Outdoor Türkiye

Outdoor bıçakları tanıttığımız yazı dizimizin sonuncu yazısıyla karşınızdayız. Türkiye’nin Outdoor Sayfası outdoor sektöründe yer alan firmaların ve doğada vakit geçirmeyi seven kişilerin outdoor ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Outdoor Bıçakları tanıttığımız serimize devam ediyoruz. Bu yazımızda hayatta kalma bıçaklarını detaylı olarak tanıtmaya devam ediyoruz. Outdoor bıçak çeşitleri ve bıçak tavsiyeleri ile ilgili olarak aşağıda bağlantıları verilen yazılarımıza da göz atmanızı öneriyoruz. Bu yazımızda outdoor ve doğa aktivitelerinde kullanılan bıçakların hukuki olarak suç olup olmadığını açıklıyoruz.

Bıçak Taşıma Mevzuatı

Çakı, bıçak, muşta taşımak yasak mıdır, serbest mi? Taşımanın ve bulundurmanın cezası var mı? Çakı bıçak muşta taşımanın ve bulundurmanın cezası nedir? Hepsi yazımız devamında yer almaktadır.

Bıçak Taşıma Mevzuatı

Bıçak Bulundurma veya Taşıma Suçu ve Cezası

Kama, hançer, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta (Amerikan yumruğu), şiş, tornavida, değnek, sopa, çekiç, keser, balyoz, kılıç, balta, ustura, nacak, çivili sopa, bıçak, jilet, cop, satır ve kamçı gibi saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet de silahtır.

Çakı, bıçak, muşta taşımak yasak mıdır? Bıçak, her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz. Ancak bıçak; bavul, valiz, takım veya el çantalarında, çuval, bez torba veya ambalajlarında, araçların bagaj ve torpido gözlerinde, ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde taşınabilir.

Türkiye’de Bıçak Taşımakla İlgili Mevzuat

Bıçak Taşımak Suç mu? Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan bıçak, çakı vb. kesici aletleri, çoğu kişi dışarı çıkarken bile yanında bulunmaktadır. Örneğin; dağcılık, kampçılık veyahut izcilik sporları ile uğraşan bireylerin mutlaka yanında bulundurdukları bu aletler, son zamanlarda adeta gündelik bir eşya gibi ya da güvenlik amaçlı olmak üzere vatandaşlar tarafından da muhafaza ediliyor.

Bıçak Taşıma Mevzuatı

Bıçak Taşımak Suç mu? Taşınması Yasak Olmayan Bıçaklar

Bıçak Taşımak Yasak Mıdır? Bu konuda 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu incelemek gerekecektir.

İlgili kanuna göre; ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı ve bulundurulması özel kanunla veya kararla yetki verilmedikçe yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

Doğada Kullanılan Outdoor Bıçaklar Yasak mı?

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması söz konusu Kanun hükümlerine tabi değildir. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu aynı Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.

Outdoor Bıçak Kullanımı

Dolayısıyla outdoor doğa sporlarında ve doğa aktivitelerinde sadece bu amaçla kullanılan bıçaklar yasak değildir.

Kamp Bıçağı Taşımak Yasak mı?

Survival bıçağı, pala, av bıçağı, çakı veya sabit namlulu herhangi bir bıçak bushcraft, kampçılık veya trekking gibi sporlarda sıkça kullanılan bir alettir. Ancak tüm bu aletler sonuçta birer bıçaktır ve kötü niyetli kişilerce saldırı amaçlı da kullanılabileceği için denetimlere tâbîdi. Bu nedenle doğada “olmazsa olmaz” olan bıçakların taşınması ve bulundurulmasıyla ilgili yasaları bilmek, bu uğraşlara meraklı kişilerin faydasına olacaktır.

Çakı, Bıçak, Muşta Taşımanın Cezası Nedir?

Çakı, bıçak vb. gibi suç aleti vasfında olan aletlerin bulundurulması yasak olduğu kadar da suç sayılmaktadır. Kabahatler Kanunu’na göre delici, kesici, öldürücü, yaralayıcı alet taşıyan kişiler işleme tabi olup, söz konusu kişilere 189 Türk Lirası para cezası ya da Adli Sicil Kayıtları incelenerek ya da hal ve şartlara göre kişinin saldırıda kullanma amaçlı bulundurma durumuna göre 3 aya kadar hapis cezası verilmektedir.

Bıçak Taşıma Mevzuatı

Türkiye’de bıçakların taşınması ve bulundurulmasını düzenleyen yasalar:

 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
 • 2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Cmtımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Madde 4 – (Değişik: 12/6/1979 – 2249/5 md.) Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir. (Değişik fıkralar: 23/6/1981 – 2478/2 md.): Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli BIÇAK, ŞİŞ, RASPA VE BENZERLERİNİN KULLANILMASI BU KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR. (Outdoor Doğa sporlarında kullanılan bıçaklar yasak kapsamının dışında tutulmuştur.) Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.

2521 Sayılı Yönetmelik

Av Bıçaklarının İmalatı, Damgalanması, Bulundurulması ve Taşınması Esasları

Madde 11 – … Bu yönetmelikte tanımı ve özellikleri belirtilen av bıçaklarının işyeri veya meskende bulundurulması belgeye tabi değildir. Ancak, av tezkereleriyle birlikte avlaklarda üstte taşınabilir. Av bıçakları meskun mahalde veya şehir içinde aşağıda gösterildiği şekilde taşınır.

a) Av torbası veya çantasında,

b) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek biçimde kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte,

Bu madde hükmüne aykırı olarak av bıçağı taşıyanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Bıçak Taşıma Mevzuatı

6136 Sayılı Kanuna Göre Bıçak Taşıma Cezası

Toplumun barış, huzur, güvenliğini sağlamak adına bazı aletlerin taşınması, satılması, üretilmesi gibi fiiller suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler 6136 sayılı kanun bıçak Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

6136 Sayılı Kanun’un 15. maddesine göre “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.”

6136 Sayılı Kanun

6136 Sayılı Yasanın Yorumlanması

Öncelikle belirtmek gerekir ki yasa ve tönetmelikte “av bıçağı nedir?”, hatta “pala nedir?” sorularının ayrımı net bir şekilde yapılıyor. Ancak yasada “Outdoor bıçaklar” ile ilgili bir tanımlama yok. Zaten outdoor bıçaklar da bir bıçak cinsinden çok kullanım amacını belirten bir terimdir. Bir outdoor bıçağı, cep çakısı kadar küçük olabileceği gibi, kısa kılıç boyutlarında da olabilir.

Yine belirtmekte fayda var ki yasa biraz yoruma açık görünüyor. Av sırasında kullanılacak bir av bıçağı için sınırlamalar ve özgürlükler net olarak belirtilse de outdoor, bushcraft, hayatta kalma yani survival zanaatları için kullanılan bıçaklarla ilgili bir tanımlama yok.

Fakat buna rağmen ülkemizde pala sınıfına giren birçok bıçak üretiliyor ve ülkeye sokuluyor. Kukri paladan paranga, uzun av bıçaklarından el baltalarına kadar birçok ürün de buna dahil. Üstelik bunların büyük kısmı meşru, markalar tarafından üretiliyor ve vergili, faturalı, belgeli, kurallı biçimde satılıyor.

Bizim yaptığımız araştırmalardan tanık olduğumuz ya da takip ettiğimiz tartışmalardan anladığımız kadarıyla kişinin, üzerinde pala veya bıçakla yakalandığında ceza alıp almayacağı biraz yakalayanın (polis veya jandarma) yorum ve algısına biraz da kişinin niyetinin netliğine dayanıyor.

Bizim bıçak taşımayla ilgili bu yasadan anladığımıza göre devlet diyor ki: “Kardeşim; bıçak elinin altında, birine saldırma ya da orantısız şekilde güç kullanarak kendini savunma amaçlı kullanmak üzere hazır durumdaysa ceza alırsın. Taşıtlarda el altında, torpido gözünde, şoför mahallinin yakınında bulunan bıçaklar da buna dahil.

Elindeki bıçağın üretim amacı saldırı ve yaralamaysa direkt ceza alırsın. (Ki özellikle sustalı ve kelebek bıçaklarla kolay saklanabilen baston bıçakları gibi bıçaklar çok net bir şekilde bu sınıfa dahil edilmiş. Yani kelebek bıçak, sustalı, şiş, bıçaklı baston ve muşta taşımak suçtur.)

Bıçak Taşıma Mevzuatı

Meskun mahalde, yani yerleşim birimleri içinde ve yakınında palayı, bıçağı, beline takıp gezersen, hemen ulaşılabilecek bir yerde bulundurursan ceza alırsın.

Bıçak Taşırken Olası Suç Kastı

Bıçağı veya palayı kullandığın ya da üzerinde bunlarla yakalandığın takdirde niyetinin kötü olduğunu, insan yaralamak veya öldürmek niyetinde olduğunu belirtecek, sezdirecek ya da ima edecek bir tablo varsa; ceza alırsın.”

Aynı yasa ve yönetmelik metinleri, bir sanat (zanaat), spor dalı, hobi, meslek gibi işler için ve tarımda kullanılan delici ve kesici aletleri, yani bıçak ve palaları bu yasağın dışında tutuyor.

Bushcraft, Outdoor, Doğa ve survival (hayatta kalma) hem zanaat hem hobi hem de spor dalı sayılabilir. Doğada, ormanda, dağda bayırda kamp yaparken ve o şartlarda yeri geldiğinde günlerce yaşarken pala ve bıçağa ihtiyaç duymak kaçınılmazdır. Ancak bu aletler, birine saldırmak üzere kullanılacakmış izlenimi verilecek şekilde bulundurulmamalı ve taşınmamalıdır.

Bunun dışında İsviçre çakısı gibi aletlerin taşınmasında polis açısından sıkıntı yok gibi görünüyor. Çünkü bu aletler zaten çok amaçlı çakı; asıl amacı bıçak değil. Fakat yine de havaalanı ve alışveriş merkezi gibi yerlere cebinizde bir İsviçre çakısıyla girmeye çalışmamanızı öneririz.

Çakı, Bıçak ve Palalar Nasıl Taşınır?

Bıçak Taşıma Mevzuatı

Eğer arabınızın bagajındaki kamp çantanızın içinde, bir alet çantasında, bir beze sarılı olarak ve kılıfında taşınıyorsa sorun yok gibi görünüyor.

Eğer bir nedenden yerleşim birimleri yakınında veya içindeyseniz ve yaya olarak bunları taşımanız gerekiyorsa, saldırı ve yaralama niyetiniz olmadığını net olarak ortaya koyacak biçimde yine kılıfı içinde beze, torbaya, ambalaja sarılmış, kolayca kullanılamayacak biçimde veya bunlara ek olarak bir çanta içindeyse de sorun yok gibi görünüyor.

Aynı yasa ve yönetmeliklere göre, artık doğada olduğunuzun net olduğu, bıçağı, palayı ya da baltayı kamp veya outdoor bushcraftla ilgili işler için kullanacağınızın açık olduğu yerlerde üzerinizde taşımanızda sakınca yok gibi görünüyor.

Eğer niyet adam yaralamaksa bir tornavida, çekiç, sopa veya meyve bıçağı gibi çok masum ve hiçbir denetime tâbî olmayan nesneler de kullanılabilir.

Ülkemizde sorumsuz insanların, vandalların, suça eğilimli kişilerin davranışları yüzünden pala, bıçak gibi aletler suç ve suçlularla ilişkilendirilmektedir. Bu durum da outdoor, trekking, kampçılık gibi dağ – doğa sporlarına gönül verenlere zarar vermekte ya da onların işini zorlaştırmaktadır.  

Antika Bıçak Taşıma

Çakı, Bıçak, Muşta Taşımak Suç Mudur?

Bazı sporlarda, özellikle dağcılıkta en çok kullanılan araçlardan bir tanesi bıçaktır. Pala bıçağı, av bıçağı, survival bıçağı gibi kampçılıkta, dağcılıkta ve trekking gibi çeşitli spor dallarında kullanılan bu bıçaklar her ne kadar legal gibi görünse de kötü düşünceli şahıslar tarafından saldırı aleti olarak kullanıldığında suçtur.

Yasalarımıza göre bazı bıçaklar yasak olmadığı gibi sadece kamp alanlarında kullanılan, outdoor, survivor bıçağı tarzı bıçaklar amacı belli olduğundan dolayı sadece bu alanlarda kullanılabilir. Bunun dışında yasalarda ve kanunlarda belirtildiği gibi bıçak taşımak, birisine saldırmak ya da kendinizi savunmak amacı ile taşınıyorsa bile ceza alırsınız.

Outdoor Doğa Bıçakları Taşımak Yasak mı?

Outdoor Bıçak Taşıma Mevzuatı

Özellikle saldırı amaçlı olan baston bıçaklar, kelebek, muşta gibi tehlikeli bıçaklar görülür ise direk ceza ve hapis cezasına kadar yolu bulunmaktadır. Muşta her ne kadar bıçak olmasa da tehlikeli bir alet ve sadece saldırı ve savunma için kullanıldığından dolayı taşınması suçtur.

Bıçakları taşırken insanlara gösterecek şekilde taşıdığın zaman, tehlike oluşturacak ya da hissettirecek olduğu zaman bıçak taşırsan ve tehlike sezdirsen bile yine ceza alırsın. Doğada ve kamp alanlarında outdoor survivor bıçağı dâhil bazı durumlarda pala bıçağı bile ihtiyaç duyulabiliyor. Bu durumlarda tehlike vermediğin sürece her hangi bir sorun olmaz. Ancak ufak bir tehlike sezdirdiğin zaman anında ceza alırsın.

Bu bıçakların dışında İsviçre çakısı gibi çok amaçlı çakılar bıçak konumuna girmediği için polisler için de tehlike teşkil etmemektedir. Ancak bu çakı ile havaalanı gibi yüksek güvenlikli bir yere girdiğiniz zaman ceza almanız kaçınılmazdır.

Antika Bıçaklar

Pala, çakı ve bıçak taşınması konusunda doğada bile olsanız belinize koyarak yürüyemezsiniz. Aracınızda kamp aletlerinizin yanında beze sarılı bir şekilde durduğu sürece sorun teşkil etmediği sürece sorun olmayacaktır. Ancak yine aynı şekilde tehlike arz ediyor, saldırma potansiyeli var gibi durumlarda kesinlikle ceza alırsınız.

Çakı, Bıçak, Muşta Taşımanın Cezası Nedir?

Emniyet genel müdürlüğünden gelen açıklamaya göre suç aletleri olan kesici, delici ve ciddi zararlar veren aletlerin taşınması suç olduğu kadar cezası da bulunduğu belirtilmektedir. Özellikle kalabalık olan şehirlerde kontrolü daha yüksek seviyede bulunduracağını belirten emniyet müdürlüğü, vatandaşların can güvenliği konusunda daha sıkı tedbir alınacağı belirtildi.

Taşınması kolay, can ve mal zararı verebilecek her türlü aletin suç olmasının yanı sıra bulunması durumunda polisler Kabahatler Yasasına göre 189 TL civarında ceza kesecek. Bu cezalar çakı, muşta, bıçak, sopa, delici, kesici ve zarar verecek bütün aletler için geçerlidir. Bu cezalar sadece maddi anlamda kalmıyor ayrıca kişinin zarar verebilecek potansiyeline göre sicilinde her hangi bir problem varsa 3 aya kadar hapis cezası alabilmektedir.

Bu cezanın dışında bıçaklar ve ateşli silahlar yasasına göre bıçaklı baston, kama, sivri uçlu bıçaklar, sustalı, süngü, kasatura, hançer, çakı, kılıç, pala, boğma teli, muşta gibi sorun teşkil edebilecek aletler özellikle kalabalık bir ortamda bulunduysa 3 aydan başlayarak duruma göre artan hapis cezaları bulunmaktadır. Çakı her ne kadar sorun teşkil etmese de bulunduğu yer, zaman ve yanında bulunduğu kişi sayısına göre suç olarak geçmektedir.

6136 Sayılı Kanuna Göre Taşınması Yasak Olan Bıçaklar

6136 Sayılı Kanun çerçevesinde, taşınması yasak olan bıçaklar aşağıdaki gibidir.

 • Sustalı Bıçak: Sustasına basılarak açılan, açıldıktan sonra sustasına basılmadıkça kapanmayan bir tür büyük çakıdır.
 • Sustalı Çakı Taşımak Yasak mı ? Sustalı çakı 6136 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında sayılan aletler arasında yer alır. 6136 sayılı kanunun 15. maddesine göre “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.” Sustalı bıçak da yukarıda belirtildiği gibi kanunun 4. Maddesinde sayıldığı için 6136 sayılı kanun 15. maddesine göre cezalandırılır.
 • Boğma Teli ve Zinciri: Her iki tarafında tutma yeri olan ve boğma işleminde kullanılmak üzere tel veya zincirden imal edilmiş ateşsiz bir silah türüdür.
 • Topuz: Bir sap ve ona zincirle bağlı dikenli bir toptan oluşan eski bir silah türüdür.
 • Hançer: Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan büyükçe ve katlanmaz bir bıçak türüdür.
 • Süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silahtır.
 • Kılıç: Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah
 • Saldırma: Bir tür büyük bıçaktır.
 • Muşta: Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçasıdır.
 • Pala: Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç
 • Sivri Uçlu ve Oluklu Bıçaklar
 • Kama: Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak türüdür.
 • Şişli Baston: Baş kısmı gövdesinden ayrıldığında baş kısmına sabitlenmiş halde içerisinde şiş bulunduran baston türüdür.
 • Kasatura: Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir bıçaktır
 • Topuzlu Kamçı: Demir, bakır veya ağaç bir sapın ucuna bir zincir yardımıyla genellikle yuvarlak yapıda olan bir baş (topuz) takılmış, baş kısmı demirden, bakırdan veya ağaçtan olabilen, içi boş veya dolu olabildiği gibi, dış yüzeyi düz veya çok sayıda müteaddit yapıda sivriltilmiş de olabilen bir tür alettir.
Taşıması Yasak Bıçaklar

Salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki yukarıda sayılan bıçak ve aletlerin benzeri aletlerin nitelendirilmesi Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal birimleri ile Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesince gerçekleştirilmektedir. Çivili demir, özel üretilmiş mızrak vb. bunlara örnek gösterilebilir.

Taşınması Yasak Olmayan Bıçaklar (Tck 6136)

Taşınması Yasak Olmayan Bıçaklar: Ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzeri kesici ve delici aletlet 6136 sayılı kanun çerçevesinde yasaklanan bıçak ve aletler arasında değildir. Örneğin; meyve bıçağı, ekmek bıçağı, döner bıçağı, neşter, jilet, mangal şişi, buğday orağı vb. diğer kesici ve delici aletler 6136 sayılı kanun kapsamında değildir.

Antika ve Hatıra Niteliğindeki Bıçak ve Aletler

Kanun koyucu ayrıca hatıra teşkil eden veya antika niteliği bulunan bıçak ve aletlerin bulundurulmasına izin vermiş ancak üstte taşınmasını yasaklamıştır.

Taşınması Yasak Aletler

Madde 11 – (Değişik: 23/6/1981 – 2478/5 md.) Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur. Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin belgesi aranmaz.

Spor Bıçakları Kullanımı

6136 sayılı kanunun 4. maddesinin 3. fıkrasına göre “Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.” Ancak bu aletleri sırf saldırı amacıyla kullananlar 6136 sayılı kanunun 15. maddesinin 4. fıkrasına göre cezalandırılır.

6136 Sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasına göre “Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 4’üncü maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar.”

6136 sayılı kanunun 11. maddesine göre “Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur.” Bu madde hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların sadece bulundurulmasına cevaz verir. Bunun dışında, taşınmasına cevaz vermez.

6136 Sayılı Kanun Bıçak Taşımak Suç mu ?

Doğada Kullanılan Bıçaklar

6136 sayılı kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasına göre “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4’üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.” Maddede düzenlendiği üzere 4. maddede sayılan bıçak veya silahları taşıyanlar da altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar. 6136 sayılı kanunun 4. maddesinde kama, hançer, saldırma, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar sayılmıştır. Kişi yanında maddede belirtilen bıçaklardan birini taşırsa 15. maddeye göre cezalandırılır.

Taşınması Yasak Olmayan Bıçaklar

Taşınması Yasak Olmayan Bıçaklar konusunda temel kanun Avda ve sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Cmtımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’dur. (2521 sayılı ASTBASBK)

Yasak Olmayan Bıçaklar:

 • El ile açılıp kapatılabilen bıçaklar
 • Saldırı ve savunmaya ayrılmamış bıçaklar
 • Kanunda taşınması suç olarak tanımlanan bıçaklara “benzer” olmayanlar
 • Kamu düzeni amacıyla “genel emir” ile yasaklanmamış
 • Kesici kısmı (namlu) saldırı ya da savunmada kullanılamayacak kadar büyük olan bıçak ve türevleri yasak kapsamında değildir.
Av Bıçağı Kullanma

Outdoor Bıçak Mevzuatı Sonuç

Yukarıda sırasıyla incelediğimiz üzere 6136 sayılı kanun yasaklanan bıçak ve aletleri önce tahdidi olarak saymış daha sonra da “salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki bıçak ve aletler” ibaresi ile ayrıca yasaklanan bıçak ve aletleri bir kat daha genişletmiştir.

Ameller niyetlere, cezalar kast (amaçlara) göredir. Taşıdığınız bıçağı outdoor aktivitesinde kullanacağınız içinizde bulunduğunuz şartlara bakılarak değerlendirilir. Doğa aktivitelerinde kullanılacak bıçaklar yasak değildir.

Bıçak Mevzuatı

Outdoor ve doğa sporlarında kullanılan çakı, bıçak ve diğer outdoor ekipmanları 6136 sayılı kanunun 4. Maddesi kapsamında olup “AKTİVİTE ESNASINDA” taşınması ve bulundurulması suç teşkil etmeyecektir. Aktivite yerine gidilirken bıçak taşıma noktasında genel olarak kolluk kuvvetlerinin olaya bakışı, bıçak taşıyan kişinin davranışları, bıçak taşıyan kişinin geçmişi ve taşınan bıçağın bulundurulduğu yer… gibi etkenlere göre taşınan bıçağın suç kapsamına alınıp alınmayacağı yorumlara göre değişebilmektedir.

Outdoor Bıçakları doğada taşımak ve kullanmak yasak değildir. Outdoor bıçak taşıma da şehir dışında ve doğa aktivitesi esnasında yasak değildir. Ancak bu ekipman şehir içinde taşınmamalıdır.

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak outdoor doğa aktivitelerinde kullanacağınız çakı, bıçak ve diğer malzemeleri sadece aktivite yerine giderken yanınızda taşımanızdır. Aksi halde bu ekipmanın şehir içinde taşınması suç teşkil edecektir. Ayrıca outdoor bıçakların doğa aktivitelerine giderken yanınızda bulunan çanta, giyim, kamp, malzemeleri gibi diğer ekipmanla birlikte aynı çantada veya kuruda taşınıyor olması kolluk nezdinde inandırıcılığınızı yani taşıdığınız bıçağın spor amaçlı taşındığını gösterecektir.

Bu yazı bir hukukçu tarafından değil bir editör tarafından hazırlanmıştır. Yasa ve yönetmelik metinleri kesinlikle değiştirilmeden verilmiş olmakla birlikte yorumlar kısmında editörümüzün kendi araştırmaları ve yorumları sonucu ortaya çıkan fikirleri aktarılmıştır. Tüm metin tavsiye ve bilgi verme amaçlıdır. Davranışlarından okuyucunun kendisi sorumludur.

Bütün outdoor aktivitelerinde güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video doğru eğitim ve deneyimin yerini alamaz. Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi kendiniz ön planda tutun. Her durumda doğadan taraf olun.  Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın. Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Aşağıdaki düğmelerden “BEĞEN“ tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Yazımızı “PAYLAŞ“ butonuyla paylaşırsanız bizi motive edersiniz.