https://turkeyoutdoor.org/, Türkiye’de outdoor (açık hava etkinlikleri) hakkında bilgi sağlayan bir web sitesidir. Site, yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi çeşitli açık hava etkinlikleri hakkında rehberler, rotalar, haberler ve etkinlikler sunmaktadır.

Eko Turizm Hakkında Merak Edilenler

Eko Turizm Hakkında Merak Edilenler

Eko Turizm Nedir?

Eko turizm, çevreyi koruma, yerel halkın refahını sürdürülebilir kılma ve toplumu eğitme ilkesine dayalı, sorumlu seyahati ifade eder. Sürdürülebilir turizm, yeşil turizm, doğa turizmi, sorumlu turizm, etik turizm, dikkatli seyahat gibi birçok terimin altında şekillenen ekoturizm, 1980’lerde ortaya çıkan bir harekettir. Farklı isimlere sahip olabilir, ancak temelde seyahat endüstrisinin çevre dostu uygulamalar benimsemesini amaçlar. Yani, bir destinasyonun doğal ve kültürel mirasını koruması ve yerel toplulukları desteklemesi gerektiği inancına odaklanır.

Ekoturizm Tanımı Nedir?

Eko Turizm Hakkında Merak Edilenler

Hector Ceballos-Lascurain, ünlü bir çevreci olarak, ‘ekoturizm’ terimini 1983’te ilk kullanan ve ekoturizmi tanımlayan kişidir. Bugün ise Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Girişimi’nin direktörü Epler Wood’un orijinal tanımı, “Çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını artıran doğal alanlara sorumlu seyahat” şeklindedir.

Ekoturizmin sadece doğayı ve vahşi yaşamı korumakla sınırlı olmadığı bir gerçektir. Bir destinasyon, yerel halk için somut finansal faydalar sağlamıyorsa, bu ekoturizm olarak kabul edilemez. STK’lar, Epler Wood’un tanımını genişleterek, ekoturizmi “Çevreyi koruyan, sosyal ve ekonomik olarak yerel halkın refahını sağlayan ve ilgili herkes için (personel, gezginler ve topluluk sakinleri dahil) eğitim yoluyla bilgi ve kültürel anlayış yaratan, doğal alanlara sorumlu seyahat” şeklinde tanımlamaktadır.

Ekoturizmin Amaçları ve İlkeleri

Eko Turizm Hakkında Merak Edilenler

Ekoturizm, doğayı koruma, topluluk refahını artırma ve sürdürülebilir seyahati birleştiren bir anlayışı benimser. Bu anlayışın temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 1. Negatif Etkileri En Aza İndirme: Turizmin fiziksel, sosyal ve davranışsal olumsuz etkilerini en aza indirme amacı güdülür.
 2. Farkındalık ve Saygı: Çevresel ve kültürel farkındalık ile saygıyı artırma hedeflenir.
 3. Olumlu Deneyimler: Ziyaretçilere ve ev sahiplerine olumlu deneyimler yaşatma amacı güdülür.
 4. Finansal Faydalar: Doğayı korumak için hem yerel halka hem de özel sektöre finansal faydalar sağlama ilkesi benimsenir.
 5. Duyarlılık Artırma: Turistlere, ev sahibi ülkelerin çevresel ve sosyal iklimlerine karşı duyarlılığı artırmaya yardımcı deneyimler sunma hedeflenir.
 6. Düşük Karbon Ayak İzi: Düşük karbon ayak izli turistik tesislerin tasarlanması, inşa edilmesi ve yönetilmesi prensibi benimsenir.
 7. İşbirlikleri ve Hakların Korunması: Yerel halkın haklarını korumak ve refahlarını güçlendirmek için işbirlikleri yapma ilkesi ön plandadır.

Ekoturizm, turistlere doğal ve kültürel değerleri anlama ve takdir etme fırsatı sunan, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir turizm türüdür. Faaliyetler, doğal alanların ve yerel toplulukların korunmasına ve refahına katkıda bulunmayı amaçlar. Ayrıca, ekonomik faydalar yaratarak yerel bölgelerde alternatif istihdam ve gelir fırsatları sağlamayı hedefler. Ekoturizm aynı zamanda doğal ve kültürel varlıkların korunması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlar.

Kişisel Ekoturizm Alışkanlıkları: Doğayı ve Toplumu Koruma Yolları

Eko Turizm Hakkında Merak Edilenler

Daha sorumlu bir gezgin olmak, gezilerimizi yerel halk ve gezegen için olumlu bir deneyim haline getirmenin etkili bir yoludur. Birey olarak, çevre dostu olmak sadece bizi değil, aynı zamanda toplumu da olumlu bir şekilde etkileyebilir. İşte kişisel ekoturizm alışkanlıkları:

 1. Suyu Koruyun:
  • Daha kısa duşlar alın.
  • Tıraş olurken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatın.
  • Otellerde havlularınızı birkaç gün boyunca değiştirmeden kullanın.
 2. Enerji Tasarrufu Yapın:
  • Otel odasından çıkarken ışıkları, ısıtma, klima ve TV’yi kapatın.
  • Kat hizmeti istemiyorsanız odanıza “Rahatsız Etmeyin” işareti bırakın.
 3. Yerel Cmtın Alın:
  • Yerel zanaatkarları destekleyin ve yerel ürünleri tercih edin.
 4. Doğaya Saygılı Olun:
  • İşaretli patikalarda kalın, yerel bitki örtüsüne zarar vermeyin.
  • Yolculuk boyunca çöp toplamak için bir çanta taşıyın.
 5. Turist Değil Gezgin Olun:
  • Yerel kültürü keşfedin, yerel müzik, sanat ve mutfağa zaman ayırın.
  • Yerel halkı tanıyın, onların yaşam tarzını anlamaya çalışın.
 6. Daha Akıllı Alışveriş Yapın:
  • Ürün etiketlerini kontrol edin ve sürdürülebilir malzemeleri tercih edin.

Ekoturizm, bireylerin doğal alanları ziyaret ederken çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak tanır. Jane Goodall’ın dediği gibi, anlamakla başlar, umursamakla devam eder, yardım etmekle sürer ve sadece yardım edersek kurtulabiliriz. Bu nedenle, doğayı koruyarak ve yerel toplulukları destekleyerek ekoturizm, bireylerin olumlu bir etki yaratmasına fırsat sağlar.

Ekoturizm Kapsamında Neler Yer Alır?

EkoTurizm

Ekoturizm, doğa ve kültürel mirası korumayı, yerel halkın refahını artırmayı ve sürdürülebilir seyahati hedefleyen bir yaklaşımdır. Ekoturizmin içeriği şu unsurları içerir:

 1. Doğayı Koruma: Ekoturizm, doğal yaşam alanlarını ve ekosistemleri koruma amacını taşır, böylece biyolojik çeşitliliği sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedefler.
 2. Hayvan ve Bitki Türlerinin Korunması: Nadir ve tehlike altındaki hayvan ve bitki türlerini koruma, ekoturizmin önceliklerindendir.
 3. Atık Yönetimi: Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları, ekoturizm faaliyetlerinin bir parçasıdır.
 4. Doğal Kaynakları Muhafaza Etmek İçin Fon Yaratmak: Ekoturizm, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek amacıyla fonlar oluşturmayı amaçlar.
 5. Kültürel Mirasın Korunması: Yerel kültürleri ve tarihî mirası koruma, ekoturizmin temel ilkelerindendir.
 6. Çevresel Acil Durum Düzenlemeleri: Acil durum durumlarında çevreyi ve doğal yaşamı koruma önlemleri almak, ekoturizm alanındaki bir diğer unsurdur.
 7. Ziyaretçilere Bilgi Vermek: Ekoturizm, ziyaretçilere doğal ve kültürel değerler hakkında bilgi vererek bilinçlendirme amacını taşır.
 8. İhlalleri Bildirmek: Şüpheli ihlalleri, olayları ve çevresel kirliliği rapor etmek, ekoturizm içinde sorumluluk anlayışını vurgular.
 9. Korunan Alanların ve Kullanımlarının İzlenmesi: Ekoturizm, korunan alanların ve turistik kullanımların izlenmesini sağlar, bu da sürdürülebilirliği destekler.
 10. Yerel ve Yerli Toplulukları Desteklemek: Yerel toplulukların refahını artırmak ve desteklemek, ekoturizmin temel amaçlarından biridir.
 11. Eğitim: Hem personeli hem de turistleri eğitmek, doğaya ve kültüre saygıyı artırmayı amaçlar.

Ekoturizm İlkeleri: Sürdürülebilir Seyahatin Temeli

Ekoturizm, uzun vadeli sürdürülebilirliği ve doğa koruma odaklı bir turizm anlayışını benimser. Bu misyon doğrultusunda, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi tarafından belirlenen temel ilkeler şunlardır:

 1. Çevresel ve Kültürel Bilinç Oluşturma: Ekoturizm girişimleri, yerel halk ve ziyaretçiler arasında çevresel ve kültürel bilinç oluşturmayı amaçlar. Eğitim programları, çevre sorunlarına duyarlılık ve etkilerin bilincinde olma konularında farkındalığı artırmayı hedefler.
 2. Etkili Tesislerin Tasarım ve İşletimi: Ekoturizm tesisleri, çevre üzerinde olumsuz etkileri en aza indirmek için tasarlanmalıdır. Alternatif enerji kaynakları kullanımı, yerel malzemelerin tercih edilmesi gibi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilmelidir.
 3. Koruma İçin Mali Faydalar Sağlamak: Ekoturizm geliri, doğanın ve vahşi yaşamın korunması için kullanılmalıdır. Bu, sürdürülebilir çözümler üreterek biyolojik çeşitliliği koruma amacını taşır.
 4. Yerel Halklara Refah Sağlamak: Ekoturizm, yerel halka doğrudan veya dolaylı finansal faydalar sağlamalıdır. Yerel toplulukların turizm geliştirme sürecine katılımını teşvik ederek en iyi sonuçlar elde edilebilir.
 5. İnsan Haklarının Desteklenmesi: Ekoturizm, insan haklarını desteklemeli, ekonomik güçlendirmeyi teşvik etmeli ve demokratik hareketleri desteklemelidir. Sosyal sorunlara karşı farkındalığı artırarak, yerel işletmelerin ve sakinlerin haklarını savunmayı amaçlar.

Ekoturizm ilkelerine uygun olarak hareket eden turizm girişimleri, doğanın ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasına yardımcı olur.

Ekoturizmin Önemi ve Potansiyel Riskleri

Ekoturizm, turizm endüstrisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğinde, ekoturizm bir dizi avantaj sunar:

 1. Alternatif Geçim Kaynakları ve İstihdam Sağlar: Ekoturizm, yerel topluluklara alternatif geçim kaynakları sunarak ve istihdam yaratarak yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlar.
 2. Çevresel ve Sosyal Fayda Sağlar: Korunan alanlardaki ekoturizm faaliyetleri, çevresel ve sosyal fayda sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olur. Örneğin, bir araştırmaya göre, koruma alanlarını çevreleyen bölgelerdeki topluluklar daha düşük yoksulluk oranlarına sahip olabilir.
 3. Doğa ve Eğitim Odaklı Deneyimler Pazar: Ekoturizm, doğa ve eğitim odaklı seyahat deneyimleri sunarak doğaya vurgu yapar. Bu, turistlere çevresel sorunlar konusunda farkındalık kazandırabilir.
 4. Koruma Alanlarına Gelir Sağlar: Ekoturizmden elde edilen gelirler, genellikle doğal alanların korunmasına yönlendirilir, böylece koruma altındaki ekosistemlere destek olunur.

Ancak, ekoturizmin potansiyel riskleri de göz önüne alınmalıdır:

 1. Yeşil Aklama ve Sürdürülemez Pratikler: “Yeşil aklama” riski vardır; yani, sürdürülebilir olmayan pratiklerin ekoturizm altında pazarlanması. Bu, çevreye zarar verebilecek yanıltıcı uygulamalara neden olabilir.
 2. Altyapı Çalışmalarının Doğaya Zarar Verme Riski: Ekoturizmin popülerliği arttıkça, daha fazla ziyaretçiyi ağırlamak adına yapılan altyapı çalışmaları doğaya zarar verebilir. Kalabalıklar, kirlilik ve erozyon gibi sorunlara neden olabilir.
 3. Kitlesel Açgözlülük ve Denge Sorunu: Ekoturizmin kitlesel açgözlülükle yapılmaması, dengelerin korunması önemlidir. Aşırı turist akını, yerel kaynaklara baskı oluşturabilir ve doğal dengeleri bozabilir.

Ekoturizmin başarılı olabilmesi için doğru yönetim, eğitim ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanılması gerekmektedir.

Türkiye’nin Orman Parkları ve Ekoturizm Rotaları – Benim Ormanım Uygulaması

Benim Ormanım uygulaması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir mobil uygulamadır. Bu uygulama aracılığıyla, Türkiye’nin çeşitli Orman Parkları ve Ekoturizm Rotaları’nı keşfetme fırsatınız olacak. Ziyaret edeceğiniz yerlerle ilgili detaylı bilgileri öğrenerek, güzergah tariflerini inceleyebilecek, anlık hava durumunu takip edebilecek ve planladığınız aktiviteler hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Bu listede yer alan yerler, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ekoturizm alanı olarak belirlenmiş özel noktalardır. Daha fazla ayrıntılı bilgiye ulaşmak için “Benim Ormanım” uygulamasını Apple Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

Türkiye’nin Orman Parkları ve Ekoturizm Rotaları şunlardır:

 1. Muğla Çandır Ekoturizm Alanı
 2. Kütahya Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Alanı
 3. Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası Ekoturizm Alanı
 4. İstanbul Büyük Ada Ekoturizm Alanı
 5. Bursa Oylat Şelalesi Ekoturizm Alanı
 6. Adana Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı
 7. Yalova Termal Ekoturizm Alanı
 8. Bartın Ulukaya Ekoturizm Alanı
 9. Zonguldak Göktepe Ekoturizm Alanı
 10. Muğla Kavakarası Ekoturizm Alanı
 11. Antalya Sapadere Ekoturizm Alanı
 12. Trabzon Hıdırnebi Yaylası Ekoturizm Alanı
 13. Uşak Clandras Pepouza Antik Kenti Ekoturizm Alanı
 14. Mersin Çamlıyayla Baştepe Ekoturizm Alanı
 15. İzmir Nazarköy Ekoturizm Alanı
 16. Erzurum Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı
 17. Denizli Çameli Ekoturizm Alanı
 18. Çanakkale Kalkım Ekoturizm Alanı
 19. Bursa Suuçtu Ekoturizm Alanı

Her bir lokasyon, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin ekosistemleri ile öne çıkmaktadır. “Benim Ormanım” uygulaması ile bu muazzam yerleri keşfedin ve doğayla iç içe unutulmaz anılar biriktirin.

Türkiye’nin Orman Parkları ve Ekoturizm Rotaları‘nı haritada görmek için sizin için hazırladığımız haritamıza göz atın: https://maps.app.goo.gl/RtDPnz2hM663YJZP6

Muğla Çandır Ekoturizm Alanı

Muğla Çandır Ekoturizm Alanı

Muğla İlimiz, Köyceğiz ilçesi sınırları içinde yer alan Çandır Ekoturizm Alanı, doğa severleri eşsiz bir deneyime davet ediyor. İşte bu doğal cennetin detayları ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikler.

1. Muğla Çandır Ekoturizm Alanı Hakkında Genel Bilgiler

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, Çandır, Ekincik ve Sultaniye mahalleleri içinde konumlanan Çandır Ekoturizm Alanı, doğal zenginlikleri ve özel yürüyüş rotalarıyla bilinir. Doğuda Dalyan Boğazı ve Kaunos Antik Kenti’ne, batıda Ekincik Mahallesi’ne ve kuzeyde Sultaniye Mahallesi’ne komşu olan bu bölge, keşif dolu bir serüven sunar.

2. Ekoturizm Alanının Yürüyüş ve Bisiklet Rotası

Çandır Ekoturizm Alanı, 35.466 metrelik yürüyüş yolu ve 54.642 metrelik bisiklet yolu ile doğaseverlere çeşitli rotalar sunmaktadır. Bu güzergahlar, doğal zenginliklerin yanı sıra turizm, tarım, arıcılık ve hayvancılık faaliyetleriyle de iç içedir. Günden güne artan ziyaretçi sayısı, Çandır kızılçam ormanlarını keşfetmek isteyenlerle birleşmektedir.

3. Çandır Köyü: Ekoturizmin Kalbinde Bir Orman Köyü

Muğla İli Köyceğiz İlçesi’ne bağlı Çandır köyü, ekoturizmin önemli merkezlerinden biridir. Köy limanından başlayan doğa yürüyüşleri, antik Kaunos’un tersanesini gören muazzam manzaralar sunar. Aynı zamanda orman köyü olan Çandır, Köyceğiz Gölü’nün Akdeniz’e döküldüğü Dalyan Kanalı’nın etkileyici güzelliklerini barındırır.

4. Ekoturizm ve Muğla’nın Genel Turistik Potansiyeli

Muğla, sadece deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, aynı zamanda ekoturizm alanlarıyla da öne çıkan bir destinasyondur. Çandır Ekoturizm Alanı, Muğla’nın bu çeşitliliğine katkı sağlayan ve izole tatil yapmak isteyen turistleri cezbetmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin 4 ekolojik köyünden biri olan Çandır Ekolojik Köyü, ekoturizme verdiği destekle dikkat çekmektedir.

5. Ekoturizm Rotalarının Kolay Erişilebilirliği

Muğla’daki Çandır Ekoturizm Alanı, Köyceğiz ve Kavakarası Mahalleleri çevresinde yer almaktadır. “Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Parkuru” içinde bulunan rotalar, 7.726 metrelik doğa yürüyüşü parkuru ve 8.954 metrelik bisiklet parkuruyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Parkur, Köyceğiz Gölü’nün kıyısından başlayarak, Sığla (Günlük) Ormanı’na kadar uzanmaktadır.

6. Ekoturizm Rotalarının Detayları ve Ulaşım Bilgileri

Yürüyüş parkuru, kızılçam ormanları, makilik alanlar ve sulak alan ekosistemlerini içerirken, bisiklet parkuru da benzer doğal güzellikleri keşfetme imkanı sunmaktadır. Eski Köyceğiz ve Kavakarası Ekoturizm Alanı, Köyceğiz merkezinden, Ortaca’dan ve Dalyan’dan kolayca ulaşılabilir. Rota boyunca yönlendirme tabelaları ve bilgilendirme panoları, ziyaretçilerin güzergahlarını kolayca takip etmelerini sağlar.

7. Ekoturizm Rotalarını Harita Üzerinde Görüntüleme

Ekincik, Köyceğiz/Muğla bölgesindeki ekoturizm alanını harita üzerinde görüntülemek için buraya tıklayın.

Muğla Çandır Ekoturizm Alanı, doğa ile iç içe unutulmaz anılar biriktirmek isteyen herkes için ideal bir destinasyondur. Bu eşsiz rotayı keşfedin ve Muğla’nın doğal güzelliklerini adım adım deneyimleyin.

Kütahya Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Alanı

Domaniç Göç Yolu, Osman Gazi’nin köklerini taşıyan Kayı Boyu’nun 13. yüzyıldan itibaren izlediği tarihi yayla göç yollarını keşfetmek isteyenler için muazzam bir ekoturizm alanı sunuyor. İşte bu benzersiz güzergahın detayları ve keşfedilmeyi bekleyen doğal ve tarihi zenginlikler.

1. Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Alanı Hakkında Genel Bilgiler

Kütahya İli, Domaniç ilçesi sınırları içinde bulunan Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Alanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminden miras kalan tarihi göç yollarına ev sahipliği yapmaktadır. Kayı Boyu’nun bu benzersiz güzergahı, Osman Gazi’nin köklerini ve Osmanlı’nın izlerini taşıyan tarihi bir deneyim sunmaktadır.

2. Osman Gazi’nin İzlerini Takip Edin

Domaniç-Söğüt arasında gerçekleşen tarihi yayla göç yollarını izleyen Domaniç Göç Yolu, Osman Gazi’nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi’nin annesi olan “Hayme Ana”nın Çarşamba köyündeki kabrinden başlamaktadır. Bu eşsiz güzergah, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden kalma izleri barındırmaktadır.

3. Tarihi ve Doğal Güzellikleri Keşfedin

Domaniç Göç Yolu, toplamda 59.674 metrelik bir güzergahı kapsamaktadır ve 5 ana nirengiye ayrılarak 4 farklı parkura bölünmüştür. Bu parkur güzergahları, çevrelerindeki görülmeye değer noktaları tanımlayan numaralarla ek güzergahlar içermektedir. Bu benzersiz rota, tarihi ve doğal güzellikleri bir araya getirerek ziyaretçilere büyüleyici bir deneyim sunmaktadır.

4. Göç Yolu Üzerindeki Görülmeye Değer Noktalar

Domaniç Göç Yolu, Hayme Ana Türbesi, Ebe Çamlığı, Mızık Çamı Tabiat Anıtı, Karagöl ve Kızılsaray Yaylası, Ilıcaksu Tarihi Kavak Ağacı, Tarihi Bercin Kulesi gibi önemli noktaları kapsamaktadır. Ayrıca, bölgenin saklı kalmış orman güzellikleri ve doğal zenginlikleri de ziyaretçilerini etkilemektedir.

5. Ekoturizm Rotaları ve Yürüyüş Parkurları

Proje kapsamında hazırlanan Domaniç Göç Yolu, beş ana nirengiye ayrılarak 4 ayrı parkura bölünmüştür. Her bir parkur, adını taşıyan numaralarla ek güzergahları tanımlamaktadır. Ziyaretçilere kolayca ulaşılabilir yürüyüş parkurları ve yönlendirme tabelaları eşlik etmektedir.

6. Güzergahı Harita Üzerinde Görüntüleme

Domaniç Göç Yolu’nun güzergahını harita üzerinde incelemek için buraya tıklayın.*

Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Alanı, Osmanlı’nın tarihine ve doğanın güzelliklerine ilgi duyan herkes için gerçek bir keşif fırsatı sunmaktadır. Bu eşsiz rotayı takip edin ve tarihi izlerle doğanın harmonisini keşfedin.

Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası Ekoturizm Alanı

Kahramanmaraş’ın muazzam Başkonuş Yaylası Ekoturizm Alanı, zengin doğal kaynakları, etkileyici manzaraları ve sağlık dolu iklimiyle birçok aktivite ve keşif fırsatı sunmaktadır. İşte, bu benzersiz doğa harikasının detayları ve keyifli aktiviteleri.

1. Genel Bilgiler ve Parkur Özellikleri

Başkonuş Yaylası Ekoturizm Alanı, 11.100 metrekarelik bir parkuru içermektedir. 2 adet yürüyüş parkuru ve 1 adet bisiklet parkuru, toplamda 3 farklı kısımdan oluşmaktadır. Böylece, ziyaretçilere doğanın farklı yönlerini keşfetme şansı sunulmaktadır.

2. Coğrafi Konum ve Bitki Örtüsü

Kahramanmaraş iline bağlı Onikişubat ilçesinde bulunan Başkonuş Yaylası, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Yayla, meşe, kayın, gürgen, akçaağaç, ıhlamur, ceviz gibi yapraklı türlerin hakim olduğu bir bitki örtüsüne sahiptir. Aynı zamanda, yükseklerde toros göknarı ve sedir, alçak rakımda ise kızılçam ve karaçam gibi türleri barındırmaktadır.

3. Geyik Üretme İstasyonu ve Özel İşletme Dönemi

Başkonuş Yaylası, 1987 yılında geyik üretme istasyonu olarak kurulmuş ve yıllar sonra çevrede doğal olarak çoğalan geyikler doğaya bırakılmıştır. 2011 yılı itibarıyla özel işletme statüsüne geçen yayla, Erdoğanyılmaz ailesi tarafından yönetilmektedir.

4. Aktiviteler ve Konaklama Olanakları

Yaylanın giriş kısmı A Tipi Mesire Alanı olarak düzenlenmiştir. Ziyaretçilere sunulan aktiviteler arasında ATV parkuru, kızak pisti, özgür hayvanat bahçesi, binicilik, kar motoru, botanik yaşam izleme, piknik alanları, çocuk oyun parkı, yoga, nefes terapisi, fotoğraf safarisi, dağ bisikleti ve serbest yürüyüş gibi birçok seçenek bulunmaktadır.

5. Sağlıklı İklim ve Tedavi Edici Hava

Başkonuş Yaylası’nın konaklama alanının rakımı 1325 metre civarındadır. Bu yükseklik, insan sağlığı açısından oldukça uygun bir ortam sunmaktadır. Ardıç, sedir ve göknar ağaçlarının ürettiği oksijenin, Akdeniz’den gelen nemli havayla birleşmesi, bağışıklık sistemini güçlendiren sağlıklı bir ortam oluşturmaktadır. Yaz ve kış aylarındaki farklı güzellikleriyle Başkonuş Yaylası, turistlere unutulmaz bir deneyim vadetmektedir.

6. Aktiviteler ve İletişim Bilgileri

Başkonuş Yaylası’nda yapılabilen aktiviteler arasında trekking, vahşi yaşam fotoğrafçılığı, kuş gözlemciliği, nefes terapisi, yoga gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Yaylanın resmi internet sitesinden (Başkonuş Yaylası) veya iletişim bilgilerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

7. Harita Üzerinde Görüntüleme

Başkonuş Yaylası Harita Görüntüsü*

Başkonuş Yaylası Ekoturizm Alanı, doğaseverlerin ve sağlık arayanların vazgeçilmez destinasyonlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Eşsiz doğası ve birbirinden çeşitli aktiviteleriyle unutulmaz bir tatil vaat ediyor.

İstanbul Büyük Ada Ekoturizm Alanı

Büyükada, İstanbul’un 9 adasından oluşan ve “Prens Adaları” olarak anılan ada grubunun en geniş yüzölçümüne sahip üyesidir. İstanbul sakinleri için şehirden uzaklaşmanın en huzurlu alternatiflerinden biridir. Özellikle yaz aylarında, yerli ve yabancı turistleri kendine çeken bu ada, zengin bitki örtüsü ve iklimi ile doğa severler ve fotoğraf meraklıları için önemli bir destinasyon haline gelmiştir.

1. Ada Genel Bilgileri

Büyükada, Prens Adaları arasında en fazla ziyaret edilen adadır. Şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Orman varlığı, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş özelliği gösteren iklimiyle öne çıkar.

2. Doğa Yürüyüş Parkurları ve Bisiklet Rotası

Büyükada, doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için çeşitli yürüyüş parkurları ve bisiklet rotalarına ev sahipliği yapar. Lunapark Meydanı’ndan başlayan ilk parkur, Aya Yorgi Kilisesi’ne kadar çıkmaktadır ve uzunluğu 1 km’dir. İkinci parkur, yine aynı meydandan başlayarak adanın güney kısmında bulunan Yücetepe çevresinde tam bir tur boyunca devam etmekte olup toplam uzunluğu 4,5 km’dir. Bisiklet parkuru olarak Lunapark Meydanı’ndan başlayan ve hâlihazırda aktif olarak kullanılan büyüktür yolu olup uzunluğu 5.8 km’dir.

3. Doğal Zenginlik ve Fotografik Mekânlar

Büyükada, zengin bitki örtüsü, orman varlığı ve muhteşem manzaralarıyla doğa ve fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez bir destinasyondur. Ada, huzurlu atmosferi ve tabiatın sunduğu güzelliklerle kendine hayran bırakır.

4. Dağlık Trekking Alanı ve Harita Görüntüsü

[Büyükada Dağlık Trekking Alanı Harita Görüntüsü]

Büyükada’daki doğa yürüyüş parkurları ve bisiklet rotası hakkında daha fazla bilgi almak ve harita görüntülemek için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İstanbul Büyük Ada Ekoturizm Alanı, şehir hayatından kaçmak ve doğanın kucaklayıcı atmosferinde huzurlu bir zaman geçirmek isteyenler için ideal bir mekândır.

Bursa Oylat Şelalesi Ekoturizm Alanı

Bursa İli, İnegöl İlçesi’nde yer alan Oylat Şelalesi Ekoturizm Alanı, doğal güzellikleri, ormanlık alanları ve serin sularıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir destinasyondur. İşte Oylat Şelalesi hakkında detaylı bilgiler ve ulaşım rehberi:

1. Konum ve Ulaşım

*Oylat Şelalesi, Bursa İli, İnegöl İlçesi’nde, Hilmiye Köyü ile Saadet Köyü arasında yer almaktadır. İnegöl İlçesi ve Oylat Oteller Bölgesi arası 43 km uzaklıktadır ve yolun tamamı asfalttır. Ekoturizm alanı, Oylat Oteller Bölgesi’nden başlayarak ormanlık alanlardan geçerek Oylat Şelalesi’ne ulaşan 2000 m uzunluğunda bir parkuru kapsar.

2. Şelale ve Çevresi

*Oylat Şelalesi, İnegöl İlçesi’ne 27 km mesafede yer almaktadır ve Oylat Deresi, kaynak suları ve kar sularının erimesiyle oluşmaktadır. 8-10 metre yükseklikten gürül gürül akan şelale, çam, meşe, kavak, çınar gibi ağaçlarla çevrili orman içerisinden gelmektedir. Yol, keçi patikaları, eski tahta köprüler ve doğanın kokusuyla çevrili zorlu bir rotadan geçerek Oylat Şelalesi’ne ulaşır. Şelalenin etrafında çeşitli etkinlik alanları bulunmaktadır, burada doğa yürüyüşleri, piknik, kamp ve koşu gibi aktiviteler gerçekleştirilebilir.

3. Oylat Çevresindeki Diğer Alanlar

*Oylat Şelalesi’nin yanı sıra, Oylat Mağarası, Oylat Kaplıcaları ve Oylat Yeşil Vadi Turistik Tesisleri gibi doğal ve turistik alanlar da bulunmaktadır. Oylat Kaplıcaları, şifalı sularıyla önemli bir şifa kaynağı olarak bilinirken, Yeşil Vadi Turistik Tesisleri’nde konaklama ve yeme içme imkanları sunulmaktadır.

4. Piknik ve Kamp Alanları

Şelalenin çevresi genellikle patika yollarla kaplıdır. Kamp alanları sınırlı olup, düzlük alanlarda kamp kurulabilir. Tesislerden uzakta doğal bir ortam sunsa da, ziyaretçilerin yanlarında ihtiyaç duyacakları tüm malzemeleri getirmeleri önemlidir.

5. Giriş Ücreti ve Ulaşım Bilgileri

Oylat Şelalesi’ne giriş ücretsizdir. Şelaleye kendi aracınızla ulaşmak istiyorsanız, Bursa il merkezinden Ankara yönüne doğru giderek İnegöl İlçesi’ne ulaşabilirsiniz. İnegöl İlçe Merkezi’nden Oylat yönüne ilerleyerek, Oylat Kaplıcaları-Oylat Şelalesi tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Şelalenin çevresinde otopark alanları bulunmaktadır.

6. Notlar ve Öneriler

Oylat Şelalesi ve çevresinde kamp yapmayı planlayan ziyaretçilere, tesislerden uzak bir doğal ortamın keyfini çıkarmak için tüm ihtiyaç malzemelerini yanlarında getirmeleri önerilir. Doğa yürüyüşleri ve piknik için ideal bir destinasyon olan Oylat Şelalesi, Bursa’nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için muazzam bir deneyim sunmaktadır.

7. Harita ve Konum Bilgileri

Oylat Şelalesi Harita ve Konum*

Adana Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı

Adana iline bağlı Aladağ ilçesinde bulunan Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı, etkileyici doğal güzellikleri ve zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeken bir destinasyondur. İşte Meydan Yaylası hakkında detaylı bilgiler ve ulaşım rehberi:

1. Konum ve Ulaşım

Meydan Yaylası, Adana iline bağlı Aladağ ilçesinde yer almaktadır. Aladağ İlçesi’ne 6 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya ulaşmak için stabilize bir yol kullanılmaktadır. Minibüslerle de Aladağ İlçesi’nden Meydan Yaylası’na ulaşım sağlanabilmektedir.

2. Ekoturizm Parkuru

Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı, 18.798 m uzunluğundaki doğa yürüyüşü parkuru ile doğa severlere çeşitli güzergah seçenekleri sunmaktadır. Parkur boyunca Kızıl Akbaba, Anadolu Sıvacı Kuşu gibi kuş türlerinin gözlemlenebileceği ve doğa fotoğrafçıları için önemli noktalar bulunmaktadır.

3. Yayla Atmosferi ve Yerel Hizmetler

1700 metre rakıma sahip olan yayla, ardıç, çam, köknar, sedir ağaçları ve meyve bahçeleri ile çevrili bir atmosfere sahiptir. Yayla mimarisine uygun ahşap ve taş yapılar, konaklama için hizmet vermektedir. Yaylada kır lokantaları, kahvehaneler ve bakkallar ziyaretçilere çeşitli hizmetler sunmaktadır. Telefon ve elektrik gibi temel olanaklar mevcuttur.

4. Doğa Gözlemi ve Ekoturizm Etkinlikleri

Doğa yürüyüşü parkuru, Meydan Yaylası’nda soğan-yumrulu bitkileri gözlemlemek isteyenler için özel bir aktivite sunmaktadır. Kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı gibi etkinlikler, yaylanın biyolojik çeşitliliğini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için ön plana çıkmaktadır.

5. Kamp ve Piknik İmkanları

Yayla kıyısındaki ormanlık alanda kamp kurmak ve piknik yapmak isteyenler için ideal bir ortam sunulmaktadır. Doğanın tadını çıkarmak ve temiz havada vakit geçirmek isteyenler için bu alan mükemmel bir seçenektir.

6. Giriş Bilgileri ve Notlar

Meydan Yaylası’na giriş ücretsizdir. Ziyaretçilerin doğayı koruma ve temiz tutma sorumluluğu vardır. Kamp yapacaklar için gerekli malzemelerin yanlarında bulundurulması önerilir.

7. Harita ve Konum Bilgileri

Meydan Yaylası Harita ve Konum*

Yalova Termal Ekoturizm Alanı

Yalova iline bağlı Termal ilçesinde bulunan bu doğal cennet, şehir merkezinin güneyinde, Termal ilçe merkezi ile Haydariye Köyü arasında konumlanmıştır. İşte Yalova Termal Ekoturizm Alanı hakkında bilgiler ve ulaşım rehberi:

1. Konum ve Ulaşım

Yalova Termal Ekoturizm Alanı, Yalova şehir merkezinin güneyinde, Termal ilçe merkezi ile Haydariye Köyü arasında yer almaktadır. Roma Su Yolu olarak adlandırılan bölge arasında ulaşımı sağlayan şose yol, alana kolay bir erişim sağlamaktadır.

2. Ekoturizm Parkuru

Toplam 6412 m uzunluğundaki ekoturizm parkuru, patika başlangıcı ve devamı oldukça düzgün bir güzergah sunmaktadır. Zengin flora ve manzara foto safari imkanı sağlayan bu parkur, doğa severlere keyifli bir yürüyüş deneyimi sunmaktadır.

3. Doğal Güzellikler ve İmkanlar

Gökçetepe mesire yerinden Yatakkaya Şelalesi’ne kadar uzanan parkur, kayın, kestane ve meşe ağaçlarından oluşan eşsiz bir doğal güzellik sunmaktadır. Seyir terasları, dinlenme yerleri ve çeşmeler gibi olanaklar, doğaseverlere rahat bir mola ve keyifli bir keşif imkanı tanımaktadır.

4. Güvenlik ve Tesisler

Parkur içinde vatandaşların can güvenliğine yönelik tedbirler alınmış olup, yağmur barınakları ve bilgilendirme tabelaları bulunmaktadır. Doğanın dokusunu bozmadan iyileştirilen patikalar, güzergahın daha güvenli ve kullanışlı olmasını sağlamaktadır.

5. Harita ve Konum Bilgileri

[Yalova Termal Ekoturizm Alanı Harita ve Konum]

6. Notlar ve İpuçları

Giriş ücretsizdir. Ziyaretçilerden doğayı koruma ve temiz tutma sorumluluğu beklenmektedir. Kamera ve piknik malzemelerinizi yanınıza almayı unutmayın!

Bartın Ulukaya Ekoturizm Alanı

Ulukaya Ekoturizm Alanı, Bartın iline bağlı Ulus ilçesinde konumlanmış, efsanelerle örülü ve doğal güzellikleriyle ünlü bir destinasyondur. İşte bu mistik alana dair bilgiler ve ziyaret rehberi:

1. Konum ve Ulaşım

Ulukaya Ekoturizm Alanı, Bartın iline bağlı Ulus ilçesinde bulunmaktadır. Ulus-Pınarbaşı yolunun 17 km’sinde, Küre Dağları Milli Parkı’nın kuzeyinde yer almaktadır. Ulaşım oldukça kolaydır.

2. Doğa Yürüyüş Parkuru

3000 m uzunluğundaki ekoturizm parkuru, alternatif güzergahlarıyla çevrili Küre Dağları Milli Parkı’nın eteklerinden geçer. Doğa yürüyüşü sevenler için ideal bir rotadır.

3. Ulukaya Şelalesi ve Drahna Kanyonu

Ulukaya Şelalesi, Ulukaya Köyü’nde bir kaya oyuğu içinden çıkan suların oluşturduğu etkileyici bir doğa harikasıdır. 15 metrelik yükseklikten düşen şelale, 1-1,5 metre derinliğinde bir “Dev Kazanı”na dökülmektedir. Ayrıca, şelalenin çevresinde yer alan Drahna Kanyonu, zengin bir doğal yaşam barındırmaktadır.

4. Efsane: Nankör Hera ve Selamnos

Ulukaya, aşk ve trajediyle örülü bir efsaneye ev sahipliği yapar. Nankör Hera ve Selamnos’un hüzünlü hikayesi, şelalenin mistik atmosferini daha da artırır.

5. Suyun Kutsal Gücü

Ulukaya Şelalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Doğal Sit Alanı” ilan edilmiştir. Ziyaretçilere, suyun kutsal gücünden faydalanma imkanı sunar. Su içen, mendil ıslatan veya yüzünü yıkayanlar, efsanevi aşkın izlerini taşıdığına inanılan kutsal suyun mucizevi etkilerinden yararlanabilir.

6. Ziyaret Bilgileri ve Harita

Ziyaret Bilgileri ve Harita*

7. Notlar ve İpuçları

Ziyaretçiler, efsanevi atmosferi yaşamak ve doğanın güzelliklerine tanıklık etmek için bu doğal cenneti keşfetmelidir. Kutsal suyun mucizevi etkilerine inananlar, bu eşsiz deneyimi yaşamak için Ulukaya Şelalesi’ni ziyaret edebilirler. Fotoğraf makinenizi unutmayın!

Karabük Göktepe Yaylası Ekoturizm Alanı

Göktepe Yaylası Ekoturizm Alanı, Karabük iline bağlı Yenice ilçesinde bulunmaktadır ve doğa severlere eşsiz bir deneyim sunmaktadır. İşte bu güzelliklerle dolu destinasyona dair bilgiler ve ziyaret rehberi:

1. Konum ve Ulaşım

Göktepe Yaylası Ekoturizm Alanı, Yenice ilçesinin çevresinde konumlanmıştır. Ankara’dan Yenice’ye ulaşmak için Gerede üzerinden Yeniçağa, Mengen, Devrek veya Eskipazar güzergahlarını tercih edebilirsiniz.

2. Doğa Yürüyüş Parkuru

12.000 m uzunluğundaki doğa yürüyüş parkuru, Yenice ormanlarının içinden geçer. Göktepe’nin eşsiz mikro iklimi, parkuru daha da özel kılar.

3. Anıt Ağaçlar ve Doğal Zenginlikler

Yenice ormanlarının en değerli hazinelerinden biri olan anıt ağaçlar, bölgedeki mikro iklimin ve zengin iklim çeşitliliğinin bir ürünüdür. Bu doğal zenginlikler, Göktepe Yaylası’nı adeta bir tabiat anıtı haline getirmiştir.

4. Şeker Kanyonu ve Renkli Coğrafya

Ankara’dan Yenice Şeker Kanyonu’na gitmek için kullanılan güzergah, Gerede üzerinden geçerken doğanın renk cümbüşüne tanıklık etmenizi sağlar. Vadiler, dağlar, derin kanyonlar, çağıltılı dereler ve sürpriz şelalelerle dolu bir coğrafyaya adım atarsınız.

5. Yaban Hayatı ve Bitki Çeşitliliği

Yenice, yüksek dağları, derin vadileri ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken bir coğrafyadır. Bölgede yaban hayatı gözlemleme şansı bulabilir ve çeşitli bitki türlerini keşfede bilirsiniz.

6. Ziyaret Bilgileri ve Harita

Ziyaret Bilgileri ve Harita*

7. Notlar ve İpuçları

Göktepe Yaylası, sadece doğa ile baş başa kalmak isteyenler için değil, aynı zamanda fotoğraf severler ve doğa tutkunları için de bir cennettir. Doğal su kaynaklarından içmek ve eşsiz manzaraların tadını çıkarmak için kameralarınızı ve doğa yürüyüş ayakkabılarınızı unutmayın!

Muğla Köyceğiz Kavakarası Ekoturizm Alanı

Köyceğiz ilçesinde yer alan Kavakarası Ekoturizm Alanı, doğal zenginlikleri ve kültürel öğeleri bir araya getirerek ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

1. Parkur ve Aktiviteler

 • 7.726 metre uzunluğundaki doğa yürüyüşü parkuru, Köyceğiz Gölü’nün muazzam kuzeydoğu manzarasına eşlik eder.
 • Bisiklet severler için tasarlanmış 8.954 metre uzunluğundaki parkur, ormanın içinde keyifli bir sürüş sunar.

2. Ulaşım ve Toplu Taşıma

 • Köyceğiz merkezinden, Ortaca ve Dalyan gibi bölgelerden alanı ziyaret etmek oldukça kolaydır.
 • Toplu taşıma seçenekleri ile parkurun başlangıç ve bitiş noktalarına kolayca ulaşabilirsiniz.

3. Günlük Orman ve Sığla Yağı Üretimi

 • Günlük ormanı içinde devam eden sığla yağı üretimi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekler.
 • Doğa ile iç içe geçmiş bu orman, sağlık ve doğa severlerin sıkça ziyaret ettiği bir destinasyondur.

4. Kuş Gözlemciliği

 • Parkur boyunca göl ve sulak alan habitatlarında, küçük karabatak, gri balıkçıl, yeşilbaş gibi türler gözlemlenebilir.
 • Kış aylarında ördek türleri olan elmabaş patka, angıt, Macar ördeği bölgeyi zenginleştirir.

5. Flora ve Fauna Çeşitliliği

 • Kızılçam ormanında çam baştankarası, alakarga, uzun kuyruklu baştankara gibi türler görülebilir.
 • Maki habitatında maskeli örümcekkuşu, keklik, maskeli ötleğen gibi çeşitli türler bulunur.

6. Giriş Bilgileri ve Harita

7. Notlar ve Öneriler

 • Ziyaret öncesi doğa yürüyüş ayakkabıları ve kameralarınızı hazırlayın.
 • Günlük ormanında sığla yağı alışverişi yapabilir ve bölgeye özgü ürünleri keşfedin.

Kavakarası Ekoturizm Alanı, doğa tutkunları, kuş gözlemcileri ve kültür meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunar. Doğanın tadını çıkarmak ve yerel kültürle tanışmak için bu eşsiz destinasyonu ziyaret edebilirsiniz.

Antalya Sapadere Kanyonu Ekoturizm Alanı

Akdeniz’in muazzam güzellikteki kanyonlarından biri olan Sapadere, Alanya’nın eşsiz doğasına ev sahipliği yapmaktadır.

1. Konum ve Ulaşım

 • Sapadere Kanyonu Ekoturizm Alanı, Antalya’nın batısında, Alanya İlçesi sınırları içinde yer almaktadır.
 • Alanya’nın Demirtaş Mahallesi üzerinden ulaşım, Antalya’nın doğusundan 150 km uzaklıktadır.

2. Doğa Yürüyüşleri ve Şelale Keşfi

 • Toplamda 3358 metrelik bir güzergah üzerinde, doğal şelalenin bulunduğu alana ulaşım mümkündür.
 • Patika yollar, demir ve ahşap kullanılarak güvenli ve heyecan dolu doğa yürüyüşleri sunar.

3. Stres Atma ve Sağlık

 • Sapadere, kent hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır.
 • Hafta sonları veya günübirlik ziyaretler, rehber eşliğinde vücut ve ruh sağlığını korumak adına idealdir.

4. Dağcılık Potansiyeli

 • Sapadere Vadisi, dağcılık sporu için ideal bir ortam sunar.
 • Güzergah boyunca potansiyel dağcılık alanları, doğa severler için harika bir deneyim sunar.

5. Ekoturizm ve Mesire Alanı

 • Ekoturizm alanı, Sapadere Mesire Yeri’nin doğal devamıdır.
 • Bisiklet ve yürüyüş yolları, dağcılık gibi fonksiyonlar ekleyerek ormanın maksimum faydalanmasını sağlar.

6. Harita ve Giriş Bilgileri

7. Notlar ve Öneriler

 • Ziyaret öncesi rahat giysiler giyin ve doğa yürüyüşü için uygun ayakkabılar tercih edin.
 • Kamera ve su gibi temel ekipmanlarınızı yanınıza alarak doğanın tadını çıkarın.

Sapadere Kanyonu Ekoturizm Alanı, sadece doğa ile iç içe olmak isteyenler için değil, aynı zamanda macera ve keşif arayanlar için de mükemmel bir destinasyondur. Akdeniz’in eşsiz güzelliklerini keşfetmek için bu muazzam kanyonu ziyaret edebilirsiniz.

Trabzon Hıdırnebi Ekoturizm Alanı

Trabzon’un benzersiz güzelliklerinden biri olan Hıdırnebi Yaylası, zengin bitki örtüsü, tarihi mekanları ve doğal kaynakları ile göz kamaştırıcı bir destinasyondur.

1. Konum ve Ulaşım

 • Hıdırnebi Yaylası, Trabzon’un Akçaabat İlçesi sınırları içinde, Kuruçam Mahallesi’nde konumlanmıştır.
 • Akçaabat ilçesinden sadece 29 km uzaklıkta, 1600 metre yükseklikte yer almaktadır.

2. Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Parkuru

 • Planlanan doğa yürüyüş parkuru, yaylanın güney girişinden başlayıp kuzey girişine kadar devam eder ve 6,5 km uzunluğundadır.
 • Bisiklet parkuru, 5m genişliğindeki yolu kullanarak ekoturizm yolunun bir parçası olarak 6,5 km boyunca sürmektedir.

3. Tarihçe ve Turistik Özellikler

 • Hıdırnebi, yaz ve kış aylarında turistlerin tercih ettiği bir destinasyondur.
 • Yüksek tepelerde konumlanan yayla, zengin bitki örtüsü ve tarihi mekanları ile bilinir.

4. Şahinkaya ve Eşsiz Manzaralar

 • Şahinkaya, ekoturizm yolunun belli noktalarında bulunan eşsiz bir kayalıktır.
 • Bu kaya, turistlere mükemmel doğa manzaraları sunarak yaylanın turizmine katkı sağlar.

5. Doğa İle İç İçe Deneyim

 • Doğa yürüyüş parkuru ve bisiklet yolu, motorlu taşıtlara kapalıdır (resmi araçlar hariç).
 • Yaya, bisiklet ve binek hayvanlarıyla ulaşım, doğayla bütünleşik bir deneyim sunar.

6. Harita ve Giriş Bilgileri

7. Notlar ve Öneriler

 • Ziyaretçiler, rahat giyim ve doğa yürüyüşü için uygun ayakkabılar tercih etmelidir.
 • Hıdırnebi’yi ziyaret edenler, kamera ve su gibi temel ekipmanları yanlarında bulundurmalıdır.

Hıdırnebi Ekoturizm Alanı, Trabzon’un güzelliklerini keşfetmek isteyenler için benzersiz bir doğa kaçamağı sunar. Şehrin stresinden uzaklaşmak ve doğanın kucağında huzur bulmak isteyen herkesi bu muazzam yaylaya davet ediyoruz.

Uşak Clandras Pepouza Antik Kenti Ekoturizm Alanı

Uşak iline bağlı Clandras bölgesinde yer alan Pepouza Antik Kenti, eşsiz tarihî dokusu ve doğal güzellikleriyle ekoturizm severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

1. Clandras Köprüsü ve Altın Yolu’na Yolculuk

 • Cumgyalılar dönemine ait Clandras Köprüsü, Banaz Çayı üzerine 2500 yıl önce inşa edilmiştir.
 • ”Altın Yolu” üzerindeki tarihi bir geçiş noktası olan köprü, Lidya ve Pers İmparatorluğu dönemlerine dayanır.

2. Su Kemeri: Roma Dönemi Mimarisi

 • Roma dönemine ait su kemerinin izleri, köprünün mimarisinde görülebilir.
 • 24 metre uzunluğundaki köprü, 17 metre derinliğe ve 1,75 metre genişliğe sahiptir.

3. Doğa Yürüyüşü Parkuru

 • Doğa yürüyüşü parkuru, 7.863 metrelik bir güzergaha sahiptir.
 • Yol, Clandras- Pepouza Antik Kenti Ekoturizm Planı içinde Kavaklı-Karayakuplu köy yoluna 370 metre uzaklıktadır.

4. Bitki Örtüsü ve Ekosistem

 • Kuzeyde Karaçam saf meşcereleri hakimdir, güneye indikçe kızılçam türleri görülür.
 • Ardıç türleri, meşe meşcereleri ve yüksek kesimlerde yer alan ardıç türleri ekosistemi zenginleştirir.

5. Flora ve Fauna Zenginliği

 • Bölgede çeşitli kuş, memeli ve sürüngen türleri gözlemlenebilir.
 • Yaban tavşanı, sansar, kirpi, sincap ve yaban domuzu gibi büyük memeli türleri sıkça görülmektedir.

6. Ulaşım Bilgileri

 • Denizli merkezden 121 km, Uşak merkezden 39 km mesafede bulunan antik kente ulaşım oldukça kolaydır.

7. Harita ve Giriş Bilgileri

8. Notlar ve Öneriler

 • Ziyaretçiler, tarihî kalıntıları ve doğal güzellikleri keşfetmek için rahat giyim tercih etmelidir.
 • Doğa yürüyüşü için uygun ayakkabılar ve kamera gibi ekipmanlar yanınızda bulundurulmalıdır.

Clandras Pepouza Antik Kenti Ekoturizm Alanı, tarihî zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Tarih ve doğa tutkunlarını bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.

Mersin Çamlıyayla Baştepe Ekoturizm Alanı

Mersin iline bağlı Çamlıyayla ilçesinde yer alan Baştepe Ekoturizm Alanı, doğa severleri ve yürüyüş tutkunlarını mistik bir atmosferde ağırlıyor.

1. Parkur Bilgisi

 • Parkur, Kozağacı mevkiinden başlayıp Baştepe mevkisine ve Cehennemdere vadisi sırtlarına kadar devam eden 21.700 m’lik bir güzergaha sahiptir.
 • Parkur boyunca 150 cm eninde 2 farklı yürüyüş rotası planlanmıştır.

2. Coğrafi Konum ve Bitki Örtüsü

 • Bölge, Bolkar Dağları’nda yer alır ve Akdeniz ile Iran-Turan fitocoğrafik bölgelerinin kesişme alanında bulunur.
 • Toros Göknarı, sedir, ardıç, karaçam, andız gibi ibreli ağaç türlerinin hakim olduğu bitki örtüsüne sahiptir.

3. Ekosistem Zenginliği

 • Mersin yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban kedisi, su samuru gibi birçok memeli türüne ev sahipliği yapar.
 • Cehennemdere vadisi, yaban keçisi, yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, porsuk, sansar, su samuru, tavşan, keklik, ardıç kuşu, güvercin ve ağaçkakan gibi zengin bir yabani hayat barındırır.

4. Ulaşım Bilgileri

 • Çamlıyayla ilçe merkezine sadece 2 km mesafede olan Baştepe Ekoturizm Alanı, yerli halk ve doğa severler tarafından sıkça ziyaret edilmektedir.

5. Harita ve Giriş Bilgileri

6. Notlar ve Öneriler

 • Ziyaretçiler, parkur boyunca fotoğraf ve doğa gözlemi için uygun ekipmanlarla donatılmalıdır.
 • Günübirlik ziyaretler veya konaklamalı doğa yürüyüşleri için idealdir.

Mersin Çamlıyayla Baştepe Ekoturizm Alanı, Bolkar Dağları’nın eşsiz güzelliklerini ve zengin ekosistemini keşfetmek isteyenlere doğal bir çağrı yapmaktadır. Doğanın sükuneti ve tarihi izlerle dolu bu parkur, unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için mükemmel bir tercihtir.

İzmir Nazarköy Ekoturizm Alanı

İzmir’in doğal güzellikleri içinde öne çıkan Kemalpaşa ilçesindeki Nazarköy Ekoturizm Alanı, yürüyüş rotası ve zengin bitki örtüsü ile doğa severlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

1. Parkur Bilgisi

 • Parkur, Nazarköy’den başlayıp Mahmut Dağı’nda zirve yaparak Yukarıkızılca Mahallesi’nde son bulan 18.617 m uzunluğunda bir güzergaha sahiptir.
 • Yürüyüş rotası, yaşlı karaçam ormanlarından geçen ana hat ve kızılçam ormanları üzerinden geçen diğer bir ana hat olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

2. Doğal Zenginlikler ve Noktalar

 • Zirve noktasında bulunan yaşlı karaçam ormanları, bölgenin doğal zenginliklerinden biridir.
 • Nazarköy’de devam eden nazar boncuğu üretimi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
 • Parkur üzerinde yer alan Hitit Kaya Anıtı, tarihi bir yapıt olarak ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

3. Ekoturizm ve Kültürel Zenginlik

 • Parkur, bölgenin ekoturizm potansiyelini ortaya koymakta ve kültürel zenginlikleri ziyaretçilere sunmaktadır.
 • Nazar boncuğu üretimi yapılan tesisler, bölgenin el sanatlarına ve kültürel mirasına katkıda bulunmaktadır.

4. Ulaşım Bilgileri

 • İzmir il merkezine ve Kemalpaşa ilçe merkezine yakın konumu ile kolay ulaşım imkanlarına sahiptir.

5. Harita ve Giriş Bilgileri

6. Notlar ve Öneriler

 • Ziyaretçilerin rahat bir yürüyüş deneyimi yaşayabilmesi için uygun ayakkabı ve giyim tercih etmeleri önerilir.
 • Bölgede doğal ve kültürel zenginliklere saygılı olunmalı, çöpler doğaya zarar vermeden toplanmalıdır.

İzmir Nazarköy Ekoturizm Alanı, doğa ve kültürün mükemmel bir buluşmasıdır. Nazar boncuğu dokunuşuyla süslenmiş bu güzellikler, ziyaretçilere unutulmaz bir doğa kaçamağı sunmaktadır.

Erzurum Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı

Erzurum’un zirvesinde yer alan Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı, 10,567 metrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru ile ziyaretçilere unutulmaz bir doğa deneyimi sunar.

1. Parkur Bilgisi

 • Toplam uzunluğu 10,567 metre olan parkur, Palandöken Dağı üzerinde konumlanmıştır.
 • Yürüyüş ve bisiklet parkuru, doğanın kalbinde, sarıçam ormanları ve geniş meralar arasında geçer.

2. Bitki Örtüsü ve Biyolojik Çeşitlilik

 • Palandöken Dağı, sarıçam ormanları ve meralarıyla kaplıdır.
 • Bölge, çeşitli ve özel doğa bitkilerine ev sahipliği yapar.

3. Dağın Zirvesi: Palandöken

 • Palandöken Dağı, en yüksek noktasıyla 3200 metre yüksekliğe sahiptir.

4. Fauna: Canlı Çeşitliliği

 • Karasal iklimin hakim olduğu bölgede, yılan, lekeli ince kertenkele, keklik, kara karga, serçe, çulluk, bıldırcın, kara ördek, üveyik, atmaca, doğan, şahin, küçük kartal, sülün, sığırcık, kızıl şahin gibi zengin bir fauna bulunmaktadır.
 • Memeliler arasında tavşan, tilki, kurt, yaban domuzu, sansar, köstebek, kirpi, sincap gözlemlenebilir.

5. Ulaşım Bilgileri

 • Erzurum şehir merkezine yakın konumuyla ulaşım kolaylığı sağlar.

6. Harita ve Giriş Bilgileri

7. Notlar ve Öneriler

 • Ziyaretçilerin, yüksek rakıma bağlı olarak iklim koşullarına uygun giyim tercih etmeleri önerilir.
 • Parkur boyunca doğanın tadını çıkarırken, çevreye duyarlı bir şekilde hareket etmeyi unutmayın.

Erzurum Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı, Palandöken’in zirvesindeki doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile göz kamaştıran bir destinasyondur. Doğaseverler için muazzam bir keşif fırsatı sunar.

Denizli Çameli Ekoturizm Alanı

Denizli’nin güneyinde yer alan Çameli Ekoturizm Alanı, muhteşem doğası ve çeşitli spor aktiviteleri ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

1. Ulaşım ve Lokasyon Bilgisi

 • Çameli, Denizli iline 107 km uzaklıktadır.
 • Çameli merkezinden doğrudan ulaşım sağlayan asfalt yollar mevcuttur.

2. Yörük Oturağı Mesire Alanı

 • Çameli merkeze 5 km uzaklıktaki Yörük Oturağı Mesire Alanı, piknik yapmak ve dinlenmek isteyenlerin tercihidir.

3. Turizm ve Aktiviteler

 • Ekoturizm alanı, dağ bisikleti, dağ yürüyüşü, yamaç paraşütü, oryantiring, kar yürüyüşü, olta balıkçılığı gibi birçok alternatif spor turizm faaliyetine uygun zemin sunar.
 • Çameli, bisiklet turları için belirlenen rotalarda uluslararası bisiklet etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

4. Yamaç Paraşütü Pisti

 • Dünyada en iyi 3 dağdan biri olarak kabul edilen Çameli Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti, her yöne uçuş imkanı sağlar.
 • Uluslararası Yamaç Paraşütü organizasyonları, Dünya Kupası Ön Elemeleri, Süper Final ve Türkiye Şampiyonları gibi etkinliklere ev sahipliği yapar.

5. Oryantiring: Hedef Bulma Sanatı

 • Her türlü arazide gerçekleştirilebilen oryantiring sporu, Çameli’nin doğasında koşarak, yürüyerek hedef bulma keyfi sunar.

6. Doğal Çeşitlilik ve Fauna

 • Çameli ormanları, çeşitli spor aktiviteleri için elverişli bir ortam sağlar.
 • Bölgede görülebilen fauna arasında yaban domuzu, tavşan, tilki, kurt, sansar, köstebek, kirpi, sincap yer alır.

7. Harita ve Giriş Bilgileri

8. Notlar ve Öneriler

 • Yüksek rakıma bağlı olarak iklim koşullarına uygun giyim tercih edilmelidir.
 • Çevreye duyarlı bir şekilde hareket etmek, doğa sporları deneyimi sırasında önemlidir.

Denizli Çameli Ekoturizm Alanı, zengin doğası ve çeşitli spor aktiviteleri ile doğaseverleri cezbetmektedir. Yürüyüş, bisiklet, yamaç paraşütü gibi aktivitelerle dolu bir gün geçirmek isteyenler için mükemmel bir destinasyondur.

Çanakkale Kalkım Ekoturizm Alanı

Çanakkale’nin güzelliklerinden biri olan Kalkım Ekoturizm Alanı, doğa yürüyüşleri ve bisiklet rotalarıyla zenginleşen bir destinasyon sunar.

1. Konum ve Ulaşım Bilgileri

 • Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda, Çanakkale’nin Yenice İlçesi sınırları içinde yer alır.
 • Kalkım Ekoturizm Alanı, Çanakkale istikametinden D210 ve 17-29 yolları ya da Balıkesir istikametinden D550 ve 10-81 yolları kullanılarak ulaşılabilir.

2. Aktiviteler ve Cazibe Merkezleri

 • Doğa yürüyüşü ve bisiklet rotaları, hem amatör hem de profesyonel doğaseverler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.
 • Handere Mesire Alanı, Şelaleler, Dinlenme Yerleri ve Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma sahaları alanın cazibe merkezlerini oluşturur.

3. Fauna ve Flora Çeşitliliği

 • Alanda yer alan asli ağaç türleri arasında Kızılçam, Karaçam, Saçlı Meşe, Mazı Meşesi, Kayın, Göknar, Kestane ve Meşe bulunur.
 • Çınar, Ihlamur, Gürgen, Söğüt, Defne, Pırnal Meşesi, Kızılağaç gibi diğer ağaç türleri de ekosistemde yer alır.

4. Doğa Yürüyüşü ve Dağ Bisikleti Yolu

 • 10,567 m uzunluğundaki parkur, tesviye eğrilerine paralel olarak planlanmıştır.
 • Eğimi %10 (ortalama %8), marjinal yerlerde %25 olarak planlanmıştır.

5. Manzara Gözlem Noktaları

 • Alanda dört adet manzara gözlem noktası bulunur.
 • Kazdağları’nın eşsiz manzarası, bölgeye özel bir çekicilik katmaktadır.

6. Bilgilendirme ve İşaret Levhaları

 • Parkur boyunca bilgilendirme amacıyla tabela ve işaretler konulacaktır.

7. Öneriler ve Notlar

 • Ziyaretçilerden çevreye duyarlı bir şekilde hareket etmeleri beklenir.
 • Yüksek rakıma bağlı olarak iklim koşullarına uygun giyim tercih edilmelidir.
 • Yakınlardaki Kazdağları Milli Parkı da ziyaret edilebilir.

8. Google Harita ve Giriş Bilgileri

Kalkım Ekoturizm Alanı, doğa ve spor tutkunları için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Zengin flora ve fauna, etkileyici manzaralar ve çeşitli aktivitelerle dolu bir deneyim sunmaktadır.

Bursa Suuçtu Şelalesi Ekoturizm Alanı

Bursa’nın gözde ekoturizm alanlarından Suuçtu Şelalesi, zengin flora-fauna ve etkileyici peyzajıyla doğa severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

1. Konum ve İklim

 • Mustafakemalpaşa ilçesine ait Suuçtu Şelalesi, Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır.
 • İklim, genellikle sıcak ve az yağışlı yazlar, ılıman ve yağışlı kışlarla karakterizedir.

2. Flora ve Fauna Çeşitliliği

 • Ormanlarında kayın, sapsız meşe ve saplı meşe gibi asli ağaç türleri hakimdir.
 • Tavşan memesi, karaçalı, kuşburnu, kekik, çuha çiçeği gibi çeşitli bitki türleriyle zenginleşmiştir.

3. Ekoturizm Aktiviteleri

 • Doğaseverler için trekking, bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri gibi birçok aktivite imkanı sunmaktadır.
 • Suuçtu Ekoturizm Alanı Parkuru, 3.230 m uzunluğunda, güzelliklerle dolu bir patika sunar.

4. Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı Girişi

 • Suuçtu Şelalesi, tabiat parkı girişinden başlayan etkileyici bir parkur sunar.
 • Bisiklet parkuru, 4.207 m uzunluğunda, doğal güzelliklerle çevrili unutulmaz bir rota sağlar.

5. Sürdürülebilir Turizm ve İstihdam

 • Proje, bölge halkına ekoturizm eğitimleri ile istihdam olanağı sunarak sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefler.
 • Topluma çevre bilinci aşılamak ve doğa sevgisini yaymak amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar.

6. Google Harita ve Giriş Bilgileri

Suuçtu Şelalesi Ekoturizm Alanı, doğa ile baş başa huzurlu anlar yaşamak isteyenler için ideal bir destinasyondur. Zengin biyoçeşitliliği ve etkileyici manzaralarıyla unutulmaz bir kaçış sunar.


TurkeyOutdoor.org: Doğayla Buluşmanın Adresi! TurkeyOutdoor.org, Türkiye’nin en heyecan verici outdoor platformu! Yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi birbirinden serüven dolu doğa sporları hakkında detaylı rehberler, eşsiz rotalar, güncel haberler ve unutulmaz etkinliklerle dolup taşıyor.

Türkiye’nin Doğasını Keşfedin! TurkeyOutdoor.org, Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal güzellikleri keşfetmek isteyenleri bekliyor. Her bir etkinlik için özenle hazırlanmış bilgiler, göz alıcı rotalar, etkileyici fotoğraflar ve ilham verici videolar sizi bekliyor. Ayrıca, Türkiye’deki açık hava etkinlikleriyle ilgili en güncel haberlere ve etkinlik takvimine de göz atabilirsiniz.

Outdoor Tutkunlarına Özel Rehber! TurkeyOutdoor.org, Türkiye’de outdoor etkinliklere ilgi duyan her seviyeden maceraperest için mükemmel bir kaynaktır. Deneyimli gezginlerden yeni başlayanlara kadar herkese hitap eden bu platform, Türkiye’deki açık hava etkinliklerine dair aradığınız her şeyi sunuyor. Doğa, kamp ve macera arayanlar için ideal bir rehber olarak öne çıkıyor. Sizi, unutulmaz bir doğa serüvenine davet ediyoruz! TurkeyOutdoor.org ile hayalinizdeki maceraya adım atın!

TurkeyOutdoor.org sizi bekliyor!

https://turkeyoutdoor.org/