Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Bu yazı dizimizde Çorum ilini tanıtıyoruz.

Çorum Valiliği

Çorum, Türkiye’nin İç Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir il merkezidir. İl, tarihi, doğal güzellikleri, zengin yemek kültürü ve turistik cazibesiyle dikkat çeker. Çorum’un merkezi, 2020 yılı verilerine göre 299.315 kişilik bir nüfusa sahiptir.

Çorum’un ekonomisi, toprak sanayisi ve makine imalat sanayisi gibi sektörlerde oldukça gelişmiştir. İl, Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde konumlanmıştır ve çevresinde Amasya, Yozgat, Çankırı, Sinop, Samsun ve Kırıkkale gibi iller bulunur.

İldeki en bilinen turistik cazibe merkezleri arasında Çorum Kalesi, tarihi camiler, müzeler ve doğal güzellikler bulunmaktadır. Çorum’un yemek kültürü de öne çıkar, özellikle etli ekmek ve yöresel tatlılar, bu lezzetlerin başında gelir.

Ayrıca, Çorum çevresindeki göletler ve doğa alanları, kamp severler için popüler destinasyonlardır. Çorum, tarih ve doğa tutkunlarına hitap eden birçok seçenek sunar ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim vadeder.

Çorum Tanıtımı ve Gerekli Bilgiler

Çorum

Çorum İsmi ve Kaynağı

Çorum’un ismiyle ilgili çeşitli rivayetler ve bilgilere dayalı teoriler bulunmaktadır. İşte Çorum’un isminin kaynağı hakkında farklı görüşler:

Bizans (Doğu Roma) Kaynaklarına Göre:

Çorum, Bizans döneminde “Nikonya” veya “Yankoniye” olarak anılmaktaydı. Bu ad, şehrin Bizans egemenliği altındayken kullandığı isimdi.

Danişmendname’ye Göre:

Danişmendname’de anlatılan bir hikayeye göre, Melik Ahmet Danişmend döneminde Çorum, Bizans’ın elinden alınır. Halk Müslüman olur, ancak bazıları Melik Ahmet’i zehirlemeyi planlar. Melik Ahmet, rüyasında şehrin depremle yıkılacağını görür, bu nedenle şehirden ayrılır. Şehirdeki Bizanslılar ise Müslümanların çekilişini fırsat bilir ve kaleyi tekrar ele geçirir. Ancak bir deprem şehri yıkar. Bu olay sonucunda Bizanslılara “Cürümlü” (suçlu) denir, zamanla bu kelime “Çorumlu”ya dönüşür.

Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre:

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Çorum’un havasının astım hastalarına iyi geldiği ve Selçuklu Sultanı Kılıçarslan’ın hasta oğluyla birlikte yüzlerce “çorlu”yu (bakımsız, zayıf, hastaları) bölgeye gönderdiği anlatılır. Bu nedenle şehre “Çorum” adı verilmiştir.

Diğer Kaynaklara Göre:

Çorum’un adının, çevresinin dağlarla çevrili geniş bir ova olmasından kaynaklandığı söylenmektedir. “Çevrim” kelimesi halk ağzında zamanla “Çorum” halini almış olabilir. Ayrıca, Anadolu’yu Türklerden sonra fetheden Alayuntlu Boyu’ndan gelen “Çorumlu” oymağının adının bölgeye verildiği de bir görüştür.

Çorum’un ismiyle ilgili bu farklı rivayetler ve teoriler, şehrin geçmişine ve kökenine dair çeşitli bakış açılarını yansıtmaktadır.

Çorum: Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde Küçük Bir Hazine

Çorum Tanıtımı ve Gerekli Bilgiler

Türkiye’nin pek çok lezzetli ürününün kaynağı olarak bilinen Çorum, sakin nüfusu ve zengin kültürel mirası ile öne çıkar. İşte bu şirin şehir hakkında merak ettiğiniz her şey:

Çorum’un Konumu ve Coğrafi Özellikleri

Çorum, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde yer alır ve toplamda 12.820 kilometrekarelik bir coğrafyaya sahiptir. Bu sevimli şehir, ülkenin en önemli ova ve akarsularının yakınında bulunur. Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yalnızca 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çorum, doğal güzellikleriyle göz kamaştırır.

Çorum’un Komşuları

Çorum, komşu illerle çevrilidir ve bu konumu sayesinde farklı coğrafi ve kültürel etkileşimlere açıktır. Çorum’un komşu illeri arasında Amasya, Yozgat, Çankırı, Sinop, Samsun ve Kırıkkale bulunur.

Çorum’un İlçeleri ve Nüfus Dağılımı

Çorum’un il merkezi dâhil toplam 14 ilçesi bulunmaktadır. Her bir ilçenin kendine özgü bir hikayesi ve atmosferi vardır.

Çorum ili 14 ilçeye ayrılmıştır. İşte Çorum’un ilçeleri:

Çorum
 1. Çorum (il merkezi)
 2. Alaca
 3. Bayat
 4. Boğazkale
 5. Dodurga
 6. İskilip
 7. Kargı
 8. Laçin
 9. Mecitözü
 10. Oğuzlar
 11. Ortaköy
 12. Osmancık
 13. Pazgurlu
 14. Uğurludağ

İşte Çorum’un ilçeleri ve ilçelerin ortalama nüfusu:

 1. Merkez: 297.224
 2. Pazgurlu: 48.158
 3. Osmancık: 42.954
 4. İskilip: 31.892
 5. Alaca: 31.121
 6. Bayat: 16.093
 7. Kargı: 15.455
 8. Mecitözü: 14.934
 9. Ortaköy: 7.069
 10. Dodurga: 5.931
 11. Oğuzlar: 5.252
 12. Laçin: 4.599
 13. Boğazkale: 3.766

Çorum’un merkezi, nüfus açısından en yoğun ilçe olmasına rağmen, diğer ilçeler de kendi güzellikleri ve özellikleriyle bilinir.

Çorum, küçük bir şehir olmasına rağmen, tarihi ve doğal zenginlikleri, lezzetli yemekleri ve misafirperver insanları ile unutulmaz bir deneyim sunar. Eğer huzurlu bir şehirde keşfe çıkmak istiyorsanız, Çorum kesinlikle listenizde olmalı.

Çorum’un Tarihçesi

Çorum

Çorum, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. İşte Çorum’un tarihçesi:

İlk İnsan Yerleşimleri

Çorum ve çevresi, yontma taş çağından başlayarak tarih öncesi dönemlerde insan yerleşimlerine ev sahipliği yapmıştır. Paleolitik dönemden Neolitik ve Kalkolitik döneme kadar pek çok döneme ait eserler Çorum’un tarihi höyüklerinde bulunmuştur. Bu yerleşimler, zaman içinde devamlılık göstermiştir.

Çeşitli Uygarlıkların İzleri

Çorum ve çevresi tarih boyunca birçok farklı medeniyetin etkisi altına girmiştir. Bu medeniyetler arasında Hititler, Cumgler, Kimmerler, Medler, Persler, Galatlar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Danişmendliler Beyliği, Moğollar ve Eretna Beyliği yer almaktadır. Her bir medeniyet, bölgeye kendi izlerini bırakmıştır.

Osmanlı Egemenliği

Çorum ve çevresi son olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir. Osmanlı döneminde şehir, Anadolu’nun önemli bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür.

Çorum İsmi ve Kökeni

Çorum’un ismi, tarih boyunca farklı kaynaklara dayanarak farklı hipotezlerle açıklanmıştır. MÖ 3. yüzyılda Anadolu’ya yerleşen Galatlar’ın adı olan “Trokmu” kelimesinden geldiği bir teori vardır. Bu kelime, zaman içinde “Torokmu” ve daha sonra “Çorumlu” şekline dönüşmüş olabilir.

Diğer bir teori ise MÖ 90-80 yıllarında Pontus Krallığı’na bağlı Kapadokya valiliği yapan Gordios’a dayandırılmaktadır. Bu dönemde bölge, Gordiana adıyla anılmış ve zamanla “Gordum” ve sonunda “Çorum” olmuştur.

Eski Yunan kaynaklarında Çorum’un adı “Niconia” (Nikonya) olarak geçmektedir. Bizans döneminde ise “Evkaite” adını taşımıştır. 1072’deki Malazgirt Meydan Muharebesi’yle Çorum, Türklerin egemenliğine girmiştir ve ismi zamanla “lu” eki atılarak “Çorum” halini almıştır.

Çorum’un tarihi oldukça köklü ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir geçmişe sahiptir. İşte Çorum’un tarihçesi hakkında önemli bilgiler:

 • Tarih Öncesi Dönemler: Çorum ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşimlere sahne olmuştur. Paleolitik dönemden başlayarak, Neolitik dönem ve Kalkolitik dönemde yoğunlaşan yerleşim izlerine rastlanmıştır.
 • Hattiler Dönemi: Eski Tunç Çağı’nda (M.Ö. 3000-2000/1900), Çorum’da Hattiler yaşamıştır. Bu dönemde Çorum, kültürel gelişimin merkezlerinden biri olmuş ve önemli eserler burada bulunmuştur.
 • Hitit İmparatorluğu: Çorum, daha sonra Hitit döneminde Hattuşa’nın bir bölgesi olmuştur. Hititlerin egemenliği altında bu bölge önemli bir yerleşim yeri haline gelmiştir.
 • Asur Ticaret Kolonileri Dönemi: M.Ö. 1900-1700 civarında Asurlu tüccarlar, Çorum çevresinde ticaret kolonileri kurmuş ve bölge ticaret merkezi olmuştur.
 • Helenistik/Galat Dönemi: M.Ö. 300-25 civarında Galatlar, Çorum ve çevresine yerleşmiştir. Bu dönem, Helenistik ve Galat dönemi olarak adlandırılmıştır.
 • Roma ve Bizans Dönemi: Roma döneminde Çorum, Kapadokya bölgesine bağlıdır. Daha sonra Bizans döneminde de yerleşim izleri vardır.
 • Selçuklu ve Osmanlı Dönemi: Çorum, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bu coğrafyanın bir parçası olmuştur. Selçuklu döneminde bölgeye Melik Ahmet Gazi ve Osman Bey vali atanmıştır.
 • Çorum’un Cumhuriyet Dönemi: 20 Nisan 1924 tarihinde Çorum, kent statüsüne kavuşmuştur. Çorum, Cumhuriyet dönemiyle birlikte modern bir şehir olarak gelişmiştir.

Çorum’un tarihçesi, farklı uygarlıkların ve dönemlerin izlerini taşımakta olup, bu tarihi geçmiş, şehri zengin bir kültürel mirasa sahip kılmaktadır.

Çorum’a Ulaşım

Çorum Ulaşım Haritası

Çorum’a ulaşım için karayolu ve havayolu seçenekleri mevcuttur. İşte Çorum’a ulaşım hakkında bilgiler:

Karayolu Ulaşımı

Çorum, Türkiye’nin dört bir yanından karayolu ile ulaşılabilen bir şehirdir. Şehre gitmek isteyenler için iyi bir karayolu altyapısı bulunmaktadır. Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali 2015 yılında yenilenmiş ve modern bir terminal haline getirilmiştir. Toplam 7 otobüs firması, şehirlerarası seyahatler için hizmet vermektedir. İlçelere seyahatler de bu terminalden yapılmaktadır.

Havayolu Ulaşımı

Çorum’a havayolu ile ulaşmak isteyenler için yakın bir seçenek Merzifon Havalimanı’dır. Merzifon Havalimanı, Çorum il merkezine sadece 1 saat mesafededir. Havalimanından Çorum merkezine ve ilçelere servisler düzenlenmektedir. Bu sayede hava yoluyla da kolayca Çorum’a ulaşabilirsiniz.

Belediye Otobüsleri

Çorum içi ulaşımda belediye otobüsleri hizmet vermektedir. Bu otobüsler, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenir ve toplamda 17 hatta hizmet verirler. Çorum’da otobüsle seyahat etmek için özel halk otobüs kartı veya jeton kullanmanız gerekmektedir. Otobüsler genellikle sabah 07.00 ile akşam 23.30 saatleri arasında halka hizmet verir.

Çorum’a ulaşım oldukça kolaydır, bu da şehri keşfetmek isteyen ziyaretçiler için büyük bir avantajdır.

Çorum Gezilecek Yerler

 1. Abdullah Yaylası
 2. Alacahöyük Müzesi
 3. Boğazköy Müzesi
 4. Çatak Tabiat Parkı
 5. Çorum Kalesi
 6. Çorum Park
 7. Hattuşa Antik Kenti
 8. Hıdırlık Cami
 9. İncesu Kanyonu
 10. İskilip Kalesi
 11. İskilip Kaya Mezarları
 12. Kargı Yaylası
 13. Karaca Yaylası
 14. Kerebi Gazi Türbesi
 15. Koyunbaba Köprüsü
 16. Koyunbaba Türbesi
 17. Kubbeli Cami
 18. Murad-ı Rabi Cami (Ulucami)
 19. Obruk Barajı
 20. Osmancık Kalesi
 21. Saat Kulesi
 22. Şapinuva Ören Yeri
 23. Sıklık Tabiat Parkı
 24. Velipaşa Hanı
 25. Yazılıkaya Tapınağı

Çorum’da Bunları Yapmadan Dönmeyin

Çorum

Çorum’un kültürel mirası ve doğal güzellikleri kesinlikle ziyaret edilmeye değer. Şehrin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmek, yöresel yemeklerini denemek ve bu güzel coğrafyada keyifli bir zaman geçirmek için aşağıdaki aktiviteleri yapmadan dönmeyin:

 1. Hitit Kentleri: Boğazkale-Hattuşa, Alacahöyük ve Ortaköy-Şapinuva gibi arkeolojik alanlar, Hititlerin izlerini taşıyan ve 3500 yıllık bir uygarlığın başkentlerini içeriyor. Bu antik bölgeleri keşfetmek, tarihle iç içe olmanızı sağlayacak.
 2. Çorum Müzeleri: Kazılardan çıkan tarihi eserler Çorum, Alacahöyük ve Boğazköy Müzeleri’nde sergileniyor. Bu müzelerde 7000 yıllık tarihsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
 3. Boğazköy Sfenksi: 94 yıl sonra asli vatanına dönen Boğazköy Sfenksi’ni ziyaret etmek, tarihle doğrudan temas kurmanızı sağlayacak.
 4. İskilip Sokakları: İskilip ilçesinin tarihi sokaklarında ve arastasında gezinerek geleneksel Türk köy hayatını yakından gözlemleyin.
 5. Kargı ve İskilip Yaylaları: Doğanın tadını çıkarmak ve temiz havada vakit geçirmek için Kargı ve İskilip’in çam ormanlarında dolaşın.
 6. Masmavi Göletler: Göletlerde kano yaparak sakin bir gün geçirin ve çevre manzarasının keyfini çıkarın.
 7. Hitit Yolu: Hitit Yolu rotalarını takip ederek, antik yerleşimleri ve doğal güzellikleri ziyaret edin.
 8. Kızılırmak Havzası Yürüyüş Yolu: Kızılırmak Havzası boyunca uzanan yürüyüş rotalarını keşfedin ve doğayla baş başa kalın.
 9. Çeltik Tarlaları: Kızılırmak Havzası boyunca uzanan çeltik tarlalarının manzarasının tadını çıkarın.
 10. Osmancık Kunduz Ormanları: Jip safari yaparak Osmancık Kunduz ormanlarında doğanın tadını çıkarın.
 11. Yöresel Lezzetler: Çorum’un yöresel yemeklerini tatmadan ayrılmayın. Özellikle İskilip Dolması gibi lezzetlere şans verin.
 12. Hediyelik Eşyalar: Yoncalı yollukları, Eskialibey dokumaları, Kargı bezleri gibi yöresel ürünlerden alarak bu güzel anıları evinize taşıyın.

Çorum’un zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu olan bu aktiviteleri yaparak unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz.

Çorum’dan Ne Alınır?

Çorum Leblebisi

Çorum’da bulunan geleneksel ve el yapımı ürünler, seyahatinizden hatıra olarak veya hediyelik eşya olarak alabileceğiniz güzel seçenekler sunuyor. İşte Çorum’dan alabileceğiniz bazı ürünler:

 1. Leblebi: Çorum’un meşhur leblebileri hem klasik hem de farklı tatlarla bulunuyor. Lezzetli bir atıştırmalık veya hediye seçeneği.
 2. Bakır Süs Eşyaları: Çorum’da bakırcılık geleneksel bir sanattır. El yapımı bakır süs eşyaları, evinizin dekorasyonunu zenginleştirebilir.
 3. Kargı Bezi: Kargı ilçesinde el dokuma tezgahlarında üretilen kumaşlar, şık giyim ve ev dekorasyonunda kullanabileceğiniz özel ürünlerdir.
 4. Oğuzlar Cevizi: Oğuzlar ilçesinde yetiştirilen cevizler, ince kabukları ve lezzetli içleri ile ünlüdür.
 5. El İşi Baston: Ahşap bastonlar hem kullanışlı hem de estetik aksesuarlar olarak tercih edilebilir.
 6. Ahşap Oyma Ürünler: Ahşap oyma ürünleri, figürler ve hat yazıları ile süslenmiş tablolar gibi ev dekorasyonunuzu güzelleştirebilir.
 7. El Yapımı Müzik Aletleri: Çorum’da yapılan el yapımı saz, bağlama, ud ve tambur gibi enstrümanlar, müzik severler için benzersiz bir seçenektir.
 8. Pirinç: Osmancık ve Kargı’da yetiştirilen pirinçler, farklı yemeklerde kullanabileceğiniz lezzetli ürünlerdir.
 9. Kargı Tulum Peyniri: Kargı yaylalarında üretilen ve deri tulumlarda saklanan bu peynir, kendine özgü bir tat ve aroma sunar.
 10. Ahşap Oyuncak ve Mutfak Eşyaları: Ahşap kaşık, oklava, ekmek tahtası ve daha fazlası gibi el yapımı ahşap ürünler hem pratik hem de dekoratif.
 11. Sepet: İskilip ilçesinde hala devam eden sepetçilik mesleğinden elde yapılan sepetler, taşıma veya dekoratif amaçlarla kullanılabilir.
 12. Taş Oyma Ürünleri: Hitit motifli taş oyma ürünleri, Çorum’da zanaatkârlar tarafından özenle işlenir ve harika hediyelikler olabilir.
 13. El Örgüleri: Çorum’da el dokuması kilimler, yolluklar, patikler ve daha fazlası bulunur. Yerel el sanatlarının güzel örnekleri arasında yer alır.

Bu ürünler, Çorum kültürünün bir yansımasıdır ve sevdiklerinize veya kendinize özel hatıralar olarak mükemmel bir seçenek olabilir.

Çorum Yemek Kültürü

Çorum

Çorum’un zengin ve lezzetli yemek kültürü, özgün tatlar ve geleneksel yemeklerle tanınır. İşte Çorum’a özgü bazı geleneksel yemekler ve tatlar:

 1. Leblebi: Çorum’un en ünlü lezzetlerinden biri olan leblebi, Türkiye’nin dört bir yanında tanınır. Leblebi, Çorum’un geleneksel atıştırmalıklarından biridir.
 2. Madımak: Madımak, Çorum ve çevresinde sıkça tüketilen bir bitki olan gelincik otundan yapılır. Madımak yemeği, özellikle bahar aylarında yaygın olarak hazırlanır ve tüketilir.
 3. Düğün Çorbası: Özel günlerde ve özellikle düğünlerde sıkça tüketilen bu çorba, et, nohut ve buğday tanesi içerir.
 4. İskilip Dolması: İskilip ilçesine özgü olan bu dolma, dövme pirinç, kıyma, baharatlar ve biber salçasıyla yapılır. İskilip dolması, özel günlerin vazgeçilmez yemeklerindendir.
 5. Keşkek: Özellikle düğünlerde ve bayramlarda sıkça yapılan keşkek, buğday ve etin uzun süre kaynatılması sonucunda oluşan lezzetli bir yemektir.
 6. Etli Pilav: Çorum’da etli pilav, özel günlerin ve davetlerin vazgeçilmez yemeklerindendir. Et, pilav ve baharatların harika bir uyumuyla hazırlanır.
 7. Su Böreği: Su böreği, ince yufka tabakalarının arasına lor peyniri veya et konularak hazırlanan nefis bir börek türüdür.
 8. Yayla Çorbası: Yayla çorbası, yoğurt ve pirinç ile hazırlanan geleneksel bir çorba çeşididir. Lezzetiyle ön plana çıkar.
 9. Tulumba Tatlısı: Tulumba tatlısı, kızartılan hamurun şerbetle buluştuğu, şerbetli bir tatlıdır.
 10. Çorum Baklavası: Çorum baklavası, diğer baklavalardan farklı olarak beyaz renkli hamuru ve özel şekliyle ünlüdür. İncecik hamur tabakaları arasında ceviz bulunur ve üzerine şerbet dökülür.
 11. Kargı Tulum Peyniri: Kargı ilçesine özgü olan tulum peyniri, damaklarda eşsiz bir lezzet bırakır. Özellikle kahvaltılarda tercih edilir.
 12. Sırık Kebabı: Kargı ilçesine özgü olan sırık kebabı, özel olarak hazırlanan etlerin sırıklara dizilip közde pişirilmesiyle yapılır.
 13. Sündürme (Muhlama/Kuymak): Sabah kahvaltısının vazgeçilmezi olan sündürme, mısır unu, tereyağı ve lor peyniri ile hazırlanan bir yemektir.

Çorum’un zengin ve çeşitli yemek kültürü, geleneksel tatlarını koruyarak hem yerel halk hem de ziyaretçilere unutulmaz lezzetler sunar.

Çorum Nüfusu

2023 yılı itibariyle Çorum ili ve ilçelerinin güncel nüfus verileri şu şekildedir:

 • Çorum ili nüfusu: 524.130
 • İl merkezi nüfusu: 320.098
 • İlçelerin nüfusu (en yüksekten en düşüğe):
  1. Pazgurlu: 40.146
  2. Osmancık: 35.750
  3. İskilip: 34.615
  4. Oğuzlar: 34.058
  5. Çorum Merkez: 32.309
  6. Kargı: 31.527
  7. Bayat: 28.496
  8. Mecitözü: 25.168
  9. Alaca: 23.229
  10. Uğurludağ: 22.481
  11. Boğazkale: 19.170
  12. Ortaköy: 17.973
  13. Laçin: 12.264
  14. Dodurga: 6.889
 • İl genelindeki nüfus yoğunluğu: km2 başına 42 kişi
 • Merkez ilçedeki nüfus yoğunluğu: km2 başına 123 kişi

Çorum ilinin nüfusu son yıllarda hafif bir azalma göstermiştir ve bu azalma oranı %0,41’dir. İlçeler arasında en yüksek nüfus artış oranına sahip olan ilçe Kargı (%0,84) iken en düşük nüfus artış oranına sahip olan ilçe ise Bayat (-%3,92) olarak kayıtlara geçmektedir. Çorum ilinde toplam 16 belediye ve 759 köy bulunmaktadır.

Çorum Müzesi

Çorum Kamu Kurumları

 1. Çorum Valiliği
  • Adres: Karakeçili Mh. Gazi Cd. Hükümet Konağı No:61/ÇORUM
  • E-Posta: corum@icisleri.gov.tr
  • Telefon: 0364 213 5207
  • Faks: 0364 224 3809
 2. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü
  • Adres: Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:1, Merkez/ÇORUM
  • E-Posta: corum155@egm.gov.tr
  • Telefon: 0364 224 10 09
 3. Çorum Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
  • Adres: Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi Valilik Ek Bina A / B Blok Merkez / ÇORUM
  • Telefon: 0364 224 65 32 – 0364 224 66 31
  • Faks: 0364 224 02 00
  • E-mail: corum@ailevecalisma.gov.tr
 4. Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
  • Adres: Gülabibey Mahallesi Anıtevler 4.sk No:8 19100 Merkez/ÇORUM
  • E-Posta: corumsgim@sgk.gov.tr
  • Telefon: 0364 225 66 00
  • Faks: 0364 225 66 05
 5. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Adres: Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No:8 Merkez/ÇORUM
  • Telefon: 0364 224 17 83 / 224 02 01
  • Faks: 0364 213 83 53 / 227 68 33
 6. Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  • Adres: Mimar Sinan, 163-153 İnönü Caddesi Merkez/ÇORUM
  • Telefon: 0364 213 70 66
  • Faks: 0364 213 83 48
  • E-Posta: corummdr@afad.gov.tr
 7. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü
  • Adres: Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No : 86 / A Merkez / ÇORUM
  • Telefon: 0364 219 5500
  • Faks: 0364 219 5525
  • E-Posta: corum@saglik.gov.tr
 8. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
  • Adres: Çepni Mahallesi, Necmettin Erbakan Caddesi, No: 11 ÇORUM
  • Telefon: 0 364 213 83 25 – 0 364 213 83 26
  • Faks: 0 364 213 27 40
  • E-Posta: corum@tarim.gov.tr
 9. Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
  • Adres: Yavruturna Mahallesi Gazi Paşa Sk. No:66 Merkez/ÇORUM
  • Telefon: 0364 223 10 20
  • Faks: 0364 223 10 24
  • E-Posta: corum@gsb.gov.tr
 10. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Adres: Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi. 4. Sokak No:17 Merkez/ÇORUM
  • Telefon: 0364 213 47 04
  • Faks: 0364 212 05 10
  • E-Posta: iktm19@ktb.gov.tr
 11. Çorum Belediyesi
  • Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: 2 Merkez/Çorum
  • Telefon: 0 (364) 225 08 10 – 0 (364) 333 0 333
  • E-Posta: iletisim@corum.bel.tr
 12. Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
  • Adres: Çepni Mah. İnönü Cad. No:28, 19040 Çorum Merkez/ÇORUM
  • Telefon: 0364 213 84 20
  • Faks: 0364 223 93 49
  • E-Posta: corumilnufus@nvi.gov.tr
 13. Çorum İl Jandarma Komutanlığı
  • Adres: Karakeçili Mah Fatih Cad. Nu:151 Merkez / Çorum
  • Telefon: 03642231111
  • Faks: 03642230924

Çorum Gezi Rehberi

 • Çorum detaylı tanıtımını, Çorum yöresel tatlarını ve Çorum’da gezilebilecek bütün noktaları aşağıdaki yazılarımızda bulabilirsiniz.
 • Ayrıca tanıtımını yaptığımız bütün noktaların GPS koordinatlarını da Çorum Gezilecek Yerler Haritası bağlantısında bulabilirsiniz.
 • Çorum Gezilecek Yerler Haritası: https://maps.app.goo.gl/BqPyvDwE79bGeSsE9

https://turkeyoutdoor.org/, Türkiye’de outdoor (açık hava etkinlikleri) hakkında bilgi sağlayan bir web sitesidir. Site, yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi çeşitli açık hava etkinlikleri hakkında rehberler, rotalar, haberler ve etkinlikler sunmaktadır.

Site, Türkiye’nin dört bir yanındaki açık hava etkinlikleri için kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. Sitede, her etkinlik için detaylı bilgiler, rotalar, fotoğraflar ve videolar bulunmaktadır. Site ayrıca, Türkiye’deki açık hava etkinlikleri hakkında güncel haberler ve etkinlikler hakkında bilgi vermektedir.

Sitenin hedef kitlesi, açık hava etkinliklerine ilgi duyan herkestir. Site, hem deneyimli hem de yeni başlayanlar için faydalı bilgiler sunmaktadır. Site, Türkiye’de açık hava etkinlikleri hakkında bilgi edinmek ve bu etkinliklere katılmak isteyenler için ideal bir kaynaktır

https://turkeyoutdoor.org/