Türkiye’nin Outdoor Sayfası

Türkiye’nin Outdoor Sayfası olarak özellikle outdoor turizminde büyük eksiklik olarak gördüğümüz illerin tek tek tanıtımı, illerde yapılabilecek outdoor aktiviteleri, outdoor ürün satan firmalar, kamp alanları, doğal güzellikler, yürüyüş rotaları gibi bütün bilgileri içeren bir yazı dizisine başladık.

www.turkeyoutdoor.org

Diyarbakır Silvan İlçesi Tanıtımı


Silvan: Tarih, Doğa ve Kültürle Buluşan Bir İlçe

Diyarbakır Silvan

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gözde ilçelerinden biri olan Silvan, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini bünyesinde barındıran bir destinasyondur. İşte bu benzersiz ilçenin tarih, coğrafya, iklim, bitki örtüsü, hidrografya ve tarihçesi üzerine bir makale:

Silvan, Diyarbakır’ın ilçelerinden biri olup, 87.639 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölge, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan pek çok önemli noktayı içinde barındırmaktadır. Silvan Kalesi, Malabadi Köprüsü, Hasuni Mağara Şehri, Selahaddin-i Eyyubi Cami, Zembilfroş Burcu, Eyyubi Kot Minare, Behlül Bey Cami, eski Keldani Kilisesi (Belediye Camii), müzeler ve tarihi konaklar ile Boşat Kalesi, bu bölgedeki tarihi ve kültürel zenginliklere sadece birkaç örnektir.

Coğrafi olarak Silvan, batısında Diyarbakır merkez ilçe ve Hazro, kuzeyinde Lice ve Kulp ilçeleri, doğusunda Batman ili, güneyinde ise Bismil ilçesi ile komşudur. 1.373 km²’lik yüzölçümüne sahip olan ilçe, düz arazi yapısının yanı sıra dağlık alanlarıyla da dikkat çeker. Albat Dağları, Silvan’ın doğusundan batısına kadar uzanarak ilçeyi boydan boya keser. Tarihi isimleri arasında Meyyafarikîn, Meyafarakini, Marturupolis, Justinianopolis, Farikin, Farkin, Farqin, Silivan, Silivê ve Silvan bulunmaktadır.

Diyarbakır Silvan

Silvan’da hakim olan iklim karasaldır. Yazları sıcak geçerken, kışlar Doğu Anadolu Bölgesi’ndekilere nazaran daha ılımandır. Ölçülen en yüksek sıcaklık 46,2°C ile 21 Temmuz 1937’de, en düşük sıcaklık ise -24,2°C ile 11 Ocak 1933’te kaydedilmiştir. Yıllık ortalama yağış miktarı 496 milimetre olup, bu yağışların yaklaşık %2’si yaz aylarında düşmektedir. Silvan’da bulunan baraj, nem miktarında artışa sebep olmaktadır. Ortalama nem en fazla Aralık ve Ocak aylarında %77’ye çıkar, Temmuz-Ağustos aylarında ise nisbi nem değerleri %20’ye düşer.

Doğal bitki örtüsü genellikle otsu bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkilerinden oluşur. İlçenin dağlık alanlarında ise yer yer meşe toplulukları gözlemlenir; ancak ormanlar, toplam yüzeyin yalnızca onda birini oluşturacak kadar nadirdir.

Hidrografik açıdan Silvan’ın sınırları içinde ‘Ambar’ çayı bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü, ilçenin tarih envanterine kayıtlı olup bölgeyi süsleyen önemli yapılar arasında yer almaktadır. Ayrıca Silvan merkezdeki Farkin Suyu, Kaniya Navin gibi doğal kaynak suları, ilçenin su ihtiyacını karşılamaktadır.

Silvan’ın tarihî serüveni oldukça zengin ve çeşitlidir. Büyük Tigran tarafından kurulan Tigranokerta, Helenistik Çağ’ın en büyük ve önemli kentlerinden biri olarak Silvan’ın tarih sahnesindeki yerini almıştır. M.S. 410 yılında Mar Marutha tarafından inşa edilen kale, Hıristiyan şehitlerinin kemiklerine ev sahipliği yapmasıyla Matryropolis (Şehitler Şehri) olarak anılmıştır. İslam döneminde pek çok farklı medeniyetin egemenliği altına giren Silvan, Moğol istilası sonucu 1259 yılında harabeye dönüşmüştür. Safevilerin kontrolüne geçen ilçe, 1514 Çaldıran Savaşı’ndan sonra 1524 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimine girmiştir.

Diyarbakır Silvan

Atatürk’ün 16. Kolordu Karargahı’na terfi ettiği ve tarihi bir taarruz emri verdiği Silvan, Osmanlı döneminden günümüze önemli bir stratejik nokta olmuştur. Şehirdeki tarihi eserler arasında surlarla çevrili yüksek bir kale, efsanevi aşk hikayelerine konu olan Zembilfroş Burcu, dünyanın en geniş taş kemerli köprüsü olan Malabadi Köprüsü ve pek çok tarihi cami, kilise, kale ve müze bulunmaktadır.

Silvan’ın tarihi zenginlikleri arasında yer alan Hasuni Mağaraları ve Hasuni Kilisesi, Paleolitik çağa uzanan bir tarihî geçmişi yansıtmaktadır. Ayrıca, Malabadi Köprüsü’nün yakınındaki Hallan Çemi Höyüğü’nde bulunan Neolitik Dönem’e ait kalıntılar, bölgenin tarih öncesi yerleşimlerine ışık tutmaktadır.

Miyafarkīn veya Meyyâfârikīn olarak da bilinen Silvan’ın kadim adı, Süryanice’de “sınır suyu” veya “ayrım suyu” anlamına gelir. İslam kaynaklarında Mâfârkīn, Mefârkīn ve Fârkīn olarak geçen şehir, Ortaçağ Süryanice’sinde Mīpherkét, Mufargin; Ermenice’de Nprkert, Grekçe’de ise Martyropolis (şehitler şehri) adlarıyla anılır. Yâkūt el-Hamavî’ye göre eski adı Merdûr-Sâlâ’dır (şehitler şehri).

Silvan adı, eskiden bu bölgede hüküm süren Süleymanî (Silivânî) Kürt beyleri sülalesinin adından gelir. Süleyman adının Kürtçe telaffuzu olan “Silivân” esasen kasabanın değil, burada hüküm süren beyliğin ve idari birimin adıdır. Silvan, 10 ve 11. yüzyıllarda Mervânîler’in başkenti olarak önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde Mervânîler tarafından kurulan Silvan, Bad bin Dostık liderliğinde 978 yılında tesis edilmiştir. Mervânîler’in son hükümdarı Nasırüddevle Mansur’un kabri, 2020 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunmuştur. Bu hükümdarlık, Badıkan Aşireti’nin kökenini oluşturan (Bad) isimli liderle bağlantılıdır.

Sonuç olarak, Silvan hem tarihî hem de kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip bir ilçedir. Surlarla çevrili kaleleri, tarihi köprüleri, cami ve kiliseleri, mağaraları ve diğer tarihi eserleriyle Silvan, ziyaretçilere benzersiz bir keşif deneyimi sunmaktadır. Bu makalede öne çıkan tarihî, coğrafi ve kültürel unsurlar, Silvan’ın eşsiz güzelliklerini ve zengin mirasını vurgulamaktadır.

Silvan: Kültürel Zenginlik ve Mimari Mirası

Diyarbakır Silvan Üstünler Konağı

Kültür: Silvan, zengin kültürel faaliyetleri ve geleneksel kutlamalarıyla dikkat çeker. Her yıl Hicri takvimde 1 Mayısıs’a denk gelen gün (Miladi takvim: 14 Mayısıs), baharın gelişini müjdeleyen Seregulan kutlamalarıyla renklenir. Bu özel gün, halkın katılımıyla piknikler, konserler ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanır. Ayrıca, Silvanlılar arasında geleneksel hale gelen Murat şenlikleri, özellikle Kumgölü’nde düzenlenir ve bu etkinlik tüm şehir tarafından heyecanla benimsenir.

Meskenleri: Silvan’ın evleri, genellikle sağlam kesme taşlardan veya modern yapı malzemelerinden inşa edilmiştir. Siyah taşlarla yapılan binalar, dayanıklılıklarıyla bilinir. Evlerin damları genellikle betonarmeden yapılmış olup, taş dokusuyla uyumlu bir estetik sunar. Geleneksel bir özellik olarak, bazı evlerde yazın serin kalan alt katta oturma salonları bulunmaktadır. Modern yapılar ise taş malzemeden ziyade çağdaş inşaat teknikleri kullanmaktadır.

Dağ köylerindeki muazzam taş işçiliği, adeta birer sanat eseri gibi günümüzde bile dimdik ayakta durmaktadır. Ermeni ustalarının ellerinden çıkan bu eserler, zamanın meydan okuduğu bir direnişin simgesi gibidir. Pencereler genellikle geniş olup süslemelerle bezelidir.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi, binlerce yıllık tarihi ve turistik mekanlarıyla ziyaretçilerin gözde mekanı haline geldi. Fotoğrafta ilçedeki Atatürk Evi görülüyor. ( Silvan Belediyesi – Anadolu Ajansı )

Silvan’ın mimari özelliklerinden biri de ova köylerinde görülen yüksek tepelerdir. Bu tepeler, insan gücüyle taşınarak oluşturulan ve iletişimi sağlayan doğal bir ağ görevi görmüştür. Haberleşme amaçlı kullanılan bu tepeler, tüm havzayı birbirine bağlayarak topluluklar arasında etkileşimi artırmıştır.

Silvan’ın kültürel zenginlikleri, sadece geleneksel kutlamalarla değil, aynı zamanda mimari mirası ve yerel yaşam tarzıyla da ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar, Silvan’ın benzersiz kimliğini ve tarihini yansıtan önemli öğelerdir.

Silvan Gezilecek Yerler

Malabadi Köprüsü

Malabadi Köprüsü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine yakın bir konumda, Batman çayı üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü, Artuklu dönemine ait muazzam bir eser olarak tarih sahnesinde yer alır. 1147 yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından inşa edilen bu ihtişamlı köprü, mimari şaheseriyle göz kamaştırır.

Malabadi Köprüsü, 7 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğundadır. Yüksekliği, su seviyesinden kilit taşına kadar olan kısmıyla 19 metreyi bulur. Renkli taşlar kullanılarak yapılan bu köprü, zaman içinde yapılan onarımlar sayesinde günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Dünya genelinde taş köprüler içerisinde en geniş kemerli olanı olarak öne çıkar.

Köprünün her iki yanında, iç tarafta kervanlar ve yolcular tarafından kullanılan, özellikle zorlu kış günlerinde barınak olarak hizmet veren iki oda bulunmaktadır. Köprü nöbetçileri de bu odalardan faydalanarak görevlerini icra ederler. Bu odaların, geçmişte gelen kervanların ayak seslerinin uzaktan duyulduğu dehlizlere bağlı olduğu söylenir.

Malabadi Köprüsü

Her biri farklı uzunluklarda ve kırık hatlarda üç bölümden oluşan köprü, doğuda ve batıda hafif eğimlerle yollara bağlanmıştır. Orta bölüm, kayalıklar üzerine oturtulmuş bir kitle halindedir. Burada, 38.60 metre açıklığında büyük bir kemer ile sepet kulpu şeklinde, 3 metre açıklıkta küçük bir kemer bulunur. Üçüncü bölüm, birinci kısma paralel bir durumu yansıtarak farklı bir mimari özelliği sergiler.

Köprü, beş gözlüdür, bunlardan biri oldukça büyüktür. Boyu 150 metre, genişliği 7 metre ve yüksekliği alçak su seviyesinden kilit taşına kadar olan kısmıyla 19 metredir. Renkli taşlar kullanılarak inşa edilmiş olan köprünün büyük kemerinin her iki tarafında 4.5-5.3 metre ölçüsünde iki hafif kemerli oda bulunmaktadır. Ayrıca, büyük kemerin üst ortasında gelip geçişi kontrol etmek amacıyla yapılmış 5 metre genişliğinde bir kâgir kapı ve bunun her iki tarafında da iki kapı yer alır. Bu odalara inmek için sol taraflarından birer merdiven bulunur. Yüksek tavanlı ve tuğla örtülü olan odaların pencereleri geniş ve büyüktür.

Malabadi Köprüsü, Silvan-Bitlis karayolu üzerinde, Silvan’a 18 kilometre mesafededir. Mervani Kürt beyliğinin kurucusu Bad (Ebû Şücâ Abdullah Hüseyin) tarafından 997 yılından önce inşa edilen köprü, Artuklular döneminde 1147 yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından onarılmıştır. Malabadi adı Kürtçe’de “Bad Hanedanı” anlamına gelir.

Malabadi Köprüsü

Evliya Çelebi, köprüyü kale kapılarına benzeyen demir kapıları ve köprü temelinin altında yer alan hanlarla tanımlar. Köprünün kemeri altında birçok oda bulunduğunu ve demir pencerelerin şahneşinlerine misafirleri ağırladığını ifade eder. Aynı zamanda, köprünün sağında ve solunda bulunan pencereli odalardan bahseder. Köprünün korkulukları ise Nehcivan çeliğinden yapılmıştır.

Albert Gabriel ise köprü için, modern statik hesapların olmadığı bir dönemde bu açıklıkta böyle bir eserin hayranlık ve takdiri hak ettiğini belirtir. Ayasofya’nın kubbesinin rahatlıkla köprünün altına girebileceğini, bu ölçülerde ve yaşta başka bir köprünün bulunmadığını ifade eder.

Malabadi Köprüsü, mimari mükemmeliyeti ve tarihsel önemiyle günümüzde hala etkileyici bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir.

Silvan Atatürk Evi

Silvan Atatürk Evi

Atatürk Evi, Silvan ilçe merkezinde, surların dış bölümünde ve ırmak kenarında konumlanmıştır. Bu tarihi konak, 1916 yılında Kolordu Komutanı olarak Silvan’a atanmış olan Hatip Bey’e aittir. Mustafa Kemal Atatürk, 1916 yılında Silvan’a Kolordu Komutanı olarak atanması üzerine, bu konakta 6 ay süreyle ikamet etmiştir.

Atatürk’ün Silvan’da bulunduğu süre zarfında, Rusların Diyarbakır’a ilerlemesini durdurmuş ve Bitlis ile Muş’u düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu başarılarına karşılık olarak Atatürk’e “Altın Kılıçlı İmtiyaz Madalyası” verilmiştir. Atatürk’ün Silvan’daki karargah merkezi olarak kullandığı bu konak, günümüzde müze olarak ziyaretçilere açılmıştır.

Atatürk Evi’nin müze olarak hizmet vermesi, bölgenin tarihindeki önemli olaylara tanıklık etmiş bir konutun korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Ziyaretçiler, bu müzede Atatürk’ün Silvan’daki yaşamına dair bilgiler edinebilir ve tarihi atmosferi hissedebilirler.

Silvan Selahaddin-i Eyyubi Camii:

Silvan Selahaddin-i Eyyubi Camii

Silvan ilçesinde bulunan Selahaddin-i Eyyubi Camii, Artuklu Emîri Necmeddin Alpı oğlu Timurtaş tarafından 1152-1157 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Eyyubi döneminde, 1227 yılında gerçekleştirilen bir onarım sırasında camiye bir mihrap eklenmiş, bu sebeple cami Selahaddin-i Eyyubi Camii olarak da bilinmektedir. Cami, çeşitli dönemlerde yapılan tamiratlar sonucunda orijinal yapısının büyük ölçüde kaybetmiştir.

Caminin enine dikdörtgen planlı olmasına rağmen, kuzey ve güney cepheleri birbirinden farklıdır. Güney cephesinde mihrap önündeki kubbeli bölümde dikdörtgen kesitli üç iri payanda bulunmaktadır. Bu payandaların iki yanında birer kapı yer alır, ancak taş işçiliğinden anlaşıldığı üzere bu kapılar 20. yüzyılda eklenmiştir. Kuzey cephesi ise konsollar ve sütunlarla farklı bir düzenlemeye sahiptir ve iki kapı içerir.

Caminin ibadet mekanı, doğu-batı doğrultusunda enine dikdörtgen planlı bir yapıdır. Mihraba paralel olarak dört nefi üçü mihrap önü kubbesiyle kesilir. Büyük kubbe geniş bir alanı örter. Kıble duvarında dört farklı mihrap bulunmaktadır. Bu mihraplar arasında geometrik süslemelerle işlenmiş olanları ve Eyyubi devrine ait kitabeleri içeren nişler bulunmaktadır. Bu nişlerden biri, 1227 tarihli celî sülüs Eyyubi kitâbesini içerir.

Cami içinde yapılan onarımlar ve değişikliklere dair izler de görülmektedir. Özellikle çöken kubbenin yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır. Kuzey cephenin doğu ve batı yönlerindeki kademeli silmeler ve konsollu düzenleme, bu cepheyi kaplamaktadır ve bir kapıyı içerir. Batı ucunda ise bu düzenlemenin üzerinde küçük bir kapı bulunmaktadır.

Silvan Hasuni Mağaraları:

Silvan Hasuni Mağaraları

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin doğusunda konumlanan Hasuni Mağaraları, Anadolu’nun en eski mağara yerleşim yerlerinden biridir. Mezolitik dönemde ilk yerleşimlere sahne olan bu mağaralar, Prof. Dr. İ. Kılıç Kökten tarafından detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Diyarbakır çevresindeki 1.161 yapay ve 2.418 doğal mağara ve kaya sığınağını belirleyen Kılıç Kökten, Hasuni Mağaraları’nın tarihi zenginliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu mağaralar, Mezolitik dönemden itibaren yerleşim özelliklerini sürdürmüş, Hristiyanlığın ilk yıllarında ve Ortaçağ boyunca da kullanılmıştır. Kayalar arasında düzleştirilerek oluşturulan yollar, merdivenler, sarnıçlar, su havuzları ve kaya kiliseleri, Hasuni Mağaraları’nı sosyal yaşam için uygun hale getirmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından koruma altına alınmıştır.

Silvan Temtemburg Mağaraları:

Silvan Temtemburg Mağaraları

Albat Dağlarına sırtını vermiş Temtemburg Mağaraları, üç mağaradan oluşan, her biri birer odadan ibaret doğal oluşumlu mağaralardır. Mağaraların oluşma tarihi ve adının kökeni bilinmemektedir. Büyük olan mağaranın içinde iki yükselti bulunmaktadır. Yolları, dağa oyulmuş merdivenlerden oluşur.

Silvan Boşat Kalesi:

Silvan Boşat Kalesi

Silvan’ın kuzeyinde konumlanan Boşat Kalesi, Fars etkisi taşıyan bir yapıdır. Zindan olarak kullanılan kale, tarihi eserlerle dolu bir bölge içerisindedir. Boşat Kalesi, tek parça kaya üzerine inşa edilmiş, savunması güç bir yapıdır. Özellikle 1. Ardişir dönemine ait bir figür içermesi, bu kaleye ayrı bir tarihi değer katmaktadır.

Silvan Kırık Minare:

Silvan Kırık Minare

Silvan ilçe merkezinde, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nun yanında yer alan Eyyubiler Cami’si yıkılmış olmasına rağmen, minaresi günümüze ulaşabilmiştir. Eyyubiler döneminde 1199-1244 tarihleri arasında inşa edildiği üzerindeki kitabelerden anlaşılmaktadır. Kare planlı minarenin dört cephesinde süslü yazıtlar bulunmaktadır. 35 metre yüksekliğindeki beş katlı minarenin şerefesi yoktur. Minarenin en üst katında şerefe görevi gören dört yöne açılan pencereler bulunmaktadır. Minarenin 5 kattan daha yüksek olduğu ancak sonradan yıkıldığı için “kırık minare” adını almıştır.

Silvan’ın güneydoğusunda bulunan Kırık Minare, Eyyubiler döneminden kalma bir minaredir. Üç kardeş tarafından yaptırılan bu 5 katlı minare, eskiden rasathane olarak da kullanılmıştır. Minarenin adı, rivayetlere göre beş katından fazla olduğu ve zamanla kırıldığı için gelmiştir. Ancak günümüzdeki durumu, restorasyon nedeniyle kırık gibi görünmemektedir.

Silvan Aslanlı Burç:

Silvan Aslanlı Burç

Kare planlı Aslanlı Burç, üzerindeki kitabe ve aslan kabartmalarıyla dikkat çeker. Kitabe, Eyyubi sultanlarından Melik Evhad Eyyub tarafından yaptırılmıştır. Aslanlı kabartmalar, burcun ön yüzünde bir gül bezeğinin iki kenarında karşılıklı durur. Eyyubi dönemine ait bu yapı, bölgedeki tarihi zenginliğin bir örneğini sunmaktadır.

Silvan Altıbulak Çeşmesi (Kaniya Derge):

Silvan Altıbulak Çeşmesi (Kaniya Derge)

Altıbulak Çeşmesi, Silvan ilçesinin güneyinde, aşağı kapının (Deri Jer) hemen yanında bulunmaktadır. Halk arasında “Kaniya Derge” olarak bilinen çeşmenin yapım tarihi net olarak bilinmemektedir. Bu çeşme, bölgedeki su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış olabilir.

Silvan Karabehlülbey Camisi:

Silvan Karabehlülbey Camisi

Karabehlülbey Camisi, Silvan şehir merkezinde aynı adı taşıyan cadde üzerindedir. Mervani Şehir mezarlığına bitişik olan cami, Ulu Cami’nin 500 metre kuzeyindedir. Caminin geniş avlusunda üç kenarı revaklı bir düzen bulunmaktadır. Dış duvarları bej renkli kesme taşlarla kaplıdır. Ahşap çatıyı ayakta tutan altı adet taş sütun, son cemaat yerini desteklemektedir. XVI. yüzyılda Diyarbakır valisi İskender Paşa mahiyetinde bulunan Silvanlı Şeyh Ahmet zade Elvend Bey’in oğlu Karabehlül Bey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Yapıda inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak avlu revaklarının kuzey kanadındaki kufi kitabe, başka bir yapının parçası gibi durmaktadır.

Silvan Azizoğlu Konağı

Silvan Azizoğlu Konağı

İlçe merkezinde Mescit Mahallesi, Azizoğulları Caddesi’nde Azizoğulları ailesin ait olan evler, Silvan surlarının hemen üzerinde, surlarla bütünleşmiş bir mimariye sahiptir. Plan ve inşa tarzı ile 18-19. yy’a tarihlenen bu evler, ilçenin geleneksel mimarisinin vazgeçilmez malzemesi olan kalker taşından 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı, Silvan’a hakim bir noktada ve devamındaki diğer Azizoğulları evleri ile surlarla birlikte ilçenin tarihi dokusunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Silvan Sahabe Mescidi:

Silvan Sahabe Mescidi

Anadolu’nun ilk mescidi olarak bilinen Sahabe Mescidi, Hz. Ömer döneminde yapılmıştır. Şeyh Halil Mezarlığı içerisinde yer alan mescit, Silvan’ı İslam topraklarına katan şehit Sahabeler’den iki tanesinin mezarını içerir. Mescidin, Vakıdi’nin “Fütuhul Cezire ve Habur, Diyarbekir ve Irak” adlı eserine göre, sahabeler tarafından Kur’an-ı Kerim öğretmek amacıyla bırakıldığı belirtilmektedir.

Silvan Kulfa Kapısı:

Silvan Kulfa Kapısı

Surların Mervaniler döneminde yapılan güney bölümünde bulunan Kulfa Kapısı, Eyyubiler döneminde açılmıştır. Kapının üzerinde Eyyubi sultanı Melik Eşref’e ait bir kitabe bulunmaktadır.

Diyarbakır’ın nin keşfedilmeyi bekleyen zengin kültürel ve doğal hazinelerini sizin için sıraladık. Şehrin göz kamaştıran güzelliklerini keşfetmek istiyorsanız, Diyarbakır’da ‘de gezilecek yerler hakkında kapsamlı bilgiler içeren aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz. Tarihi zenginlikleri, doğal harikaları ve benzersiz atmosferiyle Diyarbakır, her ziyaretçisine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Gezi rotanızı belirlerken, Ulu Cami, Hz. Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare ve Zinciriye Medresesi gibi önemli noktaları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Diyarbakır Gezilecek bütün mekanları harita üzerinde görmek için “Diyarbakır Gezi Rehberi” haritamıza bakabilirsiniz. https://maps.app.goo.gl/iSJPxeZNATUb47C68

Aşağıdaki yazılarımıza göz atın

Diyarbakır’ın eşsiz atmosferinde kaybolmak ve şehrin tarihle iç içe geçmiş dokusunu hissetmek için, siz de bu muazzam şehri keşfetmeye hazır olun. Diyarbakır’ın gezilecek bütün mekanları, outdoor olanakları, kamp karavan tesisleri aşağıdadır.

Diyarbakır Gezilecek Yerler
 1. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hazreti Süleyman Camii
 2. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Ulu Camii
 3. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Gazi Köşkü
 4. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Kalesi ve Surları
 5. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hasan Paşa Hanı
 6. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Malabadi Köprüsü
 7. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: On Gözlü Köprü (Dicle Köprüsü)
 8. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hevsel Bahçeleri
 9. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi
 10. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Keçi Burcu
 11. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Ulu Beden Burcu
 12. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Yedi Kardeşler Burcu
 13. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Dağkapı ve Dağkapı Meydanı
 14. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Mardin Kapı
 15. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Hanlar
 16. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Hamamlar
 17. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Camiler
 18. Diyarbakır’da Gezilecek Tarihi Kiliseler
 19. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Köşkler
 20. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Medreseler
 21. Diyarbakır’da Gezilecek Müzeler
 22. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Suluklu Han
 23. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Diyarbakır Dengbej Evi
 24. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Deliller Husrev Paşa Hanı
 25. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Zerzevan Kalesi
 26. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Hani Anakarıs Şifalı Su
 27. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Çermik Melike Belkıs Kaplıcaları
 28. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Amida Höyüğü
 29. Diyarbakır’da Gezilecek Yerler: Bakırcılar Çarşısı
 30. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Köprüler
 31. Diyarbakır’da Gezilebilecek Tarihi Cami ve Kiliseler


https://turkeyoutdoor.org/, Türkiye’de outdoor (açık hava etkinlikleri) hakkında bilgi sağlayan bir web sitesidir. Site, yürüyüş, kamp, bisiklet, kano, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, dalış, yamaç paraşütü, binicilik gibi çeşitli açık hava etkinlikleri hakkında rehberler, rotalar, haberler ve etkinlikler sunmaktadır.

Site, Türkiye’nin dört bir yanındaki açık hava etkinlikleri için kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. Sitede, her etkinlik için detaylı bilgiler, rotalar, fotoğraflar ve videolar bulunmaktadır. Site ayrıca, Türkiye’deki açık hava etkinlikleri hakkında güncel haberler ve etkinlikler hakkında bilgi vermektedir.

Sitenin hedef kitlesi, açık hava etkinliklerine ilgi duyan herkestir. Site, hem deneyimli hem de yeni başlayanlar için faydalı bilgiler sunmaktadır. Site, Türkiye’de açık hava etkinlikleri hakkında bilgi edinmek ve bu etkinliklere katılmak isteyenler için ideal bir kaynaktır

https://turkeyoutdoor.org/