Adıyaman Nemrut Dağı Tanıtımı

ADIYAMAN GEZİ REHBERİ 3. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adıyaman’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adıyaman mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bu yazımızda Adıyaman’da bulunan dünyaca ünlü Nemrut Dağı kalıntılarını çok detaylı olarak tanıtacağız.

Adıyaman Nemrut Dağı ve Tümülüsü

Nemrut Adıyaman – Kahta ilçesindeki UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan dağın (2206 m) adıdır. Bu dağın zirvesinde, Kommagene devletinin kralı I. Antiak’ın (M.Ö. 62 – 32) yaptırdığı bir yığma tepe ile çevresinde görkemli heykellerle süslü kutsal alanlar yer almaktadır.

Antiokhos Başı

Kommagene Kalıntıları

MÖ 109 ile MS 72 yılları arasında yani yaklaşık 200 yıl boyunca bölgede bağımsız bir devlet halinde varlığını sürdüren Kommagene Krallığı, Makedonya ve Pers medeniyetlerinin kültür ve inançlarını birleştiren bir uygarlıktır. Krallığın kurucusu olarak kabul edilen Mithridates Kallinikos’un hem Pers Hükümdarı Darius hem de Makedonya Hükümdarı Büyük İskender ile akrabalığı bulunmasının böylesi bir kaynaşmaya neden olduğu çok açıktır.

Kommagene Krallığı
Kommagene Krallığı


Bir dönem bölgenin en güçlü devleti olarak hüküm süren Kommagene Krallığı’nın diğer görkemli eserlerini de Adıyaman’da bulabilirsiniz. Sütunlar ve heykellerle süslenmiş, kraliçelerin ezarlarının bulunduğu Karakuş Tümülüsü; en büyük şehirlerinden olan Perre’deki
nekropol alanları ve taban mozaikleri; krallığın kutsal alanı olan ve bir zamanlar sarayların bulunduğu Arsameia’yı bu uygarlığı daha akından tanımak isteyenler mutlaka görmelidir.


Bu yazımızın içeriği çoğunlukla Demet DEMİROĞLU tarafından yazılan İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Ormancılık Politikası ve Yönetimi Programı’nda yapılan “Ulusal Parklarda Stratejik Yönetim Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi (Örnek:Nemrut Dağı Ulusal Parkı)” adlı yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Söz konusu tez 2004 yılında yayımlanmıştır. Tezin PDF dosyasına internetten erişilmiştir. Tezde yazılan eksikliklerin çoğunun giderildiği düşünülebilir.

Nemrut Dağı Milli Parkı’nın ve Yörenin Tanıtımı

Adıyaman Nemrut Dağı ve Tümülüsü

Nemrut Dağı Ulusal Parkı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Adıyaman–Kahta platosunun kuzeyi ile Toros dağlarının güney kesimi arasında yer almaktadır. Nemrut Dağı Ulusal Parkı’nın , bir kısmı Adıyaman ili Kahta ilçesinde, bir kısmı ise Malatya ili Pütürge ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Alanın kuzeyinde Malatya ili, batısında K.Maraş ili (Merkez ile Pazarcık ilçesi), güneydoğusunda Şanlıurfa (Siverek, Hilvan, Bozova ilçeleri), doğusunda ise Diyarbakır ili (Çermik ile Çüngüş ilçeleri) bulunmaktadır.

Nemrut Dağı Ulusal Parkı

Nemrut Dağı Ulusal Parkı ve yöresi, topoğrafik açıdan engebeli bir yüzey şekline sahip olup, Kahta – Adıyaman platosu üzerinde 600 m civarında düzlük sahadan başlayarak, Nemrut Dağı’nda 2208 m ’ye ulaşmaktadır. Böylece 8- 9 km ’lik kuş uçuşu mesafe dahilinde yükseklik farkı 1500 m ’yi bulmaktadır. Son derece engebeli bir topografyaya sahip olan yöre, akarsular vasıtasıyla dar ve derin olarak parçalanmıştır.

Nemrut Dağı

Nemrut Dağı Ören Yeri, Pütürge’nin Büyüköz Köyü ile Adıyaman’ın Kâhta İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik Dönem’in en görkemli kalıntılarından birisidir.

Adıyaman Nemrut Dağı ve Tümülüsü

Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmış olup, 8-10 metre yüksekliktedir. Eski çağlarda Kommagene olarak anılan bölgede I. Mithradates tarafından bağımsız bir krallık kurulmuş, krallık, onun oğlu I. Antiochos (M.Ö. 62-32) döneminde önem kazanmıştır. M.S. 72 yılında Roma’ya karşı yapılan savaşın kaybedilmesinin ardından krallığın bağımsızlığı sona ermiştir.

Nemrut Dağı

Nemrut Dağı’nın doruğu yerleşme yeri olmayıp, Antiochos’un tümülüsü ve kutsal alanlardır. Tümülüs, Fırat Nehri geçitlerine ve ovalarına hâkim bir noktadadır. Kralın kemiklerinin ya da küllerinin ana kayaya oyulmuş odaya konulduğu, 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapındaki tümülüs, küçük kaya parçalarıyla örtülerek koruma altına alınmıştır. Her ne kadar yazıtlarda kralın mezarının burada olduğu belirtiliyorsa da bugüne kadar keşfedilememiştir.

Doğu ve batı teraslarında Antiochos ile tanrı ve tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunmaktadır. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer almaktadır. Heykeller Helenistik, Pers sanatı ve Kommagene Ülkesi özgün sanatı harmanlanarak yontulmuştur. Bu anlamda Nemrut Dağı’na batı ve doğu uygarlıklarının köprüsü denebilir.

Nemrut Dağı

Kommagene Krallığı’nın tarih sahnesinden silinmesiyle Nemrut Dağı’ndaki eserler yaklaşık iki bin yıl boyunca yalnızlığa terk edilmiştir. 1881 yılında yöreyi görevli olarak gezen Alman mühendis Karl Sester, Nemrut Dağı heykellerine rastlamış ve İzmir’de bulunan Alman Konsolosu’nu, Kommagene Krallığı’na ait harabeleri, tanrı heykellerinin oturtulduğu kaidelerin arkasındaki Grekçe yazıtları göremediğinden Asur harabeleri zannederek haberdar etmiştir.

Alman Karl Doerner

Karl Sester, dev heykelleri keşfetmenin heyecanıyla bu hataya düşmüştür. 1882 yılında Otto Puchstein ve Karl Sester Nemrut’ta inceleme yapmıştır. Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) Müdürü Osman Hamdi Bey 1883 yılında bir ekiple gelip Nemrut’ta çalışmıştır. 2’inci Dünya Savaşı’nın ardından Amerikan arkeolog Theresa Goell ve Alman Karl Doerner; Nemrut ve yöresinde kazı, araştırma ve inceleme yapmışlardır.

Nemrut Dağı

Nemrut Dağı Ne İçin Yapılmıştır?

Adıyaman Nemrut Dağı ve Tümülüsü Batı Terası

Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı‘nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik Dönem’in en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır.

Nemrut Dağı

Nemrut Dağı’na Ulaşım

Kahta ilçesinin Ankara’ya uzaklığı 803 km, İstanbul’a 1256 km, İzmir’e 1285 km, Adana’ya 450 km, K.Maraş’a 200 km ve Malatya’ya 65 km’dir.

Nemrut Dağı Ulusal Parkı’na gerek karayolu, gerekse havayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Alana karayolu ile Kahta ilçesini Sincik ilçesine bağlayan karayolu üzerinden ulaşılabildiği gibi Malatya ilinin Tepehan nahiyesi üzerinden de Nemrut DağınTümülüsüne doğrudan ulaşmak mümkündür.

Kommagene Krallığı

Kahta’dan diğer komşu illere ulaşım ise rahatlıkla sağlanmaktadır. Kahta’dan Malatya ve Şanlıurfa illerine ulaşım, Adıyaman karayolu üzerinden, Elazığ iline ulaşım ise Gerger ilçesi üzerinden olmaktadır.

Nemrut Dağı Sanal tur için tıklayınız: https://www.360tr.com/nemrut-dagi-3-panorama-sanal-tur_646c6eaf40_tr.html

Kommagene Krallığı

Kommagene Krallığı | Bernamegeh
Kommagene Krallığı

Kommagene Krallığı, İranlı Orontid Hanedanı’nın Helenleşmiş bir kolu tarafından yönetilen ve MÖ 163 – MS 72 yılları arasında varlık göstermiş bir Greko-Pers krallığıdır. 

Partlar, Ermeniler ve Romalılar arasında tampon bir ülke olmuş, çok kültürlü bir devlettir.

Kommagene Krallığı M.Ö. 162 – M.S. 72 yılları arasında Toros dağ silsilesinin güney eteklerinde Fırat nehrinin batı yakasında, bugünkü Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş illeri sınırları içerisinde 234 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Arkeolojik araştırmaların yetersizliği ve yazılı belgelerin azlığı nedeniyle yeterinde aydınlığa kavuşturulmamış olsa da eldeki bilgiler ışığında, krallığın en parlak dönemini M.Ö. 69-36 yılları arasında hüküm süren I. Antiokhos döneminde yaşadığı tahmin edilmektedir.

Kommagene Krallığının Tarihi

Kralların ve tanrıların taşlaştığı yer Nemrut | NTV
Kommagene Krallığı

Kommagene Krallığının yazılı kaynaklarda ilk yer alışı, M.Ö. 850’li yıllara rastlamaktadır. Asur ve Hitit egemenliğini yaşayan Krallığın, Asur kaynaklarına göre, Geç Hitit döneminde adı, “Kummuh” şeklinde geçmekte ve o devirlerde hüküm sürmüş Asur Krallığı’nın sömürgesi olarak altın, gümüş ve sedir ağacı şeklinde vergi ödemekte idi. Özellikle M.Ö. 700’lü yıllarda Kommagene halkı Asur’lara karşı ayaklanmışsa da bu ayaklanmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Adıyaman Nemrut Dağı ve Tümülüsü Doğu Terası

M.Ö. 600’lü yıllarda ise Asur Krallığı ile Mısır Krallığı orduları birleşerek, Babil’lere karşı ayaklandı ve Samsota’da (Samsat) yapılan savaşta Asur Krallığı yenilgiye uğradı. Böylece Kommagene halkı, Hititler, Asurlar, Babiller, Persler ve Yunanlılar gibi birçok krallığın egemenliği altında yaşamışlardır.

Stratejik konumundan ötürü ülke, çıkarları çatışan büyük devletler arasında sürekli çekişme konusu olmuştur. Çünkü, Fırat ve Toros geçitleri doğu – batı yönlerinde askeri etkinliklere girişen devletler için büyük önem taşımaktaydı. Ancak, Kommageneliler, örnek bir siyaset güderek, ilişkileri iyi değerlendirerek güçlü komşular arasında varlıklarını korumayı başarmıştır.

Kommagene Krallığı’nın Kuruluşu

Antiokhos’un yaptırdığı mezar tepesi,

Selokid Kralı Antiokhos Gypros’un kızı Thea ile evlenen I. Mithridathes, M.Ö. 80’de Kommagene Krallığı’nı bağımsız olarak kurmuş ve Kommagene Kralı olmuştur. I. Mithridathes ataları olan Persleri, Makedonları ve bölgedeki diğer toplulukları bir araya getirerek kurduğu devlete, Grekçe “Genler Topluluğu” anlamına gelen “Kommagene” adını vermiştir.

Kommagene Krallığını bağımsız olarak kuran I. Mithridathes olmasına rağmen, Kommagene Devletinin asıl kurucusu I. Mithridathes’ in oğlu I. Antiokhos olarak kabul edilmektedir. I. Antiokhos’un tahta çıktığı M.Ö. 69 tarihi de Kommagene Krallığı’nın kuruluş tarihi olarak anılmaktadır.

Kommagene Krallığı Devrinde Anadolu

Kommagene Krallığı | Bernamegeh
Kommagene Krallığı

Kommagene Krallığı’nın tarih sahnesine çıkmasındaki etkenler; tarih boyunca Hititler, surlar, Urartular, İranlılar, Selökidler ve Romalılar gibi kendisinden daha güçlü ve büyük devletlerle ilişki kurması ve hanedanlar arası yapılan evliliklerdir. Evlenmeler aracılığıyla çevrede ülkeler arasında sıkı ilişkiler kurulmuştur.

Bolca para bastırılarak, ülkelerarası ticaret geliştirilmiştir. İran ve Kommagene aileleri arasındaki evlenmeler, aynı zamanda birbirlerinin yasallıklarını kabul etmelerinde etkili olmuştur.

Adıyaman Nemrut Dağı ve Tümülüsü

I. Antiokhos soyunun Makedonya, Akhamenit ve İran gibi üç ayrı kökenden gelmesi de ona büyük yetkiler vermiştir. Anadolu’da hüküm sürmüş diğer birçok krallık gibi Kommagene Krallığı da batıdan ve doğudan gelen insanların oluşturduğu kozmopolitik bir krallıktı.

Kral Mithridathes bu büyük topluluğu bir araya getirmek için çok çalıştı. II. Mithridathes, Kommagene’yi korumak ve güçlendirmek için mitolojik tanrılarla anlaştı.

Kommagene - Türkçe Bilgi
Kommagene Krallığı

Kral, tanrılarla yaptığı anlaşmalarla ve halkın birbirleri ile kaynaşmasını faaliyetlerle birçok farklı grubu birleştirmeyi başardı. Krallığı içinde bulunan her şehre, adına “Temenos” dediği kutsal tapınaklar yaptırdı.

Anadolu’nun doğusundaki Galatia, Kapadokia ve bazı küçük devletler arasında, özel yeri olan Kommagene’de Yunan ve Pers sanat anlayışından etkiler bulunan bir sanat yaklaşımı vardı. Kral Mithridathes’ in hükümdarlığı döneminde, doğu kültürünün etkileri hissedilse de Antiokhos döneminde Yunan kültürünün etkilerinin fazlaca görüldüğü bir sanat anlayışı hakimdi.

Kommagene Krallığı

Samsota’ da (Samsat) yapılan kazılarda kireçtaşından yapılmış asma yaprakları ve üzümlerle çevrelenmiş tapınak kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Bu motif, daha çok Helenistik dönemde yaygındı.

Kommagene Krallığı Sosyal Ticari Hayatı

TEMPO TUR в Twitter: "Nemrut Dağı'nda, Kommagene Krallığı'nın efsanevi kralı Antiochos tarafından yaptırılan tümülüs, devasa heykeller ve kabartmalarını gördükten sonra Batı terasında gün batımını izleyeceğiz. 👉 https://t.co/S29BRcZlhg . #tempoturizm ...
Kommagene Krallığı

Kommageneliler için ticaret çok önemli bir gelir kaynağı idi. O dönemde, Romalılar ve Partlılar arasındaki çekişme, doğu – batı arasındaki ticareti engellemekteydi. Sadece, bu iki güç arasında yer alan ve bağımsız bir krallık olan Kommagene, hem Part Krallığı, hem de Romalılar için kabul edilebilir bir ticaret ortağı idi.

Kommageneli tüccarlar, Hindistan’dan getirdikleri baharatlar, değişik türdeki hayvanlar, Çin ipekleri gibi birçok malı Part ve Roma Krallıklarında pazarlayabiliyorlardı. Ayrıca, para bastırarak ülkelerarası ticareti de önemli ölçüde geliştirmişlerdi.

Kommagene Krallığı Savaşları

Kommagene krallığı Archives - GAZETE SANAT
Kommagene Krallığı

III. Antiokhos döneminde, ülke oldukça güçlü bir duruma geldi. O’nun ölümünden sonra, M. S. 17’de Romalı komutan Germenicus, Kommagene’yi Roma’nın Suriye eyaletine bağladı. Romalılar, Fırat boylarına ulaşınca, bölge üzerinde kesin bir denetim sağlamaya çalıştılar. Baskılarını zamanla daha da arttırarak ülke yönetimine sürekli olarak karıştılar.

Roma imparatoru Caligula, IV. Antiokhos’a babasından aldığı krallığı geri verdi ve M. S. 38’de Kommagene yeniden bağımsızlığını kazandı. IV. Antiokhos döneminde ülkenin sınırları batıya doğru genişledi. IV. Antiokhos, Kilikya bölgesinin önemli bir bölümüyle Lakanatis ve Lukaonia bölgelerini ele geçirdi.

Kommagene Krallığı

Neron döneminde, Part Savaşlarında gösterdiği yararlılıklardan ötürü, Doğu Anadolu’nun bir bölümü Romalılar tarafından IV. Antiokhos’a verildi. Roma komutanı Vespasianus, Yahudi savaşları sırasında IV. Antiokhos’u tahttan indirdi ve Kommagene’nin bağımsızlığına son verdi.(M. S. 72) Böylece ülke yeniden Roma’nın Suriye Eyaletine bağlanmış oldu.

Nemrut Dağı’nda Bulunan Tarihi Yapılar hakkında detaylı bilgiler için 2. sayfaya geçiniz.

Adıyaman Yemek Rehberi

ADIYAMAN GEZİ REHBERİ 6. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adıyaman’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adıyaman mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bu yazımızda Adıyaman’da yenilebilecek yemekleri, Adıyaman’ın yemek kültürünü tanıtıyoruz.

Adıyaman Mutfağı

Adıyaman’ın Meşhur Yemekleri

Adıyaman‘a gelenler ya da gelmeyi düşünenler Adıyaman‘da ne yenir? Neyi meşhur sorusunun yanıtını araştırıyor. Adıyaman yemek kültürü bakımından kendisine has yemeklere ve içeceklere sahiptir. Yöresel yemekleri arasında çorbalar, salatalar, cacıklar, pilavlar, köfteler ve tatlılar oldukça fazladır.

Adıyaman Yemekleri

Adıyaman, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden birisi olmasının yanı sıra lezzetli yemekleriyle de dikkat çekmektedir. Adıyaman’ı ziyaret edeceklerin ilk yapması gereken şeylerden birisi de, yöresel lezzetlerini tatmak olmalıdır. Adıyaman’ın lezzetleri et ve hamur üzerine kurulu olduğu bünyenize ağır gelebilir. Çiğ köfteyi artık her yerde yemek mümkün olsa da, mutlaka Adıyaman’da denemeyi ihmal etmemelisiniz.

Adıyaman Mutfağı ve Yemekleri

Adıyaman mutfağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yemek kültürünün temel özelliklerini taşıyan, yemek türleri açısından yakın illerle benzerlikler gösteren bir mutfaktır.

Her ne kadar Adıyaman denilince akıllara ilk çiğ köfte gelse de Adıyaman Mutfağı oldukça zengin. Adıyaman mutfağına has pek çok yemek ve içecek bulunmaktadır. Yöresel yemekler arasında çorbalar, pilavlar, cacıklar, köfteler ve tatlılar birbirinden leziz tatlarıyla sofraları süslüyor. Adıyaman’ın zengin mutfak kültüründe değişik salata türleri de sofralarda ayrı bir yere haizdir. Bu salatalar “mancala” adı ile tanınıyor. Yarpız mancası, pirpirim salatası patates salatası en ünlülerindendir.

Çiğ köfte

Adıyaman Ev Yemekleri

Yöre yemeklerinin temel maddeleri olarak buğday ürünleri, kuru baklagiller, patlıcan, domates ve lahana kullanılmaktadır. Soğan, sarımsak, salça, pul biber, maydanoz ve baharatlar tüm yemeklerde tat verici olarak kullanılmaktadır.

Adıyaman yemek çeşitleri bakımından çevre illere benzerlik göstermekle birlikte gerek yemeklerin yapılış şekli gerek yemeklerin isimleri açısından farklıdır. Yöre yemeklerinin temel maddeleri; buğday ürünleri, kuru baklagiller, patlıcan, domates lahanadan oluşmaktadır.

Adıyaman Yemekleri

Adıyaman mutfak kültürü genel olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinin mutfak kültürünü yansıtır. Çevre illerle benzer yemek çeşitleri olsa da kullanılan baharatlar, yemeklerin isimleri ve yapımı açısından kendine has özelliklere sahiptir. Adıyaman‘ın etle yapılan yemek çeşitleri arasında kebabı da bulunuyor.

Adıyaman Mutfak Kültürü

Kebaplar ve fırın yemekleri için kentin her mahallesinde fırınlar bulunuyor. Şişik veya şışık da denilen Adıyaman kebabı, domates tavası denilen tava yemeği ile buna çok benzeyen Besni tavası aralarında yöreye en özgün olanlardan.

Adıyaman yöresel mutfağında her mutfakta olması gereken çorbalar, pilavlar, cacıklar, salatalar, köfteler ve tatlılara oldukça fazla yer verilir. Her yemeğin kendine has bir lezzeti varken özellikle değişik salata çeşitlerinin Adıyaman mutfağında önemli bir yeri vardır.

1Abuzer Kebabı
2Adıyaman Köftesi
3Adıyaman Tavası
4Alaca Çorba
5Basalla
6Besni Tava
7Buhara Pilavı
8Burma Tatlısı
9Çiğ Köfte
10Dövmeç
11Hevirbirk
12Hıtap
13İçli Köfte
14Karıştırmalı Pilav
15Kaşık Tatlısı
16Kavurmalı Sıcak Köfte
17Kuncemot
18Kuruluk Dolması
19Malhuta Çorbası
20Meyhane Pilavı
21Meyir Çorbası
22Panki
23Parmak Kebap
24Peynirli İrmik Helvası
25Pirinç Tavası
26Pirpirim Salatası
27Şıllık Tatlısı
28Şilke
29Tene Helvası
30Tevenk Sarması
31Tırşik
32Top Helvası
33Yarpuzlu Köfte
Adıyaman Yöresel Yemekleri

Adıyaman’ın Yöresel Yemekleri

Adıyaman Yemekleri

Lezzete oldukça önem veren Adıyaman yemek kültürü bölgeye gidenlerin oldukça ilgisini çekmekte ve yemeklerini tadanlarda tekrar deneme isteği uyandırmaktadır.

Tırnak pidesi ile birlikte sunulan Besni tava önemli lezzetler arasında bulunmaktadır. Şehirde çok sayıda çorba, sebze yemeği, pilav, köfte ve salata bulunmaktadır. Salata için tavsiye edilen Pirpirim olurken, yemekten sonra burma tatlısını veya top helvasını tercih edebilirsiniz.

Adıyaman Yemekleri

Adıyaman Yemekleri

Adıyaman Mutfağı’nın kebaptan sonraki olmazsa olmazları arasında buğday, baklagiller, domates ve tabi ki bol baharat yer alıyor. Adıyaman mutfağı salt bir ürün üzerine kurumlu bir yemek kültürünü kapsamıyor. Bunun nedeni yörenin bölgeler arası bir birleşme özelliği göstermesidir.

Adıyaman’da Ne yenir?

Hem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu hem de Akdeniz bölgelerinin ürünlerini, yemeklerini ve adetlerini yöre mutfağında görmek olasıdır.

Adıyaman Tatlıları

Bütün yemeklerde sarımsak, soğan, salça, pul biber, kuru nane, maydanoz ve diğer baharatlar kullanılıyor. Buğday, nohut patlıcan ve yoğurtlu çorba ‘meyir’, kuşbaşı et, kıyma ve bir çeşit yabani nane olan ‘yarpuz’ ile yapılan baklagilli ‘yarpuzlu köfte’, ‘tevenk sarması’, ‘Besni tava’, ‘kavurmalı hitap’ Adıyaman Mutfağı’nın en sevilen yöresel lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Adıyaman KöfteleriAdıyaman KöfteleriAdıyaman Köfteleri
Çiğ köfteAlaca ÇorbasıBazlama
Dolmalı köfteDövme ÇorbasıBesmet (peksimet)
Ekşili köfteKarabalcan ÇorbasıKatmer
İçli köfteMalhıta ÇorbasıKavurmalı hitap
Kavurmalı sıcak köfteMercimek ÇorbasıOt hitabı
Kel köfteMeyir Çorbası      Peynirli ekmek
KolotikPıtpıtı ÇorbasıSemsek
Patlıcanlı kollotikTarhana ÇorbasıTaplama
YapıştırmaUn ÇorbasıTava kıloru
Yarpuzlu köfteYoğurtlu Çorba 
Adıyaman Yemekleri
Adıyaman TatlılarıAdıyaman YemekleriAdıyaman Pilavları
AşureAdıyaman TavasıCiğerli pilav
Burma TatlısıBasallaDomatesli pilav
HesideDolma-SarmaKarıştırmalı pilav
Kaşık tatlısıDövmeçKavurmalı Pilav
KesmeHevirbirkMercimekli pilav
KuncemotKıllorMeyhane pilavı
Nişe bulamacıKuruluk DolmasıŞahreli (şehriyeli) pilav
Peynirli irmik helvasıPankiTavuklu pilav
ŞilkeParmak Kebap 
ŞillikPirinç Tavası 
Tene helvasıYeşil Fasulye Sulusu 
Top helvası  
Adıyaman Yemekleri
Adıyaman CacıklarıAdıyaman KebaplarıAdıyaman Mancalar
Kabak cacığıAdıyaman kebabıPatates salatası
Marul cacığıAdıyaman TavasıPirpirim salatası
Patates salatasıBesni TavasıYarpız (yarpuz) mancası
Pirpirim cacığıParmak Kebap 
Yarpız cacığı  
Adıyaman Yemekleri

Adana’nın damak çatlatan muhteşem leziz yemeklerini, mezelerini, yöresel içeceklerini, çorbalarını ve tatlılarını tanımak ve tatmak, Adana mutfağını görmek istiyorsanız sonraki sayfayı tıklayınız.

Adıyaman Outdoor ve Doğa Aktiviteleri

ADIYAMAN GEZİ REHBERİ 6. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adıyaman’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adıyaman mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Adıyaman Outdoor

Bu yazımızda Adıyaman’da outdoor aktivitesi yapılabilecek yerleri ve Adıyaman’da Outdoor sektörünün potansiyelini ve paydaşlarını tanıtıyoruz.

Adıyaman’ın Coğrafi Yapısı Ve Outdoor Doğa Sporları

Adıyaman, Malatya dağlarının (Güneydoğu Torosları) güney yamaçlarında yer alır. Adıyaman il topraklarının %52 ‘sini dağlar oluşturmaktadır. Bu oran, yükseltiye yansımada ildeki dağ sayısına aynı orantıda yansıdığı görülmektedir.

İl sınırları içinde 2000 metrenin üzerinde 25’den fazla zirve yer alırken 2500 metrenin üzerinde ise 8’den fazla zirve yer bulunmaktadır. Birbirine dayanıp sıkışmış sıralar halinde geniş bir yer kaplayan bu dağlar güneye indikçe alçalır ve Güneydoğu Anadolu düzlüklerine karışır.

Adıyaman Outdoor

Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilecek 1800-2000 metre arasında da birçok zirvesi bulunmaktadır. Ancak ilin en önemli zirvesi UNESCU dünya mirasında yer almış, kendisini ziyaret eden tüm turistleri hayran bırakan Nemrut dağıdır.

Güneydoğu Torosların çıplak sırtlarının uzandığı kuzey kısmında yüksek tepeler bulunur. Akdağ (2551 m), Dibek Dağı (2549 m), Ulubaba Dağı (2533 m), Gördük Dağı (2206 m) ve Nemrut Dağı (2100 m) güney tarafı verimli ovalar ve yaylalar ile kaplıdır.

En alçak yeri Fırat Nehri ile Göksun Çayının birleştiği yerdir. Burası 650 m yüksekliktedir.

Adıyaman Outdoor

Toros Dağları, ili ikiye böler. Besni-Adıyaman-Kahta bölgesinin kuzeyi dağlık, engebeli ve çıplaktır. Güneyi ise ovalık ve yeşilliktir. Ortalama yükseklik 1000 m civarındadır.

İlin yüzölçümünün % 52’si dağlıktır. Ayrıca Karadağ, Bozdağ ve Tucat Dağı da başlıca yüksek dağlarıdır. Köylerin çoğu dağlık bölgelerde kurulmuştur. Samsat, Besni, Gölbaşı ve Kâhta ilçeleri de dağlık bölgelerde bulunan yerleşim merkezleridir.

Adıyaman’da Bulunan Dağlar:

Adıyaman Outdoor
 • 1-Karlık Dağı 2.585m,
 • 2-Akdağ (1) 1571m,
 • 3-Ulubaba 2.533m,
 • 4-Akdağ (2) 2.521
 • 5-Tucak Dağı 2.507m,
 • 6-Altıntaş Zirvesi 2.414m,
 • 7-Gördük Dağı 2.221m, 
 • 8-Nemrut Dağı 2.150m
 • 9-Narlı Tepe 2.085m
 • 10-Kımıl Tepe 1.956m

Adıyaman Outdoor Potansiyeli

Adıyaman’ın outdoor potansiyeline göre çok gerilerde olduğu söylenebilir. Adıyaman’ın sahip olduğu tarihi, turistik ve doğal güzellikleri, outdoor aktiviteleri için son derece uygun coğrafi yapısı ile yakın ve orta vadede outdoor sektörünün önemli paydaşlarından birisi olacağını söylemek kehanet olmayacaktır.

İlin potansiyelini göz önüne aldığımızda yakın ve orta vadede Adıyaman outdoor aktivitelerinin katlanarak artacağını kolaylıkla söyleyebiliriz. Bunun için ildeki outdoor kulüplerinin sayısının artması, organizasyonların arttırılması gerekmektedir.

Adıyaman Outdoor

http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak Adıyaman’ın tanıtımı ve outdoor aktivitelerinin gelişimi için sayfalarımızın bütün paydaşlara açık olduğunu tekrardan ifade edelim. Organizasyon, yarışma, outdoor aktiviteleri tanıtımı, ilin reklamının yapılması konusunda bizlere iletişim sayfalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman’ın Gerger ilçe sınırları içerisinde yer alan, Atatürk Barajı ile Fırat Nehri’nin birleşme noktasında yer alan bünyesinde birçok kanyon ve dik yamaçları bulunduran Gerger Kanyonu doğal görüntüsüyle görenleri büyülemektedir.

Adıyaman dağcılığın, yüksek irtifa ve teknik tırmanışlardan şimdilik yoksun ancak, dünya mirasında yer almış Nemrut dağı, 2000 metre aşan 30-35 zirvesi ve özellikle doğal görüntüsüyle dikkat çeken Gerger kanyonu ile çok sayıda doğa yürüyüşleri parkurlarında dağcıları, doğaseverleri, tarihi eserleri tercih edenleri rahatlıkla ağırlayacak bir yapıya sahip olduğu görülmüştür.


Adıyaman Outdoor ve Doğa Aktiviteleri

Adıyaman Outdoor

Adıyaman tarihi ve doğasıyla bölgenin en yoğun turist çeken noktaları arasında yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Adıyaman’a karayolu ve havayolu ile ulaşmak mümkündür. Ülkemizin en büyük barajına komşu olan Adıyaman, aynı zaman da tarihi ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Nemrut Dağı’na ev sahipliği yapmaktadır.

Adıyaman’ı tercih edecekler için birçok outdoor aktivitesi bulunmaktadır. Adıyaman’ı kuşbakışı izleyebileceğiniz yamaç paraşütü, yemyeşil doğa ile birlikte olmanıza imkan veren yürüyüş rotaları ve kamp alanları bulunmaktadır. Atatürk Barajı ve Fırat Nehri’nin etkisiyle çok sayıda su sporu da Adıyaman çevresinde yapılabilmektedir.


Adıyaman’da Doğa Sporları ve Outdoor-Yamaç Paraşütü

Tut Yamaç Paraşütü

Adıyaman’ın Tut ilçesinde çevre koşullarının da imkan vermesiyle başlatılan yamaç paraşütü aktiviteleri günümüzde bölgeye çok sayıda insanı çekmektedir. Hava turizmi olarak bilinen bu etkinlik her yıl Mayıs ayında başlamakta ve kış ayları gelene kadar devam etmektedir.

Nemrut Dağı üzerinde yapılabilen bu aktivite sayesinde hem tarihi noktaları kuş bakışı görmüş olacaksınız hem de ülkemizin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı’nı havadan seyretmiş olacaksınız. Yaz boyunca etkinlik yapılabilmektedir.


Adıyaman’da Doğa Sporları ve Outdoor-Yelken 

Adıyaman Outdoor Yelken

Yelken sporunu sevenler, GAP projesi dahilinde yapılan Atatürk Barajı üzerinde bu aktiviteyi rahatça yapma şansına sahiptir. Yelken kullanmayı bilmeyenler için SUKAY tarafından kısa bir eğitim verilerek bu sporun yapılması sağlanır.

Yelken ile birlikte kano ve rafting gibi su sporlarına uygun akarsular da bulunmaktadır. Fırat Nehri üzerinden belirlenen kollarda bu sporlar profesyonel ekipler tarafından sunulmaktadır. Her yıl ilginin artması için bölgedeki federasyonlar GAP Su Sporları Festivali düzenlemektedir. Barajlar üzerinde tekneler ile turlara katılabilirsiniz.


Adıyaman’da Doğa Sporları ve Outdoor-Doğa Yürüyüşü

Adıyaman doğasını yakından tanımak ve keyifli zaman geçirmek isteyenler, bölgede özel olarak belirlenen orta zorlukta veya daha kolay olan yürüyüş rotalarını tercih edebilirler.

Bölgeyi tanıyan bir rehber eşliğinde yapacağınız doğa yürüyüşleri sizlere hem bölgeyi tanıtacak hem de keyifli anlar yaşamanıza yardımcı olacaktır. Adıyaman’da doğa yürüyüşü için en çok ilgi çeken nokta Nemrut Dağı Milli Parkı içinde bulunanlardır. Nemrut Heykelleri’nin olduğu noktaya çıkan patika yol, Zey Vadisi yürüyüşü ve Nemrut Dağı ile Karadut arasında yapılan yürüyüş, bölgede orta zorlukta kabul edilen ve ilgi çeken noktalardır.


Adıyaman’da Doğa Sporları ve Outdoor-Kamp

Adıyaman Outdoor Enduro

Adıyaman, coğrafi koşullarının da elverişli olmasından dolayı çok sayıda kamp noktası barındırmaktadır. Bu alanlardan kendinize uygun olanı tercih edebilir veya uzun bir sür bu noktaların her birinde kısa süreli kamplar yaparak eğlencenize devam edebilirsiniz.

Gölbaşı Tabiat Parkı başta olmak üzere Sugözü Mesire Alanı, Kahta, Dede Mesira Alanı, Nemrut Dağı, Alibey Dağı ve Mahmut El Ensari Türbesi güzergahı üzerinde kamp noktaları bulunmaktadır. Bu kamp noktalarının hepsinin kendisine haz özellikleri vardır. Bunların arasından kendinize uygun olanı tercih ederken yanınıza kamp malzemelerinizi eksiksiz bir şekilde almaya dikkat etmelisiniz.


Adıyaman’da Doğa Sporları ve Outdoor-Binicilik

Adıyaman Outdoor

Adıyaman şehrinde günümüzde atlar aktif olarak kullanılmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlar, ulaşım aracı olarak özel olarak besledikleri atları kullanmaktadır. Bölgeye gittiğinizde size bu konuda hizmet veren firmaları bularak kısa bir at biniciliği deneyimi yaşayabilirsiniz.

Adıyaman’da farklı bir şeyler yapmak isteyenler için bu aktivite cazip bir seçenek olarak yer almaktadır. Uygun fiyatlarının yanında güzel turlara katılmak daha fazla eğlence yaşamanıza da yardımcı olacaktır.


Adıyaman’da Doğa Sporları ve Outdoor-Balıkçılık

Adıyaman Outdoor Göller

Adıyaman, Atatürk Barajı’nın ve bölgede bulunan diğer küçük barajların da etkisi ile akarsu balığı avı yapılabilecek çok farklı noktalar sunmaktadır. Amatör olarak balık tutmayı sevenler özel olarak bilinen noktalara giderek balık tutma aktivitesini gerçekleştirebilirler.

Adıyaman’da yer alan barajlar ve göl alanlarında amatör olarak olta ile balık tutabilirsiniz. Bu aktiviteyi gerçekleştirmek isteyenlerin unutmaması gereken, av mevsimi içerisinde bu sporu yerine getirmek olacaktır. Bölgede zıpkın ile balık avlamak yasaktır ve büyük bir cezası olduğunu da unutmamalısınız.

Yukarıdaki listenin yanında Adıyaman’da Outdoor denilince genel olarak şu liste akla gelmektedir:

 • Nemrut Dağı: En çok dağcılık olmak üzere, trekking, yamaç paraşütü, kayak, snowboard, fotoğraf, bisiklet, kampçılık,
 • Atatürk Barajı: Fotoğraf, yelken, kürek ve diğer su sporları,
 • Cendere Çayı: Fotoğrafçılık, kanyon geçişi, trekking, kampçılık
 • Adıyaman Kamp Alanları: Kampçılık
Adıyaman Outdoor

www.turkeyoutdoor.org sitesi olarak birlikte çalıştığımız https://tr.wikiloc.com sitesinin Adıyaman’da yapılan outdoor aktiviteleri bölümünü incelediğimizde Adıyaman’da en çok yapılan outdoor aktivitelerinin:  Enduro, hiking, trekking, tırmanma, off road, kaya tırmanışı, kürek çekme olduğunu görüyoruz.

Siz de Adıyaman’da bulunduğunuz konumda sizden önce kim hangi doğa aktivitesini yapmış görmek istiyorsanız  (https://tr.wikiloc.com/rotalari/outdoor/turkiye/adiyaman) adresinden detaylı bilgi bulabilirsiniz. Biz yazımızı kısa tutmak adına okuyucumuza (https://tr.wikiloc.com/rotalari/outdoor/turkiye/adiyaman) adresini ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz.

Adıyaman’da bulunan outdoor kulüpleri ve outdoor mağazalarının listesi için 2. sayfaya geçiniz.

Adıyaman Kamp alanları

ADIYAMAN GEZİ REHBERİ 5. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adıyaman’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adıyaman mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Adıyaman Kamp Yerleri

Kamp yapmak istiyor ama uygun kamp yerini bulamıyor musunuz? Doğru adrestesiniz.

Google haritalar, facebook sayfaları, instagram hesapları, yazılı ve basılı materyal, PDF tanıtım dosyaları, akademik makaleler, yerli ve yabancı basın kurumları ve bütün gezi bloglarını tarayarak Türkiye’nin ücretli ve ücretsiz bütün kamp alanlarının listesini hazırladık. Aşağıdaki listeyi yıllar süren outdoor tecrübemize dayanarak kullanıcılar tarafından en çok aranan gezi terimlerini ve cevaplarını içerecek şekilde hazırladık.

Özellikle kamp alanları başta olmak üzere bütün turizm aktivitelerinde yapılan yorumların kişiye ve zamana göre değişen “normatif olmayan, göreceli” yorumlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Bir kişinin çok beğendiği ve tavsiye ettiği bir turizm tesisi / doğa aktivitesinin başka bir kişi hiç beğenmeyebilir. Listemizi yaparken olabildiğince nesnel olmaya çalışsak da bazı tesisler hakkında yapılan yorumları da eklemek zorunda kaldık.

Kamp Uyarıları

Kamp yapmadan, tatile gitmeden önce plan yapmanızı, kalacak yer ayarlamanızı son güne bırakmamanızı, internet yorumlarının yanıltıcı olabileceğinin aklınızda bulundurmanızı, gideceğiniz tesisin internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi almanız gerektiğini unutmayın.

Tanıtımını yaptığımız tesis ve işletmelerle ilişkileriniz temelde ticaret hukukuna tabi olup, yaşayacağınız ticari anlaşmazlıklar ve sorunlarla ilgili olarak sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, suçlanamaz.

Önceki yayınlarda kampçılık nedir sorusunun cevabını vererek kampçılığın tanımını yapmış, kampçılık eğitimi ve kamp ekipmanları üzerine bilgi vermiştik. Üçüncü yazımızda ise kamp türlerini açıklamıştık. Kampçılık ve doğada hayatta kalma üzerine yazmaya devam ediyoruz. Kamp nasıl yapılır, kampçılık nedir, kamp ekipmanları nelerdir, temel outdoor ve dağcılık eğitimi yazılarımızı okumanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Kampçılık ile İlgili Yazılarımız

Kamp Çadırı

UNUTMAYIN KAMPÇILIK, GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILMADAN İCRA EDİLİRSE TEHLİKELİ OLABİLECEK BİR AKTİVİTE OLABİLİR.

Kamp Yasakları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

2020 yılında yayımlanan bir genelge ile doğada yapılan bütün aktiviteler için önceden kolluk (jandarma-polis) izni alınması gerekmektedir. Dolayısıyla kamp yapmadan önce de -genelgeye göre- önceden izin almalısınız.

Valiliklerce bazı bölgelerde, plajlarda, özellikle ormanlarda çeşitli tarihlerde kamp yasakları uygulanabilmekte ve kampçılara idari para cezaları yazılabilmektedir. Dolayısıyla kamp yapmadan önce kamp bölgesinde herhangi bir yasak olup olmadığını resmi kurumlara sorarak teyit etmelisiniz.

Kamp alanları yazının yayınlandığı tarihten sonra el değiştirebilir, girişler yasaklanabilir, kamp alanı giriş ücretleri ve kamp alanlarında sunulan hizmetler değişebilir, hatta listedeki kamp tesisi kapanabilir. Dolayısıyla kamp alanına gitmeden önce mutlaka kamp yerinde bulunan tesis/işletme/kişiler ile irtibat kurup en son durumu öğrenin ve gerekli bilgileri alın.

Listemizde sadece ruhsatlı kamp işletmeleri/tesisleri değil kamp çadırı kurulabilecek, karavan ile konaklanabilecek yerler de bulunmaktadır. Bu hususu kamp yapacağınız yeri seçerken göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Adıyaman Kamp Alanları

Doğayla iç içe bir tatil hayali kuran vatandaşlar Adıyaman kamp yapılacak yerler araştırmalarını sıklaştırıyor. Özellikle Covid-19 nedeniyle otellerden uzak kalan tatilciler Adıyaman kamp noktalarını araştırmaya başladı. Peki, Adıyaman kamp yerleri nerede? Adıyaman kamp yeri var mı? Adıyaman kamp yapılacak yerler nereler? http://www.turkeyoutdoor.org tüm bu soruların yanıtını sizler için araştırdı.

Adıyaman kamp alanları listesini en geniş şekliyle yazımızda paylaşıyoruz. Adıyaman ’da aileniz ve arkadaşlarınızla beraber eğlenceli vakit geçirebileceğiniz Adıyaman ücretli kamp yerleri ve Adıyaman ücretsiz kamp yerleri listesini derledik.

Adıyaman kamp alanları arasında kendinize göre bir yer bulmanız oldukça kolay olacak. Adıyaman, yeşil doğası, tarihi ile birçok kampçının aradığını bulabileceği bir ilimizdir. Doğa ya da deniz kampı arasında seçim yapmak yerine, ikisinin bir arada olduğu kamplar yapabilirsiniz. Adıyaman ‘de birçok ücretsiz kamp alanları mevcut. Özellikle çadır kampı yapabilmeniz için pek çok alan bulunuyor. Adıyaman ’de kamp yapabileceğiniz en iyi yerleri sizler için hazırladık.

Tanıtımını yaptığımız tesis ve işletmelerle ilişkileriniz temelde ticaret hukukuna tabi olup, yaşayacağınız ticari anlaşmazlıklar ve sorunlarla ilgili olarak sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, suçlanamaz.

Adıyaman Kamp Yerleri

Türkiye’nin Outdoor Sayfası http://www.turkeyoutdoor.org sitesi olarak Türkiye’deki bütün ücretli kamp alanları ve ücretsiz kamp alanları listesini sizlerle buluşturuyoruz.  Adıyaman ’da kamp yapabileceğiniz, Adıyaman ücretli kamp alanları ve Adıyaman ücretsiz kamp alanları listesini paylaşıyoruz.

Adıyaman ’da yaylaları, Milli Parkları, Tabiat Parklarını, göl kenarlarını, dere bölgelerini ve daha pek çok ormanlık alanı ziyaret ederek keyifli bir kamp deneyimleyebilirsiniz.

Adıyaman kamp alanları arasında kendinize göre bir yer bulmanız oldukça kolay olacak. Adıyaman , yeşil doğası, yaylaları, kanyonları, sebebiyle birçok kampçının aradığını bulabileceği bir ilimizdir.

Kamp alanları hakkında detaylı bilgi almak için alt kısımlarına bağlantıları ve GPS koordinatlarını da ekledik.

Adıyaman kamp yerleri ile ilgili blogumuzu sizler için derledik. Adıyaman ücretsiz kamp alanları ve Adıyaman ücretli kamp alanları olarak sıralamış olduğumuz kamp alanlarında huzurlu vakit geçirebilirsiniz. Adıyaman ’da yer alan kamp yerleri ile ilgili olarak eksik gördüğünüz kamp alanını veya kamp alanı hakkında eksik gördüğünüz imkanları yorum yazarak ya da iletişim sayfalarımız üzerinden bize iletebilirsiniz. Adıyaman ’da çadır kampı ve karavan kampı yapabileceğiniz, en güzel kamp yerlerini derledik.

Aşağıdaki Adıyaman Kamp Alanları yazımızı genel olarak internet üzerinden google haritalar, Adıyaman Turizm Bürosu, Adıyaman outdoor kulüplerinin sosyal medya hesapları, diğer harita programları ve çeşitli internet sitelerinden derlediğimiz bilgilerle oluşturduk. Listeyi alfabetik olarak yaptık. Güzellik göreceli bir kavram olduğu için yorumunu herkesin kendine bırakıyoruz. Liste ticari işletmeleri de kapsamakta olup hiçbirisine önceden kefil olmadığımızı, listenin fikir verme ve turizme katkı amacıyla yazıldığını ifade edelim.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki önemli değerlerimizden Nemrut Dağı’na ev sahipliği yapan Adıyaman, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ön plana çıkan illerimizden biri. Kommagene Krallığı’na başkentlik yapmış bu topraklar her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Tarihi yapıları, şifalı suları ve lezzetli mutfağıyla dikkat çeken Adıyaman, aynı zamanda doğayla baş başa kalmak isteyenler için çok güzel kamp alanları da barındırıyor. Özellikle Kahta ilçesi ve Atatürk Barajı çevresi, Adıyaman kamp alanları listesinde öne çıkan mekanlar. Bu kesimlerde çadır ya da karavan kampı yapabileceğiniz uygun noktalar var. Şimdi Adıyaman ’da bulunan ücretli ve ücretsiz kamp alanlarına bakalım.

Yazımızın Adıyaman ’da kamp nerede yapılır, Adıyaman en iyi kamp yerleri, Adıyaman ’da kamp yapılacak parklar, Adıyaman kamp alanları gibi soruların cevaplarını bulmanıza yardımcı olmasını diliyoruz.

Adıyaman, coğrafi koşullarının da elverişli olmasından dolayı çok sayıda kamp noktası barındırmaktadır. Bu alanlardan kendinize uygun olanı tercih edebilir veya uzun bir sür bu noktaların her birinde kısa süreli kamplar yaparak eğlencenize devam edebilirsiniz.

Gölbaşı Tabiat Parkı başta olmak üzere Sugözü Mesire Alanı, Kahta, Dede Mesire Alanı, Nemrut Dağı, Alibey Dağı ve Mahmut El Ensari Türbesi güzergahı üzerinde kamp noktaları bulunmaktadır. Bu kamp noktalarının hepsinin kendisine haz özellikleri vardır. Bunların arasından kendinize uygun olanı tercih ederken yanınıza kamp malzemelerinizi eksiksiz bir şekilde almaya dikkat etmelisiniz. 

Listede yer alan kamp alanlarını harita üzerinde görmek için Adıyaman Kamp Alanları haritamızı tıklayınız.

https://goo.gl/maps/rLQAWsJGGXEXAafSA

İşte Adıyaman kamp alanları tam listesi…

1Alibey Dağı Kamp Alanı
2Arsameia Ören Yeri Kamp Alanı
3Bağlıca Mevki Kamp Alanı
4Beşpınar Mesire Alanı
5Cendere Kamping
6Damlacık Garden Kamping
7Doğanlı Tabiat Parkı
8Gazihan Dede Mesire Alanı
9Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı Kamp Alanı
10Kahta Yeni Kale Kamp Alanı
11Karadağ Kent Ormanı
12Kommagene Kamping
13Mahmut Ensari Türbe Mevki Kamp Alanı
14Nemrut Dağı Milli Parkı Kamp Alanı
15Sugözü Mesire ve Kamp Alanı
Adıyaman Kamp ve Karavan alanları tam liste

Adıyaman’da Kamp yapabileceğiniz kamp alanının listesini, tanıtımını, GPS koordinatlarını görmek için diğer sayfaya geçiniz.

Adıyaman’da Kültür ve Sanat

ADIYAMAN GEZİ REHBERİ 4. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adıyaman’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adıyaman mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Adıyaman, çeşitli medeniyetlere sahne olmuş, bir çok kültürün yoğrulup, özleştiği; sözü, giyim-kuşamı, oyunu, düğünü ve hayatın çeşitli dönemleri ile ilgili adet ve inançları, misafirperverliği, insan sevgisi ve gösterdiği özen, halısı, kilimi, cicimi ve heybesiyle zengin kültürel değerlere sahip bir ildir.

Muhtelif efsaneleri, türkü ve manileri, türbeleri, halk oyunları, giyim-kuşam ve el sanatlarının halk kültürü içinde önemli yeri vardır. Özellikle türküleri  ve  halk oyunları, Türkiye çapında ünlüdür.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Adıyaman Türkü Ve Manileri

Tüm Anadolu insanı gibi, Adıyaman insanı da güncel yaşantısını, sevinç ve acılarını türkü ve manilerle dile getirir. Düğün, taziye ve mesire yerei gibi toplulukların oluşturduğu mekanlarda kimi eğlence, kimi ağıt kabilinde türkü ve maniler söylenir.

Türküler çoğu kez saz (bağlama) eşliğinde söylenirken maniler genellikle müziksiz terennüm edilir. Bazen türküler söylenerek halaylar çekilir. Adıyaman’ın Türkiye çapında ünlenmiş bir çok türküsü vardır.  Türküler, genellikle uzun hava ve ağıt türündendir. ünlü türküleri arasında “Gölbaşına Vardım, Altın Yüzüğüm Kırıldı ve Türkmen Gelini” sayılabilir.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Fırat Nehri üzerin de demir çok türkü yakılmıştır. Bunlardan birinin öyküsü şöyle:

“Zamanın birinde Hamo Dayı, Fırat Nehrini geçerek Urfa’da askerliğini yapmakta olan oğlunu ziyaret etmek ister Fırat, İnsan ve hayvanların birlikte bindirileceği ilkel bir Sal ile geçilecektir.

Sala sabahın erken saatlerinde binilir. Ama nehrin tam ortasına gelindiğinde, salda bulunan bir atın ürkmesi ile Sal devrilir ve içindekilerle birlikte Hamo Dayıda boğulur. Ailesi, olaydan habersiz, günlerce onun yolunu gözler… Ama bir gün kara haber köye ulaşır… Dövülmeler, ağıtlar başlar….”

Adıyaman’da Giyim Kuşam

Kıyafetleri günümüzde de kırsalda kullanılmaktadır. Dağ köylerinde kıl kumaştan yapılmış şalvar, Aba denilen ceket ve yakasız gömlekten ibarettir. Ayakta çorap ve yemeni bulunmaktadır. Şalvar ve yakalı veya yakasız gömlekle bütünleşen kıyafetin üzerine “fillik kuşak “ denilen ipek, püsküllü, beyaz renkte bir kuşak sarılmaktadır.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Kadın ve erkek giyiminde yöremiz özelliklerini en iyi yansıtan, asırlar boyu süre gelmiş, günümüzde ise hemen hemen yok olmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetlerimiz bugün sadece kırsal yöredeki halkımızca tüm özelliklerini muhafaza eder şekilde kullanılmaktadır.

Şehir merkezinde kadın ve erkek kıyafetlerine baktığımız zaman geleneksellikten tamamen uzaklaştığı ve modernleştiği dikkati çekmektedir.

Adıyaman’da Takılar

Adıyaman ili genellikle altın takılara büyük önem vermektedir. Ancak geleneksel takılar zamanla değişen zevkleri sonucu, yerini daha iyi işlenmiş takılara bırakmıştır. Maddi durumun farklılaşması nedeniyle de alternatif takılar çoğalmıştır.

Altın ya da gümüşten imal edilen bel kemeri önemli takılardandır. Çelen ismi verilen ve başın ön kısmından başlayıp iki yandan birbirine kavuşturulup arkadan kenetlenen altından imal edilen başlık da çok kullanılmaktadır. 8  ya da 10 gremmisenin altın bir zincir üzerine dizilerek elde edilen gerdanlık da geleneksel  takılar arasındadır.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Adıyaman El Sanatları

Yörede kanaviçe ve yazmalar hala yapılmaktadır. Köşkerlik ( yemenicilik ) ise gelişen teknoloji karşısında hemen hemen yok olmuştur. Adıyaman ilçe ve köylerinde aşağıdaki el sanatları yapılmaktadır.

Adıyaman ilçe ve köylerinde halı, kilim, heybe, hurç gibi yöre insanımızın sanat ve estetik zevkini, el becerisini yansıtan geleneksel el sanatları hem halkımızın kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de turistik meta olarak üretilmektedir.

Bunun yanında genç kızlarımızın, sözü dili, sayılabilecek yazma oyaları, kanaviçe nakışlarından yöremizde büyük önem ve değere sahiptir.

Günümüzde gelişen teknoloji karşısında varlığını koruyamayan köşkerlik (yemenicilik) hemen hemen yok olmuştur.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Adıyaman Halk Oyunları

Adıyaman yöresi halk oyunları, diğer halk oyunları yöreleri gibi bulunduğu bölgenin doğal şartlarının, inanışlarının, yaşanmışlıklarının müzik ve figürler ile tercümanı olmuştur. Yöre oyunları aşağıdaki gibidir,

Adıyaman Kültür ve Sanat
 •         Ağırlama
 •         Hızlı Üçleme
 •         Yavaş Üçleme
 •         Goftan
 •         Çep
 •         Rışko
 •         Ağır Sımsımi
 •         Hızlı Sımsımi
 •         Dik
 •         Kadın Halayı
 •         İki Ayak
 •         Barış
 •         Dingi
 •         Düz Oyun
 •         Göçer Oyunu
 •         Hallaç Oyunu
 •         Hasat Oyunu
 •         Heilli Can
 •         Kaynana Oyunu
 •         Kımıl Oyunu
 •         Sal Oyunu
 •         Türkan
 •         Pehlivan

Adıyaman Halk Oyunları kadın ve erkeğin yan yana yer aldığı bir karografiye sahiptir. Bu da Adıyaman Halk kültüründe kadının rolünü göstermesi açısından oldukça mühimdir.

Adıyaman Halk Oyunu Çeşitleri

 • Sal Oyunu: Fırat nehrinde salla geçen düğün alayını konu alır.
 • Düz oyun:  Fırat kenarında yanında çeşitliliği adamın kızına aşık olan, fakat kızı alamayan ve sevdasından hastalanan bir gencin serüvenlerini konu alır.
 • Oyuna Davet: Düğünlerde gençlerin birbirlerini oyuna davet etmelerini konu alır.
 • Hasat Oyunu: Ailece ekin biçen ve hasattan sonra yakınlarını ziyaret ve şölen düzenleyen çiftçi ailesini konu alır.
 • Kımıl oyunu: Kımıl (Süne)  haşerenin ekinlere zarar vermesi sonucu meydana gelen kıtlığı ve halkın kımılla mücadelesini canlandırır.
 • Göçer oyunu: Hayvancılıkla uğraşan bazı köylülerin yaz aylarında yaylalara göç etmelerini ve burada başlarında geçenleri canlandırır.
 • Helli can: Helli adlı bir bey kızı ile rüyasında gördüğü ve daha sonra var olduğunu öğrendiği Can adlı gencin evlenerek mutlu olmalarını konu alır.
 • Ağırlama: Düğünlerde yaşlı, ağırbaşlı ve hatırı sayılır kimselerin ağır ve gösterişli bir tempo ile oynadıkları oyun.
 • Hallaç Oyunu: Pamuk atmaya gittiği evin kızına aşık olan bir hallacın serüvenini anlatır.
 • Türkan: Sevdiği gencin dışında birine verilen Türkan adlı bir kızın yolda müsaade alarak iki rekat namaz kılıp ölmesi olayını canlandırır.
 • Dingi: Güzel ve güçlü bir kızın ding  ding şeklinde ses çıkararak bulgur dövmesi sırasında aşık olan gencin hikayesi canlandırılır.
 • Barış: Birbirilerine düşman aile yada aşiretlerin barışmalarını canlandırır.
 • Kaynana Oyunu: Düğünde kaynananın gelinin önünde  eline Çömçe (Kepçe) ve ayna alarak oynamasını canlandırır.
Adıyaman Kültür ve Sanat

Adıyaman Kırsal Alanda Yaşam Biçimi

Adıyaman ili mağara devrinden itibaren günümüze kadar çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir çok kültürün yoğrulup özleştiği; sözü, giyimi,kuşamı, oyunu, düğünü, ve hayatın çeşitli dönemleriyle (doğum,evlenme,ölüm) ilgili adet ve inançları, misafirperverliği insan sevgisi hayat felsefesi , dünya görüşü, halısı, kilimi, cicimi, heybesi ile zengin bir yaşayan halk kültürüne sahiptir.

Folklor açısından bilimsel alan araştırmalarına konu olabilecek birikime sahip, çoğu yerde rastlanmayacak kadar özgün ve zengin kültürel değerler hazinesi olan Adıyaman ili günümüze kadar detaylı yeterli bir çalışmaya konu olmamıştır. Ancak bilimsel araştırmalar için bir ön çalışma başlatılmış bulunmaktadır.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Türk ve yabancı bilim adamlarının yapmış olduğu arkeolojik kazılar neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda milattan önceki dönemlerde bile insanların yaşadığı zengin medeniyetlerin varlığını kanıtlayan Pirin Mağaraları ve günümüze kadar tahrip olmadan gelebilen tarihi eserleri ile insanlık tarihi ve kültürü açısından açık hava müzesi hususiyetini haizdir. Folklorumuzun bugüne gelişinde bu yapının şüphesiz etkisi vardır.

Teknolojinin ilerlemesi ve iletişim araçlarının gelişip yaygınlaşması ile kültürlerin daha hızlı kaynaşması ve değişmesi arasında sıkı bir bağ vardır. Bu kaynaşma ve değişim sürecini, Adıyaman İlinin folklorik bir çok unsurlarında da görmek mümkündür. Bu değişime giyim-kuşam, örf, adet, gelenek ve göreneklerin yanı sıra değer yargılarında da rastlamaktayız.

Adıyaman Efsaneleri

Adıyaman mahalli kültürünü halk edebiyatı anlatıları açısından oldukça zengindir. Özellikle Adıyaman adının nereden geldiğine ilişkin efsaneler anlatılmaktadır. Buna ilişkin anlatılan en önemli efsane, YEDİYAMAN Efsanesidir.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Yediyaman Efsanesi

Çok eskilerde bu kentte oturan ve putlara tapan bir babayla yedi oğlu vardır. Bu yedi kardeş, putlara tapan babalarının dini inancını benimsemediklerinden, babalarının ava çıktığı bir gün putları kırarlar.

Baba, av dönüşü putların oğulları tarafından kırıldığını görünce onları birer birer öldürür,

Halk, yiğitlikleri ve mertlikleri nedeniyle, kahraman gözüyle baktığı bu kardeşlere, Yediyaman adını takmıştır.

Sonradan bütün bölgeye yayılan Yediyaman adı, zamanla değişerek Adıyaman şeklini alır.

Bugün şehrin güneyinde Yedikardeş diye bilinen ve yedi mezarın bulunduğu yer, halk arasında halen kutsal sayılmakta ve adaklar adanıp, mum yakılmaktadır.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Hısn-ı-Mansur Kale Efsanesi

Efsaneye göre, Adıyaman kalesinin orta yerinde mil üzerinde dönen bir köşk varmış. Su köşkte savaşı seyreden Arap kumandanının kızı, kaleyi kuşatan Türk kumandanını görür ve ona aşık olur. Kız Türk kumandanına haber göndererek kendisini almayı kabul ettiği takdirde kale anahtarını vereceğini söyler.

Bir gece gizlice Türklerin tarafına kaçan kızı, Türk kumandanı kabul eder ve kendisiyle görüşür. Bu sırada kız, elbiselerinin içinde bir şeyin kendisini rahatsız ettiğini söyler.

Elbiseleri çıkarıldığında kuru bir yaprağın vücudunu tahriş ettiği görülür. Bu duruma çok sinirlenen Türk Kumandanı “Baban seni kuru bir yapraktan dahi sakınır yetiştirdiği halde kendisine ihanet ettin. Kim bilir bize ne türlü ihanetler yaparsın”, diyerek kızı öldürtür. Kale ve şehri yaptığı hücumlarla ele geçirir.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Samsat Kalesi Efsanesi

Kommagene ülkesinin başkenti Samsat’ta oturan bir kral var. Kralın güzel kızına her ülkeden talipler gelir, hepsi de geniş topraklar, sonsuz paralar sunar kızın babasına. Kızıyla evlenmelerine izin versin diye . Kral içme suyu problemi bulunan şehre suyu kim önce getirirse kızı ona vereceğini söyler.

Yarışmacılar birbirleriyle çekişerek geceli gündüzlü düşünerek çalışırlar. Bir gün şehir halkı, yakınlarına kadar uzanan ve her gün ilerleyen dev su kanalları görür. Arkasından şehre hayat veren sular akmaya başlar. Arsameia’nın genç prensi bugüne kadar kalan su kanallarıyla şehre suları akıtır. Genç prensesle evlenerek çalışmalarının karşılığını SAMOSATA’dan alır.

Romalılar devrinde SEPTİMUS SEVERUS zamanında yaptırılan ve 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Kalıta çayı üzerindeki (Cendere köprüsününde halk arasında bir öyküsü vardır.

Septimus Severus köprünün her ucunda iki adet olmak üzere dört sütun diktirir. Bu sütunlar kendisini, eşi JULİA DONNA, oğulları CARACALLA ve GETA’yı temsil eder. Ancak savaş sırasında Geta öldürülünce sütunlardan.birini yıktırır. Böylece köprünün bir tarafında iki, diğer tarafında bir sütun kalır. Bu nedenle köprüde halen üç sütun bulunmaktadır.

Adıyaman Kültür ve Sanat

Adıyaman Kültür Turizmi

Adıyaman’da arkeolojik sit alanlarının sayısı 116, kentsel sit alanı sayısı 1, doğal sit alanları sayısı ise 3’tür. Adıyaman’da 237 adet tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. İldeki kültür varlıkları dağılımına bakıldığında dini yapılar, kültürel yapılar ve kalıntıların yoğunluğu dikkat çekmektedir.

Bölgenin önemli kültür varlıkları arasında başta 1987 yılında UNESCO Dünya Miras listesine alınan Nemrut Dağı, tarihte Kommagene krallığının yazlık yönetim merkezi olarak geçen Arsemeia, Yeni Kale, Romalılar tarafından inşa edilen 1800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü, Kommagene’li Prenseslerin anıt mezarı olarak geçen Karakuş Tümülüs’ü ve Adıyaman’ın 5 Km kuzeyinde yer alan Kommagene krallığının en büyük 5 kentinden biri olan Perre Antik Kenti dikkat çekmektedir.

Adıyaman İnanç Turizmi

Adıyaman Kültür ve Sanat

Ulusal düzeyde ciddi bir turist kitlesine sahip olan İnanç Turizmi, Adıyaman’da yüksek bir potansiyele sahiptir. İlin İslam inancı bakımından önemli merkezleri olarak Samsat ilçesinde bulunan ve Türkiye’de medfun olduğu bilinen iki Sahabe-i Kiram’dan birisi olan Safvan Bin Muattal Türbe ve

Külliyesi, Gerger ilçesinde bulunan Üzeyir Peygamber’in makamı ve Adıyaman merkez ilçede bulunan Abuzer El Gaffari ve Mahmut El Ensari makamları karşımıza çıkmaktadır. İlde aynı zamanda Hristiyanlık inancı için önemli olan ve yıl içinde binlerce Süryani tarafından ziyaret edilen Mor Pedrus ve Mor Pavlus Kilisesi mevcuttur.

Adıyaman Doğa Turizmi

Sahip olduğu %17’lik ormanlık arazisi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yeşil ili olan Adıyaman, doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Abdulharap Gölü üzerinde yer alan

Adıyaman Kültür ve Sanat

ve oluşumu yüzbinlerce yıl süren Yüzen Adalar, iki ila dört metre arasında değişen kalınlık ve ebatlarıyla bir doğa harikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Rüzgârın yönüne göre hareket eden Yüzen Adalar’ın kimisi birkaç futbol sahası büyüklüğündedir.

İlin Gölbaşı ilçesinde bulunan ve sahip olduğu flora ve faunasıyla zengin olan Gölbaşı, İnekli ve Azaplı Gölleri Tabiat Parkı olarak tescil edilmiştir. Bölge aynı zamanda göçmen kuşların göç yolu üzerinde olup yaklaşık 57 kuş türünü barındırmaktadır. Kuş gözetleme kulelerinin yapıldığı bu alanda spor alanlarının altyapısının oluşturulması için (trekking, doğa yürüyüşü) çalışmalar devam etmektedir.

Adıyaman Av Turizmi

Adıyaman'daki Dağ Keçisi Envanteri Çıkarıldı - Haberler
Adıyaman Dağ Keçileri

Adıyaman sahip olduğu coğrafi yapı, iklimi, bitki örtüsü ve yaban hayatı yönünden av turizmine en uygun illerimizden birisidir. Adıyaman turizmini çeşitlendirme kapsamında av turizmi ve kuş gözlemciliğindeki gelişmeler bu alanda büyük bir hareketlilik yaşanmasına sebep olmuştur. İlde artan bilinçli koruma sayesinde yaban keçisi sayısında yaşanan artışlar da bu hareketlenmeye katkı sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda Adıyaman’ın yaban keçisi ve avlanabilecek dağ keçisi popülasyonunda önemli bir potansiyele ulaşacağı varsayılmaktadır. İlde Şengil-Hisar Dağı, Bezar Dağı, Hallof (Yarlıca) Dağı, Akdağ, Zivar Dağı, Çetirge, Koru ve Ulubaba Dağı yaban keçisi avlanma alanları olarak belirlenmiştir. Bu yönüyle bölge yabancı avcılar açısından bir çekim merkezi niteliği taşımaktadır. İlin avcı profilinin %80’nini yabancı turistler oluşturmakta olup İl’e başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ve Rus vatandaşı avcılar gelmektedir.

Adıyaman Gastronomi Turizmi

Adıyaman Kültür ve Sanat

Adıyaman mutfağı hıtap, çiğ köfte, içli köfte, Besni tavası, meyir çorbası, peynirli irmik helvası, zeytinyağlı baklava, bademli helva ve bademli baklava gibi yöresel lezzetleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendisine özel bir yer edinmiştir. Özellikle Besni ilçesinin yöresel mutfağı, gastronomi turizminde gelecekte Gaziantep iline rakip olacak potansiyele sahiptir.

Adıyaman Sağlık Turizmi

Gerger ilçesi doğal hayatın korunduğu ender topraklardan birisi olup Sülüklü Göl ile sağlık turizmi alanında markalaşma potansiyeli son derece yüksektir. Çelikhan İçmesi mineral bakımından zengin şifalı suları ile yörede bilinen uğrak noktalarından birisidir.

Adıyaman Kültürel Kurumları ve Adıyaman Festivalleri için 2. sayfaya geçiniz.

Adıyaman Gezilecek Yerler

ADIYAMAN GEZİ REHBERİ 2. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adıyaman’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adıyaman mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Adıyaman Gezi Rehberi

Bu yazımızda Adıyaman’a gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz tarihi, turistik ve doğa güzelliklerinin listesini yayınlıyoruz.

Nemrut Dağı

Tanıtımını yaptığımız yerler ile ilgili kısa ve kitabi bilgi vermeyi tercih ediyoruz. Zira güzellik kavramı görecelidir ve herkes kendi özgün düşüncesi ile tarihi turistik yerlere bakıp yorum yapmaktadır. Tavsiye üzerine gittiğiniz bir mekan sizin tatil anlayışınıza uymayabilir. Başkasının beğendiğini siz beğenmeyebilirsiniz. Hatta aynı yere iki farklı tarihte giderseniz görüşleriniz değişebilir.

Google haritalarda aynı yer hakkında birbirinin tamamen zıddı yorumlar görmekteyiz. Bu sebeplerle bu yazı sadece tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Yorumlardan kaçınılmaya çalışılmıştır. Gezip gördüğünüz yerlerin yargılamasını sizlere bırakıyoruz.

Gezi yazılarınızı sitemizde yayınlamak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.turkeyoutdoor.org/iletişim

Adıyaman’da bulunan Tarihi ve Turistik Mekanlar

Dünyaca ünlü Nemrut Dağı‘na ev sahipliği yapan Adıyaman her yıl yerli ve yabancı onbinlerce turiste ve sahipliği yapıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turistik şehirlerinden birisi olan ve Nemrut Dağı‘na ev sahipliği yapan Adıyaman‘da milli parkın yanı sıra gezip keşfedecek pek çok tarihi mekan ve doğa güzellik bulunuyor.

Aşağıdaki Adıyaman Gezilecek Yerler listemizi kontrol ettiğinizde Adıyaman’ın 4000 yıllık tarihinin her santimetrekarede görülebildiğini anlayacaksınız. Kaya mezarlardan Tümülüslere, antik şehirlerden Nemrut Dağı’na, Roma dönemi köprülerinden Osmanlı mimarisine binlerce tarihi eser Adıyaman’da sizleri bekliyor. Bu otantik kenti keşfetmeye başlamadan önce Adıyaman gezilecek yerler listemize göz atabilirsiniz.

Adıyaman Gezi Rehberi yazımızda yer alan mekanların GPS koordinatlarını görmek için haritamızı tıklayabilirsiniz.

Adıyaman Gezi Rehberi GPS Koordinatları: https://goo.gl/maps/fa6Rf6DYtqcPXr8e6

Bu yazımızda aşağıdaki listede bulunan mekanların tanıtımını yapacağız.

1Abuzer Gaffari Türbesi
2Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesi
3Adıyaman Müzesi
4Adıyaman Ulu Camii
5Altınlı Köprü
6Aresemia Ören Yeri
7Atatürk Barajı
8Besni İçmeler
9Besni Kalesi
10Beşpınar Vadisi Mesire Alanı
11Beştepeler Tümülüsü
12Cendere Köprüsü (Roma Dönemi)
13Çarşı Camii
14Çelikhan İçmesi
15Demirciler Pazarı
16Derik Kutsal Alanı (Heroon)
17Dikilitaş (Sesönk) Tümülüsü
18Doğanlı Çınarı Tabiat anıtı
19Eski Besni Ören Yeri
20Eski Kahta-Yeni Kale, Kahta-Yeni Kale
21Eskisaray Camii
22Gerger Kalesi (Fırat Arsemia’sı)
23Göksu Köprüsü
24Gümüşkaya Mağaraları
25Haydaran Kaya Mezarları ve Yazıtı
26Kab Camii
27Karadağ Tümülüsü
28Karakuş Tümülüsü
29Kotur İçmesi
30Kurşunlu Camii
31Mahmut El Ensari Türbesi
32Malpınarı Kaya Yazıtı
33Musalla Camii
34Oturakçılar Pazarı
35Palanlı Mağarası
36Perre Antik kenti ve Kaya mezarları
37Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi
38St. Petrus ve St. Pavlus Kilisesi
39Sugözü Mesire Alanı
40Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi
41Şeytan Köprüsü
42Turuş Kaya mezarları ve Yazıtı
43Üç Tuz Hanı
44Üçgöz (Sofraz) Kül Şehri Harabesi
45Yel Baba Türbesi
46Zey Mağaraları
47Nemrut Dağı (Ayrıca tanıtılacak)
Adıyaman Gezilecek Yerler Tam Liste

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

1      Abuzer Gaffari Türbesi

Adıyaman Abuzer Gaffari Türbesi
 • Adıyaman Abuzer Gaffari Türbesi Kısa Tanıtım:
 • Abuzer Gaffari’nin sahabelerden olduğu söylenir.
 • Hz. Muhammed (s.a.v.)’e inanan ilk 10 kişiden biri olduğu söylenen Abuzer Gaffari, Hz.Ömer tarafından Adıyaman’ı fethetmek adına gönderildiği ve şuan bulunan türbenin olduğu yerde vefat ettiği iddia edilmektedir.
 • Adıyaman’da savaşırken düşmanlar tarafından şehit edildiği ve buraya gömüldüğü rivayet edilmektedir.
 • Mistik bir havaya sahip olan türbe, özellikle inanç turizmi açısından önemli bir noktadır.
 • Abuzer Gaffari Türbesi Adıyaman merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Ziyaret Köyü’ndedir. Adıyaman’ın en tanınmış ziyaretgahlarından biridir. Türbenin IV. Murat tarafından Bağdat seferi dönüşünde yaptırıldığı rivayet edilmektedir.
 • Adıyaman Abuzer Gaffari Türbesi Adresi: 02000 Ziyaretpayamlı/Adıyaman Merkez/Adıyaman
 • Adıyaman Abuzer Gaffari Türbesi Harita: Abuzer Gaffari Türbesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)


Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

2      Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesi

Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesi
 • Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesi Kısa Tanıtım:
 • Adıyaman şehir merkezinde yer alan kale yaklaşık 25 metre yükseklikteki yığma bir höyük üzerine kurulmuştur.
 • Adıyaman Kalesi VII.yüzyıl ortalarında Bizans saldırılarına karşı koymak amacıyla Emevi Komutanı, Mansur İbn-i Cavana yaptırmıştır.
 • Kaleye, komutan Hısn-ı Mansur ismi verilmiştir.
 • Bu kale sonradan Adıyaman kentinin oluşmasına neden olmuştur. VIII.yüzyılın sonlarına doğru da Harun-ür Reşit tarafından onarılmıştır. Günümüze, oldukça harap ve yıkık bir durumda gelebilmiştir.
 • Adıyaman’ın Hısn-ı Mansur olarak anılmasının ilham kaynağı bu kaledir.
 • Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesi Adresi: Ulucami, 808. Sk. 30a, 02030 Merkez/Adıyaman
 • Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesi Harita: Hısn-ı Mansur Kalesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

3      Adıyaman Müzesi

Adıyaman Müzesi
 • Adıyaman Müzesi Kısa Tanıtım:
 • Adıyaman Şehri’nin geçmişinden günümüze dek ulaşan eserlerinin sergilendiği, adeta kentin kısa bir özetini görebileceğiniz muazzam bir kültür noktasıdır.
 • 22.000 eser sergilenen bir müzedir. Şehir merkezinde, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunur.
 • Müze çalışmalarına 1978 yılında başlanmış, 1982 yılında şimdiki modern binasına taşınmıştır.
 • Müzede arkeolojik, etnografik ve sikke olmak üzere üç koleksiyon mevcuttur. Kommagene Krallığı’nın  (M.Ö 163-M.S 72) çok sayıda eseri müzede sergilenmektedir.
 • Müze bu özelliğiyle diğer müzelerden farklılık göstermektedir. Kommagene Krallığı’nın en önemli hükümdarı I. Antiochos’un başı (M.Ö 69-40) 1983 yılında yapılan Samsat kazısında ortaya çıkarılmış olup müzenin arkeoloji bölümünün en önemli eserlerindendir.
 • Bir diğer ünik eser de 1970 yılında Kâhta İlçesi’ne bağlı Çıralık Köyü, Kilisik Mezrası’nda bulunan kült heykelidir.
 • M.Ö 7500-7000 yılına tarihlenen heykel Şanlıurfa  Göbekli Tepe’deki heykellere benzerliği ile dikkat çekmektedir
 • Adıyaman Müzesi Adresi: Yenipınar, Atatürk Bv No:226, 02100 Adıyaman Merkez/Adıyaman
 • Adıyaman Müzesi Harita: Adıyaman Müzesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

4      Adıyaman Ulu Camii

ADIYAMAN ULU CAMİ | Kültür Portalı
Adıyaman Ulu Camii
 • Adıyaman Ulu Camii Kısa Tanıtım:
 • Adıyaman Ulu Camii Adresi: Ulucami, 02030 Adıyaman Merkez/Adıyaman
 • Adıyaman Ulu Camii Harita: Adıyaman Ulu Camii (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

5      Adıyaman Altınlı Köprü

Tarihi Altınlı Köprü'nün restorasyon çalışmaları bitti - Son Dakika Haberleri
Altınlı Köprü
 • Adıyaman Altınlı Köprü Kısa Tanıtım:
 • Çetintepe Barajı’nın suları altında kalacak Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü Adıyaman Kenti’nin en eski tarihi abidelerinden bir tanesidir.
 • Altınlı Köprü, Adıyaman ili Gölbaşı İlçesi Yolbağ Köyünde bulunan tarihi köprüdür.
 • Köprünün Roma döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Köprü toplam dört büyük kemerden oluşmaktadır. 83 metre uzunluğundadır.
 • Çok sağlam bir yapıya sahip olması nedeniyle pek tadilat edilmeye ihtiyaç olmamıştır.
 • Dört kemerden oluşan köprü, Adıyaman’ın görülmeye değer tarihi mekanlarından biridir.
 • Adıyaman Altınlı Köprü Adresi: Gölbaşı Karamağara Yolbağ Köyü
 • Adıyaman Altınlı Köprü Harita: Altınlı Köprü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

6      Aresemia Ören Yeri

Aresemia Ören Yeri
 • Adıyaman Aresemia Ören Yeri Kısa Tanıtım:
 • Ara/Are/semia Ören Yeri (Hierothesion) Adıyaman Kahta ilçesi sınırları içerisinde, Nemrut Dağı güzergahı üzerinde bulunan bir ören yeridir.
 • Aresemia antik kent tarihi hakkında yapılan arkeolojik araştırmalar sonucu elde edilen verilerin ören yerinin ilk temel taşları MÖ. 3. yüzyıl ortasında kuruluşunun Kommagene soyundan gelen Arsames tarafından inşa edildiği sanılmaktadır.
 • Aresemia antik ören yeri (Hierothesion) yerleşiminin Nemrut Dağı güzergahı üzerinde iskan edilmiş olması, Kommagene uygarlığının başkenti olarak inşa edilmiş olabileceğini işaret etmektedir.
 • Aresameia Ören Yeri (Nymphaios Arsameia’sı), Kral I. Antiochos kitabelerinde söz edildiğine göre; Arsameia İ.Ö. 2’inci yüzyılın başlarında Kommagene‘lerin atası Arsemez tarafından Kahta Çayı’nın doğusunda Eski Kahta Kalesi’nin karşısında kurulmuş krallığın yazlık başkenti ve idare merkezidir.
 • Güneydeki tören yolunda Mitras’ın kabartma steli, ayin platformu üzerinde Antiochos-Herakles tokalaşma steli ve bunun önünde Anadolu’nun bilinen en büyük Grekçe yazıtı vardır.
 • Yazıtın bulunduğu yerden başlayan 158 metre derine inen bir tünel ile yazıtın batısında benzer bir kaya dehlizi bulunmaktadır.
 • Tepe üzerindeki platformda Mithridathes Callinichos‘un mezar tapınağı ve sarayı yer almaktadır. 
 • Adıyaman Aresemia Ören Yeri Adresi: 02400 Kocahisar/Kâhta/Adıyaman
 • Adıyaman Aresemia Ören Yeri Harita: Aresemia Ören Yeri (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

7      Atatürk Barajı

Atatürk Barajı - Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Atatürk Barajı
 • Adıyaman Atatürk Barajı Kısa Tanıtım:
 • Atatürk Barajı, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında, enerji ve sulama amaçlı bir barajdır. Atatürk Barajı ile oluşan göl ülkemizin 3. büyük gölüdür.
 • GAP Projesi içinde, Karakaya Barajının 180 km mansabında, Adıyaman iline 51 km uzaklıkta, Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesine ise 24 km uzaklıkta olup, Fırat Nehri üzerinde kurulmuştur.
 • Barajın tamamlanmasıyla Türkiye’nin en büyük üçüncü gölü olan Atatürk Baraj Gölü oluşmuştur.
 • Baraj Gölü civarında tatil amaçlı kamp ve spor yapmaya uygun görsel zenginliğe sahip “Bozova Kaymakamlık Tesisi” hizmet vermektedir. 
 • Baraj Gölünde yılda bir kere Su Sporları Şenliği düzenlenmektedir.
 • Şenlik kapsamında şölen, yelken, sualtı sporları, can kurtarma, su kayağı ve paletli yüzme, kürek, yüzme federasyonları sporcularının katıldığı etkinlik ve müsabakalar düzenlenmektedir.
 • Adıyaman Atatürk Barajı Adresi: Adıyaman iline 51 km uzaklıkta, Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesine ise 24 km uzaklıktadır.
 • Adıyaman Atatürk Barajı Harita: Atatürk Barajı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

8      Adıyaman Besni Kaplıcalar/ İçmeler

Adıyaman'ın Besni İçmesi Şifa Dağıtıyor - Haberler
Besni İçmeler
 • Adıyaman Besni İçmeler Kısa Tanıtım:
 • Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan doğal kaynak suyu içmesi bilimsel olarak kanıtlanan özellikleriyle şifa dağıtıyor.
 • Besni İçmeler Besni’nin 6 km kuzeydoğusunda Adıyaman-Besni karayolu güzergahındadır.
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro Klimatoloji Bölümü Kürsüsü tarafından Besni İçmesinin suyunda yapılan araştırmada suyun bir çok hastalığa şifa olduğu tespit edildi.
 • Bu şifalı su kaynağının böbrek taşlarına, kabızlık ve mide iltihaplarına, kronik kabızlık, bağırsak ve mide iltihaplarına faydalı olduğu söylenmektedir.
 • Adıyaman Besni Kaplıcalar İçmeler Adresi: Adıyaman Yolu 5. Km D:No:42, 02300 Harmanardı/Besni/Adıyaman
 • Adıyaman Besni İçmeler Harita: Besni İçmeler (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

9      Adıyaman Besni Kalesi

Besni Kalesi • Kültür Envanteri
 • Adıyaman Besni Kalesi Kısa Tanıtım:
 • MÖ.5000 yılına uzanan tarihi ile Güney Doğu Anadolu’nun eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak dikkati çeken Besni, aynı zamanda yüzyıllar boyunca sanayi ve ticaret kenti olarak da tanınmıştır. Bunda Halep Ticaret Yolu üzerinde oluşu kadar, savunmaya son derece elverişli yapısı ve muntazam bir kaleye sahip oluşunun da büyük bir payı vardır.
 • Besni, sulak ve ormanlık arazi varlığı ile çekiciliğini her dönemde canlı tutmuştur. Bu yüzden “Cennete Eş” manasına geldiği düşünülen Bethesna, Bihicti, Bisni ve son olarak Besni adını almıştır.
 • Besni ilçesinin 4-5 km güneyinde bulunan Eski Besni Ören Yeri, Besni Kalesi’ni bütünleyen Ulu Camii, Külhanönü Camii, Tokatmış Camii gibi cami ve minareler, Bekir Bey Külliyesi’nden kalan hamam ve çeşme ile diğer külliye, köprü ve çarşı kalıntılarıyla oldukça çekici bir görünüme sahiptir.
 • Besni kalesi Hititler zamanımda bir dağın üzerine inşa edilmiştir. Kalenin anıtsal giriş kuleleri ve bazı diğer kalıntıları halen ayaktadır.
 • Kalenin güneyinde bulunan burç üzerindeki kitabede Malik el Aşraf ismi okunmaktadır.
 • Besni Kalesi, üç tarafı sarp kayalıklarla çevrili sivri bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Kaleye yalnızca güneyden dik bir yamaçtan çıkılabiliyor.
 • Savunmaya çok elverişli olan Besni Kalesi, mancınıkları ve diğer yapı kalıntılarıyla hala dimdik ayakta olup, misafirlerine ev sahipliği yapıyor.
 • Kalenin batı kısmında bir anıtı andıran, karşı karşıya yapılmış iki büyük yapı vardır. Halk arasında ‘Çifte Mancınık’ adı verilen bu iki mancınık arasında esirlerin asılarak düşmana gösterildiği ve gözdağı verildiği rivayet edilmektedir.
 • Kalenin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 13. y.y.da Memluklerin hakimiyeti zamanında (1923) Besni Kalesi sağlamlaştırılır.
 • Kalenin ortasında bir kuyu bulunmaktadır.
 • Batı kesiminde bir anıtı andıran karşı karşıya yapılmış iki büyük yapır vardır.
 • Halk arasında Çifte Mancınık adı verilen bu iki mancınık arasında esirlerin asılarak düşmana gösterildiği ve gözdağı verildiği rivayet edilmektedir.
 • Eski Besni civarında, Kommagene Krallığı’nın en önemli anıtsal yapılarından Sofraz Tümülüsleri, Kızılin Köprüsü ve Dikilitaş (Sesönk) gibi eserler de bulunmaktadır.
 • Adıyaman Besni Kalesi Adresi: Erdemoğlu, 02300 Besni/Adıyaman
 • Adıyaman Besni Kalesi Harita: Besni Kalesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

10      Adıyaman Beşpınar Vadisi Mesire Alanı

Adıyaman'da Beşpınar projesi hayata geçiriliyor
Beşpınar Vadisi Mesire Alanı
 • Adıyaman Beşpınar Vadisi Mesire Alanı Kısa Tanıtım:
 • Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yaptırılarak özellikle yaz aylarında onbinlerce Adıyamanlı vatandaşı ağırlayan Beşpınar Mesire alanı  1.300 dönümlük bir alan üzerine uygulanan Adıyaman’ın gözde mesire alanlarındandır.
 • Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından projelendirilerek etap etap hizmete sunulan Beşpınar Vadisi Mevkiinde yapılan Ziyaret çayı rekreasyon alanında bulunan serbest piknik alanları, ada kafeteryası, meydan ve spor kompleksleri, halı saha, kırık köprü karşısındaki çocuk oyun alanları ve büfelerin yer aldığı alanlarda ücretsiz olarak piknik yapılabilmektedir.
 • Adıyaman Beşpınar Vadisi Mesire Alanı Adresi: 02000 Ziyaretpayamlı/Adıyaman Merkez/Adıyaman
 • Adıyaman Beşpınar Vadisi Mesire Alanı Harita: Beşpınar Vadisi Mesire Alanı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

11      Adıyaman Beştepeler Tümülüsü

Taş Yığma Mezarlar | Define Bulma
Beştepeler Tümülüsü (Resim Temsilidir.)
 • Adıyaman Beştepeler Tümülüsü Kısa Tanıtım:
 • Beştepeler Adıyaman’a 25 km. mesafedeki Ilıcak Köyü sınırları içindedir.
 • Yığma taşlardan yapılmış 6 adet tümülüs mezar bulunmaktadır.
 • Mezarların, Kommagene Kraliyet ailesine ait soylu kişiler için yapıldığı tahmin edilmektedir.
 • Adıyaman Beştepeler Tümülüsü Adresi: 02230 Ilıcak/Adıyaman Merkez/Adıyaman
 • Adıyaman Beştepeler Tümülüsü Harita: Beştepeler Tümülüsü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

12      Adıyaman Cendere Köprüsü

Cendere Köprüsü
 • Adıyaman Cendere Köprüsü Kısa Tanıtım:
 • Dünyada varlığını sürdüren en eski köprülerden bir tanesidir.
 • İsmini altından geçmekte olan Cendere Çayı’ndan alan köprü, 19 asırdır sağlamlığını koruyarak günümüze ulaşmıştır.
 • Cendere Köprüsü Adıyaman’a 55 km. uzaklıkta ve Karakuş tümülüsünün kuzeydoğusundadır.
 • Kahta çayının en çok daraldığı kesimde iki ana kaya üzerinde 92 iri kesme taştan yapılan bir büyük kemer ve doğu tarafındaki küçük bir tali kemerden oluşur.
 • Köprü, depreme karşı korunacak şekilde, sütunlara köprüye esneklik payı verilerek inşa edilmiştir.
 • Adıyaman’ın çokça ziyaret edilen yerlerinden biridir.üCendere KöprüsüRoma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü olarak da bilinir. Antik Cabinas (Cendere) Çayı üzerinde yer almaktadır.
 • Köprü muhteşem bir kanyondan akan çayın iki tarafını birleştirdiği için bu isim verilmiştir.
 • Kâhta İlçesi’nden Nemrut Dağı’na doğru giderken Karakuş Tümülüsü’nü geçtikten yaklaşık 10 kilometre sonra Sincik-Kocahisar yol ayrımında bulunmaktadır.
 • Köprü Roma İmparatoru Septimius Severus’un (MS 193-211) emriyle o tarihte Samsat’ta (Somasata) karargâh kuran XVI. Lejyon tarafından yaptırılmıştır.
 • Köprünün güneydeki girişin her iki tarafında birer adet korint düzeninde sütun bulunmaktadır. Üzerinde yer alan yazıtlardan birinin köprüyü yaptıran İmparator Septimius Severus, diğerinin ise onun karısı Julia Domna adına dikildiği anlaşılmaktadır. 
 • Cendere Köprüsü, Antik Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneğidir.
 • Biri ana kemer ve biri tahliye kemeri olmak üzere iki kemerden oluşan köprü her biri tonlarca ağırlıkta olan düzgün kesme taşlardan yapılmıştır.
 • 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan köprünün en ilginç mimari özelliği harç kullanılmadan yapılmış olmasıdır.
 • Köprü, her iki tarafından rampa biçiminde yükselerek orta kısımda birleşmektedir. Bu özellik köprünün hem statik olarak dayanıklılığını artırmakta hem de köprüye anıtsal bir görünüm kazandırmaktadır.
 • Adıyaman Cendere Köprüsü Adresi: 02400 Burmapınar Köyü/Kahta/Kâhta/Adıyaman
 • Adıyaman Cendere Köprüsü Harita: Cendere Köprüsü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

13     Adıyaman Çarşı Camii

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Çarşı Camii Ve Musalla Camii 2020-2021 Yılları Restorasyonları İşi - T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü
Çarşı Camii
 • Adıyaman Çarşı Camii Kısa Tanıtım:
 • Adıyaman merkezde bulunan Oturakçı Pazarı içinde yer almaktadır.
 • Hacı Abdulgani tarafından 1557 yılında yaptırılmış olup, 1640 yılında ise hacı Mehmet B.Seyfeddin Rızaullah tarafından onarılmıştır.
 • Eskiden düz ahşap örtülü iken, mevcut yapı dört payenin taşıdığı ahşap merkezi kubbe ile onun etrafında düz ahşap tavanla kapatılmış durumdadır.
 • Dikdörtgen planlı caminin payandalarla desteklenen duvarları kesme taştan yapılmıştır.
 • Adıyaman Çarşı Camii Adresi: Kapcami, Atatürk Cd. No:63, 02100 Adıyaman Merkez/Adıyaman
 • Adıyaman Çarşı Camii Harita: Adıyaman Çarşı Camii (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

14      Çelikhan Vali Halil Işık Dağ İçmesi

Çelikhan İçmesi
 • Adıyaman Çelikhan İçmesi Kısa Tanıtım:
 • Çelikhan İçmesi Çelikhan İlçesi’nin 23 km. kuzeydoğusundadır.
 • Çelikhan İlçesine bağlı Taşdamlar/Şerefhan köyü civarındadır.
 • Çelikhan İçmesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro Klimatoloji Kürsüsü tarafından incelenmiştir.
 • İnceleme raporunda suyun; mide, barsak, gastrit ve ülser hastalarına iyi geldiği açıklanmıştır. Adıyaman’da termal suların pek olmaması da Çelikhan İçmesi’nin daha fazla ilgi görmesine sebep olmuştur.
 • İçme, Çelikhan’ın 19 kilometre uzağında olup kolay bir ulaşıma sahiptir. Günümüzde hala bir tesis yapılmaması bölgenin ziyaretçi potansiyelini düşürmektedir.
 • Adıyaman’da geçireceğiniz günlerde Çelikhan İçmesi’ne kısa bir ziyaret yapabilirsiniz.
 • İçmerenin suyu mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi, hastalıklarıyla böbrek taşı vb. hastalıklara iyi gelmektedir.
 • Adıyaman Çelikhan İçmesi Adresi: 02602 Şerefhan/Çelikhan/Adıyaman
 • Adıyaman Çelikhan İçmesi Harita: Çelikhan İçmesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi         

15      Adıyaman Demirciler Pazarı

Fotoğraf açıklaması yok.
Adıyaman Demirciler Pazarı
 • Adıyaman Demirciler Pazarı Kısa Tanıtım:
 • Adıyaman’ın en eski ve tarihi çarşılarından birisidir.
 • Yöresel ürünler, bakır süs eşyaları, tarihi eşyaların satıldığı dükkanlar bulunur.
 • Demirci, kalaycı ve bakırcılarıyla ünlüdür.
 • Adıyaman gezinizde uğrayıp geçmişin kokusunu ve hediyelik eşya alabileceğiniz tarihi çarşı.
 • Adıyaman Demirciler Pazarı Adresi: Kapcami, 1002. Sk. 8b, 02100 Adıyaman Merkez/Adıyaman
 • Adıyaman Demirciler Pazarı Harita: Demirciler Pazarı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adıyaman Gezi Rehberi listemizde yer alan diğer mekanları görmek için 2. sayfaya geçiniz.

Adıyaman Tanıtım ve Gerekli Bilgiler

ADIYAMAN GEZİ REHBERİ 1. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adıyaman’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adıyaman mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

02 ADIYAMAN

Adıyaman Tanıtım

Adıyaman Tarihi

Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Yine Samsat-Şehremuz Tepe’deki tarihi bulgulardan M.Ö. 7000 yılına kadar Paleolitik, M.Ö. 5.000 yıllarına kadar Neolitik, M.Ö. 3000 yıllarına kadar Kalkolitik ve M.Ö. 3000-1200 yılları arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaşandığı anlaşılmıştır.

Nemrut

Bölgede tarih boyunca Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Asur, Pers, Seleukos, Kommagene Krallığı ile Roma ve Bizans hakimiyeti görülmüştür. 7. yüzyıldan itibaren İslâm akınları bölgede görülmeye başlamış ve 670 yılında yerleşiminde içerisinde olduğu bölge Emevî hakimiyetine geçmiştir.

M.Ö. 900-700 yılları arasında yöre Asur etkisinde kalmakla birlikte, Asurlular tam olarak egemen olamazlar. 6. yüzyılın başlarından itibaren yöreye Persler hakim olur ve yöre Satrap’lar (Valiler) eliyle yönetilir. M.Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük iskender’in Anadolu’ya girmesiyle Pers’ler hakimiyetini kaybetmiş ve M.Ö. 1. yüzyıla kadar yörede Makedonyalı Seleukos Sülalesi hüküm sürmüştür. Bu sülalenin gücünün zayıfladığı sıralarda, Kral Mithradetes l Kallinikos Kommagene Krallığının bağımsızlığını ilan etmiştir (M.Ö. 69).

Adıyaman

Başkenti Samosota (Samsat) olan Kommagene Krallığı, egemenliğini MS. 72’ye kadar sürdürmüş, bu tarihte yöre Roma imparatorluğunun eline geçmiş ve Adıyaman Roma imparatorluğunun Syria (Suriye) Eyaletine, 6. Lejyon olarak bağlanmıştır. Roma imparatorluğunun 395 yılında Batı ve Doğu Roma olarak ayrılmasıyla, Adıyaman Doğu Roma imparatorluğuna katılmıştır. 643 yılından itibaren bölgeye İslam akınları başlamakla birlikte İslam hakimiyeti ancak 670 yılında Emevi’lerle kurulabilmiştir.

Adıyaman Tarihi

758 yılında ise, II, Abbasi komutanlarından Mansur Ibni Cavene’nin hakimiyetine girer. 926 yılına kadar Abbasi hakimiyetinde kalan şehirde bu tarihte Hamdanilerin egemenliği başlar. 958 yılında yöre yeniden Bizanslıların eline geçer. 1114-1181 yıllan arası yöreye Türk akınları olur. 1204-1298 yılları arasında Samsat ve yöresini Anadolu Selçukluları ele geçirir. 1230 ve 1250 yıllarında Moğol saldırılan yaşanır. 1298’de yöre ve bölge Memlüklerin eline geçer. 1393 yılında Adıyaman bu kez de Timurlenk tarafından yağmalanır.

Büyük bir istikrarsızlığın olduğu orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğullan arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim’in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat’ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya’ya bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya’ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya’dan ayrılarak müstakil il haline gelmiştir.

Nemrut Dağı

Adıyaman Kronolojisi

M.Ö. 40000- M.Ö. 7000Paleolitik
M.Ö. 7000 – M.Ö. 5000Neolitik
M.Ö. 5000 – M.Ö. 3000Kalkolitik
M.Ö. 3000 – M.Ö. 1200Hititler
M.Ö. 1200 – M.Ö. 750Asurlular
M.Ö. 750 – M.Ö. 600Frigler
M.Ö. 600-M.Ö. 334Persler
M.Ö. 334-M.Ö. 69Makedonlar
M.Ö. 69-M.S. 72Kommagene Krallığı
72-395Roma imparatorluğu
395-670Doğu Roma (Bizans)
670-758Emeviler
758 – 926Abbasiler
926- 958Hamdaniler
958 –1114Bizanslılar
1114 –1204Eyyubiler
1204 –1298Anadolu Selçuklular
1298 –1516Memluklular
1516 –1923Osmanlı imparatorluğu
Adıyaman Tarihi

Adıyaman Adının Hikayesi 

Adıyaman isminin menşeyi hakkında çeşitli rivayetler vardır.

Adıyaman Kilimleri
 1. Birinci rivayete göre; Perre şehrinde cereyan ettiği belirtilen bir olaya bağlanmaktadır. FARRİN yada PERRE olarak bilinen şehirde PUT’ a tapan bir babanın yedi oğlu, babalarında evde olmadığı bir gün bütün putları imha ederek ALLAH’ın (Hz. İsa’nın söylediği gibi) bir olduğunu kabul ve ilan ederler. Putperest baba durumu öğrenince yedi oğlunu da öldürür. Babaları tarafından öldürülen yedi kardeşin hatırasına Farrin (Perra=Pirin)’ de bir manastır yaptırılır. Bu olaydan ötürü de şehre Yedi Yaman adı verilir. Yedi Yaman zamanla Adıyaman şekline dönüşür.
 2. İkinci rivayete göre; Adıyaman şehrinin ortasında yaptırılan Mansur’un kalesi olarak bilinen kaleye halk, Hısn-ı Mansur ismini vermiştir. Hısn-ı Mansur isminin menşei hakkında iki ayrı rivayet mevcuttur. Zamanla halk arasında telâffuz şeklinin de değişmesiyle “HÜSNÜ MANSUR” olarak bu şehrin ismi değiştirilmiş olmaktadır. Yerleşimin eski adı Hısnımansûr (Mansur’un kalesi) olup, Cumhuriyet döneminde bugünkü adını almıştır. 
 3. Üçüncü rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi, şehrin çevresinin de meyve ağaçlarıyla kaplanmış olmasından dolayı güzel vadi anlamında olan “VADİ-İ LEMAN” (Güzel vadi) kelimesinin söylenişi zamanla değişmiş ve halk arasında “ADIYAMAN” şekline dönüşmüştür.

Ancak, Hısn-ı Mansur yani Hüsnü Mansur ismi 1926’ ya kadar resmi ad olarak kalmıştır. 1926 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararları ile şehrin ismi tekrar ADIYAMAN olarak değiştirilmiştir.

Adıyaman’a Ulaşım

Adıyaman Haritası

Adıyama Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda Diyarbakır, güneyinde Şanlıurfa ve Gaziantep, batısında Kahramanmaraş, kuzeyinde ise Malatya bulunur.

Türkiye’nin en önemli akarsularından biri olan Fırat Nehri başta olmak üzere irili ufaklı pek çok akarsu bulunmaktadır.

Karayolu Ulaşımı:  Adıyaman’a karayolu ile Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır güzergahlarını kullanabilirsiniz.

Havayolu Ulaşımı: Adıyaman’a havayolu ulaşımı Adıyaman Havaalanı üzerinden yapılmaktadır.

Demiryolu Ulaşım: Demiryolu ulaşımı, Adıyaman’a 65 km uzaklıktaki Adıyaman – Gölbaşı İlçesinden yapılmaktadır. Adıyaman’a demiryolu ulaşımı Adana – Elazığ hattı üzerinden gerçekleşmektedir.

Adıyaman İlçeleri:

Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta, Samsat, Sincik, Tut.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, Adıyaman’ın toplam nüfusu 593.933’dir. Belde ve köylerin nüfusu ise 237.336’dır. Kırsal nüfusun toplam nüfusa göre % 40 düzeylerinde olduğu anlaşılmaktadır.

Adıyaman,  dünyanın 8.  harikası olarak anılan Nemrut Dağı eserleri,  Kommagene uygarlığının kalıntıları,  dünyanın 4.  büyük barajı olan Atatürk Barajı,  Çamgazi barajı,  dünya birinciliğine sahip halk oyunları ile öne çıkan bir kenttir.  

Adıyaman Gezilecek Yerler Listesi için diğer sayfaya geçiniz.

Adana Yemek Rehberi

ADANA GEZİ REHBERİ 8

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adana’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adana mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bu yazımızda Adana’da yenilebilecek yemekleri, Adana’nın yemek kültürünü tanıtıyoruz.

Adana Mutfağı

Adana Mutfağı

Türkiye’nin mutfak kültürü baharatla en fazla yoğrulmuş kentlerinden biri olan Adana’ya özgü, tadı damağınızda kalan lezzetlerin tariflerini sizler için derledik.

Adana Mutfağı ve Yemekleri

Adana Yemekleri

Adana tarihi ve kültürü kadar zengin bir mutfağa da sahiptir. Kendine has yemek kültürüne sahip birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlerin yemeklerini kendi damak zevkine uygun olarak birleştirmeyi ve günümüze taşımayı başarmıştır.

Tarih akışı içinde Adana mutfağı Batı’nın, Yakın Doğu’nun, Arap kültürünün ve hepsinin üstünde de Anadolu ve Türk mutfağının etkisi altında kalarak kendine özgü bir lezzet sentezi oluşturmuştur.

Adana yöresine baktığımızda yağlı, acılı, hamurlu ve et ağırlıklı yemeklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu yemeklerin en büyük özelliği bolca et, un, bulgur, sebze, baharat ve yağlı malzemelerin kullanılmasıdır.

Adana Mutfağı ve Yemekleri

Adana Ev Yemekleri

Adana’da hemen hemen her evde bir et kütüğü ile tokmağı, hamur tahtası ve sac gibi araç gerekçeler ve çeşitli acılı baharatlar, tahin, pekmez gibi tamamlayıcı tatlar muhakkak bulunmaktadır. Aynı zamanda süt, yoğurt, peynir, çökelek de mutfaklarda bol miktarda yer alan ürünlerdir. Bakliyat türleri de sebze yemekleri ve çorbalarda genellikle et ile birlikte bol miktarda kullanılmaktadır.

Adana yemekleri arasında en ünlüsü elde zırh ile kıyılan özel etten yapılan Adana kebabıdır. Adana kebabının yanında servis edilen bol yeşillik ve yöreye özgü sebzelerle yapılan salatalara ek olarak pancar ve siyah havuçtan yapılan şalgam suyu ikram edilmektedir. Özellikle turunç mevsiminde kebap ve salataları tatlandırmak amacıyla ekşi bir aroması olan olarak turunç suyu kullanılır.

Adana’nın zengin mutfak kültüründe yer alan çorbalar; yüksük çorbası, tirşik çorbası, dul avrat çorbası, ıspanak başı çorbası, para para çorbası ve analı-kızlıdır. Şırdan dolması, mumbar, kelle paça- çürük gibi yemekler sadece Adana bölgesine özgü tatlardır.

Adana Ev Yemekleri

Adana Mutfak Kültürü

Adana; içli köftesinden kısırına, fellah köftesinden sıkmasına, patlıcan tavasından muammarasına, karın dolmasından babagannuşuna, vardabitten ciğer kebabına, bici bicisinden karşambaçına, halka tatlısından, ince yufkadan yapılan çıtır çıtır karakuş tatlısına, sıcak yaz aylarında buz gibi bici bicisine, şalgamından aşlamasına yüzlerce lezzeti içinde yaşatır.

Kökleşmiş mutfak kültürüne sahip Adana yemekleri envanteri asırlardır bir zaman tüneli içinde birçok aşçı, lokantacı, ev hanımı tarafından elden ele dilden dile aktarılarak bugünlere getirilmiştir.

Adana’da yemek yemek bir kültürdür, özellikle de Adana yemekleri, Türk yemek kültürünün vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır.

Adana Mutfak Kültürü

Adana’nın Yöresel Yemekleri

Adana mutfağının en önemli özelliği; yemeklerde, un, bulgur, et ve birçok değişik baharat türü ve süt, yoğurt, peynir ve çökelek gibi hayvansal ürünlerin kullanılıyor olmasıdır. Peki coğrafi şartlar ve tarihsel etkileşimler sonucunda oluşmuş olan zengin Adana mutfağında ne yenir?

Adana Mutfağı

Adana mutfak kültürü kuşaktan kuşağa aktarılmış olan bilgiler ve içerisine aldığı göçlerle harmanlanmış geleneksel bir mutfaktır.

Adana, Akdeniz’in doğusunda yer alan lezzetli yemekleri ile her mevsim insanların ilgisini çeken güzel illerimizden birisidir. Kebabı, şalgamı, soğuk ve sıcak mezeleri ile insanlara farklı yemekler sunma konusunda ideal noktalardandır.

Adana Mutfağı

Türkiye’nin en özgün ve en lezzetli mutfaklarından biri Adana’ya aittir. Adana mutfağı ülkemizde et ve kebap kültürünün en iyi temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Medeniyetlerin beşiği olması ile farklı kültürlerden de izler taşıyan Adana mutfağında birbirinden lezzetli yemeklerin yanında baharat kullanımı da yaygındır. Dünyaya nam salmış lezzetleri ile Adana’ya yolunuz düşerse bu damak çatlatan tarifleri mutlaka tadın.

Adana Yemekleri

 Adana yemekleri hem Akdeniz hem Doğu Anadolu mutfağının leziz yanlarını bir araya getiren tatlara sahiptir. Aynı zamanda Adana kendi yöresine has kebabını tüm ülkeye hatta ülke sınırları dışına taşımış da bir yöredir.

Adana kebabı denince etin ateşle buluştuğu bazen tırnaklı pide bazen lavaş üzerinde servis edilen enfes tadı hatırlanır. Her ne kadar adı çorba olsa da çok doyurucu bir öğün olan yüksük çorbası, ıspanak başı çorbası, yolu Adana’ya düşüp sakatat yemeyenlerin bile tatmaya ikna olduğu şırdan ve mumbar dolması, artık herkesin tadını bildiği Adana böreği Adana’da denenebilecek tatlardandır.

Adana Yemekleri

Adana’ya uğradığınızda denemeniz gereken lezzetler arasında Adana Kebabı ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca lahmacun, içli köfte, çiğ köfte, humus, şırdan, çorba, bici bici, şalgam ve sakatat yemekleri de denenebilecek lezzetler arasındadır.

Adana mutfağında birbirinden farklı tatlar, lezzetler, birbirinden farklı yemekler ile büyüleyen birçok çeşide sahiptir. Yörelerin adetleri, kültürleri, coğrafyaları her şey gibi mutfak kültürünü de etkilemiştir. Bu faktörler Adana’nın yöresel lezzetlerini etkilemiş ve kendisine has tatları ortaya çıkartmıştır. Adana et ve kebap kültürü olarak birbirinden lezzetli yemeklerin yanında baharat kullanımının da en yoğun olduğu alandır. Adana’nın birçok yemeği de el beceresi ve uğraş gerektiren lezzetlerdir.

Adana’da Ne Yenir?

Adana’da ne yenir sorusuna cevap sabah ciğer öğlen kebap akşam ise şırdan oluyor. Muhteşem yemek şöleni sunan illerimizden biri Adana’da ne yenir, ne içilir?

Adana Kebabı

Her yörenin kendine has lezzetleri olmasında kültürün, coğrafyanın ve tarihin büyük etkileri vardır, Adana’nın yöresel lezzetlerini ortaya çıkaran faktörler de bunlardır.

Dağlık alanlarının yanı sıra deniz ile bağdaşan coğrafyası, geçmişten bugüne göç dalgalarının bir merkezi olması gibi faktörler Adana mutfağını zenginleştirmiştir. Adana yöresel yemekleri ise hala günümüzde sıkça tüketilen, Türkiye’nin birçok bölgesine tarifleri yayılan lezzetlerdir.

Adana Lezzet Festivali

Adana’da 2017 yılında başlayan Adana Lezzet Festivali yapılmaktadır. 2021 yılında 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, “Coğrafya Lezzettir” temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Coğrafya Lezzettir!

Coğrafya Lezzettir teması altında bir araya gelen onlarca isim dünü, bugünü ve Adana mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak. Bu kapsamda, Adana Lezzet Festivali Gastronomi Konferansı’nda ev sahibi konuşmacılar arasında yer alan Tasarımcı ve Araştırmacı Gönül Paksoy ve Şef Murat Deniz Temel “Özgünlük, Hafıza, Gelecek” başlığında ilhamını bu topraklardan alan ve dünyaya taşıyanların hikayesini aktaracak.

Adana Lezzet Festivali-Adana festivalleri
Adana Lezzet Festivali

Festival hakkında detaylı bilgiler için https://www.adanalezzetfestivali.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazımızda aşağıda listelenen Adana mutfağına ait 51 yemek, atıştırmalık, içecek ve tatlının tanıtımını yapacağız.

1Adana KebapAdana Yemekleri
2Adana TavaAdana Yemekleri
3Adana Usulü LahmacunAdana Yemekleri
4Analıkızlı Ekşili YuvarlamaAdana Yemekleri
5Avgan PilavıAdana Yemekleri
6Bamya DolmasıAdana Yemekleri
7Biberli Ekmek (Acılı Ekmek)Adana Yemekleri
8CiğerAdana Yemekleri
9Deniz MahsulleriAdana Yemekleri
10Dul Avrat ÇorbasıAdana Yemekleri
11Eşkili TopalakAdana Yemekleri
12Fellah KöftesiAdana Yemekleri
13Fıstıklı KebapAdana Yemekleri
14Gül MantıAdana Yemekleri
15Hamur ÇorbasıAdana Yemekleri
16Ispanak BaşıAdana Yemekleri
17İşkembe DolmasıAdana Yemekleri
18Kabak ÇintmesiAdana Yemekleri
19Kamhi ÇorbasıAdana Yemekleri
20Kaz BaşıAdana Yemekleri
21KırkkatAdana Yemekleri
22Mahluta çorbasıAdana Yemekleri
23MansafAdana Yemekleri
24Mumbar – Mumbar DolmasıAdana Yemekleri
25Pişirim PideAdana Yemekleri
26Sarımsaklı Fıstık KöfteAdana Yemekleri
27Şırdan DolmasıAdana Yemekleri
28Tırşik çorbasıAdana Yemekleri
29Vardabit PaçasıAdana Yemekleri
30Yüksük ÇorbasıAdana Yemekleri
31Acebek TeratorAtıştırma, Salata ve Mezeler
32Adana İçli Köfte (Kibbe)Atıştırma, Salata ve Mezeler
33Adana KısırıAtıştırma, Salata ve Mezeler
34Adana SimidiAtıştırma, Salata ve Mezeler
35Adana Usulü Soğan SalatasıAtıştırma, Salata ve Mezeler
36Adana Usulü Su BöreğiAtıştırma, Salata ve Mezeler
37AşlamaAtıştırma, Salata ve Mezeler
38BabagannuşAtıştırma, Salata ve Mezeler
39Bici BiciAtıştırma, Salata ve Mezeler
40Ebegümecili Lepe (Kömeç)Atıştırma, Salata ve Mezeler
41FatuşAtıştırma, Salata ve Mezeler
42Misis ayranıAtıştırma, Salata ve Mezeler
43Muzlu Süt Atıştırma, Salata ve Mezeler
44Peynirli Sıkma veya SıkmaAtıştırma, Salata ve Mezeler
45SüllümAtıştırma, Salata ve Mezeler
46Tezgah Kebapçısı Salatası Atıştırma, Salata ve Mezeler
47Karakuş (Taş Kadayıf)Adana Tatlıları
48KarsambaçAdana Tatlıları
49Kaynar (Lohusa şerbeti)Adana Tatlıları
50Pekmezli Kedi BatmazAdana Tatlıları
51Sarı burmaAdana Tatlıları
Adana Mutfağı Yemekleri Tam Liste

Adana’nın damak çatlatan muhteşem leziz yemeklerini, mezelerini, yöresel içeceklerini, çorbalarını ve tatlılarını tanımak ve tatmak, Adana mutfağını görmek istiyorsanız sonraki sayfayı tıklayınız.

Adana Outdoor ve Doğa Aktiviteleri

ADANA GEZİ REHBERİ 7

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adana’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adana mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bu yazımızda Adana’da outdoor aktivitesi yapılabilecek yerleri ve Adana outdoor kulüplerini tanıtıyoruz.

Adana Outdoor Aktiviteleri

Adana Outdoor

Adana’nın kuzeyini kaplayan Orta ve Doğu Toroslar, dağ ve doğa yürüyüşüne uygun koşullar sağlamaktadır.

Yükseltisi 3000 m’yi aşan doruklar tırmanma, bunun daha alt kotları ise doğa yürüyüşleri için idealdir. Pozantı yakınlarındaki Karanfil Dağı’nda kamp yaparak doruklara ulaşmak mümkündür. Bu yer ayrıca dağ ve doğa yürüyüşleri için yoğun olarak kullanılan Niğde sınırları içindeki Çamardı yöresine de komşudur.

Tırmanma için ikinci uygun alan Feke’ye bağlı Mansurlu köyüdür. Yöre, Demirkazık zirvesinin güney duvarına yakındır. Saimbeyli ilçesi yakınındaki Doğanbeyli de dağcılık ve doğa yürüyüşlerine elverişli bir diğer yöredir.

Adana Doğa Yürüyüşleri

Adana Doğa Sporları

Adana Trekking Güzergâhları:

 1. Başlama Pozantı-Hamidiye köyü – Mazmuru dağı, Bitiş Niğde – Demirkazık Dağevi Konaklama: Mazmuru mevkii.
 2. Başlama Pozantı – Hamidiye Köyü- Eğni suyu (Konaklama)-Trak mevkii- Acısu (Konaklama)- Bitiş Yedigöze Şelaleri veya Aladağ ilçe merkezi.
 3. Konaklama: Eğni suyu, Acısu mevkii.
 4. Başlama Karaisalı ilçesi – Karakılıç köyü – Darıçukuru – Köşk – Damlama – Ekecik Belemedik köyü, Bitiş Bürücek yaylası.
 5. Konaklama: Belemedik köyü.

Atlı Doğa Yürüyüşü: Pozantı ilçesi Güzergah; Armut Oluğu-Kızıldağ Yaylası Bitiş ve konaklama. (Kültür Müdürlüğü Sayfası’ndan alınmıştır.)

Adana Doğa Yürüyüşü ve Diğer Adana Outdoor Rotaları:

Doğa yürüyüşlerini ve outdoor aktivitelerini tanıttığımız yazılarımızda da belirttiğimiz gibi kapalı alanların dışında yani doğada yapılan her etkinlik ve aktivite için outdoor aktivitesi tanımı kullanılabilir. Dolayısıyla outdoor aktivitelerini saymak ve sınırlamak mümkün değildir.

Dağcılık

Biz aşağıda Adana’da yapılan outdoor aktivitelerinin sadece küçük bir kısmını, popüler belirli güzergahları veriyoruz.

www.turkeyoutdoor.org sitesi olarak birlikte çalıştığımız https://tr.wikiloc.com sitesinde yer alan outdoor sporlarının listesi şunlardır:

Doğada Yapılan Yürüyüşler:

 • Doğa Yürüyüşü
 • Koşu
 • Yürüyüş
 • Patika Koşusu
 • Alpinizm
 • Kuzey Yürüyüşü
 • Oryantiring
 • Plogging
 • Yalın Ayak

Outdoor Bisiklet Sporları

 • Dağ Bisikleti
 • Yol Bisikleti
 • Bisiklet Turu
 • Bikepacking
 • e-Bisiklet
 • Gravel Bisiklet
 • Downhill MTB
 • Dağ Tek Bisikleti
 • Römork Bisiklet
 • El Bisikleti
 • Kickbike

Tırmanma Sporları

 • Alpinizm
 • Via Ferrata
 • Kanyonculuk
 • Kaya Tırmanışı
 • Mağaracılık
 • Buz Tırmanışı

Kar Sporları

 • Pist Dışı Kayak
 • Kar Ayakkabısı
 • Alp Disiplini
 • Kros Kayak
 • Snowboard
 • Kar Motosikleti
 • Splitboard
 • Freeride Kayak
 • Uçurtma Kayağı
 • Kızakla Kayma

Hayvanlarla Birlikte Yapılan Sporlar

 • Binicilik
 • Canicross
 • Kuş Gözlemciliği
 • Doğa İzleme
 • Köpek Kızağı
 • Deve

Tekerleklerle Yapılan Sporlar

 • Paten
 • Inline Paten
 • Segway
 • Longboard/ Kaykay
 • Scooter
 • Tekerlekli Kayak
 • Bebek Arabası

Erişilebilir Sporlar

 • El Bisikleti
 • Hareket Kabiliyeti Kısıtlı
 • Görme Engelliler
 • Joëlette

Otomobil Sporları

 • Araba
 • Off-Road
 • Yol Motosikleti
 • Arazi Motosikleti
 • ATV
 • Enduro Motosiklet
 • Karavan
 • Trial Motosiklet

Havada Yapılan Sporlar

 • Uçak
 • Yamaç Paraşütü
 • Hava Balonu
 • Delta Kanat
 • Drone
 • BASE Jumping

Diğer Outdoor Sporları

 • Çiçek Gözlemleme
 • Tren
 • Multispor
 • Golf
Outdoor Aktiviteleri

Bu outdoor aktivitelerinin Adana’da nerelerde yapılmış olduğunu görmek istiyorsanız https://tr.wikiloc.com/rotalari/outdoor/turkiye/Adana adresini ziyaret edebilirsiniz. Adana’da bugüne kadar yapılmış ve çok geniş kesimlerce kullanılan wikiloc sitesine yüklenmiş binlerce outdoor aktivitesi bulunmaktadır. Siz de Adana’da bulunduğunuz konumda sizden önce kim hangi doğa aktivitesini yapmış görmek istiyorsanız https://tr.wikiloc.com/rotalari/outdoor/turkiye/Adana adresinden detaylı bilgi bulabilirsiniz. Biz yazımızı kısa tutmak adına okuyucumuza https://tr.wikiloc.com/rotalari/outdoor/turkiye/Adana adresini ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz.


Adana Doğa Sporları

Adana’da yapılan doğa sporları denilince akla Adana gezilecek yerler ve Adana Kamp Alanları serimizde tanıttığımız kanyon ve yaylalar gelmektedir. Yazımızı kontrol ederek Adana’da outdoor aktivitelerini nerelerde yapabileceğinizi bulabilirsiniz.

Genel olarak ise;

 • Çukurova’da Enduro, ATV, kamp Karavan, wakeboard aktiviteleri,
 • Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, İmamoğlu, Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Kozan, Pozantı ve Saimbeyli’de binicilik aktivitesi,
 • Yeniköy, Hacıkırı, Aladağ, Pozantı, Çukurova, Karaisalı ve Ceyhan’da dağcılık,
 • Çukurova ve Yumurtalık’ta dalış aktivitesi,
 • Kapıkaya, Seyhan Barajı, yayla ve kanyonlarda fotoğrafçılık
 • Kanyonlarda Kanyon Geçişi ve trekking
 • Karataş, Tuzla Yumurtalık’ta kiteboard aktivitesi
 • Karagöçer’de Off-Road aktivitesi
 • Hacıkırı, Karaisalı, Seyhan Barajı’nda paraşüt, yamaç paraşütü, yelken ve rüzgar sörfü aktiviteleri yapılmaktadır.

Adana’da Mağazası Bulunan Outdoor Markaları

Adana’da mağazası bulunan outdoor firmalarının listesini, adres ve iletişim bilgilerini veriyoruz.

1Adrenalin Tırmanış Ve Doğa Sporlar
2Amerikan Pazarı
3Aslan Outdoor
4Columbia Sportswear Company
5Decathlon Adana
6Euro Shoes
7Finspor Adana
8Hilal Av
9Hummel
10İntersport 
11Karaca Av Market
12Korkmazer Outdoor
13Lescon
14Prohunt Outdoor
15SPX Adana
16The North Face
Adana Outdoor Mağazaları

Adana’daki Outdoor Mağazaları Adresleri

Firma AdıAdresTel
1Adrenalin Tırmanış Ve Doğa SporlarCumhuriyet Cad./61022 Sok. Renk Apt. No:46 D:1/b, Seyhan322 4578088
2Amerikan PazarıKurtuluş, 64003. Sk. Seyhan545 9407741
3Aslan OutdoorAmerikan Pasajı538
5498521
4Columbia Sportswear CompanySinanpaşa, Hacı Sabancı Blv. No: 28, 01358 Yüreğir0850
5822607
5Decathlon AdanaSinanpaşa, Hacı Sabancı Blv. No:28 Yüreğir (Optimum AVM)322
3333026
6Euro Shoes88/A Atatürk Cad Kurtuluş Mah, Seyhan322
4593417
7Finspor AdanaAhmet Remzi Yüreğir Mah. Erdal Acet Cad. No:1 Seyhan (Burda Avm)322
5031838
8Hilal AvPınar, Mücahitler Cd. no305/A, Seyhan322
2249471
9HummelSinanpaşa, Hacı Sabancı Blv. No:28, Yüreğir (Optimum AVM)332
3333640
10IntersportSinanpaşa, Hacı Sabancı Blv. No:28, Yüreğir (Optimum AVM)322
3333064
11Karaca Av MarketSümer, Abdi İpekçi Cd. 10/A, 01140 Seyhan/Adana533
6332452
12Korkmazer OutdoorAmerikan Pazarı Seyhan322
459 99 85
13LesconSinanpaşa, Hacı Sabancı Blv. No:28, Yüreğir (Optimum AVM)322
3333074
14Prohunt OutdoorBelediye Evleri Mah.84284 Sok. No: 2-1 Çukurova (Demirkol Plaza)534
6110252
15SPX AdanaAhmet Remzi Yüreğir Mah. Erdal Acet Cad. No:1 Seyhan (Burda Avm)0850
2153781
16The North Face1-  Yeni mahalle 87071. Sokak No:5 D:M1, Seyhan (M1 AVM)
 
2-  Sinanpaşa, Hacı Sabancı Blv. No:28, Yüreğir (Optimum AVM)
1- 533 960 28 94

2- 530 290 82 08
Adana Outdoor Mağazaları

Adana Outdoor Kulüpleri

Adana’da outdoor ve doğa sporlarına katılmak istiyorsanız ilk yapacağınız iş nerede, ne zaman, kimlerle, hangi ekipman ile outdoor aktivitesi yapacağınızı araştırmaktır. Zaten bu yazıyı okuyorsanız bu konuda en önemli aşamayı geçmişsiniz demektir.

Outdoor aktiviteleri yapmanın hem dünyada hem de Türkiye’de en popüler yolu arkadaşlar, trekking grupları, kulüp, doğa ve yürüyüş dernekleri ve profesyonel liderler ile birlikte ve profesyonellerin eşliğinde yapmaktır. Bunun için ise outdoor kulüpleri en iyi tercih olacaktır.

TDF | Türkiye Dağcılık Federasyonu

Aşağıdaki Adana Outdoor Kulüpleri listesini internet ve sosyal medya sitelerinden yaptığımız araştırma sonucunda oluşturduk. Tanıtımını yaptığımız kulüp ve derneklerin Adana’daki outdoor aktivitelerinin tamamını yaptığını iddia etmiyoruz. Bu listeyi kısa bir internet araştırmasıyla oluşturduk. Listeye eklenmesini istediğiniz kulüp, dernek, firma var ise iletişim sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu kulüplerin dışında birçok bireysel outdoor sporcusunun aktiviteleri https://tr.wikiloc.com/rotalari/outdoor/turkiye/Adana adresinde yer almaktadır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz.

Adana’da bulunan outdoor kulüpleri, doğa dernekleri, dağcılık toplulukları, doğa yürüyüşü gruplarının listesini görmek için diğer sayfaya geçiniz.

Bursa’da Komedi Kampı Başlıyor

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak sadece kendi yayınlarımızı değil, outdoor sektöründe yazılan yerli ve yabancı bütün yayınları tarıyor ve gerekli izinleri aldıktan sonra bütün outdoor sevenlere duyuruyoruz. Bu yazımızı da aşağıda bağlantısı verilen siteden derleyip, outdoor severlerin bilgisine sunuyoruz.

Bu yazımızda Bursa’da 24-26 Eylül arasında yapılacak olan “Bursa Komedi Kampı” hakkında bilgi vereceğiz.

Yazımızı Bursa Komedi Kampı’nın tanıtımına bırakıyoruz:

Bursa Komedi Kampı

Bursa Kamp

Selam Kampseverler

24-26 Eylül’de Bursa Komedi Kampımız İle Türkiye de ilk defa standup show’u kamp alanına taşıyoruz.   Eğlencemize ortak olmak için kampexit hesabından bize ulaşabilirsin.

🌿24-26 Eylül’de Bursa Extrempark Camping’te ⭐Komedi Kampı⭐ düzenliyoruz.

Türkiye’de ilk defa Standup Show’u kamp alanına taşıyoruz.🤟 Etkinlikler için Afişimizi inceleyebilir, ayrıntılı bilgi ve bilet almak için kampexit Instagram hesabindan bize ulaşabilirsiniz.🥳

Hepinizi eğlencemize ortak olmaya bekliyoruz😇

https://www.instagram.com/kampexit/

Komedi Kampı Tanıtım

Eğlencemiz 24 Eylül Cuma akşamı çadır kurulumu, tanışma toplantısı, standup ve sinema ısınma turlarımızla başlayarak bütün hafta sonumuzu kapsayacak.

Spor, sinema, müzik, resim, kampçılık eğitimi ve çeşitli atölyelerin olacağı kampımızda, birçok standımız yer alacak.

Duyurduğumuz etkinlikler dışında Daskut arama ve kurtarma ekibinin hazırladığı sunumla “Afet Farkındalık ve İlkyardım Eğitimi” alacağız.  Katılımcılara, kamp sonunda katılım belgesi hazırlanıp verilecek.

Ayrıca deri atölyesiyle, derinin nasıl şekillendirildiğini ve deriden nasıl ürünler oluşturulduğunu öğreneceğiz.

Kamp içinde yapacağımız çekilişle 17 misafirimize ve instagram hesabımızda yayınladığımız çekiliş postumuzla da 17 Instagram takipçimize çeşitli hediyelerimizi vereceğiz.

Dolu dolu içeriklerle komedi kampımız hepimiz için unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak. 

Ayrıntılı bilgi ve Biletler için instagramda kampexit hesabından bize ulaşabilirsiniz.  Gerisi eğlenme ve gülme garantisi. 

* 2gece 3gün

Kişi başı ücret: 100tl (kapıda 120tl)

 • * Çadır, mat ve uyku tulumu kiralamamız mevcuttur.
 • * Ücretsiz otopark ve karavan alanı mevcuttur.
 • * Evcil dostlarınızı getirebilirsiniz. 

Ücrete dâhil olanlar:

 • Yoga 
 • Kampçılık atölyesi
 • Doğa yürüyüşü
 • Açık mikrofon 
 • Sinema
 • Standup 
 • Canlı müzik
 • Örgü atölyesi
 • Resim atölyesi 
 • Sürpriz oyunlar

Ücrete dâhil olmayanlar

 • Kişisel harcamalar,
 • Yeme içme

Extrempark Bursa kamp Alanı

Extrempark Camping Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunmaktadır. Çadır kampı ve karavan kampı konaklama hizmeti vermektedir. Kendi çadırınızı getirebilir ve ya çadır kiralayarak konaklayabilirsiniz. Kamp ateşi başında müzik etkinlikleri yapılmaktadır. Alanlar şehir manzaralı olup son derece güvenlikli bir yerde bulunmaktadır.

(Detaylı bilgi için: https://www.extrempark.com/)

Ekstrempark Bursa

Kamp alanında lavabo, tuvalet, banyo bulunur ve elektrikli aletlerinizi şarj etmek için prizler mevcuttur. Mangal ve semaver yakabilir ve piknik masalarında piknik yapabilirsiniz. Ücretsiz otopark hizmeti bulunmaktadır.

Kamp alanın yakınlarında ise adından da anlaşılacağı gibi bir eğlence parkı olan Extrempark bulunmaktadır.

Kamp alanından çıktığınız zaman bir eğlence parkının sizi bekliyor olması da tesisisin ayrıcalıklarından bir tanesi. Ailecek gelebileceğiniz bu işletmede 0-6 yaş arası çocuklardan ücret talep edilmemektedir.

Sitemizden Duyuru

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak Sektörden Endüstriye Outdoor yazılarında belirttiğimiz gibi Türkiye’de outdoor sektörü endüstri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Endüstrileşme yolundaki en önemli adımlardan birisi de yapılan festivaller ve etkinlikleridir. www.turkeyoutdoor.org sitesi olarak yapılan bütün kamp etkinliklerini destekliyor, tanıtıyor ve bütün outdoor severleri katılmaya davet ediyoruz.

Outdoor alanında faaliyet gösteren işletme, yayın, dernek, grup, kulüp, federasyon… gibi bütün paydaşların her türlü etkinlik, tanıtım ve duyuruları için sayfalarımızın açık olduğunu buradan tekrar ilan ediyoruz. Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Adana Kamp Alanları Listesi

ADANA GEZİ REHBERİ 6. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adana’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adana mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bu yazımızda Adana’da kamp yapılabilecek kamp alanlarını, Adana Mesire yerlerini ve Tabiat parklarının en geniş listesini yayınlıyoruz.


Adana Kamp Yerleri

Kamp yapmak istiyor ama uygun kamp yerini bulamıyor musunuz? Doğru adrestesiniz.

Google haritalar, facebook sayfaları, instagram hesapları, yazılı ve basılı materyal, PDF tanıtım dosyaları, akademik makaleler, yerli ve yabancı basın kurumları ve bütün gezi bloglarını tarayarak Türkiye’nin ücretli ve ücretsiz bütün kamp alanlarının listesini hazırladık. Aşağıdaki listeyi yıllar süren outdoor tecrübemize dayanarak kullanıcılar tarafından en çok aranan gezi terimlerini ve cevaplarını içerecek şekilde hazırladık.

Özellikle kamp alanları başta olmak üzere bütün turizm aktivitelerinde yapılan yorumların kişiye ve zamana göre değişen “normatif olmayan, göreceli” yorumlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Bir kişinin çok beğendiği ve tavsiye ettiği bir turizm tesisi / doğa aktivitesinin başka bir kişi hiç beğenmeyebilir. Listemizi yaparken olabildiğince nesnel olmaya çalışsak da bazı tesisler hakkında yapılan yorumları da eklemek zorunda kaldık.

Kamp Uyarıları

Kamp yapmadan, tatile gitmeden önce plan yapmanızı, kalacak yer ayarlamanızı son güne bırakmamanızı, internet yorumlarının yanıltıcı olabileceğinin aklınızda bulundurmanızı, gideceğiniz tesisin internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi almanız gerektiğini unutmayın.

Tanıtımını yaptığımız tesis ve işletmelerle ilişkileriniz temelde ticaret hukukuna tabi olup, yaşayacağınız ticari anlaşmazlıklar ve sorunlarla ilgili olarak sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, suçlanamaz.

Önceki yayınlarda kampçılık nedir sorusunun cevabını vererek kampçılığın tanımını yapmış, kampçılık eğitimi ve kamp ekipmanları üzerine bilgi vermiştik. Üçüncü yazımızda ise kamp türlerini açıklamıştık. Kampçılık ve doğada hayatta kalma üzerine yazmaya devam ediyoruz. Kamp nasıl yapılır, kampçılık nedir, kamp ekipmanları nelerdir, temel outdoor ve dağcılık eğitimi yazılarımızı okumanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Kampçılık ile İlgili Yazılarımız

Kamp Çadırı

UNUTMAYIN KAMPÇILIK, GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILMADAN İCRA EDİLİRSE TEHLİKELİ OLABİLECEK BİR AKTİVİTE OLABİLİR.

Kamp Yasakları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

2020 yılında yayımlanan bir genelge ile doğada yapılan bütün aktiviteler için önceden kolluk (jandarma-polis) izni alınması gerekmektedir. Dolayısıyla kamp yapmadan önce de -genelgeye göre- önceden izin almalısınız.

Valiliklerce bazı bölgelerde, plajlarda, özellikle ormanlarda çeşitli tarihlerde kamp yasakları uygulanabilmekte ve kampçılara idari para cezaları yazılabilmektedir. Dolayısıyla kamp yapmadan önce kamp bölgesinde herhangi bir yasak olup olmadığını resmi kurumlara sorarak teyit etmelisiniz.

Kamp alanları yazının yayınlandığı tarihten sonra el değiştirebilir, girişler yasaklanabilir, kamp alanı giriş ücretleri ve kamp alanlarında sunulan hizmetler değişebilir, hatta listedeki kamp tesisi kapanabilir. Dolayısıyla kamp alanına gitmeden önce mutlaka kamp yerinde bulunan tesis/işletme/kişiler ile irtibat kurup en son durumu öğrenin ve gerekli bilgileri alın.

Adana Kamp Alanları

Doğayla iç içe bir tatil hayali kuran vatandaşlar Adana kamp yapılacak yerler araştırmalarını sıklaştırıyor. Özellikle Covid-19 nedeniyle otellerden uzak kalan tatilciler Adana kamp noktalarını araştırmaya başladı. Peki, Adana kamp yerleri nerede? Adana kamp yeri var mı? Adana kamp yapılacak yerler nereler? http://www.turkeyoutdoor.org tüm bu soruların yanıtını sizler için araştırdı.

Adana kamp alanları listesini en geniş şekliyle yazımızda paylaştık. Adana’da aileniz ve arkadaşlarınızla beraber eğlenceli vakit geçirebileceğiniz Adana ücretli kamp yerleri ve Adana ücretsiz kamp yerleri listesini derledik.

Adana kamp alanları arasında kendinize göre bir yer bulmanız oldukça kolay olacak. Adana, yeşil doğası, yaylaları, birçok kampçının aradığını bulabileceği bir ilimizdir. Doğa ya da deniz kampı arasında seçim yapmak yerine, ikisinin bir arada olduğu kamplar yapabilirsiniz. Adana’da birçok ücretsiz kamp alanları mevcut. Özellikle çadır kampı yapabilmeniz için pek çok alan bulunuyor. Adana’da kamp yapabileceğiniz en iyi yerleri sizler için hazırladık.

Adana Kamp Yerleri

Türkiye’nin Outdoor Sayfası http://www.turkeyoutdoor.org olarak Türkiye’deki bütün ücretli kamp alanları ve ücretsiz kamp alanları listesini sizlerle buluşturuyoruz.  Adana’da yaylaları, Milli Parkları, Tabiat Parklarını, göl kenarlarını, dere bölgelerini ve daha pek çok ormanlık alanı ziyaret ederek keyifli bir kamp deneyimleyebilirsiniz.

Adana kamp alanları arasında kendinize göre bir yer bulmanız oldukça kolay olacak. Adana, yeşil doğası, denizi, yaylaları, kanyonları, lagünleri sebebiyle birçok kampçının aradığını bulabileceği bir ilimizdir. Doğa, yayla ya da deniz kampı arasında seçim yapmak yerine, ikisinin bir arada olduğu kamplar yapabilirsiniz.

Kamp alanları hakkında detaylı bilgi almak için alt kısımlarına bağlantıları ve GPS koordinatlarını da ekledik. Bağlantıyı tıklayarak gitmek istediğiniz kamp alanı hakkında detaylı bilgiye, kamp alanının özelliklerine, fotoğraf ve yorumlarına ulaşıp tek tıkla yol tarifi alabileceğiniz konumunu görebilirsiniz.

Adana’da çadır kampı ve karavan kampı yapabileceğiniz, en güzel kamp yerlerini derledik.

Adana ücretsiz kamp alanları ve Adana ücretli kamp alanları olarak tanıttığımız kamp alanlarında huzurlu vakit geçirmenizi diliyoruz. Adana’da yer alan kamp yerleri ile ilgili olarak eksik gördüğünüz kamp alanını veya kamp alanı hakkında eksik gördüğünüz imkanları yorum yazarak ya da iletişim sayfalarımız üzerinden bize iletebilirsiniz.

Aşağıdaki Adana Kamp Alanları yazımızı genel olarak internet üzerinden google haritalar, Adana Turizm Bürosu, Adana outdoor kulüplerinin sosyal medya hesapları, diğer harita programları ve çeşitli internet sitelerinden derlediğimiz bilgilerle oluşturduk. Listeyi alfabetik olarak yaptık.

Güzellik göreceli bir kavram olduğu için yorumunu herkesin kendine bırakıyoruz. Listemiz mesire yerlerini, tabiat parklarını ve özel/ticari işletmeleri de kapsamakta olup hiçbirisine önceden kefil olmadığımızı, listenin fikir verme ve turizme katkı amacıyla yazıldığını ifade edelim.

Mekan isimlerine müdahale etmemek adına yazımızda Camping, Kamping, Kamp, Kampçılık gibi farklı kelimeler kullanmak zorunda kaldık. Okuyucularımızdan özür diliyoruz. “TÜRKÇE” İLE İLGİLİ ZORUNLU AÇIKLAMA yazımıza göz atabilirsiniz.

Yazımızın Adana’da kamp nerede yapılır, Adana en iyi kamp yerleri, Adana’da kamp yapılacak parklar, Adana kamp alanları gibi soruların cevaplarını bulmanıza yardımcı olmasını diliyoruz.

Listede yer alan kamp alanlarını harita üzerinde görmek için Adana Kamp Alanları haritamızı tıklayınız.

https://www.google.com.tr/maps/@36.9798895,35.2589084,10z/data=!3m1!4b1!4m3!11m2!2sZG6qg7hYXLMTfM_pwE6mbiQ3npmvjA!3e3

İşte Adana kamp alanları tam listesi

1Akyatan Milli Parkı
2Bahçecik Piknik Ve Kamp Alanı – Bahçecik Şelalesi Piknik ve Kamp Alanı
3Belemedik – Hacıkırı (Kıralan) Çakıt Vadisi Kamp Alanı
4Belemedik Piknik Alanı ve Anıt Ağacı
5Belemedik Tabiat Parkı
6Can Camping
7Çağrı Kamp Yeri
8Çobandede Parkı
9Çukurova Üniversitesi Kamp Alanı
10Dokuzoluk Kanyonu Kamp Alanı
11DSİ – Çamlık Piknik Ve Kamp Alanı – DSİ Eğitim Dinlenme Tesisleri
12Esen Kamping
13Türk Harb İş Sendikası Kampı
14Kabaklık Camping
15Kapıkaya Kanyonu Kamp Alanı
16Karadenizliler Ormanı
17Karataş Barınak Plajı
18Karataş Kumluk Mesire Yeri – Karataş Kumluk Tabiat Parkı Kamp Alanı – Karataş Tabiat Parkı Kamp Alanı (Kumluk Mesire Yeri)
19Karboğazı Kamp Yeri
20Kızıldağ Yaylası
21Konak Aile Pansiyonu ( Özel Plaj )
22Körkün Çayı – Körkün Şelalesi – Körkün Kanyonu Kamp Alanı
23Küp şelaleleri – Küp Şelalesi Kamp Alanı – Aladağ Küp Şelaleleri
24Magarsus Camping
25Medcezir Kamping
26Örcün Kamp Alanı
27Toprak Kamping
28Turizm Bakanlığı Yumurtalık Gençlik Kampı
29Tuzla Milli Parkı
30Yerköprü Kanyonu Kamp Alanı – Yerköprü Dinlenme ve Piknik Alanı
31Yeşil Kamping, Kafe Ve Market
32Yılmaz Kamping
33Yumurtalık Belediyesi Gençlik Kamp Alanı
34Yumurtalık Lagünü Milli Parkı – Yumurtalık Kuş Cenneti
Adana Kamp Karavan Alanları Tam Liste

Adana Kamp yapabileceğiniz 34 kamp alanının listesini, tanıtımını, GPS koordinatlarını görmek için diğer sayfaya geçiniz.

Adana’da Kültür ve Sanat

ADANA GEZİ REHBERİ 5. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adana’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adana mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bu yazımızda Adana’ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz kültür ve sanat kurumlarının en geniş listesini yayınlıyoruz.

Adana Turizm

2009 yılında Adana’yı ziyaret eden yabancı turist sayısı 81.736 dır.[34] Bunun %50’sini Almanlar, %23’ünü KKTC vatandaşları, %4’ünü Hollandalılar ve %3’ünü İngilizler teşkil eder. Gelen turistlerin 80.702’si Şakirpaşa Havaalanı’ndan, 1.034’ü Botaş Limanı’ndan giriş yapmıştır.

Kültür Sanat Tarih | Adana Hakkında | Gastronomi Şehri Adana
Adana Arkeoloji Müzesi

Adana’da Sanat

Adana çok kültürlü tarihi, bereketli toprakları, zengin gastronomi potansiyelinin yanında; kaleler ve köprüler şehri olarak da bilinmektedir. Şehir, 8 tarihi kaleye ev sahipliği yapmaktadır. En önemli kalelerden birisi olan Anavarza Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Anavarza Antik Kenti’nin yakınında bulunan bir tepenin üzerine kurulmuştur. Geç antik döneme ait kale, M.Ö. 17’de Romalılar’a geçmiş; sonra sırasıyla Bizans, Ermeni, Arap ve Türk dönemlerinde çeşitli restorasyonlar görmüştür.

Dünya’da hala aktif olarak kullanılan en eski köprüsü olan Taş Köprü’ye Adana ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin simge yapılarından birisi olan Taşköprü, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından, MS 117-138 yılları arasında yaptırılmış olup ve hala şehir sakinleri tarafından oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Adana’daki ilk şehir tiyatrosu Osmanlı yıllarında, 1880 yılında, Ziya Paşa tarafından kurulan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Adana Şehir Tiyatroları’dır. Devlet Tiyatroları Adana Sahnesi ise 1981 yılından beri sanatseverlere çeşitli temsiller sunmaktadır. Klasik müzikseverler için kentteki en önemli kurum 1992’de kurulan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’dır. Orkestra her cuma akşamı ve her cumartesi sabahı Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda klasik müzik konserleri düzenlemektedir.

Adana Sanat ve Kültür

Adana’daki ilk şehir tiyatrosu Osmanlı yıllarında, 1880 yılında, Ziya Paşa tarafından kurulan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Adana Şehir Tiyatroları’dır. Devlet Tiyatroları Adana Sahnesi ise 1981 yılından beri sanatseverlere çeşitli temsiller sunmaktadır. Klasik müzikseverler için kentteki en önemli kurum 1992’de kurulan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’dır. Orkestra her cuma akşamı ve her cumartesi sabahı Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda klasik müzik konserleri düzenlemektedir.

Adana Portakal Çiçeği Festivali | Neredekal.com
Portakal Çiçeği Festivali

Adana Müzeleri

Adana’nın tarihi ve kültürü, müzelerinin zenginliğine de yansımaktadır. Bu müzelerden en önemlisi Yeni Adana Müzesi’dir. Toplam 68 bin 500 metrekare alana sahip olan Yeni Adana Müzesi, Türkiye’nin en büyük müze kompleksidir. Mevcut durumda arkeoloji ve mozaik envanterinin ve eserlerin yer aldığı bölümler faaliyette ve ziyarete açık olup; sanayi ve tarım envanterinin yer alacağı müze kısmı yapım aşamasındadır.

Yeni Adana Müzesi içerisinde yer alan, öküzlerin çektiği at arabası üzerinde ‘Tarhunda’ isimli Hitit tanrısının tasvir edildiği heykel, binlerce yıldan günümüze gelen bir değer olarak müzenin başyapıtları arasında muhakkak görülmesi gereken eserlerdendir.

Bir diğer önemli müze ise Adana Sinema Müzesi’dir. Adana’lı önemli sinema sanatçılarının üretimlerinin sergilendiği müzede fotoğraf ve sinema kitaplarının bulunduğu 3000 kitaplık bir kütüphane de bulunmaktadır. Müzede Yılmaz Güney, Şahin Kaygun, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Muzaffer İzgü, Orhan Kemal ve Ali Özgentürk gibi önemli Adana’lı sanatçılara ait özel köşeler yer almaktadır.

Filmlerinde bu coğrafyayı da anlatan Yılmaz Güney 1982 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanmıştır. Günümüzde Yaşar Kemal Sanat Günleri ve Adana Film Festivali gibi etkinliklerde yeni yazar ve sinemacıların yetişmesi için aktiviteler düzenlenmektedir. Bu kapsamda yaratıcı endüstrilerin önemli alanlarından birisi olan sinema ile ilgili de önemli potansiyele sahip olan şehirde geçmişten günümüze aktif olarak devam eden oldukça fazla çalışma bulunmaktadır.

Adana’lı Ünlüler ve Sanatçılar

Adana renkli bir şehir yaşamına sahip olup bünyesinden birçok yazar, şair, sinemacı ve sanatçı yetiştirmiştir. Adana, yaratıcı endüstriler alanında gastronomi ve film alanına ek olarak edebiyat alanında da potansiyeli ile ön plana çıkan yaratıcı bir şehirdir. Türkiye’nin en önemli yazarlardan biri olan Adana’lı yazar Yaşar Kemal’in kitapları kırk dile çevrilmiş ve bastırılmıştır.

ADANALI HALK ŞAİRİ VE OZANLAR
 1. Aşık Abdullah
 2. Aşık Abdulvahap Kocaman
 3. Aşık Ali
 4. Aşık Eyyubi (Eyyüp Todil)
 5. Aşık Fidani
 6. Aşık Hacı Karakılçık
 7. Aşık Hüseyin
 8. Aşık Karalı
 9. Aşık Osman Feymani
 10. Aşık Ömer
 11. Aşık Yusuf
 12. Dadaloğlu
 13. Deli Boran
 14. Derdiçek
 15. Durdu
 16. Gündeşlioğlu
 17. Hacı Karakılçık
 18. Hasibe Hatun
 19. Hasibe Ramazanoğlu
 20. İlbeylioğlu
 21. İnce Arap
 22. Kara Osman
 23. Karacaoğlan
 24. Kul Halil
 25. Kul Seydi Üçgözoğlu
 26. Mehmet Ali Ferrahi
 27. Nazlı Gelin (Ayşe)
 28. Sinem Kız
ADANALI MEDYA MENSUPLARI
 1. Abdurrahman Dilipak
 2. Ahmet Remzi Yüreğir
 3. Ayşe Arman
 4. Cenk Koray
 5. Cevdet Akçalı
 6. Çetin Remzi Yüreğir
 7. Çetin Yiğenoglu
 8. Çoban Yurtçu
 9. Işık Yurtçu
 10. Mesut Mertcan
 11. Murat Ağırel
 12. Nebil Özgentürk
 13. Savaş Ay
ADANALI ŞAİR, YAZAR VE KARİKATÜRCÜLER
 1. Abdulnafi İffet Efendi
 2. Admi
 3. Ahmet Ada
 4. Ahmet Köklügil
 5. Ahmet Selçuk İlkan
 6. Ali Bilgili
 7. Ali İhsan Karacan
 8. Ali Kanuni
 9. Ali Püsküllüoğlu
 10. Arif Bilen
 11. Arif Özbilen
 12. Bahadır Boysal
 13. Behçet Çelik
 14. Can Kozanoğfu
 15. Celal Arabacıoğlu
 16. Celal Şakir Muter
 17. Cezmi Yurtsever
 18. Demirtaş Ceyhun
 19. Ferit Celal Güven
 20. Hacı Nuri
 21. Hacı Talipzade Mustafa
 22. Hakkı Bey (Yeğen Ağazade)
 23. Hoca Mehmet Hayret Efendi
 24. Hüseyin Kalaba
 25. İsmail Berduk Olgaçay
 26. Kamuran Şipal
 27. Kasım Ener
 28. Mahmut Yivli
 29. Mehmet H. Doğan
 30. Muzaffer İzgi
 31. Necmi Şenel
 32. Orhan Kemal
 33. Özcan Karabulut
 34. Recep Bilginer
 35. Reyhan Karataş
 36. Rıza Polat Akkoyunlu
 37. Salim Küçüktanış
 38. Selma Aktan
 39. Seyfi Güldağlı
 40. Sisi Abdi
 41. Suphi İdrisoğlu
 42. Sururi Efendi
 43. Taha Toros
 44. Talat Muter
 45. Turan Altıntaş
 46. Turan Oflazoğlu
 47. Ümit Öcal
 48. Yaşar Kemal
 49. Ziya Adanalı
ADANALI MODA VE MÜZİK İNSANLARI
 1. Abdurrahman Yağdıran
 2. Ali Şenozan
 3. Ayşe Hatun Önal
 4. Aziz Şenses
 5. Barış Manço
 6. Can Etili Ökten
 7. Celal İnce
 8. Demir Demirkan
 9. Erkan Sürmen
 10. Erol Büyükburç
 11. Faruk Tınaz
 12. Fatih Erenler
 13. Ferdi Tayfur
 14. Feridun Düzağaç
 15. Gani Karaca
 16. Gönül Paksoy
 17. Hakkı Bulut
 18. Halil Atılgan
 19. Haluk Levent
 20. Hasan Özçivi
 21. Hasan Özel
 22. Hüseyin İleri
 23. İsmail Polat
 24. Kani Karaca
 25. Kıvanç Tatlıtuğ
 26. Kurtuluş
 27. Mazlum Çimen
 28. Murat Kekilli
 29. Mustafa Ceyhanlı
 30. Mustafa Sağyaşar
 31. Nedim Adanalı
 32. Nesimi Çimen
 33. Ozan Çolakoglu
 34. Rojin
 35. Sadettin Öktenay
 36. Serhan Kelleözü’
 37. Seyhan Tütün
 38. Suna Kan
 39. Şadan Adanalı
 40. Tolgahan
 41. Vahdet Vural
 42. Yaşar
ADANALI SİYASETÇİLER
 1. Abdülkadir Kemali (Öğütçü)
 2. Ahmet Sanal
 3. Ali Cavit Oral
 4. Ali Münif Yegenağa
 5. Ali Sepici
 6. Arif Sezer
 7. Aytaç Durak
 8. Bahir Ersoy
 9. Bekir Sami Daçe
 10. Cenan Bıçakçı
 11. Cüneyt Canver
 12. Damar Ankoğlu
 13. Devlet Bahçeli
 14. Ege Bağatur
 15. Ersin Koçak
 16. Hasan Aksay
 17. Hayri Kozanoğlu
 18. İbrahim Tekin
 19. İmren Aykut
 20. İsmail Safa Özler
 21. Kasım Gülek
 22. Kemal Satır
 23. Kutlu Aktaş
 24. Mehmet Halit Dağlı
 25. Mehmet Selahattin Kılıç
 26. Mehmet Ünaldı
 27. Musa Öztürk
 28. Muslihittin Yılmaz Mete
 29. Ömer Çelik
 30. Remzi Oğuz Ank
 31. Selahattin Çolak
 32. Tayyibe Gülek
 33. Timurçin Savaş
 34. Turhan Cemal Beriker
ADANALI SİNEMA VE TİYATRO SANATÇILARI
 1. Abdurrahman Keskiner
 2. Abidin Dino
 3. Ali Şen
 4. Alt Özgentürk
 5. Arif Keskiner
 6. Aytaç Arman
 7. Bilal İnci
 8. Can Etili
 9. Danyal Topatan
 10. Demir Karahan
 11. Dolunay Soysert
 12. Emre Karayel
 13. Ercan Kont
 14. Ethem Çalışkan
 15. Güven Şengil
 16. İrfan Atasoy
 17. Mahmut Hekimoğlu
 18. Melek Görgün
 19. Menderes Samancılar
 20. Meral Zeren
 21. Nihat Ziyalan
 22. Nurhan Damcıoğlu
 23. Nurhan Tekerek
 24. Perihan Doygun
 25. Salih Güney
 26. Sami Güçlü
 27. Suavi Sonar
 28. Şahin Kaygun
 29. Şahin Paksoy
 30. Şener Şen
 31. Yılmaz Duru
 32. Yılmaz Güney
 33. Yılmaz Köksal
ADANALI BİLİM ADAMLARI
 1. Ali Sevim
 2. Ali Yaşar Sanbay
 3. Faruk Loğoğlu
 4. İbrahim Agah Çubukçu
 5. Mustafa Akbutut
 6. Mustafa İnan
 7. Rifal Uçarol
 8. Süleyman Özmucur
 9. Şükrü Haluk Akalın
 10. Yusuf Halaçoğlu
ADANALI İŞ İNSANLARI
 1. Ahmet Sapmaz
 2. Ali Sabancı
 3. Güler Sabancı
 4. Hasan Arat
 5. Hayyam Gariboğlu
 6. Mehmet Kurt
 7. Ömer Sabancı
 8. Özdemir Sabancı
 9. Sakıp Sabancı
DİĞER ADANALI ÜNLÜLER
RESSAMLAR
 1. Ahmet Akata
 2. Etem Çalışkan
 3. Nazife Güleryüz
 4. Safa Büte
 5. Ferhat Dikel
YÖNETMENLER
 1. Mahmut Dinle
 2. Ali Habib Özgentürk
FOTOĞRAFÇI
 1. Suavi Soner
HATTAT
 1. Hattat Hacı
MİMAR
 1. Coşkun Erdal
Kültür Sanat Tarih | Adana Hakkında | Gastronomi Şehri Adana

Adana Festivalleri

Adana bir festivaller şehridir. Uygun iklim koşullarıyla tüm bir yıla yayılan ve gelenekselleşmiş 26 adet festival bulunmaktadır. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Uluslararası Adana Film Festivali, Uluslararası Sabancı Tiyatro Festivali, Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve Kebap ve Şalgam Festivali Adana’nın en önemli festivalleri olup yurt içi ve yurt dışından on binlerce insanı her yıl Adana’ya çekmektedir.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Türkiye’nin ilk ve tek karnavalıdır. Karnavalın içerisinde gastronomi ile bağlantılı Portakallı Lezzetler Yarışması gibi etkinlikler de düzenlenmektedir.

Adana Portakal Çiçeği Festivali 2019 | Adana Car
Adana Festivalleri

Adana’da Yapılan Festivaller:

 • 13 Kare Sanat Günleri
 • Adana Cımcılık Festivali (Su Savaşı)
 • Adana Karpuz Festivali
 • Adana Sağlık Festivali
 • Aladağ Doğa ve Sanat Festivali
 • Aladağ Kardan Adam Festivali
 • Çukurova Rock Festivali
 • Geleneksel El Sanatları Festivali
 • İsmet Atlı Karakucak Güreşleri
 • Karacaoğlan Uluslararası Aşıklar Bayramı
 • Karakışlakçı Bal ve Çilek Festivali
 • Kebap ve Şalgam Festivali
 • Kızıldağ Kar Festivali
 • Portakallı Lezzetler Yarışması
 • Pozantı Belemedik Doğa Ve Fotoğraf Festivali
 • Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali
 • Sarıçam Adana Nar Festivali
 • Su Sporları Festivali
 • Tapan Geleneksel Kültür Festivali
 • Toroslar (Aladağ) Bisiklet Festivali
 • Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali
 • Uluslararası Adana Havacılık Ve Yamaç Paraşütü Festivali
 • Uluslararası Adana Lezzet Festivali
 • Uluslararası Adana Tiyatro Festivali
 • Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali
 • Uluslararası Engelli Gençlik Festivali
 • Uluslararası Hava Oyunları Festivali
 • Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
 • Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez Etkinliği
 • Yumurtalık Kiteboard Festivali
 • Yüreğir Bilim Şenliği
 • Zeytin Festivali
Ve Adana Valiliği, Rakı Festivali'ni iptal etti!
Adana Festivalleri

Adana’da Bulunan Kültür ve Sanat Kurumları

 1. 75. Yıl Sanat Galerisi
 2. ABB-Kültür ve Sanat Merkezi
 3. Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi
 4. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu
 5. Adana Devlet Tiyatrosu
 6. Adana Fasl-ı Bahar Sosyal Yardımlaşma Eğitim Ve Sanat Derneği
 7. Adana Gitar Dersi 3M Sanat Akademi
 8. Adana Gösteri Sanatları Merkezi Tiyatrosu
 9. Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 10. Adana Keman Eğitimi Sanat Akademi
 11. Adana Ressamlar Derneği
 12. Adana Şan Dersi 3M Sanat Merkezi
 13. Adana Valiliği Kültür Ve Sanat Merkezi
 14. ADANUS Sanat Adana Magnet Dünyası
 15. Adanus Sanat Evi
 16. Akademi İmge Tiyatro Salonu
 17. Akademi Sanat
 18. Anadolu Sanat
 19. Anadolu Sanat Evi
 20. Artika Sanat Merkezi
 21. Çağrı sanat tiyatrosu
 22. Çudak Türk Sanat Müziği Korosu
 23. Çukurova Sanat Derneği
 24. Doğa Çocuk Tiyatrosu
 25. Dörtler Kültür Merkezi DKM
 26. Erdoğan Akın Sanat Galerisi
 27. Ezgi Sanat Merkezi
 28. F:Atölye
 29. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi
 30. İNSAN Kültür ve Sanat
 31. Kaktüs Sanat Merkezi
 32. KorART Galeri
 33. Maliye Kültür Ve Sanat Evi
 34. Modern Müzik & Sanat Merkezi
 35. MUART Sanat Evi
 36. My Academy Güzel Sanatlar Merkezi
 37. NerminLevent Sanat Evi
 38. Nezih Sanat Evi
 39. Orhan Kemal Kültür Merkezi
 40. Pandomim Kültür ve Sanat Merkezi
 41. Performans Sanatları Merkezi
 42. Sedna Kültür Sanat Derneği
 43. Turizm Danışma Kültür Ve Sanat Evi
Adana'da Kültür Sanat - Son Dakika
Adana kültür sanat

Adana Kültür ve Sanat Kurumları Adresleri:

NSAN Kültür ve Sanat

 • Adana Valiliği Kültür Ve Sanat Merkezi – Adres: Ulucami, 25005. Sk. No:3, 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Kültür ve Sanat Merkezi – Adres: Cemalpaşa, Bahar Cd. No:11, 01120 Seyhan/Adana
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi – Adres: Kurtuluş, 01120 Seyhan/Adana
 • İNSAN Kültür ve Sanat – Adres: Yurt, 71545. Sk. 10 A, 01170 Çukurova/Adana
 • Turizm Danışma Kültür Ve Sanat Evi – Adres: Çınarlı, 01060 Seyhan/Adana
 • ALTINKOZA A.Ş Kültür Sanat ve Turizm hizmetleri – Adres: Çınarlı Mahallesi 61017 Sokak Güven Apt No:1 İç Kapi No:5, 01250 Seyhan
 • Sedna Kültür Sanat Derneği – Adres: Ulucami, Abidinpaşa Cd., 01010 Seyhan/Adana
 • Ezgi Sanat Merkezi – Adres: Mahfesığmaz, 01170 Çukurova/Adana
 • Maliye Kültür Ve Sanat Evi – Adres: Döşeme, Erdal Acet Cd. 85-5, 01130 Seyhan/Adana
 • ABB-Kültür ve Sanat Merkezi – Adres: Ulucami, Debboy Cd. No:1, 01010 Seyhan/Adana
 • Pandomim Kültür ve Sanat Merkezi – Adres: Güzelyalı, Turgut Özal Blv., 01170 Çukurova/Adana
 • Anadolu Sanat Evi – Adres: Çınarlı Mah 61020 Sok Arzu Apt, D:No:4 D:2, 01120 Seyhan/Adana
 • Orhan Kemal Kültür Merkezi – Adres: Belediye Evleri, 84119. Sk. No:3 D:1, 01170 Çukurova/Adana
 • Performans Sanatları Merkezi – Adres: Ahmet Remzi Yüreğir, Turhan Cemal Beriker Blv. No:1, 01130 Seyhan/Adana
 • Akademi Sanat – Adres: Cemalpaşa, 63011. Sk. No:7, 01120 Seyhan/Adana
 • Adana Ressamlar Derneği – Adres: Kurtuluş, 64012. Sk. No: 13, 01130 Seyhan/Adana
 • MUART SANAT EVİ – Adres: Cemalpaşa, Fuar Apt Zemin. Kat, Toros Cd., 01120 Seyhan/Adana
 • Adana Devlet Tiyatrosu – Adres: Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Kayalıbağ, Fuzuli Cd., 01010 Seyhan/Adana
 • Erdoğan Akın Sanat Galerisi – Adres: Tepebağ, 7, 27037. Sk., 01010 Seyhan/Adana
 • 75. Yıl Sanat Galerisi – Adres: İstiklal, Adana Sk., 34762 Ümraniye/İstanbul
 • NerminLevent Sanat Evi – Adres: Cemalpaşa, 63009. Sk. No:2, 01120 Seyhan/Adana
 • Adana Keman Eğitimi Sanat Akademi – Adres: Toros, semt Pazarı yanı, Toros mah. 78075 sk. Çatı sitesi, Şehitler Blv No.2 D:K.1, 01170 Çukurova/Adana
 • Anadolu Sanat – Adres: Çınarlı Mah.61020 Sok. Arzu Apt. Zemin Kat. No: 2, 01120 Seyhan
 • Artika Sanat Merkezi – Adres: 01170 Çukurova Adana TR Yurt Mahallesi, 71471. Sokak no:33 Ayça Apt Altı, 01170 Çukurova
 • F:Atölye – Adres: Cemalpaşa, Gazipaşa Bulvarı 63003. Sk. No:9 Arzu apt. K:2 D:5, 01120 Seyhan/Adana
 • Adana Gösteri Sanatları Merkezi Tiyatrosu – Adres: Reşatbey, Stadyum Cd No:25, 01120 Seyhan/Adana
 • Çukurova Sanat Derneği – Adres: Cemalpaşa, 63011. Sk. No: 7, 01120 Seyhan/Adana
 • Adana Şan Dersi 3M Sanat Merkezi – Adres: Toros, Şehit Mustafa özbek sokak No:5, 01100 Çukurova/Adana
 • Kaktüs Sanat Merkezi – Adres: Yunus Emre, 17. Sok. Sapmaz Apt. D:1, 01285 Seyhan/Adana
 • Nezih Sanat Evi – Adres: Cemalpaşa, 63006. Sk. No:38, 01120 Seyhan/Adana
 • Dörtler Kültür Merkezi DKM – Adres: Çukurova Belediyesi Çaprazı, Huzurevleri Mah. Türkmenbaşı BLV. Cahit Aykın Apt, D:No:58/B, 01360 Çukurova/Adana
 • Doğa Çocuk Tiyatrosu – Adres: Fuzuli caddesi galleria iş merkezi No: 254, 01120 Seyhan/Adana
 • KorART Galeri – Adres: Çınarlı, Tayfun Apt, Ziyapaşa Blv. 58/1, 01140 Seyhan/Adana
 • Çağrı Sanat Tiyatrosu – Adres: Tepebağ, 27038. Sk. No:11, 01010, 01010 Seyhan/Adana
 • Adanus Sanat Evi – Adres: Ulucami, 25007. Sk. No:13, 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu – Adres: Reşatbey, Atatürk Cad. No:1, 01120 Seyhan/Adana
 • Modern Müzik & Sanat Merkezi – Adres: Baraj yolu Sümer mah.69055 sk Hatice Hatun apt B blok kat 1/2, 01140 Seyhan/Adana
 • Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü – Adres: Döşeme, Mehmet Nuri Sabuncu Blv No:59, 01130 Seyhan/Adana
 • Adana Fasl-ı Bahar Sosyal Yardımlaşma Eğitim Ve Sanat Derneği – Adres: Belediye Evleri, 5, 84197. Sk., 01360 Çukurova/Adana
 • My Academy Güzel Sanatlar Merkezi – Adres: Toros Mh. Ptt Cd Bina No :5 No:28, Çukurova /adana, 01960 Çukurova
 • Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi – Adres: Kayalıbağ, 26028. Sk. No:5, 01010 Seyhan/Adana
 • ADANUS SANAT ADANA MAGNET DÜNYASI – Adres: Karasoku, Ali Münif Yeğenağa Cd. No:95 D:87, 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Gitar Dersi 3M Sanat Akademi – Adres: Toros, 79116. Sk. No:1, 01170 Çukurova/Adana
 • Çudak Türk Sanat Müziği Korosu – Adres: Güzelyalı, 81188. Sk. 8 B, 01170 Çukurova/Adana
 • Akademi İmge Tiyatro Salonu – Adres: Reşatbey, 01120 Seyhan/Adana

Adana’yı tanıtmaya devam ediyoruz. Adana’nın listede olmayan doğal tarihi güzelliklerini tanıtmak istiyorsanız bize yazın.


Adana’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adana mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz. Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.

Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın. Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

http://www.turkeyoutdoor.org

Etiketler: Adana Gezilecek Yerler, Adana Gezi Rehberi, Adana Gezilecek Yerler Listesi, Adana Gezi, Adana Gezecek Yerler, Adana Gezi Yazısı, Adana  Turizm, Adana Turizm Bürosu, Adana Tarihi Yerler, Adana Ne Yenir Nereler Gezilir, Adana Ne Yenir Nerede Yenilir, Adana’da Ne Yapılır, Adana Otelleri, Adana’da Gezilecek Doğal Yerler, Adana Gezilecek Yerler, Adana Gezilecek Çarşı, Adana Gezilecek Yerler Doğa, Adana Gezilecek Doğal Yerler, Adana Gezilecek Doğal Yerler Haritası, Mersin Gezilecek Yerler, Adana’da Gezilecek Mekanlar, Adana Merkezde Gezilecek Yerler, Adana’da Gezilecek Tarihi Yerler, Adana Çukurova’da Gezilecek Yerler, Türkiye’nin En Geniş Gezi Rehberi,  Adana Seyahat Rehberi,  Adana Şehir Gezi Rehberi,  Türkiye Gezi Rehberi,  İstanbul Gezi Rehberi, Adana Görülmesi Gereken Yerler, Adana Turizm Rehberi, Türkiye Gezi Ve Tatil Rehberi,  Doğa Ve Kültür Turları,  Adana  Turizm Ve Tanıtım, Adana Bölgesindeki En İyi Gezilecek Yerler,  Adana’da Nereye Gidelim?, Adana’da Bir Günde Ne Yapılır?, Adana İlinin Doğal Güzellikleri Nelerdir?, Adana Merkezde Neler Var?, Adana Ziyaretinde Gezilecek En Popüler Yerler, Adana’da Ne Yenir?, Adana Gezilecek En Popüler Yerler, Adana Kalesi, Adana Karataş İlçesi, Adana Kozan İlçesi, Adana Müzesi Adana Seyhan Merkez İlçe, Adana Aigeai Antik Kenti, Adana  Akçatekir Yaylası,  Adana Akyatan Gölü, Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ve Ramsar Alanı , Adana Aladağ – Meydan Yaylası, Adana Aladağlar Milli Parkı, Adana     Anavarza Antik Kenti (Anavarza Kalesi Ve Antik Kenti), Adana Anıt Müzesi (Adana Etnografya Müzesi), Adana Atatürk Bilim Ve Kültür Müzesi, Adana  Atatürk Parkı, Adana   Bahçecik Şelalesi, Adana Bebekli Kilise (Aziz Paul Kilisesi), Adana Beledemik Vadisi (Belemedik Yaylası), Adana   Botaş Plajı, Adana Büyük Saat Kulesi, Adana Ceyhan Nehri, Adana   Çakıt Vadisi, Adana         Çoban Dede Parkı , Adana Dilberler Sekisi, Adana  Dinozor Parkı, Adana   Feke – İnderesi Yaylası, Adana  Feke Kalesi, Adana Feke-Göksu Nehri, Adana Hippokampos Mozaikleri, Adana Horzum Yaylası, Adana Hoşkadem Cami, Adana İncirli Plajı, Adana   Kapıkaya Kanyonu, Adana Kapuzbaşı Şelalesi, Adana Karaisalı – Kızıldağ Yaylası, Adana Karaisalı Dokuzoluk Kanyonu, Adana Karakilise, Adana Karanfil Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Adana Karasis Kalesi, Adana Karataş Tabiat Parkı, Adana Kız Lisesi (Askerı Rüştiye Mektebi), Doğada Kamp, Kamp, Kamp Çadırı, Outdoor, Outdoor Kampı, Outdoor Türkiye, Türkiye Outdoor, Türkiye’nin Outdoor Sayfası, Kozan – Göller Yaylası, Kozan (Sis) Kalesi, Kurtkulağı Kervansarayı, Küp Şelaleri, M1 Adana Avm, Magarsus Antik Kenti, Mavi Su Aqualand, Merkez Park, Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi, Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik  Müzesi), Obruk Şelalesi, Optimum Avm, Park Adana Avm, Pozantı – Armutoluğu Yaylası, Pozantı – Asar Yaylası, Pozantı – Belemedik Yaylası, Pozantı – Fındıklı Yaylası, Ramazannoğulları Camii, Ramazanoğlu Konağı, Sabancı Merkez Cami, Saimbeyli – Çatak Yaylası, Saimbeyli – Obruk Yaylası, Saimbeyli Kalesi, Sakıp Sabancı Parkı, Seyhan Barajı ve Gölü, Seyhan Nehri, Sinema Müzesi, Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması, Süleyman Kulesi, Şar Antık Kenti, Tarihi Kazancılar Çarşısı, Taş Köprü, Tatarlı Höyük (Lawazantıya), Tekir Yaylası, Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu, Toros Dağları, Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası, Tuzla Gölü, Varda Köprüsü, Yağ Cami (Eski Camii), Yerköprü Mesire Alanı, Yılan Kale (Yılankale), Yumurtalık Plajı, Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı, Ziya Paşa Bulvarı, Adana Kebap, Adana Tava , Adana Usulü Lahmacun, Analıkızlı Ekşili Yuvarlama , Avgan Pilavı, Bamya Dolması, Biberli Ekmek (Acılı Ekmek) , Ciğer , Deniz Mahsulleri, Dul Avrat Çorbası, Eşkili Topalak, Fellah Köftesi, Fıstıklı Kebap, Gül Mantı, Hamur Çorbası, Ispanak Başı, İşkembe Dolması, Kabak Çintmesi, Kamhi Çorbası, Kaz Başı, Kırkkat, Mahluta çorbası, Mansaf, Mumbar, Mumbar Dolması, Pişirim Pide, Sarımsaklı Fıstık Köfte, Şırdan Dolması, Tırşik çorbası, Vardabit Paçası, Yüksük Çorbası, Acebek Terator , Adana İçli Köfte (Kibbe), , Adana Kısırı , Adana Simidi, Adana Usulü Soğan Salatası, Adana Usulü Su Böreği, Aşlama, Babagannuş, Bici Bici, Ebegümecili Lepe (Kömeç), Fatuş, Misis ayranı, Muzlu Süt  , Peynirli Sıkma veya Sıkma, Süllüm, Tezgah Kebapçısı Salatası, Karakuş (Taş Kadayıf), Karsambaç, Kaynar (Lohusa şerbeti), Pekmezli Kedi Batmaz, Sarı burma, Adana Yemekleri Tarifleri, Gaziantep yemekleri, adana’nın meşhur tatlıları, Adana’nın en meşhur yemeği nedir, adana’nın meşhur baharatları, Mersin yemekleri, adana’nın neyi meşhur hediyelik, Adana yemekleri slayt, Adana’ya özgü 13 lezzet ve tarifi, Adana’nın Meşhur Yemekleri, yolunuzu Adana’ya düşürecek doyulmaz lezzetler,  Adana damak çatlatan lezzetler, Adana’da ne yenir, ne içilir? Adana’nın meşhur yemekleri, Adana’nın meşhur yemekleri, Akyatan Milli Parkı, Bahçecik Piknik Ve Kamp Alanı – Bahçecik Şelalesi Piknik ve Kamp Alanı, Belemedik – Hacıkırı (Kıralan) Çakıt Vadisi Kamp Alanı, Belemedik Piknik Alanı ve Anıt Ağacı, Belemedik Tabiat Parkı, Can Camping, Çağrı Kamp Yeri, Çobandede Parkı, Çukurova Üniversitesi Kamp Alanı, Dokuzoluk Kanyonu Kamp Alanı, DSİ – Çamlık Piknik Ve Kamp Alanı – DSİ Eğitim Dinlenme Tesisleri, Esen Kamping, Türk Harb İş Sendikası Kampı, Kabaklık Camping, Kapıkaya Kanyonu Kamp Alanı, Karadenizliler Ormanı, Karataş Barınak Plajı, Karataş Kumluk Mesire Yeri – Karataş Kumluk Tabiat Parkı Kamp Alanı – Karataş Tabiat Parkı Kamp Alanı (Kumluk Mesire Yeri), Karboğazı Kamp Yeri, Kızıldağ Yaylası, Konak Aile Pansiyonu, Körkün Çayı – Körkün Şelalesi – Körkün Kanyonu Kamp Alanı, Küp şelaleleri – Küp Şelalesi Kamp Alanı – Aladağ Küp Şelaleleri, Magarsus Camping, Medcezir Kamping, Örcün Kamp Alanı, Toprak Kamping, Turizm Bakanlığı Yumurtalık Gençlik Kampı, Tuzla Milli Parkı, Yerköprü Kanyonu Kamp Alanı – Yerköprü Dinlenme ve Piknik Alanı, Yeşil Kamping, Kafe Ve Market, Yılmaz Kamping, Yumurtalık Belediyesi Gençlik Kamp Alanı, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı – Yumurtalık Kuş Cenneti,

Adana Kamp Alanları: Akyatan Milli Parkı, Bahçecik Piknik Ve Kamp Alanı – Bahçecik Şelalesi Piknik ve Kamp Alanı, Belemedik – Hacıkırı (Kıralan) Çakıt Vadisi Kamp Alanı, Belemedik Piknik Alanı ve Anıt Ağacı, Belemedik Tabiat Parkı, Can Camping, Çağrı Kamp Yeri, Çobandede Parkı, Çukurova Üniversitesi Kamp Alanı, Dokuzoluk Kanyonu Kamp Alanı, DSİ – Çamlık Piknik Ve Kamp Alanı – DSİ Eğitim Dinlenme Tesisleri, Esen Kamping, Türk Harb İş Sendikası Kampı, Kabaklık Camping, Kapıkaya Kanyonu Kamp Alanı, Karadenizliler Ormanı, Karataş Barınak Plajı, Karataş Kumluk Mesire Yeri – Karataş Kumluk Tabiat Parkı Kamp Alanı – Karataş Tabiat Parkı Kamp Alanı (Kumluk Mesire Yeri), Karboğazı Kamp Yeri, Kızıldağ Yaylası, Konak Aile Pansiyonu, Körkün Çayı – Körkün Şelalesi – Körkün Kanyonu Kamp Alanı, Küp şelaleleri – Küp Şelalesi Kamp Alanı – Aladağ Küp Şelaleleri, Magarsus Camping, Medcezir Kamping, Örcün Kamp Alanı, Toprak Kamping, Turizm Bakanlığı Yumurtalık Gençlik Kampı, Tuzla Milli Parkı, Yerköprü Kanyonu Kamp Alanı – Yerköprü Dinlenme ve Piknik Alanı, Yeşil Kamping, Kafe Ve Market, Yılmaz Kamping, Yumurtalık Belediyesi Gençlik Kamp Alanı, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı – Yumurtalık Kuş Cenneti

#gezi, #travel, #turkey, #seyahat, #gezgin, #doğa, #nature, #tatil, #istanbul, #türkiye,  #instagood,  #travelphotography, #holiday, #kamp, #photo,  #instagram,#photooftheday,#traveller, #manzara, #gezilecekyerler, #travelgram, #camping, #objektifimden,   #instatravel, #trip, #traveling, #aniyakala, #antalya, #fotoğraf, #adana, #seyahatblog, #seyahatname,#seyahatblogu, #seyahatnotlari, #photography,#seyahatblogger, #seyahataski, #seyahattutkusu, #seyahatet, #seyahatseverizbiz, #seyahatdefteri, #seyahatetmeklazim, #seyahatetmesanati, #seyahatacentasi,#seyahatkonsept, #seyahatfotografciligi, #seyahatrehberim, #seyahatfoto, #seyahatimvar, #Adana #seyahatcantasi, #seyahatetmek,

Adana’da Gezilecek Yerler 2

ADANA GEZİ REHBERİ 4. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adana’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adana mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bu yazımızda Adana’ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz tarihi, turistik ve doğa güzelliklerinin listesini yayınlıyoruz.

Tanıtımını yaptığımız yerler ile ilgili kısa ve kitabi bilgi vermeyi tercih ediyoruz. Zira güzellik kavramı görecelidir ve herkes kendi özgün düşüncesi ile tarihi turistik yerlere bakıp yorum yapmaktadır. Tavsiye üzerine gittiğiniz bir mekan sizin tatil anlayışınıza uymayabilir. Başkasının beğendiğini siz beğenmeyebilirsiniz. Hatta aynı yere iki farklı tarihte giderseniz görüşleriniz değişebilir.

Google haritalarda aynı yer hakkında birbirinin tamamen zıddı yorumlar görmekteyiz. Bu sebeplerle bu yazı sadece tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Yorumlardan kaçınılmaya çalışılmıştır. Gezip gördüğünüz yerlerin yargılamasını sizlere bırakıyoruz.

Gezi yazılarınızı sitemizde yayınlamak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.turkeyoutdoor.org/iletişim

Adana Gezi Rehberi

Bu yazımızda aşağıdaki listede yer alan Adana’da gezilecek yerlerin 42.sıradan itibaren sonuna kadar tanıtımı yapılacak. Yazının aşırı uzun olmaması için Adana Gezilecek Yerler yazımızı 2’ye böldük. Listenin ilk 41 tanıtım yapılan bölümündeki yerler hakkında bilgi almak istiyorsanız Adana’da Gezilecek Yerler 1 başlıklı ilk yazımıza göz atın.

Adana Gezi Rehberi yazımızda yer alan mekanların GPS koordinatlarını görmek için haritamızı tıklayabilirsiniz.

https://goo.gl/maps/rAxbh5QTkUE7trb59

1Adana Kalesi 
2Adana Karataş İlçesi
3Adana Kozan İlçesi
4Adana Müzesi
5Adana Seyhan Merkez İlçe
6Aigeai Antik Kenti
7Akçatekir Yaylası
8Akyatan Gölü
9Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ve Ramsar Alanı
10Aladağ – Meydan Yaylası
11Aladağlar Milli Parkı
12Anavarza Antık Kentı (Anavarza Kalesi Ve Antik Kenti)
13Anıt Müzesi (Adana Etnografya Müzesi)
14Atatürk Bilim Ve Kültür Müzesi
15Atatürk Parkı
16Bahçecik Şelalesi
17Bebeklı Kilise (Azız Paul Kilisesi):
18Beledemik Vadisi (Belemedik Yaylası)
19Botaş Plajı
20Büyük Saat Kulesi
21Ceyhan Nehri
22Çakıt Vadisi
23Çoban Dede Parkı 
24Dilberler Sekisi
25Dinozor Parkı
26Feke – İnderesi Yaylası
27Feke Kalesi
28Feke-Göksu Nehri
29Hippokampos Mozaikleri
30Horzum Yaylası
31Hoşkadem Cami
32İncirli Plajı
33Kapıkaya Kanyonu
34Kapuzbaşı Şelalesi
35Karaisalı – Kızıldağ Yaylası
36Karaisalı Dokuzoluk Kanyonu
37Karakilise
38Karanfil Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
39Karasis Kalesi
40Karataş Tabiat Parkı
41Kız Lisesi (Askerı Rüştiye Mektebi)
42Kozan – Göller Yaylası
43Kozan (Sis) Kalesi
44Kurtkulağı Kervansarayı
45Küp Şelaleri
46M1 Adana Avm
47Magarsus Antik Kenti
48Mavi Su Aqualand
49Merkez Park 
50Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi
51Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi)
52Obruk Şelalesi
53Optimum Avm
54Park Adana Avm
55Pozantı – Armutoluğu Yaylası
56Pozantı – Asar Yaylası
57Pozantı – Fındıklı Yaylası
58Ramazanoğulları Camii
59Ramazanoğlu Konağı
60Sabancı Merkez Cami
61Saimbeyli – Çatak Yaylası
62Saimbeyli – Obruk Yaylası
63Saimbeyli Kalesi
64Sakıp Sabancı Parkı
65Seyhan Barajı ve Gölü
66Seyhan Nehri
67Sinema Müzesi
68Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması
69Süleyman Kulesi
70Şar Antık Kenti
71Tarihi Kazancılar Çarşısı
72Tarihi Taş Köprü
73Tatarlı Höyük (Lawazantıya)
74Tekir Yaylası
75Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu
76Toros Dağları
77Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası
78Tuzla Gölü 
79Varda Köprüsü
80Yağ Cami (Eski Camii)
81Yerköprü Mesire Alanı
82Yılan Kale (Yılankale)
83Yumurtalık Plajı
84Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı
85Ziya Paşa Bulvarı
Adana’da Gezilecek Bütün Yerlerin Listesi

Adana gezilecek Yerler Listesi         

42    Kozan – Göller Yaylası

Kozan Göller Yaylası
 • Adana Kozan – Göller Yaylası Kısa Tanıtım:
 • Kozan İlçesi’ne 40 kilometre uzaklıkta stabilize yolla ulaşılan yayla tamamen bakir durumdadır.
 • Ormanlar ve kır çiçekleri ile kaplı olan yaylada elektrik ve telefon bulunmakta, bakkal ve kır kahveleri hizmet vermektedir. Yaylaya gitmek isteyenler, yaz aylarında Kozan İlçesi’nden günün belirli saatlerinde minibüs ile gidebilirler.
 • Kamp kurarak doğayı incelemek isteyenler, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını yanlarında götürmelidir.
 • Göller Yaylası orman ve kır çiçeklerinden oluşmaktadır. Ayrıca Göller Yaylasında bakkal, lokanta ve kahve gibi tesislerde bulunmaktadır.
 • Göller Yaylası denilince akla yaylalık, dinlenme, gezi, piknik, doğal manzara gelir.
 • Adanalıların peri bacaları da Göller Yaylası’nda Adana’nın Kozan ilçesi sınırlarından bulunan bin 500 rakımlı Göller Yaylasında bulunan peri bacalarını andıran doğal taş yapılar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
 • Doğa ile birleşince tarihi antik kenti anımsatan taşlar, bölge sakinleri tarafından Kozan’ın peri bacaları olarak adlandırıyor.
 • Kozan’da Göller yaylası bölgesinde doğal taş yapılar, görenleri kendine hayran bırakıyor.
 • Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan kayalar, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi kent Kozan’da antik kenti anımsatan ve vatandaşlar tarafından Kozan’ın peri bacası olarak adlandırılan kayalar, hafta sonları doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında yerini alıyor. 1500 rakımda sedir ağaçlarının gölgesinde yer alan taş yapılar, doğal atmosferi ile fotoğraf tutkunlarını her mevsim farklı bir görsel ile karşılıyor.
 • Adana Kozan – Göller Yaylası Adresi: Bağdaş Yaylası, Akçalıuşağı Köyü Yolu, 80900 Esenli/Kozan/Adana
 • Adana Kozan – Göller Yaylası Harita: Göller Yaylası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

43    Kozan (Sis) Kalesi

Kozan Sis Kalesi Nerede - Nasıl Gidilir? - Tarihi - Kozan Gezilecek Yerler
Adana Sis Kalesi
 • Adana Kozan (Sis) Kalesi Kısa Tanıtım:
 • Kozan ilçesinin merkezinde yer alan kale kalkerden dik bir tepe üzerinde ovaya hâkim bir konumdadır.
 • Bölgenin en eski kalelerinden biri olan Kozan Kalesi iki grup halinde inşa edilmiş 44 kule ve burcu bulunmaktadır.
 • Her 3 yılda bir burada yapılan vaftiz yağı çıkarma törenleri nedeniyle, Hıristiyan dünyası için önemli bir merkez olmuştur.
 • Adana Kozan (Sis) Kalesi Adresi: Taş, 01510 Kozan/Adana
 • Adana Kozan (Sis) Kalesi Harita: Kozan (Sis) Kalesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

44    Kurtkulağı Kervansarayı

Kurtkulağı Kervansarayı
 • Adana Kurtkulağı Kervansarayı Kısa Tanıtım:
 • Seyhan İlçesi İnönü Caddesi Kuruköprü mevkiinde yer almaktadır. 1845 yılında yapılmış ve terk edilmiş kilise binası 1924 yılından sonra müze olarak düzenlenmiştir.
 • Adana Müzesinde bulunan kervansaray kitabesine göre eser 1659’da Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmış olup, mimarı Mehmed Ağa’dır.
 • Adana-Halep kervan yolu üzerindeki Kurtkulağı menzilinde bulunan kervansaray, bir Osmanlı menzil handır. Kervansaray bir kale sağlamlığında gayet kalın ve sağlam duvarlara sahiptir. 2006 yılında restore edilmiştir.
 • 1972 yılında eserlerin yeni müze binasına taşınmasının ardından kilise restore edilmiş, 1983 yılında ise Etnografya Müzesi’ne dönüştürülmüştür.
 • 2011 yılında başlanan restorasyonlar sonucunda bina “Anıt Müze” adı altında sanat galerisine dönüştürülmüştür.

Adana Kurtkulağı Kervansarayı Adresi: Kurtkulağı, 01935 Ceyhan/Adana

Adana Kurtkulağı Kervansarayı Harita: Kurtkulağı Kervansarayı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)


Adana gezilecek Yerler Listesi         

45    Küp Şelaleri

Çukurova'nın gizli cenneti: Küp Şelaleleri
Küp Şelaleri
 • Adana Küp Şelaleri Kısa Tanıtım:
 • Adana’nın Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Küp Şelaleleri toplamda 10 şelaleden oluşmuştur.
 • Bu şelalelerin çevresinde her mevsim farklı renklere bürünen ormanlar da mevcuttur.
 • Kuş seslerinin su üzerinde yükseldiği eşsiz doğa güzellikleri gözleri kamaştırır. Yürüyüş alanları ve doğal güzellikleri ile birlikte Küp şelalelerine gitmek de oldukça kolaydır. Şehrin gürültüsünden ve yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen kişiler kuş şelalelerine gelmeyi tercih ederler.
 • Benzersiz coğrafi güzellikleri barındıran Küp şelaleleri harika manzarası ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan şelale çevresinde ise yoğun bir yaban hayatı mevcut.
 • Etrafındaki yürüyüş alanlarında spor yapma, şelalenin oluşturduğu küçük göletlerde ise yüzme imkanları yakalayan turistler, büyük şehirlerin gürültülü ortamından uzaklaşmanın keyfini yaşayabiliyor.
 • Doğu Akdeniz bölgesinde Torosların arasında bulunan Küp Şelaleleri toplam 10 şelaleden oluşur. Doğa ve spor tutkunları tarafından en sık gidilen bölgelerden Doğu Akdeniz bölgesinden çok sık ziyaretçi ağırlayan bu şelaleler 1,5 kilometrelik bir kanyon içerisinde yer alır.
 • Bir vadinin içerisinde bulunan sıra şelaleleri gerçek bir Amazon ormanını anımsatır.
 • Bu küp şelalelerinin yanınsa Simit Şelaleleri de bulunuyor.
 • Küp Şelaleleri, çevresinde yeşeren bitki türleri ve kuş seslerinin cıvıltısıyla yarattığı atmosfer, yansıttığı huzuruyla ziyaretlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
 • İçerisindeki spor alanlarında spor yapma ve şelalenin oluşturduğu göletlerde yüzme imkanı sağlayabilirsiniz. 
 • Adana Küp Şelaleri Adresi: Küp, 01720 Aladağ/Adana
 • Adana Küp Şelaleri Harita: Küp Şelaleleri (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

46    M1 Adana Avm

M1 Adana, “En İyi AVM” ödülünü aldı - EmlakDream
M1 Adana Avm
 • Adana M1 Adana Avm Kısa Tanıtım:
 • 2000 yılında hizmete açılan M1 Adana Alışveriş Merkezi, Adana’nın ihtiyaçlarını karşılayan alışveriş merkezidir.
 • 77 bin m2’lik bir kiralanabilir alana sahip olup, 107 mağaza sayısı ile gelen ziyaretçilerine Türkiye’nin olsun dünyanın olsun tüm markaları içerisinde barındırıyor.
 • M1 Adana AVM kurulduğu günden bu yana Adana ve tüm bölgede farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren bir alışveriş merkezi olma özelliği taşıyor.
 • 2019 itibarıyla 200 mağaza , 90.000 m2 kiralanabilir alana sahip olan M1 Adana AVM, büyüklüğü yanında Türkiye’nin ve dünyanın en iyi markalarını bünyesinde bulunduruyor.
 • Adana M1 Adana Avm Adresi: Yeni, Yeni Mahallesi Öğretmenler Bulvarı, 87071. Sk. No:5, 01200 Seyhan/Adana
 • Adana M1 Adana Avm Harita: M1 Adana Avm (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

47    Magarsus Antik Kenti

Magarsus Antik Kenti
 • Adana Magarsus Antik Kenti Kısa Tanıtım:
 • Adana’ya 49 km. uzaklıktaki Karataş İlçesi’nin 4 km. batısında Dört Direkli mevkiinde yer almaktadır. Magarsos yada Magarsus Antik Kenti,
 • Milattan Önce 7. yüzyılda kurulmuş Adana’nın Karataş ilçesi sınırları içinde bulunan antik kenttir.
 • Karataş ilçesinde yer alan Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ve sikkelerde kentin ismi Mallos olarak geçiyor.
 • Son yıllarda açığa çıkarılan Antik Tiyatro görülmeye değer önemli kalıntılarıdır. 150 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olan antik tiyatronun yaklaşık 3.000 kişilik olduğu tahmin ediliyor.
 • Etrafı surlarla çevrili, ızgara planlı bir kent tasarımına sahip olan Magarsus’ta, kalıntıları Antik Çağ’dan günümüze ulaşmış yapılar; kent suru, Ortaçağ Kalesi, Athena Magarsia Tapınağı, tiyatro, stadion, sarnıç, Bizans ve Osmanlı hamamlarıdır. Kent Antik Yunan, Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur.
 • Büyük İskender’in de bu tapınağa gelerek kurban adadığı da söyleniyor. Magarus Ören yeri içerisinde limana bakan bir tiyatro bulunuyor.
 • Adana Magarsus Antik Kenti Adresi: Karşıyaka, 01900 Karataş/Adana
 • Adana Magarsus Antik Kenti Harita: Magarsus Antik Kenti (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

48    Mavi Su Aqualand

 • Adana Mavi Su Aqualand Kısa Tanıtım:
 • Adana’nın Seyhan Nehri’nin kıyısından bulunan Mavi Su Aqualand’de; her yaşa uygun yüzme havuzları sayesinde şehir halkı yaz sıcaklarında serinleme imkanı buluyor.
 • İçerisinde; çocuk havuzu, dalga havuzu, aile havuzu, akıntılı su kanalı ve birbirinden eğlenceli kaydıraklar yer alıyor.
 • Adana Mavi Su Aqualand Adresi: Yavuzlar, Hacı Sabancı Blv. No:31, 01220 Yüreğir/Adana
 • Adana Mavi Su Aqualand Harita: Mavi Su Aqualand (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

49    Merkez Park 

Merkez Parkı ve saat kulesi, Adana
Adana Merkez Park 
 • Adana Merkez Park  Kısa Tanıtım:
 • Merkez Park, Seyhan Nehri’nin her iki yakasına kurulmuş toplam 33 hektar büyüklüğündeki şehir parkıdır.
 • Güneyde Sabancı Merkez Camii ile kuzeyde Galleria Alışveriş Merkezi arasında kalan park, 2004 yılında açılmıştır. Türkiye’nin en büyük parkıdır.
 • Adana’nın yaz sıcağında halkın nefes almak için ağaçların altında vakit geçirdiği en güzel yerlerden biri burası. Sabancı Merkez Camii le beraber Seyhan Nehri’nin kıyısında bulunmaktadır. 
 • Merkez Park’ta 400.000 den fazla bitki bulunmaktadır. 40 çeşit ağaç, 67 çeşit bitki ile süslenmiştir.
 • Park’ın içerisinde 12 havuz, 2,2 hektarlık bir çocuk oyun alanı, paten pisti, anfitiyatro, dairesel biçimli dinlenme terasları bulunmaktadır.
 • Ayrıca park ve cadde arasında 3 km uzunluğunda koşu ve bisiklet parkuru yer almaktadır.
 • Adana Merkez Park  Adresi: Reşatbey, Doğa Park, 01120 Seyhan/Adana
 • Adana Merkez Park Harita: Merkez Park (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

50    Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi

Adana çakmak caddesi | toros_cat | Flickr
Çakmak Caddesi
 • Adana Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi Kısa Tanıtım:
 • Adana’nın eski merkezlerinden birisidir.
 • Birçok tarihi yapı, şalgam suyu, Adana’nın meşhur yemeklerini burada bulabilirsiniz.
 • Adana Seyhan’da yer alan Çakmak Caddesi ve Mısır Çarşısı’nda alışveriş yapabilirsiniz.
 • Mısır Çarşısı’na giderseniz, Adana’nın meşhur şalgam suyu ve cezerye tatlısının da tadına bakmayı unutmayın.
 • Adana Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi Adresi: Kuruköprü, Sefa Özler Cd. No:1, 01060 Seyhan/Adana
 • Adana Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi Harita: Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

51    Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi)

Adana Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi - Adananediyor.com
Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi)
 • Adana Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi) Kısa Tanıtım:
 • Adana il merkezinin 27 km. doğusunda, Yüregir İlçesi Yakapınar Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
 • Misis Höyükte yapılan kazı çalışmaları ile yerleşim tarihinin MÖ. 7.000’li yıllara kadar uzandığı belgelenmiştir.
 • Kent Roma ve Bizans Dönemi’nde önemli bir merkez olmuştur. Misis Köprüsü M.S. 4. yy.da Roma İmparatoru Flavius Julius Constantius tarafından yaptırılmış, M.S. 6. yy.da Bizans İmparatoru I. Justinian tarafından onarılmıştır.
 • Misis’te M.S. 4. yüzyıla ait bir bazilikanın mozaik taban döşemesi, kenti doğu batı yönünde bağlayan dokuz gözlü tas köprü, akropoldeki surlar, su kemerleri, hamam, kaya mezarları, kentin kuzeyinde stadion, güneyinde tiyatro kalıntısı ve Selçuklu Dönemine ait Havraniye Kervansarayı ayakta kalan önemli eserlerdir.
 • Misis Mozaik Müzesi, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Misis’de bulunmaktadır.
 • Müzede; Misis Kenti’nden kalma 4. yy sonlarındaki tapınağın zemin mozaikleri sergilenmektedir. Yapılan araştırmaların ışığında müzedeki moziklerin Genç Roma Dönemi’ne ait olduğu öğrenilmiştir.
 • Adana Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi) Adresi: Unnamed Rd, Geçitli Cumhuriyet,, 01358 Yüreğir/Adana
 • Adana Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi) Harita: Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

52    Obruk Şelalesi

Obruk Şelalesi
 • Adana Obruk Şelalesi Kısa Tanıtım:
 • Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, bahar ayındaki coşkusu ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Saimbeyli Obruk Şelalesi, ilçenin mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerindendir.
 • Karstik kireçli yapıdan suyun fışkırmasıyla oluşan bu doğa harikası ziyaretçileri büyülemektedir.
 • Diğer birçok şelaleden farklı olarak hafif eğimli yatay bir akış sergileyen şelaleyi uzaktan seyretmek yerine hemen üzerinde yapılmış ahşap yürüyüş yolları da kullanarak şelaleyi dolaşmak mümkündür.
 • Bilim adamlarınca yapılan araştırmalara göre 161 tür ile Türkiye kelebek çeşitlerinin yüzde 40’ına ev sahipliği yapan Saimbeyli’de kelebeklerin en rahat gözlemlenebileceği yerlerden birisi de aynı zamanda kelebek üreme alanı olarak belirlenen Obruk Şelalesi bölgesidir.
 • Seyhan Nehri’nin bir kolu olan ve Göksu’ya dökülen Obruk Şelalesinin etrafı çam ve çınar ağaçları ile süslenmektedir.
 • Adana’ya 157 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuktan sonra ulaşılan Obruk Şelalesi, Seyhan Nehri’nin bir kolu olarak Göksu’ya dökülüyor.
 • Çam ve çınar ağaçlarının gölgelediği kayalardan akıp gelen şelalenin çevresinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan tesis ve piknik alanları ziyaretçileri ayrıca mutlu ediyor.
 • Adana Obruk Şelalesi Adresi: Yeşilbağlar, Cumhuriyet Cd., 01740 Saimbeyli/Adana
 • Adana Obruk Şelalesi Harita: Obruk Şelalesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

53    Optimum Avm

Adana Optimum Alışveriş Merkezi | Rönesans Holding
Adana Optimum Avm
 • Adana Adana Optimum Avm Kısa Tanıtım:
 • 2011 yılında müşterilerine kapılarını açan Adana Optimum Avm içerisinde dünyaca ünlü  160 markanın yer aldığı 145 metrekarelik alana sahiptir.
 • Sosyal ve ekonomik açıdan bölgenin yükselmesine katkı sağlarken sosyalleşmeye de olumlu yönde etki etmiştir.
 • Adana Adana Optimum Avm Adresi: Sinanpaşa, Hacı Sabancı Blv. No:28, 01220 Yüreğir/Adana
 • Adana Adana Optimum Avm Harita: Adana Optimum Avm (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

54    Park Adana Avm

Park Adana Avm
 • Adana Park Adana Avm Kısa Tanıtım:
 • Çukurova ilçesinin eğlence merkezlerinden biri olan Park Adana Avm içerisinde, yerel ve ulusal birçok marka yer almaktadır.
 • Alışveriş merkezini çevreleyen 25 dönümlük peyzaj alanı içerisinde yer alan çocuk oyun alanları olsun, havuzlu süslemeleri olsun yalnızca bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda kısa molalar verip ferah bir zaman geçirebileceğiniz ortam bulunuyor.
 • AVM’nin 2020 yılında kapandığı yönünde haberler olsa da sitesinin aktif olduğunu incelememizde gördük.
 • Adana Park Adana Avm Adresi: Sakarya, 55016. Sokak 8-A, 01130 Seyhan/Adana
 • Adana Park Adana Avm Harita: Park Adana AVM (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

55    Pozantı – Armutoluğu Yaylası

Pozantı-Armutoğlu Yaylası ve Adana'da gezilecek yerler.
Pozantı – Armutoluğu Yaylası
 • Adana Armutoluğu Yaylası Kısa Tanıtım:
 • Sarımsak dağının eteklerinde bulunan ve Adana’nın Pozantı ilçesinde yer alan bir yayladır. Pozantı-Ankara yol ayrımından doğuya doğru (Sarımsak Dağı) dönülerek 13 kilometrelik çam ve köknar ormanları içinden geçilerek ulaşılır.
 • Tamamen bakir durumda olan yayla sedir, köknar, ardıç ağaçları ve kır çiçekleri ile iç içedir. Sarımsak Dağı’nın eteğinde bulunması nedeniyle yaban hayatı bakımından da çok zengindir.
 • Doğa ile baş başa buz gibi akan pınarların başında çadır kurarak kamp yapmak, çevrede bulunan yaban hayatını incelemek ve görüntülemek isteyenlerin tercih edeceği bir yayladır.
 • Sarımsak Dağı’nın eteğinde bulunması nedeniyle yaban hayatı bakımından da çok zengindir. Doğa ile baş başa buz gibi akan pınarların başında çadır kurarak kamp yapmak, çevrede bulunan yaban hayatını incelemek ve görüntülemek isteyenlerin tercih edeceği bir yayladır.
 • Armutoluğu Yaylasında çok sayıda köknar, sedir, ardıç ağaçlar ve kır çiçekleri bulunmaktadır. Ayrıca soğuk su kaynakları da oldukça fazladır.
 • Tamamen bakir durumda olan yayla, sedir, köknar, ardıç ağaçları, kır çiçekleri ile iç içedir. Sarmısak dağının eteğinde bulunması nedeniyle yaban hayatı bakımından da çok zengindir. Buz gibi suları olan bol su kaynaklarına sahiptir.
 • Yazın serin olması ve bol oksijen kaynağı bölge halkının uğrak yerlerinden biri olmuştur. Armutoğlu Yaylasının arazi çoğunluğu ormandır.
 • Yaylada yapı olarak yayla evleri bulunmakta, rakım olarak daha aşağılarda yeni villa tipi konutlar yapılmaktadır.. Kamp yapacakların çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • Adana Armutoluğu Yaylası Adresi: Pozantı-Ankara yol ayrımından doğuya doğru (Sarımsak Dağı) dönülerek 13 km sonra ulaşılır.
 • Adana Armutoluğu Yaylası Harita: Armutoluğu Yaylası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

56    Pozantı – Asar Yaylası

Pozantı – Asar Yaylası
 • Adana Asar Yaylası Kısa Tanıtım:
 • Asar Yaylası, Adana’nın Pozantı ilçesine 14 km uzaklıktadır. Yazın serin olması ve bol oksijen kaynağı bölge halkının uğrak yerlerinden biri olmuştur.
 • Asar Yaylasının arazi çoğunluğu ormandır. Ahşap ve taş evlerin bulunduğu Asar Yaylasında çam, sedir ağacı gibi ağaçların yanı sıra meyve bahçeleri de bulunmaktadır.
 • Asar Yaylasında elektrik olmasına rağmen her hangi bir tesis bulunmamaktadır. Dolayısıyla gelmek isteyenlerin ihtiyaçlarını getirmesi gerekmektedir.
 • Pozantı-Çamardı karayolunun 14. kilometresinden kuzey-batıya (Sola) dönülerek ulaşılır.
 • Yörenin yayla mimarisine uygun ahşap ve taşlardan yapılan yayla evleri, çam, köknar, sedir ağaçları ve meyve bahçeleriyle iç içedir. Kamp kurarak piknik yapılabilir.
 • Adana Asar Yaylası Adresi: Pozantı- Çamardı karayolunun 14. km’ sinden kuzey-batıya (sola) dönülerek 1,5 km. stabilize yolla ulaşılır.
 • Adana Asar Yaylası Harita: Asar Yaylası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

57    Pozantı – Fındıklı Yaylası

Pozantı – Fındıklı Yaylası
 • Adana Fındıklı Yaylası Kısa Tanıtım:
 • Fındıklı Köyü Yaylası, Adana ili  Pozantı ilçesine 10 km uzaklıktadır. Yazın serin olması ve bol oksijen kaynağı bölge halkının uğrak yerlerinden biri olmuştur.
 • Pozantı-Çamardı karayolunun 10. km. sinde bulunan yayla, koyu bağlar ve bahçeler arasına kurulmuştur.
 • Yaylaya günün belirli saatlerinde Pozantı İlçesinden minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Kır kahveleri, bakkal ve sağlık ocağının hizmet verdiği yaylada kamp kurarak piknik yapılabilir.
 • Fındıklı Yaylası yada Fındıklı Köyünde bol miktarda bağ ve bahçe bulunmaktadır.
 • Aynı zamanda bir köy olan Fındıklı Yaylasında Sağlık Ocağı, lokanta, bakkal gibi tesisler bulunmaktadır.
 • Adana Pozantı-Fındıklı Köyü Yaylası Adresi: Fındıklı Köyü/Pozantı İlçesi/Adana. Pozantı- Çamardı karayolu üzerinde.
 • Adana Fındıklı Yaylası Harita: Fındıklı Yaylası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

58    Ramazanoğulları Camii (Adana Ulu Camii)

Adana Ulu Camii 2019 0644.jpg
Ramazanoğulları Camii (Adana Ulu Camii)
 • Adana Adana Ulu Camii Kısa Tanıtım:
 • Tarihi 14. yüzyıla dayanan; ikiz minareler, 20 tavan kubbesi ve içinde bir fıskiyenin bulunduğu etkileyici cami.
 • Ramazanoğulları Camii veya Adana Ulu Cami, Adana’da bulunan 16. yy.’dan kalma tarihi bir camidir. Ramazanoğulları Beyliği’nin başyapıtı olan cami, şehrin en önemli tarihi yapılarından birisidir.
 • 1998 yılında Sabancı Merkez Camii’nin hizmete açılmasına kadar Adana’nın en büyük camisi olma özelliğini korumuştur.
 • Yapımına Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1509’da başlandı; Halil Bey’in ölümü üzerine oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından 1541 yılında tamamlandı. Ramazanoğlu Halil Bey ve Piri Mehmet Paşa ile Mehmet Paşa’nın iki oğlu caminin güneydoğusundaki 1541 tarihli türbede yatmaktadır.
 • Caminin mimarisi Selçuklu ve Memluk üsluplarını taşır. Duvarları siyah beyaz mermer taşlarla bezelidir. Batı ve doğuda birer kapısı bulunur. Batı kapısı üzerinde iki yılan kabartması olan bir kubbe ve bir kitabe vardır. Doğu kapısı üzerinde ve minberinin üstünde de birer kitabesi bulunur. 16. yy’dan kalma çinileri meşhurdur.
 • Medrese, türbe, imaret, dar’ül hadis, dar’ül şifa, sıbyan mektebi gibi yapıları da içeren Ramazanoğlu Külliyesi’nin bir parçasıdır. Külliyenin günümüze kadar gelebilmiş diğer kısımları; medrese, türbe ve Ramazanoğulları Saray Selamlığı (Tuz Hanı)’dır.
 • Adana Adana Ulu Camii Adresi: Ulucami, Kızılay Cd., 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Adana Ulu Camii Harita: Ramazanoğulları Camii (Adana Ulu Camii) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

59    Ramazanoğlu Konağı

Ramazanoğlu Konağı
 • Adana Ramazanoğlu Konağı Kısa Tanıtım:
 • Ramazanoğulları Beyliği döneminde inşa edilmiş olup halen bir kültür merkezi olarak kullanılmaktadır ve Türkiye’deki en eski konak örneklerinden biridir.
 • Seyhan İlçesi Kızılay Caddesi’nde Ulu cami külliyesi içinde yer almaktadır. Konak, giriş kapısındaki yazıta göre 1495 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılmıştır. Ulu Camii’nin güneydoğusunda, Ramazanoğulları’nın Harem’i olarak kullanılmakta olup beyliğinn mütevazı bir ifadesinin yanı sıra Mısır’ın Memlûk konaklarına benzeyen önemli bir eserdir.
 • Devlet işlerinin yürütüldüğü selamlık ve ailenin yaşadığı haremlik bölümü hala ayakta durmaktadır. Ayrıca üst katta havuzlu bir teras bulunmaktadır. Yapıldığı günden beri 500’ü aşkın yıldır ayakta kalan konakta Kanuni Sultan Süleyman ve IV. Murat da konaklamıştır.
 • Piri Pasa Vakfiyesinde yüksek ve büyük bir bina olduğu, bahçe içindeki yapının kışlık ve yazlık olarak inşa edilmiş olduğu belirtilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır ve 4. Murat’ın Bağdat seferlerine giderken burada üçer gece kaldıkları bilinmektedir. Adana’nın en eski konut yapısıdır.
 • Adana Ramazanoğlu Konağı Adresi: Ulucami Mahallesi, 25009. Sk. No:6, 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Ramazanoğlu Konağı Harita: Ramazanoğlu Konağı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

60    Sabancı Merkez Cami

Adana Sabancı Central Mosque - Sabancı Merkez Camii 10.JPG
Sabancı Merkez Cami
 • Adana Sabancı Merkez Cami Kısa Tanıtım:
 • 65 bin metrekarelik arsası Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Diyanet Vakfı’na devredilmiş; halkın bağışları ile caminin %50’si tamamlanmıştır. Geri kalan %50, Hacı Sabancı ve onun ölümünden sonra Sabancı ailesi tarafından karşılanmış; bu nedenle başlangıçta Merkez Camii olması düşünülen adı Sabancı Merkez Camii hâlini almıştır.
 • Seyhan İlçesi Reşatbey semtinde Seyhan Nehrinin batı kenarında yer almaktadır. 1988-1998 yılları arasında inşa edilmiştir. Sabancı Merkez Cami, konumu itibariyle Adana’da bulunan ana arterlerin, demir yolunun ve Adana’yı çevre il ve ilçelere bağlayan yolların kesim noktasında ve yüksek minareleriyle uzaktan görünüyor olması nedeniyle, şehrin adeta sembolü haline gelmiştir. Cami, 28.500 kişiye ibadet imkanı sağlayabilmekte olup Balkanlar’ın ve Ortadoğu’nun en büyük camilerinden biridir.
 • Türkiye’nin en büyük camisi olan Sabancı Merkez Cami’nin 4 tanesi üç, iki tanesi iki şerefeli 6 minaresi bulunmaktadır. Klasik Osmanlı Mimarisi ile inşa edilen caminin kubbe sistemi özgündür. Camiyi süsleyen çiniler, vitraylar ve altın varak yazılar görülmeye değerdir.
 • Camide bulunan hat eserlerinin tamamı, Hattat Hüseyin Kutlu’ya aittir. Cami çinileri, klasik İznik çinisi tekniği ile yaptırılmıştır. Kıble cephesinde bulunan dört adet pano, büyüklük bakımından dünyada en büyük cami panolarıdır.
 • Cami de bulunan tüm nakış eserleri ve çinilerin desenleri, Mimar Nakkaş M. Semih İrteş’e aittir. Mihrap, minber, kürsü, taç kapı ve diğer kapılar mermer olup, klasik Osmanlı camilerinde bulunan eserlere benzer tarzda çizilmiş ve Nihat Kartal Usta tarafından yapılmıştır.
 • Ahşap kapılar kündekari tarzında olup, Ahmet Yılçay Usta tarafından, bütün vitraylar Abdulkadir Aydın Usta tarafından, mukarnas işleri Ali Turan Usta tarafından yapılmıştır.Cami minareleri, beyaz çimento ile fil dişi renginde kırma malzeme karıştırılarak elde edilen betondan betonarme olarak yapılmıştır.
 • Caminin batı kısmında, müstakil bir bölüm olarak araştırmacılara ve halka hizmet vermek üzere, klasik ve dijital bir kütüphane de bulunmaktadır.
 • Sebil Çeşmesi’nden özel dini günlerde bal şerbeti sunulmaktadır.
 • Adana Sabancı Merkez Cami Adresi: Reşatbey, 01120 Seyhan/Adana
 • Adana Sabancı Merkez Cami Harita: Sabancı Merkez Cami (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

61    Saimbeyli – Çatak Yaylası

Çatak yaylası/Saimbeyli/Adana/// Saimbeyli-Tufanbeyli karayolunun 2. km. sinden sola dönülerek bahçeler arasından geçen 3 km. lik st… | Country roads, Road, Country
Çatak Yaylası
 • Adana Çatak Yaylası Kısa Tanıtım:
 • Saimbeyli-Tufanbeyli karayolunun 2’inci kilometresinden sola dönülerek bahçeler arasından geçen 3 kilometrelik stabilize yolla ulaşılmaktadır. Saimbeyli’den belediye otobüsleri ile gidilebilir. Dağ yamaçlarından akan küçük şelaleler bulunmaktadır. Bu manzara ve muhteşem çınar ağaçlarının gölgesi eşliğinde piknik de yapılabilen eşsiz bir yayladır. Dağ yamacından akan küçük şelalelerin beslediği “anıt çınar”  ve çınar ağaçlarının gövde ve dalları üzerinde kurulmuş çardaklarda piknik yapılabilen çok güzel bir yayladır.
 • Dağın eteğine dökülen küçük şelalelerin beslediği anıt çınar ağaçlarının gövdesi ve dalları üzerine kurulmuş olan çardaklarda piknik yapma zevkine nail olabileceğiniz bir yayladır.
 • Saimbeyli İlçesi’nin içme suyunun alındığı yaylada Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait küçük bir dinlenme tesisi de hizmet vermektedir. Su seslerine karışan kuş seslerini dinleyerek güzel bir gün geçirmek isteyenler Çatak Yaylasına giderek dinlenebilir, kamp kurabilirler.
 • Orman genel müdürlüğüne ait sevimli bir tesiste bulunmaktadır. Saimbeyli Çatak Yaylası Adana ili içerisinde doğaseverler ve kamp düşkünleri için kesinlikle gidilip görülmesi gereken yerlerden birisidir.
 • Adana Çatak Yaylası Adresi: 01740 Saimbeyli/Adana
 • Adana Çatak Yaylası Harita: Saimbeyli Çatak Yaylası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

62   Saimbeyli – Obruk Yaylası

Adana Saimbeyli (Obruk) Şelalesi - Kültür Portalı - Medya Kütüphanesi
Obruk Yaylası- Obruk Şelaleleri
 • Adana Kalesi Kısa Tanıtım:
 • Obruk Yaylası, Adana ilinin Tufanbeyli ilçesinde yer alan bir yayladır. Ardıç, Karaçam, Sedir ağaçları ve kır çiçeklerinin çevrelediği ekilebilir alanlarda buğday ve arpa yetiştirilmektedir.
 • Yaylada yapı bulunmamaktadır.
 • Saimbeyli-Tufanbeyli Karayolunun 5. km. sinde yolun her iki yanında yer alan tamamen bakir bir yayladır.
 • Ardıç, karaçam, sedir ağaçları ve kır çiçeklerinin çevrelediği ekilebilir alanlar, buğday ve arpa ile kapladır. Yörüklerin tercih ettiği yaylada, kamp kurarak çevre gezileri yapılıp fotoğraf çekilebilir.
 • Hiçbir altyapının olmadığı yaylada kamp kurup dinlenmek isteyenlerin, her türlü ihtiyaçlarını yanlarında götürmeleri gerekir. 15-25 Haziran tarihleri arasında Saimbeyli Kiraz festivalleri yapılmaktadır.
 • Obruk Yaylası, özellikle kır çiçeklerinin bulunduğu ardıç ve sedir ağaçları gibi ağaçların bulunduğu bir yayladır. Obruk Yaylasında hiçbir konaklama yeri ve tesis bulunmamaktadır. Dolayısıyla Obruk Yaylasına gelecek iseniz ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
 • Listemizin 52. sırasında tanıttığımız Obruk Şelalesi bu yaylanın içerisinde bulunmaktadır.
 • Adana Kalesi Adresi: Yeşilbağlar, Cumhuriyet Cd., 01740 Saimbeyli/Adana
 • Adana Kalesi Harita: Saimbeyli – Obruk Yaylası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

63    Saimbeyli Kalesi

Adana Saimbeyli Kalesi - Kültür Portalı - Medya Kütüphanesi
Saimbeyli Kalesi
 • Adana Saimbeyli Kalesi Kısa Tanıtım:
 • Saimbeyli Kalesi, Adana’nın Saimbeyli İlçesi’nde vadiye hakim bir tepe üzerindedir. Saimbeyli ilçe merkezine uzaklığı 1,5 km, Adana’ya uzaklığı 153 km’dir.
 • Saimbeyli ilçesindeki Haçin Kalesi Orta Çağda kervan yolunun korunması için yapılmış bir karakol niteliğindedir. İlk ismi Batimon olan kaleden yalnızca iki burç günümüze ulaşabilmiştir.
 • Saimbeyli Kalesi, Hititler, Romalılar, Bizanslılar, Haçlılar ve Osmanlılar tarafından kullanılmış bir kaledir. Sekiz burcu,  bir gözetleme kulesi ve bir su sarnıcı vardır. Dikdörtgen planlı moloz taşlardan yapılmıştır.
 • Haçlı seferleri sırasında kalenin önemli roller üstlendiği bilinmektedir. Yapı: dikdörtgen planlı ve 8 burçludur ve bir gözetleme kulesi bulunmaktadır. Ayrıca: bir kilise ve su sarnıcı da görülür. Ancak: kale, günümüze çok harap bir şekilde gelebilmiştir.
 • Geçmişte Kilikya’yı Toroslar üzerinden Kayseri ve Kapadokya’ya bağlayan önemli bir kervan yolu üzerinde olmasından dolayı Anadolu’da hüküm süren tüm devletler kaleyi önemli görmüşlerdir. Kale, kervan yolunu denetlediği için, bazı dönemlerinde onarım ve bakım görmüştür.
 • Eski dönemde ismi Haçin ve Badimon olarak da geçmektedir. Şehir zamanla kalenin etrafından giderek büyümüş ve vadi boyunca Adana-Kayseri yolu üzerinde genişlemiştir.
 • Adana Saimbeyli Kalesi Adresi: Fatih, Saimbeyli Merkez Mevki Bağ Evleri, 01740 Saimbeyli/Adana
 • Adana Saimbeyli Kalesi Harita: Saimbeyli Kalesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

64    Sakıp Sabancı Parkı

Adana Sabancı Parkı – habersifirbir
 • Adana Sakıp Sabancı Parkı Kısa Tanıtım:
 • Çukurova Belediye tarafınca iş insanı Adanalı Sakıp Sabancı anısına yapılmış park, önceki dönemde büyük yüz ölçümüne sahip olan park Jurassic Park’ın açılmasıyla birlikte küçük bir alanda kalmıştır.
 • Sakıp Sabancı Parkı, her yaştaki çocuğa hitap eden oyun alanları ve göz dolduracak biçimde düzenlenmiş yeşillik alanlarıyla Adanalılar tarafından sıkla tercih edilmektedir.
 • Yeşilliği, doğası, güzel oyun alanıyla favori parklar arasındadır. Oyun alanında her yaş çocuğa hitap eden çok farklı oyuncaklar bulunmaktadır.
 • Halattan yapılan salıncak (kundak salıncak), yine halatlardan ve ahşaptan oluşan macera parkuru, örümcek trambolin, ahşap teleferik denilen halatla bir uçtan diğer uca gidilebilen farklı bir spor aleti gibi çok çeşitli oyun aletleri vardır.
 • Oyun alanının yanındaki küçük cafede bir şeyler atıştırabilir, çimenlerin üzerinde piknik yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
 • Adana Sakıp Sabancı Parkı Adresi: Yüzüncüyıl, 85183. Sk., 01170 Çukurova/Adana
 • Adana Sakıp Sabancı Parkı Harita: Sakıp Sabancı Par (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

65    Seyhan Barajı ve Gölü

Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali - Vikipedi
Seyhan Barajı ve Gölü
 • Adana Seyhan Barajı ve Gölü Kısa Tanıtım: Seyhan Barajı Adana şehir merkezinin 8 km kuzeyinde olup, özel araçla çok rahat ulaşılabilmektedir. Akdeniz’e dökülen en büyük akarsuyumuz olan Seyhan nehri Adana’ya uzun yıllardır büyük katkılar sağlıyor. Turistik açıdan büyük gelir kaynağı olan Seyhan Nehri ve barajı oluşabilecek taşkınları önlemek için bir baraj ile çevrilmiş.
 • Seyhan Nehri ve Seyhan Barajı Adana şehir merkezinde görülmesi gereken iki önemli doğal güzelliktir. Seyhan Nehri Adana şehir merkezini tam ortasından ikiye ayırır.
 • Doğusunda Sarıçam ve Yüreğir batısında Seyhan ve Çukurova merkez ilçeleri yer almaktadır. Seyhan Barajı’nın da konum olarak şehir merkezinde yer alması onu Adanalılar ve turistler için gezi, piknik, sportif aktiviteler için tercih edilen bir yer haline getirmiştir. İstanbullular için boğaz kıyısı ne ise Adanalılar için de Seyhan Nehri ve Seyhan Barajı odur.
 • Günümüzde baraj ve üzerindeki Taşköprü herkesin ilgisini çeken gezi yerleridir.
 • Çevresinde birçok turistik tesis bulunmaktadır.
 • Adana Seyhan Barajı ve Gölü Adresi: Adnan kahveci Bulvari Balcali yolu yeni baraj içi, 01120 Çukurova/Adana
 • Adana Seyhan Barajı ve Gölü Harita: Seyhan Barajı ve Gölü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

66  Seyhan Nehri

TAŞ KÖPRÜ | Kültür Portalı
Seyhan Nehri
 • Adana Seyhan Nehri Kısa Tanıtım:
 • Seyhan Nehri, Akdeniz’e dökülen en büyük akarsu olmasıyla şehre de yıllar boyunca katkı sağlamış.
 • Denizi olmayan Adana’nın deniz görünümlü olmasını sağlayan Seyhan Nehri, şehrin ender doğal güzelliklerinden biridir.
 • Adana’nın metropoliten alanında Seyhan ve Yüreğir yerleşkelerinin sınırlarını çizer ve Çukurova’nın en batı kesiminde, Adana-Mersin sınırında Deli Burnu’nda Akdeniz’e dökülür.
 • Uzunluğu 850 km ve havza alanı ise 20.600 km2 olan Seyhan Nehri’nin iki önemli kolu bulunuyor. Uzun Yayla’dan doğan ve Orta Toroslar’ın uzanış doğrultusunda akan Zamantı, Seyhan Nehri’nin en uzun kolu. Çukurova’ya inmeden önce diğer önemli kolu olan Göksu ile birleşen Seyhan Nehri, Adana’dan geçerek Akdeniz’e dökülüyor.
 • Adana’da ayrı bir çekim merkezi haline gelen Seyhan Nehri, ülkemizin Akdeniz’e dökülen ırmakları arasında en önemlilerinden biridir.
 • Şehrin doğal güzelliklerinden olan nehir, taşkınları önlemesi ve baraj üstündeki güzellikleriyle serinlemeniz için de imkan sunuyor. Ayrıca nehir kıyısında yürüyüş de yapabilirsiniz.
 • Adana Seyhan Nehri Adresi: Şehri ortadan ikiye bölen nehrin adresi de doğal olarak yok! Kayalıbağ, 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Seyhan Nehri Harita: Seyhan Nehri (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

67    Sinema Müzesi

Adana Sinema Müzesi - Home | Facebook
Sinema Müzesi
 • Adana Sinema Müzesi Kısa Tanıtım:
 • Seyhan İlçesi Kayalıbağ Mahallesi, Seyhan Caddesi’nde Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi’nin yakınında yer almaktadır.
 • Büyükşehir Belediyesi işletmektedir.
 • Adana yetiştirdiği ünlü sanatçılar ve yönetmenler ile Türk sinemasının gelişiminde büyük rol oynamıştır. Fotoğraf, kitabı afiş ve diğer malzemelerle Türk sinema tarihine ışık tutan bir yer burası. Müze, Türk sinema tarihini yaşatmak amacıyla tarihi Tepebağ semtinde restore edilen eski bir Adana evinde 2011 yılında kurulmuştur.
 • Özellikle şehre özgü yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar ile ilgili eserler tanıtılmaktadır.
 • Müzenin zemin katı film afişleri için ayrılmıştır. Posterdeki en az bir isim (yönetmen, oyuncu, senarist vb.) Adana sakinine aittir. Birinci katta, Yılmaz Güney’in fotoğraflarını, film afişlerini ve eşyalarını gösteren bir oda bulunmaktadır. Ayrıca Yılmaz Güney, ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal’in heykelleri vardır.
 • Adana’dan sinema ile ilgili diğer tanınmış kişilerin sergilendiği fotoğraflar ve eserler ise yazar Yaşar Kemal, oyuncu Şener Şen ve babası oyuncu Ali Şen, Muzaffer İzgü, Ali Özgentürk, Orhan Duru, Aytaç Arman, Bilal İnci, Meral Zeren, Menderes Samancılar, Nurhan Tekerek ve Mahmut Hekimoğlu’dur.
 • Müzede bir de kütüphane bulunmaktadır.
 • Adana Sinema Müzesi Adresi: Kayalıbağ, Seyhan Cd., 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Sinema Müzesi Harita: Sinema Müzesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

68    Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması

Hitit Anıtları - Sirkeli
Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması
 • Adana Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması Kısa Tanıtım:
 • Adana’nın 40 km. doğusunda, Ceyhan Nehri kenarında yer almaktadır. Doğuda Suriye’den gelen ve İç Anadolu’ya ulasan en önemli ticaret yollarından birisi buradan geçmektedir. Höyük Orta Tunç Çağından Roma Dönemi’ne (M.S. 100) kadar yerleşim görmüştür. Ceyhan Nehri’ne bakan kaya yüzeyinde Hitit İmparatorluk Dönemi’ne (M.Ö. 1306-1282) ait Hitit Kralı II. Muwatalli’nin kaya kabartması bulunmaktadır.
 • Sirkeli Höyük, Adana ili’nin 40 km. doğusunda, Ceyhan İlçesi Sirkeli Köyü’nde yer alan bir höyüktür.
 • Ceyhan Nehri’nin Nur Dağı’na dayandığı bölgede, nehrin batı kıyısında Kuzey Suriye’den Kilikya Kapıları (Gülek Boğazı) üzerinden Orta Anadolu’ya uzanan tarihi yol üzerinde bulunan Sirkeli Höyük, bu konumuyla Kilikya’nın en önemli höyüklerinden biridir.
 • Tepe, 400 x 300 metre boyutlarında olup yüksekliği 30 metredir. Ceyhan kıyısında olmakla birlikte yerleşimin nehrin diğer kıyısına da yayılmış olduğu anlaşılmaktadır.
 • Sirkeli Höyüğü, eski Misis-Ceyhan karayolu üzerinde yer alan Sirkeli mahallesinde Ceyhan Nehri kenarında bulunmaktadır.
 • Hemen yanında bir kaya kütlesinin üzerinde II. Muvatalli Kabartması bulunmaktadır. Höyüğün bulunduğu yer Hitit kralı II. Muvatalli’nin Mısır Firavunu II. Ramses ile yaptığı ünlü Kadeş Savaşı gibi Suriye tarafındaki seferler için geciş yapmakta kullanılmış önemli bir köprü noktası olmalıdır.
 • Muvatalli kabartması Anadolu’daki tarihlenebilen en eski Hitit kabartması olması ile de ayrı bir öneme sahiptir.
 • Adana Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması Adresi: Küçükburhaniye, 01920 Ceyhan/Adana
 • Adana Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması Harita: Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

69    Süleyman Kulesi

Süleyman Kulesi - Solomon Tower, Ayas, Adana - YouTube
Süleyman Kulesi
 • Adana Süleyman Kulesi Kısa Tanıtım:
 • Bina 1536 yılında Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış bir deniz gözetleme kulesidir. Süleyman Kulesi Adana ilinde yer alan bir Osmanlı yapısıdır. Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaptırıldığı için padişahın adını almıştır.
 • Bina Yumurtalık ilçesi batısında Akdeniz kıyısında ve 36°46′07″K 35°46′37″D koordinatlarında olup, Yumurtalık kent merkezine 2 ve Adana’ya 85 kilometre uzaklıktadır.
 • Eski Yumurtalık (Ayas) canlı bir ticaret limanıydı. Kule limana baskın yapacak korsanlara karşı erken uyarı amacıyla inşa edilmiştir. Bina beşgen planlı olup, dar gözlem pencereleri bulunmaktadır. Askeri amaçlarda kullanılmak için yapıldığından, “Silahlı Ayas Kulesi” olarak da bilinmektedir.
 • Adana Süleyman Kulesi Adresi: Kemalpaşa, 01680 Yumurtalık/Adana
 • Adana Süleyman Kulesi Harita: Süleyman Kulesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

70    Şar (Komana/Çomana) Antik Kenti

Şar Komana Antik Kenti
Şar Antik Kenti
 • Adana Şar Antik Kenti Kısa Tanıtım:
 • Şar Komana Antik Kenti, Adana’nın Tufanbeyli İlçesi’nde Şar mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Tufanbeyli’ye uzaklığı 15 km, Adana’ya uzaklığı ise 196 km’dir.
 • Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait bir yerleşim yeridir. Kizzuwatna ve Hitit Döneminde önemli bir dini merkezdir. Bölgede Roma eserleri ayakta kalabilmiştir. Tiyatro, Heroon (Kırık Kilise), Korinth Tapınağı (Ala Kapı) önemli tarihi kalıntılarındandır.
 • Şar Komana Antik Kenti,  Kizzuvatna’nın başkentidir. Kilikya’da bilinen ilk siyasi yapı olan Kizzuvatna (Adanya) MÖ 1400’lü yıllarda Hitit krallığı egemenliğine girmiş ancak iç işlerinde bağımsız olan dini nitelikli bir krallıktır. i Komana o dönem kutsal kabul edilen ve bir rahip tarafından yönetilen bir kentti. M.Ö 2. Bin yılına kadar uzanan kentin halkı Luvi ve Hurrilerden oluşmaktaydı.  Tıpkı Adana gibi Komana ismi de Hurrice’den türemiş bir isimdir.
 • Şar Komana Antik Kenti Hititlerin “Pontus Komanası” ilk dini merkezlerinden biriydi. Klikya bölgesinin ise dini merkezi Şar’dı. Hititlerin kralları burayı 2. komana olarak görüp, buradaki ayinlere katılmaya gelirlerdi.
 • Şar Antik Kenti, günümüzde Adana ilinin içinde Tufanbeyli ilçesinin Kayseri il sınırına çok yakındır. Hitit, Roma ve Bizans döneminde yaşamış olan bu kentin günümüze gelen kalıntıları Roma dönemindeki yapıtlardır.
 • Şar‘a gezmeye giderseniz, önünüze çıkacak olan açık hava tiyatrosu, Roma döneminde yapılmıştır. ayakta kalabilen eserler çoğunlukla Roma eserleridir. Ayakta kalan bölüm, yüksek bir duvar ile merdiven şeklinde yükselen bazı sıralardır. Bu merdivenlerin altında ise şimdilerde hayvanlar için barınak olan mahzenler bulunmakta. Bazı mehzenler hala toprak altındadır. hem destek vazifesi gören ve hem de vahşi hayvanların barınak yeri olarak kullanılan mahzenler vardır. Bunların bir kısmı halen toprak altındadır.
 • Şar’la ilgili en çok bilinen ayin merkezi idi. Bu dini merkezde başrahibin emrinde kadın ve erkek ile toplamda 6.000 kişi ile dini hizmet veriyorlardı. Bu şehirde gelirlerin sahibi başrahipti. Kral ile başrahip soyları aynı olduğu için Kilikya ve Kappadokya komanalarındaki yetki bakımından kral ile eşdeğerdi.
 • Şar antik Kenti’nden günümüze ulaşan diğer önemli yapı ise bir mabedin girişi olduğu anlaşılan  6 metre yüksekliğinde 3 metre enindeki süslemeli kapıdır. Mabet, bir bahçe içinde kaldığından kapıdan başka bir izi kalmamıştır. Kapıda Bizans işçiliği görülmesi bu yapının Hristiyanlık döneminde de kullanıldığını göstermektedir. Mermerden yapılan kapının üzerindeki kabartmalar dikkat çekicidir.
 • Adana Şar Antik Kenti Adresi: 01642 Tufanbeyli/Adana
 • Adana Şar Antik Kenti Harita: Şar Antik Kenti (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

71   Tarihi Kazancılar Çarşısı

Adana'da mutlaka yapmanız gerekenler
Adana Tarihi Kazancılar Çarşısı
 • Adana Tarihi Kazancılar Çarşısı Kısa Tanıtım:
 • Tarihi Kazancılar Çarşısı, Adana’nın merkezi sayılabilecek Ali Münif Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Ali Münif Caddesi boyunca yürürken hemen Büyüksaat ’in yanından sağa dönerseniz Kazancılar Çarşısı’nı göreceksiniz.
 • Anadolu’nun tipik kapalı çarşılarına benzeyen ve hediyelik eşya alışverişi der demez akla ilk gelen yerlerden olan Tarihi Kazancılar Çarşısı’ndan sevdikleriniz için bir şeyler alabileceğiniz gibi Adana mutfağına özgü yöresel lezzetleri de tadabilirsiniz.
 • Anadolu’daki kapalı çarşı geleneğinin en önemli örneklerinden birisi olan Kazancılar Çarşısı, asırlardır canlılığını koruyor. İsmini, bir zamanla bünyesinde bulunan yüzden fazla kazan, bakır ve kalay ustasından alan çarşı da  her şey gibi zamanla değişmiş. 
 • Günümüzde kap kacak üretmekten çok  kalay yapan üç tane usta kalmış. Yine de eski kültürü görmek isteyenler ve fotoğraf sanatçıları tarafından sıkça ziyaret ediliyor bu ustalar.
 • Adana’nın simgesi Büyük Saat Kulesi’ne yürüme mesafesinde bulunan Tarihi Kazancılar Çarşısı, yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte aynı zamanda Adana’nın yöresel el işi ve zanaat ustalarının atölyelerine de ev sahipliği yapıyor.
 • Adana Tarihi Kazancılar Çarşısı Adresi: Sarıyakup, 23002. Sk., 01020 Seyhan/Adana
 • Adana Tarihi Kazancılar Çarşısı Harita: Tarihi Kazancılar Çarşısı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

72    Tarihi Taş Köprü

Adana'nın antika mücevher gerdanlıkları: Taş Köprü ve Misis Köprüsü - Yaşam Güncel Haberler
Taş Köprü
 • Adana Taş Köprü Kısa Tanıtım:
 • Adana’nın günümüzdeki sembolü Taşköprü’dür.
 • Taşköprü, Seyhan Nehri üzerinde, Adana kent merkezinde, Adana (Seyhan) ve Karşıyaka (Yüreğir) yakalarını birleştiren köprüdür.
 • Seyhan Nehri üzerinde yer alan köprü Seyhan ve Yüregir ilçelerini birbirine bağlar. Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Taşköprü Adana’nın en önemli simgelerinden biridir.
 • Adana’nın simgesi olarak kabul edilen köprü, bir Roma dönemi eseridir. Adana Arkeoloji Müzesi’nde bulunan kitabesine göre 1700 yıllık olan köprü Roma İmparatorluk Dönemi’nde “Auxentios” adlı bir mimar tarafından yaptırılmıştır. Taşköprü’nün Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığı ve Roma İmparatoru I. Justinianus zamanında ciddi şekilde onarıldığı aktarılmaktadır.
 • Seyhan Nehri üzerinde bulunan, aslen 21 gözlü olan köprü, Seyhan Nehri’nin ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altında kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor.
 • Harun Reşit (766-809) köprüyü bazı eklerle Adana Kalesi’ne birleştirmiştir. IX. yüzyıl başında Harun Reşit’in oğlu olan 7’inci Abbasi Halifesi Memun (786-833) tarafından onartılmıştır. III. Ahmet (1713), Kel Hasan Paşa (1847) ve Adana Valisi Ziya Paşa (1789) tarafından da değişik zamanlarda tamirat görmüştür. Bu üç onarımının yazıtları mevcuttur. Son onarım 1949 yılında yapılmıştır.
 • Taş Köprü 319 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindedir. Dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü unvanına sahiptir.
 • Adana Taş Köprü Adresi: İlbey Güneş Cd. Yüreğir/Adana
 • Adana Taş Köprü Harita: Taş Köprü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

73    Tatarlı Höyük (Lawazantıya)

Altınşehir Adana Kent Kültürü ve Sanat Dergisi - Tatarlı Höyük Kazısı
Tatarlı Höyük (Lawazantıya)
 • Adana Tatarlı Höyük (Lawazantıya) Kısa Tanıtım:
 • Adana İli’ne 85 km. uzaklıkta Ceyhan İlçesi Tatarlı Köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. Tatarlı Höyük, Adana İl merkezinin yaklaşık 50 km. Ceyhan İlçesi’nin ise 24 km. doğusunda, Tatarlı Köyü içinde yer alan bir höyüktür.
 • Tepe, üzerinde bulunduğu bazalt yükselti ile birlikte 35 metre yükseklikte olup 300 x 180 metre boyutlarındadır.
 • Tatarlı Höyük’ün, Hititler dönemi boyunca bağımsız olarak varlığını sürdüren, Hitit İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İmparatorluğa katılan Kizzuwatna Krallığı’nın en önemli yerleşimlerinden biri olduğu belirtilmektedir. MÖ 2. binyılda olduğu kadar Demir Çağı ve Helenistik Dönem’de de kutsal niteliğini sürdürdüğü anlaşılmaktadır.
 • le geçen buluntulara dayanılarak, Tatarlı Höyük’ün Hititler’in Kizzuwatna’daki önemli bir kutsal merkezi olan ve Hitit kraliçesi Pudu Hepa’nın doğduğu yer olan Lawazantiya olabileceği ileri sürülmektedir.
 • Çanak çömlek buluntularına bakılarak höyüğün 100 metre çapında olduğu belirtilmektedir. Tatarlı Höyük’ün, Hititler dönemi boyunca bağımsız olarak varlığını sürdüren, Hitit İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İmparatorluğa katılan Kizzuwatna Krallığı’nın en önemli yerleşimlerinden biri olduğu belirtilmektedir.
 • Tabakalanmanın Helenistik Dönem, Demir Çağı, Geç Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Erken Tunç Çağı olduğu belirtilmektedir.
 • Adana Tatarlı Höyük (Lawazantıya) Adresi: Mustafabeyli, 01920 Ceyhan/Adana
 • Adana Tatarlı Höyük (Lawazantıya) Harita: Tatarlı Höyük (Lawazantıya) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

74    Tekir Yaylası

Tekir Yaylası - Pozantı, Adana'da fotoğraflar
Tekir Yaylası
 • Adana Tekir Yaylası Kısa Tanıtım:
 • Adana-Ankara E5 karayolunun 107. km. sinde, yolun her iki yakasında çok geniş bir alana yayılmış olan yayla Pozantı ilçesine 7 km. uzaklıktadır.
 • Tekir yaylası Toros dağlarının eteklerinde bulunan ve Adana’nın kuzey bölümünde yer alan bir yayladır. Adana halkı oldukça ilgi göstermektedir. Özellikle 2000 yılından sonra büyük bir gelişim göstermiştir.
 • Tekir Yaylası, Bürücek ve Eski Konacık yaylaları, Akça Tekir beldenin birer mahallesi konumundadır. Çam, ardıç ve meyve bahçeleri arasında kurulmuş olan yaylada, yayla mimarisine uygun ahşap yapıların yanında çok sayıda mimari tarzın her türlü örneklerini görmek mümkündür.
 • Yayla mimarisine uygun yapıların yanında farklı mimari tarzların örneklerini de görmek mümkündür.
 • Her yıl 1 Eylül tarihinde Akçatekir Yaylası Geleneksel Yayla Şenlikleri yapılmaktadır.
 • Adana Tekir Yaylası Adresi: Akçatekir, Akçatekir Köyü Yolu, 01490 Pozantı/Adana
 • Adana Tekir Yaylası Harita: Tekir Yaylası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

75    Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu

Fotoğraf: AA
Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu
 • Adana Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu Kısa Tanıtım:
 • Adana’nın en eski yerleşim merkezi Tepebağ Mahallesi’dir. Çukurova’nın ortasında yer alan Adana’nın merkezindeki tek yükselti isminden de anlaşılacağı gibi Tepebağ Mahallesi’dir. Tepebağ’ın geçmişinin neolitik döneme kadar uzandığını söylemek mümkündür.
 • Adana şehir merkezindeki Tepebağ ve kısmen de Kayalıbağ mahalleleri üzerinde bulunan Tepebağ Höyük, Seyhan Nehri ile Çakmak Caddesi arasında bulunmaktadır.
 • Erken Tunç Çağı’ndan sonra Demir Çağı, Helenistik, Roma, Bizans, erken İslami ve Orta Çağ sonrası dönemlerden bu yana kesintisiz iskanın sürdüğü Tepebağ Seyhan Nehri’nin neden olduğu selden korunmak amacıyla şehrin tek yükseltisi olan höyüğe kurulan mahallenin tarihi 4000 yıl geriye kadar gitmektedir.
 • New York The Metropolitan Museum of Art’ta sergilenen Mısır Orta Krallık Dönemi 12. Hanedanlığına (M.Ö.1900) ait Hemşire Sitsnefru (Satsneferu) heykelciği burada bulunmuştur.
 • Höyüğün üzerinde ve eteklerinde bulunan Tepebağ evlerinin günümüze kalanları genelde 18. yy’a ait, tarihi tescilli yapılardır. Höyük üzerinde restorasyon çalışmaları ve Höyüğün erken tarihinin ortaya çıkartılabilmesi için arkeolojik kazı çalışmaları hızla devam etmektedir.
 • Tarih öncesi devirlerde kentlerde en çok aranan iki özellik suya yakın olması ve güvenlik amaçlı olarak tepelere kurulmasıydı. Anadolu’da birçok yerde görülen en eski yerleşim yerleri olan höyüklerin (Çatalhöyük, Alacahöyük vb.) bir örneği de Adana’daki Tepebağ Höyüğü ’dür. Tepebağ Höyüğü ’nü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği şehir merkezinde kalması ve zamanla eski katmanların üzerine yeni yapıların yapılmasıdır. Günümüzde Tepebağ Evlerinin altında bu höyük yer almaktadır.
 • 8000 yıllık olan Tepebağ Höyüğü’nün yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birisi Adana kent merkezindeki tek yükselti olmasıdır. Seyhan Nehri’nin özellikle bahar aylarındaki taşkınlarından korunmak için burası yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
 • Buradan çıkarılan en meşhur eser ise 4000 yıllık hemşire Satsneferu heykelidir. Amerikalılar tarafından kız koleji (günümüzdeki Tepebağ Lisesi) inşa edilirken bulunan bu heykel gizlice kaçırılmış olup halen New York Metropolitan Müzesi’nde sergilenmektedir.
 • Tepebağ Evleri, geleneksel Türk Mimari’sinin özgün örneklerindendir. Özellikle 19. Yüzyıldan sonra pamuk üretimi ile Adana’nın zenginleşmesi ve konargöçer Türkmen obalarının yerleşik hayata geçmesiyle Tepebağ Evleri veya Adana Evleri olarak bilinen mimari tarz ortaya çıkmıştır.
 • Adana Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu Adresi: Tepebağ, 27011. Sk. No:9, 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu Harita: Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

76    Toros Dağları

Almanların "yıkık kenti" turizm için ayağa kaldırılıyor - ADANA - Dailymotion Video
Toros Dağları
 • Adana Toros Dağları Kısa Tanıtım:
 • Akdeniz’e paralel olarak sıralanan Toros Dağları, toplamda iki bin kilometrelik bir dağ zincirlemesinden meydana gelmektedir. Teke Yarımadası’ndan başlayarak Suriye sınırına kadar devam eden bu zincirin en zirve noktası ise 3767 metre ile Kızılcakaya’ya ait olduğu bilinse de bazı kaynaklarda 4 bin metrelik yüksekliğe sahip olan Demirkazık olduğunu belirtilmektedir.
 • Oluşturduğu doğal güzelliğin yanı sıra pek çok sayıda tarihi değeri de muhafaza etmektedir.
 • Toroslar 3 kısımda incelenir. Bölümleri ve zincirdeki sıradağlar batıdan doğuya şöyledir;
 • Batı Toroslar: Akdağlar, Bey Dağları, Katrancık Dağı, Geyik Dağları,
 • Orta Toroslar: Akçalı Dağları, Bolkar Dağları, Aladağlar, Tahtalı Dağları
 • Güneydoğu Toroslar: Nurhak Dağları, Malatya Dağları, Maden Dağları, Genç Dağları, Bitlis Dağları
 • Adana Toros Dağları Adresi: Binlerce km olan, şehirler ve ülkelerden geçen sıradağların belirli bir adresi yok! Pozantı’nın adresini veriyoruz. İstiklal, Atatürk Cd. No:26, 01470 Pozantı/Adana
 • Adana Toros Dağları Harita: Pozantı Toros Dağları (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

77    Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası

ADANA - TUFANBEYLİ KÜREBELİ YAYLASI - Evde Yoksam Yoldayım
Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası
 • Adana Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası Kısa Tanıtım:
 • Tufanbeyli ilçesinin kuzeyine düşen yaylaya 10 km. stabilize yolla ulaşılmaktadır.
 • Kürebeli Yaylasında göze çarpan ilk şey içinde bulunan gölettir. Bu gölet sulama amaçlı kullanılmaktadır.
 • Yayla köyü, bağlar ve bahçeler arasında kurulmuştur. Alt yapısı kısmen tamamlanmış olan yaylada sağlık ocağı hizmet vermektedir.
 • Kürebeli Yaylasına gitmek isterseniz ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Çünkü Kürebeli Yaylasında herhangi bir tesis yada konaklama yeri bulunmamaktadır. Köyde kır lokantaları, kahve, bakkal bulunmaktadır.
 • Kamp kurmak isteyenler çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini beraberinde getirmelidir.
 • Adana Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası Adresi: Tufanbeyli ilçesinin kuzeyine düşen yaylaya 10 km. stabilize yolla ulaşılmaktadır.
 • Adana Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası Harita: Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

78    Tuzla Gölü 

Tuzla Gölü (Karataş) - Vikipedi
Tuzla Gölü 
 • Adana Tuzla Gölü Kısa Tanıtım:
 • Karataş gezilecek yerler içerisinde güzel bir rota da Tuzla Gölüdür. Tuzla Gölü (Tuzla Lagünü), Adana, Karataş ilçesi sınırlarında, Çukurova Deltası’nda bulunan lagün gölüdür. Çeşitli kuşlar ve balık türleri bulunuyor. Balık zenginliği bakımından da en bereketli yer burasıdır. 
 • Lagünün kenarında Tuzla Milli Parkı bulunmaktadır.
 • Uluslararası öneme sahip kuş alanı ve sulak alan ekosistemidir. 1995 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Akyayan Lagünü, Akyatan Lagünü, Yumurtalık Lagünü ile birlikte Çukurova’daki önemli sulak alanlardandır.
 • Akyatan Gölü ile birlikte su toplama alanı 657,75 km2’dir. Alanı, çevresindeki çorak alanlarla birlikte 2120 hektardır. 1038 ha su alanı, 86 ha sazlıklar, 13 ha doğusunda tatlı su bataklığı, 486 ha tuzlu düzlükler ve kıyı bataklıkları, 500 hektar kumullardan oluşmaktadır.
 • Kuzey ve batısındaki kumullar insanlar tarafından tarım alanlarına dönüştürülmüştür. 1970’li yıllarda derinlik 1,5-2 metre iken drenaj kanallarının lagünlere malzeme taşıması ile 0,69-0,77 m arasına düşmüştür. Lagünü Akdeniz’den ayıran dar ve alçak kumula balık girmesi amacıyla kanal açılmıştır.
 • Adana Tuzla Gölü Adresi: 01900 Tuzla Bld./Karataş/Adana
 • Adana Tuzla Gölü Harita: Tuzla Gölü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

79    Varda Köprüsü

ADANA:VARDA KÖPRÜSÜ - BiAdana.Com
Varda Köprüsü
 • Adana Varda Köprüsü Kısa Tanıtım:
 • Adana-Ankara istikametinde, Karaisalı İlçesi Hacıkırı Köyü’nün yaklaşık bir kilometre güney batısında bulunan Varda Köprüsü halk tarafından Koca Köprü diye anılmaktadır.
 • Osmanlı Hükümdarı 2. Abdülhamit ile Alman İmparatoru Kaiser-Wilhem tarafından imzalanan sözlemse ile İstanbul-Bağdat-Hicaz Demiryolu hattını tamamlamak üzere 1912 yılında inşa edilmiştir. Köprü çelik kafes ve tas örme mühendisliği ile yapılmıştır.
 • Köprü 99 m. yüksekliğinde ve 200 m. uzunluğunda olup derin bir vadiyi birbirine bağlamaktadır. Yapım yılı başlangıcı 1907, bitiş tarihi 1912’dir. Köprü ayakları bakımı için dört adet ayağın içinde bakım merdivenleri mevcuttur.
 • Adana’ya uzaklığı karayolu ile Karaisalı üzerinden 64 km’dir. Demir yolu ile Adana İstasyonu’na mesafesi 63 km’dir.
 • Bu köprü Almanlar tarafından, çelik kafes taş örme tekniği ile yapılmıştır.
 • 1912 yılında hizmete açılmıştır. Köprünün yapılış amacı İstanbul-Bağdat-Hicaz Demiryolu hattını tamamlamaktır.
 • Varda Köprüsünün bir diğer önemli ve ilginç özelliği ise düz bir köprü olmayıp virajlı olmasıdır.
 • Adana Varda Köprüsü Adresi: Kıralan, 01770 Karaisalı/Adana
 • Adana Varda Köprüsü Harita: Varda Köprüsü (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

80    Yağ Cami (Eski Camii)

Adana Eski Camii
 • Adana Yağ Cami (Eski Camii) Kısa Tanıtım:
 • Yağ Camii veya Adana Eski Cami, Adana’nın merkezinde, eski çarşı içindeki tarihî cami.
 • Saint Jacque adına yaptırılmış bir Haçlı Kilisesidir. 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından camiye çevrilmiştir.
 • 1501 yılında Ermeni Saint Jacgues Kilisesi’nin Ramazanoğlu Halil Bey’in emri ile camiye çevrilmesinden bir süre sonra mekânın yörenin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalması üzerine yanı başına Halil Bey’in oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından yeni bir cami yaptırılmış, iki yapı birleştirilmiştir.
 • Minaresinin yapımı 1525’te tamamlanan cami, Piri Mehmet Paşa’nın bitişiğine inşa ettiği medrese ile bir külliye teşkil eder. Medresenin inşası 1558’de tamamlanmıştır.
 • Selçuklu Ulu Camileri karakterinde, yani çok sütunlu cami tipinde bir camidir. Yapıya sonradan eklenen bir anıt gibi büyük ve görkemli bir avlu kapısı vardır.
 • Daha önce “Eski Camii” denilen yapı, anıtsal avlu kapısının önünde yağ pazarı kurulması nedeniyle, “Yağ Camii” adını almıştır. Camii sade bir mimari yapıya sahiptir. Taç kapısı anıtsaldır. Yapı, basık kemerli, kavsaralı, mukarnaslı, kalkanlıdır. Üzerinde bir sıra sülüs hatlı kitabe vardır. Bir zamanlar önünde yağ pazarı kurulduğu için bu ismi almıştır.
 • Adana Yağ Cami (Eski Camii) Adresi: Alidede, Vakıflar sarayı yağ cami, 01020 Taksi/Adana
 • Adana Yağ Cami (Eski Camii) Harita: Yağ Cami (Eski Camii) (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

81    Yerköprü Mesire Alanı

YERKÖPRÜ MESİRE ALANI | Gezily
Yerköprü Mesire Alanı
 • Adana Yerköprü Mesire Alanı Kısa Tanıtım:
 • Yerköprü Mesire Alanı Adana şehir merkezine 53 kilometre, Karaisalı İlçesi’ne ise 13 kilometre mesafede yer almaktadır.
 • Yerköprü Mesire Alanı, bahar aylarında yeşilin her tonunun görülebileceği insanları şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaştıracak günübirlik piknik ve dinlenme alanıdır.
 • Adana’nın Karaisalı ilçesine 7 kilometre uzaklıkta olup, Çakıt Irmağı’nın bir noktasından batıp 29 metre sonra tekrardan yüzeye çıkan doğal bir oluşumdur.
 • Burada buz gibi akan suların altındaki çardaklarda oturup, Adana’ya has kebabının tadına bakabileceğiniz tesisler yer alıyor.
 • Adana Yerköprü Mesire Alanı Adresi: Gülüşlü, 01770 Karaisalı/Adana
 • Adana Yerköprü Mesire Alanı Harita: Yerköprü Mesire Alanı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

82    Yılan Kale (Yılankale)

ADANA:YILAN KALESİ - BiAdana.Com
Yılan Kale (Yılankale)
 • Adana Yılan Kale (Yılankale) Kısa Tanıtım:
 • Yılankale, (Ermenice: Լևոնկլա) Ceyhan’a 13 km mesafede E-5 karayoluna 3 km’dir.
 • Çok sarp bir tepe üzerine Ceyhan Ovası’na tamamen hakim şekilde kurulan bu kale Kilikya Ermeni Krallığı döneminde Kral I. Levon tarafından yaptırılmıştır. Yöre halkı tarafından Şahmeran kalesi olarak da adlandırılmaktadır.
 • Toros Dağları’nı aşarak Antakya’ya giden tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Yılan Kalesi, Orta Çağ’da Çukurova’nın Haçlı işgali döneminde Bizanslılar tarafından yapılmıştır.
 • Anavarza, Tumlu ve Kozan Kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alan kalenin sekiz yuvarlak burcu vardır. Kalenin güneyinde yer alan nizamiye kapısından itibaren taş basamaklı merdivenlerle teraslara çıkılmaktadır.
 • Kilise ve sarnıcı bulunan kalenin garnizonu en üst bölümde yer almıştır. Sarp kayalar üzerine yapılmış olan kalenin önemli bir sanat değeri vardır.
 • Sağlam surları kale meydanına, üç kapıdan sonra ulaşılabilmesi ve kapıları birbirine bağlayan portatif merdivenlerin kullanılmış olması ile fethedilmesi çok güçleştirilmiş.
 • Adana’nın 40 km. doğusunda, Ceyhan’a 13 km. mesafede ve Ceyhan Nehri kenarında önemli bir kaledir. Orta Çağda 11. Yüzyılda yapılmış Haçlı kalelerindendir. Ramazanoğlu Beyliği Döneminde 1357’den itibaren terk edilen kalenin adı Kovara iken 1671 yılında buradan geçen ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi kaleyi Şahmeran Kalesi olarak tanıtmıştır.
 • Eski adı Govara (Kovara) olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı, ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17’nci yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiştir. Daha sonra Yılan Kale adını alan bu yapı, son derece zeki biçimde tasarlanan ve yerleştirilen sağlam surları, burçları, kale meydanına üç kapıdan sonra ulaşılabilmesi ve kapıları birbirine bağlayan portatif merdivenleri ile fethedilmesi zor bir kale olmuştur.
 • Yapı üzerinde Bizans, Haçlı ve Ermeni onarımlarına ait duvar kalıntıları göze çarpmaktadır. Ermeni onarımları pervaz, pencere ve kapı üstü tonozlarında kendini gösterir. Bu onarımları belgeleyen bir Ermeni yazıtı da yapı üzerinde mevcuttur.
 • Adana Yılan Kale (Yılankale) Adresi: Küçükburhaniye, Adana Ceyhan E-5 Karayolu, 01920 Ceyhan/Adana
 • Adana Yılan Kale (Yılankale) Harita: Yılan Kale (Yılankale)(Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

83    Yumurtalık Plajı

Yumurtalık Plajları: Yumurtalık'ta Denize Girilebilecek En Popüler 2 Yer
Yumurtalık Plajı
 • Adana Yumurtalık Plajı Kısa Tanıtım:
 • Adana’nın Yumurtalık ilçe merkezinde bulunan Yumurtalık Plajı Adana’da en çok ziyaret edilen plajdır. Adana Yumurtalık Plajı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan ve aynı ismi taşıyan plaj özellikleri ile birlikte çok dikkat çekiyor. Yumurtalık Plajı, Adana’da denize girilecek en önemli noktalardandır.
 • Ayas Plajı olarakta bilinen plajda bir tatil beldesinde ne gerekiyorsa tüm imkanlar bulunuyor. Yumurtalık merkezinde bulunan plaj çevresinde otel, restoran, cafe, yeme içme yerleri, market, plaj ürünleri gibi imkanlar vardır.
 • Yumurtalık olarak da adlandırılan Ayas, Adana’nın denize kıyısı olan 2 ilçesinden biri. Tipik bir Akdeniz sahil kenti olan Ayas’taki antik kenti de ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.
 • Memluk, Venedik, Cenova gibi sayısız medeniyetin zamanında hüküm sürdüğü Ayas’ın simgesi haline gelen Süleyman Kulesi’ni fotoğraflamadan Adana seyahatinizi sonlandırmamalısınız.
 • Adana Yumurtalık Plajı da Adana’da bulunan ve en bilinen plajlardan bir tanesidir. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana Yumurtalık Plajı halk arasında Ayas olarak da biliniyor. Denize girilecek en güzel plajlardan birisi olan Adana Yumurtalık Plajı halk arasında Ayas Belediye Plajı olarak da anılmaktadır. Adana Yumurtalık Plajı 2015 yılında Mavi Bayrak taşımaya da hak kazanan plajlardan birisi olmuştur.
 • 2015 yılında mavi bayrak alan Adana Yumurtalık Plajı belediye tarafından işletilmektedir. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip olan 50 metre genişliği bulunan Adana Yumurtalık Plajı ince taneli kumlara sahiptir. Taşlık olmayan Adana Yumurtalık Plajı, caretta caretta’ların da yaşam alanı olarak bilinmektedir. O nedenle caretta caretta’ların yaşam alanına zarar gelmemesi için bazı güvenlik önlemleri alınmıştır.
 • Adana şehir merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Adana Yumurtalık Plajı’na ulaşım da oldukça kolaydır. Yumurtalık Plajı’na gidebilmek için öncelikle Adana’ya ulaşmak gerekmektedir. Aracı ile yolculuk yapan kişiler Adana şehir merkezine geldiklerinde Adana- Şanlıurfa otoyolunu kullanarak Ceyhan- Yumurtalık çıkışına gidebilirler.
 • Adana Yumurtalık Plajı Adresi: Ayaş, 01680 Yumurtalık/Adana
 • Adana Yumurtalık Plajı Harita: Yumurtalık Plajı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

84    Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı

Adana Başka | Aşkla yaşanan bambaşka şehir
Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı
 • Adana Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı Kısa Tanıtım:
 • Yumurtalık lagünlerinin temel özellikleri tuzcul bataklıklar, tatlı su bataklıkları, çamur düzlükleri, sazlıklar, kumullar ve bir çam ormanından oluşan dev bir sulak alan sistemidir.
 • İçerisinde Eşemen Gölü, Avcıali Gölü, Darboğaz Gölü, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı bulunmaktadır.
 • Turaç, akça cılıbıt ve küçük sumru popülasyonuyla önemli kus alanları statüsü kazanır. Yumurtalık lagünlerinde kus gözlemciliği, bitki gözlemciliği etkinlikleri gerçekleştirilebilir.
 • Adana Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı Adresi: Kaldırım, 01682 Yumurtalık/Adana
 • Adana Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı Harita: Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adana mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz. Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.

Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın. Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

http://www.turkeyoutdoor.org

Etiketler: Adana Gezilecek Yerler, Adana Gezi Rehberi, Adana Gezilecek Yerler Listesi, Adana Gezi, Adana Gezecek Yerler, Adana Gezi Yazısı, Adana  Turizm, Adana Turizm Bürosu, Adana Tarihi Yerler, Adana Ne Yenir Nereler Gezilir, Adana Ne Yenir Nerede Yenilir, Adana’da Ne Yapılır, Adana Otelleri, Adana’da Gezilecek Doğal Yerler, Adana Gezilecek Yerler, Adana Gezilecek Çarşı, Adana Gezilecek Yerler Doğa, Adana Gezilecek Doğal Yerler, Adana Gezilecek Doğal Yerler Haritası, Mersin Gezilecek Yerler, Adana’da Gezilecek Mekanlar, Adana Merkezde Gezilecek Yerler, Adana’da Gezilecek Tarihi Yerler, Adana Çukurova’da Gezilecek Yerler, Türkiye’nin En Geniş Gezi Rehberi,  Adana Seyahat Rehberi,  Adana Şehir Gezi Rehberi,  Türkiye Gezi Rehberi,  İstanbul Gezi Rehberi, Adana Görülmesi Gereken Yerler, Adana Turizm Rehberi, Türkiye Gezi Ve Tatil Rehberi,  Doğa Ve Kültür Turları,  Adana  Turizm Ve Tanıtım, Adana Bölgesindeki En İyi Gezilecek Yerler,  Adana’da Nereye Gidelim?, Adana’da Bir Günde Ne Yapılır?, Adana İlinin Doğal Güzellikleri Nelerdir?, Adana Merkezde Neler Var?, Adana Ziyaretinde Gezilecek En Popüler Yerler, Adana’da Ne Yenir?, Adana Gezilecek En Popüler Yerler, Adana Kalesi, Adana Karataş İlçesi, Adana Kozan İlçesi, Adana Müzesi Adana Seyhan Merkez İlçe, Adana Aigeai Antik Kenti, Adana  Akçatekir Yaylası,  Adana Akyatan Gölü, Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ve Ramsar Alanı , Adana Aladağ – Meydan Yaylası, Adana Aladağlar Milli Parkı, Adana     Anavarza Antik Kenti (Anavarza Kalesi Ve Antik Kenti), Adana Anıt Müzesi (Adana Etnografya Müzesi), Adana Atatürk Bilim Ve Kültür Müzesi, Adana  Atatürk Parkı, Adana   Bahçecik Şelalesi, Adana Bebekli Kilise (Aziz Paul Kilisesi), Adana Beledemik Vadisi (Belemedik Yaylası), Adana   Botaş Plajı, Adana Büyük Saat Kulesi, Adana Ceyhan Nehri, Adana   Çakıt Vadisi, Adana         Çoban Dede Parkı , Adana Dilberler Sekisi, Adana  Dinozor Parkı, Adana   Feke – İnderesi Yaylası, Adana  Feke Kalesi, Adana Feke-Göksu Nehri, Adana Hippokampos Mozaikleri, Adana Horzum Yaylası, Adana Hoşkadem Cami, Adana İncirli Plajı, Adana   Kapıkaya Kanyonu, Adana Kapuzbaşı Şelalesi, Adana Karaisalı – Kızıldağ Yaylası, Adana Karaisalı Dokuzoluk Kanyonu, Adana Karakilise, Adana Karanfil Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Adana Karasis Kalesi, Adana Karataş Tabiat Parkı, Adana Kız Lisesi (Askerı Rüştiye Mektebi), Doğada Kamp, Kamp, Kamp Çadırı, Outdoor, Outdoor Kampı, Outdoor Türkiye, Türkiye Outdoor, Türkiye’nin Outdoor Sayfası, Kozan – Göller Yaylası, Kozan (Sis) Kalesi, Kurtkulağı Kervansarayı, Küp Şelaleri, M1 Adana Avm, Magarsus Antik Kenti, Mavi Su Aqualand, Merkez Park, Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi, Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik  Müzesi), Obruk Şelalesi, Optimum Avm, Park Adana Avm, Pozantı – Armutoluğu Yaylası, Pozantı – Asar Yaylası, Pozantı – Belemedik Yaylası, Pozantı – Fındıklı Yaylası, Ramazannoğulları Camii, Ramazanoğlu Konağı, Sabancı Merkez Cami, Saimbeyli – Çatak Yaylası, Saimbeyli – Obruk Yaylası, Saimbeyli Kalesi, Sakıp Sabancı Parkı, Seyhan Barajı ve Gölü, Seyhan Nehri, Sinema Müzesi, Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması, Süleyman Kulesi, Şar Antık Kenti, Tarihi Kazancılar Çarşısı, Taş Köprü, Tatarlı Höyük (Lawazantıya), Tekir Yaylası, Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu, Toros Dağları, Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası, Tuzla Gölü, Varda Köprüsü, Yağ Cami (Eski Camii), Yerköprü Mesire Alanı, Yılan Kale (Yılankale), Yumurtalık Plajı, Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı, Ziya Paşa Bulvarı,

Adana Kamp Alanları: Akyatan Milli Parkı, Bahçecik Piknik Ve Kamp Alanı – Bahçecik Şelalesi Piknik ve Kamp Alanı, Belemedik – Hacıkırı (Kıralan) Çakıt Vadisi Kamp Alanı, Belemedik Piknik Alanı ve Anıt Ağacı, Belemedik Tabiat Parkı, Can Camping, Çağrı Kamp Yeri, Çobandede Parkı, Çukurova Üniversitesi Kamp Alanı, Dokuzoluk Kanyonu Kamp Alanı, DSİ – Çamlık Piknik Ve Kamp Alanı – DSİ Eğitim Dinlenme Tesisleri, Esen Kamping, Türk Harb İş Sendikası Kampı, Kabaklık Camping, Kapıkaya Kanyonu Kamp Alanı, Karadenizliler Ormanı, Karataş Barınak Plajı, Karataş Kumluk Mesire Yeri – Karataş Kumluk Tabiat Parkı Kamp Alanı – Karataş Tabiat Parkı Kamp Alanı (Kumluk Mesire Yeri), Karboğazı Kamp Yeri, Kızıldağ Yaylası, Konak Aile Pansiyonu, Körkün Çayı – Körkün Şelalesi – Körkün Kanyonu Kamp Alanı, Küp şelaleleri – Küp Şelalesi Kamp Alanı – Aladağ Küp Şelaleleri, Magarsus Camping, Medcezir Kamping, Örcün Kamp Alanı, Toprak Kamping, Turizm Bakanlığı Yumurtalık Gençlik Kampı, Tuzla Milli Parkı, Yerköprü Kanyonu Kamp Alanı – Yerköprü Dinlenme ve Piknik Alanı, Yeşil Kamping, Kafe Ve Market, Yılmaz Kamping, Yumurtalık Belediyesi Gençlik Kamp Alanı, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı – Yumurtalık Kuş Cenneti

#gezi, #travel, #turkey, #seyahat, #gezgin, #doğa, #nature, #tatil, #istanbul, #türkiye,  #instagood,  #travelphotography, #holiday, #kamp, #photo,  #instagram,#photooftheday,#traveller, #manzara, #gezilecekyerler, #travelgram, #camping, #objektifimden,   #instatravel, #trip, #traveling, #aniyakala, #antalya, #fotoğraf, #adana, #seyahatblog, #seyahatname,#seyahatblogu, #seyahatnotlari, #photography,#seyahatblogger, #seyahataski, #seyahattutkusu, #seyahatet, #seyahatseverizbiz, #seyahatdefteri, #seyahatetmeklazim, #seyahatetmesanati, #seyahatacentasi,#seyahatkonsept, #seyahatfotografciligi, #seyahatrehberim, #seyahatfoto, #seyahatimvar, #Adana #seyahatcantasi, #seyahatetmek,

ORTA VADELİ PROGRAM’DA OUTDOOR

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak outdoor, doğa sporları ve doğa turizmine dair bütün konuları takip ediyor ve okuyucumuza duyuruyoruz.

Bu yazımızda Orta Vadeli Program ve Outdoor Sektörüne etkileri hakkındaki en son gelişme ve bilgileri okuyucumuza aktaracağız.

Orta Vadeli Program 2021-2023

2021-2023 yılları arasında yapılması planlanan hükümet icraatlarını içeren Orta Vadeli Program Resmi gazete’de “Yeni Ekonomi Programi_OVP_2021-2023” adıyla yayımlandı.

Orta Vadeli Programa göre:

– Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek, talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.

https://www.sbb.gov.tr

Orta Vadeli Program ve Outdoor

Bu programa göre:

 • Festival,
 • Kültür,
 • Eko-turizm,
 • Spor turizmi ve
 • Bisiklet turizmi 

gibi outdoor sektörünü ilgilendiren alanlarda tanıtım faaliyetleri yapılacağı görülmektedir.

Yukarıda sayılan alanlarda yapılacak her türlü tanıtım, destek ve düzenlemeyi destekliyoruz. Ancak bu listenin outdoor sektörünü oluşturan diğer -özellikle kamp karavan turizmi- doğa aktivitelerini içermediği için eksik olduğunu düşünüyoruz.

başlıklı yazılarımız ve başka birçok yazımızda değindiğimiz gibi Türkiye’de gelişim aşamasında olan outdoor sektörünün bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmeli, merkezden planlama yapılmalı ve destekler sağlanmalıdır.

Sonuç olarak Orta Vadeli programın outdoor ve doğa sporlarına bakışının olumlu ancak çok eksik olduğu söylenebilir.

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

http://www.turkeyoutdoor.org sitesi ülkemizde outdoor turizminin gelişimine destek vermektedir.

Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın. Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

Arabanızın Karbon Ayak İzini Azaltmak İçin 12 İpucu

Outdoor Türkiye:

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak sürdürülebilir doğanın outdoor faaliyetleri için vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Ekoloji serimizle başlayan doğa ve doğa koruma yazılarımız devam ediyor.

Bu yazımızı (https://www.blog.heydoost.com) adresinden alarak yayınlıyoruz. Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Aracınızın Karbon Ayak İzini Azaltmak İçin 12 İpucu

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon Ayak İzi Nedir?
Karbon ayak izi

Karbon ayak izi bir bireyin, olayın, organizasyonun, hizmet, yer veya ürünün neden olduğu toplam sera gazı (GHG) miktarına karşılık gelir (1). Her birey, yaşam stiline göre farklı miktarlarda karbon salınımına neden olur. Beslenme şeklimizden elektrik tüketimimize göre her birimiz arkamızda bir karbon ayak izi bırakırız.

Karbon Ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülür. Bir kişinin yaşam tarzını ve faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak desteklemek için üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Her birimiz gündelik yaşamımızdaki çoğu faaliyetimizle arkamızda karbon ayak izimizi bırakıyoruz. Tükettiğimiz her şeyin üretimi için fabrikalarımız, bir yerden bir yere gitmek içinse araçlarımız geride dünyayı etkileyen bu izi bırakıyorlar.

Karbon Ayak İzini Küçültmek Mümkün

Karbon ayak izi küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak kabul ediliyor. Atmosfere yayınlan sera gazı etkisi ile çevreye zarar verdiğimiz bir gerçek. Etrafımızdaki her şeyin yaşadığımız dünyaya bir geri dönüşümü var. Kullandığımız ürünlerin imalatından en sonunda bozulup tüketilmelerine kadar geçen tüm süreçlerde geride kalan bir karbon izinden bahsetmek mümkün. Bu dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsü ikincil ayak izi olarak anılıyor. Birincil ve çok daha fazla iz bırakıyor diyebileceğimiz birincil karbon ayak izi ise, tüm evsel enerji tüketimi (evsel atıklar) ile uçak ve araba başta olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan CO2 emisyonlarını işaret ediyor.

untitled image
Egzoz Gazı

Araç emisyonları, ortalama bir hane halkının karbon ayak izinin %50’sinden fazlasını oluşturuyor. Bu, kullandığımız diğer tüm cihazların atıklarının toplamından çok daha fazlası! Tipik bir binek aracı yılda yaklaşık 4.6 metrik ton karbondioksit yayar. Bu, bugün yoldaki ortalama benzinli karayolu araçlarımızın her yıl atmosfere yaklaşık 1,7 milyar ton sera gazı saldığı anlamına gelir ki bu durum küresel iklim değişikliğine hatırı sayılır bir katkıda bulunmaktadır (2).

Emisyonları azaltmak için araba kullanmayı bırakmak herkes için bir anda mümkün olmasa da, arabanızın karbon ayak izini küçültme için yapabileceğiniz pek çok şey var:

1-Mümkün oldukça araba kullanmaktan kaçının:

Yakın mesafelere yürüyerek gidin veya bisiklete binmeyi deneyin. Daha uzun yolculuklar için arkadaşlarınızla araba paylaşımı yapın ya da toplu taşıma araçlarına şans verin.

2-Düşük emisyonlu bir araç kullanın:

Araba tercihinizi galon başına yüksek kilometre değerine sahip bir araçtan yana kullanın. Hem paradan tasarruf eder hem de çevreyi korumuş olursunuz. En iyi yakıt ekonomisine ve emisyona sahip otomobilleri belirlemek için EPA’nın Yeşil Araç Kılavuzu’na göz atabilirsiniz.

Hibrit Araç

3-Hibrit bir araca geçin:

Çoğu şirket hibrit çalışma modeline geçmeye başlarken siz de aracınızı hibrite çevirebilirsiniz. Hibrit araç kullanarak aracınızın çıkardığı benzin ve emisyon seviyesini önemli ölçüde azaltmış olursunuz.

4-Eski aracınızı iyi çalışır durumda tutun:

Araç üretiminin kendisi, her otomobilin karbon ayak izinin yaklaşık %30’unu oluşturur. Kısacası arabaların kullanılmasını bırakın, üretimi bile ardında sağlam bir iz bırakmakta. Bu nedenle makul bir yakıt tüketimine sahip eski otomobiliniz korumak, daha düşük yakıt ekonomisine ve emisyona sahip yeni bir otomobil satın almak kadar akıllıcadır.

5-Pedalları rahat bırakın:

Hız yapmaktan, gereksiz hızlanmalardan ve sert fren yapmaktan kaçının. Bunun yerine sakin olun, sürüş tarzınızı daha güvenli hale getirirken gaz ve paradan da tasarruf etmiş olursunuz. Hız sınırını geçmeyin, sabit bir hızı koruyun. Duruş ve kalkışlarınızın farkında olun, böylece hızlanmaya devam etmek ve ardından sert fren yapmak yerine ayağınızı gaz pedalından çekebilirsiniz.

6-Rölantide durmayın:

Yakıt israfı nedeniyle 10 saniyeden fazla hareketsiz duruyorsanız motoru kapatın. Rölantide çalışmak yeniden çalıştırmaktan daha fazla yakıt tüketecektir. Tabii ki, trafikte oturuyorsanız bu pratik değildir, ancak park ederken, birini beklerken veya arabaya servis alırken bunu aklınızda bulundurmanız önemlidir.

Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır? | Ekolojist.net
Karbon ayak İzi

7-Klimayı kapatın:

Gerçekten gerekmedikçe klimayı köklemeyin. Düşük ayarları tercih edin ve ılıman günlerde pencereyi açmayı tercih edin.

8-Lastiklerinizi doğru şekilde şişirin:

Lastiklerinizi uygun seviyede şişirerek yakıt tüketiminizi %3’e kadar artırabilirsiniz.

9-Hız sabitleyici kullanın:

Hız sabitleyici genellikle insan sürücülerden daha verimlidir. Bu özelliği kullanmak, sürüşü kolaylaştırmanıza yardımcı olacağı kadar yakıt verimliliğinizi artırmanızı da sağlar. 

10-Ağır nesneleri aracınızdan çıkarın:

Aracınızın içinde biriktirdiğiniz tüm o ekipmanlarınızı ve eşyalarınızı etrafta dolaştırmaktan vazgeçin ve arabanızın içini temizleyin. Zira fazla ağırlık yakıt verimliliğinizi azaltabilir. Taşımanız gereken büyük bir obje varsa onu aracın tepesine değil içine koymanızı tavsiye ederiz, çünkü tavandaki büyük nesneler aerodinamiği ve kilometreyi azaltacaktır.

Karbon Ayak İzini azaltmak için bunları yapabilirsiniz! - İklim - Çevre - www.enerjiekonomisi.com
Karbon ayak izi

11-Mümkün olduğunda evden çalışın:

Mümkün olduğunda, trafikte oturmaktan kaçınmak için evden çalışın. Bazı işverenler, haftada birkaç gün evden çalışma modeline geçtiler. Eğer sizin de böyle bir fırsatınız varsa, bunu sokaktan bir araba daha eksiltmek için kullanın.

12-Düzenli bakım konusunda bilgi sahibi olun:

Motorunuzu sağlam tutmak, doğru motor yağı derecesini ayarlama, hava, yağ ve yakıt filtrelerini değiştirmek ve hatalı oksijen sensörleri gibi sorunları gidermek yakıt verimliliğinizi önemli ölçüde artıracaktır. Aracınızın bakımını ihmal etmeme konusunda Doost’unuz size yardımcı olabilir! Uygulama üzerinden alacağınız kampanya kodu ile tüm AutoKing bayilerindeki servis ve hizmetlerden %25 indirimle yararlanabilirsiniz.

Karbon ayak izi nedir?

Karbon ayak izi hesaplama siteleri üzerinden kendi izinizi ölçmeyi de ihmal etmeyin deriz. Böylece sadece aracınızla ilgili değil, hayatınızdaki karbon ayak izini artıran olaylar ile ilgili de çeşitli önlemler almaya başlayabilirsiniz.


Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz. Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.

Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın. Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

KİMDİR BU DOĞA TUTKUNLARI?

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak sadece kendi yayınlarımızı değil, outdoor sektöründe yazılan yerli ve yabancı bütün yayınları tarıyor ve gerekli izinleri aldıktan sonra bütün outdoor sevenlere duyuruyoruz.

Bu yazımız Facebook’ta bulunan “IŞIKLAR ÜLKESİ-LİKYA YOLU DAĞCILIK,TREKKİNG VE DOĞA SEVERLER GURUBU“nda doğa tutkunu Mehmet YAYCI tarafından yayınlanmıştır. Kendisinden izin alarak bu yazısını yayınlıyoruz.

Fotoğraf açıklaması yok.

Doğa Tutkunları

Çok varlıklı değillerdir, genelde kıt kanaat geçinen, düşük gelir grubuna sahip memur, esnaf, akademisyen, öğrenci ve çoğunlukla emeklilerdir.

Onlar rahatı aramaz doğalı ararlar. Piknikçiler gibi her yere masa, sandalye, minder taşımazlar, bir ağaç gövdesi, düzgün bir taş ve genelde toprak en büyük konfordur doğaseverler için.

Katıkları; küçük bir sandviç, bir kaç domates, salatalık, ot, bir iki meyve, ufak atıştırmalıklar, vaz geçilmezleri termostaki sıcak sudur onu da keyifle paylaşırlar.

Bir doğa ve su kütlesi görseli olabilir

Zor bir zirvenin tepesinde, güzel bir şelalenin, masmavi bir göletin kenarında, rengarenk dağ çiçeklerinin arasındaki görüntülerini görenler onların şanslı olduklarını düşünürler evet çok şanslıdırlar ama oraya ne zorluklarla ulaşıldığını onlara katılmayan anlayamaz.

Doğa tutkunlarının hepsi aynı zamanda çok iyi birer çevrecidir, çevreye çöp atarken göremezsiniz, çöplerini üşenmeden şehirde bir çöp bidonunun yanına kadar taşırlar. Çoğu zaman başkalarının çöplerini toplarken görürsünüz onları.

Zarar gelmez doğa sevdalısı ve dağcıdan ne insana ne diğer canlılara. Dağda ve doğada diğer canlıları ev sahibi, kendilerini ise misafir olarak görür, mecbur kalmadıkça tehlikeli olanları da dahil rahatsız etmezler.

Bir sahil ve doğa görseli olabilir

Dağ ve doğa tutkunlarını diğer insanlardan ayıran en önemli özellikleri içten saf dostluklarıdır. Yiyeceklerini, bir yudum kalmış sularını paylaşırlar, zorda kaldığınızda yanı başınızda biterler, kolunuza girerler, yükünüzü alırlar, kendilerini sizin için çekinmeden tehlikeye atarlar ve asla da karşılık beklemezler.

Birbirini henüz görmüş insanların kırk yıllık dost muşçasına nasıl kaynaştığını içlerine girmeden yaydıkları pozitif enerjiyi hissetmeden anlayamazsınız.

Doğadaki her davranışları disiplin ve düzen içerisindedir.

Onlar; doğanın ruhu ve bedeni tedavi edici etkisinin farkına varmış olanlardır.

Bir 3 kişi ve açık hava görseli olabilir
Mehmet YAYCI

Bu sihirli etkiyi yaşamış birisini bir daha da doğadan koparamazsınız, çıkamadıkları zaman kendilerinde bir eksiklik varmış hissine kapılırlar.

Paraları değerlidir, mola yerlerinde karşılaştıkları esnaf çok para bırakacaklarını düşünerek ilk başta sevinir, onlar ayrılırken hayal kırıklığı yaşar.

Güzel ruhlu güzel insanlardır doğa tutkunları.

*Sağlık sorunları yaşayan doğa tutkunu Mehmet YAYCI’ya acil şifalar diliyoruz.


Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz. Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.

Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın. Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI 5 THE ECO TRAILS BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ ROTASI

Outdoor Türkiye

Bu yazımız Türkiye’deki Kültür Ve Yürüyüş Yolları’nı tanıttığımız yazı dizisinin 5. yazısıdır. Aynı zamanda Türkiye’deki trekking rotalarını tanıttığımız serimizin de 2. yazısı olmaktadır. İlk yazımızda Balıkesir’de bulunan Artemea Yolu‘nu tanıtmıştık.

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak “Doğa Yürüyüşleri” hakkında onlarca yazımızı okuyucularımızla buluşturduk. Tema tema ayırarak doğa yürüyüşü, hiking, trekking ve diğer önemli noktalarda bilgilendirici yazılar yayınladık. Yazılarımızdan bazılarını burada hatırlatmak istiyoruz:

Doğa Yürüyüşüne HazırlıkHiking Ne Demek? Yürümenin Faydaları Nelerdir?Hiking ve Trekking Ne demek?Yürümenin Sağlığa Faydaları Nelerdir?, Doğa Yürüyüşü Kıyafetleri Hakkındaki yazı dizimiz, İlk Doğa Yürüyüşü İçin Tavsiyeler ve Yeni Başlayanlar İçin Doğa Yürüyüşü gibi yazılarımızla doğa yürüyüşleri hakkında teorik bilgiler verdik. Doğa Yürüyüşü Hakkında Her şey! başlıklı yazımızda ise doğa yürüyüşüne dair gerekli bütün bilgileri işledik.

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

İlk yazımızda;

 1. İki Deniz Arası Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 2. Sarıkamış Kültür ve Yürüyüş Rotaları,
 3. Kurtuluş (İstiklal) Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 4. Kurtuluş Yolu Samsun,
 5. Hoşgörü Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 6. Avrasya Yolu,
 7. Artemea Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 8. İdyma Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 9. Hz. İbrahim Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 10. Yenice Orman Yolları Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 11. Hitit Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası, Gastronomi Yolu
 12. Troya Kültür Rotası
Likya Yolu Harita

İkinci yazımızda ise;

 1. Tasavvuf Yolu Sufi Trail,
 2. Evliya Çelebi Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 3. Sultanlar Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 4. Via Egnatia Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 5. Küre Dağları Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 6. Aziz Paul Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 7. Frig Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 8. Fethiye Yürüyüş Parkurları Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 9. Ephesus-Mimas Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 10. Karia Yolu Kültür ve Yürüyüş Rotası,

Türkiye’deki Kültür Ve Yürüyüş Yolları 3 başlıklı üçüncü yazımızda ise;

Likya Yolu
 1. Kaçkarlar Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 2. Ağrı Dağı Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 3. Aladağlar Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 4. Mysia Yolları Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 5. Kapadokya Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 6. Bafa Gölü ve Latmos Kültür ve Yürüyüş Rotası,
 7. Pisidya Kültür ve Yürüyüş Rotası‘nı tanıttık.

Türkiye’deki Kültür Ve Yürüyüş Yolları 4 başlıklı yazımızda ise Likya Yolu‘nu tanıttık. Bu yazımızda ise 2018 sonunda Köyceğiz-Ortaca-Dalaman bölgesinde projesi yürütülen, Lİkya ile Karia’yı birbirine bağlayan The ECO Trails rotalarını tanıtacağız.

The Eco Trails Kültür ve Yürüyüş Yolu hakkındaki gerekli bütün bilgileri yazımızda bulacaksınız. https://theecotrails.com.tr/ adresi üzerinden bize ulaşan proje koordinatörleri bizlere “The ECOtrails” hakkında bilgiler sağladılar.

Trekking Rotaları 2 / The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

Bu yazımız aynı zamanda Türkiye’deki trekking rotalarını tanıttığımız serimizin de 2. yazısı olmaktadır. İlk yazımızda Balıkesir’de bulunan Artemea Yolu‘nu tanıtmıştık.

Aşağıdaki yazımızdaki bilgi ve resimler temel olarak https://theecotrails.com.tr ve https://www.facebook.com/theecotrails adreslerinden alınmıştır.

Muğla yöresi yürüyüş ve kültür yolları bakımından çok zengin olup bazen bu rotalar karıştırılabilmekte, çeşitli outdoor ve doğa dernekler arasında tatlı rekabetlere rastlanabilmektedir. Likya Yolu‘nu tanıttığımız yazımızda haritada yer alan bazı rotaların The Eco Trails rotasında yer aldığını uyarı üzerine öğrendik ve bu yazımızı hazırladık.

The Eco Trails 

Karya ve Likya’nın işaretli yürüyüş ve bisiklet rotaları

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

The ECO Trails, Köyceğiz-Ortaca-Dalaman bölgesinde işaretli yürüyüş ve bisiklet rotaları oluşturulması ve tanıtımını içeren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekli, kar amacı gütmeyen bir projedir.

Projenin amacı, eko-turizm odaklı, yerli ve yabancı yürüyüş ve bisikletçilerin özellikle ilkbahar ve sonbaharda bölgedeki rotaları fiziki işaretlerle veya mobil uygulama vasıtasıyla kullanabilmeleri, bölge değerlerini görüp tanımaları ve bu vesileyle bölge doğasının korunması yönünde farkındalık yaratılmasıdır.

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği tarafından yürütülen proje tamamlandığında, doğuda Fethiye Yürüyüş Rotaları ve Likya Yolu’na, batıda Karia Yolu ve Marmaris Bisiklet Rotaları’na, kuzey doğuda da Çameli Kibyratis Yolu’na kısmen bağlantı sağlayacaktır.

2018 sonunda Köyceğiz-Ortaca-Dalaman bölgesinde hayata geçirilen The Eco Trails projesi 470 km’lik yürüyüş ve 740 km’lik bisiklet rotası olarak oluşturuldu ve işaretlendi. 

The Eco Trails Rotasında Sizi neler bekliyor?

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları
 • Doğal güzellikler ve tabiat varlıkları: Köyceğiz Gölü, Alagöl, Sülüklü göl, Sulungur Gölü, İztuzu Gölü, Kocagöl, Gökçeova göleti, Yuvarlakçay kanyonu, Kepez kanyonu, Çiçekbaba dağı, Çal dağı, Ölemez dağı, Eren tepesi, sığla ormanları
 • Endemik veya tehdit ve tehlike altındaki korunan türler: İribaş deniz kaplumbağası, Likya karasemenderi, su samuru, Karakulak, İzmir yalıçapkını, kız böceği, sığla, kum zambağı.
 • Peyzaj açısından özelliği bulunan akarsu, termal kaynak, şelale ve mağaralar: Namnam çayı, Yuvarlakçay, Dalaman çayı, Sultaniye kaplıcaları, Kokargirme, Fevziye ve Kapukargın kükürtlü sıcak su kaynakları, Toparlar şelalesi, Mergenli Alanbaşı şelalesi, Yangı Akçay şelalesi, Kargıcak şelalesi, Kırcagedre mağarası, Koca İn.
 • Issız, binasız kumsal ve koylar: Akçıballık, İnardı, Şeytancık, Lakoz, Hamam, Gökgemile, Ağa limanı, Merdivenli, Kurşunlu, Kille, Osmanağa, Teğnelli, Karakum, Çığlık.
 • Antik kentler, tarihi kalıntılar: Kaunos, Pisilis (Sarıgerme), Asar (Yangı), Lydae (Kapıdağı), Lissa (Namazla), Krya (Taşyaka), Kalynda (Şerefler), Daedala (İnlice), Oktapolis (Kızılkaya) antik kentleri; Sultaniye, Çandır, Dalyan, Gökbel, Marmarlı, Karadonlar, Fevziye, Kayadibi, Kızılkaya, İnlice’deki lahit ve kaya mezarları.
 • Tanıtım sitesinde detaylarını bulabilirsiniz.

The Eco Trails Proje Paydaşları

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

The Eco Trails projesinin uygulanması konusunda gerekli mali, teknik, kurumsal işbirliğinin sağlanması ve proje tecrübelerinden faydalanılması için, bölgenin kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar bir araya geldi.

Rota belirleme ve/veya temizleme faaliyetleri aşamasında bölgenin turizm, çevre, yürüyüş ve bisiklet konularında faaliyet gösteren Dalyan Yürüyüş Grubu (DYG), Dalyan Bisiklet Muhtarlığı, Ortaca Yürüyüş Grubu (Ortaca Outdoor), Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri ve Dalaman Patika Yürüyüş Grubu da projeye destek verdi.

The Eco Trails Proje Sahibi:
 • Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği
The Eco Trails Ortaklar:
 • Ortaca Belediyesi
 • Dalaman Belediyesi
 • Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
The Eco Trails Sponsorlar:
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi.
The Eco Trails İştirakçiler:
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü
 • Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
 • Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca MYO
 • Dalaman-Ortaca Turizm Altyapı Birliği
 • Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği
 • Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği
 • Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği
 • Dalaman Bisiklet Derneği (DABİSDE)

The Eco Trails Tanıtımı

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

The ECO Trails, 470 km yürüyüş ve 740 km bisiklet rotası içerir. Tüm rotalarda, mevcut uygulamalara uygun olarak, uluslararası standartlarda yapılmış yönlendirme işaret ve tabelaları vardır. Bunun yanı sıra rotaların GPS kayıtları ve mobil uygulaması oluşturulmuş ve kullanıma sunulmuştur.

Rotaların büyük bir kısmı Köyceğiz-Dalyan ve Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alır. Sahil Rotasının Döğüşbelen-Dalyan kısmı ile bisiklet rotalarından “Köyceğiz Gölü”, “Sığla Rotası” ve “Trans Ölemez” Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından, Mutlak Koruma Bölgeleri dışında kalarak geçer.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçe merkezleri ile D400 karayolu Karabörtlen kavşağı, Dalyan, D400 karayolu Günlüklü kavşağı, Çameli Tuzla Beli ve Hamitköy Namnam köprüsünde, rotaları gösteren harita, rota bilgileri, güzergahın geçtiği yerlere ait bölge değerlerini içeren bilgilendirme panosu bulunmaktadır. Buna ilaveten, Köyceğiz Gölü Yoğun burun mevkii ile Sultaniye-Ekincik yolu Sinan Kavağı virajında bulunan Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası seyir teraslarına da bilgilendirme panoları konulmuştur.

The Eco Trails Rota işaretlemeleri

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

Yürüyüş rotalarının işaretlemesi, Likya Yolu ve Karia Yolu’ndaki gibi güzergah boyunca belirli aralıklarla uygun yerlere konulan kırmızı-beyaz şerit boya ile önemli kavşaklarda yer alan sarı yön tabelası şeklindedir.

Yürüyüş yön tabelalarında; hedef yer isimleri ve mesafe, tabela numarası, rota ismi ve kodu ve paydaş logoları bulunur.

The Eco Trails Rotaları

1- The Eco Trails Yürüyüş Rotaları

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

The ECO Trails Sahil Rotasında bölge değerleri olarak deniz ve sulak alan-arkeoloji-yaban hayatı öne çıkarken, Kuzey Rotasında kırsal yaşam-dağlık arazi-nehir ve kanyonlar genel temayı oluşturur. Nispeten düz ve kolay seyreden Orta Hat ise, üç ilçe merkezini birbirine bağlarken, Sığla (Günlük) ormanları, kükürtlü su kaynakları ve arkeolojik alanlardan geçer.

(Detaylı Harita için: https://theecotrails.com.tr/bisiklet-ve-yuruyus-ekoloji-rotalari/yuruyus-rotalari/sahil-yuruyus-rotasi/)

a) The Eco Trails Sahil Yürüyüş Rotası / Coastal Route (245 km)
The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları
 • C1: Karabörtlen kvş.-Hamitköy (16 km)
 • C2: Hamitköy-Sultaniye (15,5 km)
 • C3: Sultaniye-Ekincik (8,5 km)
 • C3a: Sultaniye-Dalyan (13 km)
 • C3a: C4 bağl. Surlar / connection (1 km)
 • C3b: Trans Ölemez (7 km)
 • C3b: Trans Ölemez-Kale bağl. / connection (1,5 km)
 • C4: Ekincik-Çandır-Dalyan (16 km)
 • C4a: İztuzu kumsalı (6 km)
 • C4b: Dalyan iç bağl. / inner connection (1,5 km)
 • C5: Dalyan-Kapız-Gökbel (16,5 km)
 • C5a: Alanbaşı şelalesi (2,5 km)
 • C6: Gökbel-İztuzu-Kışla (10 km)
 • C6a: İztuzu alternatif (1 km)
 • C6a: İztuzu-İnardı (14 km)
 • C7: Kışla-İnardı-Aşı koyu (10 km)
 • C7a: Kışla-Kargıcak bağl. / connection (1,25 km)
 • C7b: Kırangöl-Eşek burnu bağl. / connection (1,25 km)
 • C7c: İnardı koyu (0,5 km)
 • C7d: Şeytancık koyu (1 km)
 • C8: Aşı koyu-Sarıgerme (8 km)
 • C9: Dalaman kumsalı (11 km)
 • C10: İncebel-Akbük (10 km)
 • C10a: Manzara (viewpoint) *İŞARETSİZ (UNWAYMARKED)*
 • C11: Kapıdağı Kuzey-Güney / North-to-South (13 km)
 • C11a: Lydae-Gölcük-Kurtoğlu (3,5 km)
 • C12: Kapıdağı Batı-Doğu / West-to-East (11 km)
 • C12a: Kurşunlu bağl. / connection (0,5 km)
 • C12b: Yavansu bağl. / connection (0,25 km)
 • C12c: Göbün bağl. / connection (0,3 km)
 • C12d: Kafkalle bağl. / connection (0,5 km) *İŞARETSİZ (UNWAYMARKED)*
 • C13: Akbük-Sarsala-Kille (13 km)
 • C14: Kille-Boynuzbükü-Göcek (13,5 km)
 • C15: Göcek-İnlice-Günlüklü koyu (19,5 km)
b) The Eco Trails Orta Yürüyüşü Rotası / Middle Route (115 km)
The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları
 • M1: Toparlar Sığla rotası (10 km)
 • M2: Köyceğiz-Nasuhdede (16 km)
 • M2a: N2a bağl. Yangı / connection (3 km)
 • M2b: Göl iskele bağl. / pier connection (0,5 km) *İŞARETSİZ (UNWAYMARKED)*
 • M3: Nasuhdede-Kavakarası-Ortaca (16,5 km)
 • M3a: Kemaliye-Kapız (6 km)
 • M4: Ortaca-Dalaman (21 km) *KAPALI (CLOSED)*
 • M4a: Atatürk köprüsü-Çaylı (4km)
 • M4b: Fevziye-Sarıgerme (Çürükdağ) (11 km)
 • M5: Dalaman-Kapukargın-İncebel (19 km)
 • M6a: Kocagöl-Kızılağaç (1 km)
c) The Eco Trails Kuzey Yürüyüş Rotası / Northern Route (110 km)
 • N1: Döğüşbelen-Toparlar şelalesi-Yeşilköy (20 km)
 • N2: Yeşilköy-Çamova-Yuvarlakçay (Trans Panguduz) (20 km)
 • N2a: Yeşilköy-Yangı-Yuvarlakçay (15 km)
 • N3: Yuvarlakçay-Çaylı (12 km)
 • N4: Çaylı-Akkaya-Barajyolu (Nuri Baba) (16,5 km)
 • N5: Barajyolu-Kızılkaya-Sabunlu (13,5 km)
 • N6: Sabunlu-Taşbaşı-Göcek (13,5 km)

The Eco Trails Bisiklet Rotaları

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

740 km’lik bisiklet rotaları, Köyceğiz’de 5, Ortaca’da 4 ve Dalaman’da 5 olmak üzere toplam 14 güzergah ve bunları birbirine bağlayan ara güzergahları izler. Her iki yönde seyire imkan verecek şekilde kırmızı yön tabelalarıyla işaretli rotaların tamamı birbirine bağlantılıdır. Rotalar, kuzey-doğuda Çameli Bisiklet Rotaları’na bağlantı sağlar.

a) The Eco Trails Köyceğiz Bisiklet Rotaları / Cycling Routes (300 km)
The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları
 • K1: KÖYCEĞİZ GÖLÜ rotası / Köyceğiz Lake Loop (70 km)
 • K1a: Sultaniye kaplıcaları / hot springs (1,6 km)
 • K1b: Horozlar-Dalyan bağl. / connection (2,7 km)
 • K1c: Müzealtı bağl. / connection (1,7 km)
 • K1d: Kavakarası-Nasuhdede (3,4 km)
 • K1d: Kavakarası ara bağl. / inner connection (0,5 km)
 • K1e: Mantık burnu toprak yol / cape Mantık earth rd (4,3 km)
 • K1f: K5 bağl. Eğrekli / connection (3,1 km)
 • K1g: D400 Yangı-Zeytinalanı (4,1 km)
 • K2: SIĞLA rotası / Sweetgum Loop (32 km)
 • K3: TRANS ÖLEMEZ rotası: Sultaniye-Ekincik-Sultaniye (35 km)
 • K3: TRANS ÖLEMEZ rotası: Ekincik gediği-Selvili gedik (10 km)
 • K3: TRANS ÖLEMEZ rotası: Ölemez zirve / summit (3 km)
 • K3a: K1 bağl. Sultaniye girişi / connection (0,8 km)
 • K3b: K1 bağl. Sultaniye / connection (0,3 km)
 • K3c: Ekincik iskele / pier (0,8 km)
 • K4: YUVARLAKÇAY rotası / Yuvarlakçay River Loop (34 km)
 • K5: TRANS SANDRAS rotası: Köyceğiz-Gökçeova göleti (27 km)
 • K5: TRANS SANDRAS rotası: Gökçeova göleti-Çövenli (17 km)
 • K5: TRANS SANDRAS rotası: Çövenli-Köyceğiz (41 km)
 • K5a: Eren bağl. / connection (5,2 km)
b) The Eco Trails Ortaca Bisiklet Rotaları / Cycling Routes (190 km)
The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları
 • O1: ORTACA 3-KUMSAL rotası / Ortaca 3-beaches Loop (39 km)
 • O1a: İztuzu (1,5 km)
 • O1b: Kargıcak (3,5 km)
 • O1c: Aşı koyu (3 km)
 • O2: KÖSTEN DAĞI rotası / Mt.Kösten Loop (24,5 km)
 • O2a: Hayıtlıöz ara bağl./ inner connection (0,5 km)
 • O2b: O4 bağl. Karadonlar/ connection (2,4 km)
 • O2c: O4 bağl. Dereköy/ connection (4,2 km)
 • O3: KAYA MEZARLARI rotası / Rock Tombs Loop (39 km)
 • O3a: O4 bağl. Ortaca / connection (2 km)
 • O3b: O4 bağl. Yeşilyurt / connection (1,2 km)
 • O4: DALAMAN ÇAYI rotası / Dalaman River Loop (55,5 km)
 • O4a: D3 bağl. Atakent / connection (3,7 km)
 • O4b: ara bağl. Ortaca merkez / inner connection (2,2 km)
 • O4c: ara bağl. Dikmekavak / inner connection (0,9 km)
 • O4d: ara bağl. Güzelyurt / inner connection (1,4 km)
 • O4e: Sarıgerme bağl. / connection (2,6 km)
 • O4f: Ortaca belediye plajı / municipality beach (1,1 km)
c) The Eco Trails Dalaman Bisiklet Rotaları / Cycling Routes (250 km)
The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları
 • D1: DALAMAN 4-KUMSAL rotası / Dalaman 4-beaches Loop (29 km)
 • D1a: D2 bağl. Kırcagedre / connection (1,4 km)
 • D1b: Kille (3,4 km)
 • D1c: Boynuzbükü (1,6 km)
 • D1d: Sarsala (5,7 km)
 • D1e: Kayacık (5,6 km)
 • D1f: Dalaman havalimanı / airport (1 km)
 • D1g: O4 bağl. Fevziye / connection (3,2 km)
 • D2: DALAMAN-GÖCEK rotası / Dalaman-Göcek Loop (51 km)
 • D2a: ara bağl. Tersakan / inner connection (0,5 km)
 • D2b: Göcek bağl. / connection (1,4 km)
 • D2c: D3 bağl. Karacaağaç / connection (1,5 km)
 • D3: KUZEY-DOĞU DALAMAN rotası / North-East Dalaman Route (54 km)
 • D3a: Kayadibi dairesel rotası / loop (16,5 km)
 • D3b: D5 bağl. Çöğmen / connection (2,7 km)
 • D4: NURİBABA DAĞI rotası / Mt.Nuribaba Route (20 km)
 • D5: YÖRÜK rotası Göcek-Çöğmen / Nomads Route (23 km)
 • D5: YÖRÜK rotası Çöğmen-Tuzla beli / Nomads Route (16 km)
 • D5a: Karaoluk-Ardovacık (13 km)

The Eco Trails Rotası Hangi Mevsim Yürünür?

ECO Trails coğrafyasında genel ılıman iklim özelliği, tüm faaliyetlerinizi yıl boyu yapabilmenize imkân sağlar. Bölgedeki yürüyüş ve bisiklet faaliyetleriniz için ilkbahar ve sonbahar ayları idealdir; yazın kıyı bölgelerinin sıcağından kuzeydeki rotaları tercih ederek kaçabilirsiniz.

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

Eğer kar ve soğukla aranız yoksa, kışın kar altında kalan bazı kuzey rotalarından kaçınmalı, orta ve kıyı kesimlerini tercih etmelisiniz. Rotaların ulaştığı en yüksek irtifa yürüyüşte 1450mt, bisiklette 2000 m’dir ve genel olarak kuzey rotalarında kışın kar yağışı 1000 mt irtifaya kadar inebilir.

Doğa Yürüyüşlerinde Nasıl giyinmeli

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

Yürüyüş ve bisiklet faaliyetleri için seçilecek giyecekler az yer tutan, hafif ancak sağlıklı işlev gören cinsten, hareket yeteneğini kısıtlamayan, rahat, mevsime göre şort-tişört, pantolon-uzun kollu, yünlü ya da polar tarzı yün-sentetik karışımı olmalıdır. Çok kalın ve az kat giymek yerine, ince ve çok kat giyilmelidir. Bu malzemeler teri hemen emerek dışarı iletirler ve çabuk kururlar. Böylece terlendiği zaman soyunup, üşündüğü zaman giyinilerek belli bir vücut sıcaklığı korunmaya çalışılır. Doğada ne üşümek ne de terlemek iyidir.

Faaliyete uygun bot veya bisiklet ayakkabısı, uygun seçilmediğinde gününüzü kabusa döndürebilecek en önem vermeniz gereken giysiniz olmalıdır.

Yürüyüş ve bisiklet turuna çantasız çıkmayın!

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

Rotaları kullanırken küçük de olsa mutlaka bir sırt çantanız olsun. Faaliyet esnasında denge unsuru nedeniyle ve yaralanmalardan korunabilmek amacıyla elleriniz boş olmalıdır.

Aşağıda yer alan malzeme listesine bakarak günübirlik bir doğa yürüyüşü veya bisiklet turunda yanınıza almanız gereken malzemeler hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Unutmayınız ki aşağıdaki malzemeler tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağı gibi eksikler de olabilir.

Doğa Yürüyüşlerinde Kullanılacak 10 Temel Ekipman

 • Ekstra giysiler
 • İçecek (Matara, termos veya bazı su kapları içinde en az 1 lt su alınmalıdır)
 • Yiyecek (turun uzunluğuna göre ayarlanmalıdır)
 • İlk yardım seti (ve alerji, arı sokması gibi durumlara karşı kişilere özel ilaçlar)
 • Küçük bir çakı ve dikiş malzemesi
 • Su geçirmez kap içinde çakmak ve kibrit
 • Bölgenin haritası, pusula ve düdük, varsa GPS
 • Fener (tercihen kafa feneri) – yedek pil ve ampulleri ile birlikte
 • Güneş gözlüğü ve güneş kremi
 • Pratik bisiklet pompası, lastik tamir seti, yedek iç lastik, alyan
 • Bisiklet kaskı ve eldiven
 • Küçük not defteri ve kalem

The Eco Trails Ekibi’nin Yürüyüşçülerden Beklentileri

The Eco Trails Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları

ECO Trails rotalarını kullanırken aşağıdaki uyarı ve tavsiyelere uymanız yararınızadır:

 • Rota kullanımında sorumluluk öncelikle sizdedir.
 • Bölgeyi bilmiyorsanız, rehberli bir tura çıkın veya tura çıkarken rehber kitap, harita ve pusula, GPS veya ECO Trails mobil uygulaması içeren cep telefonu araçlarından en az biri yanınızda olsun.
 • Tura çıkmadan önce güncel rota bilgilerini internet sitemizden öğrenin; gerekmedikçe, işaretli güzergahın dışına çıkmayın.
 • Kişisel ihtiyaçlarınızı, rehbere veya yanınızdakilere haber vererek giderin.
 • Oyuk, çukur ve kuytu yerlere, sarp/dar geçitlere dikkat edin. Özellikle kızıl-sarı renkte “kızlan” kayaların kolayca kırılıp kopabileceğini bilin.
 • Eko-turizmin doğasına uygun olarak hareket edin, doğayı tahrip edici davranışlardan kaçının:
 • Çöp atmayın; bir torbaya koyarak sırt çantanızda taşıyın.
 • Mecbur kalmadıkça ateş yakmayın.
 • Hayvanları rahatsız etmeyin; bilinmeyen bitkileri ellemeyin ve yemeyin,
 • Kırsal alanda arı kovanları ile koyun/keçi sürülerine ve onları ve bölgesini koruyan çoban köpeklerine rastlamanız olasıdır. Böyle bir durumda soğukkanlılığınızı yitirmeden, ani hareketlerden kaçınarak, yavaşça yön değiştirip kovanların/sürünün uzağından geçin.
 • Yürüyüş/bisiklet turundayken içki ve sigara kullanmayın.
 • Yeme-içme ihtiyaçlarınızı geçtiğiniz yerlerin ekonomisine katkıda bulunacak şekilde giderin. Önceliği yerel, küçük işletmelere verin, sürdürülebilir turizmi destekleyin.

Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Trekking Kuralları

Rotaların bir bölümünün geçtiği Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Trekking Kuralları

 • Alanda ateş yakılamaz. Alana moloz, cüruf, çöp gibi katı ve sıvı atıklar atılamaz ve dökülemez. Arazinin doğal topoğrafik yapısını değiştirecek bilimsel gerekçesi olmayan hiçbir kazı veya dolgu yapılamaz.
 • Mutlak Koruma Bölgesinde hiçbir şekilde otlatma, bitki toplama, yaylacılık, ormancılık faaliyetleri, arıcılık faaliyetleri, avcılık faaliyetleri, yol ve patika yapımı, alt yapı, üst yapı, maden arama ve işletimi, alandan malzeme alımı, su alımı, su yatağının değiştirilmesi, balık üretim istasyonu gibi doğal yapıya ve alanda yaşayan flora ve faunaya etki edebilecek faaliyetlere izin verilmez.
 • Yönetim ve Gelişme Planına uygun olarak hazırlanarak, Genel Müdürlükçe onaylanan; Avlanma Planı çerçevesinde belirlenen kota sayısı kadar kara avcılığı, Sulak Alanlar Yönetim Planı çerçevesinde de balık avcılığı yaptırılabilir.
 • Genel Müdürlüğün izni olmadan YHGS kaynak değerlerini içeren hiçbir reklam, film, belgesel, vb. etkinlik ticari amaçlı yapılamaz.

The Eco Trails Projesi İletişim Bilgileri:

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Trekking Kuralları
The Eco Trails Proje Sahibi:
 • Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği
 • Adres: Dalyan mah.,Tahsin Davran Pasajı, No: 2/2 Ortaca, Muğla
The Eco Trails Projesi İnternet Siteleri:
The Eco Trails Projesi e-posta adresi:
 • info@theecotrails.com.tr
The Eco Trails Projesi Telefon:
 • +90 533 694 09 23
The Eco Trails Projesi Facebook Adresleri:
The Eco Trails Projesi İnstagram Hesabı:

The Eco Traıls

http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak profesyonel bakış açısına ve amatör heyecanına sahip The Eco Trails Projesi ekibini kutluyoruz. Bu yazıyı hazırlarken incelediğimiz sitelerdeki resimlerden gözlerimizi alamadık ve her biri birbirinden güzel manzaralar arasından seçim yapmakta zorlandık.

Özellikle The Eco Trails yürüyüş ve bisiklet rotalarında outdoor aktivitesi yapmak isteyenler yukarıdaki iletişim adreslerinden gönüllüler ile iletişime geçebilir, site üzerinden detaylı olarak hazırlanmış haritaları inceleyebilirler.

Ayrıca sitede wikiloc rota kayıtları, bölgenin doğal varlıları, ekosistem, arkeoloji ve kültürü hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Dileyen okuyucularımız site üzerinden bakabilir.

Türkiye’nin Kültür Rotaları hakkındaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz. Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.

Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın. Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Adana’da Gezilecek Yerler 1

ADANA GEZİ REHBERİ 3. YAZI

Outdoor Türkiye

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

Türkiye'nin Outdoor Sayfası

Bu yazı dizimizde bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerkampçılardoğa severler, karavancılar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz. Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Adana’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Adana mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Bu yazımızda Adana’ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz tarihi, turistik ve doğa güzelliklerinin listesini yayınlıyoruz.

Tanıtımını yaptığımız yerler ile ilgili kısa ve kitabi bilgi vermeyi tercih ediyoruz. Zira güzellik kavramı görecelidir ve herkes kendi özgün düşüncesi ile tarihi turistik yerlere bakıp yorum yapmaktadır. Tavsiye üzerine gittiğiniz bir mekan sizin tatil anlayışınıza uymayabilir. Başkasının beğendiğini siz beğenmeyebilirsiniz. Hatta aynı yere iki farklı tarihte giderseniz görüşleriniz değişebilir.

Google haritalarda aynı yer hakkında birbirinin tamamen zıddı yorumlar görmekteyiz. Bu sebeplerle bu yazı sadece tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Yorumlardan kaçınılmaya çalışılmıştır. Gezip gördüğünüz yerlerin yargılamasını sizlere bırakıyoruz.

Gezi yazılarınızı sitemizde yayınlamak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.turkeyoutdoor.org/iletişim

Adana Gezi Rehberi

Bu yazımızda aşağıdaki listede yer alan Adana’da gezilecek yerlerin ilk 41 tanesinin tanıtımını yapacağız. Yazının aşırı uzun olmaması için 41 gezilecek mekanı yazdık. Listenin alt kısmında yer alan yerleri diğer yazımızda bulabilirsiniz.

Adana Gezi Rehberi yazımızda yer alan mekanların GPS koordinatlarını görmek için haritamızı tıklayabilirsiniz.

https://goo.gl/maps/rAxbh5QTkUE7trb59

1Adana Kalesi 
2Adana Karataş İlçesi
3Adana Kozan İlçesi
4Adana Müzesi
5Adana Seyhan Merkez İlçe
6Aigeai Antik Kenti
7Akçatekir Yaylası
8Akyatan Gölü
9Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ve Ramsar Alanı
10Aladağ – Meydan Yaylası
11Aladağlar Milli Parkı
12Anavarza Antık Kentı (Anavarza Kalesi Ve Antik Kenti)
13Anıt Müzesi (Adana Etnografya Müzesi)
14Atatürk Bilim Ve Kültür Müzesi
15Atatürk Parkı
16Bahçecik Şelalesi
17Bebeklı Kilise (Azız Paul Kilisesi):
18Beledemik Vadisi (Belemedik Yaylası)
19Botaş Plajı
20Büyük Saat Kulesi
21Ceyhan Nehri
22Çakıt Vadisi
23Çoban Dede Parkı 
24Dilberler Sekisi
25Dinozor Parkı
26Feke – İnderesi Yaylası
27Feke Kalesi
28Feke-Göksu Nehri
29Hippokampos Mozaikleri
30Horzum Yaylası
31Hoşkadem Cami
32İncirli Plajı
33Kapıkaya Kanyonu
34Kapuzbaşı Şelalesi
35Karaisalı – Kızıldağ Yaylası
36Karaisalı Dokuzoluk Kanyonu
37Karakilise
38Karanfil Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
39Karasis Kalesi
40Karataş Tabiat Parkı
41Kız Lisesi (Askerı Rüştiye Mektebi)
42Kozan – Göller Yaylası
43Kozan (Sis) Kalesi
44Kurtkulağı Kervansarayı
45Küp Şelaleri
46M1 Adana Avm
47Magarsus Antik Kenti
48Mavi Su Aqualand
49Merkez Park 
50Mısır Çarşısı ve Çakmak Caddesi
51Misis Höyük Ve Köprüsü (Misis Antik Kenti ve Mozaik Müzesi)
52Obruk Şelalesi
53Optimum Avm
54Park Adana Avm
55Pozantı – Armutoluğu Yaylası
56Pozantı – Asar Yaylası
57Pozantı – Fındıklı Yaylası
58Ramazannoğulları Camii
59Ramazanoğlu Konağı
60Sabancı Merkez Cami
61Saimbeyli – Çatak Yaylası
62Saimbeyli – Obruk Yaylası
63Saimbeyli Kalesi
64Sakıp Sabancı Parkı
65Seyhan Barajı ve Gölü
66Seyhan Nehri
67Sinema Müzesi
68Sirkeli Höyük Ve Hitit Kaya Kabartması
69Süleyman Kulesi
70Şar Antık Kenti
71Tarihi Kazancılar Çarşısı
72Tarihi Taş Köprü
73Tatarlı Höyük (Lawazantıya)
74Tekir Yaylası
75Tepebağ Höyük Evleri Ve Kültür Yolu
76Toros Dağları
77Tufanbeyli – Kürebeli Yaylası
78Tuzla Gölü 
79Varda Köprüsü
80Yağ Cami (Eski Camii)
81Yerköprü Mesire Alanı
82Yılan Kale (Yılankale)
83Yumurtalık Plajı
84Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Ve Ramsar Alanı
85Ziya Paşa Bulvarı
Adana’da Gezilecek Bütün Yerlerin Listesi

Adana gezilecek Yerler Listesi         

1        Adana Kalesi 

Adana Kalesi
 • Adana Kalesi Kısa Tanıtım: Adana’da gezilecek yerler içerisinde Seyhan’da bulunan Adana kalesi yer alır. Güzel bir Adana manzarası sunan kalenin ilk çağlarda yapıldığı söyleniyor. Yüksek kayalıklar üzerine yapılan kale şehrin manzarasını çok güzel ayaklar altına seriyor. Adana merkezde gezilecek en güzel tarihi noktalardan biri olduğu söylenebilir.
 • Adana Kalesi Adresi: Ulucami, Kayalıbağ, Seyhan Cd. No:59, 01010 Seyhan/Adana
 • Adana Kalesi Harita: Adana Kalesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

2       Adana Karataş İlçesi

Adana Karataş'ta denize girmek yasaklandı - Son Dakika Haberleri
Adana Karataş İlçesi
 • Adana Karataş Kısa Tanıtım: Karataş, Adana’nın bir ilçesidir. Doğu Akdeniz bölgesinde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuş olup Adana’ya 48 km uzaklıktadır. Adana’nın deniz kenarındaki iki ilçesinden biri Karataş’tır.  Karataş, genellikle Adana’da kamp tatili yapmak isteyenlerin ilk durağı oluyor.
 • Adana Karataş Kaymakamlık Adresi: Yeni, Atatürk Bulvarı, 4. Sk. no:1, 01900 Karataş/Adana
 • Adana Karataş Harita: Karataş Haritası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

3       Adana Kozan İlçesi

Adana Kozan İlçesi
 • Adana Kozan (Sis) Kısa Tanıtım: Kozan (Sis), Adana ilinin bir ilçesidir. Adana ovasının Yukarı Ova denilen kısmında düz arazinin tepelik bölgeye geçtiği kesimde kurulmuş olup, il merkezine uzaklığı 69 km’dir. İlçe kuzeyde Kayseri, Yahyalı, Feke, Saimbeyli; doğuda Osmaniye, Kadirli; güneyde Ceyhan, İmamoğlu; Batıda Aladağ ilçeleriyle çevrilmiştir.
 • Adana’nın en turistik ilçelerinden biri olan Kozan’da tarih meraklılarının ilgisini çekebilecek çok sayıda mekan ve yapı bulunuyor. Kelime olarak eski Türkçede “Yaban Tavşanı” anlamına gelen Kozan’a giderseniz, ilk adresiniz iki yüzyıl boyunca Roma’nın başkentliğini yapmış Anavarza Antik Yerleşimi olmalı. Tam da Sunbas Çayı’nın Ceyhan Nehri ile birleştiği noktada yer alan antik yerleşimi bir rehber eşliğinde de gezebilirsiniz.
 • Adana Kozan Kaymakamlık Adresi: Cumhuriyet, Emniyet Sk. No:3, 01500 Kozan/Adana
 • Adana Kozan Harita: Kozan Haritası (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

4       Adana Arkeoloji Müzesi

AdanaMuseum1.jpg
Adana Arkeoloji Müzesi
 • Adana Arkeoloji Müzesi Kısa Tanıtım:
 • Adana Arkeoloji Müzesi, Adana ili ve çevresinde bulunan arkeolojik eserlerin sergilendiği müze. Adana Arkeoloji Müzesi, 1924 yılında kurulmuştur. Tarihsel süreç içerisinde verimli ovalarında birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Adana’da Müze, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olması nedeniyle Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında kurulmuştur.
 • Müze, bir bölge müzesi olup Türkiye’nin en eski on müzesinden biridir. Müze barındırdığı eser sayısı açısından da Türkiye’nin sayılı müzelerinden birisidir. Müzenin ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle kent merkezinde bulunan Milli Mensucat Fabrikası “Adana Müzesi” alanı olarak belirlenmiştir.
 • Türkiye’nin en büyük müze kompleksi olarak tasarlanan müzemizin ilk etabında bulunan Arkeoloji ve Mozaik Müzeleri tamamlanarak ziyaretçileriyle buluşmuştur. Adana Müze Kompleksi içinde Tarım, Sanayi Müzeleri, konferans salonları, açık hava sineması, kefelerin yer aldığı İkinci etap çalışmaları başlamıştır.
 • Adana Arkeoloji Müzesi Adresi: Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı, D:No:7, 01060 Seyhan
 • Adana Arkeoloji Müzesi Harita: Adana Arkeoloji Müzesi (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

5       Adana Seyhan İlçesi

Adana Seyhan İlçesi
 • Adana Seyhan Kısa Tanıtım:
 • Seyhan, Adana’nın ilk yerleşim alanı olmakla beraber şu anda şehrin yönetim, iş ve kültür merkezidir.Adana’nın 3 merkez ilçesinden biri olan Seyhan, güneyinde Karataş, kuzeyinde Karaisalı, batısında Tarsus (Mersin), doğusunda ise Yüreğir ilçeleri ile komşu durumundadır.
 • Seyhan, Adana ilinin sakinlerinin % 35’ine ve Adana şehrinin sakinlerinin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’deki en kalabalık beşinci metropol ilçe statüsündedir.
 • Denizden yaklaşık 40 km içeride konumlanan Seyhan, toplamda 420 kilometrekarelik bir alanı kaplamakla birlikte ilçedeki Seyhan Barajı ve çevresindeki dinlenme alanlarını ve merkezdeki tarihi yerleri ziyaret edebilirsiniz.
 • Adana Seyhan Kaymakamlık Adresi: Türkocağı Mah., Debboy Cad. Eski Vilayet Binası, 01020 Seyhan/Adana
 • Adana Seyhan Harita: Adana Seyhan Harita (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

6       Aigeai (Ayas) Antik Kenti

AYAS ANTİK KENTİ | Kültür Portalı
Ayas Antik Kenti – Adana
 • Adana Aigeai Antik Kenti Kısa Tanıtım: Antik Klikya’nın önemli liman kenti olan Aegeai M.S. 2. Ve 3.yy.’daen parlak dönemini yasamıştır. Aigeai yani Ayas Antik kenti tarih boyunca farklı farklı isimlerle anılmıştır. Kentin ayakta kalan eserleri, Ayas Kalesi, Süleymaniye Kulesi ve Marko Polo İskelesi’dir.
 • Bugünkü Yumurtalık ilçesindedir. Kent Asklepion adı verilen Roma Dönemi’ne ait hastane-tapınak kalıntılarıyla da ünlüdür. Antik Kilikya bölgesinin ticareti ile çok önemli bir şehri olan Aegeane yani Ayas kenti İsa’dan önceki asırlarda gözde ticaret merkezlerinden birisidir.
 • Marko Polo doğuya yaptığı seyahatinde kenti iki kez ziyaret etmiştir. Kentin hemen yanındaki adada bulunan Liman Kalesi ve Deniz Feneri görülmeye değer kalıntılar arasındadır.
 • Adana Ayas Antik Kenti Adresi: Ayaş, Hüseyin Baykara Cd. No:52, 01680 Yumurtalık/Adana
 • Adana Ayas Antik Kenti Harita: Adana Yumurtalık Aigeai Antik Kenti (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Adana gezilecek Yerler Listesi         

7       Akçatekir Yaylası

Yayla Turizmin Gözbebeği Adana-Pozantı Akçatekir Yaylası | Bilgi Gündem
Adana Akçatekir Yaylası
 • Adana Akçatekir Yaylası Kısa Tanıtım: Akçatekir, Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı bir köydür. Köy, Adana şehir merkezine 88 km, Pozantı’ya 16 km uzaklıktadır.
 • Pozantı’ya 17 kilometre uzaklıkta yer alan Akçatekir Yaylası; Bürücek Yaylası, Akçaköy ve Tekir Yaylası’nın birleşmesiyle oluşmuştur. Etrafı çam, ardıç ve meyve bahçeleri ile çevrili yaylada her sene eylül ayında Akçatekir Yaylası Geleneksel Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir.
 • Adana-Ankara E-90 oto yolunun 90’ıncı kilometresind