Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık. Bu yazımızda Doğa Araştırmaları Derneği Tanıtımını yapıyoruz.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP): Arazi Bozulması ve Kuraklık Ekosistemleri Tehdit Ediyor

f92e1 orman1
ormanlar

UNEP Raporu: Arazi Bozulması ve Kuraklık Ekosistemleri Tehdit Ediyor

UNEP, 51. kez düzenlenecek etkinlik öncesinde dünya genelinde arazi bozulması, çölleşme ve kuraklığa dair güncel verileri içeren önemli bir rapor yayımladı. Raporda, bu sorunlarla nasıl mücadele edilebileceğine dair yollar da ele alındı.

Ekosistemler ve Biyolojik Çeşitlilik Tehlike Altında

UNEP raporuna göre, dünya topraklarının beşte birinden fazlası fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden niteliğini kaybederek bozulmuş durumda. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı arazi bozulmasından etkileniyor. Bu durum, ekosistemlerin, doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin tehlike altında olduğunu gösteriyor.

Arazi Bozulmasından En Çok Etkilenenler

Arazi bozulması en çok kadınları, gençleri, yerli halkları, kırsal toplulukları, çiftçileri ve düşük gelirli bireyleri etkiliyor. Her yıl 55 milyon kişi kuraklıktan doğrudan etkileniyor. Eğer kuraklık ve arazi bozulması kontrol altına alınmazsa, küresel gıda verimliliği yüzde 12 oranında azalabilir. Ayrıca, dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasının 2050’ye kadar kuraklıktan etkilenmesi bekleniyor.

“Topraklarımız Geleceğimizdir, Onu Korumalıyız”

UNEP, tahrip olmuş toprakları eski sağlığına kavuşturacak restorasyon girişimleriyle arazi bozulması, çölleşme ve kuraklık nedeniyle meydana gelen tahribatın tersine çevrilebileceğini belirtti. Restorasyon, geçim kaynaklarını artırır, bireylerin gelir seviyesini yükseltir ve olumsuz hava koşullarına karşı direnç oluşturur. Tahrip olan arazilerin sadece yüzde 15’inin restore edilmesiyle bile beklenen soy tükenmelerinin yüzde 60’ı önlenebilir. Ayrıca, iklim değişikliği gibi arazi bozulumu, kuraklık ve çölleşmeyi tetikleyen unsurlarla da mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, arazi bozulmasının 3 milyardan fazla insanı etkilediğini belirtti. Andersen, “Doğa dirençli. Ekosistemleri restore ederek iklim değişikliği, doğa ile arazi kaybı, kirlilik ve atık krizini yavaşlatabiliriz. Topraklarımız bizim geleceğimizdir, onu korumalıyız.” dedi.

Nepal’deki Başarılı Arazi Restorasyon Girişimi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) açıklamasına göre, dünya genelinde 765 milyon ila 1 milyar hektar arasında arazi restorasyon için işaretlenmiş durumda. Bu toprakların neredeyse yarısı Sahra Altı Afrika, Asya ve Güney Amerika’da bulunuyor. Restorasyon programları, verimlilik artışı, karbon tutma ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi pek çok çevresel fayda sağlıyor.

Nepal’in güneyindeki Terai Arc bölgesinde başlatılan restorasyon girişimi, başarılı sonuçlar elde etti. Bölgede yaklaşık 66 bin hektarlık orman restore edilerek, Terai Arc’daki kaplan nüfusu 121’den 355’e çıktı.

Sonuç

UNEP’in yayımladığı bu rapor, arazi bozulması, çölleşme ve kuraklığın küresel ekosistemler üzerindeki ciddi etkilerini gözler önüne sererken, bu sorunlarla mücadelede restorasyon çalışmalarının önemine dikkat çekiyor. Ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için bu tür girişimlerin artırılması gerekiyor.


Arazi bozulması ve kuraklık hakkında daha fazla bilgi için UNEP’in raporuna göz atabilir ve ekosistemleri korumak için neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Topraklarımız bizim geleceğimizdir, onu korumak hepimizin görevi.

Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Doğal Çevre Nedir?

Doğal çevre, insan eli değmeden kendiliğinden var olan, canlı ve cansız tüm varlıkları kapsayan ortamdır. Başka bir deyişle, Dünya’nın doğal yollarla oluşmuş bütün bileşenlerini içerir.

Doğal çevrenin bazı örnekleri şunlardır:

 • Dağlar, tepeler, vadiler, ovalar ve platolar gibi yeryüzü şekilleri
 • Ormanlar, çayırlar, bozkırlar ve tundralar gibi bitki örtüsü türleri
 • Akarsular, göller, denizler ve okyanuslar gibi su kaynakları
 • Hayvanlar, böcekler ve mikroorganizmalar gibi canlılar
 • Hava, su ve toprak gibi cansız varlıklar
 • Güneş ışığı, yağmur ve rüzgar gibi doğal olaylar

Doğal çevre, tüm canlı varlıklar için hayati önem taşır. Bize yiyecek, su, barınak ve oksijen sağlar. Ayrıca, iklimi düzenler ve biyolojik çeşitliliği korur. Doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, insanlığın geleceği için kritik önem taşımaktadır.

Doğal çevreyi tehdit eden bazı unsurlar şunlardır:

 • Kirlilik: Hava, su ve toprak kirliliği, doğal çevreye büyük zarar vermektedir.
 • Ormanların tahribi: Ormanların kesilmesi, toprak erozyonuna, biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve iklim değişikliğine yol açmaktadır.
 • İklim değişikliği: Küresel ısınma, deniz seviyesinin yükselmesine, aşırı hava olaylarının artmasına ve buzulların erimesine neden olmaktadır.
 • Aşırı avlanma ve yasa dışı ticarete: Bu durum, birçok hayvan türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.

Doğal çevreyi korumak için yapabileceğimiz birçok şey var. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Enerji tasarrufu yapmak
 • Geri dönüşüm yapmak
 • Su tasarrufu yapmak
 • Toplu taşıma kullanmak
 • Yerel ürünler satın almak
 • Çevre koruma örgütlerini desteklemek

Doğal çevreyi korumak, hepimizin sorumluluğudur.

Dünya Çevre Günü’nün Doğuşu

Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Dünya Çevre Günü, 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla kabul edilmiştir. Bu konferans, çevre kirliliği ve insan faaliyetlerinin gezegene olan etkileri konusundaki küresel endişelerin artması üzerine toplanmıştır.

Konferansta, çevresel sorunlara dikkat çekmek ve bu konuda uluslararası iş birliğini teşvik etmek için her yıl 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.

Dünya Çevre Günü’nün ilk kutlaması 1973 yılında gerçekleşti ve o zamandan beri her yıl 140’tan fazla ülkede milyonlarca insan tarafından kutlanmaktadır. Her yılın Dünya Çevre Günü’nde, farklı bir tema belirlenir ve bu tema doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler, çevre sorunlarına farkındalık yaratmayı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi ve insanları çevreyi korumak için harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Dünya Çevre Günü, çevresel farkındalığı artırmada ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede önemli bir rol oynamıştır. Bu özel gün,

Türkiye’de Çevre Koruma Haftası

Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Türkiye’de Çevre Koruma Haftası, her yıl 5 Haziran – 11 Haziran tarihleri arasında kutlanır. Bu hafta, çevrenin korunmasına yönelik farkındalığı artırmak ve çevre bilincini yaymak amacıyla çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlenir.

Çevre Koruma Haftası’nın Tarihi:

 • 1972 yılında İsveç’te düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesiyle başladı.
 • Türkiye’de ise 1978 yılında Çevre Müsteşarlığı ve Türkiye Çevre Sorunları Vakfı kuruldu.
 • Aynı yıl, 5-11 Haziran haftası da Çevre Koruma Haftası olarak ilan edildi.

Çevre Koruma Haftası’nda Yapılan Etkinlikler:

 • Çevre temizliği çalışmaları
 • Fidan dikme etkinlikleri
 • Seminerler ve konferanslar
 • Sergiler ve paneller
 • Çevre konulu yarışmalar
 • Bilgilendirme broşürleri ve afişlerin dağıtılması

Çevre Koruma Haftası’nın Amacı:

 • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için farkındalık yaratmak
 • Çevre bilincini geliştirmek
 • Sürdürülebilir kalkınmanın önemini vurgulamak
 • Toplumu çevre dostu davranışlara teşvik etmek

Çevre Koruma Haftası’na Katılım:

Çevre Koruma Haftası’na herkes katılabilir.

 • Bireysel olarak: Evimizde, işyerimizde ve günlük hayatımızda çevreye duyarlı davranarak bu haftaya katkıda bulunabiliriz.
 • Sivil toplum kuruluşlarına katılarak: Çevre koruma faaliyetlerine katılabilir, gönüllü olarak çalışabilir veya bağışta bulunabiliriz.
 • Yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına talepte bulunarak: Çevre sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılmasını talep edebiliriz.

Unutmayalım ki, sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkıdır. Çevre Koruma Haftası’na katılarak ve çevreye duyarlı davranarak bu hakkı korumaya katkıda bulunabiliriz.

Türkiye’de Çevre Kirliliği Boyutları

Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Türkiye, birçok farklı çevre sorunu ile karşı karşıyadır. Bu sorunlar arasında hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği yer almaktadır.

Hava Kirliliği:

Türkiye’de hava kirliliği, en önemli çevre sorunlarından biridir. Özellikle büyük şehirlerde, termik santraller, trafik ve sanayi tesislerinden kaynaklanan emisyonlar hava kirliliğine önemli katkıda bulunmaktadır. Hava kirliliği, solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır.

Su Kirliliği:

Evsel ve endüstriyel atık suların yeterince arıtılmadan su kaynaklarına deşarj edilmesi, Türkiye’de su kirliliğinin başlıca nedenidir. Su kirliliği, su kaynaklarının kullanılamaz hale gelmesine ve birçok canlı türünün yok olmasına neden olmaktadır.

Toprak Kirliliği:

Tarımda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar, sanayi tesislerinden kaynaklanan atıklar ve evsel katı atıklar toprak kirliliğine neden olmaktadır. Toprak kirliliği, toprak verimliliğinin azalmasına ve gıda güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olmaktadır.

Gürültü Kirliliği:

Trafik, inşaat faaliyetleri ve sanayi tesislerinden kaynaklanan gürültü kirliliği, Türkiye’de giderek artan bir sorundur. Gürültü kirliliği, işitme kaybı, stres ve uyku bozuklukları gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır.

Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Görüntü Kirliliği:

Reklamlar, afişler, bina cepheleri ve elektrik direkleri gibi unsurlar görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Görüntü kirliliği, estetik açıdan rahatsız edici olmanın yanı sıra, dikkat dağınıklığı ve strese de yol açabilmektedir.

Çevre Kirliliğinin Etkileri:

Çevre kirliliği, insan sağlığı, doğal ekosistemler ve ekonomik kalkınma üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çevre kirliliği nedeniyle her yıl birçok insan hayatını kaybetmekte ve birçok canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

 • Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş: Termik santraller yerine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
 • Toplu taşımanın yaygınlaştırılması: Özel araç kullanımının azaltılması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi hava kirliliğinin azalmasına katkıda bulunacaktır.
 • Atık yönetiminin iyileştirilmesi: Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüştürülmesi ve kompostlanması teşvik edilmelidir.
 • Çevre dostu ürünlerin kullanımı: Kimyasal içerikli ürünler yerine doğal ve organik ürünler tercih edilmelidir.
 • Çevre bilincini artırmak: Eğitim programları ve bilinçlendirme çalışmaları ile toplumda çevre bilinci ve sorumluluğu geliştirilmelidir.

Çevre kirliliği, küresel bir sorundur ve çözümü için de küresel bir iş birliği gereklidir. Her bireyin çevreyi korumak için üzerine düşeni yapması ve sürdürülebilir bir gelecek için çaba göstermesi gerekmektedir.

Doğal Çevreyi Korumak İçin Alınacak Önlemler

Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Doğal çevre, insanlığın varlığı ve yaşamının sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Ancak, günümüzde insan faaliyetleri doğal çevreyi büyük bir hızla tahrip etmektedir. Bu nedenle, doğal çevreyi korumak için acil önlemler almak gerekmektedir.

Bireysel Olarak Alınabilecek Önlemler:

 • Enerji tasarrufu yapmak: Ampulleri enerji tasarruflu LED ampullerle değiştirmek, elektronik cihazları kullanmadığınız zamanlarda fişten çekmek, enerji tasarruflu ev aletleri kullanmak gibi basit önlemlerle enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
 • Su tasarrufu yapmak: Diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatmak, duş süresini kısaltmak, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolu çalıştırmak gibi önlemlerle su tasarrufu yapabilirsiniz.
 • Atıklarınızı geri dönüştürmek: Kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklarınızı ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırabilirsiniz.
 • Çevre dostu ürünler kullanmak: Kimyasal içerikli temizlik ürünleri ve böcek ilaçları yerine doğal ve organik ürünler tercih edebilirsiniz.
 • Toplu taşıma kullanmak veya bisiklete binmek: Mümkün olduğunca özel araç kullanmaktan kaçınarak toplu taşıma araçlarını veya bisikleti tercih edebilirsiniz.
 • Yerel ve mevsimsel ürünler satın almak: Uzak mesafelerden taşınan ürünler yerine yerel ve mevsimsel ürünler satın alarak karbon ayak izinizi azaltabilirsiniz.
 • Daha az tüketmek: Gereksiz alışverişlerden kaçınarak ve daha az tüketerek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Toplumsal ve Kurumsal Olarak Alınabilecek Önlemler:

 • Çevre koruma yasalarının sıkılaştırılması ve denetlenmesi: Çevreye zarar veren faaliyetleri engelleyen ve doğal kaynakların korunmasını sağlayan yasaların sıkılaştırılması ve etkin bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir.
 • Sürdürülebilir kalkınma politikalarının geliştirilmesi: Ekonomik kalkınmanın doğal çevreyi tahrip etmeden gerçekleşmesini sağlayacak sürdürülebilir kalkınma politikaları geliştirilmelidir.
 • Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması: Okullarda ve toplumda çevre bilincini ve sorumluluğunu artıracak eğitim programları düzenlenmelidir.
 • Yeşil alanların korunması ve genişletilmesi: Kentlerde ve kırsalda yeşil alanların korunması ve yeni yeşil alanlar oluşturulması doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunacaktır.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı: Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmak ve sera gazı emisyonlarını düşürmek için güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmelidir.
 • Ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmaları: Ormanların tahrip edilmesinin önüne geçilmeli ve yeni ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

Doğal çevreyi korumak, sadece bir bireyin veya bir kuruluşun değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Herkesin üzerine düşeni yapması ve çevreye duyarlı davranmasıyla, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz.

Çevre Koruma Haftası’nda Yapılabilecekler

Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

5 Haziran – 11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası, çevrenin korunmasına yönelik farkındalığı artırmak ve çevre bilincini geliştirmek için önemli bir fırsattır. Bu hafta boyunca bireyler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör çeşitli etkinlikler düzenleyerek çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirler.

Bireysel Olarak Yapabileceğiniz Çevre Dostu Faaliyetler:

 • Ev temizliğinde doğal ve kimyasal içerikli olmayan ürünler kullanın.
 • Enerji tasarruflu ampuller kullanın ve elektronik cihazları kullanmadığınız zamanlarda fişten çekin.
 • Su tasarrufu yapın. Diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatın, duş süresini kısaltın ve bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolu çalıştırın.
 • Atıklarınızı geri dönüştürün. Kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklarınızı ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırın.
 • Daha az tüketin. Gereksiz alışverişlerden kaçının ve daha az tüketerek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunun.
 • Yerel ve mevsimsel ürünler satın alın.
 • Toplu taşıma kullanın veya bisiklete binin.
 • Çevrenizi temiz tutun.
 • Çevre dostu ürünler kullanın.
 • Daha az et tüketin.
 • Yağmur suyunu hasat edin.
 • Kompost yaparak organik atıklarınızı geri dönüştürün.
 • Bahçenizde veya balkonunuzda doğal bitkiler yetiştirin.
 • Çevreyi korumaya yönelik farkındalık yaratmak için sosyal medyayı kullanın.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumlarının Faaliyetleri:

 • Çevre temizliği çalışmaları düzenlemek.
 • Fidan dikme etkinlikleri düzenlemek.
 • Seminerler ve konferanslar düzenlemek.
 • Sergiler ve paneller düzenlemek.
 • Çevre konulu yarışmalar düzenlemek.
 • Bilgilendirme broşürleri ve afişler dağıtmak.
 • Çevre dostu ürünlerin tanıtımını yapmak.

Özel Sektörün Katkıları:

 • Çevre dostu ürünler ve hizmetler geliştirmek.
 • Sürdürülebilir üretim ve tüketim uygulamalarını benimsemek.
 • Çevre koruma projelerine sponsor olmak.
 • Çalışanları çevre bilinci konusunda eğitmek.
Dünya Çevre Günü (5 – 11 Haziran)

Çevre Koruma Haftası’na Katılarak Fark Yaratın!

Çevre Koruma Haftası, sadece bir haftalık bir kutlama değil, çevreyi koruma bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için yıl boyunca devam etmesi gereken bir sorumluluktur. Hepimiz bu sorumluluğu üstlenerek ve çevreye duyarlı davranarak daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya yaratabiliriz.

Sağlıklı bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi korumak hepimizin görevidir. Çevre sorunlarına karşı duyarlı olup, temiz ve sağlıklı bir dünya için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Dünya Çevre Günü’nü kutlayarak, çevremizi koruma bilincini yayalım ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakalım.


TurkeyOutdoor.org: Doğayla Buluşma Merkezi!: TurkeyOutdoor.org, Türkiye’nin en çekici açık hava platformu! Yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi doğa sporlarıyla ilgili detaylı rehberler, benzersiz rotalar, güncel haberler ve unutulmaz etkinliklerle dolu.

Türkiye’nin Doğasını Keşfedin! TurkeyOutdoor.org, Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal güzellikleri keşfetmek isteyenlere hitap ediyor. Özenle hazırlanmış bilgiler, etkileyici rotalar, çarpıcı fotoğraflar ve ilham verici videolar sizi bekliyor. Ayrıca, Türkiye’deki açık hava etkinlikleriyle ilgili en güncel haberlere ve etkinlik takvimine de göz atabilirsiniz.

Outdoor Tutkunları İçin Özel Rehber!: TurkeyOutdoor.org, Türkiye’de outdoor etkinliklere ilgi duyan her seviyeden maceraperest için ideal bir kaynaktır. Deneyimli gezginlerden yeni başlayanlara kadar herkesi hedefleyen bu platform, Türkiye’deki açık hava etkinlikleriyle ilgili ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Doğa, kamp ve macera arayanlar için mükemmel bir rehber olarak öne çıkıyor. Sizi, unutulmaz bir doğa serüvenine davet ediyoruz! TurkeyOutdoor.org ile hayalinizdeki maceraya adım atın!

https://turkeyoutdoor.org/