Aşağıdaki yazımız Türkiye’de outdoor sektörünün gelişimine katkı sağlamak için İngilizce kaynak sitelerde araştırma yaparken rastladığımız çok detaylı bir Bungee Jumping Güvenlik yönetmeliğine dayanmaktadır. Aşağıdaki yazımız (https://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content_627/COP-Bungee%20(Final%20Draft)_combined%20PDF%20version.pdf) adresinde yer alan PDF formatlı yönetmeliğin çeviri programı yardımıyla yapılan birebir çevirisine dayanmaktadır.

Bu yazı Bungee Jumping Güvenliği başlıklı ilk yazımızın devamı niteliğindedir. İlk yazımıza da göz atmanızı güvenli ip atlama yapabilmeniz için tavsiye ediyoruz. Bazı teknik terimlerin yazımında hatalar olabilir, dolayısıyla bu yazı doğrudan güvenlik uygulamalarında uygulanamaz, sadece fikir verme amaçlıdır. Yazımızın Outdoor ekstrem sporlar alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için fikir verici ve ufuk açıcı olmasını istiyoruz. 

6.Bungee Jumping Ekipman, Donanım ve Aparat

Bungee Jumping Ekipman

6.1 Bungee Jumping / Genel

 • (a) Bungee jumping için kullanılan tüm ekipman en az bir yedekleme sistemine sahip olacaktır. Nerede ikinci bir sistemin sağlanması mümkün değildir, maksimum dinamik için beş (5) güvenlik faktörü yükleme gerekli olacaktır.
 • (b) Ekipmanın modifikasyonu üretici tarafından yapılmalıdır.
 • (c) Donanım sisteminin modifikasyonu yalnızca Yetkili Kişi tarafından gerçekleştirilecek ve kullanım kılavuzunda.
 • (d) Öngörülen tüm denetim prosedürleri, bir engel atılmadan önce gerçekleştirilecektir.
 • (e) Yetkili Kişi, tüm araçların bakımı ve durumundan nihai olarak sorumlu olacaktır. onun gözetiminde ekipman.
 • (f) Teçhizatın tasarımında ve seçiminde gerekli özen gösterilecektir. Jumper’ın havada yakalanması veya dolaşması imkansız.

6.2 Bungee Jumping / Bungee Kablosu

6.2.1 Genel

 • (a) Bungee kordonları, belirtilen limitler dahilinde tasarlanacak ve çeşitli testlere tabi tutulacaktır. bu bölümde gerektiği gibi gerin ve yükleyin.
 • (b) Bungee kordonları, doğal veya sentetik kauçuk veya karışımlardan yapılacaktır.
 • (c) Bungee kordonunun uzatılmış uzunluğu, aynı yükleme her yapıldığında tutarlı olacaktır. bungee kordonuna uygulanır.
 • (d) Birden fazla kordon kullanıldığında, bunlar tamamen koruyucu bir kılıf içine alınacak veya kordonlar arasına bir uzantının sokulmasını önleyecek şekilde birlikte. Halbuki bir tek kordon sistemi kullanıldığında, bağlar kordon ipliklerini tasarlanmış konumlarında tutacaktır. İçinde her iki durumda da kılıf veya bağlar kablo performansını ihlal etmeyecektir.
 • (e) bungee kordonu tasarımı, özellikleri, üretim ve test verilerinin ayrıntıları ile birlikte aşağıdaki bilgiler onaya sunulacaktır.
 1. • Kordon tarafından uygun sınırlar dahilinde bir Jumper üzerine uygulanan maksimum G kuvvetinin hesaplanması ağırlık aralığı.
 2. • Atlama sayısı olarak ifade edilen, izin verilen maksimum bungee kordonu kullanımı.
 3. • İmha edilmeden önce kablolarda izin verilen maksimum bozulma veya hasar.
 4. • Bungee kordonunun son kullanma tarihi.
 • (f) Bungee kabloları, aşağıdakiler dışında hiç kimse tarafından değiştirilmeyecek, tahrif edilmeyecek veya tamir edilmeyecektir. üretici firma.
 • (g) Onaylı bungee kordonları yalnızca kalifiye operatörler için sağlanacaktır ve Sahibi, kablonun güncellenmesinden ve güvenli bir şekilde saklanmasından sorumlu olun.
 • (h) Mal Sahibi, biten bungee kordonunu kullanmayı derhal bırakacak ve imha edecektir. tarih veya maksimum atlama sayısına kadar kullanılmış. Sahip ayrıca sorumlu olacaktır Bozulma durumunda güvenlik sınırını aşan bir kablonun atılması için.
Bungee Jumping Ekipman

6.2.2 Bungee Jumping Kordon Bağlama

Kordon bağlama, kordon ipliklerini tasarlanmış konumlarında bir arada tutacaktır. Özellikleri ve Bağlayıcı malzemenin özellikleri, kordon malzemesine benzer olacaktır. Kordon bağlayıcı olacaktır her gün operasyonun başlamasından önce herhangi bir kusurdan arındırılmış. Bitişik kablo bağları varsa bir günlük çalışma sırasında koparsa, bağlar onarılıncaya kadar kablo kullanımdan çekilecektir.

6.2.3 Bungee Jumping Atlama Teli Üzerindeki Şok Yükü

Belirli bir Jumper’ın ağırlığı aralığı için uygun bir bungee kordonunun seçimi uygun olacaktır Jumper üzerindeki şok yükünü en aza indirmek için aşağıdaki gereksinimleri karşılayın. (Bu bölümü ana dokümandan inceleyiniz. )

(b) Statik durumda tasarlanan uzatılmış kablo uzunluğu, yüksüz uzunluğunun ≥ 2 katı

6.2.4 Bungee Kordonunun Yeni Tasarımı için Tip Testi

 • (a) Her bungee kordonu, standart bir üretim yöntemi ile yapılacaktır. Kurmak için onaylı kordon tasarımı ve üretim yöntemi, bungee kordonu örnekleri dahil uç ekler, Direktör tarafından onaylanacak bir test otoritesi tarafından test edilecektir. Bungee Gerekli test standartlarını karşılayan kablo tasarımı, bir tip test sertifikası ile birlikte verilmelidir. Her bir bungee kordonu, tip testi yapılmış bir tasarıma göre üretilecektir.
 • (b) Test edilen kordonun özellikleri ve üretim yöntemi ile ilgili ayrıntılar. Test kurumu tarafından verilen tip deney sertifikasında açıkça listelenecektir.
 • (c) İplerin performansını etkileyebilecek herhangi bir bungee kordonu özelliklerinde herhangi bir değişiklik veya kordon veya uç ataşmanlardaki herhangi bir değişiklik veya ekipmanın üretim yöntemleri, yeni tip testi ve onayı.
 • (d) Burada bahsedilen kablo teknik özellikleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: –
 • (i) Kullanılan yapı malzemesi.
 • (ii)% 300 uzamadaki gerilimi, gerilme mukavemetini ve BS 903: Kısım A2 ile belirlendiği üzere göçme anında uzama.
 • (iii) Kablonun enine kesitindeki ipliklerin boyutları ve sayısı.
 • (iv) Yapım yöntemi.
 • (v) Bağlanma yöntemi.
 • (vi) Uç bağlantılar için kullanılan ekipman.
 • (vii) Kablonun yüksüz uzunluğu.
 • (viii) Kablonun tasarlanmış çalışma yüksekliği.
 • (ix) Uzatma üretmek için 2,5’ten maksimuma kadar olan Operasyonel Jumper ağırlık aralığı Kablonun yüksüz uzunluğunun 4 katı.
 • (x) Çalışma sırasında tasarlanan dinamik yükleme aralığı ve toplam atlama sayısı
 • değiştirilmeden önce izin verilir (atlama ömrü).
 • (xi) Kalıcı olarak işaretlenmiş benzersiz bir üreticinin kimlik numarası.
 • (xii) Uç eki için kullanılan ekipman ve test uygunluk özelliği.
 • (e) Uç ataşmanlarla birlikte en az 2 m uzunluğunda bir bungee kordonu, onaylı bir imalat yöntemine uygun olarak, eğrilerini oluşturmak için test edilecektir. uzatmaya karşı uygulanan yük ve daha sonra belirle    İlgili uzatmanın sınırlar içinde olduğu Jumper’ın ağırlık aralığı kablonun yüksüz uzunluğunun 2,5 ila 4 katı; ve    değiştirmeden önce izin verilen toplam atlama sayısı.
 • (f) Yukarıda belirtilen uzatma menzili gerekliliği ile ilgili olarak, kordon 3’e tabi olacaktır. test sonuçlarının tutarlılığını sağlamak için tekrarlanan testler. En az 6 set veri noktası, her test için grafiksel bir formda yük ile uzama arasındaki ilişkiyi kurmak için elde edilir. Ortaya çıkan 3 eğri,% 5’lik bir sapma aralığı içinde çakışacaktır. Yapılan tüm testler, kablonun tekrar eski haline dönmesi için uzatmalar arasında 3 ila 10 dakika yüksüz durum.
 • (g) Kablo, maksimum dinamik yükün 5 katı ile yıkıcı bir teste tabi tutulacaktır. en az 5 dakikalık süre ve daha sonra herhangi bir iplik kopması veya bozulma olup olmadığını kontrol edin. Bu testten sonra bungee kordonu, zaten elastik sınırının ötesine gerildiği için imha edilecektir.
 •  (h) Test uzunluğu 1 metre olan iki bungee kordonu numunesi, bir döngü frekansına tabi olacaktır. kordonun atlama ömrünü tespit etmek için madde no. 6.2.9. Test yetkilisi şunları belirtmelidir: açıkça numunelerin tasarlananın 3 katından daha fazla bir test sonucuna ulaşıp ulaşamayacağını kordonun atlama ömrü.
Bungee Jumping Ekipman

6.2.5 Bungee Jumping Yeni Bungee Kablosu (sahada kullanılacak)

 • (a) Mal Sahibi, yalnızca uyarınca üretilen bungee kordonlarını kullanacaktır. Yukarıdaki madde 6.2.4’te belirtildiği gibi, tüm yönleriyle tip testine tabi tutulan bir tasarımın özellikleri. Bunda mal sahibi, imalatçıdan gerekli belge kanıtını uyma alacaktır.
 • (b) Aşağıdaki bilgilerin kalıcı işaretleri her birinin her iki ucuna da kazınacaktır. bungee kablosu.
 • (i) Üretici kimlik numarası.
 • (ii) Benzersiz bir seri numarası.
 • (iii) Üretim tarihi.
 • (iv) Bungee kordonunun son kullanma tarihi. (kordon malzemesinin son kullanma tarihine göre veya 6 üretim tarihinden itibaren aylar, hangisi daha erken ise)
 • (v) Kablonun üretildiği izin verilen maksimum esneme ve ağırlık aralıkları, site kılavuzunda belirtilen atama şeması.
 • (c) Sahip, tek tek bungee kordonlarının kullanımının ve gerçek koşullarının bulundurmaları her zaman orijinal onaylı kablo tasarımına uygundur:
 • (i) inşaat malzemesinin türü;
 • (ii) madde no. 6.2.4 (d) (ii);
 • (iii) uç bağlantı için kullanılan ekipman;
 • (iv) kablonun yüksüz uzunluğu; ve
 • (v) madde no. 6.2.7.
 • (d) Üreticinin seri numarası, yüksüz uzunluk, maksimum uzatılmış uzunluk ve ayrıca kablo kullanımı (gerçekleştirilen atlama sayısı) işlem kayıt defterine kaydedilecektir.
 • (e) Belirli bir donanım sistemi düzeninde her yeni bungee kordonu, Her yeni kablonun yaptığından emin olmak için amaçlanan atlama alanında üç uzatma testini takiben varlığında amaçlanan tasarım uzatma aralığını (yani yüksüz uzunluğunun 2,5 ila 4 katı) karşılar ve halkın kullanımına sunulmadan önce sörveyörün memnuniyetine.   1’i kablonun tasarlanmış minimum Jumper ağırlığına eşdeğer bir yapay yük ile test edin    Test 2 – kablonun tasarlanan maksimum Jumper ağırlığına eşdeğer bir yapay yük ile    Test 3 – ağırlığı tasarlanan ağırlık dahilinde olan bir operatör tarafından gerçekleştirilen deneme atlaması kordonun aralığı

6.2.6 Bungee Jumping Bungee kordonu uç ataşmanları

(a) Bir bungee kordonunun her bir ucunda, donanıma ve Sırasıyla jumper’ın koşum takımı. Uç ataşmanları, yanlışlıkla oluşmasını önlemek için tasarlanacaktır. serbest bırakma ve boyutları, kolay bağlantıya izin vermek için yeterli olacaktır. En az miktar Bir uç ataşmanın kopma yükü 2000 kgf olacaktır ve mukavemeti ikiden (2) az olmayacaktır. bungee kordonunun nihai gerilme mukavemetinin katıdır.

(b) Tüm uç bağlantı noktaları, aşınmayı en aza indirecek şekilde tasarlanacaktır.

(c) Atlama Telinin sert uçlardan veya bağlantılardan yaralanma olasılığı varsa, bunlar Muayene için koruyucu ancak çıkarılabilir yastıklı bir ceketle kaplanmıştır.

(d) Uç eki, Direktör tarafından onaylanmak üzere tanınmış test otoritesi tarafından test edilecektir. 6.2.7 Kullanımdan çekilme için kablonun test edilmesi

Her bir bungee kordonu, tüm uzunluğu boyunca ve tüm çevresi boyunca görsel olarak incelenecektir. bir günlük operasyonun başlangıcı ve sonu. Koruyucu kapaklı kordon için, kapağı kordonun dış ve en iç yüzeyini, bağlarını ve her ikisini de tamamen ortaya çıkarmak için açıldı. Muayene için uçlar ve daha sonra kapak değiştirilecektir. Bir bungee kordonu, tasarlanan atlama ömrüne ulaştığında kullanımdan çekilecektir (Madde 6.2.9’a bakınız). Ayrıca, aşağıdaki durumların herhangi birinde erken değiştirme de gerekli olacaktır.

 • a) Kablonun bulunduğu yer hariç, kordon 250 saatten fazla gün ışığına maruz kalır. ultraviyole maruziyete karşı koruyucu bir kordon kılıfı ile korunmaktadır.
 • b) İmalat tarihinden itibaren 6 aylık bir süre geçmiştir.
 • c) Üretici tarafından tavsiye edilen son kullanma tarihinin aşılması.
 • d) İplerin% 10’unda toplanmış iplikler, düzensiz gerginlik gibi aşınma var dişler veya iplik bantları arasında.
 • e) İpin uzunluğu boyunca toplam iplik sayısının% 5’i kopmuş.
 • f) Bungee kordonu sıçrama ömrü boyunca gerildikçe, bozulur ve Kabloyu, yüksüz uzunluğunun dört (4) katı uzatmak için gereken dinamik yük azalacaktır yavaş yavaş. Uzatma maksimum tasarlandığında kablo atılacaktır. yükleme, yüksüz uzunluğunun üç (3) katını aşıyor.
 • g) Bilinmeyen kimyasal, çözücüler, aşındırıcı maddeler veya kontaminasyonla temastan sonra aşındırıcı malzeme ile.
 • h) Herhangi bir olaydan sonra Yetkili Kişi tarafından garanti edilen diğer durumlar kablonun veya eklerinin negatif standart altı performansına. Bertaraf edilecek bungee kordonları 1 metreden daha kısa uzunluklarda kesilerek imha edilecektir.
Bungee Jumping Malzemeleri

6.2.8 Kordonun Yetkili Kişi Tarafından Günlük Kontrolleri

Başlangıçta ve bir günlük operasyon sırasında, Yetkili Kişi aşağıdakileri gerçekleştirecektir:

a) Tüm uzunluğu ve çevresi boyunca günde en az 4 kez görsel kontrol varsa koruyucu kapağı çıkarılmış şekilde aşınma belirtileri için bungee kordonu.

b) Statik ve statik elektrikte kablo uzunluğunda herhangi bir anormal değişiklik olup olmadığını kontrol edin. atlama sırasında dinamik olarak genişletilmiş koşullar.

c) Kordon uzatma özelliğinde beklenmedik değişiklikler olduğunda kabloyu hemen değiştirin meydana gelir ve kabloyu 6.2.7 maddesinde belirtildiği gibi bu anormalliklere karşı kontrol edin.

6.2.9 Döngü Frekansı Test Prosedürleri ve Bungee Kordonunun Atlama Ömrü

Aşağıdakiler, bir döngü frekansı testi gerçekleştirmek için kullanılan ayrıntılar ve prosedürlerdir. İzin verilen sayı cinsinden ifade edilen, belirli bir kordon tasarımının onaylanmış atlama ömrünü belirleyin atlamalar.

 • a) Aşağıdaki koşullardan biri gerçekleşene kadar bir döngü frekansı testi yapın.
 • (i) Yüksüz uzunluğun 4 katı dinamik yük, maksimumun altına düşer. tasarlanmış dinamik yük; veya
 • (ii) Demet gibi yıpranan ipliklerin% 10’undan fazlasına dair kanıt var
 • iplikler, iplikler veya iplik bantları arasında eşit olmayan gerginlik; veya
 • (iii) toplam sayının% 5’ini aşan kırık iplikler var. kordon.
 • b) Döngü frekansı testi sırasında kablonun değişen özelliklerini kaydedin dahil olmak üzere :
 • (i) kablonun yüksüz uzunluğu;
 • (ii) bir yüzey incelemesinden gözlemlendiği ve bir toplam iş parçacığı yüzdesi; ve
 • (iii) Belirtilen uzatılmış uzunluğa ulaşmak için azaltılmış yükün değeri (4 kez yüksüz uzunluk).
 • c) Bir döngü, bungee kordonunun yüksüz uzunluğunun 4 katına kadar uzatılmasından oluşacaktır.
 • d) İp, çevrimler arasında 3 dakika ± 10 saniye boyunca yüksüz olarak boşta kalacaktır.
 • e) Test Koşulları:
 • (i) Sıcaklık: Tipik ortam sıcaklığı.
 • (ii) Atmosferler: Normal bir dış ortamda olduğu gibi, herhangi bir anormal Ozon.
Bungee Jumping Malzemeleri

6.3 Bungee Jumping Atlama Teli Donanımı ve Ayak Bileği Kayışı

 • (a) Yalnızca bungee jumping için özel olarak tasarlanmış tam vücut koşum takımı kullanılacaktır.
 • (b) Atlama teli koşum takımı, benzer ürünler üretmek için onaylanmış bir kuruluş tarafından imal edilecektir. onaylı bir koda göre vücut koşum takımı,
 • (c) Ayak bileği kayışları, Atlamacı’nın ayak bileklerini sağlam bir şekilde bir arada tutacak ve Atlayıcıyı kordon eki. Ayak bileği kayışları / kayışları Jumper’ın ayak bileklerinin çarpışmasına veya Jumper’da morarmaya neden olur.
 • (d) Tüm emniyet kemeri aşağıdaki şartlara uygun olacaktır.
 • i) Atlama Teli, bungee kordonuna, Atlama Teli’nin üzerindeki iki ayrı noktada vücut sabitlenecektir.
 • ii) Bel kayışına farklı ve ayrı bir bağlantıya sahip tam vücut koşum takımı.
 • iii) Bir kuşamın minimum kopma mukavemeti 2000 kgf olacaktır.
 • iv) Herhangi bir emniyet kemeri için minimum güvenlik faktörü beş (5) olacaktır.
 • v) Kablo demetleri, imalatçı tarafından belirtilen Jumper boyutu aralığına uyacak şekilde koşum takımı mevcut olacaktır.
 • vi) Gövdeleri sabitleyen bir yedek emniyet kemeri olmadan sadece uzuvları sabitleyen emniyet kemeri, asla kullanılmamalıdır.
 • (e) Bununla birlikte, farklı emniyet kemeri sistemi stilleri için ek gereklilikler, bireysel sıçrama sahası ve EMSD ile istişare gerekli olacaktır.
 • Uyarılar:- 2 seçenek atlandı
 • 1. bel + omuz
 • 2. ayak bileği + güvenlik Hat bükmek kablo ağı

6.4 Bungee Jumping Halatlar, Yaşam Hatları ve Emniyet Kemerleri

 • (a) Jumper’ı tutmak veya indirmek için kullanılan halatın minimum çapı 11 mm olacaktır. Minimum 2700 kgf kopma yükü ve 5 güvenlik faktörü ile kemmantel yapı. Halatlar, esnemeye ve darbeye izin vermek için naylon veya benzeri sentetik malzemeden yapılacaktır.
 • (b) Yaşam hatları güvenli bir şekilde sabitlenecek ve tüm operatörlere bağlanacak, atlama noktası veya yüksekten düşmenin olabileceği her koşulda. Tüm yaşam hatları minimum 2200 kgf kopma yüküne sahiptir.
 • (c) Operatörler, bulundukları her an emniyet kemeri (tam vücut veya oturma kemeri) giyeceklerdir. atlama platformunda çalışıyor.

6.5 Bungee Jumping Donanım ve Dokuma

 • (a) Karabinerler, minimum 2000 kgf kopma yükü ve emniyetli vidalı kapak tipi olacaktır. 5 faktörü.
 • (b) Kasnak ve pranga, minimum 2000 kgf kopma yüküne veya minimum güvenlik faktörüne sahip olacaktır. maksimum dinamik yükün 5 katı. Tüm makaralar halat ölçüsüne uygun olacak ve 10 cm’den az olmayan minimum çapa sahip olacaktır.
 • (c) Webblingler, düz borulu dağcılık ağları veya asgari bir eşdeğeri olacaktır. 2000 kgf kopma yükü ve 5 güvenlik faktörü. Tamamen dikilmiş derzlerde kullanılmadığında Tüm dokumalarda dokuma, şerit düğümler kullanılacak ve uçlar dikilecek veya bant genişliğinin iki katından daha büyük.
Bungee Jumping Malzemeleri

6.6 Bungee Jumping  Arma Sistemi

 • (a) Fazlalık ve yeterlilik kuralları, işin her alanında kesinlikle uygulanacaktır. donanım / sistem.
 • (b) Atlama telini geri almak için alternatif prosedürler, herhangi bir birincil indirme sistemindeki arıza.
 • (c) Atlama telinin atlama güvertesine geri alınacağı kurtarma operasyonunda, Atlama teli her zaman bağımsız bir kilitleme vasıtasıyla kaldığı pozisyonda güvence altına alınacaktır. geri alma ipindeki tutma kuvveti serbest kalana kadar cihazlar.
 • (d) Bungee kordonu her zaman atlama yapısına iki istasyon noktasında sabitlenecektir. her bir ankraj noktasındaki asgari güvenlik faktörü beş (5) olacaktır.
 • (e) Bağlama halatları için düğümler, çift ilmekli sekiz şeklinde veya tanınmış bir değiştirilmiş versiyon, ardından bir üstten veya balıkçı kaleci düğümü.
 • (f) Tüm kelepçeler güvenli bir şekilde kablolanacak veya kamalı pimlenecek ve tüm vidalı kapaklı karabinalar aşağıyı gösterecek şekilde döndü.
 • (g) Makara yalnızca ip yönünü değiştirmek için kullanılacaktır. Bungee arasındaki herhangi bir kasnak halat ve donanım sisteminin bağlantı noktası yasaklanacaktır.
 • (h) Kenetlenmemiş uçlu bir bungee ipi atlama güvertesinde bırakma uygulaması, yasak.
 • (i) Ekipmanın donanımı, Yetkili Kişi / Jump Master veya yetkili bir kişi.
 • (j) Donanım, bireysel Jumper’lar için atlama yüksekliğini değiştirecek şekilde ayarlanabiliyorsa, ip veya bungee kordonunu donanıma bağlayan dokuma kalibre edilecek veya işaretlenecektir. gerekli ayarın seçimini kolaylaştırın.
 • (k) Atlama platformundaki kişilerden biri, atlama operatörü veya Jump Master, indirme sistemini çalıştırın. Kalan kişi, gözlemden sorumlu olacaktır. indirme işlemini ve gerekirse indirme işlemini fiziksel olarak durdurun.

6.7 Bungee Jumping Atlayışı Test ve Muayene

 • (a) Tüm donanım, emniyet kemeri, indirme / fren sistemi ve güvenlik tertibatı düzenli olarak saha kullanım kılavuzuna ve bu Kurallara göre incelenmiş ve test edilmiştir. Muayene, bulgular ve alınan eylemler kayıt altına alınacaktır.
 • (b) Tüm teçhizatın, koşum takımlarının, indirme / fren sistemlerinin nominal yük taşıma kapasitesi ve güvenlik dişlileri bu Kodda belirtilen standartlardan daha düşük olmayacaktır.
 • (c) Anormal yüklemeye veya herhangi bir sert yüzeyin etkisine maruz kalan herhangi bir donanım veya yüzey hasarı değiştirilecektir.
 • (d) Anormal şok yüküne maruz kalan halatlar değiştirilecektir.
 • (e) Tüm halatlar, dokuma ve bağlar, Yetkili Makamın talimatıyla muayene edilecektir. Kişi, hem görsel olarak hem de hissederek, aşınma, yıpranma veya aşındırıcı veya aşındırıcı maddelere maruz kalma belirtileri nedeniyle zararlı maddeler. Denetimlerin programlanmasına ilişkin kriterler, kullanım kılavuzu.
 • (f) Halatların, dokumaların, kuşamların ve donanımın periyodik olarak değiştirilmesine ilişkin kriterler, site kullanım kılavuzunda belirtilmiştir.
 • (g) Kişisel koruyucu teçhizat, Yetkili Kişiyi tatmin edecek şekilde günlük olarak teftiş edilecektir. Kişi.
 • (h) Koruma alanında herhangi bir azalma belirtisi olan eldivenler hemen değiştirilecektir.
Bungee Jumping Malzemeleri

6.8 Bungee Jumping Donanım ve Ekipman Yedek Parçaları

(a) Her günün başlangıcında, aşağıdakileri içeren tam yedek parça seti yerinde mevcuttur veya değiştirme için operatörün depolama tesisinden kolayca erişilebilir.

Eğer gerekliyse:

 •    Bungee kabloları
 •    Tüm halatlar
 •    Kuşaklar – Süveter ve personel için ayak bileği ve vücut
 •    Eldivenler
 •    Yaşam çizgileri ve klipler

(b) Herhangi bir standart altı ekipman, donanım veya kişisel koruyucu ekipman,

keşfedilirse hemen değiştirilecektir.

(c) Herhangi bir alt standart madde olması durumunda, herhangi bir nedenle, engel atlama derhal durdurulacaktır. hemen değiştirilemez veya düzeltilemez.

6.9 Bungee Jumping Parçaların ve Ekipmanların Tanımlanması

 • (a) Her ekipman, alet veya parçanın benzersiz bir tanımlama işareti ve / veya etiketi olacaktır.
 • (b) Malzemenin özellikler etkilenmeyecektir.
 • (c) İşaretler, aşağıdaki durumlarda operatörlerin dikkatini çekmek için göze çarpan konumlara konulacaktır. ekipmanı günlük işlemlerinde kullanıyorlar.
 • (d) Her bir kalemin tanımı, özel kalemlerin kayıt sayfasında uygun şekilde belgelendirilecektir.
 • (e) Kablo üzerinde kolay tanımlama için renk kodlaması benimsenecektir. Müdürün ön onayı önerilen renk şemasında elde edilecektir.

Not: Bu yazımız serinin ikinci yazısıdır. Diğer yazılara da göz atınız.


 • Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz.
 • Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.
 • Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin.
 • Doğal, tarihi ve turistik mekanlara kesinlikle zarar vermeyin. Gittiğiniz yerlerde çöplerinizi bırakmayın, çöplerinizi getirdiğiniz gibi poşetler içerisinde geldiğiniz yere geri götürün veya bir çöp konteynırına atın.
 • Türkiye’de ormanlara girişlerde sık sık yasaklar uygulanmakta ve uymayanlara idari cezalar yazılmaktadır. Güncel orman giriş yasaklarını illerin Orman Bölge Müdürlüklerinden teyit etmelisiniz.
 • Teknik olarak doğada yapılan bütün outdoor aktiviteleri için önceden izin alınması gerekmektedir. Okuyucularımıza, kampçılara, doğa yürüyüşçülerine ve bütün outdoor sporlarına katılanlara tavsiyemiz, aktiviteye başlamadan önce hiç olmazsa kolluk güçlerini arayarak yapacakları doğa aktivitesi ve rotaları hakkında bilgi vermeleridir.
 • Outdoor ve doğaya dair görüş, düşünce, öneri ve istekleriniz bizim için değerlidir. Çekinmeden bize yazabilirsiniz.
 • Outdoor ve doğa aktiviteleri hakkında en son bilgileri almak için sitemize abone olabilirsiniz.

www.turkeyoutdoor.org: Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu. Sizi, unutulmaz bir doğa macerasına davet ediyoruz! Türkiye’nin en heyecan verici outdoor ve doğa sporları platformu olarak trekking, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi doğa sporlarıyla dolu maceralar hakkında detaylı rehberler, benzersiz rotalar, güncel haberler ve unutulmaz etkinlikler sunuyoruz. Her bir etkinlik için titizlikle hazırlanmış bilgiler, etkileyici rotalar, büyüleyici fotoğraflar ve ilham verici videolar sizi bekliyor.

Sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın.

Türkiye'nin outdoor ve doğa sporları platformu
Türkiye’nin outdoor ve doğa sporları platformu