Amasya Outdoor ve Doğa Aktiviteleri

Amasya Coğrafi Yapısı ve Outdoor Potansiyeli

Amasya hem Yeşilırmak Nehrinin ana kollarının birleştiği hem de dağların birleştiği bir noktada olması sebebiyle oldukça engebeli bir yüzey şekline sahiptir.

Amasya’da Bulunan Dağlar

Deniz seviyesinden en yüksek noktası 2061 m. ile Akdağ Tepesi, deniz seviyesinden en düşük noktası ise 160 m. ile Taşova – Umutlu Köyünde Hasan Uğurlu Barajı’nın su toplanma alanının başladığı noktadır. Dağlar doğu batı istikametinde uzanır.

Amasya’da bulunan başlıca dağlar;

Amasya’da Bulunan Dağlar: Canik Dağları:

Kızılırmak’tan başlayarak, Yeşilırmak ve Kelkit Çayı ile Karadeniz arasından Melet Irmağına kadar uzanır. Deniz seviyesinden en yüksek noktası 2.181 m Amasya ili sınırları içerisindeki en yüksek noktası 1.376 m ile Çalıca Tepesidir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: Karaömer Dağı:

Tersakan Çayı ve Destek Çayı ile Akdağ arsındadır. Kuzey Anadolu Fay hattı, Canik Dağları ile arasında sınırdır. En yüksek noktası 1.979 m ile Karaömer Tepesidir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: Akdağ:

Güneyi Yeşilırmak, kuzeyi Şeyhsuyu ve Kocaalan Çayı ile çevrilidir. En yüksek noktası 2.061 m ile Akdağ Tepesidir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: Sakarat Dağı:

Amasya Ferhatarası Vadisi’nden başlayarak Yeşilırmak ve Kelkit Çayı’nın arasından Köse Dağına kadar dayanır. En yüksek noktası 1.956 m ile Cami Tepesidir.

Amasya Dağcılık

Amasya’da Bulunan Dağlar: Sarıtaş Dağı:

Yeşilırmak ile Deliçay arasındadır. Deliçay’ın Yeşilırmak’a karıştığı noktada başlayıp Kuruçay’da biter. Deniz seviyesinden 1.159 m Sarıtaş Tepesi’dir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: Buzlu Dağ:

Zile ovası ve Çekerek Irmağı ile çevrilidir. En yüksek noktası 1.392 m ile Beşik Tepe’dir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: Karadağ:

Çorum Çayı ile Çekerek Irmağı arasındadır. Çorum Çayı’nın, Çekerek Irmağı’na aktığı noktada biter. En yüksek noktası 1.524 m ile Kuş Yuvası Tepesi’dir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: Çakır Dağı:

Çorum şehir merkezinden başlayıp Amasya Kalesi’ne kadar uzanır 1.375 m ile Yeldeğirmeni Tepesi’dir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: Eğerli Dağı:

Çorum ovasından başlayıp Merzifon ovasına kadar uzanır. En yüksek noktası 1.776 m ile Kaldırım Tepesi’dir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: İnegöl dağı:

Kuzeyi Kavşak Çayı, güneyi Hamamözü çayı, batısı Kızılırmak doğusu Gümüş ovası ile sınırlıdır. Deniz seviyesinden en yüksek noktası 1.873 m ile İnegöl Tepesidir.

Amasya’da Bulunan Dağlar: Tavşan Dağı:

Merzifon Ovasıyla Kızılmak ve Kuzçayı ile sınırlıdır. En yüksek noktası 1.901 m ile Yuvalı Tepesi’dir.

Amasya’da Bulunan Yaylalar

Amasya‘daki yaylalar Karadeniz ikliminden, İç Anadolu iklimine geçiş bölgelerinde olduğu için bitkisel açıdan oldukça zengindir. Hem Karadeniz ikliminde yetişen hem de İç Anadolu ikliminde yetişen bitki türlerini vardır. Ancak son yıllarda aşırı zirai ilaç ve gübre kullanımı, aşırı otlatma, tarla açma gibi nedenlerle yaylalar tahrip olmuş, üst kısımlarda hemen hemen ana kaya çıkmıştır. Yayla kenarlarındaki ormanlarda yaşlı ağaçların yerine gençlik gen ağaçlar yetişmemekte ve orman sınırı git gide aşağılara düşmektedir.

Amasya’da Bulunan Yaylalar: Kabaoğuz Yaylaları :

Tavşan Dağı’nın batı tarafındadır. Denizden Ortalama Yüksekliği 1.400 m civarında olup yılda bir kez Kabaoğuz şenlikleri düzenlenmektedir.

Amasya’da Bulunan Yaylalar: Tavşandağı Yaylaları :

Tavşan Dağı’ndaki düzlüklerdir. Denizden Ortalama Yüksekliği 1.500 m dir.

Amasya’da Bulunan Yaylalar: Akdağ Yaylaları :

Akdağ tepelerindedir. Denizden Ortalama Yükseklikleri 1.850 m olup yayla şenlikleri düzenlenmektedir.

Amasya’da Bulunan Yaylalar: Sarıçiçek Yaylaları :

Karaömer Dağının doğu taraflarındaki düzlüklerdedir. Ortalama Yüksekliği 1.650 m civarlarındadır.

Amasya’da Bulunan Yaylalar: Destek Yaylaları :

Canik Dağları üzerinde Destek Çayı’nın kuzeylerindeki yüksek düzlüklerdir. Ortalama Yüksekliği 1.200 m civarlarındadır.

Amasya’da Bulunan Yaylalar: Boğalı Yaylaları :

Sakarat Dağı’ndadır. Ortalama yüksekliği 1.850 m civarlarındadır.

Amasya’da Bulunan Yaylalar: Çatalçam Yaylaları :

Eğerli Dağı’nın Amasya sınırları içinde kala yüksek düzlüklerindedir. Ortalama yüksekliği 1.400 m dir.

Amasya’da Bulunan Yaylalar: İnegöl Yaylaları :

İnegöl Dağı üzerindedir. Ortalama yüksekliği 1.600 m dir.

Amasya’da Bulunan Vadiler

Yeşilırmak vadisi: Yeşilırmak nehrinin oluşturduğu en önemli ve uzun vadidir. Yeşilırmak vadisi, çok verimli alüvyal topraklardan oluşmaktadır. Vadide mikroklima özelliğinde iklim hüküm sürmekte, özellikle meyvecilik ve sebzecilik önemli bir tarımsal faaliyet olarak öne çıkmaktadır.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Göynücek Vadisi :

Çekerek Irmağı’nın geçtiği yerdir. Çorum Ortaköy’de başlar Geldingen Ovası’nda biter. Karadağ ile Buzlu Dağ arasındadır. 37 km uzunluğundadır.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Karaçavuş Vadisi :

Yeşilırmak üzerindeki vadilerdendir. Kuruçay’ın Yeşilırmak’a döküldüğü yerden başlayıp, Deliçay’ın Yeşilırmak’a karıştığı noktada biter. Sarıtaş Dağı ile Buzlu Dağ arasındadır. 39 km uzunluğundadır. İçinde Şahin Kayası Kanyonu vardır.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Ezine Vadisi :

Ezine Fay Hattı’nın oluşturduğu vadidir. Sarıtaş Dağı ile Sakarat Dağı’nın arasındadır. İçinden Deli çay geçer. 39 km uzunluğundadır.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Ferhatarası Vadisi :

Yeşilırmak üzerindeki vadilerdendir. Kayabaşı Köyü’nden Amasya Hacılar Meydanı’na uzanır. 10 kilometre uzunluğundadır.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Beşgöz Vadisi :

Boğazköy ile Tersakan Çayı’nın Yeşilırmak’a döküldüğü yer arasıdır. 8,5 km uzunluğundadır.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Onlukköprü Vadisi :

Yeşilırmak üzerindeki vadilerdendir. Tersakan Çayı’nın Yeşilırmak’a döküldüğü yerde başlar, Ziyaret ve Yenice Beldelerinden geçerek Kuzgeçe Köyü’nde biter. 20 km uzunluğundadır. Amasya Elması’nın yetiştiği vadidir.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Durucasu Vadisi :

Yeşilırmak üzerindeki vadilerdendir. Kuzgeçe Köyü’nde başlar, Taşova Çambükü Köyü’nde biter. 18 km uzunluğundadır.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Destek Vadisi :

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği vadidir. Destek Çayı akar. Kelkit Çayı’nın Yeşilırmak’a karıştığı noktada biter. 33 km uzunluğundadır.

Amasya’da Bulunan Vadiler: Gökdere Vadisi :

İçinden Gökdere geçer. 22 km uzunluğundadır.

Amasya’da Bulunan Ovalar

Amasya Ovaları

Amasya ili genel olarak dağlık bir yapıdadır. Geldingen Ovası, Suluova Ovası, Merzifon Ovası ve Gümüş Ovası il tarımı için en önemli yerlerdir. Bu dört ova İlin yüzölçümünün yaklaşık % 24’ünü kapsamakta olup, özellikle Amasya-Taşova arasında uzanan Yeşilırmak Vadisi’nin etrafında çok verimli ve mikroklima özelliğinde tarımsal alanlar mevcuttur.

Amasya’da Bulunan Ovalar: Geldingen Ovası :

Amasya İli sınırlarında yağışın en az düştüğü (yıllık ortalama 400-500 mm) bölgedir. Karasal iklim hakimdir. Ortalama yükseklik 450 metre civarlarındadır. Amasya merkez ilçenin güneyinde bulunan ve Yeşilırmak vadisinin başlangıcı olan bölümde bulanan Geldingen ovası ilde bulunan en önemli ovadır. Ova 48.400 ha alan ile il yüzölçümünün yaklaşık %8,8’ini kapsamaktadır. Gökhöyük Tarım İşletmesi bu ova üzerinde kuruludur. Çekerek Iramağı, Çorum Çayı, ve Efennik çayını aşındırmalarıyla oluşmuştur. Sulama kaynaklarının kirliğinden ve yazın suyun çok azalmasından dolayı sulama sorunu vardır. Yozgat ili Çekerek ilçesi sınırları içinde Çekerek nehri üzerinde inşaatı yapılan Süreyyabey Barajı’nın tamamlanması ile sulama sorunu büyük ölçüde çözülecektir.

Amasya’da Bulunan Ovalar: Suluova Ovası :

Ortalama yükseklik 550 m civarındadır. Suluova ilçe merkezinin güney ve güney doğusunu kaplayan önemli bir ova olan Suluova ovası Yeşilırmak nehrinin kollarından Tersakan’ın ortasından geçtiği yaklaşık 40.000 ha alan ile il topraklarının %7,3’ünü kapsamaktadır. Yedikır Barajı, Şeyh Suyu, Değirmendere önemli sulama kaynaklarındandır.

Amasya’da Bulunan Ovalar: Merzifon Ovası :

Ortalama yükseklik 700 m’dir. 31.100 ha alanı ile ilin en büyük 3. ovasıdır. İl Yüzölçümü’nün %5,6’lık kısmını kapsamaktadır. Gümüşsuyu ve Salhan Çayları’nın yanı sıra Yüzüncü yıl, Alala Göletleri ile Yedikır Barajı önemli sulama kaynaklarıdır.

Amasya’da Bulunan Ovalar: Gümüş Ovası :

Denizden ortalama yüksekliği 750 m’dir. Gümüşhacıköy ilçesinin güney ve güneydoğusunu kapsamakta olup 5.400 ha alanı ile ilin dördüncü önemli ovasıdır. Gümüşsuyu, Büyük Dere, ve Kavşak Çayı önemli sulama kaynaklarıdır. Ovanın büyük kısmında sulama ihtiyacı mevcuttur.

Amasya’da Bulunan Ovalar: Aydınca Ovası :

Denizden ortalama yüksekliği 700 m’dir. Ortasından Deliçay geçmektedir. Mikroklima iklime sahip ova 4.000 ha alanı kaplamaktadır.

Amasya’da Bulunan Akarsular

Amasya ilinin en önemli akarsuyu Yeşilırmaktır. Amasya ili sınırları büyük oranda Yeşilırmak havzasında yer almakta olup, Gümüşhacıköy ilçesinin bir kısmı Kızılırmak Havzası’nda yer almaktadır.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Yeşilırmak

Sivas İli Suşehri İlçesi’nin güneybatısındaki Köse Dağları’ndan doğan Yeşilırmak 519 km uzunluğundadır. İl arazisine güneyden girerek Kayabaşı mevkiinde 256 km. uzunluğundaki Yozgat topraklarından doğan Çekerek Çayı ile Kayabaşı’nda birleşir. Amasya şehir merkezinden geçerek Ladik Gölü’nden çıkan Tersakan Çayı ve Taşova Erbaa sınırında Kelkit Çayı ile birleşerek Samsun il sınırları içinde Çarşamba’dan Karadeniz’e dökülür. Yeşilırmak nehrinin bu zamana kadar ölçülen maksimum debisi 1.914 m3/s, minimum debisi 1.83 m3/s ve ortalama debisi 121 m3/s dir. Yıllık toplam akım ise 5707×106 m3 tür. Taşkınlar genellikle mart, nisan, mayıs aylarında gerçekleşir. Amasya İl sınırları içinde kalan kısmı 129 km dir.

Tokat’ın 35 km doğusunda Almus İlçesi’nin bulunduğu yerde Yeşilırmak üzerinde 80 m yükseklikte Almus Barajı, hemen sonra da Ataköy Barajı vardır. Ayrıca Çarşamba İlçesi’nin 40 km güneyinde Ayvacık’ta 175 m yükseklikte Hasan Uğurlu Barajı ve onun mansabında Balahor’da Suat Uğurlu Barajı mevcuttur.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Çekerek Irmağı :

Sivas İli’nin 50 km kuzeybatısındaki 2500 m yükseklikteki Yıldız Dağları’ndan doğar, batıdan gelen Çorum Çayı ile birleşerek Amasya’nın 15 km güneyinde Yeşilırmak’a karışır. Çekerek Irmağı’nın uzunluğu 200 km, Amasya İl sınırları içinde kalan kısmı 45 km olup şimdiye kadar ölçülmüş maksimum debi 362 m3/s, minimum debi 0.09 m3/s, ortalama debi ise 20 m3/s dir. Yıllık toplam akım ise 842×106 m3 tür. Taşkınlar mart, nisan ve mayıs aylarında meydana gelmektedir. Önemli kolları Çorum ve Efennik Çaylarıdır.

Çekerek Irmağı üzerinde özellikle Amasya İli’nin taşkınlardan koruması, enerji üretimi ve sulama amaçlı Süreyyabey Barajı inşa edilmektedir.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Tersakan Çayı :

1.925 m yükseklikte Akdağ eteklerinden doğar, Ladik Gölü’nün fazla suyunu alarak Havza İlçesi’nden geçer ve Amasya İli içerisinde Yeşilırmak’la birleşir. Uzunluğu 100 km, Amasya İl sınırları içinde kalan kısmı 41 km olup şimdiye kadar ölçülmüş maksimum debisi 317 m3/s, minimum debisi 0.021 m3/s, ortalama debisi 3.96 m3/s’dir. Yıllık toplam akım ise 125×106 m3 tür. Taşkınlar genellikle mart, nisan, mayıs ve yaz aylarında sağanaklar nedeniyle olur.

Tersakan Çayı’nın Şeyhsuyu, Gümüşsuyu, Derinöz ve Salhan çayı önemli kollarıdır. Bu kollar üzerinde Gümüşhacıköy Ovası, Merzifon Ovası ve Suluova yer almaktadır. Ayrıca Derinöz Çayı üzerinde Derinöz Barajı vardır.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Kelkit Çayı :

Erzincan’ın kuzeybatısında 2600 m yükseklikteki dağlardan doğar. Doğu-Batı istikametinde Kelkit, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Niksar, Erbaa ilçelerinden geçerek Amasya-Tokat sınırında Yeşilırmak ile birleşir. Uzunluğu 400 km, şimdiye kadar ölçülmüş maksimum debisi 905 m3/s, minimum debisi 47 m3/s, ortalama debisi 70.5m3/s dir. Yıllık toplam akım ise 2526×106 m3 tür.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Destek Çayı :

Karaömer Dağı ile Canik Dağları arasından akar Taşova’dan Yeşilırmak’a karışır. 35 kilometre uzunluğundadır. Minimum debisi 0,5 m3/sn. maksimum debisi 130 m3/sn. dir

Amasya’dan Geçen Akarsular: Deliçay :

Sakarat Dağı Buğalı Yaylalarından doğar Yeşilırmak’a karışır. 48 km uzunluğundadır. Minimum debisi 0,5 m3/sn. maksimum debisi 212 m3/sn. dir.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Kuruçay :

Yeşilırmağa akar. Amasya-Tokat il sınırındadır. Sakarat dağından doğar. 50 kilometre uzunluğundadır.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Gökdere Çayı :

Canik Dağlarından doğar. Taşova ilçesindedir. 40 kilometre uzunluğundadır.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Kavşak Çayı :

Tavşan dağından doğar Kızılırmak’a karışır. Sulama amaçlı Karadere Barajı vardır.

Amasya’dan Geçen Akarsular: Hamamözü Çayı :

İnegöl dağından doğar Kızılırmak’a karışır.

Amasya’da Bulunan Göller

Amasya’da Bulunan Göller: Borabay Gölü

Taşova ilçe sınırları içinde yer alır. İl merkezine 63 km ve Taşova ilçesine 15 km mesafededir. Amasya – Taşova karayolunun 44. kilometresinden sola ayrılan Taşova – Samsun karayolunu takiben 14. km’den tekrar sola ayrılarak ulaşılır. Denizden yüksekliği 1.050 m’dir. Gölde yamaçlardan yıkılmalarla oluşmuş doğal bir set bulunmaktadır. Tabandan su kaynaması olan göl, ayrıca dereden gelen sularla da beslenmektedir. 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahip göl, doğu-batı yönünde uzanan bir vadide yer alır. Gölün etrafında kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçları mevcuttur. Güney kıyısı sarp ve dik olup, kuzey kıyısı piknik amaçlı kullanıma uygundur. Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.07.1993 gün ve 3092 sayılı kararı ile 1.Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir.

Amasya’da Bulunan Barajlar ve Baraj Gölleri

D.S.İ Tarafından Hizmete Açılmış Baraj ve Göletler

Amasya Yedikır Barajı (Yedi Kuğular Kuş Cenneti)

Suluova İlçesine 10 km mesafededir. 1979 yılında inşaatına başlanmış, 1986 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı olup 1.400 ha sulama alanına sahiptir. Kuşların göç yolu üzerinde olan göl kış aylarında kuşların doğal yaşam alanıdır. 34 çeşit kuş türü tespit edilmiş olup çevresi mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Kültür Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.08.1989 gün ve 489 sayılı kararı ile 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.

Amasya Derinöz Barajı :

Suluova Derinöz çayı üzerinde olup 2003 yılında tamamlanmıştır. Sulama amaçlı inşa edilmiş olan baraj 6.500 ha. alan sulanacaktır.

Amasya Gümüşhacıköy (Sarayözü) Barajı :

Gümüşhacıköy ilçe merkezinde 1991 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı olan barajdan 3.500 ha alan sulanmaktadır.

Amasya Habitat
Amasya Gediksaray Barajı :

Göynücek ilçesi Gediksaray – Ayvalıpınar Köyü’nde 1994 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı ve 1200 ha. sulama alanı vardır.

Amasya Destek Barajı :

Taşova İlçesi Destek Beldesi’nde 2001 yılında işletme ye açılmıştır. Sulama amaçlı ve 130 ha sulama alanı vardır.

Amasya Uluköy Barajı :

Taşova İlçesi’nde 1984 yılında işletmeye açılmıştır.Sulama amaçlı ve 1.000 ha sulama alanı vardır.

Amasya Doğantepe Göleti :

Merkez Doğantepe Köyü’nde 1990 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı olup 400 ha sulama alanına sahiptir.

Amasya Ortaköy Göleti :

Merkez Ortaköy Köyü’nde 1976 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı olup 200 ha sulama alanına sahiptir.

Amasya Habitat
Amasya İbecik Göleti :

Merkez İbecik Köyü’nde 2002 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı olup 108 ha sulama alanına sahiptir.

Amasya Bayırlı Göleti :

Suluova İlçesi Bayırlı Köyü’nde 1994 yılında işletme açılmıştır. Sulama amaçlı ve 85 ha sulama alanı vardır.

Amasya Sarıbuğday Göleti :

Merzifon İlçesi Sarıbuğday Köyü’nde 1994 yılında işletme açılmıştır. Sulama amaçlı ve 90 ha. sulama alanı vardır.

Amasya Paşa Göleti :

Merzifon İlçesi Hırka Köyü’nde 1994 yılında işletme açılmıştır. Sulama amaçlı ve 350 ha. sulama alanı vardır.

Amasya Habitat
Amasya Yakacık Göleti :

Merzifon Yakacık Köyü’nde 1996 yılında inşaatına başlanmış ve 2001 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı ve 240 ha. sulama alanı vardır.

Amasya Ayvalı Göleti :

Amasya Gümüşhacıköy İlçesi merkezinde 1994 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı ve 90 ha sulama alanı vardır.

Amasya İmirler Göleti :

Gümüşhacıköy ilçesi İmirler Köyü’nde 1996 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı ve 300 ha sulama alanı vardır.

Amasya Çitli Göleti :

Gümüşhacıköy ilçesi Çitli Köyü’nde 1987 yılında inşaatına başlanmış ve 1992 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı ve 710 ha. sulama alanı vardır.

Amasya Habitat
Amasya Yeniköy Göleti :

Hamamözü ilçesi Yeniköy’de 1986 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı 350 ha. sulama alanı vardır.

Amasya Kızgüldüren Göleti :

Taşova Kızgüldüren Köyü’nde 1967 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama amaçlı ve 25 ha. sulama alanı vardır.

Amasya’da Bulunan Kanyonlar

Amasya Habitat
Amasya Kızkayası Kanyonu

Kızkayası Kanyonu Merzifon’un Çaybaşı ile Balgöze köyleri arasında. M.Ö 2000-1500 Yılları arasında yaşam olan bölgedir. Bir dönem İskitlerin ve daha sonra Amazonların yaşadığı sanılmaktadır.
Giriş kısmında Amozonların kurban kestikleri bir tapınak vardı. Tapınağın güney tarafında İskit  dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarları bulunmakta. Çıkışında Doğu Roma dönemine ait bir köprü vardır. hemen bitiğinde kullanılmayan 2 eski değirmen ve bir Eski kireç ocağı vardır.Kanyon yaklaşık 3 Km. uzunluğundadır. Merzifon’a uzaklığı 18 Km.dir.

Amasya Derinöz Kanyonu

Derinöz kanyonu henüz tam olarak keşfedilmemiş ve işaretleme çalışmaları yapılmamış kanyonlardandır. Dolayısıyla burada amatör olarak kanyoning yapackların dikkat etmesi gerekmektedir.

Amasya Derinöz Kanyonu

Wikiloc sitesinde bu kanyonda yapılan bir rota anlatımıda “Rotada seyfeden başlanıp kanyonun yarısına kadar gelinebiliyor.Geri kalan kısmı ıslak ve yosunlu olduğundan tırmanışa elverişli değil.
Rotayı ovacık yaylasından başlayıp ip inişi yaparak tamamlayabilirsiniz.
Rotayı tamamlamak için 30-50 metre aralığında ip yeterli olacaktır.
Setler arasında emniyet alamayacağınız yerler olduğundan risk almamak için 50 metre civarı daha uygun olacaktır.”
ifadeleri kullanılmıştır.

Amasya’da bulunan outdoor kulüplerinin tanıtımı için izleyen sayfaya geçiniz.

2 thoughts on “Amasya Outdoor ve Doğa Aktiviteleri

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.