Türkiye’de outdoor (açık hava etkinlikleri) hakkında bilgi sağlayan Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi çeşitli açık hava etkinlikleri hakkında rehberler, rotalar, haberler ve etkinlikler sunmaktadır.

Outdoor Aktiviteleri Paylaşım Merkezi

Doğaseverler, outdoor tutkunları ve macera arayışındakiler için Türkiye’nin en kapsamlı etkinlik platformu artık hizmetinizde! TurkeyOutdoor.org olarak, doğa yürüyüşü grupları, outdoor kulüpleri ve bireysel maceraperestleri bir araya getiriyoruz. Bu adresler üzerinden etkinlik detaylarını ve resimlerinizi bize iletebilirsiniz.

Türkiye’nin outdoor tutkunlarını bir araya getiren platformda siz de yerinizi alın! ✨

Bu yazı dizimizde İzmir’i tanıtıyoruz.

Biyokaçakçılık Nedir? Türkiye’de Biyokaçakçılık ve Mücadele Yöntemleri

Biyokaçakçılık, yaban hayatı türlerini, ürünlerini veya türevlerini yasa dışı yollarla avlama, toplama, taşıma, alma, satma veya ticari amaçla kullanma faaliyetidir. Bu yasa dışı eylem, yasalara ve etik kurallara aykırı olarak gerçekleştirilir ve hem doğal hayata hem de biyoçeşitliliğe büyük zararlar verir.

Biyokaçakçılığın Kapsamı

Biyokaçakçılık, birçok farklı türde canlıyı ve ürünü kapsar. En yaygın olarak biyokaçakçılığa uğrayan türler şunlardır:

 • Yabani hayvanlar: Filler, kaplanlar, gergedanlar, kuşlar, sürüngenler ve amfibiler gibi nesli tükenmekte olan veya nadir türler.
 • Bitkiler: Nadir orkideler, tıbbi bitkiler ve egzotik bitkiler.
 • Hayvansal ürünler: Fildişi, kaplan postu, gergedan boynuzu ve timsah derisi gibi ürünler.
 • Canlı bitki ve hayvan türleri: Evcil hayvan ticareti için kullanılan türler.

Biyokaçakçılığın Nedenleri

Biyokaçakçılığın birçok nedeni vardır. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Yüksek kar: Biyokaçakçılık ürünleri, yasal yollarla elde edilen ürünlerden çok daha pahalı olabilir. Bu nedenle, biyokaçakçılar yüksek kar elde etmek için bu faaliyete yönelmektedir.
 • Zayıf yasa uygulatma: Birçok ülkede, biyokaçakçılıkla mücadele için yeterli yasal düzenlemeler veya uygulama mekanizmaları bulunmamaktadır. Bu durum, biyokaçakçıların faaliyetlerini daha kolay yürütmelerine olanak tanımaktadır.
 • Artan talep: Egzotik evcil hayvanlar, geleneksel tıpta kullanılan ürünler ve lüks ürünler için talep arttıkça, biyokaçakçılık da artmaktadır.

Biyokaçakçılığın Olumsuz Sonuçları

Biyokaçakçılığın birçok olumsuz sonucu vardır. Bu sonuçlardan bazıları şunlardır:

 • Nesli tükenme: Biyokaçakçılık, nesli tükenmekte olan veya nadir türlerin popülasyonlarını azaltarak nesli tükenmelerine yol açabilir.
 • Habitat tahribatı: Biyokaçakçılar, yabani hayvanları avlamak veya bitkileri toplamak için doğal habitatları tahrip edebilir.
 • Biyoçeşitlilik kaybı: Biyokaçakçılık, biyoçeşitliliği azaltarak ekosistemlerin dengesini bozabilir.
 • Yerel topluluklara zarar: Biyokaçakçılık, yerel toplulukların geçim kaynaklarını ve kültürel miraslarını tehdit edebilir.

Biyokaçakçılıkla Mücadele Yöntemleri

Biyokaçakçılıkla mücadele etmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu çözümlerden bazıları şunlardır:

 • Yasal düzenlemeleri güçlendirmek: Biyokaçakçılıkla mücadele için daha katı yasal düzenlemeler ve uygulama mekanizmaları oluşturmak.
 • Bilinçlendirme çalışmaları yapmak: Biyokaçakçılığın zararları ve yasal yaptırımlar hakkında halkı bilinçlendirmek.
 • Yerel toplulukları desteklemek: Biyokaçakçılıkla mücadeleye ve sürdürülebilir geçim kaynakları geliştirmeye yönelik yerel topluluk girişimlerini desteklemek.
 • Uluslararası işbirliğini geliştirmek: Biyokaçakçılıkla mücadele için ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek.

Türkiye’de Biyokaçakçılık: Mevcut Durum ve Önemi

Biyokacakcilik
Biyokacakcilik

Türkiye’de Biyokaçakçılık

Türkiye, endemik hayvan ve bitki türleri açısından oldukça zengin topraklara sahiptir ve bu nedenle biyokaçakçılıkla uğraşan kimselerin ilgisini çekmektedir. Türkiye’de biyokaçakçılığın kapsamına canlıların kan, doku, diş, tohum vb. vücut veya vücut dışı parçaları da girmektedir. Bu durum, bölgenin doğal yaşamını tehdit etmekte ve biyoçeşitliliği azaltmaktadır.

Türkiye’de Biyokaçakçılığa Karşı Alınan Önlemler

 • Yasal düzenlemeler: Türkiye’de biyokaçakçılıkla mücadele amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kaçakçılığa karışanlara ciddi cezalar uygulanmaktadır.
 • Bilinçlendirme kampanyaları: Halkı biyokaçakçılığın zararları konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli kampanyalar yürütülmektedir.
 • Uluslararası işbirliği: Türkiye, biyokaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

Biyokaçakçılık, küresel bir sorundur ve çözümü için de küresel bir çaba gerekmektedir. Hepimiz birlikte çalışarak bu sorunun önüne geçebilir ve doğal hayatı korumaya katkıda bulunabiliriz. Türkiye’nin eşsiz canlı habitatını korumak için bu konuda toplum olarak bilinçlenmemiz çok önemlidir. Biyokaçakçılıkla mücadelede herkesin sorumluluk alması, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın anahtarıdır.

Türkiye’de Biyokaçakçılık Var Mı?

Türkiye, endemik canlı türleri açısından son derece zengin bir ülkedir. Ilıman kuşak üzerinde yer alması ve farklı ekosistemlere sahip olması nedeniyle Türkiye, binlerce bölgeye has canlıya ev sahipliği yapar. Ülkemizde bulunan 12.000 bitki türünün %36’sı, yani 3700’ü endemiktir. Bu durum, Türkiye’yi biyokaçakçılar için cazip bir hedef haline getirir.

Endemik Bitki Türleri ve Kaçakçılığı

Türkiye’deki bitki çeşitliliği, özellikle endemik bitkiler biyokaçakçılığın önemli bir hedefi haline gelmiştir. Tıbbi ve kozmetik amaçlı bitki kaçakçılığına sıkça rastlanmaktadır. Örneğin, diğer güllere kıyasla çok daha yoğun renk ve koku verme kabiliyetine sahip olan Rosa foetida, yurt dışında bulunmamasına rağmen oraya kaçırılarak ticari amaçlarla satılmaktadır.

Nesli Tükenmek Üzere Olan Hayvanlar

Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanların da biyokaçakçılığa maruz kaldığı rapor edilmektedir. Tarihsel olarak, Osmanlı döneminde Ankara tavşanı ve Van kedisi gibi türlerin yeterli denetim yapılmadığı 19-20. yüzyıl aralığında yurt dışına çıkarıldığı düşünülmektedir. Bu türler, yurt dışında melezleştirilerek popüler hale gelmiştir. Örneğin, Van kedisi yurt dışında popüler olsa da melezlenmiş bir tür olması nedeniyle Van’da bulunan endemik türle aynı değildir. Bu biyokaçakçılık türler arasında biyolojik kirlenmelere yol açabilir.

Güncel Biyokaçakçılık Vakaları

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2013 yılında 49, 2014 yılında ise 52 biyokaçakçılık vakası tespit edilmiştir. Biyokaçakçılık kurbanı olan türler arasında Doğu Karadeniz’de yaşayan Kafkas engereği (Vipera kaznokovi), Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da yaşayan Uludoğan (Falco cherrug), Amanos’ta yaşayan geyik böceği (Lucanus cervus akbesianus) yer almaktadır.

Biyokaçakçılığın Engellenmesi Neden Önemli?

Doğal Çevrenin Korunması

Biyokaçakçılığın artması, ülkemizin doğal çevresinin bozulmasına sebep olmaktadır. Kaçakçılar, en iyi numuneyi bulmak amacıyla aynı habitatta yaşayan diğer canlı türlerinin hayatlarını hiçe sayar. Bu durum, belirli bölgelerdeki canlı türlerinin popülasyonlarında azalmaya yol açabilir ve bu türler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Ekonomik Zararlar

Biyokaçakçılık, ülke ekonomisine de zarar verir. Örneğin, Türkiye’de yetiştirilen ve tozlaşmada büyük önem taşıyan Bombus arıları, Türkiye’den kaçırılarak tekrar ülkemize kiralanmaktadır. Bu, hem biyolojik çeşitliliğe hem de tarım sektörüne olumsuz etkiler yapar.

Biyoçeşitliliğin Korunması

Biyokaçakçılık, biyoçeşitliliği azaltarak ekosistemlerin dengesini bozabilir. Türkiye’nin zengin flora ve faunasının korunması, ekosistem hizmetlerinin devamlılığı açısından büyük önem taşır. Biyokaçakçılığın önlenmesi, hem yerel hem de küresel biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunur.

Biyokaçakçılık, Türkiye’nin doğal kaynakları ve biyoçeşitliliği üzerinde ciddi tehditler oluşturmaktadır. Endemik türlerin korunması ve biyokaçakçılığın önlenmesi için yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılması gerekmektedir. Hep birlikte hareket ederek, Türkiye’nin zengin doğal mirasını koruyabilir ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabiliriz.


 • Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz.
 • Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.
 • Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin.
 • Doğal, tarihi ve turistik mekanlara kesinlikle zarar vermeyin. Gittiğiniz yerlerde çöplerinizi bırakmayın, çöplerinizi getirdiğiniz gibi poşetler içerisinde geldiğiniz yere geri götürün veya bir çöp konteynırına atın.
 • Türkiye’de ormanlara girişlerde sık sık yasaklar uygulanmakta ve uymayanlara idari cezalar yazılmaktadır. Güncel orman giriş yasaklarını illerin Orman Bölge Müdürlüklerinden teyit etmelisiniz.
 • Teknik olarak doğada yapılan bütün outdoor aktiviteleri için önceden izin alınması gerekmektedir. Okuyucularımıza, kampçılara, doğa yürüyüşçülerine ve bütün outdoor sporlarına katılanlara tavsiyemiz, aktiviteye başlamadan önce hiç olmazsa kolluk güçlerini arayarak yapacakları doğa aktivitesi ve rotaları hakkında bilgi vermeleridir.
 • Outdoor ve doğaya dair görüş, düşünce, öneri ve istekleriniz bizim için değerlidir. Çekinmeden bize yazabilirsiniz.
 • Outdoor ve doğa aktiviteleri hakkında en son bilgileri almak için sitemize abone olabilirsiniz.

www.turkeyoutdoor.org: Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu. Sizi, unutulmaz bir doğa macerasına davet ediyoruz! Türkiye’nin en heyecan verici outdoor ve doğa sporları platformu olarak trekking, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi doğa sporlarıyla dolu maceralar hakkında detaylı rehberler, benzersiz rotalar, güncel haberler ve unutulmaz etkinlikler sunuyoruz. Her bir etkinlik için titizlikle hazırlanmış bilgiler, etkileyici rotalar, büyüleyici fotoğraflar ve ilham verici videolar sizi bekliyor.

Sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın.

Türkiye'nin outdoor ve doğa sporları platformu
Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu