Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Diyarbakır Eğil İlçesi Tanıtımı

Eğil: Tarihi Zenginlikleri ve Kültürel Mirasıyla Öne Çıkan Bir İlçe

Eğil

Eğil, Diyarbakır iline bağlı bir ilçe olup, tarihi kalıntıları, antik kent yapısı ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Diyarbakır merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta konumlanan Eğil, Dicle Nehri’ne paralel bir tepe üzerine kurulmuştur ve Gündoğuran, Yenişehir, Dere ve Kale mahallelerinden oluşmaktadır.

Nüfus ve Coğrafya: 2020 yılı itibariyle yapılan nüfus sayımına göre, Eğil ilçesinde 22.381 kişi yaşamaktadır. Toplam yüzölçümü 450 kilometrekare olan ilçe, kuzeyde Dicle, batıda Ergani, doğuda Hani ve güneyde Diyarbakır il merkezi ile komşudur. Eğil’in 20 mezrası ve 24 köyü bulunmaktadır.

Tarihçe: Eğil, Asurlular dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Antik kalıntıları ve mağaralarıyla bilinen bu ilçenin tarihi, Hititler dönemine kadar gitmektedir. İlçenin adının Hititler döneminde “İngalava” olduğu tahmin edilmektedir. Eğil, Asurlular, Roma İmparatorluğu, Bizanslılar, Selçuklu Hanedanı, Abbasiler, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Eğil Kaya Yerleşkeleri ve Peygamber Mezarları

Kültürel Miras: Eğil, “Peygamberler Şehri” olarak da bilinir. Antik kentte Asurlular’dan kalma bir kale ve birçok antik mağara, kral kızı resimlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu zengin kültürel miras, ilçenin tarih boyunca farklı inançları barındıran bir merkez olduğunu göstermektedir.

İsim Değişiklikleri ve Tarihçesi: Eğil ilçesinin tarihçesi oldukça renkli bir geçmişe sahiptir. İlk olarak nahiye olarak Palu’ya bağlanan ilçe, Mamuret-ül Aziz Vilayeti’ne bağlandıktan sonra 1936 yılında Diyarbakır’a bağlı bir ilçe statüsü kazanmıştır. Ancak 1939 yılında yaşanan bir karışıklık sonucunda ismi Dicle olarak değiştirilmiş, 1950 yılında ise isim değişikliği yapılarak Eğil adını almıştır. 1957 yılında tekrar Dicle’ye bağlanan Eğil, 1987 yılında nihayet kendi adını taşıyan bir ilçe olarak Diyarbakır’a bağlanmıştır.

Eğil, tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle Diyarbakır’ın önemli ilçelerinden biridir. İlçe, tarih meraklıları ve doğa severler için keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyondur.

Güneydoğu Anadolu’nun Tarih ve Kültür Hazinesi: Eğil

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, muazzam doğal dokusu, çevresel koşulları ve zengin doğal kaynakları ile tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bu bölge, jeolojik yapısı, toprak verimliliği, su kaynakları ve iklim özellikleri ile öne çıkan bir coğrafyadır. Dicle ve Fırat nehirleri, bölgeye hayat veren unsurların başında gelir ve bu özellikleriyle Güneydoğu Anadolu, binlerce yıl boyunca çeşitli uygarlıkların beşiği olmuştur.

Eğil, bu zengin tarih ve kültür mirasının önemli bir parçasını oluşturan bir ilçedir. Tarihsel olarak Sophene bölgesine dahil edilen Eğil, M.Ö. 3500-1260 yılları arasında Subarrular, Hurriler, Mitanniler’in egemenliğinde bulunmuş; ardından M.Ö. 1260-606 yılları arasında Asurlar ve Urartular’ın hakimiyetine girmiştir. Eğil Kalesi de bu dönemlerde inşa edilmiştir.

Eğil Kaya Yerleşkeleri

İlçe, zaman içinde birçok farklı medeniyetin egemenliğini yaşamıştır. Roma İmparatorluğu, Ermeniler, Abbasiler, Bizanslılar, Selçuklular, Nisanoğulları Beyliği, Timur, Akkoyunlular, Safeviler ve son olarak Osmanlılar, Eğil’in tarihinde iz bırakmış medeniyetlerdir. Her dönemde farklı kültürel etkileşimlere sahne olan Eğil, bu çeşitliliğiyle zengin bir kültür mozaiği oluşturmuştur.

Eğil’in tarihine dair anlatılar, 1860 yılında Palu’ya bağlı bir nahiye olarak başlamıştır. Mamuretü-1 Aziz (Elazığ) vilayetine bağlı olduğu dönemlerden sonra, Diyarbakır’ın merkez nahiyelerinden biri olmuştur. 1987 yılında ise Diyarbakır’ın 12. ilçesi olarak yerini almıştır.

Özellikle Dicle Baraj Gölü kenarında konumlanan Eğil, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. Eğil Kalesi, yeraltı döşemleri, gizli geçitleri ve korunmuş duvarlarıyla bölgenin tarihini yansıtan önemli bir yapıdır. Ayrıca ilçe, medfun peygamber kabirleri ile de bilinir ve bu özelliğiyle dini turizmin önemli merkezlerinden biridir.

Eğil, Anadolu’nun kültürel zenginliklerini bünyesinde barındıran, tarih kokan, eşsiz bir destinasyon olarak turistleri ağırlamaya hazır bir şekilde konumlanmıştır.

Peygamberler Tabiat Parkı: Eğil’in Manevi Hazinesi

Eğil Peygamberler Türbesi

Eğil ilçesi, Diyarbakır’a ait özel bir hazineye ev sahipliği yapmaktadır: Peygamberler Tabiat Parkı. Bu tabiat parkı, Hz. Elyesa (A.S.), Hz. Zulkifl (A.S.) ve diğer birçok peygamberin ve velilerin kabirlerini içinde barındırmaktadır. Bu kutsal alan, hem manevi bir atmosfer sunan hem de doğal güzellikleriyle büyüleyen bir ziyaret noktasıdır.

Parkın Özellikleri:

 • Peygamberler Tabiat Parkı, Eğil ilçesinin mülki sınırları içinde yer almaktadır ve Diyarbakır merkezine 51 kilometre mesafededir.
 • Toplam 134.1 dekarlık bir alana sahiptir ve Kralkızı Baraj Gölü’nün kıyısında konumlanmıştır.
 • Park, Zülkifl ve Elyesa peygamberlere ait olduğuna inanılan mezarları, aynı zamanda Nebi Harun-i Asefi, Nebi Zünnun, Nebi Ömer, Nebi Danyal, Nebi Hallak, Nebi Hürmüz ve Nebi Harun’a ait olduğuna inanılan dokuz mezar ve türbeleri içermektedir.

Tarihi ve Kültürel İzler:

 • Park sınırları içinde Asur kalesi ve kaya mezarları gibi tarihi izler bulunmaktadır. Bu kalıntılar, bölgenin tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösterir.

Tarihi Geçmişi:

 • Eğil, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Caliph Hz. Omar döneminde Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Günümüzde Tigris Barajı Gölü’nün muazzam manzaralarını sunan bölgede, Hz. Elyesa ve Hz. Zulkifl’in mezarları Tigris Nehri kıyısında bulunmaktaydı. Ancak baraj inşa edildiğinde bu mezarlar zarar göreceği düşünülerek 1995 yılında Nebi Harun Tepesi’ne taşınmıştır.
Eğil Peygamberler Türbesi

Hz. Elyesa ve Hz. Zulkifl:

 • Hz. Elyesa, İsrailoğulları’na gönderilen bir peygamberdir. Elijah’dan sonra gönderilmiştir ve İsrailoğulları’nın düzeltilmesi için çaba göstermiştir. Hz. Elyesa’ya inanan topluluk oldukça küçüktü.
 • Hz. Zulkifl, İsrailoğulları’na gönderilen bir başka peygamberdir. Hz. Zulkifl, Musa’nın dininin emir ve gereksinimlerini halka iletmekle görevlendirilmiştir. Hz. Zulkifl, Şam’ın bir kasabasında vefat etmiştir.

Asur Kalesi ve Kaya Mezarları:

 • Park sınırları içinde bulunan Asur kalesi ve kaya mezarları, bölgenin tarihini yansıtan önemli kalıntılardır. Bu yapılar, Eğil’in zengin kültürel geçmişine ışık tutmaktadır.

Peygamberler Tabiat Parkı, ziyaretçilere hem manevi bir deneyim sunan hem de tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyen bir destinasyon olma özelliğine sahiptir.

Eğil: Tarihi ve Kültürel Zenginlikleriyle Göz Kamaştıran Bir İlçe

Diyarbakır’ın Eğil ilçesi, hem manevi atmosferi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir destinasyon haline gelmiştir. Özellikle baraj gölü, tarihi mekanları ve efsanelere konu olan peygamber mezarlarıyla bilinir.

Eğil

Dicle Baraj Gölü: Eğil, Dicle Baraj Gölü’nün kıyısında konumlanmıştır. Baraj gölünün suları altında kalan mahallelerle birlikte Eğil, bölgenin gizli bir cenneti haline gelmiştir. Baraj gölü, su sporları ve tekne turları için ideal bir ortam sunmaktadır.

Tarihi Zenginlikler: Eğil, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini üzerinde taşımış bir ilçedir. Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Asur Kral Kaya Mezarları, Dicle Barajı’nın kıyısında bulunan muazzam yapılar arasında yer alır. Bu kaya mezarları, Asur medeniyetinin etkileyici birer örneğidir.

Eğil Kalesi: Eğil Kalesi, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan önemli bir yapıdır. Asurlular’dan günümüze kadar pek çok farklı medeniyetin egemenliğini yaşamış olan bu kale, bölgenin stratejik önemini gösteren bir simgedir.

Eğil Kaya Yerleşkeleri

Şerbetin Hanı: Osmanlı döneminde Eğil hükümdarı Murad Bey tarafından yaptırılan Şerbetin Hanı, tarihi bir konaklama merkezi olarak kullanılmıştır. İnşa kitabesinde, hanın yolcuların huzurlu bir konaklama için yapıldığı ifade edilmiştir. Bu han, Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğini sunmaktadır.

Lala Kasım Kümbeti: Lala Kasım, Eğil’in ünlü emiri Şah Muhammed el-Ekini’nin oğludur. Eğil’in düşmesi üzerine Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim’e sığınan Lala Kasım, Osmanlı Devleti’ne bağlılığını korumuştur. Lala Kasım’ın hükümdarlık merkezi olan Eğil, Osmanlılar tarafından yeniden ele geçirilmiştir. Lala Kasım’ın vefatının ardından yönetimi yeğeni Murad Bey devralmıştır.

Eğil İlçesi: Günümüzde ve Gelecekte: Eğil, günümüzde turistik ve kültürel bir cazibe merkezi olma potansiyeline sahiptir. Baraj gölüyle birlikte su sporları ve doğa turizmi için uygun bir alan sunmaktadır. Ayrıca tarihi mekanları, kaya mezarları, kale ve han gibi yapılarıyla tarih meraklılarını cezbetmektedir. Gelecekte yapılacak projelerle, Eğil’in bu özellikleri daha geniş kitlelere tanıtılabilir ve bölge turizmine katkı sağlayabilir.

Eğil Kaya Kilisesi: Tarih ve Kültürle Buluşma Noktası

Eğil Kaya Kilisesi

Eğil ilçesi, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken bir destinasyondur. Bu kapsamda, Eğil Kaya Kilisesi, geçmişiyle bağlantılı bir tarihi yapı olup, yapılan restorasyon çalışmalarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanmaktadır.

Özellikleri ve Restorasyon Çalışmaları:

 • Eğil Kaya Kilisesi, duvarlarında birbirinden farklı haç ve motiflerin bulunduğu tarihi bir yapıdır.
 • Kilisenin duvarlarında yer alan haç motifleri, dini ve kültürel anlam taşıyan detaylar sunmaktadır.
 • Restorasyon çalışmaları, kilisenin geçmişini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacını taşımaktadır.
 • Kilisenin 1600 yıllık olduğu belirtilmekte olup, tarihi dokusunu korumak adına yürütülen çalışmalar, turizme katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Eğil’de Kültür ve İnanç Turizmi:

 • Eğil, Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin defnedildiğine inanılan bir bölgedir.
 • Asurlular zamanında yapıldığı tahmin edilen Asur Kalesi, bölgenin tarihini yansıtan önemli bir yapıdır.
 • Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve diğer tarihi yapılar, bölgenin kültür ve inanç turizminde ilgi odağı olmasına katkı sağlamaktadır.

Yürütülen Çalışmalar:

 • Eğil Kaymakamlığı ve belediyesi öncülüğünde, Asur Kalesi’ndeki kapalı tünellerin açılması için çalışmalar başlatılmıştır.
 • Kale çevresinde yapılan kazı çalışmaları, bölgenin tarihini derinlemesine anlamak adına önem taşımaktadır.
 • “Kilise Tarihi” adlı kitabın yazarı Efesli Yuhanna tarafından yazılan ve günümüze ulaşan kitap, kilisenin tarihini belgelemektedir.
 • Eğil Kaymakamlığı ve belediyesi, Eğilli Yuhanna’nın eğitim verdiği manastır alanında ve manastıra ait kaya kilisesinde temizlik ve kazı çalışmalarını başlatmayı planlamaktadır.

Diyarbakır-Eğil Şahveliyan Süryani Kilisesi:

Eğil Süryani Kilisesi
 • Bu kilise, Eğil’in 15 km güneyindeki Yatır (Şahveliyan) Köyü’nde bulunmaktadır.
 • Kilisenin yanında eski Şahveliyan köyü harabeleri yer almaktadır.
 • Duvarları ve kubbesi hala ayakta olan kilise, bölgedeki Hristiyan Süryanilerin geçmişine dair önemli bir iz bırakmaktadır.

Eğil Kaya Kilisesi ve Diyarbakır-Eğil Şahveliyan Süryani Kilisesi gibi tarihi yapılar, bölgenin kültür ve inanç turizminde öne çıkan cazibe merkezlerindendir. Restorasyon çalışmaları ve yapılan kazılar, bu tarihi eserleri gelecek nesillere taşımanın yanı sıra turistleri de bölgeye çekmeyi amaçlamaktadır.

Diyarbakır’ın nin keşfedilmeyi bekleyen zengin kültürel ve doğal hazinelerini sizin için sıraladık. Şehrin göz kamaştıran güzelliklerini keşfetmek istiyorsanız, Diyarbakır’da ‘de gezilecek yerler hakkında kapsamlı bilgiler içeren aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz. Tarihi zenginlikleri, doğal harikaları ve benzersiz atmosferiyle Diyarbakır, her ziyaretçisine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Gezi rotanızı belirlerken, Ulu Cami, Hz. Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare ve Zinciriye Medresesi gibi önemli noktaları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Diyarbakır Gezilecek bütün mekanları harita üzerinde görmek için “Diyarbakır Gezi Rehberi” haritamıza bakabilirsiniz. https://maps.app.goo.gl/iSJPxeZNATUb47C68

Aşağıdaki yazılarımıza göz atın

Diyarbakır’ın eşsiz atmosferinde kaybolmak ve şehrin tarihle iç içe geçmiş dokusunu hissetmek için, siz de bu muazzam şehri keşfetmeye hazır olun. Diyarbakır’ın gezilecek bütün mekanları, outdoor olanakları, kamp karavan tesisleri aşağıdadır.

Diyarbakır Gezilecek Yerler
 1. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hazreti Süleyman Camii
 2. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Ulu Camii
 3. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Gazi Köşkü
 4. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Kalesi ve Surları
 5. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hasan Paşa Hanı
 6. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Malabadi Köprüsü
 7. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: On Gözlü Köprü (Dicle Köprüsü)
 8. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hevsel Bahçeleri
 9. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi
 10. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Keçi Burcu
 11. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Ulu Beden Burcu
 12. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Yedi Kardeşler Burcu
 13. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Dağkapı ve Dağkapı Meydanı
 14. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Mardin Kapı
 15. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Hanlar
 16. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Hamamlar
 17. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Camiler
 18. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Kiliseler
 19. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Köşkler
 20. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Medreseler
 21. Diyarbakır’da Gezilecek Müzeler
 22. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Suluklu Han
 23. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Dengbej Evi
 24. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Deliller Husrev Paşa Hanı
 25. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Zerzevan Kalesi
 26. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hani Anakarıs Şifalı Su
 27. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Çermik Melike Belkıs Kaplıcaları
 28. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Amida Höyüğü
 29. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Bakırcılar Çarşısı
 30. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Köprüler
 31. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Cami ve Kiliseler


https://turkeyoutdoor.org/, Türkiye’de outdoor (açık hava etkinlikleri) hakkında bilgi sağlayan bir web sitesidir. Site, yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi çeşitli açık hava etkinlikleri hakkında rehberler, rotalar, haberler ve etkinlikler sunmaktadır.

Site, Türkiye’nin dört bir yanındaki açık hava etkinlikleri için kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. Sitede, her etkinlik için detaylı bilgiler, rotalar, fotoğraflar ve videolar bulunmaktadır. Site ayrıca, Türkiye’deki açık hava etkinlikleri hakkında güncel haberler ve etkinlikler hakkında bilgi vermektedir.

Sitenin hedef kitlesi, açık hava etkinliklerine ilgi duyan herkestir. Site, hem deneyimli hem de yeni başlayanlar için faydalı bilgiler sunmaktadır. Site, Türkiye’de açık hava etkinlikleri hakkında bilgi edinmek ve bu etkinliklere katılmak isteyenler için ideal bir kaynaktır

https://turkeyoutdoor.org/