Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Bu yazı dizimizde Antalya’nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz. #Antalya deniz, güneş, doğa ve tarihin bütünleştiği bir şehirdir. Türkiye’nin turizm cenneti olan Antalya’nın her ilçesi başlı başına birer doğa harikasıdır.

Bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle kampçılardoğa severler, karavancılardoğa tatilcileri, macera turizmikültür turizmi ve outdoor ekstrem sporları yapanlar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz.

Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.


·       Tanıtımını yaptığımız mağaraların tamamı turizme açık değildir.

·       Mağaracılık önceden eğitim alınmadan yapılmamalıdır.

·       Mağaralara giriş tehlikeli bir aktivitedir. Ciddi eğitim almadan ve gerekli ekipman olmadan mağaralara girmeyiniz.

·       Tanıtımı yapılan mağaralara giriş için önceden kamu kurumlarından izin almanız gerekebilir.

·       Mağaralar yılın çeşitli mevsimlerinde değişiklikler gösterebilir, bazı bölümleri su ile dolabilir.

·       Tanıtımı yapılan ve açık olduğu yazılan mağaralar kapanmış olabilir. Listedeki bazı mağaralara girişler ücretli olabilir.

·       Mağaralarda kişisel güvenliğinizi öncelikle kendiniz almalısınız.

·       BU YAZI SADECE TANITIM AMAÇLIDIR. PROFESYONEL KULLANIM İÇİN İLGİLİ KAU KURUMLARIYLA İRTİBATA GEÇMENİZ ÖNERİLİR.

Mağaracılık ve mağara kurtarma yaşamsal tehlike içeren aktivitelerdir. Gerekli eğitimleri almadan bu aktivitelere kalkışmak hayati tehlikeye yol açabilir.

Antalya’da bulunan mağaraların GPS koordinatlarını haritamızda görebilirsiniz:

https://goo.gl/maps/zUbcte6GLcfqLiZi7

www.turkeyoutdoor.org

Antalya’nın Mağaraları

Antalya, mağara oluşumu bakımından oldukça zengin bir ilimiz olup, Toros dağ kuşağının eteklerinde kurulmuştur. Toros Dağları ana iskelet bakımından genellikle kireçtaşlarından (kalkerlerden) oluşmuştur. İldeki mağaraların büyük bir çoğunluğu da bu kireçtaşı formasyonları içinde gelişmiştir. Antalya’da yaklaşık 500 kadar mağara tespit edilmiştir. Bunlardan yalnızca birkaç tanesi uluslararası öneme sahiptir.

Antalya merkez ilçeye bağlı Yağca köyü sınırları içinde bulunan Karain Mağarası, Alanya’da bulunan Damlataş ve Dim mağaraları turizme açık mağaralardır. Antalya’da turizme açılmayı bekleyen pek çok mağara bulunmaktadır. Yalan Dünya Mağarası, Altınbeşik Mağarası, Kocain Mağarası, Beldibi Mağarası, Sırtlanini Mağarası, Geyikbayırı Mağarası, Konakaltı Mağarası ve Zeytintası Mağarası bunların başında gelmektedir. Bunlardan başka Küçükdipsiz Mağarası, Yerköprü Mağarası, Gürleyik Mağarası, Derya Mağarası, Karataş Semahöyük Mağarası, Çimeniçi Mağarası, Mahrumçalı Mağarası, Peynirdeliği Mağarası, Tilkiler Mağarası, Mavi Mağara, Düdensuyu Mağarası, Aslanlı (Yaren) Mağarası, Hasbahçe Mağarası, Kadıini Mağarası, Korsanlar Mağarası, Âşıklar Mağarası, Kekova Adası Deniz Mağarası, Asırlı Adası Deniz Mağarası, Güvercinlik Deniz Mağarası, Güvercinini Deniz Mağarası, İncirli Deniz Mağarası, Hıdrellez Mağarası ve İnbaş Mağarası gibi tespit edilerek, ön araştırması yapılmış pek çok mağara da mevcuttur. Bunların bazıları yerel imkânlarla turizme açılmış mağaralardır.

Mağaraları tanıttığımız yazılarda geçen birkaç terim hakkında bilgi vermek gerekmektedir.

Bu yazımızda aşağıdaki başlıklarda bilgiler vereceğiz.

 1. Antalya’nın Mağaraları
  1. Speleoloji (Mağara Bilimi) Ne Demektir?
  2. Düden Ne Demektir?
  3. Karstik Şekiller Nelerdir?
 2. Antalya Akseki Tanıtımı
  1. Akseki Gezilecek Yerler
  2. Antalya’nın Mağaraları 2 Akseki’de Bulunan Mağaralar
  3. 1    Antalya Akseki Düdencik Mağaraları
   1. Türkiye’nin En Derin Mağarası Düdencik Mağarası
   2. Antalya Akseki Kocadüden Mağarası
   3. Antalya Akseki Oruç Düdeni Mağarası
  4. 2    Antalya Akseki Sakaltutan Mağarası
  5. 3    Antalya Akseki Bucakalan Mağarası
  6. 4    Antalya Akseki Bağırcak (Kartallı) Mağarası
  7. 5    Antalya Akseki Gürleyik Mağarası
  8. 6    Antalya Akseki Suini Mağarası

Speleoloji (Mağara Bilimi) Ne Demektir?

Mağara Bilimi

Mağara bilimi ya da Mağarabilim , Speleolojispeleologies (speleon/mağara – logos/kelam,söz) kelimesinden birleşmiş olup “mağarabilim” anlamına gelir. Bu bilim dalıyla uğraşanlara “speleolog” adı verilir. Speleologlar, mağaraların yeryüzündeki doğal açılımlar olduğunu, genişliklerine, şekillerine, uzunluklarına, açıklıklarının sergilediği duruma vb. özelliklere göre belli bir karaktere oturtulduklarını belirtirler.

Düden Ne Demektir?

Düden

Halk arasında su çıkan, su batan gibi adlar verilen ‘Düden‘ nedir? Vatandaş düden ne demek, nasıl oluşur, nerelerde görülür gibi sorulara cevap arıyor! 

Düden, obrukdolinuvala ve polye gibi yüzeyden kapalı havza ya da çukurlukların tabanında veya kenarında bulunan ve buralara gelen suları yeraltına boşaltan karstik şekillerdir. Düdenlere subatan, suyutan veya sifon denildiği de olur. Düden yeraltı ve yerüstü sularının bağlantı yeridir.

Düden: Eriyebilen kayaçların, özellikle kireçtaşlarının yaygın olduğu bölgelerde görülen, değişik çap ve derinliği olabilen, çok kez çember biçiminde kapalı çukur, doğal kuyulara verilen genel isimdir.

Konya’nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Düdeni Türkiye’deki güzel örneklerdendir. Batı Toroslar ve İç Anadolu’da düdenler görülür. Karstik ovaların düdenleri tıkanırsa ovası su basar. Kovada Gölü’nün sularını da düdenler boşaltır.

Karstik Şekiller Nelerdir?

Karstik Şekiller

Kalker, jips, kaya tuzu ve tebeşir gibi suda kolay çözünen kayaçların yaygın olduğu yerlere karstik yöre denir. Bu kayaçların çözünmesiyle oluşan şekiller ise karstik şekiller olarak adlandırılır.

Karstik şekillerin bir kısmı yeryüzünde bir kısmı da yer altında oluşmaktadır. Bu şekiller, aşındırma ve biriktirme şekilleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aşındırma şekillerinin başlıcaları lapya, dolin, uvala, obruk, kör vadi ve polyedir.

Lapya

Lapyalar, karstik şekillerin en küçüğüdür. Kar ve yağmur sularının etkisiyle kayaçların çözünmesi sonucu oluşan kaya yüzeyindeki yarıntılardır. Derinlikleri birkaç santimetre ile birkaç metre arasında değişir.

Dolin

Dolinler, çözünmeyle oluşmuş tava biçimindeki çanaklardır. Bu çanakların derinlikleri 2 ile 50, çapları ise 20 ile 300 m arasında değişir. Dolinlerin birleşmesiyle oluşan, dolinlere göre daha geniş, polyelere göre daha dar çanaklara uvala denir.

Polyeler, karstik şekillerin en büyükleridir. Çözünmeyle ya da tektonik bir çanakta çözünmenin devam etmesiyle oluşur. Polyelere karstik ova ya da gölova denir. Bazıları göl hâlindedir. Bazıları belirli dönemlerde göl hâline gelmektedir. Tabanı kuru olan polyeler, karstik yörelerdeki başlıca tarım alanlarıdır.

Polye

Polyeler, karstik şekillerin en büyükleridir. Çözünmeyle ya da tektonik bir çanakta çözünmenin devam etmesiyle oluşur. Polyelere karstik ova ya da gölova denir. Bazıları göl hâlindedir. Bazıları belirli dönemlerde göl hâline gelmektedir. Tabanı kuru olan polyeler, karstik yörelerdeki başlıca tarım alanlarıdır.

Kör vadiler, ağız kısmı kapalı olan vadilerdir. Vadi, yeryüzünde süreklilik göstermez. Bu nedenle çıkmaz vadi olarak da adlandırılır. Vadideki su, düden adı verilen kuyulardan yer altına dalarak akışını yer altından sürdürür.

Mağaralar

Karstik şekillerden biri de mağaralardır. Karstik mağaralar, yer altına sızan suların kayaçları çözündürmesiyle oluşur. Uzunlukları birkaç metre ile onlarca kilometre arasında değişir. Derinlikleri ise yüzlerce metreyi bulabilmektedir.

Karstik şekillerden bazıları ise biriktirmeyle oluşmaktadır. Travertenler, sarkıt, dikit ve sütunlar biriktirme şekillerinin başlıcalarıdır.

Yer altı sularının içinde fazla miktarda kalsiyum karbonat bulunuyorsa bu suların yüzeye çıkmasıyla karbondioksit açığa çıkmakta, kalsiyum karbonat ise çökelmektedir. Çökelen bu materyaller traverten, sarkıt, dikit ve sütunları oluşturur.

Yer altı mağaralarının tavanlarından sızan sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikerek aşağı doğru uzaması sonucu sarkıt, aşağıya damlayan sudaki kalsiyum karbonatın aşağıda birikerek yukarıya doğru uzaması sonucu dikitler oluşur. Sarkıt ve dikitler zamanla birleşerek sütunları meydana getirir.

Antalya Akseki Tanıtımı

Kardelen çiçeğinin ana yurdu olarak bilinen Akseki, Antalya’ya bağlı Batı Torosların güneyinde kurulmuş bir ilçedir. Doğusunda Gündoğmuş, Bozkır, batısında Manavgat, İbradı, kuzeyinde Beyşehir, Seydişehir, güneyinde Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleri yer alır.

Antalya Akseki Haritası

Eski adı Marla olan Akseki, Toroslar üzerinde kurulmuştur. Daha sonra Selçuklu ve Osmanlı yönetimine geçen ilçede, Roma İmparatorluğu dönemlerinden bu yana toplumların yaşadığı bilinmektedir. Malazgirt savaşından sonra Türk varlığı gün be gün artmış daha çok oğuzların Afşar boyuna ait Türkmenler yerleşmiştir.

Kardelen Çiçeği

Akseki’nin yüzölçümü; 2390 kilometrekare, rakımı 1050 m’dir (merkez). İlçenin coğrafi yapısı Manavgat Irmağının oluşturduğu büyük bir vadi ile engebeli ve dağlık bir görünüme sahiptir. 1872’de Alanya‘dan ayrılan Akseki, 1901 yılında Antalya Konya Eyaleti dahilinde bağımsız bir sancak olmuştur. Bu arada Akseki ilçesinin sınırları daraltılmış, bazı köyler Seydişehir ilçesine bırakılmıştır. İbradı, önceleri bir kasabayken, 1991 yılında ilçe yapılarak Akseki‘den ayrılmıştır.

Antalya Akseki

Akseki‘de; karasal iklim görülür. Ortalama sıcaklık 13,1 derece olup maksimum sıcaklık 36,7 derecedir. Akseki‘de kışın sıcaklık -20 dereceye kadar düşebilmektedir.

Antalya’nın en eski ilçelerinden birisi olan Akseki, Torosların üzerinde kurulmuş olup dağlık ve engebeli görünüme sahiptir. Akseki’de kış aylarında sık sık baş veren kardelen çiçeğini görmek ve resimlemek isteyen yerli ve yabancı birçok turist Akseki’ye akın eder.

Akseki sınırları içerisinde bulunan Giden Gelmez Dağları dağ keçisi koruma bölgesidir. Giden Gelmez Dağları Akseki bölgesinde Orta Torosların bir parçasıdır. Yamaçlarında Değirmenlik, Süleymaniye ve Ceceler Köyü bulunur. Karstik Giden Gelmez Dağları yapısıyla sanki dünyanın ilk yaratıldığı gibi şekli gibidir.

Giden Gelmez Dağları

Giden Gelmez Dağlarının her köşesi sürprizlerle mağaralarla, obruklarla doludur, dikkat emmezseniz obruğa ve bir mağaraya düşebilirsiniz. Kayaları bıçak gibi keskindir, oldukça tehlikeli olmasına rağmen kimseyi Giden Gelmez Dağlarına gitmekten alıkoymamıştır. Giden Gelmez Dağlarına insanlar uyum sağlayamasa da bu dağlar dağ keçilerine, geyiklere ve binlerce bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Mağaraları, kenarları bıçak gibi keskin kayaları, suyun battığı düdenleri, geyikleri ve dağ keçileri ile meşhur Antalya’nın Akseki ilçesinin kuzeyinde bulunan, Geyik Dağları’nın parçası olan bir dağdır. Giden Gelmez Dağları, Taşeli Platosu’nun en engebeli, aşılması en zor ama yüzey şekilleri bakımından en çarpıcı bölgesidir.

Giden Gelmez Dağlarında bulunan dağ keçileri kontrollü ve ücretli olarak avlanabilmektedir.

Akseki Gezilecek Yerler

Akseki‘de Kartallı Mağara (Bağarcık) Kuyucak, Düdencik Mağarası(Çınardibi), 340 metreye yaklaşan derinliği ile Bucakalan Mağarası, Göktepe Yaylası, Çimi Yaylası, Irmak Vadisi, İlçe merkezinde bulunan Ulu Cami gezilebilecek yerlerdendir.

Antalya Akseki’de Bulunan Mağaralar

Bu yazımızda sayısı tam olarak bilinemeyen Akseki mağaralarından;

 1. Düdencik Mağarası
 2. Sakasultan Mağarası
 3. Bucakalan Mağarası
 4. Bağırcak Mağarası
 5. Gürleyik Mağarası
 6. Suini Mağarasının tanıtımlarını yapacağız.

Antalya’nın Mağaraları 1 başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.


Antalya Akseki Mağaraları Listesi         

1    Antalya Akseki Düdencik Mağaraları

Düdencik Mağarası Girişi

Türkiye’nin En Derin Mağarası Düdencik Mağarası

Türkiye’nin en derin mağarası olarak bilinen Düdencik Mağarası, Akseki-Beyşehir karayolu üzerindedir. Bir diğer adı da Çanırdibi Mağarası olan Düdencik Mağarası Beyşehir yol üzerinde, Cevizli Köyü yakınlarında bulunuyor. Düdencik Mağarası Cevizli Köyü’nün yaklaşık 4 km batısında ve orman yolu kenarında yer alır.

Akseki’nin en derin mağara unvanına sahip Düdencik Mağarasına gitmek için Cevizli Köyüne komşu kızılçam ormanlarından geçersiniz. Bu ormanların sağ yanında bulunun dik Manavgat Çayı Vadisi sizlere rehberlik eder. 

Akseki Düdencik Mağarası

Düdencik Mağarasının keşfi için en büyük araştırmanın 1987 yılında yapıldığı belirtiliyor. Mağaranın derinliğinin 330 metreye kadar sürdüğü bilinenlerdendir. Düdencik Mağarası 1966 yılında Manavgat Irmağı havzasında yapılan hidrojeolojik ve karstik araştırmalar esnasında bulunmuştur.

Dikey bir inişle başlayan Düdencik Mağarası ağzından; yağışlı mevsimlerde içeriye su girmektedir. Kış aylarında su çeken bir düden olarak çalışan bu mağara içinde kaybolan su; Yukarı Manavgat Havzasında, Pamukluk köprüsü mevkindeki karstik kaynaklar vasıtasıyla Manavgat Irmağı’na boşalır.

Düdencik Mağarasına 1967 yılı Ağustos ayında İngiliz, Fransız ve Türk mağara araştırmacılarından oluşan bir grup ilk inişi yapmıştır. Bu inişte 60 metrelik dikey bir kuyu şeklinde başlayan mağarada 330 metreye kadar inilmiştir.

Düdencik Mağarası Girişi

En son 1987 yılında girilen ve 330 metre derinliğe kadar devam edildiği bilinen ve dikey mağara olarak sınıflandırılan Düdencik Mağarası’nın sonuna kadar ekipmanlarla inilebilmektedir. Düdencik Mağarası 1989 yılına kadar Türkiye’nin bilinen en derin mağarası olarak kalmıştır. İspanyol mağaracılar ve Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (BÜMAK) ortak etkinliğinde mağarada iniş yapılmış ve Düdencik Mağarası’nın derinliği 325 metre olarak tasdik edilmiştir.

Mağaranın derinliği 330 metreden fazla olduğu için amatör girişlere kapalıdır. Düdencik Mağarasına sadece gerekli ekipmana sahip ve yetkili makamlardan izin almış kişilerin girişine izin verilmektedir.


Antalya Akseki Kocadüden Mağarası

Akseki Kocadüden Mağarası

Yeri: Antalya, Akseki İlçesi

Akseki Polyesinin Güneybatı kenarında yer alır. Akseki-Bucakkışla yolunun 4. km. sinden ayrılan patika yol mağaranın kenarından geçer. Özellikleri: Yer yer yatay olmakla birlikte çoğunlukla dikey olarak gelişen mağara, basamaklar halinde 155 metreye iner.

Akseki Polyesi akarsu havzasının yüzey sularının drene eden Koca Düden, Üst Kretase kireçtaşlarında önemli bir fay üzerinde gelişmiştir. İçinde çok sayıda göl bulunan Koca Düden, kapalı bir sifonla sona erer.

Antalya Akseki Oruç Düdeni Mağarası

Akseki Oruç Düdeni Mağarası Girişi

Yeri: Antalya, Akseki İlçesi

Altınbeşik-Düdensuyu Mağarası yer altından gelen suların yolu üzerindedir.

Özellikleri: Toplam uzunluğu 52 m.dir. Mağaranın alt bölümden geçen yeraltı deresinin yaratmış olduğu operasyonu ile çökmeye yüz tutmuştur.


Antalya Akseki Mağaraları Listesi         

2    Antalya Akseki Sakaltutan Mağarası

Sakaltutan Mağarası
 • Antalya Sakaltutan Mağarası Kısa Tanıtım:

Sakaltutan Mağarası Konya Seydişehir İlçesi yakınlarında Antalya – Konya sınırındadır. Sakaltutan Mağarası, Antalya Cevizli Bucağı ile Beyşehir yolundan ayrılan ve Süleymaniye köyünden geçerek Mortaş Alüminyum Madeni’ne giden yolun kenarında Değirmenlik köyünde yer alır.

Sakaltutan Mağarası adını eski kervan yolu üzerinde bulunan dar bir geçitten almıştır. Geçide saklanan eşkıyaların gelen kervanlardaki insanların sakallarını tutup tehdit ederek soygun yaptıkları rivayet edilmektedir.

Sakaltutan Mağarası Girişi

İlk defa Fransız mağaracılardan Nice-Martel Speleoloji (Mağara Bilimi) Kulübü’nden E. Gilli tarafından bulunan ve dikey bir uçurum olarak açılmış 300’er metrelik iki kuyudan oluşan Sakaltutan Mağarası, dikey yönde ilerleyen ve derinleşen hemen 3 metre solunda bulunan ikinci bir mağarayla bağlantısı olan bir yapıdır.

Sakaltutan Mağarası

Sakaltutan Mağarası Düdencik Mağarasından sonra Türkiye’nin en derin mağaraları arasında yer alır. Dikey bir mağara olan Sakaltutan Mağarası’nın derinliği Mağara Araştırma Derneği (MAD) tarafından yapılan çalışmalarda 303 metre olarak tasdik edilmiştir.

(Yazımızda yer alan bilgiler Antalya Valiliği’nin ildeki mağaralarla ilgili PDF yayınından alınmıştır.)

 • Antalya Sakaltutan Mağarası Adresi: Değirmenlik, Değirmenlik Köyü Yolu, 07630 Akseki/Antalya (Mağaranın tam yerini köylülerden öğrenebilirsiniz.)
 • Sakaltutan Mağarası Harita (GPS) Koordinatları: Sakaltutan Mağarası (Bulunduğunuz konumdan kamp alanına ulaşmak için bağlantıyı tıklayın. Bağlantıdaki haritayı açarak kamp alanının konumunuza uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Antalya Akseki Mağaraları Listesi         

3    Antalya Akseki Bucakalan Mağarası

Bucakalan Mağarası
 • Antalya Bucakalan Mağarası Kısa Tanıtım:
 • Antalya‘nın Akseki ilçesi Bucakalan köyü yakınlarında bulunan 345 metre derinliğe sahip Bucakalan mağarası  Türkiye’nin en derin mağarasıdır.
 • Bucakalan Mağarası Bucakalan mahallesinden 1 km. uzaklıkta, yöre halkınca “Asartepe” denilen yaklaşık 500 m. yüksekliğinde, ulaşımı zor olan bir tepenin üzerinde bulunmaktadır.
 • Bucakalan Mağarası Türkiye’nin “en uzun inişi olan mağarası ” olmakla, 1992 yılında Fransa’dan gelen bir ekip 305 metreye kadar, 2011 yılında Türk ekibi Anadolu Speleoloji Grubu (ASPEG)  345 metreye kadar inmiştir.
 • Son aylarda keşfedilen 340 metre derinliğindeki Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı, Türkiye’nin en derin ve en uzun inişi olan mağaralarından biridir.
 • Bucakalan mağarasının toplam derinliği 345 metredir. Bunun 300 metresi tek iniştir. Artı, 192 metre inen başka bir kol daha var. Bu 305 metreye hat kurarak inilmiş yaklaşık 6,5 saat içerisinde hat kurulup, hazırlanıp ve dışarı çıkılarak 6,5 saat içerisinde mağaraya iniş tamamlanmıştır.
 • Bucakalan mağarası nın ağız genişliği 1.50 m., yüksekliği 60 cm. kadardır. Daha fazla ağız genişliğine sahip mağaranın insanlar ve hayvanlar düşmesin diye tehlike yaratmaması için kapatıldığı anlaşılmaktadır.
 • Dik bir şekilde aşağıya doğru derinleşen mağaraya ancak özel malzemeler yardımıyla inilebilir
 • Bucakalan Mağarası’nın faunası incelendiğinde, mağara içerisinde Yarasa(Chiroptera), mağara örümceği (Aranea), mağara kelebeği (Lepidoptera) mağara sineği (Diptera) ve mağara çekirgesi (Rhapdihoporidae) tespit edilmiştir.
Bucakalan Mağarası İnişi
 • Özellikle -100 m ye kadar mağara çekirgesinin gözlenmesi bu grup açısından ilk kez karşılaşılmıştır. Mağarada farklı türde çekirgelerin oluşu tez hazırlayan araştırmacılar için katkı sağlamıştır.
 • Mağara girişinin çevresinde de çok sayıda iri siyah renkte gastropodlarla (salyangoz) rastlanmıştır. 
 • Turizme veya bireysel girişlere kapalı sadece profesyonel dağcılık eğitimi almış kişilerin girebileceği derin bir mağaradır.
 • Resimler (https://www.erenarpacik.com/post/2017/07/08/hadese-c4-b0ni-c5-9f) adresinden alınmıştır.
 • Antalya Bucakalan Mağarası Adresi: Bucakalan 07630 Akseki/Antalya (Mağaranın tam yerini köylülerden öğrenebilirsiniz.)
 • Antalya Bucakalan Mağarası Harita (GPS) Koordinatları: Bucakalan Mağarası (Bulunduğunuz konumdan mağaraya ulaşmak için bağlantıyı tıklayın. Bağlantıdaki haritayı açarak mağaranın konumunuza uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Antalya Akseki Mağaraları Listesi         

4    Antalya Akseki Bağırcak (Kartallı) Mağarası

Bağırcak (Kartallı) Mağarası 
 • Antalya Bağırcak (Kartallı) Mağarası Kısa Tanıtım:
 • Orta Toroslar’ın kuzeybatı kenarını oluşturan merkezi yükselim alanında, Manavgat Nehri’nin başlangıcını oluşturan kaynakların açığa çıktığı bir bölgede bulunan Kuyucak Kasabası ve çevresi, ülkemizin yoğun karşılaşmaya uğramış kesimlerinin başında gelir.
 • Bu bölgede çok sayıda mağara oluşmuştur. Bilinen en az 80 mağara vardır.
 • Toroslar da yeraltı suyu dolaşımında son derece karakteristik olan bu mağaralardan bazıları, değişik tarihlerde araştırılmıştır.
 • Mağaranın kullanıldığı tam zaman dilimi belli olmasa da girişinde bulunan yazılı taşlardan ve resimlerden insanların saldırılardan korunmak için yaşamlarını devam ettirdikleri bilinmektedir.
 • Aynı zamanda Bağırcak Mağarası olarak geçen Kartallı Mağarası Akdeniz’de bulunan Antalya, Akseki ilçesi sınırları içerisindeki Kuyucak beldesi yakınlarında bulunuyor. 
 • Antalya’nın Akseki ilçesinde Kuyucak Beldesinde birinci derece arkeolojik sit alanında yer alan Kartallı diğer adıyla Bağırcak Mağarası iki bölümden oluşan 91 metrelik bir alandan meydana gelmiş.
 • Bazı kaynaklarda Kartallı (Bağırcak) Mağarası için 129 metre uzunluktan bahsedilmektedir.
 • Bağırcak Mağarası eski dönemlerde kilise olarak da kullanılmıştır. O dönemden kalma taş ve resimler mağara girişinde görülebilir.
 • Mağaranın girişteki genişliği 5-9 metre arasında tavan yüksekliği ise 3 – 8 metre arasında değişiklik gösteriyor. Ulaşımı güç bir orman içerisindedir.
 • Eski medeniyetlere ev sahipliği yapan Kartallı (Bağırcak) Mağarası Roma ve Bizans döneminde de kullanılmıştır.
 • Kartallı (Bağırcak) Mağarasının farklı duvarlarında milyonlarca yıl içinde sarkıt, dikit ve duvar damla taşları gelişmiştir. Yıllar içinde siyahlaşan bu damla taşları ile mağara etrafında bulunan ibadethane kalıntılarında ve giriş kısmında son dönemlerde define avcıları tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahribat oluşmuştur.
 • Mağara girişinde yer alan kartal heykeli de yine defineciler tarafından kırılmıştır.
 • Roma ve Bizans döneminden kaldığı düşünülen mağaranın girişindeki taşta eski Roma dönemine ait yazılar bulunmaktadır ve gereken önlemler alınamadığı için bu yazılar da kaybolmaya başlamıştır.
 • Mağaranın kullanıldığı tam zaman dilimi belli olmasa da girişinde bulunan yazılı taşlardan ve resimlerden insanların saldırılardan korunmak için yaşamlarını devam ettirdikleri bilinmektedir. 
 • Kartallı Mağarası içerisinde yılların oluşumu olan sarkıtlar, dikit ve duvar damla taşları gelişmiştir.
 • Bağırcak Mağarası’nın 2004 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiştir.
 • Merkeze uzak, turizme kapalı ulaşımı zor bir mağaradır.
 • Antalya Bağırcak (Kartallı) Mağarası Adresi: Kuyucak, 07630 Akseki/Antalya (Bu adres köyün adresidir. Mağara’nın tam yerini köylülerden sorabilirsiniz.)
 • Antalya Bağırcak (Kartallı) Mağarası Harita (GPS) Koordinatları: Bağırcak (Kartallı) Mağarası (Bulunduğunuz konumdan mağaraya ulaşmak için bağlantıyı tıklayın. Bağlantıdaki haritayı açarak mağaranın konumunuza uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Antalya Akseki Mağaraları Listesi         

5    Antalya Akseki Eynif Polyesi ve Gürleyik Mağarası

Eynif Polyesi

Gürleyik Mağarası Yeri: Antalya, Akseki İlçesi

 • Antalya Akseki Gürleyik Mağarası Kısa Tanıtım:

Gürleyik Mağarası Antalya Aydınkent (İbradi)’e yaklaşık olarak 12-13 km. kadar kuzeybatıda bulunan Eynif Polyesi kenarında bulunmaktadır. Başlar köyünü geçtikten sonra yolun sağında yola yaklaşık 500-600 m. mesafede bulunmaktadır. Ancak yol güzergahında büyük kalker blokları bulunduğundan mağaraya ulaşmak oldukça güçtür.

Eynif Polyesi, Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde, Manavgat Irmağı ile Köprü Çayı havzaları arasında yer alır. Yüzeysel drenaj bakımından kapalı olan Eynif Havzası ’nın yüzölçümü 150 km2 dir. Polye tabanın m alanı ise 20 km2 civarında olup, ortalama yükseltisi 950 m. dir. Eynif Polyesi, Batı Toros Dağları’nın yöredeki uzanışına uyumlu olarak kuzey-kuzeybatı, güneygüheydoğu doğrultusunda uzanmaktadır.

Eynif Polye’sini çevreleyen plato ve dağlık sahalar, jeolojik bakımdan Üst Trias-Üst Kretase zaman aralığında çökelmiş, otokton özellikteki litolojik birimlerden oluşur. Bu birimlerin içerisinde bulunan kalkerlerin kalınlığı yer yer 1000 m. yi geçmektedir. Havza tabanında ise, Miosen konglomeraları ile Pliosen ve Kuaterner yaşlı dolgu malzemeleri yer alır.

Eynif Polyesi’nin (a) sayısal yükseklik modeli, (b) jeoloji haritası

Eynif Polyesi’ni çevreleyen plato ve dağlık sahalarda, karstlaşma şartlar mm elverişli olması nedeniyle Akdeniz tipi yoğun karstik şekiller (holokarst) gelişmiştir. Özellikle Kretase kalkerleri üzerinde lapya, dolin, uvala, mağara, düden, obruk ve diğer mikro ve makro karstik şekillerin gelişmiş olduğu görülür. Eynif havzasının suları, polyenin doğu ve güney kesiminde yer alan düdenler ve yeraltı karstik su yolları vasıtasıyla, Oymapınar Barajı ‘nın kuzeydoğusundan Manavgat Irmağı ‘na karışan kaynaklar şeklinde yüzeye çıkmaktadır. 

Gürleyik Mağarası Özellikleri: Mağaraya girişte ilk etapta 25m.lik bir ağızdan merdivenle inmek gerekir. Özellikle ilkbaharda bir hayli su bulunması nedeniyle ve mağara yüzeyinde çok keskin, sivri kalker uçlarının varlığı botla ilerlemeyi güç ve tehlikeli kılmaktadır. Ağustos ayında sular azalmakta, küçük gölcükler haline dönüşmektedir.

Antalya Gürleyik Mağarası Adresi: Aşağı, Millet Cd., 07680 İbradı/Antalya (Bu adres Eynif Aorman İşletmesinin adresidir. Mağara’nın tam yerini görevlilerden sorabilirsiniz.)

Antalya Gürleyik Mağarası Harita (GPS) Koordinatları: Gürleyik Mağarası (Bulunduğunuz konumdan mağaraya ulaşmak için bağlantıyı tıklayın. Bağlantıdaki haritayı açarak mağaranın konumunuza uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)


Antalya Akseki Mağaraları Listesi         

6    Antalya Akseki Suini Mağarası

Akseki Suini Mağarası
 • Antalya Suini Mağarası Kısa Tanıtım:
 • Antalya’da Suini mağarası adı altında birkaç tane farklı mağara bulunur. Burada tanıttığımız Suini Mağarası Akseki’ye bağlı Kuyucak beldesinde bulunur.
 • Suini Mağarası, Manavgat Irmağının ilk çıkış noktası ve ırmağını besleyen ana su kaynaklarından biridir.
Akseki Suini Mağarası

Akseki’nin Kuyucak beldesinde bulunan Suini Mağarasında göller ve şelaleler oluşturan yer altı deresi akmaktadır. Suini Mağarasında damlataş oluşumları da gözlemlenmektedir. Mağaranın bilinen uzunluğu 191 metredir, ancak 400 metreye kadar uzadığı tahmin edilmektedir.

Mağaranın içerisinde üç büyük gölet bulunur. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) yetkililerinin yaptığı araştırmalarda mağaradaki göletlerin üçer metre derinliğinde ve üçer metre genişliğinde olduğu saptandı.

Sarkıt ve dikitleri ile dikkat çeken Suini Mağarası Manavgat Irmağı’nın ilk çıkış noktasıdır ve ırmağı besleyen ana su kaynaklarındandır.  Suini Mağarasına 80 metre civarı elektrik tesisatı döşenmiş olup, mağaranın, ancak başlangıcındaki 50-60 metrelik bölüme girilebilmektedir. Mağara doğal olarak bir soğuk hava deposu gibidir.

Akseki Suini Mağarası

Suini Mağarası’nın turizme kazandırılmasına yönelik teknik çalışmalar devam etmekte olup, bu haliyle mağaraya günlük 40-50 ziyaretçi girmektedir. Suini Mağarası özellikle soğuk ve temiz havasıyla astım hastalarının gelip içerisinde birkaç saat kaldığı bir mağaradır.

 • Antalya Akseki Suini Mağarası Adresi: Kuyucak 07630 Akseki/Antalya (Mağaranın tam yerini köylülerden öğrenebilirsiniz.)
 • Antalya Suini Mağarası Harita (GPS) Koordinatları: Suini Mağarası (Bulunduğunuz konumdan kamp alanına ulaşmak için bağlantıyı tıklayın. Bağlantıdaki haritayı açarak kamp alanının konumunuza uzaklığını öğrenebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.)

Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık. Bu yazı dizimizde Antalya’nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz. #Antalya deniz, güneş, doğa ve tarihin bütünleştiği bir şehirdir. Türkiye’nin turizm cenneti olan Antalya’nın her ilçesi başlı başına birer doğa harikasıdır.

Bulunduğunuz veya tatil amaçlı gittiğiniz ilde öncelikle yapabileceğiniz doğa aktivitelerinin, aktivite bölgelerinin, kamp alanlarının, tarihi ve turistik mekanların tam ve en geniş listelerini oluşturup okuyucumuzun kullanımına sunuyoruz.

Özellikle kampçılardoğa severler, karavancılardoğa tatilcileri, macera turizmikültür turizmi ve outdoor ekstrem sporları yapanlar için en çok aranan bilgileri derlemeye gayret gösteriyoruz.

Listede gördüğünüz eksiklikleri ve eklenmesini istediğiniz bilgileri iletişim sayfamızda bulunan kanallardan bize ulaştırabilirsiniz.

ANTALYA

Yukarıdaki bağlantıların üzerine tıklayarak ilgili ve detaylı yazımıza ulaşabilirsiniz.

Etiketler: :Antalya bölgesindeki en iyi gezilecek yerler, Antalya görülmesi gereken yerler, Antalya gezecek yerler, Antalya gezi, Antalya gezi rehberi, Antalya gezi yazısı, Antalya gezilecek çarşı, Antalya gezilecek doğal yerler, Antalya gezilecek doğal yerler haritası, Antalya gezilecek tarihi yerler, Antalya gezilecek yerler, Antalya gezilecek yerler doğa, Antalya ilinin doğal güzellikleri nelerdir?, Antalya kalesi, Antalya merkezde gidilecek yerler, Antalya merkezde ne var, Antalya ne yenir nerede yenilir, Antalya ne yenir nereler gezilir, Antalya otelleri, Antalya seyahat rehberi, Antalya tarihi, Antalya tarihi yerler, Antalya turizm potansiyeli, Antalya turizm rehberi, Antalya turizm ve tanıtım, Antalya ziyaretinde gezilecek en popüler yerler, Antalya şehir rehberi, Antalya’da bir günde ne yapılır?, Antalya’da gezilecek doğal yerler, Antalya’da gezilecek mekanlar, Antalya’da ne yapılır, Antalya’da ne yenir, Antalya’da nereye gidilir?, gezilecek yerler, geziye hazırlık, #Antalya #Antalyamağaraları #mağara #mağaraturizmi #outdoor #Antalyaoutdoor #ekoturizm #turkeyoutdoor #outdoor #outdoorlife

 • Bütün outdoor aktivitelerinde ve doğa sporlarında güvenlik öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir makale veya video, doğru pratik eğitim ve şahsî deneyimin yerini alamaz. 
 • Özellikle outdoor ekstrem sporlarda kendi kişisel güvenliğinizden öncelikli olarak siz sorumlusunuz. Her zaman kişisel güvenliğinizi, birlikte olduğunuz takımın uyum ve güvenliğini ön planda tutun.
 • Her durumda doğadan taraf olun, çevreyi temiz tutun, vahşi hayvanlara, vahşi yaşamın devam ettiği doğaya kesinlikle zarar vermeyin. 
 • Tarihi ve turistik mekanlara zarar vermeyin, çöplerinizi yanınızda götürün. Gittiğiniz yerlerde çöplerinizi bırakmayın, çöplerinizi getirdiğiniz gibi poşetler içerisinde geldiğiniz yere geri götürün veya bir çöp konteynırına atın. Kişisel çöpünüzü kamusal kullanıma açık olan doğaya terk etmeyin.
 • Türkiye’de ormanlara girişlerde sık sık yasaklar uygulanmakta ve uymayanlara idari cezalar yazılmaktadır. Teknik olarak doğada yapılan bütün outdoor aktiviteleri için önceden izin alınması gerekmektedir. Okuyucularımıza, kampçılara, doğa yürüyüşçülerine ve bütün outdoor sporlarına katılanlara tavsiyemiz aktiviteye başlamadan önce hiç olmazsa kolluk güçlerini (Polis: 155 ve Jandarma:156 numara) arayarak yapacakları doğa aktivitesi ile ilgili bilgi vermeleridir. 
 • Lütfen sadece okuduğunuz makale değil outdoor ve doğaya dair yayınlanmasını ve irdelenmesini istediğiniz her konu hakkında iletişim sayfamızdaki bağlantıları kullanarak bize yazın.
 • Outdoor aktiviteleri ve macera turizmi hakkında en son bilgileri almak için sitemizi takip ediniz. 

https://turkeyoutdoor.org/