Outdoor Motivasyon Etkenleri

Bireyi açık alan doğada yenilenme ve canlanmaya (outdoor/rekreasyon) motive eden unsurlar üzerinde çalışan bilim adamları hangi güdünün bireyi oyuna, yeniden yaratmaya (gözden geçirip yeniden düzenlemeye), açık alan doğada yenilenme ve canlanmaya ve doğa sporlarına katılmaya motive ettiğini bilmek istemektedirler. 

Bireyi bir şey yapmaya motive eden unsurun öncelikle ihtiyaçlar olduğu birçok yazar tarafından kabul edilmiştir.

Outdoor Motivasyon

Outdoor Motivasyon Etkenleri

Bireyleri açık alanda yenilenme, canlanma ve aktivite yapmaya motive eden faktörler şunlardır.

 • Doğa sevgisi,
 • Kalabalıktan, rutinden, aileden ve sorumluluktan kaçma,
 • Fiziksel aktivite yapma,
 • Yaratıcılık,
 • Dinlenme,
 • Kendini geliştirme ve yeni beceriler edinme,
 • Sosyal ilişki kurma,
 • Yeni insanlarla tanışma veya onları gözleme,
 • Beklenen olası insanlarla ilişki kurma (örneğin ünlü bir kaya tırmanıcısının bir etkinliğe gelecek olması bireyleri onunla tanışmak için oraya çeker),
 • Aile ile birlikte olma,
 • Tanıma-tanınma arzusu,
 • Başkalarına yardım etme,
 • Sosyal sorumluluk,
 • Uyarıcı unsurlar veya davetkâr yapı (mesela bir şelale insanları oraya çeker),
 • Sosyal güç elde etme,
 • Kendini gerçekleştirme,
 • Mücadele ruhu,
 • Başkaldırma,
 • Başarı arzusu,
 • Rekabet (iç ve dış),
 • Zaman öldürme ve sıkıntıdan kurtulma,
 • Entelektüel estetik. 
Outdoor Motivasyon Etkenleri

Doğa sporları yapmanın bireylere sağladığı yararlar :

 • Grup dinamiklerini öğrenme,
 • Liderlik,
 • Güven arttırma,
 • Bireysel karar verebilme,
 • Risk yönetimi,
 • Kendinin ve başkalarının sorumluluğunu üstlenebilme,
 • Kişilik ve beden gelişimini olumlu etkileme,
 • Kendine ve başkalarına olan güveni olumlu etkilemekte,
 • Kendini mutlu hissetme,
 • Başkaları ile etkileşme ve sosyalleşmedir.
Outdoor Sosyalleşmesi

Bireylerin açık alan etkinliklerine katılarak elde ettikleri faydalar;

 • Kendini mutlu hissetme,
 • Sağlıklı ve güçlü hissetme,
 • Rahatlamış tazelenmiş hissetme,
 • Yeni kişilerle tanışma,
 • Yeni şeyler öğrenme,
 • Kendine güveninin artması,
 • Kişisel tatmin elde etme,
 • Çevre bilinci kazanma,
 • Daha verimli çalışma,
 • Bir guruba ait olma duygusunu yaşama,
 • Hayal gücünün artması,
 • Kendini daha önemli hissetme şeklinde sıralanmıştır.

Siz de yukarıda sayılan faydaları elde etmek istiyorsanız doğaya çıkın.

Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Çoğunlukla yararlanılan Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Ayşe Kalkan”’ın hazırladığı “Açık Alan Rekreasyonu, Doğa Sporları Yapan Bireylerin Bu Sporları Yapma Nedenleri: Antalya Örneği” başlıklı Yüksek Lisans Tezi

error: Content is protected !!