı sırasında Hanefilere ayrılan bölüm, kışla olarak kullanılmış ve çinileri ile diğer bölgeleri tahrip olmuştur. 1927’de Hanefilere ait bölüm çökmüş, 1955’te ise bu bölüm yıkılarak genişletilen Gazi Caddesi’ne katılmıştır.

Mimari Özellikleri: Nebî Camii, Diyarbakır’ın özgün özelliklerini taşıyan siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Altı destekli plan düzeni, revak sivri kemerleri ve dikkat çeken minaresiyle kendine özgü bir mimariye sahiptir. Caminin Hanefiler bölümü ve Şafiiler bölümü arasında mimari farklılıklar bulunmaktadır. Minare ise dört köşeli ve süslü kitabelerle çevrilidir.

Geçmişin İzlerini Takip Edin: Nebî Camii, ziyaretçilere Diyarbakır’ın tarihî ve kültürel derinliklerinde bir yolculuk yapma fırsatı sunar. Bu cami, geçmişin izlerini takip etmek ve tarihi bir atmosferde bulunmak isteyenler için anlam dolu bir mekan olarak öne çıkar.

Hacı Büzrük Camii: Tarihî Bir Hüzme Diyarbakır’ın Görkemli Mirası

Diyarbakır’ın tarihi zenginlikleri arasında öne çıkan Hacı Büzrük Camii, Sur ilçesinde eşsiz mimarisi ve tarihi atmosferiyle dikkat çeker. Bu kutsal mekan, geçmişten günümüze taşıdığı izlerle birlikte şehrin tarihî dokusuna katkı sağlar.

Tarihi Değer: Hacı Büzrük Camii’nin yapım tarihi 15. yüzyıla dayanmaktadır, ancak kesin bir tarih belirlenememekle birlikte tahminlere dayanmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü veritabanında “Hacı Büzürk (Büzürük) Mescidi” olarak kayıtlı olan camii, Türkiye’nin kültür mirasları arasında önemli bir yerdedir.

Mimari Özellikler: Bazalt taşından inşa edilen cami, enine dikdörtgen plana sahiptir. Avluya geçiş, üstü kemerle kapanan ön girintili bir kapıdan sağlanmaktadır. Kuzeyde ise sonradan örtülmüş abdest alma yeri bulunmaktadır. Caminin iç mekânı, dört sütün ve mihrap duvarına paralel üç sivri kemerle bölünmüştür. Bu mimari detaylar, Hacı Büzrük Camii’ne özgü bir estetik katmaktadır.

Son cemaat yerinde ise batıya doğru kaçırılmış bir kolon, iki kemer ve bu kemerlerin uçlarındaki pencerelerle özellikle vurgulanmıştır. Caminin giriş kapısının etrafındaki pencere detayları ve sokak tarafındaki pencereler, mimari açıdan zenginliği yansıtmaktadır.

Koruma ve Miras: Hacı Büzrük Camii, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma altına alan önemli kayıtlardan birine sahiptir. Tarihi ve mimari değerleriyle Diyarbakır’ın geçmişine ışık tutan bu cami, şehrin ve ülkenin kültürel dokusuna katkı sağlamaya devam etmektedir.

Ömer Şeddat Camii: Tarihi Bir Mabet

Ömer Şeddat Camii, Diyarbakır’ın tarihi zenginliklerinden biri olan Sur ilçesinde bulunmaktadır. Halk arasında Hz. Ömer Cami olarak da bilinen bu yapı, tarihî ve kültürel bir dokuya ev sahipliği yapmaktadır.

Tarihî Derinlik: Caminin tarihi, üzerinde yer alan kitabe aracılığıyla aydınlatılmıştır. Yapının Nisanoğlu Mueyyideddin Ebu Ali Hasan bin Ahmet tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir. Bu kişinin hüküm sürdüğü dönem, 1141-1156 tarihleri arasına dayanmaktadır. Bu durum, caminin yapım tarihinin 1145 (H.540) ya da 1154 (H.549) olabileceğini düşündürmektedir.

Mimari Yapı: Cami, doğu-batı doğrultusunda enlemesine dikdörtgen bir plana sahiptir. İç mekan ise üç bölümden oluşmaktadır. Mekânın ortasında oval, yanlarda ise yarım küre formunda kubbeler bulunmaktadır. Bu mimari düzen, konumu nedeniyle düzensiz bir yapıyı yansıtmaktadır. Yapının mimarisi, o döneme ait mimari özellikleri yansıtarak ziyaretçilere tarihî bir atmosfer sunmaktadır.

Mardin Kapısı’na Komşuluk: Cami, Mardin Kapısı’nın batısına surlara dayandırılmış bir konumda bulunmaktadır. Bu stratejik konumu, tarihsel olarak bölgenin savunmasına katkı sağlamış olabilir. Ayrıca, bu konum, camiye ayrı bir anlam ve önem katmaktadır.

Ömer Şeddat Camii, Diyarbakır’ın zengin tarihini ve kültürünü yansıtan bir tarihi eserdir. Ziyaretçiler, bu camiyi keşfederken geçmişin izlerini sürme fırsatı bulacaklardır.

Sinoğlu Camii: Tarihî Bir Huzur Noktası

Sinoğlu Camii, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde huzur veren atmosferiyle tanınan tarihî bir camidir. İbn-i Sin Camii olarak da bilinen bu yapı, geçmişten günümüze uzanan derin tarihi ve estetik mimarisiyle dikkat çeker.

Tarihi Gizem: Caminin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak 1518-1540 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Yapının tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılması, onun toplum yaşamındaki önemine işaret eder.

Çeşitli Kullanımlar: 1863 yılına kadar cami olarak hizmet veren Sinoğlu Camii, sonrasında sıbyan mektebi olarak kullanılmıştır. Bu dönemde eğitim ve kültür hayatına katkı sağlamış, farklı kuşaklara hizmet etmiştir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Yeniden Canlanış: 1944 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından satın alınan cami, bu dönemde onarılarak tekrar ibadet amacıyla kullanılmıştır. Restorasyon süreci, yapıya modern dokunuşlar eklememeye özen gösterilerek gerçekleştirilmiş olup, tarihî dokusunu koruma amacını taşımaktadır.

Evliya Çelebi’nin Gözünden: Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nde bu camiden bahseder ve yapıyı Şemsi Efendi’nin yaptırdığına dair bir kayıt bırakır. Bu tür tarihî belgeler, caminin geçmişindeki önemli figürlerden birinin adını günümüze taşır.

Sinoğlu Camii, sadece bir ibadet mekanı olmanın ötesinde, şehrin tarihî ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir yapıdır. Ziyaretçiler, bu tarihî mekanı keşfederken geçmişle iç içe bir deneyim yaşama fırsatı bulabilirler.

Hadım Ali Paşa Camii: Tarihî Bir Değer ve Mimarlık Şaheseri

Diyarbakır’ın tarihi zenginlikleri arasında yer alan Hadım Ali Paşa Camii, hem tarihî hem de mimari açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu kutsal mekan, Diyarbekir Eyaleti Valisi Hadım Ali Paşa tarafından 1534-1537 yılları arasında yaptırılmış ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Diyarbakır Hadım Ali Paşa Camii

Tarih ve İnşa: Caminin kesin inşa tarihi tam olarak bilinmese de, Hadım Ali Paşa tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Mimar Sinan’ın etkilerini taşıyan bu tarihî yapı, kesme taştan özenle inşa edilmiş olup tek kubbeli bir mimariye sahiptir. Diyarbakır’ın tarih sahnesindeki izlerini günümüze taşıyan cami, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğidir.

Yapı Topluluğu: Hadım Ali Paşa Camii, çevresinde bir yapı topluluğunu oluşturur. Caminin doğusunda yer alan ve şafiilere ait olan bölüm, 1769 yılında eklenmiştir. Bu yapı kompleksi içinde batısında Ali Paşa Medresesi de bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda ise “zikir yeri” olarak adlandırılan, beşik tonozlu ve dikdörtgen tek bir mekan ile hamam yer almaktadır.

Mimari Özellikler: Caminin mimarisinde, yatay şekilde siyah-beyaz taş sıralarından oluşan bir sistem göze çarpmaktadır. Kubbe kasnağında ise tuğladan sıralar bulunur. Mimari detaylar, Hadım Ali Paşa Camii’nin estetik ve sanatsal değerini ortaya koymaktadır. Bu kutsal mekan, hem Diyarbakır’ın hem de Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan nadide eserlerden biridir.

Hadım Ali Paşa Camii, tarihî ve kültürel mirasımızın önemli bir parçası olarak günümüzde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir.

Nasuh Paşa Camii: Tarihin İzinde Bir Hüzün Abidesi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Nasuh Paşa Camii, zamanın tanıklığını yapmış tarihî bir eserdir. Bu cami, 1606-1611 yılları arasında Diyarbekir Eyaleti’nde valilik yapmış olan Nasuh Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Özellikle dönemin valisi olan Nasuh Paşa’nın eşi Servinaz Hanım için yaptırıldığı bilinmektedir.

Minarenin Hüzünlü Hikayesi: Nasuh Paşa Camii’nin tarihinde dikkat çeken bir olay, 1819 yılında yaşanmıştır. İç Kale’den atılan top mermisi, caminin minaresinin üst kısmını yıkarak ona “Minareya Qot” (Kesik Minare) adını kazandırmıştır. Minarenin sağlam kalan kısmı siyah taşlarla örülüdür ve silindir biçimindedir. Daha sonraki dönemlerde eklenen şerefe ve şerefeye beyaz taşlarla yapılan örgü, minarenin benzersiz görünümünü oluşturur.

Zarar Gören Miras: Nasuh Paşa Camii, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel mirasına katkıda bulunan önemli bir yapıdır. Ancak, 2015-16 Sur çatışmaları sırasında cami zarar görmüş ve bu hüzünlü dönem, caminin tarihî izlerini daha da derinleştirmiştir.

Nasuh Paşa Camii, sadece mimari bir eser değil, aynı zamanda yaşanan olaylar ve geçmişin hikayeleriyle örülü bir anıttır. Bu tarihî cami, ziyaretçilere geçmişin izini sürme ve Diyarbakır’ın tarihine duygusal bir yolculuk yapma fırsatı sunar.

Hazreti Süleyman Camii: Diyarbakır’ın Tarihî ve Manevi Bir Hazinesi

Hazreti Süleyman Camii, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, tarihî ve kültürel bir zenginlik olarak öne çıkan bir ibadet ve ziyaret noktasıdır. Aynı zamanda Kale Camii, Nasiriyye Camii, Meşhed Camii veya Murtaza Paşa Camii gibi farklı adlarla da anılan bu kutsal mekan, İnaloğulları Beyliği tarafından 1160 tarihinde inşa edilmiştir.

Diyarbakır Hazreti Süleyman Camii

Tarihî Yolculuk: Hazreti Süleyman Camii, geçmişin izlerini günümüze taşıyan önemli bir yapıdır. Minarenin kitabelerinden anlaşıldığı üzere, İnaloğulları Beyliği döneminde Nisanoğlu Kemaleddin Ebu’l Kasım Ali tarafından 1160 tarihinde yapılmıştır. Osmanlı döneminde ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından genişletilmiş ve camiye adına vakfiye düzenlenmiştir. 1631-1633 yıllarında Diyarbekir Eyaleti’nde valilik yapan Silahtar Murtaza Paşa tarafından cami onarılmış ve çeşitli eklemeler yapılmıştır.

Mimari Zarafet: Caminin mimarisi, Diyarbakır İç Kale surları arasında eğimli bir arazi üzerine kurulu olan yapılar topluluğundan oluşmaktadır. Siyah kesme bazalt taştan yapılan dört köşeli minaresi, çevresine estetik bir güzellik katmaktadır. Cami avlusunda yer alan 12 çeşmeli şadırvan, camiye girişi süslemektedir. Cami avlusunda ayrıca yaz aylarında namaz kılmaya yarayan namazgâh bölümü, revaklı abdest alma yerleri ve ikinci türbe bölümü bulunmaktadır.

Kültürel Mirasın İzleri: Hazreti Süleyman Camii, 27 Sahabe Türbesi olarak da bilinir. Cami çevresinde Halid bin Velid’in oğlu Süleyman ile kentin Araplar tarafından alınması sırasında ölen diğer sahabelerin türbeleri yer almaktadır. Bu türbeler, camiye ayrı bir manevi atmosfer katar.

Koruma ve Onarım: Hazreti Süleyman Camii, zaman içinde çeşitli onarımlardan geçmiştir. 1960-61, 74, 75, 76, 77 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen onarımlar, bu tarihî mekanın günümüze sağlam bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır.

Hazreti Süleyman Camii, Diyarbakır’ın tarihî ve kültürel dokusunu yansıtan, manevi bir atmosfer sunan bir ibadet yeridir.

İskender Paşa Camii: Tarihî Bir Mimarî Şaheser

Diyarbakır’ın tarih kokan Sur ilçesinde yükselen İskender Paşa Camii, Diyarbekir Eyaleti’nin 12. Osmanlı Valisi Çerkes İskender Paşa tarafından 1551 veya 1554 yılında emredilmiş ve 1557 yılında tamamlanmıştır. Mimari detaylarının Mimar Sinan’a ait olduğu belirtilse de, bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Diyarbakır İskender Paşa Camii

Mimari Zarafet: Caminin tek kubbeli ve kare planlı mimarisi, sadelik ve estetiği bir araya getirerek bölgenin mimari zenginliğini yansıtmaktadır. Harimin dışında yer alan tabhâne şeklindeki iki küçük mekan, camiye özgün bir karakter katmaktadır. Yan cephelerdeki son cemaat yeri, beş bölümlü bir yapıya sahiptir ve 1953’teki bir tamir sırasında düz bir betonarme plakayla örtülmüştür.

Avlu ve Çevresi: Caminin avlu tarafında yer alan son cemaat yerinde, çökmüş eski bir revak bulunmaktadır. Bu revak, tamiri yapıldığında üzeri düz bir betonarme plaka ile kapatılmıştır. Aynı alanda yer alan hücreler, camiye farklı bir boyut katarak avlunun daha geniş ve etkileyici görünmesini sağlamıştır.

Detaylı Süslemeler: İskender Paşa Camii, taş, mermer ve çini üzerine işlenmiş detaylı süslemeleriyle dikkat çeker. Taş süslemeler, kalker ve bazalt üzerine oyma tekniğiyle uygulanmıştır. Camide kullanılan mermer, özellikle dış mimaride sınırlı olarak tercih edilmiştir. Cephelerde ve minarede ise zengin mermer süslemeler göze çarpar.

Kültürel Zenginlik: İskender Paşa Camii, Diyarbakır’ın zengin kültür mirasının bir parçasıdır. Her bir detayında geçmişin izlerini taşıyan bu tarihî cami, ziyaretçilerine sadece mimari bir şaheser değil, aynı zamanda Diyarbakır’ın tarihî derinliğini ve kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı sunar.

Melek Ahmed Paşa Camii: Tarih ve Mimarlık Arasında Bir İnci

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gururla duran Melek Ahmed Paşa Camii, 16. yüzyılda Diyarbakırlı Melek Ahmed Paşa tarafından Osmanlı döneminde yaptırılmış önemli bir tarihi camidir. Bu caminin plan ve mimarisinde, ünlü Mimar Sinan’ın etkisi görülmektedir.

Diyarbakır Melek Ahmed Paşa Camii

Tarihi Zenginlik: 1587-1591 yılları arasında inşa edilen Melek Ahmed Paşa Camii, Osmanlı İmparatorluğu’nun zengin tarihine ışık tutar. Diyarbakırlı Melek Ahmed Paşa’nın valiliği döneminde yaptırılan bu cami, zaman içinde birçok onarım görmüş ve tarihi sürecin bir parçası haline gelmiştir.

Mimar Sinan’ın İzleri: Mimar Sinan’ın etkisi, caminin plan ve mimarisinde belirgindir. İki katlı yapı, siyah-beyaz taş sıralarından inşa edilmiş olup güney ve kuzey cepheleri bu estetikle şekillenmiştir. Zemin katında tonoz örtülü dört mekan bulunmaktadır, üst katta ise cami yer almaktadır. Minare, özenle süslenmiş bir kaide üzerine inşa edilmiş ve caminin mimari zarafetine katkıda bulunmaktadır.

Safa Camii (Parlı Camii): Tarihî Bir Hazine

Safa Camii, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gururla duran tarihî bir mabet olarak bilinir. Aynı zamanda Şeyh Safâ, İpariye, İparla, Palo gibi adlarla anılan bu cami, hem mimarisi hem de geçmişiyle ziyaretçilerini büyülemektedir.

Diyarbakır Safa Camii (Parlı Camii)

Tarihî Derinlik: Caminin inşa tarihi ve bânisi tam olarak bilinmese de, rivayetlere göre Şah İsmâil’in dedesi, Şeyh İbrâhim Safî’nin oğlu Cüneyd-i Safevî’nin isteği üzerine Uzun Hasan tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Akkoyunlu dönemine ait olduğu düşünülen yapı, 1531-1532 tarihleri arasında gerçekleştirilen tamiratlarla Osmanlı mimarisini çağrıştırmaktadır.

Evliya Çelebi’nin Gözünden: Evliya Çelebi’nin “İpariye” olarak bahsettiği bu yapı hakkında ilginç bir detay, yağmurlu havalarda duvarların misk koktuğu yönündedir. Bu tür anekdotlar, caminin sadece mimari bir yapıdan öte, mistik bir atmosfere da sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Mimari Zarafet: Safa Camii’nin mimarisi, dikkat çekici bir zarafeti yansıtmaktadır. Yanlarda ikişer ayağa oturan sekizgen kasnaklı, tek orta kubbeli bir yapı olan cami, enine planıyla öne çıkmaktadır. İç mekanın genişletilmiş bölümleri, zengin bir pencere düzeni ile aydınlatılmış ve içi oldukça aydınlık bir atmosfer sunmaktadır.

Minare ve Diğer Detaylar: Caminin kuzeydoğu köşesinde bulunan minaresi, kare plânlı kaide üzerine oturmuş siyah taştan inşa edilmiştir. Minare, camiye ayrı bir estetik katarken, bu tarihî yapının karakteristik özelliklerinden biridir.

Safa Camii, Diyarbakır’ın zengin tarih ve kültür dokusunu yansıtan önemli bir tarihî eserdir. Ziyaretçiler, bu cami üzerinden geçmişe doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkabilirler.

Kadı Camii: Akkoyunlu Döneminden Bir İnci

Diyarbakır’ın tarihî Sur ilçesinde, kentin kuzeydoğusunda yükselen Kadı Camii, Akkoyunlu dönemine ait önemli bir yapıdır. İnşa tarihi belirsiz olsa da, günümüzde mevcut olmayan vakfiyesinden elde edilen bilgilere göre, Kadı İsmail tarafından 1533–1543 yılları arasında yaptırılmıştır.

Tarihi Zenginlik: Kadı Camii, Diyarbakır’ın tarihî derinliğine ışık tutan bir miras parçasıdır. Günümüze ulaşmayan inşa kitabesi, geçmişin izlerini tam olarak ortaya koymasa da, Akkoyunlu mimarisinin Diyarbakır’daki önemli temsilcilerinden biri olduğunu göstermektedir.

Mimari Zarafet: Kadı Camii’nin mimarisi, kesme bazalt taşlarla inşa edilmiş düzgün olmayan dörtgen bir plana sahiptir. Avluya doğudan basık kemerli bir kapı ile girilen caminin, avlunun güneyinde düzenlenmiş harim, kuzeyinde ise büyük bir eyvan ve derslik bulunmaktadır. Üst örtüsü taş konsollarla desteklenen düz damasıyla mimari zarafeti ön plana çıkar.

Onarım ve Hasarlar: Kadı Camii, tarihi boyunca birçok onarımdan geçmiş ve 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Ancak 2015-16 Sur çatışmalarında önemli hasar almış ve daha sonra tekrar restore edilmiştir.

Kadı Camii, sadece mimari bir güzellik değil, aynı zamanda Diyarbakır’ın zengin tarihini ve kültürel mirasını anlamak isteyen ziyaretçiler için önemli bir durak noktasıdır.

Hüsrev Paşa Camii: Tarihin İzinde Bir Mabed

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, tarihî bir hikayenin izlerini taşıyan Hüsrev Paşa Camii, Divane Hüsrev Paşa tarafından 1521-1528 yılları arasında medrese olarak inşa edilmiştir. Bu anlamlı mekan, zaman içindeki değişimlerle günümüze ulaşmış, 1728 yılında minare eklenerek camiye dönüştürülmüştür.

Diyarbakır Hüsrev Paşa Camii

Tarihî Dokusu: Divane Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan bu eser, Diyarbakır’ın tarihinde önemli bir yer tutar. Evliya Çelebi’nin 1655 yılındaki seyahati sırasında not düştüğü cami, Mardin Kapısı yakınında kalabalık bir cemaate ev sahipliği yapmaktaydı. Efsanevi atmosferiyle Hüsrev Paşa Camii, ziyaretçilere geçmişe özlem dolu bir yolculuk sunmaktadır.

Mimari Zarafet: Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir alana yayılan Hüsrev Paşa Camii, avlulu bir düzenlemeye sahiptir. Sivri kemerli bir nişin içinden geçilerek girilen dikdörtgen avlunun üç tarafında kare kesitli pâyeli revaklar sıralanmıştır. Revakların üst kısımları kubbelerle örtülü, ardında ise pencere ışıklarıyla aydınlatılan hücreler bulunmaktadır. Minare, avlu giriş kapısının batısında, bağımsız bir şekilde gökyüzüne yükselir. Siyah-beyaz kesme taşlar, yapıya özgün bir karakter kazandırmaktadır.

Koruma ve Onarım: Hüsrev Paşa Camii, tarih boyunca çeşitli dönemlerde onarımlardan geçmiştir. 1991-1992 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen onarımlar, bu kutsal mekanın günümüzde de sağlam ve görkemli bir şekilde varlığını sürdürmesini sağlamıştır.

Süregelen Güzellik: Hüsrev Paşa Camii, mimari zarafeti, tarihî dokusu ve huzur veren atmosferiyle Diyarbakır’ın önemli kültürel miraslarından biridir. Ziyaretçilere, geçmişin sırlarını ve tarihî dokusunu keşfetme fırsatı sunar.

Diyarbakır’ın nin keşfedilmeyi bekleyen zengin kültürel ve doğal hazinelerini sizin için sıraladık. Şehrin göz kamaştıran güzelliklerini keşfetmek istiyorsanız, Diyarbakır’da ‘de gezilecek yerler hakkında kapsamlı bilgiler içeren aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz. Tarihi zenginlikleri, doğal harikaları ve benzersiz atmosferiyle Diyarbakır, her ziyaretçisine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Gezi rotanızı belirlerken, Ulu Cami, Hz. Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare ve Zinciriye Medresesi gibi önemli noktaları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Diyarbakır Gezilecek bütün mekanları harita üzerinde görmek için “Diyarbakır Gezi Rehberi” haritamıza bakabilirsiniz. https://maps.app.goo.gl/iSJPxeZNATUb47C68

Aşağıdaki yazılarımıza göz atın

Diyarbakır’ın eşsiz atmosferinde kaybolmak ve şehrin tarihle iç içe geçmiş dokusunu hissetmek için, siz de bu muazzam şehri keşfetmeye hazır olun. Diyarbakır’ın gezilecek bütün mekanları, outdoor olanakları, kamp karavan tesisleri aşağıdadır.

Diyarbakır Gezilecek Yerler
 1. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hazreti Süleyman Camii
 2. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Ulu Camii
 3. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Gazi Köşkü
 4. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Kalesi ve Surları
 5. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hasan Paşa Hanı
 6. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Malabadi Köprüsü
 7. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: On Gözlü Köprü (Dicle Köprüsü)
 8. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hevsel Bahçeleri
 9. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi
 10. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Keçi Burcu
 11. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Ulu Beden Burcu
 12. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Yedi Kardeşler Burcu
 13. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Dağkapı ve Dağkapı Meydanı
 14. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Mardin Kapı
 15. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Hanlar
 16. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Hamamlar
 17. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Camiler
 18. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Kiliseler
 19. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Köşkler
 20. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Medreseler
 21. Diyarbakır’da Gezilecek Müzeler
 22. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Suluklu Han
 23. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Dengbej Evi
 24. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Deliller Husrev Paşa Hanı
 25. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Zerzevan Kalesi
 26. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hani Anakarıs Şifalı Su
 27. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Çermik Melike Belkıs Kaplıcaları
 28. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Amida Höyüğü
 29. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Bakırcılar Çarşısı
 30. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Köprüler
 31. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Cami ve Kiliseler


Diyarbakır Tanıtımı ve Gerekli Bilgiler

1. “Diyarbakır: Binlerce Yılın Şahidi, Güneydoğu’nun İncisi”

Diyarbakır Ulu Cami avludan görünüm

Diyarbakır, Osmanlıca’da دياربكر‎ olarak bilinen, Türkiye’nin Diyarbakır ilinin merkezi ve zengin tarihi mirasıyla öne çıkan bir şehirdir. Yüksek plato üzerinde konumlanmış, tarihi Diyarbakır Kalesi’nin gölgesindeki bu şehir, Güneydoğu Anadolu’nun yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olma unvanını taşımaktadır.

2. “Diyarbakır’ın Kökeni ve Derin Tarih Yolculuğu”

Diyarbakır, Kürtçe’de “Amed” olarak bilinen, Zazaca’da ise “Diyarbekır” olarak anılan bir şehir olup, tarih sahnesine yaklaşık 9000 yıl önce çıkmıştır. Yontma Taş ve Mezolitik devirlerden günümüze kadar uzanan bu geçmiş, şehrin çevresindeki mağaralardan gün yüzüne çıkan arkeolojik kalıntılarla belgelenmiştir.

3. “Diyarbakır’ın Tarihi Yolculuğu: Medeniyetlerin Buluşma Noktası”

Diyarbakır, tarihi boyunca Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr gibi farklı adlarla anılan bir şehir olmuştur. Hititler, Asurlular, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve daha pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu’nun tam ortasında, tarih kokan bir şehir olarak kendini göstermektedir.

4. “İslam’ın İlk Adımları: Diyarbakır’ın Fethi”

İslam’ın doğuşundan sonra, Diyarbakır, İslam ordusunun fetihleriyle tanıştı. Ömer döneminde fethedilen şehir, Halid bin Velid’in önderliğinde Müslümanların ilk yerleşim yerlerinden biri haline geldi. Bu dönüm noktasıyla birlikte, Diyarbakır İslam Devleti’nin bir eyaleti olarak tarih sahnesine çıktı.

5. “Osmanlı İmparatorluğu’na Yolculuk: Diyarbakır’ın Değişen Kaderi”

Selçuklu Türkleri, İnaloğulları ve Artukluların egemenliğinin ardından, Diyarbakır, Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçti. Şii Safevîler ve Moğol istilalarının ardından Osmanlı hakimiyeti, Diyarbakır’ın tarihinde yeni bir sayfa açtı. Akkoyunlular’ın başkenti olarak parlayan bu şehir, Osmanlı Devleti’nin büyümesinde önemli bir rol oynadı.

Diyarbakır İsmi Nereden Geliyor?

Diyarbakır Surları

1. “Diyarbakır’ın İsmi: Tarihsel Bir Yolculuk”

Diyarbakır şehri, zaman içinde çeşitli isimlerle anılmış ve etimolojik bir zenginliğe sahip olmuştur. MÖ 200’de Asur hükümdarı Adad-Nirari’nin kılıç kabzasında “Amid” veya “Amidi” olarak geçen ismi, Roma ve Bizans dönemlerinde farklı varyasyonlarda karşımıza çıkmaktadır.

2. “Kara Amid’den Diyarbakır’a: Türkmenlerin İzinde”

 1. yüzyılda şehre gelen Türkmenler, siyah renkli taşlardan esinlenerek Diyarbakır’a “Kara Amid” adını vermişlerdir. Bu isim, şehrin tarihindeki Türk varlığını ve etkileşimini yansıtmaktadır.

3. “Diyâru Bekr’den Diyarbekir’e: Bir Dil Tartışmasının Ardındaki Değişim”

Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Diyâru Bekr” olarak anılan şehir, zamanla merkez için kullanılan “Amid” isminin terkedilmesiyle “Diyarbekir” halini almıştır. Dil tartışmalarının ardından, şehrin adı 1938’de resmi olarak “Diyarbakır” olarak değiştirilmiştir.

4. “Diyarbakır’ın Yeni Adı: Dil Kurumu’nun Müdahalesi”

Diyarbakır’ın ismiyle ilgili önemli bir dönemeç, Atatürk’ün Diyarbekir’den Elazığ’a geçişi sırasında yapılan bir dil tartışmasının ardından gerçekleşti. Türk Dil Kurumu’nun girişimiyle şehir, “Bakır memleketi” anlamına gelen “Diyarbakır” olarak resmi bir değişiklikle karşılaştı.

5. “Bakırın İzinde: Diyarbakır ve Madencilik”

Şehirde bakır madenciliği olmasa da, il genelinde bakır madenciliği oldukça yaygındır. Diyarbakır’ın adının içindeki “bakır” kelimesi, bölgedeki madencilik faaliyetlerine gönderme yapmaktadır.

Diyarbakır Tarihi

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Amid’de (Diyarbakır) bastırdığı para (1453-1478)

1. “Tarihi Bir Başlangıç: Silvan’ın Kökeni ve Tigranakert Dönemi”

Silvan şehri, antik dönemlerde Büyük Dikran tarafından kurulan “Tigranakert” olarak bilinir. Diyarbakır’ın Mezopotamya ile Anadolu’nun kesişim noktasında yer alan tarihi, Yontma Taş ve Mezolitik devirlerdeki mağara yerleşimleriyle başlar.

2. “Hititlerden Selçuklulara: Silvan’ın Çeşitli Egemenlikleri”

MÖ 3000 civarında, Silvan kent merkezi Hitit ve Hurri-Mittani egemenliğine sahne olmuştur. Bu dönemde yaşanan egemenlik değişikliklerinin ardından şehir, Asurlular, Aramiler, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Makedonyalılar, Roma İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve İslam’ın doğuşundan sonra Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Selçuklular, ve diğer birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir yer haline gelmiştir.

3. “Osmanlı İmparatorluğu’nun Gözde Eyaleti: Diyarbakır”

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Diyarbakır önemli bir eyalet merkezi olarak öne çıktı. Osmanlı’nın son dönemlerinde, I. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan sıkıntılara rağmen, şehirde büyük sosyal, kültürel ve ekonomik hareketlilik yaşandı.

4. “Kurtuluş ve Büyüme: Diyarbakır Cumhuriyet Döneminde”

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, Cumhuriyet döneminde Diyarbakır, modernizasyon ve gelişim sürecine girdi. 1950’lerden itibaren şehir, yeni altyapı projeleri ve büyümeyle kalkındı. 1980’lerde ise Diyarbakır Cezaevi, dönemin askeri hükümetinin simgelerinden biri haline geldi.

5. “Büyükşehir Unvanı ve Gelişen Diyarbakır”

1993 yılında büyükşehir unvanını kazanan Diyarbakır, 2004’te genişletilen sınırlarıyla daha fazla gelişme imkanı buldu. 2012’de çıkarılan kanunla büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları oldu, bu da şehri Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

Diyarbakır Coğrafyası

On Gözlü Köprü

1. “Diyarbakır Coğrafyası: Orta Anadolu’nun İncisi”

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin merkezinde, Mezopotamya’nın kuzeyinde konumlanmıştır. Şehir, doğuda Batman ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, kuzeyde Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeriyle çevrilidir. Güneydoğu Toroslar’ın kolları tarafından sarmalanmış, ortası hafif çukurlaşmış bir topoğrafyaya sahiptir.

2. “İklim: Sert Karasal İklimin Hakim Olduğu Diyarbakır”

Diyarbakır’ın iklimi genellikle sert karasal bir karaktere sahiptir. Yaz ayları oldukça sıcak geçerken, kışlar Doğu Anadolu’ya kıyasla daha ılımandır. Bu, Güneydoğu Toroslar yayının kuzeyden gelen soğuk rüzgârları engellemesinden kaynaklanmaktadır. En yüksek sıcaklık 40,2 derece, en düşük sıcaklık ise -10,1 derece olarak ölçülmüştür.

3. “Yağışlar ve Bitki Örtüsü: Bozkırın Egemenliği”

Yıllık yağış ortalaması 496 milimetre olan Diyarbakır’da yağışların %2’si yaz aylarında düşer. Bozkır bitki örtüsü hakimdir ve otsu bitkilerin yeşerip çiçeklendiği kısa bir ilkbahar dönemini içerir. Çevredeki dağlar, yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. Diyarbakır topraklarının %33’ü orman ve fundalık, %40’ı ekili arazi ve %22’si çayır ve meralarla kaplıdır. Ormanlık alanlar azalmış olsa da vadilerde söğüt, çınar, ceviz ve kavak ağaçlarıyla zengindir.

4. “Dicle Nehri: Diyarbakır’ın Can Veren Suyu”

Diyarbakır’ı sulayan yaşamsal bir kaynak olan Dicle Nehri, şehrin hayat damarlarından biridir. Elazığ ili sınırları içinden doğan nehir, Diyarbakır’ın lav sahanlığının doğu kesimine paralel bir rota izler. Nehir vadisinin tabanı bu bölgede 600 m’ye kadar iner ve ardından Diyarbakır’ın güneyinde doğuya yönelir. Dicle Nehri, Diyarbakır il sınırları içindeki çoğu akarsuyu toplar, ancak sadece ilin kuzeybatı köşesindeki küçük bir alanın suları Fırat Irmağı’na yönlendirilir.

Dicle Nehri, Diyarbakır’ın su ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda üzerine inşa edilen barajlar sayesinde hidroelektrik enerji üretimine de katkı sağlar. Dicle, Devegeçidi, Kralkızı, Silvan gibi barajlar, bölgeye enerji sağlamanın yanı sıra sulama faaliyetlerini de destekler, tarımın gelişimine katkıda bulunur. Bu doğal zenginlik, Diyarbakır’ın ekonomik ve sosyal canlılığına önemli bir etki yapar, aynı zamanda çevresine yeşil bir dokunuş sunar.

“Diyarbakır Nüfusu ve Demografik Yapısı: 2023 Güncel Verileri”

Diyarbakır Parkorman

Diyarbakır, Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir ve 2022 sonu itibariyle 1.804.880 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu nüfus, şehrin 15.168 km2’lik yüzölçümüne dağılmış durumdadır, ve her km2’ye düşen kişi sayısı 119’dur. Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe ise 947 kişi ile Bağlar’dır.

Şehirdeki yıllık nüfus artış oranı %0,75 olarak kaydedilmiştir. Nüfus artış oranında en yüksek orana sahip ilçe Kayapınar (%1,84) iken, en düşük oran Çüngüş ilçesinde görülmüştür (-%2,76).

TÜİK verilerine göre Diyarbakır, 17 ilçe ve belediyeden oluşmaktadır ve bu belediyelerde toplam 1.046 mahalle bulunmaktadır. Şehir, zengin demografik yapısı ve dinamik nüfusuyla Türkiye’nin önemli yerleşim bölgelerinden biridir.

Diyarbakır: Zengin Topraklarda Kök Salan Ekonomi ve Kültür Harmanı

Ergani ilçesi yakınlarında bulunan Çayönü yerleşkesi, MÖ 8000-6000 civarına tarihlenmektedir.

Diyarbakır’ın Ekonomisi: Toprakların Bereketi ve Çeşitliliği

Diyarbakır, geniş tarım arazileriyle öne çıkan bir şehir olarak, tarım sektöründe etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bu verimli topraklar, çoğunlukla buğday, arpa, kırmızı mercimek, nohut ve pamuk gibi başlıca tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak tanımaktadır. Ergani ilçesinde bakır çıkarılması da ekonomik çeşitliliği artıran unsurlardan biridir. Ayrıca, son dönemde yapılan petrol aramalarıyla şehirde petrol kaynakları bulunmuştur, bu da ekonomik potansiyeli daha da artırmıştır.

Kültür ve Turizm: Tarih, Sanat ve Misafirperverlik

Diyarbakır, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla ön plana çıkmaktadır. UNESCO tarafından 2015’te Dünya Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, şehrin tarihini günümüze taşımaktadır. Şehirdeki Devlet Tiyatrosu ve Büyükşehir Belediye Tiyatrosu ise sanatseverleri ağırlamaktadır.

Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından “Turizmin Oscarı” olarak adlandırılan Altın Elma Ödülü, Diyarbakır’ın turistik mekanları, konaklama yerleri ve halkının misafirperverliği gibi özelliklerini değerlendirerek 2018 yılında kazanılmıştır.

Mutfak Kültürü: Binlerce Yıllık Lezzet Mirası

Diyarbakır’ın mutfak kültürü, Arap, Ermeni, Kürt, Süryani, Türk, Yahudi ve Zaza kültürlerinin birleşiminden oluşan zengin bir mirasa sahiptir. Kuzu eti, yöresel baharatlar, pirinç, sakatat çeşitleri, tereyağı ve bulgur gibi temel malzemelerle hazırlanan ağır yemekler, Diyarbakır mutfağının öne çıkan özellikleridir.

Diyarbakır’ın ünlü yemekleri arasında kaburga dolması, içli köfte, sac tava, meftune ve ciğer kebabı yer almaktadır. Ayrıca, Diyarbakır lahmacunu ve kadayıfı ile ünlüdür. Mutfak kültürü, karpuz gibi yerel ürünlerle de zenginleşmiş, ciğer kebabı, içli köfte, çiğ köfte, bulgur pilavı, kaburga, keşkek, lebeni, burma kadayıf ve sütlü nuriye gibi lezzetlerle öne çıkmaktadır.

Ulaşım: Diyarbakır’ı Keşfetmek İçin Çeşitli Yollar

Diyarbakır’a Ulaşım: Havayolu, Karayolu, Demiryolu İmkanları

Diyarbakır Gar Binası

Havayolu: Diyarbakır’a ulaşım için en hızlı seçeneklerden biri havayolu taşımacılığıdır. Diyarbakır Havaalanı, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden düzenli seferlerle ulaşım imkanı sunmaktadır. Ayrıca Antalya, Adana ve Bursa gibi şehirlere de haftanın belirli günlerinde seferler düzenlenmektedir. Havaalanı, şehir merkezine sadece 6 km uzaklıktadır, bu da ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Yurt dışından ise Almanya’nın Düsseldorf, Hannover ve Frankfurt eyaletlerine düzenli uçuşlar yapılmakta, ayrıca Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e ve Suudi Arabistan’ın Cidde ve Medine şehirlerine tarifesiz uçuşlar gerçekleştirilmektedir.

Demiryolu: Diyarbakır, demiryolu ağına entegre bir şehirdir. Diyarbakır Garı, bölgesel ve anahat trenlere hizmet vermektedir. Batman-Diyarbakır ve Diyarbakır-Batman gibi bölgesel tren hatları, şehir içi ve çevresindeki ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

Karayolu: Türkiye’nin dört bir yanından Diyarbakır’a karayolu ile ulaşım mümkündür. Otobüslerle seyahat edebilir, Diyarbakır Otogarı’nı kullanarak şehre ulaşım sağlayabilirsiniz. Otogar, şehir merkezine sadece 4 km uzaklıktadır. Diyarbakır’ın diğer illerle olan karayolu uzaklıkları şu şekildedir:

Diyarbakır Harita
 • Adana: 536 km
 • Adıyaman: 207 km
 • Ankara: 1.002 km
 • Gaziantep: 329 km
 • İstanbul: 1.381 km
 • İzmir: 1.436 km
 • Elazığ: 162 km
 • Malatya: 245 km
 • Mardin: 86 km
 • Mersin: 610 km
 • Siirt: 216 km
 • Şanlıurfa: 184 km
 • Konya: 861 km

Bu uzaklıklar, karayoluyla seyahat edenler için referans noktalarıdır.


https://turkeyoutdoor.org/, Türkiye’de outdoor (açık hava etkinlikleri) hakkında bilgi sağlayan bir web sitesidir. Site, yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi çeşitli açık hava etkinlikleri hakkında rehberler, rotalar, haberler ve etkinlikler sunmaktadır.

Site, Türkiye’nin dört bir yanındaki açık hava etkinlikleri için kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. Sitede, her etkinlik için detaylı bilgiler, rotalar, fotoğraflar ve videolar bulunmaktadır. Site ayrıca, Türkiye’deki açık hava etkinlikleri hakkında güncel haberler ve etkinlikler hakkında bilgi vermektedir.

Sitenin hedef kitlesi, açık hava etkinliklerine ilgi duyan herkestir. Site, hem deneyimli hem de yeni başlayanlar için faydalı bilgiler sunmaktadır. Site, Türkiye’de açık hava etkinlikleri hakkında bilgi edinmek ve bu etkinliklere katılmak isteyenler için ideal bir kaynaktır

https://turkeyoutdoor.org/