ANKARA

Ankara’da bulunan tarihi turistik ve doğal yerlerin listesi ve tanıtımı, Ankara kamp alanları, Ankara mutfağını oluşturan lezzetler için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Ankara Gezilecek Yerler

Bu yazımızda Ankara’ya gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz tarihi, turistik ve doğa güzelliklerinin tanıtımını yayınlıyoruz. Tanıtımını yaptığımız yerler ile ilgili kısa ve kitabi bilgi vermeyi tercih ediyoruz. Zira güzellik kavramı görecelidir ve herkes kendi özgün düşüncesi ile tarihi turistik yerlere bakıp yorum yapmaktadır. Tavsiye üzerine gittiğiniz bir mekân sizin tatil anlayışınıza uymayabilir. Başkasının beğendiğini siz beğenmeyebilirsiniz. Hatta aynı yere iki farklı tarihte giderseniz görüşleriniz değişebilir.

Google haritalarda aynı yer hakkında birbirinin tamamen zıddı yorumlar görmekteyiz. Bu sebeplerle bu yazı sadece tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Yorumlardan kaçınılmaya çalışılmıştır. Gezip gördüğünüz yerlerin yargılamasını sizlere bırakıyoruz.

Yazı dizimizdeki yazıları hazırlarken temel olarak merkezi ve yerel yönetimlerin (Valilik ve belediyelerin) şehir tanıtım yayınlarını, kültür müdürlüklerinin internet sitelerini ve basılı broşürlerini kaynak olarak kullanıyoruz. Bunun dışında internette çeşitli özel veya resmi sitelerde yer alan resim ve yazılardan da alıntılar yapmaktayız.

Bu yazı Ankara Gezi Rehberi sayfamızın eki mahiyetindedir. Ankara’da gezip görmek isteyeceğiniz diğer mekanları görmek için https://turkeyoutdoor.org/2021/12/23/ankara-gezilecek-yerler/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Her konuda bize ulaşmak için adresimiz: www.turkeyoutdoor.org/iletişim


Ankara Gezilecek Yerler Listesi         

86    Ankara Roma Hamamı Açık Hava Müzesi Ve Ören Yeri

 • Ankara Roma Hamamı Açık Hava Müzesi Ve Ören Yeri Kısa Tanıtım:
 • Ankara Roma Hamamı, Ankara’nın Altındağ ilçesinin Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer almaktadır. 
 • 3. yüzyılda Septimius Severus’un oğlu Roma İmparatoru Caracalla tarafından Sağlık Tanrısı Asklepios adına yapılmıştır.
 • Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu platformun bir höyük olduğu, en üstte Roma Çağı (Kısmen Bizans ve Selçuk katları), onun altında Cumg Devri yerleşmesinin kalıntıları tespit edilmiştir.
 • Şehrin ortasında açık hava müzesi, giriş için Müze Kart geçerli. Önemli parçalar Anadolu Medeniyetleri Müzesine taşınmış ancak Hamam Kalıntıları ve bir çok mezar freski bulunuyor.
 • Parasal desteği kentin zenginlerinden Tiberius Iulius Iustinianus sağlamıştır.
 • Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu platformun bir höyük olduğu, en üstte Roma Çağı (Kısmen Bizans ve Selçuk katları), onun altında Cumg Devri yerleşmesinin kalıntıları tespit edilmiştir.
 • Höyük altında kalan taş kalıntılar çok iyi bir şekilde korunduğundan yapının planı anlaşılabilecek durumdadır. Buna göre yapının bir taşra kenti hamamından çok İmparatorluk standartlarına göre yapıldığı anlaşılmaktadır.
 • Hamam 80 x 130 m. boyutunda, taş ve tuğladan yapılmıştır. Çankırı Caddesindeki girişi ile, sütunlu bir revak kalıntısının çevrelediği geniş bir alana yayılan ve Palaestra denilen beden eğitimi ve güreş yapılan yere girilmektedir. Bu kısmın sağ tarafında yer alan sütunlu yolun üzerinde dört köşeli ve yuvarlak birçok yazılı sütun bulunmaktadır.
 • Spor alanının hemen arkasında phirigidarium (soğukluk) kısmı, solunda ise kenarlarında oturma basamakları bulunan piscina (yüzme havuzu) ile apoditarium (soyunma yeri), sağda yuvarlak tuğludan yapılmış sütun parçaları bulunan soğukluk yer almaktadır.
 • İkinci sırada bulunan tepidarium (ılıklık) kısmında yine yuvarlak tuğladan sütun parçaları bulunmaktadır. Yıkanma odaları bu sütunların üzerinde bulunmaktaymış. Caldarium (sıcaklık) kısmı ise hamamın en arka kısmında yer almakta olup, 12 adet külhanı bulunmaktadır.
 • Ilıklık ve sıcaklık kısımlarının diğer bölümlerden daha geniş olmalarının nedeni Ankara’nın çok soğuk kış şartlarına bağlanmalıdır. Bunlar, etrafında ocaktan gelen sıcak havanın rahatça dolaştığı tuğla sütunlardan oluşan bir yer altı ısıtma tesisatı ile desteklenir ve yukarıda bulunan odalar da bu şekilde ısınırlardı.
 • VII. yüzyılda geçirdiği bir yangın sonucu tahrip olan yapının, kazılar sırasında ele geçen sikkelerden, yaklaşık beş yüz yıllık bir süre ile kullanıldığı ve zaman zaman onarıldığı anlaşılmaktadır.
 • 1938-1943 yılları arasında Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan arkeolojik kazılarda, hamamın soyunma ve yıkanma kısımları ile yer altındaki külhan ve servis yolları ortaya çıkarılmıştır.

Roma Hamamı Açık Hava Müzesi Ve Ören Yeri Açıkhava Müzesi

 • Sadece bir hamam kalıntısı olarak düşünmemek gerekiyor çünkü Romalılarda hamam kültürel ve sportif bir merkezdi.
 • Eski Ulus, Efes büyüklüğünde kocaman bir antik kentmiş ancak buradaki eserlere ait taşların birazını Bizans, birazını Selçuklu birazını Osmanlı hazır malzeme olarak kullanmış ve barınma, ibadet vs inşaatını bunlarla yapmış maalesef. Geriye kala kala Roma Hamamı, Ağustosus Tapınağı ve Kale kalmış.
 • Yaklaşık 65.000 m2  bir alanı kapsayan Ankara  Roma Hamamı ören yeri, 1997-2001 yılları arasında yapılan çalışmalarla bir Açık Hava Müzesi görünümüne kavuşturulmuştur.
 • Ören yerinde bulunan yaklaşık 1000 adet çeşitli eser, mezar stelleri, kitabeler ve mimari parçalar biçiminde 3 ana gruba ayrılmıştır. Palaestra’nın güney ve batı kanatlarında mezar stelleri, kuzey kanadında yazıtlı bloklar, postamentler ve su künkleri, doğu kanadında altar vb. diğer mimari eserler, orta alanda da lahit ve aslan heykelleri sergilenmektedir.
 • Sergilenen eserlerden mezar stellerinin çoğunluğu Roma ve Bizans dönemlerine aittir.
 • Yazıtlı bloklar ise genellikle kitabeler ve mil taşlarından oluşmaktadır. Bunlar, Ankara’nın bu dönemleri ile ilgili bilgiler de içeren eserlerdir.
 • Örneğin bu kitabelerden, İmparator Vespasianus döneminde (M.S. 69-79) Ankaralı emekli askerlerin bir dernek kurduklarını öğrenebilmemizin yanı sıra, yine bu kitabelerden, dönemin ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari yapısı ile spor etkinlikleri hakkında bilgiler edinebiliyoruz.
 • Bunların yanı sıra, bu alandaki Roma Çağı yapılarına ait, güzel işçilik örnekleri veren mimari yapı elemanları ile kapalı hamam bölümünün batısındaki teşhir alanında da “Nike’li zafer anıtı biçiminde kabartmalı bir blok”, diğer sergilenen eserler arasındadır. Bu alanda sergilenen diğer eserler ise sütun başlıkları, sütun kaideleri ve diğer küçük mimari parçalardan oluşmaktadır.
 • Ayrıca bu alanlarda, ziyaretçilerin rahat bir şekilde gezebilmeleri amacıyla gezi parkurları ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.

Roma Hamamı Açık Hava Müzesi Ve Ören Yerinde Bulunan Önemli Buluntular

 • Kazılarda bulunan sikkelere dayanarak hamamın Caracalla (MS 212–217) döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Palaestra’nın kuzeydoğusunda yer alan Sütunlu Cadde üzerinde 2007–2011 yılları arasında kazı çalışmaları yapılmıştır.
 • Bu çalışmalarda da cadde ile bağlantılı dükkânlara ait mimari ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca burada bulunan devasa bir İmparator heykeli de önemli bulgular arasındadır.
 • Sit alanında 2009 yılında yapılan çalışmalar esnasında birçok tarihi nesne de ele geçirilmiştir. Kuşkusuz, bu buluntular arasındaki en önemli eserlerden birisi de Antik Mısır tarihinin Geç Hanedanlık Dönemine tarihlenen (MÖ 8. yüzyıl sonları) bir muskadır. Fayanstan yapılmış olan muskanın ön yüzünde 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses’in doğum adı, arkasında ise hükümranlık döneminde kullandığı taht adı yazılıdır.
 • Devekuşu tüyü ve güneş kursu motiflerinin bezenmiş olduğu eser, Petrie ve Ashmolean Müzelerinde sergilenen çağdaş muska örneklerinden biçim ve içerik açısından oldukça farklıdır.
 • Kazılarda bulunan bir diğer değerli obje ise “Attis Heykelciği“dir. Yaklaşık 12 santimetre boyunda ve bronzdan yapılmış olan heykelciği önemli kılan şey ise o güne kadar İç Anadolu’da yürütülen hiçbir kazıda benzer bir Attis tasvirine rastlanılmamış olmasıdır.
 • Bu örnekte Attis; kanatlı, başında Cumg başlığı, belden bir kemer ile tutturulmuş chiton elbisesi ve uzun çizmeleriyle ayakta dururken betimlenmiştir.
 • Bugüne kadar ele geçirilen örneklerden hiçbirisi, buradaki kazıda bulunan heykelcikle kusursuz bir uyum göstermemektedir. Kayda değer buluntulardan sonuncusu da “Çarmıha Gerilmiş İsa Heykelciği“dir.
 • Diğer pek çok kalıntıyla birlikte bir antik çöplüğün içinde bulunmasından dolayı MS 8. yüzyılda şehri istila eden Emevi ordularının tahribatı sırasında buraya atıldığı düşünülmektedir.
 • Bu bağlamda heykelcik, Erken Bizans Dönemine tarihlenmektedir. 11 santimetre yüksekliğinde olup İsa kollarını yana açmış, çıplak ve başında yuvarlak bir çelenkle tasvir edilmiştir. Fakat ahşaptan yapıldığı düşünülen çarmıh detayı yok olmuştur.

Ankara Roma Hamamı Açık Hava Müzesi Ve Ören Yeri Adresi: Anafartalar, Çankırı Cd. No:43, 06050 Altındağ/Ankara

Ankara Roma Hamamı Açık Hava Müzesi Ve Ören Yeri Harita: Roma Hamamı Açık Hava Müzesi Ve Ören Yeri (Bağlantıyı tıklayıp bulunduğunuz yere uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)


Etiketler: Ankara bölgesindeki en iyi gezilecek yerler, ankara görülmesi gereken yerler, ankara gezecek yerler, ankara gezi, ankara gezi rehberi, ankara gezi yazısı, ankara gezilecek çarşı, ankara gezilecek doğal yerler, ankara gezilecek doğal yerler haritası, ankara gezilecek tarihi yerler, ankara gezilecek yerler, ankara gezilecek yerler doğa, ankara ilinin doğal güzellikleri nelerdir?, ankara kalesi, ankara merkezde gidilecek yerler, ankara merkezde ne var, ankara ne yenir nerede yenilir, ankara ne yenir nereler gezilir, ankara otelleri, ankara seyahat rehberi, ankara tarihi, ankara tarihi yerler, ankara turizm potansiyeli, ankara turizm rehberi, ankara turizm ve tanıtım, ankara ziyaretinde gezilecek en popüler yerler, ankara şehir rehberi, ankara’da bir günde ne yapılır?, ankara’da gezilecek doğal yerler, ankara’da gezilecek mekanlar, ankara’da ne yapılır, ankara’da ne yenir, ankara’da nereye gidilir?, anıtkabir, gezilecek yerler, geziye hazırlık, outdoor, outdoor turkey, türkiye gezi ve tatil rehberi, Türkiye outdoor, Türkiye’nin Outdoor Sayfası, #gezi, #travel, #turkey, #seyahat, #gezgin, #doğa, #nature, #tatil, #istanbul, #türkiye,  #instagood,  #travelphotography, #holiday, #kamp,#photo, #instagram,#photooftheday,#traveller, #manzara, #gezilecekyerler, #travelgram, #camping, #objektifimden,  #instatravel, #trip, #traveling, #aniyakala, #fotoğraf, #seyahatblog, #seyahatname, #seyahatblogu, #seyahatnotlari, #photography, #seyahatblogger, #seyahataski, #seyahattutkusu, #seyahatet, #seyahatseverizbiz, #seyahatdefteri, Roma Hamamı Açık Hava Müzesi Ve Ören Yeri,