Ağrı Gezilecek Yerler

Ağrı Gezilecek Yerler Listesi         

23      Ağrı İshak Paşa Sarayı Hakkında Her Şey

İshak Paşa Sarayı

Ağrı İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı en ünlü tarihi yapılardan biridir. Osmanlı mimarisi olarak inşa edilen İshak Paşa Sarayı ülkemizde bulunan en eski tarihi yapılardan biridir.

İshak Paşa Sarayı tarihi ve özellikleri oldukça fazla araştırılmaktadır. Peki, İshak Paşa Sarayı nerededir? İshak Paşa Sarayı tarihi ve özellikleri hakkındaki bilgiler nelerdir? İşte İshak Paşa Sarayı hakkında tüm detaylar.

İshak Paşa Sarayı Nerede?

İshak Paşa Sarayı

Doğubayazıt’a 8 km mesafede, ovaya hâkim dik bir tepe üzerinde bir masal dünyasından fırlamışçasına, tüm heybetiyle görenleri kendine hayran bırakan İshak Paşa Sarayı ya da İshak Paşa Külliyesi, bir bey kalesidir. Türk mimari tarihinin en güzel eserlerinden İshak Paşa Sarayı, Ağrı’da bulunuyor.

İshak Paşa Sarayı Tarihi:

İshak Paşa Sarayı

Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde şehre hâkim bir tepenin üstünde mâlikâne olarak kurulmuş bir külliye durumundadır. Harem dairesinin cümle kapısı üstündeki kitâbesine göre 1199 (1785) yılında İshak Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. İshak Paşa, bu bölgeye XVIII. yüzyılda hâkim olan Çıldır hânedanından Hasan Paşa’nın oğlu olup vezirlik rütbesiyle Çıldır ve Ahıska valisi oldu. Ancak yaptırdığı sarayın ihtişamı, Osmanlı hânedanı ile rekabete girişmek düşüncesinde olduğunu gösterdiği gibi İran’dan İstanbul’a giderken burada misafir edilen İran elçisinin padişah huzurundaki abartılı sözleriyle bu rekabeti kışkırtması, İshak Paşa’nın gözden düşmesine ve Hasankale’ye sürgün edilmesine yol açtı; İshak Paşa orada öldü.

İshak Paşa Sarayı Özellikleri:

İshak Paşa Sarayı

Yapımı 99 yıl süren İshak Paşa Sarayı yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. 116 odalı sarayda türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları, koğuşlar bulunur. Toplam olarak sarayın 366 bölme/odası var.

İshak Paşa Sarayı Osmanlı mimarisinin, Anadolu’da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul ediliyor. 7600 m2’lik bir düzlem üzerine oturtulan saray, üç tarafı sarp dik bir tepe üzerinde inşa edilmiştir.

İshak Paşa Sarayı Mimari Özellikleri:

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı’nın planında Türk saraylar geleneği hakimdir. Saray bölümü iki kattan oluşmaktadır. 366 oda da bu iki kat içinde yer almaktadır Saraya ilk önce büyük bir kapıdan birinci avluya girilir. Solda uşak odaları ve ahırlar vardır. Bu avludan ikinci bir avluya geçilir. Burada oturanlar için daireler bulunmaktadır.

İlginç olansa o dönemde kalorifer sisteminin bir şekilde kurulmuş olması. Her oda da taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş duvarlardaki boşluklar ise bütün yapının merkezi bir ısıtma sistemine sahip bulunduğunu göstermektedir. Avlunun sağında bir Divan sofası bulunmaktadır. Divan Sofası’nın avluya bakan pencereleri kare şeklinde olup üst kısımları sivri kemerlidir.

İshak Paşa Sarayı

Paşa, aşiret reislerini bu sofada kabul eder, toplantılarını yapar. Sofa otuz metre uzunluğunda, yirmi metre genişliğindedir. İç taraftaki pencereler avluya, öbür taraftakiler ise ovaya bakar. Büyük sofada başka odalara açılan kapılar vardır. Sofanın asıl kapısı yanında, tabandan aşağı yukarı bir metre yükseklikte dar ve karanlık küçük bir loca yer alır.

Aşiret reisleri ve bölgenin ileri gelenleri burada oturup davaları, tartışmaları dinlerler. Sofaya bitişik odalar yüksek memurlara ayrılmıştır. Bunların pencereleri baş döndürücü bir yükseklikten Ağrı Dağı’na hakimdir.

Sarayın duvarları, Türk Hat Sanatı’nın sülüs yazı örneklerinden ayet ve beyitlerle süslenmiştir. İslam- î bir süsleme özelliği göstermekle birlikte barok bir dekorla iri bitki motifleri ve hayvan figürleri günümüze kadar dayanırken, süsleme, döşeme, dolap, şerbetlik ve tabanlarından ahşap olan hiçbir parçanın kalmadığı görülmektedir. Sarayın duvarları ve tabanı taştandır.

İshak Paşa Sarayı’nın bazı bölümleri tek, bazı bölümleri iki, bazı bölümleri ise üç katlı ve iki büyük avlu çevresinde oluşturulan bölümlerden meydana getirilmiştir.

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı öylesine büyük ki, içinde barındırdığı cami, divan odası, fırın, mutfak, ahırları ve hamamıyla sanki küçük bir şehir gibidir.

İshak Paşa Sarayı konumu, görkemli mimarisi, anıtsal tak kapıları, taşa hayat veren motifleriyle tam bir sanat abidesidir.

Bu taş yapının her karesinde Selçuklu sanatının karakteristik özellikleri yer alıyor. Ancak uzmanlar, Barok-Rokoko gibi dönemin Batı etkisinin yanı sıra İran’ın etkileriyle de yoğrularak değişik ve etkileyici bir karakter ortaya çıktığını, farklı medeniyetlere ait izleri olsa da saraydaki motiflere ve kompozisyonlara bakıldığında geleneksel Selçuklu sanatının ağır bastığını söylüyor.

İshak Paşa Sarayı Isıtma Özellikleri:

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı’nın dikkat çekici özelliklerinden biri de saraydaki ısıtma yöntemi. Şöyle ki; ocaklarda ısıtılan sıcak suyun, toprak künkler vasıtasıyla yapı içerisinde dolaştırılmasıyla bir nevi kalorifer sistemi oluşturularak iç mekânların ısıtılması sağlanmış. Özellikle bölgenin iklim koşulları da göze alındığında, o dönem itibarıyla ne kadar ileri bir ısıtma sistemi olduğu bugün hâlâ şaşkınlık ve hayranlıkla karşılanıyor.

İshak Paşa Sarayı’nın Avluları

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı’nın iki büyük avlusu var. Birinci avludan ikinci avluya Gotik tarzda anıtsal taç kapıdan geçiliyor. Taç kapı başta olmak üzere, sarayın birçok bölümünde ve mezarlığında sıkça işlenen ve uzun ömrü temsil eden servi ağacı motifi gibi kabartma tekniği ile yapılan değişik figürler, geleneksel Türk – İslam sanatının güzel örnekleri olarak karşımıza çıkıyor.

Kime ait olduğu bilinmemekle beraber İshak Paşa’nın yattığı düşünülen sekizgen planlı türbe, hareketli cephesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca avluda, bölge halkı arasında ‘süt çeşmesi’ olarak bilinen, bir musluğundan süt, bir musluğundan su aktığı söylenen bir çeşme bulunuyor. Çeşmenin üzerinde, su ile gül arasındaki aşkı sembolize eden bir damla motifinin içinde kıvrık dal ve yapraklarla birlikte işlenmiş gül motifi oldukça ilgi çekici detaylardan biridir.

İshak Paşa Sarayı’nın Çevresi

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı’na 500 metre uzakta bulunan, büyük İslam âlimlerinden ‘Memu Zin’ adlı eserin sahibi Şeyh Ahmedi Hani’nin türbesi ve yanı başındaki cami de bölgede en çok ziyaret edilen inanç turizmi merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. 

İshak Paşa Sarayı’nın Yapımında Kullanılan Malzemeler

Bir eserde sadelik o eserin sanatsal özelliğini ortaya koyar. Sarayın yapımında da özellikle sadeliğe özen gösterilmiştir. Bütün binada üç, dört çeşidi geçmeyen taş kullanılmıştır. Kullanılan taşlarsa tamamen yöreye özgüdür.

Su basman kısımlarında kullanılan taş kırmızımtrak kalkerdir. Selamlık ve Harem kısmı su basmanları üst kornişi ve avlunun diğer su basmanları ve kapı basamaklarında siyah bazalt taşı da görülür.

İshak Paşa Sarayı

Minarede kullanılan kırmızı taştan başka yapının iç ve dış duvarları ile oda ve taban döşemeleri bir nevi küfekiye benzer krem renk taşla örülmüştür. Duvarların örülüşünde bol miktarda kireç harcı kullanılmıştır. Sarayda ince işçilik hakimdir. Süslemeler hem sade hem de eşsizdir. Göz nuru, el emeği yanında sanki ilahi bir gücün verdiği ilhamla, ince ince işlenmiştir.

İshak Paşa Sarayı’nın Müştemilatı

Bir de zindan bulunmaktadır sarayda. Davalar sonucunda, ışık oyunlarıyla karşılaştığınız bu zindana suçu ağır olanlar daha karanlık, az olanlar ise daha aydınlık bölümlerde tutulurmuş.

İshak Paşa Sarayı

Bu sarayın her bir bölümünü gezdiğinizde hayal gücünüzün nasıl harekete geçtiğini görürsünüz. Sarayda bir dönem katiplik yaptığı söylenen Ahmed-i Hani ve ünlü eseri Mem ü Zin’in hatıra gelmesi de bu yüzdendir.

Siz bir mekânı gezerken, yöredeki efsaneler de sizi takip eder aslında. Bu efsanelerin de peşine düşersiniz aslında. Farklı dönem ve mekânlarda da olsa bu yöreden çıkmışsa eser, esintisinin her bir mekâna sızdığını düşünürsünüz. Nasıl ki aşkın ruhu tekse, mekânların ruhuna yansıyan ve taşların içine sinerek yeniden yaşam bulan bu aşk da tekmiş gibi gelir bana. Yaşananların da duyulan seslerin de tek olduğu gibi. Kulağımda, Mem’in ölürken ağzından “Zin” diye seslenişi. Bu destanda beni etkileyen Mem’in, Dicle nehrine seslenişi…

İshak Paşa Sarayı’nın Mimari Detayları

İshak Paşa Sarayı

Eski yerleşim yerinin 7 km. uzağında yer alan saray, 50,00 × 115,00 m. boyutlarında dikdörtgen bir düzende yaklaşık 7600 m2’lik bir alanı kaplamaktadır.

 Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olan saray yan yana üç ana gruptan oluşmaktadır. Saraya, doğu yönünde bulunan sade cephe üzerindeki çok gösterişli bir cümle kapısından girilmektedir. Selçuklu etkileri ağır basan, ancak Avrupa empire (ampir) üslûbunun etkileri de görülen kapı dışa taşkın olup sivri kemerli olarak düzenlenmiştir.

İshak Paşa Sarayı

Pilastrlar, nişler ve mukarnasla dekore edilen kapı altta basık kemerli açıklığa sahiptir ve buradan ön avluya geçiş sağlanmaktadır. Cümle kapısının iç cephesi de gösterişli bir kitle halinde olup üstünde ayrıca küçük bir odası vardır. Kare planlı olan birinci avluda kapının sağında duvara bitişik yapılmış sivri kemerli bir çeşme bulunur.

Avlunun sağında altı bodrumlu muhafız hücreleri, bunların arkasında sarayın kuzey duvarı önünde bodrumu zindan, üstü kışla olarak kullanılan mekânlar yer alır. Solda mevcut dış duvara paralel biçimde yerleşmiş olan birim ahır olarak düzenlenmiştir.

İshak Paşa Sarayı

Birinci avlunun cümle kapısı karşısında şahane bir iç cephe mevcuttur. Cephenin ortasında âbidevî bir kapı ile iki yanında yüksek pencereler yüksek bir yapı kitlesine işaret eder. İnce uzun taçkapı sivri kemerli olup iki yanındaki iri servi ağacı kabartmalarının dışında oldukça sadedir.

Cephenin sol kısmında orta avlu solundaki binaya girişi sağlayan küçük çapta bir kapı vardır. Üzeri tonozlu bir geçit birinci avlu ile ikinci avluyu birbirine bağlamaktadır. Bu geçidin iki tarafındaki kapılarla yüksekliği az olan zemin katına girilir. Bu katın orta avluya açılan ayrı pencereleri ve birinci avluya açılan kapıları vardır. Burada orta hizmetlerinin görüldüğü birimler bulunmaktadır.

İshak Paşa Sarayı

İkinci avlu, dört tarafı bina grupları ile çevrili ve dikdörtgen planlı bir sahadır. Sağ tarafında sarayın mâbeyin dairesinin divan sofası ile selâmlık teşkilâtına ait binalar ve ayrıca bir camiyle bitişiğinde bir türbe yer alır. Sağdaki selâmlık dairesine, sivri kemerli bir eyvan içinde düzenlenmiş olan dikdörtgen açıklıklı ve mukarnaslı yaşmaklı bir kapıdan girilir.

Buradan merdivenli bir geçitle hol ve koridorlara ulaşılır. İlk holden selâmlık kısmının divan salonuna ve sofalara geçmek mümkün olduğu gibi merdivenlerden üstteki terasa da çıkmak mümkündür. İkinci holden ise cami yanındaki odalara ve camiye geçiş sağlanmaktadır.

İshak Paşa Sarayı’nın Odaları:

Mâbeyin dairesinin divan salonu, bir kemerli geçitle güney kısma doğru uzanan diğer salonlara ve cumbalı bir sofa ile müteakip küçük odalara bağlıdır. Bu kısımda tahribat fazla olduğundan mevcut duvar izleri yardımı ile çıkarılan plandan yapıları takip etmek mümkün olmaktadır.

İshak Paşa Sarayı

1995 yılı restorasyonunda bu kısımlar temizlenmiş ve açığa çıkarılmıştır. Selâmlık kapısının sağında yer alan divan sofası iki sıra, solda yer alan diğer mekânlar ise tek sıra pencerelerle avluya açılmaktadır. Az çok bütün hüviyetiyle ayakta kalabilmiş mâbeyin dairesi yapılarından biri cami kısmıdır. Mâbeyin ikinci holüne açılan bir kapı ile doğrudan doğruya caminin harimine girilir.

İshak Paşa Sarayı’nın Camisi

İshak Paşa Sarayı Camisi

Cami sarayın iki katı yüksekliğinde olup son cemaat yerinin üstü terastır. Terasın kuzey cephesi köşelerinde piramit biçiminde külâhları olan kuleler yer alır.

Sivri kemerli nişler içinde dikdörtgen açıklıklı iki sıra pencereye sahip mihrap cephesinde üstte bir yuvarlak pencere bulunmaktadır. Dışa taşkın mihrap çıkıntısının köşeleri sütunçelerle yumuşatılmıştır. Dışta mihrap çıkıntısı, pencere alınlıkları ve çevreleri süslenmiş olan yapının içinde de taş süsleme görülmektedir. Yuvarlak kemerli bir alanla sınırlanan mihrapta alınlığın altında sivri kemerli, mukarnaslı, yaşmaklı niş beş kenarlı olarak düzenlenmiştir. Caminin kıble duvarı dış kenarında bir türbe bulunmaktadır.

Türbenin avlu zemininde görülen kısımları methal örtüsü ile iki havalandırma menfezlidir. İçinde sanduka vb. bulunmayan esas türbe zemin altında dikdörtgen, üstte ise sekizgen planlı bir yapıdır. Üstte kırık piramidal bir külâhla örtülü olan yapının köşeleri, yonca biçimli iri sütunçelerle hareketlenen cepheleri kabarık bitkisel süslerle dolguludur.

Orta avlunun sol tarafında bulunan diğer selâmlık binaları çok haraptır ve alt katları tonozlu, kemerli, kâgir bir yapı halindedir. Üst odalardan kalan bazı bakiyelere göre burada geniş ikamet ve istirahat yerleriyle sofaların bulunduğu anlaşılmaktadır. İçleri zamanla moloz dolmuş olan bu birimler son yıllarda temizlenmiştir. Saray binasının genel plan ve yapı âhengine göre bu kısmın ek bir bölüm olduğu anlaşılmaktadır. Bu bina grubu, esas planın istikametlerine içten uyarsa da dıştan araziye uygun düşürebilmek için bir kısmı çarpık durumda yapılmıştır.

İshak Paşa Sarayı Zindanları

İshak Paşa Sarayı’nın Harem Dairesi

İkinci avlunun karşısında sarayın paşa dairesi denilebilecek harem kısmı bulunur. Duvarın ortasında, iki yanındaki sağır cepheyi süslemek amacıyla oyulmuş süs panolarının yer aldığı muhteşem bir tak kapısı vardır. İri bir kaval silme ile sınırlanan kapı, altta karşılıklı birer aslan figürünün yer aldığı girift bitkisel kompozisyonlar, geniş bordürle çevrelenmiştir. Dikdörtgen açıklıklı ve mukarnaslı yaşmaklı kapının üzerinde dışa pencere ile açılan küçük bir oda bulunmaktadır.

Doğubeyazıt

Cephe duvarında da bir üst katın varlığına işaret eden pencere izleri mevcuttur. Charles Texier ve Flandin’in gravürlerinde bu pencereler açıkça görülmektedir. Ancak yapının iç kısmı fazla harap olduğundan sadece zemin kata ait bölmeleri tesbit etmek mümkün olabilmektedir.

Harem dairesinin kapısından küçük bir hole ulaşılır. Buradan sağda ve solda ikişer kapı ile bunun karşısındaki bir kapıdan dairenin çeşitli kısımlarına geçilir. Sağdaki kapının birinden genişçe bir bölmeye, yandaki kapıdan ise içerideki taşlık (iç avlu) önündeki odaya ulaşılır. İki oda arasında da ayrıca bir kapı bulunur.

İshak Paşa Sarayı

Harem dairesi plan düzeni bakımından mutfak, iç avlu ve hamam grubu ile ayrı olarak incelendiğinde harem odaları bu kısımdan “L” şeklinde bir koridorla ayrılıp kuzey ve güney kısmı kaplamak üzere yine “L” şeklinde bir plan tertibiyle bu kitleye eklenir. Zemin katta, on iki gözden ibaret harem dairesinin alt kısım odaları bulunur. Üst kata ve arka terasalı bahçeye bağlantıyı sağlayan merdivenli geçitler batı cephesinin ortasındaki kısımda yer almaktadır. Harem dairesinin ikinci kata ait kalıntıları bugün kuzey duvarının camiye bitişik olan kısmında görülmektedir. Bu bakiyelere göre alttaki odalar nisbetinde bir teşkilâtın üst katta da mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Haremin ortasında yer alan ve doğu-batı yönlerinde ikişer sütunla taşınan üç sivri kemerli açıklığa sahip dikdörtgen planlı bölümün kabul salonu veya bir iç avlu olduğu hususunda araştırmacılar farklı görüşler ileri sürmektedir. Bu bölümün kuzey ve batısında yer alan koridorların arkasında çok sayıda dikdörtgen mekân vardır. Güneyinde ise hamam, mutfak, tuvalet, servis odaları yer almakta olup burada yer yer iki katlı mekân düzenlemeleri görülmektedir.

İshak Paşa Sarayı’nın Mutfak ve Aşevi Sistemi

İshak Paşa Sarayı

Giriş holünün sol tarafındaki kapılarla içleri fazla harap iki büyük odaya girilir. Holün karşısındaki kapıdan ayrı bir servis mekânına geçilir. Buradan da merdivenli bir kapı ile mutfak kısmına ulaşmak mümkündür. Arka tarafta yer alan hamam binasının külhanı da bu holde bulunur. Ayrıca servis holü üstünün açık olduğu düşünülebilir.

100 m2’ye yakın bir alan kaplayan mutfak çatı örtüsü, dört büyük kemerin karşılıklı kurulması ile meydana gelmiş ilgi çekici bir yapıdır. İçinde sadece küçük bir aş ocağı vardır. Güney yönüne bakan iki penceresi ve diğer duvarlarında muhtelif istikametlere açılan kapılar bulunur. Aşevinin yanından küçük bir geçitle harem dairesi koridoruna girildiği gibi hamam binasına da ulaşılır. Kubbeli, iki gözden ibaret bir plana sahip hamam odalarının biri soyunma, diğeri yıkanma yeridir.

İshak Paşa Sarayı Camii

İshak Paşa Sarayı Kısa Bilgi

İshak Paşa Sarayı Ağrı’da yapılmış en önemli eserlerden biridir. Ayrıca Ağrı’da yapılmış en büyük tarihi yapıdır. İshak Paşa Sarayı çevre ülkelere Osmanlı Devleti’nin gücünü ve ihtişamını göstermek amacı ile yapılmış bir tarihi yapıdır. Tam anlamıyla bir Türk saray geleneği izlerine İshak Paşa Sarayı‘nda rastlanır. Osmanlı Devleti Lale devrinde iken yapmış olduğu son en büyük yapı olarak İshak Paşa Sarayı‘nı inşa ettirmiştir.

 • İshak Paşa Sarayı 116 odası bulunan bir saraydır.
 • İshak Paşa Sarayı‘nın içinde türbe, sur, cami ve iç dış surlar bulunmaktadır. Ayrıca divan ve harem salonları koğuşlar bulunmaktadır.
 • Muhakkak görülmesi gereken bir yer zindanları salonları taş işleme duvarlarıyla insanı gerçekten o tarihe götürüyor muazzam bir işçilik adeta taşı konuşturan sanat park sorunu yoktur.
 • Sarayın içinde pek çok motifler süslemeler bolca bulunur.
 • İshak Paşa Sarayı Selçuklu Devleti’nin sanatını yansıtır.
 • Tek kubbeli bir cami bulunur.
 • Caminin içerisinde ki motifler bitkisel zengin motifler ile süslenmiştir.
 • İshak Paşa Sarayı‘nda klasik Osmanlı mimarisi eserler de bulunur.
 • Saray’da aynı zamanda Avrupa Barok sanatının da izlerine rastlanır.
 • İshak Paşa Sarayı‘nda Türk kültürünün izlerine de rastlanmaktadır.
 • Giriş ücretlidir.
 • Ağrı İshak Paşa Sarayı Adresi: 04400 Yukarıtavla/Doğubayazıt/Ağrı
 • Ağrı İshak Paşa Sarayı Harita: İshak Paşa Sarayı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle kampçılardoğa severler, karavancılardoğa tatilcileri, macera turizmikültür turizmi ve outdoor ekstrem sporları yapanlar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz.

Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.


Ağrı’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Ağrı kamp alanları, Ağrı mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.


Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz. Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.

Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. Tarihi ve turistik mekanlara zarar vermeyin, çöplerinizi yanınızda götürün.

Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın. Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

http://www.turkeyoutdoor.org

Etiketler: Ağrı Dağı Milli Parkı, Ağrı Ahmed-i Hani Müzesi ve Beyazıt Evi, Ağrı Antik Kentler, Ağrı Avnik Kalesi, Ağrı Balık Gölü, Ağrı Bubi Dağı Kayak Merkezi, Ağrı Buz Mağarası, Ağrı Diyadin Kaplıcaları, Ağrı Doğubayazıt Eski Cami, Ağrı Doğubeyazıt Kalesi, Ağrı Eleşkirt Güneykaya Kayak Merkezi, Ağrı Eski Beyazıd Camii, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı, Ağrı Halife Yusuf Türbesi, Ağrı Hamur Kümbeti, Ağrı İshak Paşa Sarayı, Ağrı Keşişin Bahçesi, Ağrı Kudret Köprüsü, Ağrı Küpkıran Kayak Merkezi, Ağrı Meteor Çukuru, Ağrı Meya (Günbuldü) Mağarası, Ağrı Nuh’un Gemisi İzi, Ağrı Tendürek Dağı Lav Akıntıları, Ağrı Urartu Kalesi, Ağrı Gezilecek yerler, Ağrı Gezi Rehberi, Ağrı gezilecek yerler listesi, Ağrı gezi, Ağrı gezecek yerler, Ağrı gezi yazısı, Ağrı  turizm, Ağrı turizm bürosu, Ağrı tarihi yerler, Ağrı ne yenir nereler gezilir. Ağrı ne yenir nerede yenilir, Ağrıda ne yapılır, Ağrı otelleri, Ağrı Gezilecek Yerler,  Ağrı Gezi Rehberi,  Ağrı Gezilecek Yerler Listesi,  Ağrı Gezi,  Ağrı Gezecek Yerler,  Ağrı Gezi Yazısı,  Ağrı  Turizm,  Ağrı Turizm Bürosu,  Ağrı Tarihi Yerler,  Ağrı Ne Yenir Nereler Gezilir, Ağrı Ne Yenir Nerede Yenilir, Ağrı’da Ne Yapılır,  Ağrı Otelleri,  Ağrı’da Gezilecek Doğal Yerler,  Ağrı Gezilecek Yerler, Ağrı Gezilecek Çarşı,  Ağrı Gezilecek Yerler Doğa, Ağrı Gezilecek Doğal Yerler, Ağrı Gezilecek Doğal Yerler Haritası, Mersin Gezilecek Yerler,  Ağrı’da Gezilecek Mekanlar, Ağrı Merkezde Gezilecek Yerler,  Ağrı’da Gezilecek Tarihi Yerler,  Ağrı Gezilecek Yerler, Türkiye’nin En Geniş Gezi Rehberi,   Ağrı Seyahat Rehberi,   Ağrı Şehir Gezi Rehberi,  Türkiye Gezi Rehberi,  İstanbul Gezi Rehberi, Ağrı Görülmesi Gereken Yerler,  Ağrı Turizm Rehberi, Türkiye Gezi Ve Tatil Rehberi,  Doğa Ve Kültür Turları, Ağrı  Turizm Ve Tanıtım,  Ağrı Bölgesindeki En İyi Gezilecek Yerler,   Ağrı’da Nereye Gidelim?, Ağrı’da Bir Günde Ne Yapılır?,  Ağrı İlinin Doğal Güzellikleri Nelerdir?,  Ağrı Merkezde Neler Var?, Ağrı Ziyaretinde Gezilecek En Popüler Yerler,  Ağrı’da Ne Yenir?,  Ağrı Gezilecek En Popüler Yerler, #gezi, #travel, #turkey, #seyahat, #gezgin, #doğa, #nature, #tatil, #istanbul, #türkiye,  #instagood,  #travelphotography, #holiday, #kamp, #photo,  #instagram,#photooftheday,#traveller, #manzara, #gezilecekyerler, #travelgram, #camping, #objektifimden,   #instatravel, #trip, #traveling, #aniyakala, #antalya, #fotoğraf, # Ağrı, #seyahatblog, #seyahatname,#seyahatblogu, #seyahatnotlari, #photography,#seyahatblogger, #seyahataski, #seyahattutkusu, #seyahatet, #seyahatseverizbiz, #seyahatdefteri, #seyahatetmeklazim, #seyahatetmesanati, #seyahatacentasi,#seyahatkonsept, #seyahatfotografciligi, #seyahatrehberim, #seyahatfoto, #seyahatimvar, #Ağrı #seyahatcantasi, #seyahatetmek, #Ağrı, #kamp

BU YAZIYI PAYLAŞ:

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.