Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Bu yazı dizimizde Antalya’nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz. #Antalya deniz, güneş, doğa ve tarihin bütünleştiği bir şehirdir. Türkiye’nin turizm cenneti olan Antalya’nın her ilçesi başlı başına birer doğa harikasıdır.

Bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle kampçılardoğa severler, karavancılardoğa tatilcileri, macera turizmikültür turizmi ve outdoor ekstrem sporları yapanlar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz.

Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

Antalya Haritası

ANTALYA


Antalya’da Bulunan Mağaralar

Antalya Mağaraları

Bu yazımızda aşağıdaki başlıklarda detaylı bilgiler verdik.

Antalya turizm potansiyeli açısından kendini kanıtlamış tanıtım, reklam ve imajını oluşturmuş bir turizm merkezidir. Bu olgu sayesinde gelen turist sayısının fazla olduğu Antalya da alternatif turizm türleri ile turizm faaliyet alanları zenginleştirilmeye ve faaliyetler tüm yıla yayılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, ildeki mağaraların turizm potansiyelinin tüm ayrıntılarıyla envanteri çıkartılmış ve 500’den fazla mağara tespit edilmiştir.

Antalya’da (alan araştırmaları ve ilgili resmi kurumların verilerine göre) yılda ortalama 500.000 turistin mağaraları ziyaret ettiği tespit edilmiştir. Böylece Türkiye’de mağara turizminin en yaygın ve en çok gelişmiş olduğu ilin Antalya olduğu görülmüştür.

Bu yazı dizimizdeki tanıtım ve resimler Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yayınladığı PDF doküman ve çeşitli akademik yayınlardan derlenmiştir.

Bu yazımızda aşağıdaki başlıklarda detaylı ve tanıtıcı bilgiler veriyoruz.

Mağara Tanımı

Antalya Haritası

Tarih öncesi dönemlerden beri, insanların sosyo-kültürel gelişim ve faaliyetlerinde vazgeçilmez bir ortam oluşturan, yüzey açılımları olan ve en az bir insanın sürünerek girebilmesine olanak verebilecek genişlik ve yüksekliğe sahip yer altı boşluklarına mağara denir. Başka bir anlatımla mağara; yatay veya düşey doğrultuda gelişmiş, karmaşık planlı, girilebilecek boyutta yüzlerce kilometreye kadar uzunluğu veya derinliği bulunabilen genellikle karstik kökenli yer altı boşluklarıdır. Mağara en geniş anlamda yeraltında oluşmuş doğal boşluklar olarak tanımlanmaktadır.

Mağaraların Kullanımı

Antalya Mağaraları

Geçmişte mağaralar insanlara barınak olmuşlar (Karain Mağarası- Antalya), zaman zaman ibadethane olarak kullanmışlar (Eyüp Peygamber Mağarası), damlataşlarının oluşturduğu gizemli görüntüleri, havası, iç suları ve hayvan varlıkları gibi nedenlerle önemli turistik çekim merkezleri haline gelmişlerdir.

Mağaralardan çeşitli şekillerde faydalanmaktayız, mağaralar şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 1. Tarım ve hayvan ürünlerinin ve soğuk havanın depolanmasında,
 2. Hayvansal ürünlerin korunması ve olgunlaştırılmasında (tulum peyniri yağ),
 3. Sıvılaştırılmış gaz, doğalgaz ve akaryakıt depolanmasında,
 4. Askeri amaçlarla sığınak ve korunak olarak
 5. Guano (yarasa gübresi) üretimi,
 6. Plaser mineral çıkarımı kültür mantarcılığında
 7. Sağlık (speleoterapi) alanlarında
 8. Alternatif turizm kapsamında ekoturizmin bir dalı olarak turizm amaçlı kullanılmaktadır.

Mağara Turizmi

Antalya Mağaraları

Turizmde mağaralardan doğa turizmi, sağlık turizmi ve kültür ve inanç turizmi alanlarında faydalanılabilir. Mağara turizminin dünyada en fazla geliştiği yerler Çin, ABD, Japonya, Avusturya, İtalya ve Almanya’dır.

İnsanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacına paralel olarak keşfedilen mağaraların, insanlık tarihine yakın bir geçmişi bulunmaktadır. İlk keşfedildikleri dönemden itibaren her toplum ve bölgede farklı kullanış biçimlerine ev sahipliği yapmışlardır.

Kimi alanda mazot deposu (İsveç), kimi alanda gıda ambarı (Nice-Peynir, Niğde-Patates) olarak, kimi alanda da mühimmat saklama amaçlı askeri tesis olarak kullanılmıştır. Yıllar içinde ihtiyaç ve işlevselliğinin değişimi ile birlikte mağaraların kullanım şekillerinde de değişiklikler meydana gelmiştir; örneğin 17.yüzyılda ibadethane olarak kullanılırken, 18.yüzyılda turizm amaçlı kullanılmaya başlamıştır.

Turizm amaçlı kullanımı ilk olarak Avrupa’da başlamış, daha sonraları diğer kıtalara da yayılmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika, Fransa, eski Yugoslavya ve İtalya gibi ülkeler mağara turizminden önemli kazançlar elde etmişlerdir.

Türkiye’deki Mağaralar

Antalya Mağaraları

Dünyadaki diğer ülkelere göre ‘mağara cenneti ülke’ durumunda olan yurdumuzda yaklaşık 40.000 adet mağara bulunmaktadır. Batı Akdeniz Bölgesi gerek mağara sayısı gerekse mağaraların niteliklerinin çeşitliliği ile mağara turizmine çok elverişli bir bölgedir. Mağara oluşumları bakımından önemli bir jeolojik-jeomorfolojik nitelik olan karstlaşma (karstik alanlar) ülkemizde Batı ve Orta Toros Dağlarında (Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, İçel ve Adana) yer almaktadır.

Son zamanlarda turistik amaçlı kullanılmaya başlayan bu mağaralar yerli ve yabancı pek çok turistin ilgisini çekmekte ve ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ülkemizin % 40’ı, mağara oluşumları açısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun kayalardan meydana gelmiştir. (Karstlaşma: Kireçtaşlarının karbondioksitli sularla erimesi ve bu erimeden dolayı oluşan topoğrafya şekillerinin ortaya çıkmasıdır.)

Erimeye uygun kayaların kapladığı alan ve bu alanlarda tespit edilen mağara sayısının oranına göre Türkiye’de 20.000’den fazla mağaranın bulunabileceği öngörülmektedir. Bunlardan 1500 adedi MTA ile mağaracılıkla ilgili diğer dernek, kulüp, topluluk ve kuruluşlarca incelenmiştir. Türkiye’nin en uzun mağarası, 15 km’den fazla olan Isparta’daki Pınargözü Mağarası; en derin mağarası ise –1429 ile Mersin’deki Peynirlikönü Mağarasıdır. Türkiye’de 30’un üzerinde mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak rehber eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik bir çok mağara bulunmaktadır.

Türkiye’nin en uzun (Beyşehir Gölü batısındaki Pınarözü Mağarası, 16 km) ve en derin mağaraları (Anamur’un kuzeyinde Çukurpınar Düdeni, 1880 m) bu dağ kuşağı üzerindedir.

Türkiye’de Mağaracılık

Mağaracılık

Mağaracılık faaliyetleri Türkiye’de ilk defa 1927 yılında, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi “Raymond Hovassa” tarafından Yarımburgaz mağarasında gerçekleşmiştir. Sonrasında II. Dünya savaşı sonrasında Almanya’dan Türkiye’ye gelen öğretim üyeleri ve Alagöz’ün Güneybatı Anadolu da inceleme yaptıkları bilinmektedir.

Ülkemizde mağara araştırmaları 1964 yılında kurulan Mağara Araştırma Derneği (MAD) tarafından başlatılmıştır. “Profesyonel ekip olarak ise “Temuçin Aygen” 1955 yılında çalışmalara başlamış, 1964 yılında ekip olarak örgütlenerek Türkiye’nin ilk “Mağara Araştırma Derneği” kurulmuştur”. Daha sonra ilk üniversite kulübü olan 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (BÜMAK) kurulmuştur. Daha sonraki süreçte 1979 yılında MTA Jeoloji Etütleri Dairesi bünyesinde kurulan Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi, mağara araştırmalarının büyük bir bölümünü gerçekleştirmiştir.

Günümüze kadar tüm yerli ve yabancı mağaracı gruplarının inceleyerek belgelendirdiği mağara sayısı yaklaşık 800’dür.

Speleoloji (Mağara Bilimi) Ne Demektir?

Mağara Bilimi

Mağara bilimi ya da Mağarabilim , Speleolojispeleologies (speleon/mağara – logos/kelam,söz) kelimesinden birleşmiş olup “mağarabilim” anlamına gelir. Bu bilim dalıyla uğraşanlara “speleolog” adı verilir. Speleologlar, mağaraların yeryüzündeki doğal açılımlar olduğunu, genişliklerine, şekillerine, uzunluklarına, açıklıklarının sergilediği duruma vb. özelliklere göre belli bir karaktere oturtulduklarını belirtirler.

Düden Ne Demektir?

Düden

Halk arasında su çıkan, su batan gibi adlar verilen ‘Düden‘ nedir? Vatandaş düden ne demek, nasıl oluşur, nerelerde görülür gibi sorulara cevap arıyor! 

Düden, obrukdolinuvala ve polye gibi yüzeyden kapalı havza ya da çukurlukların tabanında veya kenarında bulunan ve buralara gelen suları yeraltına boşaltan karstik şekillerdir. Düdenlere subatan, suyutan veya sifon denildiği de olur. Düden yeraltı ve yerüstü sularının bağlantı yeridir.

Düden: Eriyebilen kayaçların, özellikle kireçtaşlarının yaygın olduğu bölgelerde görülen, değişik çap ve derinliği olabilen, çok kez çember biçiminde kapalı çukur, doğal kuyulara verilen genel isimdir.

Konya’nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Düdeni Türkiye’deki güzel örneklerdendir. Batı Toroslar ve İç Anadolu’da düdenler görülür. Karstik ovaların düdenleri tıkanırsa ovası su basar. Kovada Gölü’nün sularını da düdenler boşaltır.

Karstik Şekiller Nelerdir?

Karstik Şekiller

Kalker, jips, kaya tuzu ve tebeşir gibi suda kolay çözünen kayaçların yaygın olduğu yerlere karstik yöre denir. Bu kayaçların çözünmesiyle oluşan şekiller ise karstik şekiller olarak adlandırılır.

Karstik şekillerin bir kısmı yeryüzünde bir kısmı da yer altında oluşmaktadır. Bu şekiller, aşındırma ve biriktirme şekilleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aşındırma şekillerinin başlıcaları lapya, dolin, uvala, obruk, kör vadi ve polyedir.

Lapya

Lapyalar, karstik şekillerin en küçüğüdür. Kar ve yağmur sularının etkisiyle kayaçların çözünmesi sonucu oluşan kaya yüzeyindeki yarıntılardır. Derinlikleri birkaç santimetre ile birkaç metre arasında değişir.

Dolin

Dolinler, çözünmeyle oluşmuş tava biçimindeki çanaklardır. Bu çanakların derinlikleri 2 ile 50, çapları ise 20 ile 300 m arasında değişir. Dolinlerin birleşmesiyle oluşan, dolinlere göre daha geniş, polyelere göre daha dar çanaklara uvala denir.

Polyeler, karstik şekillerin en büyükleridir. Çözünmeyle ya da tektonik bir çanakta çözünmenin devam etmesiyle oluşur. Polyelere karstik ova ya da gölova denir. Bazıları göl hâlindedir. Bazıları belirli dönemlerde göl hâline gelmektedir. Tabanı kuru olan polyeler, karstik yörelerdeki başlıca tarım alanlarıdır.

Polye

Polyeler, karstik şekillerin en büyükleridir. Çözünmeyle ya da tektonik bir çanakta çözünmenin devam etmesiyle oluşur. Polyelere karstik ova ya da gölova denir. Bazıları göl hâlindedir. Bazıları belirli dönemlerde göl hâline gelmektedir. Tabanı kuru olan polyeler, karstik yörelerdeki başlıca tarım alanlarıdır.

Kör vadiler, ağız kısmı kapalı olan vadilerdir. Vadi, yeryüzünde süreklilik göstermez. Bu nedenle çıkmaz vadi olarak da adlandırılır. Vadideki su, düden adı verilen kuyulardan yer altına dalarak akışını yer altından sürdürür.

Mağaralar

Karstik şekillerden biri de mağaralardır. Karstik mağaralar, yer altına sızan suların kayaçları çözündürmesiyle oluşur. Uzunlukları birkaç metre ile onlarca kilometre arasında değişir. Derinlikleri ise yüzlerce metreyi bulabilmektedir.

Karstik şekillerden bazıları ise biriktirmeyle oluşmaktadır. Travertenler, sarkıt, dikit ve sütunlar biriktirme şekillerinin başlıcalarıdır.

Yer altı sularının içinde fazla miktarda kalsiyum karbonat bulunuyorsa bu suların yüzeye çıkmasıyla karbondioksit açığa çıkmakta, kalsiyum karbonat ise çökelmektedir. Çökelen bu materyaller traverten, sarkıt, dikit ve sütunları oluşturur.

Yer altı mağaralarının tavanlarından sızan sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikerek aşağı doğru uzaması sonucu sarkıt, aşağıya damlayan sudaki kalsiyum karbonatın aşağıda birikerek yukarıya doğru uzaması sonucu dikitler oluşur. Sarkıt ve dikitler zamanla birleşerek sütunları meydana getirir.

Akdeniz Mağaraları

Antalya Mağaraları

Toros dağlarında kireçtaşının geniş yer tutması mağaralar açısından büyük bir potansiyel sağlamaktadır. Bölgede yaz aylarındaki turizm çekiciliğinin on iki aya yayılmasını sağlamak için mağara turizmi önemli bir yer tutmaktadır. Bölgede Pınargözü, Karain, Kocain Mağaraları gibi Türkiye çapında ve Avrupa çapında farklı özelliklere sahip mağaralar bulunmaktadır. Örneğin Pınargözü mağarasının uzunluğu, girişe göre yüksekliği, su sıcaklığı ve rüzgar hızı bakımından Türkiye’nin en büyük mağarasıdır.

Karain Mağarası Türkiye’nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır. Karain, çevresindeki diğer mağaralarla birlikte doğal ve kültürel özellikleri dolayısıyla karma sit olarak Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir. Mağara paleolitik, neolitik, kalkolitik, eski tunç gibi protohistorik çağlarda ve klasik çağda insanlar tarafından sürekli bir biçimde iskân edilmiştir.

Damlataş Mağarasının astıma iyi gelen dört vasfı olduğu tespit edilmiştir. Mağaranın ortamında bulunan normalde 8-10 misli fazla karbondioksit, yüksek oranda nem, alçak sühunet, radyoaktive gibi unsurların ilk ikisinin astıma iyi geldiği, diğer ikisinin de yardımcı faktör olarak kabul edildiği bilinmektedir. İnsuyu Mağarası’nda yer alan 512m2 ’lik alanıyla ‘Büyük Göl’ Türkiye’nin en büyük yeraltı gölüdür.

Antalya Mağaraları

Antalya Mağaraları

Antalya çok farklı fiziki ve beşeri coğrafi görünümlere sahiptir ve bu özellikleri sayesinde Türkiye’nin en fazla turist çeken şehri olma özelliğine sahiptir. Son dönemde yapılan atılımlarla ve izlenen politikalarla, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Antalya’da (alan araştırmaları ve ilgili resmi kurumların verilerine göre) yılda ortalama 500.000 turistin mağaraları ziyaret ettiği tespit edilmiştir. Böylece Türkiye’de mağara turizminin en yaygın ve en çok gelişmiş olduğu ilin Antalya olduğu görülmüştür.

Antalya turizm potansiyeli açısından kendini kanıtlamış tanıtım, reklam ve imajını oluşturmuş bir turizm merkezidir. Bu olgu sayesinde gelen turist sayısının fazla olduğu Antalya da alternatif turizm türleri ile turizm faaliyet alanları zenginleştirilmeye ve faaliyetler tüm yıla yayılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, ildeki mağaraların turizm potansiyelinin tüm ayrıntılarıyla envanteri çıkartılmış ve 500’den fazla mağara tespit edilmiştir.

Turizme açık bu mağaraların kimisi özel teşebbüs kimisinin de devlet eliyle yönetilmesi, potansiyeli olan mağaralara örnek teşkil etmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca mağaracılık faaliyetlerinin genelde ekip halinde yapılıyor olması, ilgili derneklerdeki ve üniversitelerdeki kulüp (Akdeniz Üniversitesi Mağaracılık Kulübü gibi) sayısını arttırmaktadır.

Mağaracılık faaliyetindeki mağaralarda yoğun turist akışının bulunması nedeniyle korumaya daha fazla önem verilmesi, kirliliğin önlenmesi, mağaraların albenisini arttıran yoğun aydınlatma ışıkları yerine içerideki oluşum devamına uygun sistemlerin entegre edilmesi gerekmektedir.

Antalya Mağaraları

Antalya mağaralarının tam açıklıkta bir kullanım kılavuzlarının olmaması da çevrenin kirlenmesine ve altyapı eksikliklerinin silsile halinde devam etmesine neden olmaktadır. Bir başka yönden de yöre halkının mağara turizmi hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Özellikle turizme açık olmayan Kocain, Kırkgöz, Geyikbayırı, Papazkayası, Konakaltı, Beldibi, Küçükdipsiz mağaraları hakkında çevre köylerde yaşayanlar hemen hiçbir bilgiye sahip bulunmamaktadırlar.

Antalya’da bulunan mağaralar arasında yöneyim şekillerine göre de farklılıklar göze çarpmaktadır. Özel olarak işletilenler bir yandan kazanç sağlamak adına koruma önlemlerine ihmal etmekte, diğer yandan da turizm faaliyetlerinde çeşitlilik sağlayarak turistleri kendilerine çekebilmektedirler. Devlet yönetiminde olanlar ise koruma önlemlerini daha fazla, buna karşılık çeşitliliği daha sınırlı tutmaktadırlar.

Tüm bu olumlu ve olumsuz yönlerinin yanı sıra, mağaraların doğal oluşumlar sonucunda meydana geldikleri ve hangi sistemle (özel ya da devlet) açılmış olurlarsa olsunlar korunmalarının gerektiği unutulmamalıdır.

Avrupa mağara işletme standartlarına uymadan işletilmemelidirler; hatta turizm faaliyetlerine yeni açılacak olan mağaraları, Avrupa’da yeni gelişen “doğal mağaracılık” (ışıksız, yolsuz bir şekilde ekipmanla ziyaret) türü ile açmak korunmaları açısından kuşkusuz daha iyi sonuçlar verecektir.

Antalya’da Bulunan Mağaraların Listesi

Antalya Mağaraları Fosforlu Mağara

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türkiye’de 40.000’den fazla mağara bulunduğu tahmin edilmektedir. Antalya ise hem denizi hem de Torosların mağara oluşumuna müsait yapısıyla en çok mağaraya sahip illerimizdendir. Antalya’da 500’den fazla mağara bulunduğu bilinmekte ve araştırmalar devam etmektedir.

Aşağıdaki listede Antalya’da turizme açılmış, çalışması yapılmış, kayıt altına alınmış, kayıtlama çalışmaları süren mağaraların listesi bulunmaktadır. Bu liste sürekli olarak gelişmekte ve yeni mağaralar hem kayıt altına alınmakta hem de turizme açılmaktadır.

1Antalya KonyaaltıAkyarlar Mağarası
2Antalya İbradıAltınbeşik Mağarası
3Antalya AlanyaAşıklar Mağarası
4Antalya KaşAşırlı Adası Mağarası
5Antalya AksekiBağırcak Mağarası
6Antalya KaşBayındır Mağarası
7Antalya KonyaaltıBeldibi Mağarası
8Antalya AksekiBucakalan Mağarası
9Antalya KemerBüyük Mağara
10Antalya KonyaaltıBüyük Dipsiz Mağarası
11Antalya DemreÇamlıca Mağarası
12Antalya GündoğmuşÇeyiz Deliği Mağarası
13Antalya AlanyaÇimeniçi Mağarası
14Antalya AlanyaDamlataş Mağarası
15Antalya KemerDerin Mağara
16Antalya KonyaaltıDerya Mağarası
17Antalya AlanyaDim Mağarası
18Antalya AksekiDüdencik Mağarası
19Antalya MuratpaşaFener Mağarası
20Antalya AlanyaFosforlu Mağara
21Antalya GündoğmuşGedefi (Kilise) Mağarası
22Antalya KonyaaltıGeyikbayırı Mağarası
23Antalya İbradıGürleyik Mağarası
24Antayla KaşGüvercin İni Mağarası
25Antalya DöşemealtıGüvercinlik Mağarası
26Antayla KaşGüvercinlik (Kaş) Mağarası
27Antalya AlanyaHasbahçe Mağarası
28Antayla KaşHıdırellez Mağarası
29Antayla Kaşİnbaş Mağarası
30Antalya AlanyaKadıini Mağarası
31Antalya DöşemealtıKarain Mağarası
32Antayla KaşKekova Adası Mağarası
33Antalya AksekiKocadüden Mağarası
34Antalya DöşemealtıKocain Mağarası
35Antalya MuratpaşaKonakaltı Mağarası
36Antalya DemreKorsan Mağarası
37Antalya AlanyaKorsanlar Mağarası
38Antalya KonyaaltıKüçükdipsiz Mağarası
39Antalya ManavgatMahrumçalı Mağarası
40Antayla KaşMavi Mağara
41Antalya AlanyaOrta Mağara
42Antalya İbradıOruç Düdeni Mağarası
43Antalya MuratpaşaPapazkayası Mağarası
44Antalya KemerPeynirdeliği (Gedelme) Mağarası
45Antalya AlanyaRambo Mağarası
46Antalya AksekiSakaltutan Mağarası
47Antalya AksekiSuini Mağarası
48Antalya DöşemealtıSuluin Mağarası
49Antalya FinikeSuluin (Finike) Mağarası
50Antalya ManavgatTilkiler Mağarası
51Antalya GazipaşaYalan Dünya Mağarası
52Antalya MuratpaşaYerköprü Mağarası
53Antalya SerikZeytintaşı Mağarası
Antalya Mağaraları Listesi

Yukarıdaki listede yer alan mağaraların kısa tanıtımlarını ve turizm potansiyellerini yayınlamaya devam ediyoruz.


Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık. Bu yazı dizimizde Antalya’nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz. #Antalya deniz, güneş, doğa ve tarihin bütünleştiği bir şehirdir. Türkiye’nin turizm cenneti olan Antalya’nın her ilçesi başlı başına birer doğa harikasıdır.

Bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle kampçılardoğa severler, karavancılardoğa tatilcileri, macera turizmikültür turizmi ve outdoor ekstrem sporları yapanlar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz.

Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

ANTALYA

Yukarıdaki bağlantıların üzerine tıklayarak ilgili ve detaylı yazımıza ulaşabilirsiniz.

Etiketler: :Antalya bölgesindeki en iyi gezilecek yerler, Antalya görülmesi gereken yerler, Antalya gezecek yerler, Antalya gezi, Antalya gezi rehberi, Antalya gezi yazısı, Antalya gezilecek çarşı, Antalya gezilecek doğal yerler, Antalya gezilecek doğal yerler haritası, Antalya gezilecek tarihi yerler, Antalya gezilecek yerler, Antalya gezilecek yerler doğa, Antalya ilinin doğal güzellikleri nelerdir?, Antalya kalesi, Antalya merkezde gidilecek yerler, Antalya merkezde ne var, Antalya ne yenir nerede yenilir, Antalya ne yenir nereler gezilir, Antalya otelleri, Antalya seyahat rehberi, Antalya tarihi, Antalya tarihi yerler, Antalya turizm potansiyeli, Antalya turizm rehberi, Antalya turizm ve tanıtım, Antalya ziyaretinde gezilecek en popüler yerler, Antalya şehir rehberi, Antalya’da bir günde ne yapılır?, Antalya’da gezilecek doğal yerler, Antalya’da gezilecek mekanlar, Antalya’da ne yapılır, Antalya’da ne yenir, Antalya’da nereye gidilir?, gezilecek yerler, geziye hazırlık,

 • Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz. 
 • Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.
 • Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. 
 • Tarihi ve turistik mekanlara zarar vermeyin, çöplerinizi yanınızda götürün. Gittiğiniz yerlerde çöplerinizi bırakmayın, çöplerinizi getirdiğiniz gibi poşetler içerisinde geldiğiniz yere geri götürün veya bir çöp konteynırına atın. Kişisel çöpünüzü kamusal kullanıma açık olan doğaya terk etmeyin.
 • Türkiye’de ormanlara girişlerde sık sık yasaklar uygulanmakta ve uymayanlara idari cezalar yazılmaktadır. Teknik olarak doğada yapılan bütün outdoor aktiviteleri için önceden izin alınması gerekmektedir. Okuyucularımıza, kampçılara, doğa yürüyüşçülerine ve bütün outdoor sporlarına katılanlara tavsiyemiz aktiviteye başlamadan önce hiç olmazsa kolluk güçlerini (Polis: 155 ve Jandarma:156 numara) arayarak yapacakları doğa aktivitesi ile ilgili bilgi vermeleridir. 
 • Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın.
 • Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

http://www.turkeyoutdoor.org